REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100122010 Deepa Sibi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮೈಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122065 KRISHNAMMA - W/O: ಕೆ ದೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಣಾಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122137 Leelamma Jacob - ಚಾಕೋ ಜಾಕೋಬ್ ನಾ11-61 ವಡಕ್ಕಾನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122239 Bhavya - W/O ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ # 1-31 ಕರಿಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122249 Sukhada Bhavya Kumari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ 2-78-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122460 Asha Thoppil - W/O ಜೋಜೋ ಜೋಸೆಫ್ ಅಧಿಕಾರತ್ತಿಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122470 Prajini Yogesh Kanal - W/O: ಯೋಗಿಶ್ ಕಣಾಲ್ ಕಣಾಲ್ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122499 Lalitha - W/O: ಅಣ್ಣಿ ಗೌಡ # 2-183 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122503 Poornima Moolya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ # ನಾ 11-20NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122540 Chandrika - ಕಿರ್ನಡ್ಕ ನಾವೂರು ನಾವೂರು ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122709 Meenakshi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಉಲ್ಲಂಜ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123063 ಉಮೈಮತ್ - W/O: ಅಶ್ರಫ್ ಕೆ #ಇ-2-313 ಕಟಾಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123110 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123449 YASHODHA - W/O: ಗುರುವಪ್ಪ ಕುಂಡಡ್ಕ ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123616 Parvathi B - S/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾವೂರ್ ಕುಂಡಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100124637 SUSHEELA - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ನರ್ನೊಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100124799 Sundari - ಹೊಡಿಕ್ಕಾರು ನಾವೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202215000000012/05/2022
110100124912 Anusooya K - W/O: ವಸಂತ ಪ್ರಭು ಹಡೀಲು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100124914 Fouziya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಸೀನ್ ಶರೀಫ್ ನವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124920 Maria Reena - W/O: ವಿ ಪಿ ಆಂಟನಿ #2-35PHH(NK) / NCS------200000000-
110100124924 ಪುಷ್ಪ - W/O: ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಡ್ಯಾಲ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100124927 Rathnavathi - W/O: ಸುಂದರ ಪೆಲತ್ತಾಡಿ ನಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124931 VEDAVATHI - W/O: ಶಂಕರ ನರ್ನೊಟ್ಟು ನಾವೂPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202210000000012/05/2022
110100124933 Pushpa - ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾ 1-165/1 ಉಳ್ಳಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202210000000014/05/2022
110100125004 Girija - W/O: ಸ0ಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಅರುವಾಲು ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125005 Veeramma - W/O: ಮಾಯಿಲ ಕುಂಬಾರ # 293 PHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202210000000017/05/2022
110100125012 SUNDARI - W/O: ಮಂಜ ಪೂಜಾರಿ ಕೋರಂಡ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100125013 THANGAMMA - W/O: ಕರಿಯ ಮೈಲು ಗಲ್ಲಿ ನಾವೂರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100125023 Amitha - W/O: ಗಣೇಶ ಪೊಸಲಾಯಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125030 Geetha - ಗೋಪಾಲ ನಾ 11-22 ಕುಮಾರಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202210000000017/05/2022
110100125038 ಪುಷ್ಪ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪೇರ್ನು ಗೌಡPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100125045 ಸುಶೀಲ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ದೆರಂತ ಪುಡೆ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125061 GEETHA - ಉರ್ಲೋಡಿ ಮನೆ ನಾವೂರು ನಾವೂರು ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125110 Vanitha - W/O ರಮೇಶ # 11-326 ಕಿರ್ನಡ್ಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202210000000013/05/2022
110100125201 ಚಂದ್ರಕಲ - W/O ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ # 2/92 ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125218 Saritha - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ #129 PHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202220000000018/05/2022
110100125231 MONAMMA - W/O: ಪೂವಣಿ ಗೌಡ ಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202225000000014/05/2022
110100125232 Sundari - ದೆಯಿಲ ನಾವೂರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100125252 Hajira - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202230000000014/05/2022
110100125253 HARINAKSHI - W/O: ಕಾಂತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಪರಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202225000000014/05/2022
