REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500274320 Jayasheela - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ ಓ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ 15-841PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/20229006000023/05/2022
150600212594 Ismail Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಶ 1-26-6 PHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/2022180012000028/05/2022
560300169271 Prakash - S/O ಬಳಿರಾಮ 15/849/176 ಪ್ರಿಯದPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/20229006000023/05/2022
560500140472 Sarala - W/O: ಕೃಷ್ಣಹರಿ 14/19 ಹುಸ್ಸೈನಿNPHH(NK) / CS------100000000-
560500140603 ಸರಸ್ವತಿ - W/O ರಾಜು ಬಸವರಾಜ ಚೌಕ ಚಿಟಗುNPHH(NK) / CS------00000000-
560500148658 Syed Humera Fatima - S/O ಮಕಸುದ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ೪/೧೩೧ PHH(NK) / CSBiometric****011727/05/2022FPS****011727/05/20229006000027/05/2022
560500148725 Sabiha Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಏಚ್ ನ.1PHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/2022150010000026/05/2022
560500148898 ನುಸರತ್ ಬೇಗಂ - S/O: ಎಮ್ ಜಫಾರ 1/107 ಬಾಸ್ಕರ್ PHH(NK) / CS------60000000-
560500148903 Azra Begum - W/O: ಎಮಡಿ ಯೂನುದ್ದೀನ್ 11-313 PHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/20226004000026/05/2022
560500148904 Ratnamma - W/O ಶಂಕರ ಹುಮನಾಬಾದ 1-137/PHH(NK) / CS------30000000-
560500148910 Anjamma - W/O: ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಏಚ್ ನ.1/285 ಪ್ರPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20226004000025/05/2022
560500148912 Najma Begum - W/O: ಎಮ್ ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕುರೆಸಿ PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/202212008000024/05/2022
560500148916 Mahemooda Begum - W/O: ಸೈಯದ್ ಬರ್ಕತ್ ಅಲಿ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500148919 Mumataj Begum - W/O: ಸಯ್ಯದ ಮಾಜಿದ್ 1/17 ಬಾಸ್ಕPHH(NK) / CS------180000000-
560500148922 Mansoora Begum - S/O: ಹಣ್ಣುಮಿಯ್ಯ 1/107 ಭಾಸ್ಕರPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022180012000025/05/2022
560500148923 Amruta - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 3/55 ಸುಭಾಷ ಚೌಕPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/202212008000025/05/2022
560500148927 Laxmi Bai - W/O: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ನಂ 15/3PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500148947 Begum Bee - W/O: ಸಯ್ಯದ ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ ಮನೆ ನಂ 1PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/20223002000024/05/2022
560500148950 Sunita - W/O: ರಾಜು ಏಚ್ ನ 1/280 ಭಾಸ್ಕರPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/202212008000024/05/2022
560500148951 Kastoori - W/O: ಪುರಷೋತಮ್ ಪಂಚಾಳ 1/120 ಬಾPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022150010000023/05/2022
560500148952 Pooja - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 1-109-ಏ ಭಾಸ್ಕರ್ PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20226004000025/05/2022
560500148953 Sunita - W/O: ರಮೇಶ್ ಏಚ್ ನ.1/266 ಭಾಸ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/2022150010000026/05/2022
560500148954 Sharada - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಂಡ 1-165 ಭಾPHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/20226004000026/05/2022
560500148956 Zakera Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಏಚ್ ನ.PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/20226004000024/05/2022
560500148958 Nagamma - W/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ 1/85/1 ಭPHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/202212008000024/05/2022
560500148960 Soufiya - S/O: ಸೈಯದ್ ಸಾಬ್ 3/58 ಚಿರಾಗ್ PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022180012000024/05/2022
560500148961 Pooja - W/O ರೋಹನ್ ರಾಜೋಳಕರ 2-4 ಆರ್ಯ ಸPHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/20229006000024/05/2022
560500148962 Farzana Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಮಕ್ದೂಮ್ ಪಾಷ ಮನೆ ನPHH(NK) / CS------120000000-
560500148964 Rekha - W/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 1/139/1 ಭಾಸ್ಕರPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022150010000024/05/2022
