REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121712 OBAYYA GAWDA - W/O: ಓಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಮಾಪಲದಡಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122073 Raju Gowda - W/O: ರಾಜು ಗೌಡ ಇಲ್ಲರ ಕಂಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122371 Jayashree H - W/O ಜಯಾನಂದ ಗೌಡ #1-94 ಹುರುಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122439 YAMUNA - W/O: ಉಮಣ ಗೌಡ ಪರಾರಿ ಮಿತ್ತಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122518 Obakka - W/O: ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ದೈಪಿತ್ತೀಲು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122600 ರುಕ್ಯ - W/O: ಬಿ ವೈ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 1-77/1 ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123287 ಪುತ್ತುಂಞ - ಕಾಜೂರು ಮನೆ ಕಿಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123288 BHARATHI - D/O: ಬಾಬು ಮುಗೇರ ಮದರಂಗಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022---250000000-
110100123289 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೀನ ಮದ್ರಂಗಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123354 ಮೋಹಿನಿ - W/O ಹರೀಶ ನಾಯ್ಕ ಜಾನೋಡಿ ಮನೆ ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202215000000019/05/2022
110100123592 Kamala - W/O: ಶೇಷ ಗೌಡ ಬದನಾಜೆ ಕಿಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123679 Leelavathi - W/O: ಸೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಕ್ಕಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100124190 Revathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಶಾಂತಿ ದೇವಾಡಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202230000000014/05/2022
110100124221 Smt Lalitha - W/O: ಬಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-118 PHH(NK) / NCSBiometric****796214/05/2022FPS****796214/05/202220000000014/05/2022
110100124262 Maimuna - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕುಕ್ಕಾವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100124263 Isamma - W/O: ಶೇಕಾಲಿ ಕುಕ್ಕಾವು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100124299 Lalitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124345 Vasanthi - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ #1-293/1 ಕುಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202215000000017/05/2022
110100124363 Radhamma - W/O: ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಲ್ಲಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202230000000017/05/2022
110100124457 Shreemathi - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ಅಪ್ಪಂದಡ್ಡು PHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202215000000017/05/2022
110100124462 Gange - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಅಪ್ಪಂದಡ್ಡು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100124726 Rathnavathi - W/O ದಾಮೋದರ # 1-273/5 ಮಜಲು ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202220000000016/05/2022
110100124728 Vimala - W/O: ಬೂಚ ಗೌಡ #1-178 ಮಂಟಮೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124795 RUKYA - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕುಕ್ಕಾವು ಕಡಿರPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202225000000016/05/2022
110100124840 DOMBAKKA - W/O: ಜಾರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 1 - 273 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202220000000018/05/2022
110100124842 Revathi - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಧರ್ಮಶ್ರೀ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100125267 ಮಾಲತಿ - ಅಣಿಲ ಕಿಲ್ಲೂರು ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125744 Johara - W/O: ಕೆ ಹೆಚ್ ಹಸೈನಾರ್ ಕುಕ್ಕಾವುPHH(NK) / NCS------300000000-
110100125781 N Kusuma - W/O: ಎನ್ ಚೀಂಕ್ರ ಗೌಡ #1-92 ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202220000000016/05/2022
110100125953 Mohini - W/O: ಚಂದಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202225000000018/05/2022
110100126266 Nazeem - ಪಾದೆ ಗುತ್ತು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100126354 Mariyamma - W/O: ಕೆ ಎಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್ #1-150 ವPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202230000000017/05/2022
110100126496 ಒಬಕ್ಕ - W/O: ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಬದನಾಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100126534 ಪುಷ್ಪಾ - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಮಾಪಲದಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202225000000020/05/2022
110100126841 ಜೊಹರ - W/O ಜಿ ಎಚ್ ಉಸ್ಮಾನ್ 1-117/15 ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110100127008 Hemalatha - S/O: ದಿ: ಚನ್ನ ನಲ್ಕೆ ಪರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127249 ಗಿರಿಜ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೋಡಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202230000000019/05/2022
110100127454 Naseema - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ 86 ಕರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100127936 Johara - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #1-161 ಕೆರಿಮಾರುPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202225000000020/05/2022