110100125263 K Mamatha - ಅಶೋಕ ಮೂಲ್ಯ 2-162/1 ಪಿಳತ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202215000000018/05/2022
110100125265 Bhavani P - S/O: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ # 1-102 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100125313 APPI - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂಬಾರ ಪಾಂಡಿಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202225000000014/05/2022
110100125421 JOHARA - W/O: ರಫೀಕ್ ಜನತಾ ಹೌಸ್ ನಾವPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202235000000017/05/2022
110100125426 Nirmala - S/O: ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ 2-66 ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110100125427 CHANDRAVATHI - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಕಾರಿಂಜ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125437 ASYAMMA - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕುದುರು ನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100125450 Leelavathi S A - W/O: ಅಣ್ಣು ಕುಂಬಾರ 2-54 ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100125458 Vimala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ # 1-182 ದೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125605 MOHINI - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪೆಲತ್ತಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****523620/05/2022FPS****523620/05/202230000000020/05/2022
110100125686 ವೇದಾವತಿ - W/O: ಡೀಕಯ್ಯ ನಾಗಾಜೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125687 TERESA PAYIS - W/O: ಜೋನ್ ಪಾಯಿಸ್ ನಾಗಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202220000000017/05/2022
110100125696 Bharathi - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ 125/1 ಕುಂಡಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125816 Malini - W/O: ವಸಂತ ಪರಾರಿ ಬೈಲು ನಾವPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100125821 Deekamma - W/O: ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಕೈಕಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202225000000017/05/2022
110100125829 Ashalatha - ಜೋಡುಕಾಯರ್ ನಾವೂರು ನಾವುರು ನಾವPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100125921 Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಅಲ್ಯ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100125928 Kamalakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಅಚಾರ್ಯ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100126171 VIMALA - ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ ಎ -143/1 PHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202225000000016/05/2022
110100126207 ಸುಹಾಸಿನಿ - ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202215000000016/05/2022
110100126229 ಗಿರಿಜಾ - W/O: ಚಂದಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ #2-7 ಅಬ್ಬಂPHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202240000000019/05/2022
110100126349 GOPHI - W/O: ಕುಂಞಪ್ಪ ದೇರಂತಪುಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202235000000019/05/2022
110100126358 Chandravathi - W/O: ದಿ ಸಂಜೀವ ಗೌಡ 2-264/1 PHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202215000000016/05/2022
110100126454 LAKSHMI - W/O: ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬರೆಮೇಲPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022---350000000-
110100126455 ಲೀಲಾವತಿ - W/O: ದಿ: ಚನನ ಗೌಡ #329 ನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100126806 ರೇವತಿ - W/O: ಕರಿಯ ನಾಯ್ಕ #1-20 ಕಾರಿಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202235000000017/05/2022
110100126998 THIMMU - W/O: ತುಂಗಯ್ಯ ಕಾರಿಂಜ ನಾವೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127010 Kavitha - S/O: ಗಿರಿಯಪ್ಪ 80 ಗಿಲ ನಿವPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127065 ಭವಾನಿ - ಮುತ್ತಾಜೆ ಅಂಚೆ ನಾವೂರು ನಾವುರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127143 T E Rosa - ಟಿ ಇ ಪೌಲೋಸ್ ಇ-3-19 ದೇವನಾರಿ ಹPHH(NK) / NCS------300000000-
110100127273 ಜಯಂತಿ - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಯೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202215000000016/05/2022
110100127468 Aniyamma Mathew - ಕೆ ಟಿ ಪೌಲೋಸ್ ನಾ11-360 ಕುತPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127474 ಕೇಶವತಿ - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ ನೆರೋಳ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127581 Praveeni - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಡಿ #1-46 ದPHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202215000000014/05/2022
110100127596 ಲಿಲ್ಲಿಕುಟ್ಟಿ - ಎ ವಿ ಜೋಸ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ ನಾ-2-149 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127838 Samsad - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಯೂಬ್ ಕೆ # 11-115PHH(NK) / NCS------200000000-
110100127943 Lalitha - W/O: ಮಂಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #2-225 ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****523611/05/2022FPS****523611/05/202230000000011/05/2022
