REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500407746 Farha Naaz - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹೆಚ್‌ ನಂ 1/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400283888 Priyanka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಯೆಶಪ್ಪಾ 4/146 ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/202212008000027/05/2022
560500139839 Sunita - S/O: ಶರಣಪ್ಪ 1-70NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500140706 Mallamma - S/O: ದಶರತ 1-67 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500140711 Channaveerayya - S/O: ದೂಳಯ್ಯ 2-123 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500140720 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಂದ್ರ ಸತಿವಾರ 2PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500140732 Kashi Bai S - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ 2/24 PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500140734 Lalita - W/O: ಹಣಮಂತ #1/52 ನಿಯರ ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500140758 Akkamma - W/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ 2-36NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500140759 ಅನುಷಯ್ಯ - W/O: ದಶರತ 2-36 PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500140761 Kavita - W/O: ರಮೇಶ 4-56 PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500140774 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421829/05/2022FPS****421829/05/202212008000029/05/2022
560500140775 ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - S/O ಪ್ರಭು 3-4 - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500140924 Indumati - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ 2-90 PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500140943 Khaisar Bee - W/O: ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮಿಯ್ಯ 1-59PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/202212008000023/05/2022
560500140946 Sharifa Bee - W/O: ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮಿಯ್ಯಾ 2/64 PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20226004000023/05/2022
560500140948 Chandrakala - W/O: ಬಾಬುರಾವ 1-117 PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500140952 Bharati - W/O: ವೀರೇಂದ್ರ 2/19 PHH(NK) / NCSBiometric****421829/05/2022FPS****421829/05/20226004000029/05/2022
560500140980 Renuka - S/O: ಈರಪ್ಪಾ 4-151 PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500140985 Giremma - S/O: ತಿಫಣ್ಣ 2-74 PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/202212008000023/05/2022
560500141003 Sakku Bai - S/O: ಹಣಮಂತ 4/79 PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20229006000023/05/2022
560500141013 Mahadevi - C/O ವೀರೇಂದ್ರ 3-90, ಚಂಗಳೆರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500141014 Shahida Bee - W/O: ರಹೀಮ ಸಾಬ 1/40NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500141016 Priyanka - W/O ಜಾರ್ಜ 00 00 PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500141051 Nasreen Begum - S/O ಮೀರನ್ ಶಾ 3/25 ನಿಯರ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022180012000024/05/2022
560500141052 Archana - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 4-58 ನಿಯರ ಚರPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500141056 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂಧರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500141079 Mangala - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ #4/89 ಎಸPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/202212008000023/05/2022
560500141089 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈರಪ್ಪ ಬೇಡರ 1/75,ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500141119 Laxmi Bedar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560500141121 Priyanka - S/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 4-140 PHH(NK) / NCSBiometric****421829/05/2022FPS****421829/05/20226004000029/05/2022
560500141164 Jyoti - W/O: ಪ್ರಕಾಶ 4/36 ಭೀಮ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500141171 Sundramma - W/O ದಿಲೀಪ 4/86 ನಿಯರ ಚರ್ಚ್ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500141180 Laxmi - W/O: ಶಂಕರ 3/174 ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20226004000027/05/2022
560500141200 Ambika - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 2-72 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141202 Gousiya Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರೀಫ್ ಸಾಬ 1-61 PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022150010000023/05/2022
560500141203 Bhagyashri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500141208 Sidamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1-100 PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500141219 Aswini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141224 Silar Bee - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ 1-113 PHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20229006000027/05/2022
560500141225 Mahboob Bee - W/O: ಯೌಸುಫ್ ಷಾ 2-51/1 PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500141316 Putili Bee - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ಖುರೆಷಿ 1-7PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022180012000026/05/2022
560500141329 Gundamma - S/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ 1-47 PHH(NK) / NCSBiometric****585115/05/2022FPS****585115/05/20226040000015/05/2022
560500141353 Shivaleela - S/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತೊಂಟೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500141371 Pooja - ರಾಕೇಶ್ 1-59 ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿ ಪೋಲPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500142202 Sapna Swami - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 2/93 ಓಲ್ಡ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143597 Biban Bee - W/O ಮೊದೀನ್ ಸಾಬ 1/70 ನಿಯರ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022180012000024/05/2022
560500143656 Sujatha - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/6 - ಚಾಗ್ಲರ PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/202212008000023/05/2022