110100128100 ಜುಬೈದ - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಾಜೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202220000000019/05/2022
110100128200 LAXMI - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜರಿ - ಪಾದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202225000000012/05/2022
110100128248 Gayathri K - ಗಣೇಶ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-175 ಬಾನೋಟ್ಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128273 Pushpalatha - W/O ಗಣೇಶ # 1-100/1 ಪಗರೆ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100128274 Latha - W/O ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ # 1-291 ಜಯಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128340 Nebisa - W/O ದಿ ಆದಂ # 1-138/5 ಕಾಜೂರು PHH(NK) / NCS------300000000-
110100128496 Zeenath - W/O: ಕೆ ಎಮ್ ಉಮರುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಕಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128537 T M Muneera - W/O ಟಿ ಎ ಮೈಮೂದ್ # 1-115/1 ಪಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110100128653 Rajalakshmi - W/O: ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ # 1-104 ಕಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202220000000014/05/2022
110100128687 JANAKI - W/O: ಪುಟ್ಟ ಗೌಡ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಮಿತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128759 NEBISA - W/O: ಸುಲೈಮಾನ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪಳ್ಕೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022---200000000-
110100128803 Sainaz - ಅಬ್ದುಲ್ ನಝೀರ್ ಕರ್ಪಿನ ಬಾಗಿಲು ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128820 Beefathima - W/O: ಹಸನಬ್ಬ 1/186 ಕರ್ಪಿನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128853 RUKMINI - - ಕುಕ್ಯಾವು ಕಿಲ್ಲೂರು ಮಿತ್ತಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128905 Vimala - D/O ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನಂದಿಲ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202225000000018/05/2022
110100128946 Saleeka A - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128999 Amitha - S/O: ಮಾಯಿಲಾ ಗೌಡ #1-80/1 ಬೊಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202220000000016/05/2022
110100129036 KAMALA - W/O: ಲೋಕಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿನ ಹಿತ್ತಿಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129219 ಸೆಮೀಮಾ - ಹೈದರಾಲಿ 1-129/2 ಕಾಜೂರ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100129256 ಜಮೀಲ - W/O: ಶೇಖಬ್ಬ ಕೇದಿಮಾರು ಮಿತ್ತಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129506 Sesamma - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಪರ್ಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129843 Nishchitha T - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 1/221/PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129890 Geetha - W/O: ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202220000000016/05/2022
110100129980 Meenaz - W/O ಸಂಶುದ್ದೀನ್ # 1-125 ಪಾದೆಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100130010 SEETHAMMA - W/O: ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಂಭಾರ 1-279/1 PHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202210000000014/05/2022
110100130165 Appi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಆಚಾರಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202225000000020/05/2022
110100130234 Umavathi - W/O: ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಲ್ಕಾರು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202230000000014/05/2022
110100130237 GEETHA - W/O ಗಿರಿಯಪ್ಪ # 1-216/2 ಮದರಂಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100130309 Sumangala A - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202225000000018/05/2022
110100130351 Sumithra - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪದ್ಮನಾಭ ಅಪ್ಪಂದಡ್ದು PHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202220000000016/05/2022
110100130420 Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾಜೂರ್ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110100130488 Raziya - D/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಯ್ಯ ಮನೆ ಮಿತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202225000000012/05/2022
110100130574 ವನಿತಾ - ರವಿಚಂದ್ರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ-111/3 ಗುಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130888 VIMALA - W/O: ಭೊಜ ಗೌಡ ಆಚಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಕೊPHH(NK) / NCS------50000000-
110100131007 M Bhavya - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1-119 ಭಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131018 Beefathima - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 1/77 ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131043 Sunanda - W/O: ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ #7/1 ಆಚಾರಿಬೆಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131234 Naseema - W/O ಸಯ್ಯದ್ ಹುಸೈನ್ #2-17 ದರ್ಖPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131254 Balakka - W/O ವೆಂಕಟೇಶ # 1-81/1 ಗಣೇಶ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202210000000018/05/2022
110100131302 Rasheeda - D/O: ಇಲ್ಯಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202215000000020/05/2022
