REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121774 Bhavani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ 1-30 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121804 Shekhara Shetty - ಗುಂಡ್ಯಾರುಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100121805 ROOPA - C/O ಸಂತೋಷ್ ಗುಂಡ್ಯರು ಪಲ್ಕೆ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122341 Jesintha Dsouza - ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಉಪ್ಪಿರ ಬೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122344 Veronica D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಕ್ಟರ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122963 CHANDRAVATHI - ಕೈರೋಡಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122970 Nalinakshi - ಪೂಂಜಾ ಕಂಬ್ಲದಡ್ಡ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100123120 Sakira - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫಿ 1-110-PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123122 YASHODHA - ಕೈರೋಡಿ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123124 Khathija - - ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123127 Khathijamma - ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ ಅಂಗರಕರಿಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCS------450000000-
110100123129 Poornima - C/O ಭೊಜ ಪೂಜಾರಿ 12 ಕವಲು ಮನೆ 1-PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123131 Vimala - W/O ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡಾಲು ಮನೆ ಆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123133 Kusumavathi - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಹಿಂಗಾಣಿ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123135 M Geetha - - ಮುಡಾಲು 12 ಕವಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100123136 Hemavathi - ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿವಾಸ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123137 Sunadari - ಕೆದಾಯಿ ದಡ್ಡ ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123138 Bhavani - ಕಜ್ಜಾಡಿಪಲ್ಕೆ 12 ಕವಲು ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123139 CHELUVAMMA - ಕಜ್ಜಾಡಿ ಪಲ್ಕೆ 12 ಕವಲು ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------400000000-
110100123140 Kusumavathi - ಹಕ್ಕೇರಿ ಮನೆ ಬಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123141 AMINA - ಬದ್ರಿಯ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಗರ ಕರಿಯ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100123142 GUNAVATHI - 12 ಕವಲು ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------350000000-
110100123144 Ranjitha - ಹನ್ನೆರಡು ಕವಲು ದರ್ಖಾಸು ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123145 BHARATHI - ಕುಂಡಾಜೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123147 Sulochana P - W/O ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 1-163(4) ಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123149 Girija - ಐತೇರಿ ಪೂಂಜಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123150 DHARNAMMA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೊಜ ಶೆಟ್ಟಿ 1-33/2, PHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202210000000018/05/2022
110100123152 Hemavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರತೀಶ ಪುಂಜ 5ಸೆಂಟ್ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123156 Athijamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತಾಲಿಬ್ 1-109/2PHH(NK) / NCS------400000000-
110100123162 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಬನತ್ತೋಡಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123174 MEENAKSHI - - ಕುದುಂಬುಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123175 PUSHPA - ಪೂಂಜಾ ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110100123176 Naveena - W/O ಪೂವಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ 1-105/2 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202230000000020/05/2022
110100123179 Shashikala - ಪೂಂಜ ದರ್ಖಾಸ್ ಪಿಲಿಕಜೆ ಆರಂಬೋಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123180 MOHINI - ಬಾಕ್ಯ ರೋಡಿ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123776 P J Beefathuma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಪಿಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123780 SHOBHA - ರಾಗಂದಡಿ ಮನೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123818 SHANTHA V SHETTY - ಪಿಲ್ಲಂಬು ಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100123849 GEETHA - ಮೈರೆಬೆಟ್ಟು ಪೂಂಜಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123850 Varija - - ತಿರುಮಲೆ ಕೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123852 SEETHA - ಮೇಗಿನ ಪೂವಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡಿPHH(NK) / NCS------400000000-
110100123862 Sunitha G - ರಮೇಶ್ 1-134(2) ಮಂಜಿಲ ಮನೆ ಬೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123864 M Jainabi - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ 1-109/2 PHH(NK) / NCS------350000000-
110100123960 ವಿನೋದ - ಕೈರೋಡಿ ಮನೆ ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100124030 NEELAMMA - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗರ ಕರಿಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124365 ಸುಶೀಲ - ಬರೆಂಗಾಯಿ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202210000000018/05/2022