110100128008 ಉಷಾ - W/O: ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ #140 ಕೊಡಿಯೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128118 Kusuma - W/O: ದೇವು ಜನತಾ ಹೌಸ್ ನಾವೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128120 Ayisha - W/O ಉಮ್ಮರ್ ಕುಂಞ ಸ ಅದಿಯ್ಯ ಮಂಝಿPHH(NK) / NCSBiometric****179916/05/2022FPS****179916/05/202220000000016/05/2022
110100128164 Janaki - W/O ಕೃಷ್ಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ # 2-327/7 PHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202210000000018/05/2022
110100128171 Sakeena - W/O: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #225 ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128312 Shahida - ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ನಾ-11-390 ನಾವೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128356 LEELAVATHI - W/O: ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಗೋಳಿದಡಿ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128364 Elizabeth Thangachan - W/O ವಿ ಎಂ ತಂಗಚ್ಚನ್ ವಲಿಯಕುಳತಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202210000000017/05/2022
110100128373 KAMALA - W/O: ಸಾಂತು ಮೂಲ್ಯ ಪುನ್ಕೆದಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202215000000017/05/2022
110100128411 Sunitha K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ ಎನ್‌ ನಾರ್ನೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128449 Dharnamma - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ ನಾಗಾಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100128532 C M Balkis - ಸುಲೈಮಾನ್ ನಾ11-396 ನಾವೂರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128720 Naseema Banu - W/O: ಸುಲೈಮಾನ್ ಕೆ ಕುದುರು ನಾವೂರPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100128739 Sumaya - W/O ಪಿ ವೈ ಸುಲೈಮಾನ್ # 2/48 ಪುPHH(NK) / NCS------300000000-
110100128842 Kulsumbi - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಿರ್ನಡ್ಕ ನಾವುರPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202215000000017/05/2022
110100129108 Maimuna - W/O: ಅಶ್ರಫ್ ಜನತಾ ಮನೆ ನಾವುರುPHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202225000000018/05/2022
110100129122 DIVYA - W/O ರಾಜೇಶ್ # 1-75 ಕೈಕಂಬ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100129188 Thayyuba - W/O: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ದಾರುಲ್ ಅಮPHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202220000000014/05/2022
110100129221 Ramla M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ # PHH(NK) / NCS------250000000-
110100129314 Anitha K - W/O: ಕೇಶವ ಪ್ರಭು ಹಡೀಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129324 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100129490 Razeeya - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಜನತಾ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202220000000019/05/2022
110100129688 Jayanthi - W/O ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಕಣಾಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****523620/05/2022FPS****523620/05/202220000000020/05/2022
110100129898 APPI - S/O: ದಿ: ಅಣ್ಣು ಮೂಲ್ಯ #1-30 ಓಂPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202215000000012/05/2022
110100129998 Naziya Banu - W/O: ಎನ್ ಎಸ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ದಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100130009 Kavya - W/O ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪೈಸ್ ನಾಗಜೆ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130081 Ameena K S - W/O: ಪಿ ವೈ ಯಾಕುಬ್ ಆಲ್ ಹಾಫಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202230000000014/05/2022
110100130186 JAMEELA - ಕುದುರು ಮನೆ ನಾವೂರು ನಾವುರು ನಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130218 Divyalatha K - W/O ದೇವರಾಜ್ # 11-38 ಪಾಂಡಿಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130268 Sithamma K - W/O ಮುರುಗೇಶ 6ನೇ ಮೈಲುಕಲ್ಲು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202220000000013/05/2022
110100130282 BEFATHIMA - W/O: ಹಾಜಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ಕಿರ್ನಡ PHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202240000000014/05/2022
110100130384 Zubaida Abdul Razak - S/O: ಸುಲೈಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100130575 Asmath - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಸಿರ್ # ಐಐ - 208PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130623 Koosamma - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಎನ್-2-359 PHH(NK) / NCSBiometric****523620/05/2022---150000000-
110100130648 JAYANTHI - W/O ವೀರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಶಾಂತಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202225000000016/05/2022
110100130669 ಉಷಾ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಹೊಡಿಕ್ಕಾರು ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202215000000012/05/2022