110100131389 Fauziya P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಪಾದೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131493 Aleemamma - W/O: ಉಂಞ ಬಾವು #1/140 ಕಾಜೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131505 Kamarunnisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಯು ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131774 Gowri - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪರ್ಲ ಮನೆ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131926 Nebisa - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ # 1-135/2 ಜಾರಿಗPHH(NK) / NCS------450000000-
110100132047 ವೀಣಾ ಜಿ ಎನ್ - W/O ಪುರಂದರ ಕೆ ಕೊಲ್ಪೆ ಮನೆ ಕಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202220000000018/05/2022
110100132187 ಯಶೋಧ - ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-177/1 ಬ್ರಹ್PHH(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202220000000012/05/2022
110100132214 Kusumavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132483 Asma K A - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ #1/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132588 Bifathumma - ಬಿ ಉಮರಬ್ಬ 1/148/1 ವಳಚ್ಚಿಲು ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100132698 Dharnamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಪ್ಪು ಗೌಡ ಹೂರ್ಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100132811 Fathimath Zohara - W/O: ಬಿ ವೈ ನಿಝಮುದ್ದೀನ್ 1-97 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100132857 Shobha - W/O: ನಾರಾಯಣ ಮಾಂಜ ಹೌಸ್ ಮಿತ್ತಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132892 Appi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಿ ಗೌಡ ಅಪ್ಪಂದಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133023 USHA - W/O: ಶೇಖರ ಎನ್‌ ನಂದಿಲ ಮಿತ್ತಬಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133098 MEENAKSHI - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-80 ಗುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202215000000013/05/2022
110100133190 KUSUMAVATHI - W/O: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೊಡ್ಯೇಲು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****782611/05/2022FPS****782611/05/202215000000011/05/2022
110100133390 NEELAMMA - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಾಸ ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202230000000018/05/2022
110100133504 Vidyashree B J - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನಯ ಚಂದ್ರ # 1-11PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133694 Nazeema - W/O: ಬಿ ಎಸ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133829 KUSUMA - W/O: ದರ್ಮಣ ಬಂಡಾರಿ ಕೋಡಿ ಮಿತ್PHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202225000000013/05/2022
110100133855 Avwamma - W/O: ಬಿ ಎ ಯೂಸುಫ್ ಶರೀಫ್ 1-97 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100134451 B Fathuma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಪಾದೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------450000000-
110100134574 Rajani Jayantha - W/O: ಎಚ್ ಜಯಂತ ಕುಮಾರ್ #1-282/3PHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202220000000014/05/2022
110100134642 CHELUVAMMA - W/O: ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಜೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100134706 Alimamma - W/O: ಉಮರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕಾಜೂರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100134810 Safiya - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಿಲ್ಲೂರ್ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135463 Ayisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನೀಫ್ 2-15 ಕಾಜೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202220000000020/05/2022
110100135577 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಹೊಸಹೊಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100136478 Maimuna - ಡಿ.ಹೆಚ್. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಿನ್: ಹಾಮದ್ AAY(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202235000000018/05/2022
110100136479 Thungamma - ತುಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮಕ್ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136481 Aminamma - ಹುಸನಬ್ಬ ಬಿನ್: ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202235000000018/05/2022
110100136502 ನೆಬಿಸಮ್ಮ - ಭಂಡಾರಿ ಕೋಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202235000000020/05/2022
110100136503 ಜಿನ್ನಮ್ಮ - ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ/ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202215000000016/05/2022
110100136504 Rukya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ 1-117-3 ಕಾಜೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136505 ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,AAY(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202235000000019/05/2022
110100136506 ದರ್ಣಮ್ಮ - ವಳಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202235000000019/05/2022
110100136507 ರಾಜು ಹರಿಜನ - ಕುಕ್ಕುವು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202215000000014/05/2022