560500148965 Heena Begum - W/O: ಬಾಬಾ ಏಚ್ ನ.2/20 ಭಾಸ್ಕರ PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/20226004000024/05/2022
560500148967 Shaik Bushra - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಜಾವೀದ್ ಏಚ್ ನ.1-11PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022180012000024/05/2022
560500148971 Yenkamma - W/O: ಸುರೇಕಾಂತ ಮನೆ ನಂ137/1 ಭಾPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/2022150010000028/05/2022
560500148993 Malan Bee - S/O: ಅಮೀನ್ ಸಾಬ್ ಏಚ್ ನ.1-14 ಭPHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/2022180012000024/05/2022
560500148996 Sayada Taslim - W/O: ಸೈಯದ್ ಯೂಸುಫ್ 1-24-1 ಮೇನPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/2022180012000028/05/2022
560500149005 Nazmunisa - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಮುಜೀಬ್ 1/135 ಭಾಸPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022150010000025/05/2022
560500149008 Anjum Begum - W/O ಂಡ್ ಗೌಸ್ ಮೊಹಿೌದ್ದೀನ್ 11/3PHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/20226004000026/05/2022
560500149015 ಅಫ್ರೀನ್ ಬೇಗಂ - W/O: ಮ್ಹಂಮೇದ್ ಮಸ್ತಾನ್ 1/81 ಭPHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/2022150010000026/05/2022
560500149020 Laxmi Bai - D/O ಮಚಿಂದ್ರ್ ಇಡಗಾರ್ PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/202212008000024/05/2022
560500149027 Samreen Begum - S/O: ಎಮ್ ಡಿ ಸಲೀಂ 2/18 ಭಾಸ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/202212008000024/05/2022
560500149032 Firdous Begum - W/O ದಸ್ತಗಿರ್ ಬಗವನ್ 1/120 ಭಾಸ್PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/202212008000024/05/2022
560500149033 Sameena Begum - W/O: ಮಹಮದ್ ನಸೀರ್ 3/62 ಚಿರಾಗ್PHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/20226004000023/05/2022
560500149036 Gulafshan Amreen - W/O ಂಡ್ ಖದೀರ 1/126 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾPHH(NK) / CS------60000000-
560500149039 Shruti - S/O: ಕಲ್ಯಾಣರಾವ 11-158-159 PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/202212008000024/05/2022
560500149045 Qaysar Begum - S/O: ಶೈಕ್ ಡಿಚಂದ್ ಸಾಬ್ 1-108 PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/202212008000024/05/2022
560500149050 Tanveer Begam - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಮುಸ್ತಾಫ 3/18 ಚಿರಗPHH(NK) / CSBiometric****314725/05/2022FPS****314725/05/2022150010000025/05/2022
560500149053 Vijayavani - W/O: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕ್ 2-29 ಸುಭPHH(NK) / CS------90000000-
560500149054 Meharoonisa - W/O: ಖಾದರ್ ಮಿಯಾ ಮನೆ ನಂ 1/119 PHH(NK) / CSBiometric****239524/05/2022FPS****239524/05/202212008000024/05/2022
560500149056 Shainaz Sultana - W/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಜಾಫಾರ್ ಖಾನ್ 1-347PHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/202212008000028/05/2022
560500149061 Jilekha Bi - S/O: ಶಬ್ಬೀರ್ ಖಾನ್ ಏಚ್ ನ . 1/3PHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/20229006000028/05/2022
560500149063 Vijaylaxmi - W/O: ರಮೇಶ್ ಮನೆ ನಂ 1-73 ಭಾಸ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/20226004000023/05/2022
560500149065 Nasim Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಏಚ್ ನ.1/PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022180012000024/05/2022
560500149070 Malan Bee - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/202212008000025/05/2022
560500149084 Irfana Begum - W/O: ಕರೀಂ ಸಾಬ 1-118 ಭಸ್ಖರ್ ನPHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/2022180012000024/05/2022
560500149092 ಅತಿಯಾ ಬೇಗಂ - W/O: ಎಮ್ ಡಿ ನವಾಬ್ ಮನೆ ನಂ 1/10PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022180012000024/05/2022
560500149101 Saira Banu - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಅಜ್ಮೇತ್ ಅಲಿ 2/17 PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022150010000024/05/2022
560500149113 Chaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮಜೀ PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022150010000023/05/2022
560500149116 Akhila Begum - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಬಷೀರುದ್ದೀನ್ 1-102PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022150010000025/05/2022
560500149117 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ PHH(NK) / CS------60000000-