110100124427 SHOBHA - ಪೂಂಜಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100124660 Jayashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ ಹಿಂಗಾಣಿ ಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100125207 Yamuna - W/O ಆಣ್ಣಿ ಆಚಾರಿ 1-94(4) ಕುಂಜಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125308 ಸಫಿಯ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಟಿ ಇಬ್ರಾಹಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125425 Vinitha Shetty - W/O ಎಚ್ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ 2-152(1) ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125474 Raghurama Shetty - ಪೂಂಜಾ ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಬಬPHH(NK) / NCS------50000000-
110100125796 Asya - W/O ಎಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100125883 Jayalakshmi - #1-64, ಪೂವಳ ಮನೆ, ಆರಂಬೋಡಿ, ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125959 Susheela - W/O: ಸಂಜೀವ ಆಂಗರ ಕರಿಯ ಪಿಲ್ಲಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100126717 DHANAVATHI - ಮೈರಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100127352 ಕಮಲ - - ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202220000000018/05/2022
110100127408 ಜಯಶ್ರೀ - ಕುಂಡಾಜೆ ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127436 Girija - ಬೆದಿರು ಕಾಡು ಮನೆ ಕಲ್ಲಪಾಪು ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127651 Prabhavathi Acharya - W/O: ರಾಜ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ಪೂಂಜಾ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129202 ASHA - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ವಸಂತ ನಿಲಯ . ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129205 Shalini - W/O ಸುರೇಶ್ 2-85(1)ಕಾಣಂಗಿಲ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100129207 MAMATHA - W/O ದಿನೇಶ ಪೂಜಾರಿ ರಾಗಂದಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100129211 Sabeena K - W/O ನಝೀರ್ 1-127 ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202215000000018/05/2022
110100129220 GAYATHRI - W/O ದಯಾನಂದ 2-87 ಒಬ್ಬಮಾರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129224 Gulabi Acharti - - ಗೇಂದೊಟ್ಟು 12 ಕವಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100129227 Geetha - - ಗೇಂದೊಟ್ಟು 12 ಕವಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129231 ಯಶೋಧ - W/O: ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಯ ವೇಣೂರುPHH(NK) / NCS------350000000-
110100129234 Sunitha - ತಂಕರಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110100129263 Malathi - W/O: ಅಣ್ಣು ಮುಗೇರ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202225000000019/05/2022
110100129264 Nayanakshi - ಪಿಲ್ಲಂಬು ಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129289 Sameema - W/O: ಎ ಎಮ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅಂಗರಕರಿಯ PHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202230000000018/05/2022
110100129290 Safiya - W/O: ಅಬ್ಬಾಸ್.ಬಿ #2-61, ಪಿಳ್ಲಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129297 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೆಚ್ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131250 Dheekshitha - C/O ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ #2-76 ಹಕ್ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131312 HEMALATHA - ಬಾಕ್ಯ ರೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022---150000000-
110100131351 DHARNAMMA - W/O: ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೈರಬೆಟ್ಟು ಹೊPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022---200000000-
110100132510 Vinaya Venkata Nayak - ಗಣೇಶ್ ಕೃಪ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಉಪ್ಪಿರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132567 JAYANTHI - W/O ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 2-128 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100132713 SUJATHA SHETTY - W/O ಶೇಖರ ಎನ್ನಿಮಾರು ಮನೆ . ಆರಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132869 Vijayalakshmi - W/O ಗಣೇಶ್ ಎನ್ 1-208(2) ಪಾಣಿಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202215000000020/05/2022
110100133076 Hemalatha - ಪೂಂಜಾ ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133174 Padmavathi - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ 1-43(1) ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133270 Kavitha Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ 2PHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202210000000018/05/2022
110100133339 Naseema - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202215000000018/05/2022
110100133482 Vimala - - ಪಾಣಿ ಮೇರು ಹೊಸಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100133528 Divya Mary - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾರ್ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133561 ಶಾಹಿದ ಬಾನು - ಶವಾಜ್ ಮಂಝೀಲ್ ಆರಂಬೋಡಿ ಆರಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133566 Harinakshi - - ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133611 Girija - ಕೆವುಳು ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133788 GULABI SHETTY - ಪೂಂಜಾಬೈಲೊಡ್ದು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133790 SUSHEELA - W/O: ಪದ್ಮ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133886 Mery Martis - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೀಟರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202215000000020/05/2022
110100133922 MOHINI - ಬೊಟ್ಟು 12 ಕವಲು - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134009 SAMPA SHETTY - ಆರಂಬೋಡಿ ಪೂಂಜಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134121 Leela Shetty - C/O ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ 1-34(ಎ) ಅಜ್ಜPHH(NK) / NCS------300000000-