110100136508 Jayanthi - ನೇರೋಳ್ದಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136509 ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಪೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136510 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇರ - ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇರ, ಬಿನ್ ಬಾಚ ಮೇರ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136511 ಬೊಗ್ಗ ಮೇರ - ಬೊಗ್ರ ಮುಗೇರ ಬಿನ್ ಐತ ಮುಗೇರ ಅಕೋAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136512 ಅಪ್ಪಿ - ಅಪ್ಪಿ ಕೋಂ ದಿ/ಕುಂಜೀರ ಮೇರ ಆಲಂಗAAY(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202235000000019/05/2022
110100136513 Nonayya Naika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನೊಣಯ್ಯ ನಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202215000000014/05/2022
110100136514 ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ - ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202210000000019/05/2022
110100136515 ರುಕೀಯಾ - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136516 Beepathumma - ಕಾಜೂರು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕAAY(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202235000000017/05/2022
110100138273 Udaya Kumari - ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸೀತಾ ರಾಮಯ್ಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100138274 Kamala - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಂಬಾರ ಕುಕ್ಕಾವು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100138510 Thungamma - ಕುಕ್ಕಾವು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202210000000012/05/2022
110100140653 Saramma - W/O: ಯು ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಕಾಜೂರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143316 ಉಮರಬ್ಬ - ಉಮರಬ್ಬ ಬಿನ್ ಯಾಕುಬ್ ಬ್ಯಾರಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022---300000000-
110100143556 Mariyamma - W/O: ಡಿ.ಜೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #2-38 ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202215000000017/05/2022
110100143557 Beepathumma - D/O: ದಿ: ಮೋನು ಬ್ಯಾರಿ #2-37 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/20225000000018/05/2022
110100143558 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್: ದಿ| ಕರಿಯಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100143559 ramakka - ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ: ದಿ| ಕರಿಯ ಗೌಡ ಗುಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100143560 Fathima - W/O: ಕೆ ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 2-PHH(NK) / NCS------350000000-
110100143561 Asyamma - ಹಾಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಬಿನ್: ಹಸನಬ್ಬ ಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202230000000012/05/2022
110100143562 ಕೆ.ಎಚ್.ಮುಹಮ್ಮದ್ - ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್: ದಿ| ಅಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100143563 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕೆ.ಎಂ . - ಕೆ.ಎ ಫಾತಿಮ ನಿಫ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202230000000018/05/2022
110100143565 ಅವ್ವಮ್ಮ - ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ಬಿನ್ ಅದಂ ಕಾಜೂರು ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143566 ಶೇಕಬ್ಬ - ಶೇಕ್ ಬ್ಯಾರಿ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದ್ದಿನ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/20225000000016/05/2022
110100143567 Nebisa - ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿನ್: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143568 maimuna - ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ದಿ/ ಹಾಜಜ್ಬ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------400000000-
110100143569 ramija bhanu - ಮಾದಲಮಕ್ಕಿ ಮಲವಂತಿಗೆ ಮಾಲವಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143570 ಹಸನೆ ಬ್ಯಾರಿ - ಅಸ್ಮಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110100143571 Rathna - W/O: ಬೊಮ್ಮ ಗೌಡ ಪರ್ಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202225000000014/05/2022
110100143572 ಹಸನಬ್ಬ - ಹಸನಬ್ಬ, ಬಿನ್: ಹಮ್ಮಬ್ಬ, ಶಾಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202230000000013/05/2022
110100143573 Maimuna - ಮೈಮುನ ಕೋಂ: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ನೆಲ್ಲಿಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143574 ಜೈನಾಬು - ಜೈನಾಬು ಕೋಂ: ದಿ| ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****300314/05/2022FPS****300314/05/202210000000014/05/2022
110100143575 Sefiya - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #2-14/1 ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202230000000016/05/2022
110100143709 ಕುಂಜಿರ ಮೇರ - ಕುಂಜೀರ ಮೇರ , ಬಿನ್ ಐತ ಮೇರ , ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143710 SARAMMA - ಪಾದೆಗುತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143711 Ameenamma - ಪಗರೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕಿಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110100143712 Hemavathi - ಆಚಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143713 Sundari - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100143714 RUKYA - ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100143715 Dulaikha - ಕೆ.ಪಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಫಕ್ರುದ್ಧೀPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143716 VASANTHI - ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ, ಬಿನ್ ಸಂಕು ಗೌಡ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202220000000017/05/2022