560500149129 Sabera Bee - W/O: ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ್ ಸಾಬ್ 1/70PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20226004000025/05/2022
560500149137 Syeda Tajunnisa - W/O: ಸಯ್ಯದ ಮಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಏಚ್ ನ.1PHH(NK) / CS------180000000-
560500149144 Radha - S/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಟೀ ಮನೆ ನಂ 1-16PHH(NK) / CS------90000000-
560500149151 Jagadevi - S/O: ರಾಚಪ್ಪ 2-57/2 ನಾರ್ ಆರ್ಯPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20226004000025/05/2022
560500149159 Nasarin Begum - S/O ಸೈಯದ್ ನಶರೋದ್ದೀನ್ 1/116 ಭಾPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500149172 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ 1PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022150010000023/05/2022
560500149185 Triveni - W/O ಗಂಗಾಧರ 1-170/1 ಭಾಸ್ಕರ್ ನPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/20226004000028/05/2022
560500149190 Atiya Bee - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ ಬಕ್ಕರ್PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/2022150010000024/05/2022
560500149192 Hussain Bee - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಖಾಜಾ 3/68 ಚಿರಗ್ ಗPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022150010000025/05/2022
560500149200 Fathima Anjum - W/O: ಎಮ್ ಡಿ ಜಾಕೀರ ಕುರೆಸಿ 1-14PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022150010000024/05/2022
560500149208 Kamla Bai - W/O: ತುಕಾರಾಂ ಬೋರಲೇ ಏಚ್ ನ.2/22PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500149210 Shabnam Yasmeen - S/O: ಬಷೀರೌದ್ದೀನ್ 1/102 ಭಾಸ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****595916/05/2022FPS****595916/05/20226004000016/05/2022
560500149212 Choti Bee - W/O: ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ನಾಗೊರಿ ಮPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/2022180012000028/05/2022
560500149215 ಉಜ್ಮಾ ಬೇಗುಂ - S/O: ಶೈಕ್ ಮುಸ್ತಕ್ ಏಚ್ ನ,1-9 PHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/202212008000023/05/2022
560500149218 Naziya Begum - W/O: ಸೈಯದ್ ಯೌಸುಫ್ 1/117 ಭಾಸ್PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022150010000024/05/2022
560500149219 Ambika - S/O: ದಶರಠ ರಾವ್ ಬೈನ್ 01/176 ಭPHH(NK) / CSBiometric****381128/05/2022FPS****381128/05/202212008000028/05/2022
560500149233 Asma Sultana - W/O ಮುಖಾತರ 6/49/1 ಪೀರಗೈಬ ಗಲ್PHH(NK) / CS------150000000-
560500149242 Durdana Begum - W/O: ಸಯ್ಯದ ಅಲ್ಲೌದ್ದೀನ್ 3-78 PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022150010000023/05/2022
560500149254 Nasreen Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ರಫೀಕ್ ಏಚ್ ನ.318 PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20229006000025/05/2022
560500149256 Nagamma - W/O: ಹಿರಗೇಪ್ಪ ಚಿತಗುಪ್ಪಾ PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022150010000023/05/2022
560500149257 Samreen Begum - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಆರೀಫ್ 1-143 ಭಾಸPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022180012000025/05/2022
560500149259 Afreen Fatima - D/O: ಎಮ್‌ಡಿಮುಸ್ತಫ ಬಕ್ಕರ್ ಖಾಸಬ PHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/202212008000028/05/2022
560500149260 Rajkumar - S/O: ನಿರಷ ಏಚ್ ನ.1-267 ಭಾಸ್ಕರPHH(NK) / CS------30000000-
560500149263 Sweroopa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡೇಪ್ಪ 1/PHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/2022150010000028/05/2022
560500149264 Anusuja Udta - W/O: ಜೋಗಯ್ಯ ಉದ್ತಾ 1/265 ಪೋಲೀPHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/202212008000026/05/2022
560500149317 Fatima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ 3PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022180012000025/05/2022
560500149320 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಸೊಲಪುರೆ ಭPHH(NK) / CS------90000000-
560500149324 Samreen Begum - ಸೈಯದ್ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಏಚ್‌ ನ 1-12 PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20229006000024/05/2022
560500149326 Khaisar Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಿಯಾಜ ಅಹ್ಮದ 1/17 PHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/20229006000026/05/2022
560500149355 Radha - S/O: ಕಾಶಪ್ಪಾ 1-185 ಭಾಸ್ಕರ್ ನPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/202212008000024/05/2022