560500143873 Surekha - W/O: ತುಕಾರಾಮ 2-36 PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500144074 Bhagirati - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 3-88 PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500144105 ಭದ್ರಮ್ಮ - S/O: ಸಿಂಗಪ್ಪ 3/68 PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022180012000023/05/2022
560500144108 Mumtaz Bee - S/O: ಲತೀಫ್ ಷಾ 1-193 ಫಖೀರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****421828/05/2022FPS****421828/05/2022180012000028/05/2022
560500144279 ಶೆಶಿಕಲಾ - W/O ಸಿದ್ದಣ್ಣ 2-109 - PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500144468 Mamta - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 4/68 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144626 Premala - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪ 4/151 ನಿಯರ ಚರ್ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20226004000027/05/2022
560500144664 Malan Bee - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೌಸುಫ್ ಮಿಯ್ಯ 3-PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500144766 Sameena Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ ಶರPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022180012000023/05/2022
560500144928 Shahabaj Fatima - S/O: ಮುನೀರ್ 2-2 PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500145016 Basamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂಕಪ್ಪ 2/78 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145088 Sanjeevini - S/O: ಮಹಾರುದ್ರಯ್ಯ 2/69 ಸರ್ಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500145106 Vidyavati - S/O: ನರಸಿಂಗರಾವ 1-2 PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/202212008000023/05/2022
560500145127 Surekha - S/O: ವಿಠಲ ರಾವ್ 2/73 PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500145144 Arshiya Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ ತಾಹPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500145278 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ # 2/24 ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/202212008000023/05/2022
560500148886 Kantamma - W/O ಮಾರುತಿ #1/8 ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತೀರPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20223002000019/05/2022
560500150704 Hemavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****585115/05/2022FPS****585115/05/20229060000015/05/2022
560500150836 Anita - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ 1/67 ಉದಮನಳ್ಲಿ ರಸPHH(NK) / NCSBiometric****093021/05/2022FPS****093021/05/2022150010000021/05/2022
560500151084 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - D/O: ರಾಜಶೇಖರ 2-216 ಚಂಗ್ಲೇರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500151106 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ಪೂಜPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500152446 Koushalya - W/O ಶಿವಶರಾಣಪ್ಪಾ #4/50 - ಚಂಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500152481 ಅಬ್ದುಲ ರಹಮಾನ - W/O ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ 0 0 ಚಂಗ್ಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022150010000023/05/2022
560500152652 Parvati - W/O: ರಮೇಶ 3/134/ಅ ಕೊಲಿ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500153131 Kavita - S/O ಜಟೆಪ್ಪಾ 4/95 - ಚಂಗ್ಲೇರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/202212008000027/05/2022
560500153179 Sangani Meena - W/O ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ ಎಮ 4/90 ಚಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500153256 Sugamma - W/O: ವಿನೊದಕುಮಾರ 3/8 ಸಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/202212008000027/05/2022
560500153267 Shwetakumari - W/O ಓಂಕಾರ 2/94 ನಿಯರ ಓಲ್ಡ್ ಪಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153317 Bhagyashree - W/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ 3/111 ನೆಹರು PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500153338 Shareefa Bee - W/O: ಫಾರೀದ್ ಮಿಯ್ಯ 1-214 ಚಂಗ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20229006000023/05/2022
560500153611 Pooja - W/O ದಯಾನಂದ 3/139 ಚಾಂಗಲೆರ ಚಂಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154601 Shobha Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 4/166 ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500154670 Ambamma - W/O: ಜುರಾಣಪ್ಪ 1/10 ಚಂಗ್ಲೇರಾ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421829/05/2022FPS****421829/05/202212008000029/05/2022
560500154679 Jyotamma - W/O ಜಗನ್ನಾಥ 1/76 ಪೋಲಕಪಲಿ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500154777 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022180012000026/05/2022
560500154913 Sridevi - W/O ಜೆಟ್ಟಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಓ ಓ ಪೊಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154983 Asiya Begum - W/O ಮೋಹಡ ಮಸ್ತಾನ್ ಚಂಗಳೆರ್ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500155320 Renuka - W/O ಶಿವಪುತ್ರ 2/100 - ಚಂಗ್ಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500155586 Mangala - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 2/9 ಚಂಗ್ಲೇರಾ ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****421828/05/2022FPS****421828/05/20226004000028/05/2022
560500155592 Pooja - W/O ಸೋಮಶೇಖರ 4/127 - ಚಂಗ್ಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500155722 Rekha - ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ 1/33 ಓಲ್ಡ್ ಪಂಚಾಯಿತAAY(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022200015000026/05/2022
560500156322 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ ಪಂಚಾಳ 1/7PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500156704 Sulochana - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 1-102 ಪೊಲಕಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500156716 Sabera Bee - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ 3-37 ಚಂಗ್ಲೇPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500157009 Jagdevi - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 1-94 ಪೊಲಕಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500157580 Ashwini - W/O ರವಿಚಂದ್ರ 1/81 0 ಪೊಲಕಪಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157617 Shaheen Begum - W/O: ರಸೂಲ ಸಾಬ್ 1-48 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****421828/05/2022FPS****421828/05/202212008000028/05/2022