110100143717 Jameela - W/O: ಪಿ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #1-79PHH(NK) / NCS------300000000-
110100143718 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಗುಂಡೀರು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202230000000016/05/2022
110100143719 SARAMMA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಗುಂಡೀರು ಜಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143720 Harisha - ವಿಮಲ ಕೋಂ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಭೂತಲಗದ್ದೆPHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/20225000000013/05/2022
110100143721 ಜುಬೈದಾ - ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143722 MEENAKSHI - ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ , ಬಿನ್ ಪೂವಪ್ಪ ಗೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143723 Girija - ಚನನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ದೇAAY(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202235000000016/05/2022
110100143724 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ , ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ PHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202220000000016/05/2022
110100143725 ಸೋಮ ಹರಿಜನ - ಸೋಮ ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ ಹರಿಜನ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202230000000013/05/2022
110100143726 KUSUMA - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂಭಾರ ಕುಕಾವು PHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202230000000020/05/2022
110100143727 Yamuna - ಕುಕ್ಕಾವು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143728 Rajeevi - ರಾಮಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಬಿನ್ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143729 ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ - ಕೊಪ್ಪಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕಿಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143730 ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ - ದರ್ಖಾಸು ಕುಕ್ಕಾವು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143731 ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - ಕುಕ್ಕಾವು ನಾಣಿಲ್ದಡಿ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143732 Baby - W/O: ಲೋಕಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202220000000013/05/2022
110100143733 Janaki - ಕೊಪ್ಪಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ,ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202215000000020/05/2022
110100143734 JANAKI - ನೋಣಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202225000000018/05/2022
110100143735 Ramakka - ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ ದಿ/ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202235000000017/05/2022
110100143736 ಮಾಯಿಲ ಕುಂಬಾರ - ಕೊಪ್ಪ ಕುಕ್ಕಾವು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022---200000000-
110100143737 Vinoda A - W/O: ಚಂದ್ರಯ್ಯ 1-286 ಕುಕ್ಕಾವುAAY(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202235000000012/05/2022
110100143738 LEELAVATHI - ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202220000000013/05/2022
110100143739 ಗಂಗಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ - ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202220000000018/05/2022
110100143740 ಕಾವೇರಿ - ಕಾವೇರಿ ಕೋಂ ದಿ/ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/20225000000014/05/2022
110100143741 KALYANI - ಕೊಪ್ಪೆ ಮನೆ ಮುತ್ತ ಬಾಗಿಲುPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202210000000020/05/2022
110100143742 JANAKI - ಗೋಪಾಲ ಕುಂಬಾರ, ಬಿನ್ ಪೂವ ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143743 Venkamma - ವೆಂಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100143744 ಬೇಬಿ - ಬೇಬಿ ಕೋಂ ದಿ/ ಮಂಜಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110100143745 ಸಂಜೀವ ಕುಂಬಾರ - ಕೊಪ್ಪ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202220000000017/05/2022
110100143746 BALAKKA - ರುದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100143747 ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ - ಮಜಲು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕಿಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143749 ಜೆ ಹೆಚ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110100143750 KHATHIJAMMA - ಕಾಜೂರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143751 ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದ್ರಿ - ಪಾದೆಗುತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143752 Jainabu - W/O: ಕೆ ಹೆಚ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ # 1-123PHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022---250000000-
110100143753 Jubaida - W/O: ಹಸೈನಾರ್ #1-23 ಕಾಜೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143754 ಜೈನಾಬ್ - ಜೈನಾಬ್ ಕೋಂ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಹೊಉಸೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202215000000013/05/2022
110100143755 Shareefamma - ಭಂಡಾರಿ ಕೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202225000000020/05/2022
