REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100124173 ಸುಗಂಧಿ - ಪಂಜಾಲು ಬೈಲು ಮೂಡುಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100124653 REVATHI - ಕಡೆಂಬಿಲ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100124806 SANJEEVI HEGADTHI - W/O: ಸುಂದರ ಹೆಗ್ದೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100126625 Sheena Poojary - ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100126640 ಕೆ ರಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100126644 ಪ್ರೇಮ - ಕಲಸೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100126709 Seetha - ಗಂಡ:ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ರೆಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100126732 ಪ್ರೇಮ - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100126828 ಮಮ್ತಾಜ್ - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಶೇಕ್ #1-184ಬPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100126902 Apoline Mascarenhas - ಕೆದ್ದು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಮೊಡುಕೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127037 CHANDRU - W/O: ಮೋಂಟ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳ ಹಿತ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100127083 GULABI SHETTY - ಪೊಡುಂಬ ಬೈಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪಾದPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100127093 ಸಫಿಯಾ - ಮೂಡುಕೋಡಿ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಬೆಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100127127 NEBEESA - ನಡ್ತಿಕಲ್ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100127330 Vasanthi - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100127521 Terese Prashanthi Fernandies - ಕೆದ್ದು ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100127554 ಕೆ ಶೈಲಜಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100127611 ಅಶ್ವಿತಾ - W/O ಸುರೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕರಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100127629 ಹರಿನಾಕ್ಷಿ - ಉರಿಂಜೆ ಬೆಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100127640 Sujatha - W/O ಹರೀಶ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100127642 YASHODHA - C/O ಸದಾನಂದ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಉಂಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100127702 VANITHA - ಮುಡುಕೋಡಿ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಬೆಳತPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100127745 ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೆ - ರದೀಶ್ ಎಸ್‌ ಮನೆ ನಂಬ್ರ-2-150(2)NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127819 ಅವ್ವಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಮಜಲPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100127830 Zubaida - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 2-87 ಕೊಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100127853 VARIJA - ವಾರಿಜ ನಿವಾಸ -116 ಪರಾರಿ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100127878 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - W/O ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮುಂಡೇಲು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100128637 Avvamma - ಆದಂ ನಡ್ತಿಕಲ್ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100129104 Pathunzi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ಕೋಪ್ಪದPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100129215 Vanitha P - W/O ಸದಾಶಿವ ನಾಯ್ಕ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100129266 Meenakshi - W/O ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈಪಾಲಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100129310 MOHINI - ಕಂರ್ಬು ಕುಳೆಂಜಿ ಪಾಡಾರು ರಸ್ತೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129318 Sushila - ಪೊಡುಂಬ ಬೈಲು ಮೂಡುಕೋಡಿ - ಮೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100129319 PAVITHRA - ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100129344 Shantha - ಕೋಡಿ ಬೆಟ್ಟು -117 ಪರಾರಿ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100129867 SOWMYA - W/O ಕೇಶವ ಪಂಜಾಲ ಬೈಲು ಮನೆ ಮುದುPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100129984 REKHA - ಅನನ್ಯ ನಿಲಯ ಮಟ್ಟುಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****454217/05/2022FPS****454217/05/202225000000017/05/2022
110100130068 Asya B M - W/O ರಿಯಾಜ್ ಕಲ್ಯಾರಡ್ಡ ಮನೆ . ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100130248 SARIPAMMA - ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಬೆದ್ರಡ್ಕ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/20225000000009/05/2022
110100130333 JAMEELA - ನಡ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130474 Sakeena - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾರು ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100130573 MAIMUNA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶ್ರಫ್ ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100130690 Lalitha - W/O ಆನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ನಿವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130754 Mamthaz - ನಡ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100130939 Azreena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲಂದರ್ #PHH(NK) / NCS------200000000-