560500149440 Syeda Shahnaz Fatima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹುಮ್ಮದ್ ಬಾಹೌದ್ದೀPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022150010000025/05/2022
560500149472 ವಸಿಯ ಬೆಗಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮ ಡಿ ಘೂಡು ಸಾಬ್ #3PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20229006000024/05/2022
560500149895 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತು 1-267 ಭಾಸ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20229006000024/05/2022
560500149897 Ambika - S/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 1/128 ಚಿಟಗುಪPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022150010000024/05/2022
560500149899 Aqila Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಏಚ್PHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/2022180012000026/05/2022
560500150047 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀತೇಶ್ 1-224/1 PHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/20226004000023/05/2022
560500150375 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ 1PHH(NK) / CS------60000000-
560500150621 Parveen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮ್ ಡಿ ಜಾವೀದ ಅಹ್ಮೆದPHH(NK) / CSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/202212008000020/05/2022
560500150686 Tabasum Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಫಾಯಜ್ ಏಚ್ ನ,1/135PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500151123 Kirti - W/O ವೀರಭದ್ರೇಶ ನಿಯರ್ ಆರ್ಯ PHH(NK) / CS------150000000-
560500151172 Faizunnissa Begum - W/O ಸೈಯದ್ ತುರಬ ಅಲಿ 1-108/1 ಭPHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/2022180012000023/05/2022
560500152321 Sayeeda Begum - W/O: ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಮನೆ ನಂ 13-PHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/202212008000023/05/2022
560500152570 ಶಾಹೀನ್ - W/O ಸೈಯದ್ ಕರೀಮ 3-65 ಚಿರಗ ಗಲ್PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500152862 Vasiya Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರಿಫ್ 9/56 ಪ್ರಿPHH(NK) / CSBiometric****564128/05/2022FPS****564128/05/20229006000028/05/2022
560500152929 Yasmeen Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಫಜಲ್ಪಾಶ 8-33 ಪಟೇಲ್PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022150010000023/05/2022
560500153007 Shabana Begum - W/O: ಸಯ್ಯದ ಖಾಜಾ ಮನೆ ನಂ 1-22 PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022150010000024/05/2022
560500153031 Geeta - W/O ಹನ್ಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 16-28 ಫಾತಿಮPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20226004000025/05/2022
560500153147 Sameera Begum - W/O ಸೈಯದ ಅಲವೌದ್ದೀನ್ 15/662/2 PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500153149 Haneefa Begum - W/O: ಸೈಯದ ಸಾಲೌದ್ದೀನ್ ಏಚ್ ನ ಪPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500153177 Nazera Bagam - S/O ಅಬ್ದುಲ ಗಫಾರ 1-132 ಭಾಸ್ಕರPHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/20226004000026/05/2022
560500153294 Imrana Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಸುಲೇಮಾನ್ 1/134/1 PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022210014000024/05/2022
560500153335 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನ 1-155 ಭPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022150010000024/05/2022
560500153350 Safiya Begum - 15-182 ಗರೀಬಶ ಟಕಿಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20229006000024/05/2022
560500153363 Tahseen Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಅಹ್ಮೆದ್ 10/143 ಚೌPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022180012000025/05/2022
560500153376 Syed Qamerul Islam - S/O: ಸೈಯದ್ ಮಹಬೂಬ್ ಅಲಿ 1-40 ಭPHH(NK) / CS------60000000-
560500153429 Lubna Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ ಡಿ ಮುಜಾಹೀದ್ 15PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/20229006000024/05/2022
560500153792 Tabbassum Begum - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಂ 15/457 ಪPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/202212008000028/05/2022
560500153817 Sampavati - W/O ಶಿವ ಶಂಕರ 14/244 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/20226004000024/05/2022
560500153950 Priyanka - W/O ನಾಗೇಶ 2/36 ಇಂದ್ರನಗರ ಹುಮನPHH(NK) / CS------60000000-