560500158167 Mahadevi - S/O: ತುಕಾರಾಮ 2-15 ಪೊಲಕಪಲ್ಲಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022150010000019/05/2022
560500158576 Mahananda - W/O ಜಗನ್ನಾಥ 1/95 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500158904 Kavitabai - W/O ಕೃಷ್ಣಮುರ್ತಿ #4/22 , ಚಂಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500158989 Kashi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಗೌPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500159076 Parvati - W/O ಕಾಶೀನಾಥ 2-44 ಚಂಗಲೇರಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500159238 Reshma Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತಿನ್ 1-161 ಚಂಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500159308 Pushpavati - W/O: ಬಸವಂತ್ ರಾವ 2-170 ಚಂಗ್ಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500159344 Suvarna - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೮/೧೪೪ ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159381 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ ಕರ್ಕಂಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500160048 ಸುನಿತ - ಮ ನಂ. 1/62 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ. ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****421828/05/2022FPS****421828/05/2022200015000028/05/2022
560500160068 ಮರೆಪ್ಪಾ - ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಇರಪ್ಪ ಚಾಂಗಲೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/2022200015000027/05/2022
560500160069 ತುಳಜಮ್ಮ - ಮ ನಂ 4/93.ಚಾಂಗಲೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022200015000025/05/2022
560500160070 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕರ್ ಚಾಂಗ್ಲೆರAAY(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/2022200015000027/05/2022
560500160071 ತುಕಾರಾಮ - 3-98 ಚಾಂಗಲೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022200015000026/05/2022
560500160072 ಕಾಶಮ್ಮ - ಮ ನಂ. 3/57 ಚಾಂಗಲೆರಾ ತಾ. ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****421828/05/2022FPS****421828/05/2022200015000028/05/2022
560500160073 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಮ ನಂ. 4/49 ಚಾಂಗಲೆರಾ ತಾ. ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022200015000026/05/2022
560500160074 Saraswati - ಮ ನಂ 4/37.ಚಾಂಗಲೆರಾ.ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500160075 ವಿಠಲ - ಮ ನಂ 3/34,ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022200015000024/05/2022
560500160076 Huvamma - ಮ ನಂ 4/35,ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022200015000026/05/2022
560500160077 ಭೀಮ ಶಾ - ಮ ನಂ 4/40 ಚಾಂಗಲೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022200015000024/05/2022
560500160078 ಇಸ್ಮಾಲಪ್ಪಾ - ಮ ನಂ 4/72,ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022200015000023/05/2022
560500160079 ಶಾರದ ಬಾಯಿ - ಮ ನಂ 4/70,ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022200015000025/05/2022
560500160080 ಶಾಮರಾವ - CHANGLERAAAY(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022200015000026/05/2022
560500160081 ಲಾಲಪ್ಪಾ - 4/151 ಚಾಂಗಲೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022200015000024/05/2022
560500160082 chandramma - ಮ ನಂ 4/52 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022200015000024/05/2022
560500160083 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಝಾರ್ನಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲೆರAAY(NK) / NCSBiometric****010828/05/2022FPS****010828/05/2022200015000028/05/2022
560500160084 ಖಮ್ರುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ - ಮನೇ ನo3/35,ಚಾoಗಲೆರಾ,ತಾ.ಹುಮನಾಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022200015000025/05/2022
560500160085 Devamma - ರಾಮಚಂದರ್ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160086 indu mati - ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಇರಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160087 Neelamma - ನಿಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20223002000019/05/2022
560500160088 Shekuntala - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಜ್ಹರ್ನಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160089 Nagamma - ಬಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022200015000025/05/2022
560500160090 Shobha - ಮಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪಣ್ಣ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160095 Ghalemma - ಅಮೃತ್ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160096 Subbamma - ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪೋಲಕಪಲAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160097 Avamma - ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಕಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160099 Tejamma - ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಪೋಲಕಪಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160101 Laximi - ಮಲಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲೆರAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500160103 Mallamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022210014000019/05/2022
560500160107 Shridevi - ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500166557 ದ್ರೌಪತಿ - ಮ ನಂ. 1/23 ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾ ಚಾಂಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500166635 ಶೋಭಾ - ಮನೇ ನo 1-54/f ಚಾoಹಲೆರಾ,ತಾ.ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500166648 Iramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿರಿಗಪ್ಪ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20229006000027/05/2022
560500166657 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ.2/100.ಚಾಂಗಲೇರಾ.ತಾ.ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022121208000023/05/2022
560500166661 ಫಹೀಮ ಬೇಗಂ - ಮ ನಂ 3/130 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20223002000024/05/2022
560500166677 ಮೈನುದ್ದಿನ - ಮ ನಂ 1/88,ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022121208000025/05/2022
560500166685 ತಾಜ ಬಿ - ಮ ನಂ. 1/177 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ. ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166686 ಭೀಮಶಾ - ಮ ನಂ. 1/118 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ. ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20223002000024/05/2022