110100131324 N Samshad Nisha - W/O: ನಡ್ತಿಕಲ್ ಯೂಸುಫ್ ಹೈದರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100131344 Chithralekha - W/O: ರಘುರಾಜ್ ರೈ 2-112 ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100131530 Shamshad Banu - - ಬೆದ್ರಡ್ಡ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100131708 Girija - ದೈಪಾಲ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132246 GULABI - ಕಡಂಬಿಲ - ಬೆಳತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100132459 Gulabi Shetty - ಪಾದೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100132465 Nethravathi - ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202240000000009/05/2022
110100132543 P Nefeesa - W/O: ಪಿ ಹಸನಬ್ಬ ಪರಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100132692 PREMA - ಕಡೆಂಬಿಲ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202235000000010/05/2022
110100132858 Chandravathi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮಂಜುಶ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100133114 ರೇಖಾ ಪಿ ಎಚ್ - W/O ಜಗಜೀವನ್ ಡಿ ಯು 2-3ಎ ಅನುಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100133210 Lidwin Desa - W/O ಸ್ಟೀಪನ್ ಪಾಯಸ್ ಬೆದ್ರಡ್ಡ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100133463 JAYANTHI - W/O ಸಾಧು ಯಾನೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100133465 HARINAKSHI - W/O ಸುಂದರ ಮೂಲ್ಯ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ನಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100133608 Revathi - ಹೊಸ ವೊಕ್ಲು ಬರಮೇಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100133631 MARIYAMMA - ಮರಿಯಮ್ಮ ಮಾಂದಡ್ಕ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100133742 Rahamath - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಡ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133927 Felcy Crasta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಡಿ ಸೋಜ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100133944 ಗುಲಾಬಿ - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ 99/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134005 Bharathi - W/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ 2-16(5) ಕೊಪ್ಪದPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100134093 Vijayalaxmi - W/O ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸವಕ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100134186 Celine Monis - 43/ಸಿ / ಕಳಸೊಟ್ಟು - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100134406 PRATHIMA - W/O ಸುರೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪರಾರಿ ಮಿತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100134629 Chandravathi - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ #1-99 ದುರ್ಗಾ ಕೃPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202230000000011/05/2022
110100134751 Monika Fernandes - ಸಂತೋಷ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಎಮ್‌ 11-13/ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100134756 RATHNA - ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100134799 Sujatha - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾರು . ಮೊಡುಕೋಡಿ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100134888 Mamathaz - W/O ಶೇಕ್ ಅಬ್ಬುಬಕ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ #PHH(NK) / NCS------150000000-
110100134907 NAGAMMA - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ನಲ್ಕೆ ಪುತ್ತಿಲಕಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100134990 Pushpavathi - W/O ಮನ್ಮಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಬೇರು ಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100135068 Dulaika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ನಡ್ತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202230000000010/05/2022
110100135150 GOPI - ಬೆದ್ರಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಡುಕPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100135260 Anjaleen Mathayis - W/O ಮಿಂಗೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ #113 ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110100135368 Rukiya - W/O ಜಕ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಾರಿ ಬೊಲ್ಲುPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202250000000009/05/2022
110100135596 Padmalatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಂಜಯ ಪಕ್ಕಳ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100138122 PRAMEELA - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138123 MALLIKA - ಕೋಂ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾAAY(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202235000000010/05/2022
110100138124 jaya laxmi - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬೆದ್ರಡ್ಡ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100138125 sajanabi - ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138126 KAMALA - ಪಾಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂAAY(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100138127 ಸಾಧು - ಕಡಂಬಲ ಮೂಡುಕೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138128 Siddamma Moolya - ನಡ್ತಿಕಲ್ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202210000000011/05/2022
110100138130 JANAKI - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾರು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138131 KAMALA - ಬಿನ್ ಕಟ್ಲ ಮೇರ ಕಜೆ ಮಾಂದಡ್ಕ ಮೂAAY(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202235000000011/05/2022
110100138132 VANAJA - ನಂದನ ಹಿತ್ಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಡು ಕೋಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100138133 koregedi - ಕೋಂ ಮೋಂಟ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟುಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100138134 Sesi - ಕೋಂ ಡಾಕು ನಾಯ್ಕ ಕುದುರೆ ಪಲ್ಕೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202235000000011/05/2022