560500154043 Subiya Samreen - S/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ 14/100 ಹುಸ್PHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/202212008000028/05/2022
560500154235 Rabiya Begam - W/O ಂಡ್ ಇಮ್ರಾನ್ 136 ಪ್ರಿಯಾಧರ್PHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/20229006000026/05/2022
560500154426 Bhagyavanthi - W/O ಪ್ರಕಾಶ 1/280 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಗರPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/20229006000028/05/2022
560500154430 Waheeda Begum - W/O: ಸಯ್ಯದ ಮಜಹೆರ್ ಅಲಿ ಏಚ್ ನ.1PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/202212008000024/05/2022
560500154586 Ruksana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹದ ಇಲಿಯಾಸ್ 14/1PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500154639 Sangeeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 15/508 ಪ್ರಿಯದರ್ಶPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022150010000023/05/2022
560500154740 Nirmalla - S/O: ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ ತೇಲಂಗ್ 3-45 PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/2022150010000024/05/2022
560500154784 Rani - W/O: ರಾಜು 2-32 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20226004000025/05/2022
560500154872 Summaiya Sultana - W/O ಮೋಹದ ತಾಜುದ್ದೀನ 15-426/33 PHH(NK) / CS------90000000-
560500154917 Shahin Begum - W/O: ಎಮಡಿ ಉಸ್ಮಾನ 10/47 ಚಿತPHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/2022150010000023/05/2022
560500155007 Shaheen - S/O: ಅಜೀಜ್ ಮಿಯ ಮನೆ ನಂ 302 ಪ್PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022210014000024/05/2022
560500155018 Nagamma - W/O: ಸತೀಶ್ ಮನೆ ನಂ 1-73 ಭಾಸ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500155045 Pushpavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / CS------120000000-
560500155049 Surekha - W/O ರಮೇಶ 16/77 ಫಾತ್ಮಪುರ .PHH(NK) / CSBiometric****704129/05/2022FPS****704129/05/2022150010000029/05/2022
560500155140 Laxmi - W/O: ಸುರೇಶ 1-205 ಭಸ್ಖರ್ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/20229006000023/05/2022
560500155325 Nageshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20229006000025/05/2022
560500155380 Tarannum - W/O: ಸೈಯದ ಶಿಜಾಉದ್ದೀನ್ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022180012000023/05/2022
560500155684 ತೂಕಮ್ಮ - D/O ಕೃಷ್ಣ 1-129 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20229006000025/05/2022
560500155690 Rekha - W/O ಬಸವರಾಜ 3-231 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಗರPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20229006000024/05/2022
560500155696 Shreedevi - S/O: ರಾಮಚಂದ್ರ 1/28 ಭಾಸ್ಕರ್ ನPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/202212008000024/05/2022
560500155960 Shantamma - D/O: ಬಾಬು ಏಚ್ ನ.1/27/8 ಬಾಸ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500156198 Kalpana - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 1/218 ಭಾಸ್ಕರ್PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20229006000025/05/2022
560500156609 Sharada Bai - W/O: ನರಸಪ್ಪ 15-826/172 ಕೋಡಂಬPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/20229006000028/05/2022
560500156710 Ishrath Jahan - W/O ಂಡ್ ಸನೌಳ್ಲಃ 14/202 ಹುಸ್ಸೈPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500156729 Mastan Bee - W/O: ಗುಲಾಮ್ ರಸುಲ್ 7/92/1 ಬಾಸPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022150010000025/05/2022
560500156731 Reshama Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಖುತಬುದ್ದೀನ್ ಖಾಸಬ PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022180012000025/05/2022
560500157061 Zainab Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿಶಿರಾಜ್ 1-69 ಭಾಸ್PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022150010000025/05/2022
560500157076 Tabasum - W/O ಸೈಯದ್ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 1/15 ಚಿPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/202212008000025/05/2022
560500157092 Priya - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ್ 3/31 ಸುಭಾಶNPHH(NK) / CS------00000000-
560500157094 Vijaylaxmi - W/O: ವೀರೇಶ ಏಚ್ ನ.1/190-1 ಭಾಸPHH(NK) / CS------180000000-
560500157095 Johira Begum - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್ 1-135PHH(NK) / CS------60000000-
