REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150300150622 Gongamma - W/O: ಬಸವರಾಜ ಶ್ರೇಯ.ಕೋಡಂಬಲ ಏಚ್ AAY(NK) / NCS------200000000-
150500416946 Hasina Begum - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಖಾಜಾ 13-171 ಚಿಟಗುಪPHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/2022150010000021/05/2022
560500140093 Pooja - W/O ಜೈರಾಜ ಭುರ್ಕೆ 3-19 ಚೆಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500140435 Sunitha - W/O: ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 14-242 ಹುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145821 Shaheen Begum - D/O: ಬಷೀರ್ ಅಹೆಮದ್ 14/94 ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****550327/05/2022FPS****550327/05/20223002000027/05/2022
560500148484 Tabasum Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಚಂದPHH(NK) / NCSBiometric****550327/05/2022FPS****550327/05/20226004000027/05/2022
560500148513 Yasmeen Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಖುತಬೊದ್ದೀನ್ 15-17PHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/2022180012000020/05/2022
560500148648 Afhija - W/O ಸಲೀಂ ೪೯/ಕ-೨೩೯ ಕಲ್ಲೂರ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****294925/05/2022FPS****294925/05/20226004000025/05/2022
560500148789 Sudha - W/O ವೀರೇಂದ್ರ ೨೩//೫೮/೧ ಟೀಚPHH(NK) / NCSBiometric****633120/05/2022FPS****633120/05/20226040000020/05/2022
560500148890 ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ 15-8PHH(NK) / NCSBiometric****550328/05/2022FPS****550328/05/2022150010000028/05/2022
560500148891 Vishalakshi - S/O: ದಿಳಿಪಕುಮಾರ್ ಗಣೂರೆ 13-201PHH(NK) / NCSBiometric****550323/05/2022FPS****550323/05/20229006000023/05/2022
560500148892 Tahaseen Anjum - S/O: ಎಮ್ ಡಿಮೊಹಾಮಡ್ ಮಿಯ 15-84 PHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/2022150010000021/05/2022
560500148894 Vaseema Begum - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಶಫಿ ಮಿಯನ್ 13-197 PHH(NK) / NCSBiometric****550322/05/2022FPS****550322/05/20226004000022/05/2022
560500148897 Sonamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ 12/227 ಬನಶಂಕರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500148902 Mangala - W/O: ಸುಭಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ #12/14 ಬನPHH(NK) / NCSBiometric****550322/05/2022FPS****550322/05/20226004000022/05/2022
560500148905 Yeshoda J. Gala - W/O: ಜೀತೇಂದ್ರ 13-199 ಭವನಿ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/20226004000024/05/2022
560500148908 Sunita - S/O: ನಾಗಪ್ಪಾ 4/226 ಯೇಶುನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/2022150010000024/05/2022
560500148911 Renuka - W/O ರಾಜು ನಿಲಯ್ 1-182 ಸಾಯಿ ವೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148949 Tabasum Begum - W/O: ಂಡ್. ನಬಿ ಸಾಬ್ 15-142 ದಸPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/2022210014000020/05/2022
560500148966 Shabana Begam - W/O ಖಲೀಲ್ ಏಚ್.ನ.11-303 ದಸ್ತಗPHH(NK) / NCSBiometric****550323/05/2022FPS****550323/05/20229006000023/05/2022
560500148968 Sameena Begum - W/O ಎಸ್‌ಕೆ ನಸೀರ್ ಮಿಯ್ಯ 15-123PHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/20229006000020/05/2022
560500148987 Malan Bee - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ಮನೆ ನಂ 13PHH(NK) / NCSBiometric****550327/05/2022FPS****550327/05/20226004000027/05/2022
560500148994 Samera - S/O: ಚಂದ್ ಸಾಬ 1/321 ದಸ್ತಗಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/20226004000020/05/2022
560500149002 Nirmala - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಘಸನೀ ಮನೆ ನಂ 1PHH(NK) / NCSBiometric****550322/05/2022FPS****550322/05/2022150010000022/05/2022
560500149006 Sahera Begum - W/O ಮ್ ಡಿ ಖದೀರ್ ಪಾಶಾ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/202212008000024/05/2022