110100138135 ರಾಧು - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಹರಿಜನ ಪಾಲ್ಡಡ್ಕ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100138136 Mallika - ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡAAY(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100138502 ಜೋಹರ ಎನ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಎನ್ ನಡ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****454220/05/2022FPS****454220/05/202230000000020/05/2022
110100138503 LALITHA - ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****454216/05/2022FPS****454216/05/202215000000016/05/2022
110100153742 DIKAMMA - ಬನತಲ್ಕೆ ಉರ್ಣಾಜೆ ಬಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100156258 MAIMUNA - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100156929 Venkappa Nalke - ಬಿನ್ ಬೀರ ನಲ್ಕೆ ಪುತ್ತಿಲ ಕಜೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/20225000000009/05/2022
110100156930 ವಿ ಮುನಿರಾ ಬಾನು - ಕೋಂ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿ ಮಾರುPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156931 LEELA - ಕೋಂ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪುನ್ಕೆತ್ಯಾರPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/20225000000009/05/2022
110100156932 KAMALA - ಕಲ್ಯಾರಡ್ಡ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ . ಮೊಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100156933 Nebisa - W/O: ಮೊಯ್ದೀನ್ #101 ಕೊಪ್ಪದಬಾಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100156934 kalyani - ಕೋಂ ದೇವಯ್ಯ ಕನಡ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100156935 VISHALAKSHI - ಪುತ್ತಿಲಕಜೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202230000000011/05/2022
110100156936 LALITHA - W/O: ಸದಾನಂದ ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ಉಂPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202230000000011/05/2022
110100156937 VASANTHI - W/O ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಹೊಸವಕ್ಲು ಮನೆ . PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100156939 YASHODHA - W/O ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ 11-34 ಬೊಂಟ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100156940 GULABI - ಗಂಡ: ಧರಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮುಡುಕೋಡಿ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100156941 SUNDARI NAIK - ಗುಂಡಾವು ಮುಡು ಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156942 RAJEEVI - ಪ್ರಭಾ ನಿಲಯ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156943 KAMALA - W/O ಹೊನ್ನಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ 1-92/ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100156944 pedru pirera - ಗುಂಡಾವು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100156945 Leela Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-19PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100156946 NALINI - W/O ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ 1-49 ಪಾದೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156947 machchalu - ಕೋಂ ಮಾಯಿಲ ಹರಿಜನ ಪಾದೆ ಮನೆ ಮೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/20225000000010/05/2022
110100156948 ಆನಂದ - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಪಾದೆ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100156949 Sakina - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ # 1-58 ಪಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100156950 GIRIJA - ಪಾಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156951 gopi - ಕೋಂ ಸೋಮ ಪಾಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156952 VISHALAKSHI - ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಪಾಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/20225000000010/05/2022
110100156953 ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ - ಕೋಂ ಪದ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಪಾಲಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100156954 prema - ತಂದೆ ಶೀನ ನಾಯ್ಕ ಪಾಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100156955 PUSHPA - W/O: ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ದೈಪಾಲ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100156956 ಶೀನ ಹರಿಜನ - ಹೊಸ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202230000000011/05/2022
110100156957 Venkamma - ದೈಪಾಲ ಬೆಟ್ಟು - ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100156958 ಶೀಲು ಹರಿಜನ - ಹೊಸ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100156959 ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಪಾಲ್ದಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156960 JAYANTHI - ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮಟ್ಟುಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156961 JYOTHI - ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100156962 SUSHEELA - ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100156963 Marsalen Mascarenhas - ಕೋಂ ಜೊರೊಮ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಕೆದ್ದು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100156964 VINODA - ಕಲ್ಯಾರಡ್ಡ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100156965 GULABI - ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156966 ಸುಜಾತ - ಬಿನ್ ಕುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ನೈಪಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100156967 ಕುಂಡ ಪೂಜಾರಿ - ಹೊಸಮನೆ ಮುಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156968 VISHALAKSHI - ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಂಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100156970 ಪೇದ್ರು ಯಾನೆ ಪಿಸಿರ - ಉಂಬೆಟ್ಟು ದರ್ಕಾಸು ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156971 VINODA - ಬೊಳಿಯರಡ್ಡ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೊಡುಕPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100156972 PUSHPA - ಬೊಳಿಯರಡ್ಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100156973 JAYASHRI - C/O ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ನೋನೊಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156974 KUSUMAVATHI - W/O: ಶೇಖರ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156975 Leela - W/O ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100156977 ಶಿವಮ್ಮ - ಕೋಂ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕುವೆಜ್ಜರಡ್ಡ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100156978 ನಿತ್ಯಾನಂದ - ಬಿನ್ ದೇವದಾಸ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100156979 REVATHI - C/O ಅನಂದ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100156980 LEELA - ಕೋಂ ದೂಜ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156981 SULOCHANA - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಆಚಾರಿ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100156982 SARASWATHI - ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಆಚಾರಿ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156983 LEELA ACHARTHI - ಕೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ನೆಲ್ಲಿಗುಡAAY(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202235000000011/05/2022
110100156984 ರಾಮಣ್ಣ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಆಚಾರಿ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100156985 ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರಿ ಕಡಂಬಿಲ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100156986 GIRJA - ಕಡಂಬಿಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156987 ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತಿಲ ಕಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100156988 ಗೋಪಿ - ಕೋಂ ನೀಲಪ್ಪ ನಲ್ಕೆ ಪುತ್ತಿಲ ಕಜೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156989 ಅತ್ತೀಜಮ್ಮ - ಕೋಂ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನೂಯಿ ದರ್ಖಾಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156990 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಮಠ ದರ್ಖಾಸ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100156991 Geetha - ಮುಂಡೇಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡೂಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100156992 Johara - W/O: ಯಾಕೂಬ್ ಬ್ಯಾರಿ 1-155 PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100156993 ರತಿ - ಬಿನ್ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100156994 SHANTHA - ಕೋಂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100156995 SHANTHA - ಮಾಂದಡ್ಕ ಮನೆ ಮುಡುಕೋಡಿ ಮೊಡುಕPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100156996 KALYANI - ಕೋಂ ದಿ/ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಂದಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100156997 Vedavathi - ಮಾಂದಡ್ಕ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100156998 Mutti - W/O ಕರಿಯ ಮುಗೇರ ಕಾಲಗುರಿ ಮನೆ .PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100156999 RUKKmini HENGSU - ಕೋಂ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬನತಲ್ಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157000 Suvamma - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157001 Lila - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100157002 VIMALA - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100157003 Vimala - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಯಾರು ಮೂಡುಕೊಡಿ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157004 VASANTHI - ಕೋಂ ಶಶಿಧರ ನಾಯ್ಕ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157005 PUSHPA - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/20225000000009/05/2022
110100157007 Pushpa - C/O ಸುರೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100157008 CHANDRAVATHI - ಕೋಂ ಬಾಬು ಹರಿಜನ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100157010 SANJEEVA - ಬಿನ್ ಪರ್ದೇಶಿ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202210000000010/05/2022
110100157011 KINYALU - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾರು ಮನೆ ಮುಡುಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/20225000000011/05/2022
110100157012 NETRAVATHI - ಕೋಂ ವಸಂತ ಸಮಗಾರ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100157013 KARGI - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157015 ಅಸಿಯಾ - ಕೋಂ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100157016 Geetha - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157017 Sowmya - ಕೋಡಂಗೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೂಡುಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157018 Vasanthi - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157019 Sefiya - ಕೋಂ ರಝಾಕ್ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100157020 RUKIYA - ನಡತ್ತಿಕಲ್ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100157021 Athijamma - ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಮುಡುಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202230000000010/05/2022
110100157023 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಪಿರೇರಾ - ಕೋಂ ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ ಗುಂಡಾವು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100157024 LALITHA - ಕೋಂ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಗುಂಡಾವು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100157025 Appi - ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157026 Mallika - W/O: ಕುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಗುಂಡಾವು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100157029 GIRIJA - ಬೆದ್ರಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡು PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202235000000011/05/2022