560500157159 Samrin Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ 1/347 ಭಾಸ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/20229006000028/05/2022
560500157240 Shabana Begum. - W/O ಎಮ್ ಖಾದೀರ್ 14/93 ಹುಸ್ಸೈನPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022150010000025/05/2022
560500157263 GEETA - W/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ 1-130 ಭಾಸ್ಕರ್ PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500157270 Subhadra Bai - W/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ ತೂಭಕೆ 6/174 ಭNPHH(NK) / CS------100000000-
560500157283 Rani - S/O: ನಾಮದೇವ ರಾವ 1/100 ಭಾಸ್ಕರPHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/20229006000028/05/2022
560500157440 Yasmeen - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1-155/PHH(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/2022150010000024/05/2022
560500157483 Nirmal - W/O ಜಗನಾಥ 1/128 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20229006000024/05/2022
560500157618 Suman - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತೇಲಂಗ್ 1-206 ಭPHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/20229006000023/05/2022
560500157976 Pankaja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ 1-19PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/20226004000023/05/2022
560500158099 Tasleem Begum - W/O ಸೈಯದ ಹಯಾತ ಅಲಿ 1-3/1 ಭಾಸ್PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022180012000025/05/2022
560500158146 Ramesh - S/O ಹಿರಾಸಿಂಗ್ 12-206/1 ಬನಶಹಂPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20223002000025/05/2022
560500158240 Subbamma - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 3/45 ಸುಭಾಷ ಚೌಕ PHH(NK) / CS------60000000-
560500158400 Halema Begum - W/O: ಅಜ್ಮತ್ ಅಲಿ 16142 ಫಾತಿಮಾPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/20229006000025/05/2022
560500158475 Rehana Begum - W/O: ಸೈಯದ ಮೌಲಾನ ಸಾಬ 1-347/93 PHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/2022180012000023/05/2022
560500158525 Hasina Bi - W/O ಸೈಯದ್ ಪಾಶಾ ಮಿಯ 1/117 ಭಾಸPHH(NK) / CS------150000000-
560500158789 Mallamma - W/O: ಕರಬಸಪ್ಪಾ 16-119 ಫಾತಿಮಾಪNPHH(NK) / CS------100000000-
560500158857 Sudhakar - S/O: ಕರಬಸಪ್ಪಾ 16/119 ಫಾತಿಮPHH(NK) / CSBiometric****704129/05/2022FPS****704129/05/20223002000029/05/2022
560500158867 Gousiya Begum - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1-1/3PHH(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/20226004000023/05/2022
560500158910 Kalavati - S/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಏಚ್ ನ.14/243 ಗಡಿPHH(NK) / CS------180000000-
560500159016 Raju - S/O: ಪಂಡರಿ 1-176 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಗPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500159120 Gouramma - W/O: ವೀರಪ್ಪಾ 16/77 ಫಾತಿಮಾಪೂರPHH(NK) / CSBiometric****790523/05/2022FPS****790523/05/20226004000023/05/2022
560500159160 Tahmina Fatima - W/O ಂಡ್ ಕಲೀಮ 2/18 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500159349 Naseeruddin - S/O ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಾಬ್ 1/116 ಭಾಸ್PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/20223002000023/05/2022
560500159404 Yasmeen Begum - W/O ಮೊಯ್ನ್ ಕಾನ್ 228 ವಾರ್ಡ್ ನ.PHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/202212008000028/05/2022
560500159411 Meena - S/O: ಕಾಮಣ್ಣ 1-225 ಬಾಷಕರ್ ನಗರPHH(NK) / CS------120000000-
560500159463 Noorjaha Begum - W/O: ನಸೀರ್ ಖಾನ 1-124 ಭಾಸ್ಕರ್PHH(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/2022240016000026/05/2022
560500159493 Shobha - W/O: ಸುಭಾಷ್ 1/192 ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾPHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/202212008000023/05/2022
560500159641 Malan Bee - W/O: ಜಾನಿ ಮಿಯಾನ್ ಏಚ್ ನ.3-60/1PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022240016000024/05/2022
560500159644 Ayesha Sultana - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಅಸ್ಲಮ ಮಿಯನ್ ಏಚ್ ನPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022180012000024/05/2022