560500166695 ಪುನ್ಯಮ್ಮ - ಪುನ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500166700 lalita bai - ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನ್ಯಾಮ್ ರೆAAY(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022200015000023/05/2022
560500166711 ಪ್ರೇಮಾ ಲತಾ - ಗೌಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500166713 ಈಶ್ವರಮ್ಮಾ - ಮ ನಂ 17-17/1 ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166743 Veeramma - S/O: ನರಸಾ ರೆಡ್ಡಿ 3-138 ಚಂಗ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500166745 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಮನೇ ನo 4/84 ಚಾoಗಲೆರಾ,ತಾ.ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500166746 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - 4/50 ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166747 tejamma - 4/59 ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166748 ಜಗದೆವಿ - ಮ ನಂ 4/68 ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500166750 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮ ನಂ4-10 ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/202212008000027/05/2022
560500166751 ಶಾಮ ರಾವ - ಮ ನಂ4/41 ಚಾಂಗಲರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500166752 Nirmala - ಮ ನಂ 4/42,ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500166756 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮ ನಂ.4/42.ಚಾಂಗಲೇರಾ.ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022200015000024/05/2022
560500166758 Sujata - ವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಚಾಂಗ್ಲೆರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500166759 ಮಹಾ ದೇವಿ - ಮ ನಂ 3/137.ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166762 Sakkubai - ಮನೇ ನo 4/150 ಚಾoಗಲೆರಾ,ತಾ.ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/202212008000027/05/2022
560500166763 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಂ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20229006000025/05/2022
560500166764 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ರವಿ ತಂದೆ ಸಿದಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500166765 ಪದ್ಮಿನಿ - ಮ.ನಂ,4/99.ಚಾಂಗಲೆರಾ.ತಾ. ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500166766 ಸುಭಾಶ - ಸುಭಾಷ್ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421828/05/2022FPS****421828/05/20229006000028/05/2022
560500166767 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಬಕ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿಟ್ಟಲ್ ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166768 Indamma - ಮ ನಂ 4/93 ಚಾಂಗಲೆರಾ ತಾ. ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022180012000024/05/2022
560500166770 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಂ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022150010000025/05/2022
560500166771 Shakuntala - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20229006000025/05/2022
560500166773 ಬಸವರಾಜ - ಮ ನಂ 4/52ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20229006000025/05/2022
560500166774 ರುದ್ರಪ್ಪ - 4/79 ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500166775 ಅರ್ಜುನ - ಮನೇ ನo 4/46 ಚಾoಗಲೆರಾ,ತಾ.ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500166776 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಮ ನಂ 4/31 ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166778 Chitramma - 4-17 ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500166781 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮ ನಂ 185 ಚಾಂಗಲಆರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500166784 ಭೀಮ ಶಾ - ಮ ನಂ. 4/26 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ. ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500166785 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಭೀಮ್ ಶಾ ಚಾಂಗ್ಲೆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022150010000023/05/2022
560500166786 ಅರ್ಜುನ - ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****010825/05/2022FPS****010825/05/20226004000025/05/2022
560500166787 ಶೇಖ ಜಾಕೀರ ಹುಸೆನ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500166789 ಜಯಾಪ್ಪಾ - ಮ ನಂ 4/108 ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500166790 ಶ್ರೀ ದೇವಿ - ಮ ನಂ. 1/82 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ. ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****421828/05/2022FPS****421828/05/2022150010000028/05/2022
560500166791 Laxmi - ಮ ನಂ.4/95 ಚಾಂಗಲೆರಾ.ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166792 ರಂಗಮ್ಮಾ - ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಂಬಣ್ಣ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500166793 ಈರಪ್ಪ - 4/102 ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166794 ಮನೋಹರ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500166795 ಜೀವನ್ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500166796 ತುಳಜಪ್ಪ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500166797 TEJAMMA - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022180012000025/05/2022
560500166798 Ademma - ದೌಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಇರಪ್ಪ ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500166799 ಬನ್ನಪ - ಬನ್ನ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಿಂಶ ಮೇತ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166800 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ರತ್ನಪ್ಪ ಗಂಡ ಸಂಬಣ್ಣ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500166801 Vitha bai - ಮ ನಂ.3/33.ಚಾಂಗಲೇರಾ.ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166802 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ಮ ನಂ 1-54/್,ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166804 Sunita - ಶಾಮರಾವ್ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣ ಚಾಂಗ್ಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022180012000025/05/2022
560500166806 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ - ಮ ನಂ 1/91,ಚಾಂಹಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500166807 ಡವಿಡ - ಡೇವಿಡ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20229006000025/05/2022
560500166808 Yasmeen Sultana - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜ್ಜಕ್ 3/122PHH(NK) / NCS------60000000-