560500149010 ಹಬೀಬಾ ಬೇಗಂ - W/O: ಶೈಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ ರಫೀಕ್ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/202212008000020/05/2022
560500149013 Javeriya Mumtaz - W/O ಂಡ್ ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/20226004000020/05/2022
560500149014 Ranjana - S/O: ಜಯವಂತ ಹಿಬಾರೆ 12/30 ಚಾಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/202212008000024/05/2022
560500149021 Kausar Begum - W/O: ಇರ್ಷಾದ್ ಅಳ್ಲಿ 12/16 ಚತೆPHH(NK) / NCSBiometric****550327/05/2022FPS****550327/05/2022150010000027/05/2022
560500149044 Sunita - W/O: ಜೈಪಾಲ್ ನಿರ್ಣಕರ 11-213/3 PHH(NK) / NCSBiometric****489714/05/2022FPS****489714/05/202212008000014/05/2022
560500149052 Mayuri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪರಾಜ 13PHH(NK) / NCSBiometric****050926/05/2022FPS****050926/05/20226004000026/05/2022
560500149057 Husena Bee - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಶಾ ಸಾಬ್ 11/21 PHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/2022150010000020/05/2022
560500149059 Shoba - S/O: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 11/37 ಬಾಲೋಬPHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/2022180012000021/05/2022
560500149072 Khatun Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/20229006000021/05/2022
560500149073 Meerabegum - S/O: ಮಹಮದ್ ಜಬ್ಬಾರ್ 13-175 ದಸPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/202212008000020/05/2022
560500149075 ಲಾಲ್ ಬೀ - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಸಾಬ್ 13-175 ದಸPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/2022150010000020/05/2022
560500149082 Pasha Bee - S/O: ಸತ್ತಾರ್ ಮಿಯ್ಯ 15-94 ದಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/202212008000024/05/2022
560500149083 Roopali - S/O: ಶಿವರಾಮರಾವ 12-179/ಬೀ ಭವನPHH(NK) / NCSBiometric****550327/05/2022FPS****550327/05/2022150010000027/05/2022
560500149087 Gouramma - W/O: ಜಟ್ಟೇಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 10-197 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/20223002000021/05/2022
560500149093 Karuna - W/O: ಸಂತೋಷ 12-207 ಬನಶಂಕರಿ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****550323/05/2022FPS****550323/05/2022150010000023/05/2022
560500149100 Ambika - S/O: ಶಂಕರ 6-7 ಕುಂಬಿವಾದ ಗ್ಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/20229006000024/05/2022
560500149102 Arshiya Begum - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಏಚ್ ನ.15PHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/202212008000024/05/2022
560500149106 Savitha - W/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 13-26 ಬನಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560500149107 Ayesha Siddiqa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ 5-188 ನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/2022180012000020/05/2022
560500149112 Tahseen Begam - S/O: ನೂರುದ್ದೀನ್ 12/22 ಚಾಟೆವಾPHH(NK) / NCSBiometric****550322/05/2022FPS****550322/05/2022180012000022/05/2022
560500149114 Afsana Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್ ಡಿ ಖಲೀಲ್ ಪಶಾ 15PHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/202212008000020/05/2022
560500149120 Sumitrabai Babdi - S/O: ದೇವರಾಯಿ ಬಬದಿ ಹೆಚ್ ನ.13/3PHH(NK) / NCS------60000000-
560500149122 Kousar Begum - W/O: ಎಮ್ ಡಿ ಅಲೀಮುದ್ದೀನ್ 5/15PHH(NK) / NCS------60000000-
560500149123 Meenakshi - W/O: ಅಭಯ 15/136 ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/202212008000020/05/2022
560500149125 Anjum Begum - S/O: ಎಮ್‌ ಡಿ ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಸಾಬ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/202212008000024/05/2022