110100143756 K.SUMAYYA - ಪಾದೆಗುತ್ತು ಮನೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100143757 Rukiya - ಪಾದೆಗುತ್ತು ಮನೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110100143758 JAMILA - ಕಾಜೂರು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143759 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಬಿನ್ ಮೊಯಿದೀನ್, ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202225000000016/05/2022
110100143760 ಹೈದಾರಲಿ - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100143761 ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143762 ಯನ್. ಯು.ಹಮೀದ್ - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು PHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202225000000014/05/2022
110100143763 ISAMMA - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110100143764 JOHARA - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202210000000013/05/2022
110100143765 SHANTHA - ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ, ಬಿನ್ ಬೊಗ್ರ ಗೌಡ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110100143766 ವೇನಾಕ್ಷಿ - ವೇನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202225000000019/05/2022
110100143767 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ - ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143768 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕುಕ್ಕಾವು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100143769 ಸಂಜೀವ ಮೇರ - ಸಂಜೀವ ಮೇರ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ಮೇರ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143770 ಮನೋರಮ - ಮನೋರಮಾ ಕೋಂ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202210000000014/05/2022
110100143771 GIRIJA - ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಬಿನ್ ದಿ ಸೇಸಪPHH(NK) / NCS------350000000-
110100143772 KAMALA - ಜಾನೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143773 Gowri - ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಆಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143774 Nebisa - ಕಾಜೂರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100143775 ಹೂವಮ್ಮ - ಪಗರೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ,ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202235000000016/05/2022
110100143776 SEFIYA - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143777 ಅಬ್ಸಾಲಿ - ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022---150000000-
110100143778 ಸಫಿಯಾ - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕಾಜೂರು,ಮಿತ್ತAAY(NK) / NCS------350000000-
110100143779 ಪಿ.ಎ.ಮಹಮ್ಮದ್ - ಪಾದೆಗುತ್ತು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143780 Jubaida - ಜುಬೈದಾ ಕೋಂ ಹಸೈನಾರ್ , ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143781 ಮೈಮುನಾ .ಎ.ಜೆ. - ಕಾಜೂರು ಜಾರಿಗೆ ದಡಿ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110100143782 MAIMUNA - ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143783 Jameela - ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಡಿ .ಎ, ಬಿನ್ ಅಬೂಬಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202210000000020/05/2022
110100143784 Saraswathi - ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೊಗ್ರ ಗೌಡ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202225000000018/05/2022
110100143785 RUKIYA - ರುಕಿಯಾ ಕೋಂ ಹಂಸ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100143786 Jameela - ಜೆ.ಎಚ್ ಉಮ್ಮರ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಹಾಮದ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100143787 ಪಿ.ಎ.ಸುಲೈಮಾನ್ - ಪಯ್ಯ ಮನೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202255000000018/05/2022
110100143788 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಹೊಸಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕಿಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100143789 Kamala - W/O: ಮೋನಪ್ಪ 1-260 ಕೊಪ್ಪ ಮಿತPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202220000000016/05/2022
110100143790 Baby - ಕೊಪ್ಪಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ,ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143791 Geetha - ಗೀತಾ, ಕೋಂ ದಿ/ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202215000000014/05/2022
110100143792 ಇದಿನಬ್ಬ - ಕಾಜೂರು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022---250000000-
110100143794 ರಫಿಯಾ ನೂರಿ - ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಕಿಲ್ಲೂರು ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100143795 Nebisa - ಔದ್ರಂ ಬ್ಯಾರಿ, ಬಿನ್ ಖಾದ್ರಿ ಬ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202235000000017/05/2022
110100143906 Fathima - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ # 1 - 231 ಗೌಸಿಯಾPHH(NK) / NCS------550000000-
110100143946 Mariyamma Hengsu - ಮರಿಯಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ಸು, ಕೋಂ ಹಾಮದ್ ಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202225000000012/05/2022
110100157366 Dharnamma - ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ದPHH(NK) / NCS------250000000-
110100157367 ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋನಮ್ಮ - ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋನಮ್ಮ , ಕೋಂ ಜಿನ್ನಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202210000000017/05/2022
110100157368 ಲೋಕಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ . - ಪಿಲಿಯೇಂದ್ರ ಮನೆ ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202215000000019/05/2022