110100131295 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೊಸೆಫ್ # 11-42/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100131353 ZEENATH - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಕುದುರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100131421 Fathimath Zohara - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ # 11-152 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100131422 Johara - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #2-97 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100131442 SAVITHA - ಜೋಡುಕಾಯರ್ ನಾವೂರು ನಾವುರು ನಾವPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100131462 Sunanda M - W/O: ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಂಟ್ರ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131554 YASHODHA - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ದಡ್ಡು ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131599 Sundari - W/O: ಡೀಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-85 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100131606 KAMALA - W/O: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಂಟ್ರ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202210000000014/05/2022
110100131616 ಆವಿತ - W/O ರವಿಚಂದ್ರ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಹೌಸ್ 1PHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202220000000018/05/2022
110100131626 Nebisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #2-PHH(NK) / NCS------150000000-
110100131682 Jainabi - ಜನತಾ ಮನೆ ನಾವೂರು ನಾವುರು ನಾವೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131798 Rakshitha - W/O: ಸುಂದರ ಎಮ್ # 111 ಮಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100131937 ಶಮೀಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನೀಫ್ #2-303 ಕಿರPHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202230000000018/05/2022
110100131940 ಕುಲ್ಸುಂ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #250 ಜನತಾPHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202220000000013/05/2022
110100131943 Janaki - W/O: ಚಂದ್ರು ಕಿರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ನಾವPHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202210000000019/05/2022
110100131971 Babu Poojary - ಕಾಂಜರಗುಡ್ಡೆ ನಾವೂರು ನಾವುರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100132338 Habeeba Jaleel - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಜನತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202230000000017/05/2022
110100132487 ಸೇಸಮ್ಮ - W/O: ಶೇಖರ ಪರಾರಿ ಮನೆ ನಾವೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202235000000014/05/2022
110100132689 Seetha - W/O: ಗೋವಿಂದ ಕೆ 44-11 ಕಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202225000000016/05/2022
110100132813 PRAMILA - ನವೀನ ಮನೆ ನಂಬ್ರ ನಾ 11-4 ಮಲ್ಲಡPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202215000000016/05/2022
110100132877 Pushpa - ಜಗದೀಶ ಕರ್ಮಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202215000000017/05/2022
110100132880 Meenakshi - W/O: ವಿಜಯ ಮೇರಕೋಡಿ ನಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202230000000017/05/2022
110100132977 JOHARA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬು ಕುದುರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133093 Samsheera Banu - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಿ.ಎಮ್ #1-132/PHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202225000000016/05/2022
110100133257 Lola - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಲೇಜಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202215000000019/05/2022
110100133357 Nayana - ಗಣೇಶ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ ನಾ 1-108 ನರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133645 THRESIYA - W/O ರಪ್ಪಾಯಿ # 2-42 ಕಟ್ಟಾಜೆ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133814 Zubaida - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ದುಗ್ಗಲಚ್ಚಿಲ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202230000000012/05/2022
110100133932 Indira K - ಪ್ರದೀಪ್ ಕರ್ಮಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202215000000017/05/2022
110100133997 Monamma - W/O: ಮೋಹನ ಬಂಗೇರ ಕೆ #1-34 ಕಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134586 Raihana - W/O ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ 11-140 ನಾವೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134845 KEMANU - W/O: ಗುರುವ ಬೋಂಟ್ರ ಮನೆ ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100134871 H Mamatha - W/O ರವಿ #119 ಇಡ್ಯಾಲ ಮನೆ ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135210 Kusumavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ಕೆ ಕೋರಂಡ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135211 Seetha - W/O: ಅಣ್ಣು ಮೂಲ್ಯ ದೇರಂತಕುಡೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100135237 Thameeza N M - S/O: ಸುಲೈಮಾನ್ #2-64 ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135239 Shakunthala - W/O: ಮೋಹನ್ 2-61 ಹೊಡಿಕ್ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135253 Aneesha - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸ್ವಾಲಿಹ್ 11NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135256 Mumthaz - W/O: ಎಮ್ ವೈ ಶಮೀಮ್ 101-2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135406 Ayisha Hannath - W/O ಶರಫುದ್ದೀನ್ # 2-129 ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135580 YASHODHA - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುನ್ಕೆದಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202225000000013/05/2022