560500166809 ಲಾಲ ಹುಸೆನ - ಮ ನಂ 1/56,ಚಾಂಗಲೆರಾ.ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166811 Kalamma - ಕಾಳಮ್ಮ.ಬಸಪ್ಪ. ಚಂಗ್ಲೆರ. ತಾಲೂಕ .PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500166814 Asma Begum - ಮನೆ ನo 1/106 ಚಾoಗಲೆರಾ,ಹುನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500166815 Biban Bee - ಮ ನಂ 2-113,ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166816 Salma Begum - ಮ ನಂ. 1/121 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ. ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500166817 ಮಹಮ್ಮದ ಕೌಸರ್‌ - ಎಂ ಡಿ ಕೌಸೆರ್ s% ಗುಲಂಸಬ್ ಚಾಂಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500166818 Gangamma - ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಬಕಪ್ಪ ಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166821 ಮಹಮ್ಮದ ಸಲಾಮ - ಸಲಾಂ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166822 ಮಿರಾಶಾ - ಮ ನಂ.2/15.ಚಾಂಗಲೇರಾ.ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500166823 Sundramma - ಮ ನಂ. 1/100 ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ. ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20223002000024/05/2022
560500166825 ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ - ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500166827 ನೀಲಾವತಿ - ಶಾಮರಾವ್ ತಂದೆ ಮಲಪ್ಪಾ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421829/05/2022FPS****421829/05/20229006000029/05/2022
560500166828 Tejamma - W/O: ಸಾಯಪ್ಪಾ 3/44-ಸೀ ಚಂಗ್ಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500166829 Indu Bai - ಇಂದುಮತಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚಾಂಗಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500166830 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಇರಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20223002000024/05/2022
560500166832 Santoshamma - ದೌಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪೋಲಕಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500166833 Jagdevi - ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166834 kasturi - ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500166839 Shobhavati - ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20223002000019/05/2022
560500166840 Chitramma - ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20226004000019/05/2022
560500166841 Nagamma - ಬಕ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಮ್ಮ ಪೋಲಕಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20223002000019/05/2022
560500166846 Kalavati - ತುಕಾರಾಂ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166849 shoba - ಶೋಭಾ ಗಂಡ ವಿಟ್ಟಲ್ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166850 veeramma - ಇರಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಪೋಲಕಪಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500166851 venkata laxmi - ಚನ್ನರೆಡ್ಡಿ s% ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20226004000019/05/2022
560500166852 Shivamma - ತುಳಸೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಪೋಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022180012000019/05/2022
560500166855 Vijaylaxmi - ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪ್ರಭಾ ರೆಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500166856 Indu Bai - ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪೋಲಕಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500166857 akamma - ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ್ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022150010000019/05/2022
560500166858 shamala - ಬಸವಂತರಾವ್ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪೋಲPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166859 anjana - ಪಂದರಿನಾಥ್ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166860 Balamani - ನರ್ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಪೋಲಕಪPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500166862 Anushamma - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022150010000019/05/2022
560500166863 Mallamma - ಇರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022270018000019/05/2022
560500166864 Rukmani - ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20226004000019/05/2022
560500166866 basamma - ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20226004000019/05/2022
560500166868 Punnyamma - ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166869 Kamlabai - ನಿಲಕಂತೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮ್ರುತರಾವ್ ಪೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166871 parvathi - ಮಾಣಿಕ್ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022150010000019/05/2022
560500166873 Laxmi - ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20226004000019/05/2022
560500166874 narsamma - ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500166875 ರಾಜಮ್ಮ - ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022200015000024/05/2022
560500166877 Meri - ಸಂಜೀವ್ ತಂದೆ ಬಕಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166878 Kalavati - ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಪೋಲಕಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166879 Iramma - ಇರಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಂಕರ್ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500166881 Jharanamma - ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500166882 Nagamma - ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166883 shiva lekha - ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ನಗ್ಷೆತ್ತಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500166884 Mahadevi - ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20226004000027/05/2022
560500166885 parvati - ವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಕಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500166890 Kalawati - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೋಲಕಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500166891 Shilpa Rani - ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022200015000019/05/2022
560500166892 Prakash - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166895 chandramma - ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಚಪ್ಪ ಚಾಂಗ್ಲೆರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500166896 Girija - ಗಿರಿಜಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20226004000019/05/2022
560500166897 tangemma - ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/202212008000027/05/2022