560500180880 Sheshamma - ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ AAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180881 ಸಾಜದಾಬಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3-18 ಚಿರಾಗಲ್ಲಿ ಅಲಿAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180882 ಮಹಮ್ಮದ ರಫೀಕ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3-70 ಚಿರಾಗ ಅಲಿ ಗಲ್AAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180883 sonabai - ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾವ ಚೌಹಾಣ ಮನAAY(NK) / CS------200000000-
560500180884 ಮಹಾದೇವಿ - ಮಹಾದೇವಿ ವೀರಣ್ಣಾ ಬಿಡಪ ಬಸವಣ್ಣ ಗAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180885 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3-7 ಬಸವಣ್ಣಾ ಗುಡಿ ಹತAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180886 ಸಂಪತಿ - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಬಿಡಪ ಮನೆAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180887 ಹುಸೇನಾಬಿ - ಹುಸೇನಬಿ ಗಂಡ ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ ಮನೆ ಸಂಖAAY(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022200015000023/05/2022
560500180888 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮೊತಕಪಳ್ಳಿ ಮನೆ AAY(NK) / CS------200000000-
560500180889 ನರಸಪ್ಪಾ - ಮನೆ 2-9 ನರಸಪ್ಪಾ ಕುದ್ರಿ ಬಾಸ್ಕರAAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180891 Paragabai - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2/19 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತ್NPHH(NK) / CS------00000000-
560500180892 ಮಮತಾಜಬಿ - ಮುಮತ್ತಾಜಬಿ ಗಂಡ ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ಮನPHH(NK) / CS------60000000-
560500180893 ಲಾಲಪ್ಪ - ಲಾಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಈಳಗೇರ ಮನAAY(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/2022200015000023/05/2022
560500180895 Parvati - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-8 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತ್AAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180896 ಸಾಕುಬಾಯಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-45 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹAAY(NK) / CS------200000000-
560500180897 ಪಾರವತಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-51 ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಚಿಟAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180898 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-45 ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಾAAY(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/2022200015000026/05/2022
560500180899 ಪುಂಡ್ಲೀಕರಾವ್‌ - ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಹಾಶಪ್ಪಾ ಯರಗುಂಟಿ ಮನAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180900 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಣಿಕರಾವ ಹಾಶಪ್ಪಾ ಯರಗುಂಟಿ ಮನೆ AAY(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/2022200015000026/05/2022
560500180902 ಅನಿಲ - ಅನಿಲ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಗ್ಗಂ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯAAY(NK) / CS------200000000-
560500180903 anushuya - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5-25/1 ಸರದಾರ ಚೌಕ ಚAAY(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/2022200015000023/05/2022
560500180904 ಕ್ರಿಷ್ನಾ ಹರಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2/123 ಈಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹAAY(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022200015000023/05/2022
560500180905 Parvathi - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-51 ಸುಬಾಷ ಚೌಕ ಭಾPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500180906 ಅನುಸೂಯಾ - ಮನೆ ನಂ 1/109 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತ್ತಿAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180908 ರಾಮಚಂದ್ರ - ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಂಕಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಮನೆ ಸAAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180909 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1/128 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತAAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180910 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮನೆ ಸಂಖ್PHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500180911 Sheema - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1-136/1 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರPHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022150010000025/05/2022