110100134281 BHAVANI - ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202220000000018/05/2022
110100134293 Yashodha - ಪಿಲಿಕಜೆ ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202225000000020/05/2022
110100134516 Jayalakshmi R Shetty - W/O ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಗ್ರೋಡಿ ಮನೆ 2-9NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134636 HEMAVATHI - W/O ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 1-212(2) ದೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134980 SEFIYA - ಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡಿ ಆರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135032 Surekha S Shetty - W/O ಸೀತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2-111/1 ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135049 SHAKUNTHALA - ಪುನ್ಕಿನಡೆ - ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿ ಆರಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135221 Sharada - W/O ಎಮ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೈರಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202215000000019/05/2022
110100137978 Jainabi - W/O: ಅಬ್ಡುಲ್ ಅಝೀಝ್ #1-125 ಪಿAAY(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202235000000018/05/2022
110100137979 Kairunneesa - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ 1-151(2) ಹೊAAY(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202235000000020/05/2022
110100137980 Baby - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊAAY(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202235000000020/05/2022
110100137982 SUNANDA - ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-177(1), ಪೂಂಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137983 Varija - - ನೀರಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137984 ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ - ಕೋಂ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ,ನಿಡ್ಯಾಳ ಮನೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137985 GULABI - ಅಂಗರ ಕರಿಯ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137986 Shyamala - ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಹಿಂಗಾಣಿ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137987 sesamma - ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಪಲ್ಲದ ಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137988 SEETHU SHETTY - ಕೋಡಿ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137989 ಪ್ರೇಮಾ - ಕೋಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಂತರಬೆಟ್ಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137990 ರೇವತಿ - ಕಲ್ಪನೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲನಿ.ಆರಂಬೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202210000000020/05/2022
110100137991 ಸುಂದರ - ಒಳ ಬೈಲು ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137992 sundari hengsu - ಮಂಜಿಲ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137993 REVATHI - W/O ರಘುನಾಥ 2-25 ಕುಂಟಾಲಪಲ್ಕೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137994 Rathnavathi - ಪಡೀಲ್‌ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137995 Sampa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಿಲ್ಲಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202235000000018/05/2022
110100137997 REVATHI - W/O ಕಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ 2-80 ಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100137998 DEEKSHITHA - ಅಬುರ ಉಗ್ರೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137999 KAMALA - ಹಾಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳAAY(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202235000000019/05/2022
110100138000 JAYANTI SHETTY - W/O ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತೇರಿ ಮನೆ 2-1AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138001 MALATHI KADYA - 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202210000000018/05/2022
110100138002 HEMAVATHI - 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಹೊಕ್ಕಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100138003 Gulabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಜೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138004 Bhavani - ಪೂಂಜಾ ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022---100000000-
110100138005 SUNANDA - ಕಜೆ ದರ್ಕಾಸು ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡAAY(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202235000000019/05/2022
110100138006 Sindu - ನಿಡ್ಯಾಲಾ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಬೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138008 SAMPAVATHI - - ಕುಂಡಾಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138009 ನಾಗಮ್ಮ - ಕೋಡಿಮೇರು ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳPHH(NK) / NCS------50000000-
110100138010 Bhagi - ಕೋಂ ನಾದು,ಆಜ್ಜಾಡಿ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ಆರಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138011 APPI POOJARI - ಕೋಂ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ,ಕುಂಡಾಜೆ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138012 ಗಿರಿಯಮ್ಮ - ಹನ್ನೆರಡು ಕವಲು ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100138013 VIMALA - ಕೋಂ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ,ಹನ್ನೆರಡು ಕವAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155586 Yamuna - W/O ರಮೇಶ 1-130(2) ತಾರಿಕಟ್ಟೆ ದPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202230000000019/05/2022