560500166898 venkatamma - ಪುಲಕಪಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022150010000019/05/2022
560500166899 Santoshi - ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20226004000019/05/2022
560500166900 Laxmi - ತುಕಾರಾಂ ತಂದೆ ಸಿದಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500166903 Shekuntala - ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಮಲಪ್ಪಾ ಪೋಲಕಪಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500166904 Nagamma - ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ್ ಪೋಲಕಪಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166905 Elizabath - ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ಮಲಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500166906 Lalita - ನರ್ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಇರಪ್ಪ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500166910 Satyamma - ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಪೋಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500187157 Renuka - Gnyani s/ shivaram r/ polaPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500187173 Sheela - ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****584522/05/2022FPS****584522/05/202212080000022/05/2022
560500187326 Sunita - W/O: ರಾಜಶೇಖರ 1-126 ಚಂಗ್ಲೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187337 Tukamma - ತುಕಾರಾಮ ಮು/ಯಾಲಪ್ಪಾ ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500187397 ಈಶ್ವರಮ್ಮ - ರೇವಣಸಿದಪ್ಪಾ ಎಸ್. ಹನಮಂತಪ್ಪಾ ಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022121208000024/05/2022
560500187526 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುಣವಂತPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500187531 Md Famuiya - ಎಮ್.ಡಿ ಫಾಮುಯ್ಯಿ ತಂ.ಇಬ್ರಾಹೀಂPHH(NK) / NCSBiometric****645813/05/2022FPS****645813/05/20226004000013/05/2022
560500187570 Anjum Fatima - ಯಾನುಸಾ ತಂ. ಅಹಮದಸಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022210014000025/05/2022
560500187586 Sunanda - ಘಾಳೇಪ್ಪಾ ತಂ.ಲಾಲಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500187639 Sameena Begum - ಜಫಿರ್ ತಂ. ಮೊಹ್ಮದಸಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500187735 Rajshekar - ರಾಜಶೇಖರ ತಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20223002000023/05/2022
560500187772 Laxmi Bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಈಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500187775 Sangappa - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪಣ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500188309 Salomi - ರಾಮೇಶ ತಂ,ಲಾಲಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500189304 devaki - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20226004000023/05/2022
560500189442 ಜಗನಾಥ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500189446 Tippamma - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500189448 ದೇವಿಂದ್ರ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500189452 Malamma - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20223002000025/05/2022
560500189454 ಇಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500189455 ಈರಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500189457 ಮಲಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500189459 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20229006000027/05/2022
560500189504 Gowramma - ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022150010000025/05/2022
560500189508 Kamalabai - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022270018000026/05/2022
560500189516 Jaishree - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500189518 Sangita - ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/202212008000019/05/2022
560500189558 ಜರೀನ ಬೇಗಮ - ಚಾಂಗಲೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022200015000024/05/2022
560500189561 ಲಲಿತಾ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500189565 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022150010000025/05/2022
560500189652 ಶಾಮಲ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/202212008000027/05/2022
560500190276 ವೀರಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500190293 ಸ್ಯಮಾ ದಾಸ್‌ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500190294 ಖಾಸೀಮ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20229006000025/05/2022
560500190295 ಸುಬಾಶ - ಸುಬಾಷ ತಂದೆ ಸಾಮರಾವ ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500190296 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500190297 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500190298 ಹಣಮಂತ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/2022150010000027/05/2022
560500190299 ಮುನೀರ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20229006000025/05/2022
560500190302 ಭಯಮ್ಮ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500190303 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190304 ಧರಮಾಜಿ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500190305 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500190306 ರಜೀಯಾ ಬೆಗಂ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022180012000026/05/2022
560500190307 ಶಾಮ ರಾವ - ChanglaraPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20226004000027/05/2022
560500190308 ಗುಲಂ ಶಾ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500190309 Naseem Begum - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022150010000024/05/2022
560500190311 ರಮೇಶ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500190312 ಲಕ್ಷುಣ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20223302000025/05/2022
560500190313 Saradar bee - CHANGLERAPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20223002000025/05/2022
560500190314 ಶಾಮ ರಾವ - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಚಾಂಗಲೇPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500190315 ಜಗದೇವಿ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022150010000025/05/2022
560500190316 ಬುಷ್ರ ಬೇಗಂ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500190317 ಮಾಲಾಶ್ರೀ - ಚಾಂಗಲೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500190319 ಖುರ್ಷಿದ ಮಿಯ್ಯ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190320 Bipasha Bi - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022150010000023/05/2022