110100157030 Ramanna Naik - S/O: ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ #1-40(2) ದೈಪPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157031 Ramani - W/O: ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಜಾಲು ಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100157032 ಬಸೀರ್‌ - ಕಲ್ಯಾರಡ್ಕ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157033 ರಾಧ - ಕಲ್ಯಾರಡ್ಡ ಮನೆ ಮುಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157034 ನಾದೆಲ ಹರಿಜನ - ಬಿನ್ ನಾದೆಲ ಹರಿಜನ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202210000000011/05/2022
110100157035 ಸೇಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ - ಬಿನ್ ನಾದೆಲ ಹರಿಜನ ಹೊಸಮನೆ ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202235000000010/05/2022
110100157036 ಬಿಯಲು ಹರಿಜನ - ಕೋಂ ದೋಗು ಹರಿಜನ ಕಲ್ಯಾರಡ್ಡ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157037 DOOJA - ಬಿನ್ ಪರ್ದೇಶಿ ಕಲ್ಯಾರಡ್ಡ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100157038 SUSHILA - C/O ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಗುಂಡಾವು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157040 SUSHEELA - ಕೋಂ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/20225000000009/05/2022
110100157041 ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಹೆಗ್ದೆ - ಬಿನ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಮ್ಮೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100157042 Fathimath Zohara - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157043 ASMA - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀದ್ ಬೆದ್ರಡ್ಡ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100157044 USHA - C/O ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100157045 VIMALA - ಕೋಡಂಗಿ ದರ್ಖಾಸ್ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೊಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157046 ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರಿ - ಕಡಂಬಿಲ ಮನೆ ಮುಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157047 Sowmya - ಬಿನ್ ಅಂತೋಣಿ ಡಿಸೋಜ ಉಂಬೆಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157048 CHANDRAVATHI - ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಮಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202230000000011/05/2022
110100157049 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157050 JAYANANDA - ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೆರೆಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/20225000000010/05/2022
110100157051 GIRIJA - ಮುಡು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157052 CHAMPA - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಡಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157054 LALITHA - ನೂಯಿ ದರ್ಖಾಸು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157055 LEELA - ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157056 Kamala - C/O ದಾಬ ದೇವಾಡಿಗ ಪಾಡಾರು ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157057 MONAMMA - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 11-34 ಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100157058 LALITHA - ಕುಕ್ಕರ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100157059 DEJAPPA POOJARI - ನೈಪಾಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/20225000000009/05/2022
110100157060 ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಸಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157061 Deekamma Poojary - ಕೋಂ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100157062 Vijaya - D/O ಅಂಗರ ಮೇರ ನೈಪಾಡಿ ಮನೆ . ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157063 Sharada Naik - ಕೋಂ ಕಾಂತು ನಾಯ್ಕ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157064 ಸುಜಾತ - ಕುದ್ರೆಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಡುಕೋಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157065 TEREJA D SOUZA - ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮೂಡು ಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100157066 Philomina D Souza - ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ - ಮೂಡುಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157067 SUMITHRA - ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ - ಬೆಳತಂಗಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157068 ರಾಘು ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್ ರಾಮ ಮೂಲ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157070 LEELAVATHI - ಅಡ್ಕರ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157071 PREMA - ಅಡ್ಕರ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157072 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೇರ - ಅಡ್ಕರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100157073 SHRIMATHI - ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100157074 Ajra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಾಲ್ದಲ್ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202250000000010/05/2022