110100157369 Smt Isamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬುಸಾಲಿ ಕಾಜೂರ್ ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110100157370 ಸಂಜೀವ ಕುಂಬಾರ - ಮಜಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100157371 Revathi - ಪಿಲ್ಯಂದ್ರ ಮನೆ ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100158781 ಪಿ ಟಿ ಜೋಸ್ - ಪಂದಪ್ಲಾಕಲ್ ಮನೆ ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158785 ಧರ್ಮರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ - ಧರ್ಮರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158786 ಜಿ.ಪದ್ಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪದ್ಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ರಾಯಪ್ಪ(ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158787 Shakunthala N Shetty - W/O: ನಿರ್ಮಲ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158788 ಬಿ.ಕೆ.ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ - ಸ್ವಸ್ಥಿ ಬಜತಬೆಟ್ಟು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158790 JALAJAKSHI - ಜಲಜಾಕ್ಷಿ, ಕೋಂ ದಾಮೋದರ ಗೌಡ, ಅಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158792 ಯು.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಯು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158793 SAVITHRI - ಕಾಜೂರು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158795 Jayalakshmi - ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಮನೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158799 RAJAMMA - ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಮ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಾದೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158803 ರಂಜಿತ್ - ಅಣಿಲ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163741 Neelamma - ಅಣ್ಣು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್: ದಿ| ಕುಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163744 ಅಶೋಕ ಗೌಡ - ಅಶೋಕ ಗೌಡ ಬಿನ್: ದಿ| ದೇವಯ್ಯ ಗೌಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163847 ಕೆ ಸುಂದರ - ಸುಂದರ.ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿವಯ್ಯ ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163848 ಹಸನಬ್ಬ - ಕರ್ಪಿನಬಾಗಿಲು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163849 beebi - ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163854 ಮಧುಚಂದ್ರ.ಕೆ.ಕೆ. - ಕಾಜೂರು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163856 Sharada - W/O: ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಮಾಂಜ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163857 SHIVANNA GOWDA - C/O ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ #1187 ಅಣಿಲ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163859 ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕೋಡಿಯೇಲು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163862 ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಪೆರ್ನು ಪೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163868 SUMALATHA - ಹೂವಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163869 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಹೂವಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163870 SUNANDA - ಆದಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮುತ್ತು ನಾಯ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163871 KALYANI - ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163875 UMESHWARI - ಉದಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100163878 MALATHI.B. - ಭೂತಲಗದ್ದೆ ಮನೆ, ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರNPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202210000000019/05/2022
110100163880 CHENAMMA - ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163881 ಕೆ ಚರಣ್ ಗೌಡ - 1-173 ಕೋಡಿ ಮನೆ, ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163882 ಬಿ.ಕೆ.ದೇವರಾವ್‌ - ಅಮೈ ಮನೆ, ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163892 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೋರ ಗೌಡ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163932 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - ಕಂಬಳ ದಡ್ಡು 2-16NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100171328 Asma - ಕೊಂ.ಮುಸ್ತಾಫ ಮದಲ್ಮಕ್ಕಿ ಕಾಜೂರುಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100173213 ಸೆಲಿಕಾ - ಗಣೇಶ ನಗರ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲುPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202225000000017/05/2022
110100173217 Sesamma - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ 1-66 ಆಚPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202215000000017/05/2022
110100173218 Mamthaz - ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮನೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110100173219 ಕಬೀರ್.ಎ - ಪಾದೆಗುತ್ತು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100173225 Girija - ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮನೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100173231 ಯಶೋಧ - ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202225000000020/05/2022
110100173246 RATHNA - ಆಚಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022---350000000-
110100173278 Johara - ಜೋಹರಾ ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100173279 ANANDA GOWDA - ಅಲಂಗಾವು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202215000000017/05/2022