560500190321 Anita - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500190322 ಮಹಬೂಬ - ಮಹೆಬುಬ ತದೆ ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500190323 Lakshmi - S/O ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ 0 0 ಚಂಗ್ಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500190324 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421829/05/2022FPS****421829/05/2022150010000029/05/2022
560500190325 ಶಾಹೀನ ಬೇಗಂ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421828/05/2022FPS****421828/05/20229006000028/05/2022
560500190326 Surekha - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****294927/05/2022FPS****294927/05/202212008000027/05/2022
560500190327 ದೇವೇಂದ್ರ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022180012000024/05/2022
560500190328 ಶೇಖರ್‌ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022150010000025/05/2022
560500190330 Saraswati - S/O: ನಂಡು ಕುಮಾರ ಗೌಳಿ 3/34 ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022150010000025/05/2022
560500190331 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500190332 Ruta - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****010826/05/2022FPS****010826/05/2022150010000026/05/2022
560500190333 Radhika - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500190334 ಮಾಕ್ಸದಲ್ಲಿ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500190335 ಜಗಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500190336 ಲಕ್ಷಣ - changleraPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500190337 ಭಾಸ್ಕರ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20223002000024/05/2022
560500190338 ಯಾಸ್ಮಿನ ಬೇಗಂ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022180012000026/05/2022
560500190339 ಜಗನಾಥ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20226004000023/05/2022
560500190340 ಮೊಹನ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500190341 ಪ್ರಭು - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500190342 ಸವಿತಾ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500190343 ವೀರಪ್ಪಾ - changlera tq.humnabad dist .biNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191273 ಇಕಬಾಲ - ಇಕಬಾಲ ತಂದೆ ಮಕಬುಲಮಿಯ್ಯ ಚಾಂಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500191354 Sudharani - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಪೊಲಕಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500191520 Narasamma - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****010826/05/2022FPS****010826/05/20223002000026/05/2022
560500191521 Pushpavati - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022150010000025/05/2022
560500191522 Ranjitha - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500191523 Samavva - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಕಾರಪೆಂಟರPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/2022210014000025/05/2022
560500191524 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500191526 ವಿರಣ್ಣಾ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500191527 padmavathi - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500191528 Archana - ಚಾಂಗಲೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500191529 ಸವಿತಾ - CHANGLARAPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500191530 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500191531 Ashvini - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500191532 ಜೈಬೂನ್‌ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500191533 ಭೀಮಶ್ಯಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226004000025/05/2022
560500191543 kamla bai - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500191562 ಪ್ರೇಮೀಲಾ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500191570 Jyoti - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/2022150010000026/05/2022
560500191576 ಶಿಲ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500191679 Kasturi Bai - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500197421 ಗೀತಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197431 ಸಂಗಮೇಶ - changlaraPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022150010000023/05/2022
560500197515 SANJU - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20223002000024/05/2022
560500197550 ಮಹಬೂಬ ಸಾಬ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500197598 ತಾನಾಜಿ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500197631 ರಾಮ್ಮಯಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500197645 ಶಿವಾಜಿ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500197777 ಲಲಿತಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500197889 ಓಂಕಾರ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500197901 ಸಂಗೀತಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20229006000027/05/2022
560500197928 ಗೀತಾ - ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/2022150010000019/05/2022
560500199286 vijaylakshimi - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500199798 Sunita - ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/202212008000024/05/2022
560500200756 Shekuntala - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20223002000027/05/2022
560500200865 ವೀರೇಂದ್ರ - ಚಾಂಗಲೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500200866 ದುರ್ಗಪ್ಪಾ - CHANGLERAPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20226004000023/05/2022
560500200870 ವಿರಮ್ಮಾ - CHANGLARAPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20223002000023/05/2022
560500200879 ಮಹಮದ ಷರೀಫ್ ಮಿಯ್ಯಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500200896 ಸರೊಜನಿ - CHANGLARANPHH(NK) / NCS------00000000-
560500200921 ಜಗನಾಥ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/2022150010000023/05/2022
560500200926 ವಿರೇಂದ್ರ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500201216 ಆಬೇದಾಬೆಗಮ - ಚಾಂಗಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/2022150010000027/05/2022
560500201224 ಶಬ್ಬೀರಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500202069 Shantamma - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022180012000024/05/2022
560500202125 Anisa Begum - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/2022180012000024/05/2022