110100157075 VINODA - ಪ್ರಣಾಮ್ಯ ನಿವಾಸ ಹುಲ್ಲೋಡಿ ನಡ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157076 LEELA - ನಂದನ ಹಿತ್ಲು -144 ಮೂಡು ಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157077 ಆನಂದ - ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ನಂದನ ಹಿತ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100157078 DARNAMMA - ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100157079 ಅಣ್ಣಿ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರಿ ಕಡಂಬಿಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100157080 SHRIMATHI - ನಡು ಮನೆ ಪರಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಡು ಕPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157081 Alima - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202210000000011/05/2022
110100157082 VIMALA - ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100157083 ಐಸಮ್ಮ - ಕೋಂ ಹಸನಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100157084 ವಿಶ್ವನಾಥ ಯಾನೆ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪರಾರಿ ತಾಣದPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100157085 ಮಲ್ಲಿಕಾ - ಬಿನ್ ಸಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202210000000011/05/2022
110100157086 Annu Mera - ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100157088 Lingu Mera - ಕೋಂ ಪಕೀರ ಮೇರ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100157089 Appi - ಮೋಂಟ ಮೇರಾ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಮನೆ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157090 Maimuna - ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157091 BABY - ಕೋಂ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/20225000000009/05/2022
110100157092 DEJAMMA - ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಉಂಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100157093 GOURI - ನಡು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202235000000010/05/2022
110100157095 Maimuna - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157096 Radha - C/O ರಾಜು 1-88 ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202210000000011/05/2022
110100157097 KUSUMAVATHI - ಜಯಂತಿ ನಿಲಯ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು PHH(NK) / NCS------400000000-
110100157099 Rathna - W/O: ಅನಂದ ಆಚಾರಿ #1-1 ಹೊಸಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100157100 ಮೋನಪ್ಪ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಕಬೆರೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100157101 Hajira - S/o ವಿ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರುPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202210000000011/05/2022
110100157102 Sakina - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202230000000010/05/2022
110100157103 Avvamma - ಕೋಂ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157104 Beby - W/O ಬೊಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತಿಲ ಕಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157105 KUSUMA - ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಮೊಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157106 Shanthamma Yane Gowramma - ಕೋಂ ಸೇಸಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157107 Leela Devadiga - W/O ಶೇಖರ ದೇವಾಡಿಗ ಕಂಬಳದಡ್ಡ - PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157108 GUNAVATHI - ಬಿಕ್ರೊಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100157109 Shakunthala - W/O: ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202230000000010/05/2022
110100157110 JALAJAKSHI - W/O ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಕ್ರೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100157111 PREMA - 11-20(2) ಬಿಕ್ರೊಟ್ಟು ಮೂಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202230000000011/05/2022
110100157112 RUKMINI - W/O: ನೋಣಯ್ಯ 11-22(!) ಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100157113 CHELUVAMMA - 27/ ಸಿ ಕಳಸೊಟ್ಟು - ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202235000000011/05/2022
110100157114 SUSHEELA - ಬಿನ್ ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕೆರೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100157116 Aminamma - W/O: ರಮ್ಲಾನ್ #1-151 ನಡ್ತಿಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202240000000010/05/2022
110100157117 Kamala - W/O ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕರಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100157118 ಕರಿಯ ಮುಗೇರ - ಬಿನ್ ಕೊರಗು ಮುಗೇರ ಕುದ್ರೆಪಲ್ಕೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100157119 Ramlath - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ #94 ನಡ್ತಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157120 NEBISA - ಸುರಂಗ ಮನೆ ನಡ್ತಿಕಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100157122 Pathima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮರಬ್ಬ ಕೋಪ್ಪದಬಾಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100157123 BIFATHUMMA - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸುರಂಗ 11-99 AAY(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202235000000010/05/2022
110100157125 ಕಮಲ - ಕೋಂ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಡಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157126 permina sikvera - 42/ ಕಳಸೊಟ್ಟು ಮನೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100157127 Sesamma - ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೋಡಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100157128 KAVITHA - W/O ಶಶಿಧರ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆ . PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100157129 ಶಾರದ - ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಡ್ತಿಕಲ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202225000000011/05/2022
110100157130 Rabhiyamma - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100157131 RATHNA - ಆಂಗಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡPHH(NK) / NCS------400000000-