560500149136 Siddiqa Banu - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ 15-118 ದPHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/2022150010000021/05/2022
560500149139 Jyoti - S/O: ಮಚೇಂದ್ರ 10-229 ದಸ್ತೆಗೀರPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/20229006000020/05/2022
560500149146 Afreen Begum - S/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಏಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****550328/05/2022FPS****550328/05/202212008000028/05/2022
560500149158 Priyanka - S/O: ಮಾಡಪ್ಪ 10-158 ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****608622/05/2022FPS****608622/05/20226004000022/05/2022
560500149183 ಸಲ್ಮ ಬೇಗಂ - S/O: ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮೆದ್ 11-33 PHH(NK) / NCSBiometric****550323/05/2022FPS****550323/05/2022150010000023/05/2022
560500149197 Syedashainaz - S/O: ಮುನೀರ್ ಮಿಯನ್ 12-12-1 PHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/2022150010000021/05/2022
560500149201 Zaibunnisa - W/O: ಮಾ ರಹಮಾನ 15-182 ದಸ್ತಗಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500149207 Anuradha - W/O: ದಯಾನಂದ 11-245 ನಿಯರ್ ಕ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/2022150010000021/05/2022
560500149211 Godavari - W/O: ಭಾವಂಪುರಿ 12/226 ಬನೇಶಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****550322/05/2022FPS****550322/05/20226004000022/05/2022
560500149216 Sarojani - W/O: ನಾಗರಾಜ್ #12/125 ಬನಶಂಕರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500149225 Tahseen Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ಸಾಬ 13-183 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149238 Sushila Joshi - W/O: ನರೇಶ್ ಜೋಶಿ 11/78 ಜೋಶಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149245 Sajeeda Begum - W/O: ಸತ್ತರ್ 13-180 ದಸ್ತಗಿರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****550322/05/2022FPS****550322/05/2022150010000022/05/2022
560500149265 Renuka - W/O: ಜೋಷೆಫ್ 10-135 ಚ್ರಿಸಟೇನ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500149271 Narmada - W/O: ಅಂಬಾಜಿ ಏಚ್ ನ.10/247 ದಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****550323/05/2022FPS****550323/05/2022150010000023/05/2022
560500149279 Kanchana - W/O ರಾಮಲಿಂಗ ದಯಾಳ ೧೫-೫೮ ಭವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****550327/05/2022FPS****550327/05/2022180012000027/05/2022
560500149281 Hora Bee - W/O: ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ್ ಸಾಬ ಏಚ್ ನ.1PHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/20229006000024/05/2022
560500149282 Azmath Begum - W/O: ಅಬ್ದುಲ ನಬಿ ಏಚ್ ನ.13/123 PHH(NK) / NCSBiometric****550324/05/2022FPS****550324/05/2022180012000024/05/2022
560500149283 Anuradha - W/O ರಾಜು 11/61 ಬಾಲೋಬಾ ಗಳಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/202212008000020/05/2022
560500149316 Sharada - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/202212008000021/05/2022
560500149346 Tabassum Sultana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಜಹೀರ 3-87 PHH(NK) / NCSBiometric****550328/05/2022FPS****550328/05/202212008000028/05/2022
560500149347 Malan Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮ ಡಿ ಗಫಾರ್ 3-86 PHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/20229006000020/05/2022
560500149470 Priyadarshini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪರಾಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****789729/05/2022FPS****789729/05/202212008000029/05/2022
560500149637 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ 13/33/2 ಬನಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149666 Parveen Jahan - S/O ಎಂಡಿ ಇಕ್ಬಲ ಅಹ್ಮೆದ್ ೧೧-೩೩NPHH(NK) / NCS