110100135619 Sandarshini - W/O ಹರೀಶ # 11-136 ನವೂರ ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100136405 VASANTHI - ಕ್ಯೆಕಂಬ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202215000000012/05/2022
110100136406 Evline Dsilva - ಕ್ಯೆಕಂಬ, ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136407 NAGAMMA - ಕುದ್ಕೋಳಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136408 ಡೀಕಮ್ಮ - ಕಿರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ನಾವುರು ಗ್ರಾಮ & AAY(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202235000000012/05/2022
110100136409 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಡ್ತಿ - ನಾವೂರು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು AAY(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202235000000016/05/2022
110100136410 Lalitha - ಮುರ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202235000000013/05/2022
110100136411 Kamala - ಕಿರ್ನಡ್ಕ ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ನಾವುರAAY(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202235000000017/05/2022
110100136412 Rajani - ಕಿರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202210000000017/05/2022
110100136413 ಶೀಲ - ನೆರೋಲ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100136414 SESAMMA - ಜನತಾಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****523611/05/2022FPS****523611/05/20225000000011/05/2022
110100136415 bhavani - ಜನತಾಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136416 ಶಾಮರಾಯ ಆಚಾರಿ - ಕ್ಯೆಕಂಬ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100136417 Shantha - ಜನತಾಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202215000000012/05/2022
110100136418 Vanaja - ಜನತಾಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/20225000000016/05/2022
110100136419 saramma - ನಾವೂರು ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****523620/05/2022FPS****523620/05/20225000000020/05/2022
110100136420 Gulabi - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #2-255 AAY(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202235000000016/05/2022
110100136422 Seetha - W/O: ಅಣ್ಣಿ ನಾಯ್ಕ #2-323 ಕಿರ್AAY(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202235000000016/05/2022
110100136423 ಶಿವಪ್ಪ - ಕಿರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202235000000014/05/2022
110100136424 ಹುಕ್ರು - ಕಾಂಜರಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136425 ರಾಮಣ್ಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಇಡ್ಯಾಳ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202235000000013/05/2022
110100136426 ಚೀಂಕ್ರ - ಇಡ್ಯಾಲ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು AAY(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202235000000017/05/2022
110100136427 girija - ಗುಡ್ಡದಮೇಲು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136428 ಪುಷ್ಪ - ಕೈಕಂಬ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅAAY(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202235000000016/05/2022
110100136429 ಸುಶೀಲ - ಕಾರಿಂಜ ಮನೆ ನಾವುರು ಗ್ರಾಮ & ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136430 LOKAMMA - ಮಾಲೇಜಿ ಮನೆ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100136431 ಕರಿಯ ನಲ್ಕೆ - ಕರಿಯನಲ್ಕೆಬಿನ್ ಬೊಗ್ರನಲ್ಕೆ, ಕೊರಂPHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202215000000018/05/2022
110100136432 VEERAMMA - ಕೋರಂಡ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅAAY(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202235000000017/05/2022
110100136433 ಧರ್ಣಮ್ಮ - ಅಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202235000000018/05/2022
110100136434 Yashodha - ಕಣಾಲು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅPHH(NK) / NCSBiometric****523620/05/2022FPS****523620/05/202215000000020/05/2022
110100136435 yamuna - 6 ಮೈಲು ಕಲ್ಲು, ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202235000000016/05/2022
110100138242 ASIYA - ದುಗ್ಗ ಲಚ್ಚಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202210000000017/05/2022
110100138243 ಶೇಕಬ್ಬ - ನಾವೂರು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ನಾವೂರು ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202235000000017/05/2022