110100155796 ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕೂಟೇಲು ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ,ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100155797 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಮಂಜಿಲ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ,ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155799 BIPATHUMA - ಕಜೆ ದರ್ಖಾಸು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155800 LEELA SHETTY - ಹಕ್ಕೇರಿ ಪಿಲ್ಲಂಬು ಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202210000000018/05/2022
110100155801 YASHODHA - 2-8 ಆರಂಬೋಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202215000000018/05/2022
110100155802 Hemavathi - W/O ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 1-24(PHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202215000000018/05/2022
110100155804 VENKAMMA - ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ, ಆರಂಬೋಡಿ 2-17PHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202215000000020/05/2022
110100155805 Sanjeeva Bangera - ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202210000000018/05/2022
110100155806 Pushpavathi - W/O: ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಲಯ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155807 Veeramma - ಕುಂಟಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202215000000020/05/2022
110100155808 Rathna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದಪ್ಪ ಪರವ 2-34 ತPHH(NK) / NCS------350000000-
110100155810 SHANKUNTHALA - ತಾರಿಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202220000000018/05/2022
110100155811 LAXMI - ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ನೀರಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155812 LAXMI - ನೀರು ಪಲ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100155813 ಪೂವಳೆ - ನೀರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ,ಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155814 Lalitha - W/O ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 2-41/3 ನೀರPHH(NK) / NCS------350000000-
110100155815 ಲೀಲಾ - ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಣಂಗಿಲ ದರPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202215000000019/05/2022
110100155816 YASHODHA - ನೀರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155818 Shashikala K - ಮಾತೃ ಪ್ರಣಾಮ ಹೌಸ್ ಅಂಗರ ಕರಿಯ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155819 Sharada - ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155820 SAMPA SHETTY - ಹಕ್ಕೇರಿ ಪಿಲ್ಲಂಬು ಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155821 SUSHEELA - ಕೋಂ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂಡ ದಡ್ಡ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202215000000018/05/2022
110100155822 KORAGA SHETTY - ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬPHH(NK) / NCS------50000000-
110100155823 SUNDARI - ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ ಮನೆ ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155824 Leelavathi - W/O: ನೋಣಯ್ಯ ಪರವ # 2-99(1) ಅಬPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022---200000000-
110100155825 ಸರೋಜಿನಿ - ಪಾಲ್ಯ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155826 Indira - W/O: ಆನಂದ ಅಬುರ ಉಗ್ರೋಡಿ ಬೆಳ್AAY(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202235000000018/05/2022
110100155827 DEJAMA - ಕೋಂ ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ ,ಅಬುರ ಮನೆ,ಆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155828 SUJATHA - C/O ಸುಂದರ ಮನೆ ನಂ 2 - 41(5) ನAAY(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202235000000019/05/2022
110100155829 VASANTHI - W/O: ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ಯ ದರPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202220000000019/05/2022
110100155830 SEETHA SHETTY - W/O: ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಯ ದರ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202220000000019/05/2022
110100155833 SUNDARI - ಪಾಲ್ಯ ದರ್ಖಾಸು ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100155834 VARIJA - ಐತೇರಿ ದರ್ಖಾಸು ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155835 SITA SHETTY - ಐತೇರಿ ಪೂಜಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100155836 Kusuma - ಐತೇರಿ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202220000000018/05/2022
110100155838 Yashodha - ಪಿಲಿಕಜೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202210000000019/05/2022
110100155840 Vimala - ಐತೇರಿ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ,ಬೆಳ್ತAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155841 Devaki - ಕೋಂ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155842 ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ - ಉಮನೊಟ್ಟು ಕೂಟೇಲು ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100155843 Geetha - ವಿಖ್ಯಾತ್ ನಿಲಯ ಉಮನೊಟ್ಟು ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155844 INDIRA - ಪಿಲಿಕಜೆ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155845 Menku - ಪಿಲಿಕಜೆ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155846 Rathnavathi - C/O: ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡ್ಯೇಲು ದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202220000000020/05/2022
