REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121628 Rajeshwari Bhat - ಬೋಳಿಯಂಜಿ ಪೆರ್ಮಾಣು ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121636 Leena D'Souza - W/O: ದಿ:ಜೋನ್ ಸಿಕ್ವೇರ #ನ.1 ಕುNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100121782 Mamatha - W/O: ಕೆ ಮಹಾಬಲ ಹೊಳ್ಳ #2 ಕುತ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121939 Sirajunnisa - W/O: ಸಯ್ಯದ್ ನಜೀರ್ #3-194 ದರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122199 Nebisa - W/O: ಉಮರಬ್ಬ # 3-30/1 ಮುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122320 Sandhya - S/O: ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ 92 ಬೊಳಿಯಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122328 Fathima Saleena - W/O: ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಮುರ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122404 Shalitha Benedicta D'Souza - W/O: ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ 5-116 ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122430 Shalini - W/O ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿ 2-99 ಬಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122586 Vasanthi - W/O: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ 3-2 ಕಿಲNPHH(NK) / NCSBiometric****461912/05/2022FPS****461912/05/202210000000012/05/2022
110100122587 Charly Vagues - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಿಲಿಯನ ಪೌಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122634 Meenakshi - W/O: ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ #3-119 ಸುರ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122702 ಭಾರತಿ - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ತಾಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100122785 Marcelin Lobo - W/O: ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮೊನಿಸ್ 3-175 ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100122793 ಸೆಫಿಯಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ # 8/2/2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123218 ರೂಪವತಿ - W/O: ಅಶೋಕ ಗೌಡ 1-94 ನಡಿಬೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123244 Susheela - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಗಂಗಯ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123247 Komala - W/O: ಪ್ರಕಾಶ #2-90 ಬೋಜರ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****584320/05/2022FPS****584320/05/202210000000020/05/2022
110100123252 Vathsala - W/O: ಜಾರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ #81 ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123255 ರತ್ನ - W/O: ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ #1/213 ಹಡಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****461917/05/2022FPS****461917/05/202210000000017/05/2022
110100123256 Vijaya - ಸುರ್ಯ ಅಂಚೆ ಪೆರ್ಮಾಣು PHH(NK) / NCSBiometric****461917/05/2022FPS****461917/05/202215000000017/05/2022
110100123257 Nalini - C/O ಯಶೋದರ 3-106 ಬೊಳಿಯಂಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123264 Nebisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಂಚದ ಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****584319/05/2022FPS****584319/05/202225000000019/05/2022
110100123280 Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ # 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****461917/05/2022FPS****461917/05/202220000000017/05/2022
110100123297 Shameena - W/O: ಇಕ್ಬಾಲ್ #15 ಕೊಲ್ಲೊಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123319 ಮೈಮುನ - ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಫಾರ್ 2-57/14 ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123345 Koosamma - W/O: ಶೀನ ಗೌಡ ಹೊಕ್ಕಿಲ ಪೆರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123389 KUSUMA - W/O: ಚನ್ನಣ್ಣ ಗೌಡ ಹೊಕ್ಕಿಲ ಹೊಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123401 Evjina D Souza - S/O: ಪೀಟರ್ ಡಿ ಸೋಜ ಕನ್ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****584320/05/2022FPS****584320/05/202210000000020/05/2022
110100123412 Letisha Pinto - W/O: ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊ 3-155 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100123413 Sakinabi - W/O: ರಾಜಾ ಸಾಹೇಬ್ 2/25(1) ಅಜಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123421 Jayanthi - W/O: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ #6-2 ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****584317/05/2022FPS****584317/05/202220000000017/05/2022
110100123424 Sujatha Bhat - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಭಟ್ ಮಾತೃ ಕೃಪಾ ಅಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123483 Vasanthi - W/O: ರಮೇಶ ಮಾಂಟೆಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123492 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ # 3 -PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123539 Lakshmi N S - W/O: ಪ್ರವೀಣ #220 ಹೊಕ್ಕಿಲ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****461912/05/2022FPS****461912/05/202220000000012/05/2022
110100123589 ರೋಹಿಣಿ - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಯ ಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****461912/05/2022FPS****461912/05/202220000000012/05/2022
110100123606 Mary Mathew - W/O: ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಎಮ್ ಜೆ #3-29/6 PHH(NK) / NCS------300000000-
110100123625 Kavitha M S - W/O: ಉಮೇಶ್ ರೈ #122 ನಾಗರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123626 Vanitha - ಬಾಬು ದೇವಾಡಿಗ ಕುತ್ರೊಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100123656 Revathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ # 158 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123661 Roshani - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ 2-57/17 ಮಂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123686 Jayanthi - W/O ತಾರನಾಥ # 3-156/1 ಸುರ್ಯ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****584316/05/2022FPS****584316/05/202220000000016/05/2022
110100123691 Pushpavathi H - D/O ಕರಿಯ ಮೇರ # 1-115/8/3 ಮಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123702 Shahanaz Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ 2-20/8 ಕೊಲ್ಳೋಟPHH(NK) / NCSBiometric****584313/05/2022FPS****584313/05/202210000000013/05/2022
110100123730 Shantha - D/O: ದಿ: ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 3-79 PHH(NK) / NCSBiometric****461920/05/2022FPS****461920/05/202225000000020/05/2022
110100123894 ಶಾಂತ - W/O: ದಾಮೋದರ ಆಚಾರಿ ಹಾರ್ತ್ಯರಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****584319/05/2022FPS****584319/05/202210000000019/05/2022
110100123896 Ruksana Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕೆ 3-184/2 ಕೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100124197 PREMA - W/O: ರಮೇಶ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾಜೆ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124209 Umaira Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಶಿರ್ ಮಂಚದ ಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****584320/05/2022FPS****584320/05/202215000000020/05/2022
110100124226 LALITHA - ಕೇಳ್ತಾಜೆ ಮನೆ ಕನ್ಯಾಡಿ 1 ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****584318/05/2022FPS****584318/05/202225000000018/05/2022
110100124399 SUJATHA - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊರಕ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****584313/05/2022FPS****584313/05/202220000000013/05/2022
110100124569 Zulekabhi - W/O: ಅಹ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ #168 ಬೆದ್PHH(NK) / NCS</