560500202126 ಶಿವಾಜ - ಚಾಂಗಲೇರPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500202311 ನಾಗೇಶ್‌ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20226004000023/05/2022
560500202407 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಾಂಗಲೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421823/05/2022FPS****421823/05/20226004000023/05/2022
560500202787 ಪುಂಡಲಿಕ - ಪುಲಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500205148 mahadevi - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊಳ್ಳರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****421829/05/2022FPS****421829/05/20226004000029/05/2022
560500205149 Savitha - ಜಗದೀಶ್ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500205154 Jaishree - ರಾಚಯ್ಯ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯ ಕಮ್ಥನ್ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****299914/05/2022FPS****299914/05/202212008000014/05/2022
560500205160 ಜಗಾದೇವಿ - ಪವಿತ್ರಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500205591 Kalavathi - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಪೋಳಕಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500206526 Sangeeta - ವೀರೇಂದ್ರ 1-145 ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿ ಪೋಲPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500206879 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 2/61 ಚಾಂಗ್ಲೆರ ಚಂಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/2022150010000027/05/2022
560500207107 Savithra Bai - ಭಿಮು 1/6 ಚೌಕಿ ತಾಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560500212350 Natanel - S/O: ಬಸವರಾಜ 1/89 ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212401 Vijaylakshmi - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ 2/81 ಹಳೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213489 Sushma - ಬಸವನಂತ ರಾವ್ 2/103 ಚಂಗಳೆರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213732 Narsing Rao - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ 2/37 ಬೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213739 Umashree - W/O: ಶಂಕರರಾವ್ 2-20 ಚಂಗ್ಲೇರಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213763 Shivappa - S/O: ವೀರಸಂಗಪ್ಪಾ 3-135 ಚಂಗ್ಲೇರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213937 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ್ ವಾಲಿ 2/NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213942 Renuka Madivala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213989 Vijay Kumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ ವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214058 Tangemma - S/O ಹುಲೆಪ್ಪ.ಹೊಚಕನಳ್ಳಿ ಮ ನಂ ೪NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214564 Shakeer Khan - S/O: ಶಬ್ಬೀರ್ ಖಾನ್ #1/107 ಚಂಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214637 Shashikala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214641 Mangala - W/O ಶ್ರೀಮಂತ . . ಚಾಂಗಲೇರಾ ಚಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214661 Kirthilata - W/O ಸತೀಶ 4/54 ಚಾಂಗಲೆರ ಚಂಗ್ಲೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214826 Surekha Tonte - W/O ನರೇಶ ತೊಂಟೆ ೧೨೦ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214983 Kasturi Bai - W/O: ಚನ್ನ ವೀರಯ್ಯ 2-88 ಚಂಗ್ಲೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215043 Annapurna - W/O: ಶಿವಾನಂದ 2/17 ಚಂಗ್ಲೇರಾ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215056 Bhimabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಮ 4/50 ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215138 Sitha - W/O ಶಂಕರ್ ನಂ 78 ದೇವಗಿರಿ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215315 Vasantrao - C/O ಶಂಕರ್‌ರಾವ 2/31 ಚಾಂಗಲೇರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500215513 Shankaramma - W/O: ರಾವಳಪ್ಪ 1/19 ಚಂಗ್ಲೇರಾ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560500215845 Laxmi Bai - W/O ನಾಗಪ್ಪ 1/75 ನಿಯರ ವೀರಭದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****421819/05/2022FPS****421819/05/20229006000019/05/2022
560500215877 Mahananda - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 1/65 0 ಪೊಲಕಪಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****421827/05/2022FPS****421827/05/20229006000027/05/2022
560500216279 Sita Bai - W/O: ರಂಚಂದರ್ ಚೌಕಿನ್ ತಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/202212008000026/05/2022
560500217279 Rathnamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ #2/24 ಹುಂನಾಬದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500217472 Jyoti - D/O ರಾಚಪ್ಪ 3-135 ಮೇನ್ ರೋಡ ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20229006000025/05/2022
560500217778 Pooja - S/O: ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ 2-90 ನಿಯರ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500218573 Kanees Fatima - W/O ಯೌನುಸ್ ಮಿಯ್ಯ # 3/128 . PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500218574 Ameena Begum - W/O: ರಾಜಕ್ ಮಿಯ 3/122 ಬೇಎPHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20229006000024/05/2022
560500218695 Renuka - W/O ಹಣ್ಮಂತರಾವ #2/43 - ಚಂಗ್ಲೇPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20229006000026/05/2022
560500218755 Padma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಭಾಶ ಚಂಗಲೇರಾ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202212008000025/05/2022
560500218923 Jagdevi - W/O: ಹನಮಂತಪ್ಪಾ 1-160 ಚಂಗ್ಲೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20223302000025/05/2022
560500218968 Suvarna - S/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನಂ 02/29 ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****676018/05/2022FPS****676018/05/2022150100000018/05/2022
560500218985 Ambika - W/O ಈರೇಶ 3/30 ನಿಯರ್ ಸಾಯಿ ಟೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****421826/05/2022FPS****421826/05/20226004000026/05/2022
560500219008 Shobha - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ 2-66 ಚಂಗ್ಲೇರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/20226604000025/05/2022
560500219022 Ambika - C/O ನರಸಪ್ಪ 3/140 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****421824/05/2022FPS****421824/05/20226004000024/05/2022
560500219058 Sangita - W/O ರಾವಿ 63 0 ಚೌಕಿ ತಂಡಾ(ಬೀ)PHH(NK) / NCSBiometric****421825/05/2022FPS****421825/05/202215