110100155847 CHELUVAMMA - ಪೂಂಜಾ ಬೈಲುಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155848 SHARADA - #2-ಟಿ40, ಪಿಲಿಕಜೆ ಮನೆ,ದರ್ಖಾಸು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100155849 Padmini - ಮರಾಯಿದೋಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155851 Gangadhara Mulya - 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155852 HEMAVATHI - ಶ್ರಿದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155853 ಚೆಲುವಮ್ಮ - ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಪೂಂಜ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100155854 ರತ್ನಾವತಿ - ಪೂಂಜ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲನಿ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202215000000019/05/2022
110100155855 BHUDEVI - C/O ಧರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 2-145 (5PHH(NK) / NCS------150000000-
110100155856 APPI - 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಹೊಕ್ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202225000000018/05/2022
110100155857 POORNIMA - ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155858 Kasthuri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜು #2-145ಎನ್ ಪೂಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155859 CHANDRAVATHI - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಪೂಂಜ 5 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202225000000019/05/2022
110100155860 Shashikala - ಪೂಂಜ ಕಾಲನಿ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155861 NALINI - ಪೂಂಜ 5ಸೆನ್ಸ್ ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155862 Suguna - ಪೂಂಜ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155863 ಪುಷ್ಪಾ - ಪೂಂಜ ಮನೆ ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202215000000019/05/2022
110100155864 Varija - ಕೋಂ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ,ಪೂಂಜ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****055414/05/2022FPS****055414/05/202215000000014/05/2022
110100155866 KUSUMA - ಶಾಲೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155867 Pushpavathi - ಪೂಂಜಾ ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಬಬPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202225000000018/05/2022
110100155868 GIRIJA - ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ಯೆಲು ಆರಂಬೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155869 Lakshmi - ಪಿಲಿಕಜೆ ದರ್ಖಸು,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110100155870 SARAMMA - ಕಜೆ ದರ್ಖಾಸು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110100155871 Vasanti - ಪಿಲಿಕಜೆ ದರ್ಖಾಸು ,ಆರಂಬೋಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155872 Jayanthi - W/O: ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜ ದರ್ಖಾಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202215000000020/05/2022
110100155873 SUSHEELA POOJARI - ಕಜೆ ದರ್ಖಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155874 SHASHIKALA - ಪೂಂಜಾ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202215000000018/05/2022
110100155876 GIRIJA - ಪೂಂಜಾ ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಕಡ್ತಲಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------350000000-
110100155877 Chandravathi - C/O ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ 2-167(3) ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155878 PADMAVATI - ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ, ಪೂಂಜ ದರ್ಖಾಸು,PHH(NK) / NCS------250000000-
110100155879 Saraswati - ದಿವ್ಯ ಕೃಪಾ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155880 SUMATHI - ಪೂಂಜಾ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022---200000000-
110100155881 Rathna - C/O ದಿವಂಗತ. ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155882 RAJESHWARI - ಮಾತೃಶ್ರೀ ಪೂಂಜ ಧರ್ಖಾಸು,ಆರಂಬೋಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155883 REVATHI - W/O ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧಾ ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155884 Sumathi - W/O ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ 2-20/2 ಗಿರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155885 Lalitha Mugera - ಡಿ/ಓ ಕರಿಯ ಮುಗೇರಾ 2-20/1 ಗಿರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155887 KEMANU - ಅಜ್ಜಾಡಿ ಪಲ್ಕೆ ,ಆರಂಬೊಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155888 Vasanthi - W/O: ಓಬಯ್ಯ - ಅಜ್ಜಾಡಿ ಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100155889 Chennu - - ಅಜ್ಜಾಡಿ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆAAY(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202235000000020/05/2022
110100155890 Sumithra - ಉಪ್ಪಿರ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155891 Baby - ಉಪ್ಪಿರ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್ತAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155892 USHA SHETTY - ಹಕ್ಕೇರಿ ಮನೆ ಅಂಗರ ಕರಿಯ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155893 APPI - ಉಪ್ಪಿರ ದರ್ಕಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110100155894 AKKU - ಉಪ್ಪಿರ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155896 GIRIJA - ಅಜ್ಜಾರ್ ಪಲ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022---250000000-
110100155898 ಸುಜಾತ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ಕಾಂತರಬೆಟ್ಟು ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110100155899 JANAKI - W/O ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ 1-88 ಕಾಂತರಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155900 SUNANDA - ಕೋಂ ಚಂಬು,ಅಂಗರಕರಿಯ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155901 Fathuzni - ಅಂಗಾರ ಕರಿಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202220000000020/05/2022