560500180912 sadaka be - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1/117/1 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/20223002000023/05/2022
560500180913 ಯಂಕಟ - ಮನೆಸಂಖ್ಯೆ1-138 ಭಾಸ್ಕರನಗರ ಚಿAAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180914 ವಿಠಲ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1/136 ಭಾಸ ್ಕರನಗರ AAY(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/2022200015000028/05/2022
560500180915 ಗುರಪ್ಪಾ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1/139 ಭಾಸ್ಕರ ನಗರ AAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180916 ಧನರಾಜ - ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾPHH(NK) / CS------30000000-
560500180917 ಮಹಮ್ಮದ ಖದಿರ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 14/91-1 ಹುಸೇನಿ ಆಲಂAAY(NK) / CSBiometric****704126/05/2022FPS****704126/05/2022200015000026/05/2022
560500180918 Kasturi Bai - ಮನೆ ನಂ 1-176 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತ್ತಿರAAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180919 Narsamma - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1-280 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹAAY(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022200015000023/05/2022
560500180920 Narasamma - ನರಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬು ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ AAY(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022200015000023/05/2022
560500180921 Anita - ಮನೆ ನಂ 1/216 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಚಿಟಗುPHH(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/20226004000024/05/2022
560500180922 ಜಗನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಥ ಗಿರೇಪ್ಪಾ ಮಗಿ ಮನೆ ಸಂಖ್AAY(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/2022200015000028/05/2022
560500180923 Khaisar Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಫೆರೋಜ್ 14/PHH(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022180012000025/05/2022
560500180924 ಅಮೀನ್ ಬೀ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3-65 ಚಿರಾಗಗಲ್ಲಿ ಚಿAAY(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/2022200015000024/05/2022
560500180925 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-28 ಭಾಸ್ಕರ ನಗರ ಚಿAAY(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/2022200015000024/05/2022
560500180926 ಸುರೇಶ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-4 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತ್ತAAY(NK) / CSBiometric****918124/05/2022FPS****918124/05/2022200015000024/05/2022
560500180927 Saraswati - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-5 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತAAY(NK) / CSBiometric****918123/05/2022FPS****918123/05/2022200015000023/05/2022
560500180928 ಸುನೀತಾ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-10 ಭಾಸ್ಕರ ನಗರ ಚAAY(NK) / CSBiometric****223624/05/2022FPS****223624/05/2022200015000024/05/2022
560500180929 ಜಿಯಾಮೊದಿನ್ - ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ್ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಮನೆ ಸAAY(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/2022200015000028/05/2022
560500180930 ಸಾದಕ ಅಲಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2/39 ಬಾಸ್ಕರ ನಗರ ಹತAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180931 sadhana - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3-33 ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಹತAAY(NK) / CSBiometric****223623/05/2022FPS****223623/05/2022200015000023/05/2022
560500180932 ಅನುರಧ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3/33 ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಹತ್ತAAY(NK) / CSBiometric****704125/05/2022FPS****704125/05/2022200015000025/05/2022
560500180933 shila - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3-33 ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಚಿAAY(NK) / CS------200000000-
560500180934 ಸಂಗೀತಾ - ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಸುನೀಲ ಗುತ್ತದಾರ ಮನೆAAY(NK) / CS------200000000-
560500180935 mahadevi - ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಗಡಮಿ ಮನೆ ಸಂಖ್PHH(NK) / CSBiometric****704128/05/2022FPS****704128/05/20223002000028/05/2022