110100138244 Jubaida - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ದಾರುಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138245 Shashikala - W/O: ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ #1-40 ಕಣಾಲು PHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202220000000018/05/2022
110100138246 Carmina Silva - ಮುರ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100139020 Leelavathi - ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202220000000012/05/2022
110100142862 GIRIJA - ಸ್ವಾತಿ ನಿಲಯ , ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ , ಬPHH(NK) / NCSBiometric****523611/05/2022FPS****523611/05/202215000000011/05/2022
110100142906 Pushpa - ಅಂತರ ಮನೆ ಕನ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100142944 Thimmakka - W/O: ವಿಜಯ ಗೌಡ # 1-27 ಅಂತರ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142945 Appi - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ #38 ನೆಲ್ಲಿಗುPHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202230000000018/05/2022
110100142946 Vedavathi - W/O: ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಭೀಮಂಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100142947 Prema - ಕೋಡಿಕ್ಕು ಹೊಸ ಮನೆ ಕನ್ಯಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202215000000019/05/2022
110100143046 Ayisha - ದುಗ್ಗಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100143047 Yashodha - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ #2-310 ನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143054 Azramma - ನಾವೂರು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110100143060 Nebeesa K - ಕೋಡಿಕನ್ನಾಜೆ ನಿಂರ್ದಿ ಮನೆ,ನಾವೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202235000000018/05/2022
110100143062 JAINABU - ದುಗಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****523620/05/2022FPS****523620/05/202210000000020/05/2022
110100143065 Fowlin Moras - ಮುರ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/20225000000012/05/2022
110100143066 ಮಹಮ್ಮದ್ - ದುಗಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202225000000012/05/2022
110100143068 ಶೇಖರ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಕಾಸ್ರೋಳಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202235000000019/05/2022
110100143069 Varija - ದರ್ಖಾಸು ಹೊಸಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202240000000013/05/2022
110100143070 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ನಾಗಾಜೆ ಮನೆ,,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100143071 Beefathima - ಕೈಕಂಬ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202260000000013/05/2022
110100143072 Mariyamma - ನಾವೂರುಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****513614/05/2022FPS****513614/05/202240000000014/05/2022
110100143073 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ನಾವೂರು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100143074 Putthunhi - W/O: ಸುಲೈಮಾನ್ ಕುದುರು ಮನೆ ನಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
110100143075 mariyamma - ನಾವೂರು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202245000000012/05/2022
110100143076 appi - ಬರೆಮೇಲು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100143077 SUNDARI - ಪಿಲತ್ತಡಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202235000000013/05/2022
110100143078 SUNDARI - ಕಿರ್ನಡ್ಕ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತುAAY(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202235000000017/05/2022
110100143079 Seethu - W/O: ಅಣ್ಣಿ ನಲ್ಕೆ ನಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****523611/05/2022FPS****523611/05/202235000000011/05/2022
110100143080 Lokamma - ಕಣಾಲು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/20225000000016/05/2022
110100143081 ಆಣ್ಣು ಮಲೆ ಕುಡಿಯ - ಪುಳಿತ್ತಡಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100143082 ಲೋಕಯ್ಯ ಮಲೆ ಕುಡಿಯ - ಪುಳಿತ್ತಡಿ ಮನೆ, ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****523611/05/2022FPS****523611/05/202230000000011/05/2022
110100143083 ವಸಂತ ಸಪಲ್ಯ - ಸುಳ್ಳೋಡಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202220000000019/05/2022
110100143084 ಆನಂದ - ಕಾಂಜರಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202220000000013/05/2022
110100143085 Lalitha - ನರ್ನೋಟ್ಟು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202235000000016/05/2022
110100143086 Rohini - ನರ್ನೋಟ್ಟು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202235000000017/05/2022
110100143087 ಸುರೇಶ್ - ನಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100143088 shakunthala - ನರ್ನೊಟ್ಟು ಮನೆ ನಾವೂರು ನಾವುರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143089 devaki - ನರ್ನೋಟ್ಟು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100143090 Indira - W/O: ದಾಮೋದರ ಪೂಜಾರಿ ಐ-109 ನರ್PHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202220000000017/05/2022
110100143091 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಅಲೆಕ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143092 ಲಲಿತ ಯಾನೆ ಸೇಸಮ್ಮ - ಅಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202215000000019/05/2022