110100155902 Raheema - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ , ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155903 Raziya - ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆAAY(NK) / NCSBiometric****347719/05/2022FPS****347719/05/202235000000019/05/2022
110100155904 ಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ - ಬಿನ್ ಹಸನಬ್ಬ,ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ ಮನೆ,ಆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155905 Shalini - W/O ರಾಮ ಪರವ ಹುಲಿಮೇರು ಪಲ್ಕೆ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022---250000000-
110100155906 FATHIMA - C/O ಎಮ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100155907 KHATIJAMMA - ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ ಮನೆ ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155909 GULABI - ಮಂಜಿಲ ದರ್ಖಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155910 SAARAMMA - ಕಲ್ಪನೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡಿPHH(NK) / NCS------400000000-
110100155911 SEFIYA - w/o ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ .ಕಲ್ಪನೆ ಆರಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155912 KAMALA - W/O ವೀರಪ್ಪ ಪರವ 1-127(2) ಎತ್ತPHH(NK) / NCS------400000000-
110100155913 ವೆಂಕಪ್ಪ - ಬಿನ್ ನೇಮು,ನೀರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155914 Nefisa - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155915 Lalitha - ಕೋಂ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ.ನೀರಪಲ್ಕೆ,ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155916 ಬಾಬು - ಬಿನ್ ಬೋರ, ನೀರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155917 ಹರೀಶ - ಬಿನ್ ಬೊಗ್ಗು ಮೇರ,ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110100155919 Sujatha Shetty - ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರಿಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್ AAY(NK) / NCSBiometric****949511/05/2022FPS****949511/05/202235000000011/05/2022
110100155920 YASHODHA - ಅಡ್ಡದ ಮಜಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155922 Appi - ಕಲ್ಪನೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100155923 Prema - ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್,ಆರಂಬೋಡಿ ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202215000000020/05/2022
110100155924 Zubaida - - ಅಂಗರ ಕರ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155925 Nebisa - ಕಲ್ಪನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್ತಂಗಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202235000000018/05/2022
110100155926 AMANI - ಮಂಜಿಲ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155927 ವಾಸು ಮೂಲ್ಯ - ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಮೂಲ್ಯ, ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155928 LEELA - ಕೊಂ ಪೋಂಕ್ರ ,ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****347718/05/2022FPS****347718/05/202220000000018/05/2022
110100155929 ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155930 Savitha Shetty - ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202225000000020/05/2022
110100155931 SUREKHA - ಬಿನ್ ಕೂಕ್ರ , ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಮನೆ,ಆರಂPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202215000000020/05/2022
110100155932 SHOBHA - ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155933 Nafeesa - W/O ಏಚ್ ಹುಸೈನಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ 1-AAY(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202235000000020/05/2022
110100155934 ಕುಸುಮ - ನಿಡ್ಯಾಲ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100155935 ವಿಮಲ - ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಡ್ಯಾಲ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155936 Deekshitha - ಹಿಂಗಾಣಿ ಹೊಸಮನೆ ಆರಂಬೋಡಿ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155937 ಸೋಮ - ಅಜ್ಜಾಡಿ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155938 NUGGU - ಒಳಬೈಲು ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------50000000-
110100155939 INDIRA - ಒಳಬೈಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬೋಡಿ ಆರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155940 SUSHILA - - ಕಜ್ಜಡಿ 12 ಕವಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155941 ಕಮಲ - ಒಳಬೈಲು ಮನೆ, ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100155942 Sunanda - C/O ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬಿದಿರುಕಾಡು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155943 KASTURI - ಬಿದಿರುಕಾಡು ದರ್ಖಾಸು 1-177(2)PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155944 JINNAMMA - ಪಲ್ಕೆ ಒಳಬೈಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155945 Chandru Hengsu - ಬೆದ್ರುಕಾಡು ಮನೆ,ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155946 BABY - C/O: ನೀಲೇಶ್ ಬೇದ್ರಕಾಡು ಮನೆ ಒಳPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202220000000020/05/2022
110100155947 Kushala Mulya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 1-179 ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/202235000000020/05/2022
110100155948 Leelavathi - W/O ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಿದ್ರಿಕಾಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****347720/05/2022FPS****347720/05/2022