110100157132 ಜಮೀಲಾ - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157133 SHARADA - W/O: ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಡ್ತಿಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100157134 APPI - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಸಮನೆ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157135 Yashodha - ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ನಿಲಯ ಕಂಬ್ಲದಡ್ಡ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202230000000009/05/2022
110100157136 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100157137 ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಉಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಂಬಿಲ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202230000000010/05/2022
110100157139 Bharath - ಕೋಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100157141 ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಳಂಗಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157142 RATHNAVATHI - W/O: ಪ್ರವೀಣ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ತಿಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100157144 Beebi - W/O: ಹಸನಬ್ಬ #121-1 ಬೆಲ್ಲುಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202245000000010/05/2022
110100157145 JAINABI - ಬಿನ್ ಪಿ.ಶೇಕಬ್ಬ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202235000000010/05/2022
110100157146 ವೀರಮ್ಮ - ಕೋಂ ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ ಉಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100157147 GULABI - W/O: ಕರಿಯ ಕಡಂಬಿಲ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157148 CARMINA - ಉಂಬೆಟ್ಟು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೊಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100157149 Nebeesamma - ಬಿನ್ ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157150 SHASHIKALA - ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100157151 HARINAKSHI - W/O: ರಮೇಶ ಹೊಸಮನೆ ದರ್ಖಾಸು ದೈಪPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100157152 Rosamma - W/O: ಜಾರ್ಜ್ ಜೋಸೆಫ್ ಗುಂಡಾವು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202210000000011/05/2022
110100157154 Radha S - ಕೋಂ ಸಾಂತಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಾರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157155 Vathsala - ಸಂಜೀವಿ ನಿವಾಸ ಪರಾರಿ ಬೈಲು ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100157156 Preethi M Jain - W/O: ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ ಪಾಲೆದಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100157157 shobha naik - ಕೋಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕುದ್ರಲ್ಕೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100157158 ಪೆಲಿಕ್ಸ್ - ಬಿನ್ ಅಂತೋಣಿ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100157159 Ajra - ಕೋಂ ಅನ್ಸಾರ್ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100157160 Yamuna - ಕೋಂ ಕಾಂತಪ್ಪಪೂಜಾರಿ ಕಜೆ ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202230000000010/05/2022
110100157161 PREMA - W/O ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕರ ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202225000000010/05/2022
110100157162 JAYANTHI - ಕೋಂ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100157761 VANITHA - ದೇಮೇರು ಮನೆ ಮಟ್ಟಿ ಬೈಲು ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100157762 TAKAMMA - ನಡು ಮನೆ ಪರಾರಿ ಬೈಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202215000000011/05/2022
110100161968 ಡಿ.ಪುಟ್ಟಪ್ಪಯ್ಯ ಭಟ್ - ಬಿನ್ ನಾರ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಭಟ್ ದರ್ಬೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100161973 Jethrude Dsouza - ಉಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161981 ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಡೀಲುಬೆಟ್ಟು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100161982 Juliana Dcosta - ಕೋಂ ತಿಮೋತಿ ಡಿ ಕೋಸ್ತ ಮೂಡು ಕೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161983 ವಸಂತಿ.ಎಂ - ಕೋಂ ಕೆ.ಆನಂದ ಆನಂದ ನಿವಾಸ ಮೂಡುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161987 ಜೆಸ್ಸಿ ಪಿರೇರಾ - ಕೋಂ ಸನ್ನಿ ಪಾಯಸ್ ಡಿವೈನ್ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161990 ಕೆ.ಮಹಮ್ಮದ್ - ಬಿನ್ ಇಸುಬು ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಮಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161992 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಲಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162000 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಬ್ಯಾರಿ - ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169344 Kushala - 11-38 ಪಾಡಾರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169346 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಹುಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169350 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ - ಬಿನ್ ಎಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಂಝಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169352 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100169354 ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ - S/o ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರಡ್ಕ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169356 INDIRA - ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169357 mable d souza - ಬಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ ಕಾಲಗುರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169362 smt. radha - ಕೋಂ ಒಬ್ಬು ಪೂಜಾರಿ ಓಂ ರಕ್ಷಾ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169364 ಗುಣ ಪಾಲ ಪೂವಣಿ - ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕಾಜವ ಪಕ್ಕಳ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169372 ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ - S/o ಶಾಂತಿ ರಾಜ ಜೈನ್ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169373 KANCHANA - ಕೋಂ ಶಾಂತಿ ರಾಜ ಜೈನ್ ಶಾಂತಿ ನಿಲಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169375 ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169377 VARIJA - ಮಾಡಂಜೆಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೊಡುಕೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169378 ಕೊರಗಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ - ಬಿನ್ ಅಂತಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಗಾಣದ ಕೊಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169379 shakunthala - ಕೋಂ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಡಂಬ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169380 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ - ಬಿನ್ ಕುಮಾರಯ್ಯ ಭಂಗ ದಡ್ಲ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169381 ಜಯರಾಮ ಹೆಗ್ದೆ - ನಡು ಮನೆ ಮೂಕೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169386 ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ - ಕಡಂಬಿಲ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169387 VIMALA - ಉರಬೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಮೊಡುಕೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169392 ಪಿ ಹಸನಬ್ಬ - ಪರಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169396 ರಾಘವ ಆಚಾರ್ಯ - ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ನಡ್ತಿಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169402 ಸುಂದರ ಹೆಗ್ದೆ - ಬಿನ್ ಸಂಕಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ "ಸೌರ ಸೌಧ"ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100169910 ವಸಂತ - ಬಿನ್ ಅಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100172782 Hajira - W/O: ರಿಯಾಝ್ 2-132 ಬೊಳ್ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100172790 Prameela - ಬೆದ್ರಡ್ಡ ಮನೆ ಮೂಡುಕೊಡಿ ಮೂಡುPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100173577 ಲೀಲಾ - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಹೊಸಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100173869 Susheela - ಕೋ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ದೋಟ ಹೊಸಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100174260 Vanitha w/o Sadananda Poojary - ಸುರಕ್ಷಾ ನಿವಾಸ ಹುಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100174261 Aisha - ಕಾಶಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100174275 Girija - ಬಿನ್ ಬೋರ ಪಾಲ್ದಡ್ಕ ಮನೆ ಮೂಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100174279 ಚೆಲುವಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100174506 VEDAVATHI - ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100174669 YASHODHA - ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202220000000011/05/2022
110100174701 Vanitha - ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100174736 Ayisha - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೊಪ್ಪದಬಾಕಿಮಾರು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****236617/05/2022FPS****236617/05/202215000000017/05/2022
110100174812 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೈಪಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100174824 SHASHIKALA - ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100174829 SAVITHRI - ನೈಪಾಡಿ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202220000000009/05/2022
110100174832 Vimala - ಕೋಂ ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100175671 Maimuna - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಯ್ಯದ್ ಎಸ್.ಎಮ್ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100176448 Vagdevi W/o Gopanna - ಸಮೃದ್ದಿ ನಿಲಯ ಹುಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202210000000009/05/2022
110100176450 ಕಮಲ - ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಆಚಾರಿ ಶಿವ ನಿಲಯ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100176452 POORNIMA - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕುದ್ರಪಲ್ಕೆ.ಮೂಡುಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100176453 SUMITHRA - ಪರಾರಿ ಮನೆ ಪರಾರಿ ಬೈಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100176454 Saramma - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಬ್ಯಾರಿ #2-120 AAY(NK) / NCSBiometric****385211/05/2022FPS****385211/05/202235000000011/05/2022
110100176455 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಬಿನ್ ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202215000000010/05/2022
110100176456 Patunni - ಬೆದ್ರಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡುಕAAY(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202235000000010/05/2022
110100176457 Prameela - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ದರ್ಖಾಸು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202215000000009/05/2022
110100176459 Duleikha - ಬಿನ್ ಹಾಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ನಡ್ತಿಕಲ್ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202235000000009/05/2022
110100176460 Yamuna Yane Vani - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾನೆ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****385210/05/2022FPS****385210/05/202220000000010/05/2022
110100176461 KUMUDINI - 11-14 ಹೆಂಟ್ರೈಿಲ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022FPS****385209/05/202225000000009/05/2022
110100176462 Yashodha B - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೂಲ್ಯ 1-28(3) PHH(NK) / NCSBiometric****385209/05/2022