110100143094 ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ - ಅಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202220000000017/05/2022
110100143095 Leelavathi - ಮುಳಿಪಡ್ಪು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100143096 GULABI - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202225000000019/05/2022
110100143097 SHEELAVATHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಗಾಂದೊಟ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143098 gangavati - ಮೋರ್ತಾಜೆ ಮನೆ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ & NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100143099 rohini - ಮೊರ್ತಾಜೆ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143100 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202235000000016/05/2022
110100143101 ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಪಾದೆ ಮನೆ,ದರ್ಖಾಸು,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202220000000016/05/2022
110100143102 KALYANI - ಪಾದೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ನಾವೂರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100143103 ರಾಜ ಶ್ರೀ - ಕುಫ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143104 Janamma - ಕಾಯೆರ್ ದಡಿ ಮನೆ, ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100143105 ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ - ಕಾಯರ್ ದಡಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100143106 Uggappa Poojary - ಲಾವುದಡಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110100143107 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202210000000017/05/2022
110100143108 SUSHEELA - ಕೆದ್ದು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100143109 GIRIJA - W/O: ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆದ್ದು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100143110 vasanti - ಬರೆಮೇಲು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202230000000012/05/2022
110100143111 MALATHI - ಬರೆಮೇಲು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143112 ಯಮುನ - ಬಾಯಿತರಡ್ಡ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100143113 ಆನಂದ - ಕೊರಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143114 Jayanthi - ಕೊರಂಡ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202225000000019/05/2022
110100143115 Deekamma - ಕೊರಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143116 ಪ್ರಸನ್ನ - ಸಂಪಿಂಜ ಮನೆ ಕೈಕಂಬ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143117 Appi - S/O: ದಿ: ಓಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ #1-76 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100143119 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ - ಕ್ಯೆಕಂಬ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202210000000016/05/2022
110100143120 ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ - ಕ್ಯೆಕಂಬ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143121 ಯಮುನಾ - ಕೈಕಂಬ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****523612/05/2022FPS****523612/05/202215000000012/05/2022
110100143122 ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ - ಕ್ಯೆಕಂಬ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****523620/05/2022FPS****523620/05/202220000000020/05/2022
110100143123 susheela - ಕ್ಯೆಕಂಬ ಮನೆ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCSBiometric****523613/05/2022FPS****523613/05/202230000000013/05/2022
110100143124 Lalitha - ಲಲಿತ ಕೋಂ ಜಯಪೂಜಾರಿ,ಮಾಲೇಜಿ ಮನೆ,ನPHH(NK) / NCSBiometric****523617/05/2022FPS****523617/05/202215000000017/05/2022
110100143125 ರತ್ನ - ಮಾಲೇಜಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202230000000016/05/2022
110100143126 ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ - ಮಾಲೇಜಿ ಮನೆ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****523616/05/2022FPS****523616/05/202210000000016/05/2022
110100143127 YAMUNA - ಸಾಂತಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ I-144 ಬಾಬಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202215000000019/05/2022
110100143128 Revathi - ಬಾಬಿಹಿತ್ಲು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202235000000018/05/2022
110100143129 ಸುಂದರ ಸಪಲ್ಯ - ಇಡ್ಯಲ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****523619/05/2022FPS****523619/05/202220000000019/05/2022
110100143130 LALITHA - ನೇರೂಲ್ದಡಿ ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100143131 Savitha - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ # 1-13 ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****523618/05/2022FPS****523618/05/202220000000018/05/2022
110100143132 HONNAMMA - ಕಣಾಲು ಮನೆ,ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅPHH(NK) / NCSBiometric****523620/05/2022---250000000-
110100143133 GANGAMMA - ಕಾರಿಂಜ ಲಾವುದಡಿ ಮನೆ ನಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****523611/05/2022FPS****523611/05/202220000000011/05/2022
110100143134