110100173280 ANANDA POOJARI - ಕೊಂಬಿತ್ಯಾರು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100173293 GAYATRI - W/O: ರಾಜೇಶ ಕುಂಭಾರ ನೆರೆಳೆದಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100173295 Chethana - ಅಲಂಗಾವು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110100173299 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ - Mundanchirayil House , MitthabNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100173304 JAYANTHI - ಕರಂಬಿತ್ತಿಲು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100173305 PDAMAVATHI - ಅಚ್ಚಂಪಾಲು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202215000000016/05/2022
110100173312 ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ - ಕರ್ಪಿನಬಾಗಿಲು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022---350000000-
110100173313 Geetha - ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100173318 ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ - ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಬಿನ್ ಉಮರಬ್ಬ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100173331 Baby - W/O ಸಂಜೀವ ಗೌಡ 1-299 ನಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202210000000019/05/2022
110100173332 Lakshmi - ನೇರೋಳ್ದಡಿ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100173335 LEELA - ಕುಕ್ಕಾವು ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202210000000016/05/2022
110100173336 ಅವ್ವಮ್ಮ - ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಾದೆಗುತ್ತು ಮನೆ,ಮಿತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100173677 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ , ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100173717 Bhavani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆಂಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಆಚಾರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100173785 Hemavathi - ಪಗರೆ ಮನೆ,ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ,ಕಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100173823 HEMALATHA - ಪಿಲತ್ತಡಿ ಮನೆ, ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100174728 B Y Nafeesa Banu - ಬಿ.ವೈ.ನೆಫೀಸಾ ಬಾನು, ಕೋಂ ಬಿ.ಎ.ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110100174943 Rashida Banu - ರಶೀದಾ ಬಾನು, ಕೋಂ.ಬಾಬ್ ಜಾನ್ ಸಾಹPHH(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202220000000012/05/2022
110100175437 RUKYA - ಕೆ.ಎಮ್.ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದ್PHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022---450000000-
110100175441 K.K.USMAN - ಕೆ.ಕೆ.ಉಸ್ಮಾನ್, ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಮೋನುPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202225000000019/05/2022
110100175750 Zeenath - ಕೋಂ ಅಶ್ರಪ್, ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------300000000-
110100175751 KHATHIJAMMA - ಖತೀಜಮ್ಮ, ಕೋಂ ಎಸ್.ಎಚ್.ಮೊಹಿದ್ದೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177762 MUTTAPPA POOJARI - ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202210000000020/05/2022
110100177785 SAROJINI - ಸರೋಜಿನಿ, ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100177787 NEBISA - ನೆಬಿಸಾ, ಕೋಂ ಇಸುಬು, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100177788 GANGAVATHI - ಗಂಗಾವತಿ, ಕೋಂ ಸುಂದರ ಕುಂಬಾರ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202220000000017/05/2022
110100178145 B.K RAVISHEKHAR RAV - ಬಿ.ಕೆ. ರವಿಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಬಿ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100179332 UMMAKKA - ಉಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100179671 Harinakshi - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ ಕೆ #1-83 ಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100179742 Yamuna - W/O: ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ #1-66 ಆಚಾರಿಬPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202220000000019/05/2022
110100179818 K.ANANDA - ಕೆ.ಆನಂದ ಬಿನ್ ಡೀಕಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100179848 ಕೆ.ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ - ಕೆ.ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202220000000020/05/2022
110100179909 Bharathi - ರವಿ ಕುಂಬಾರ ಬಿನ್ ಜಾರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202225000000014/05/2022
110100179929 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೀಂಕ್ರ ಗೌಡ, PHH(NK) / NCSBiometric****782612/05/2022FPS****782612/05/202230000000012/05/2022
110100179937 MALATHI - ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100179955 VENKAPPA GOWDA - ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಬಿನ್ ಚನನ ಗೌಡ, ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100180002 BABU GOWDA - ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202215000000019/05/2022
110100180008 SEETHAMMA - W/O: ಆದಪ್ಪ ಗೌಡ ಆಚಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782611/05/2022FPS****782611/05/202220000000011/05/2022
110100180048 Avvamma - ಬಿನ್: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕಾಜೂರು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110100180217 Vinoda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಗುಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110100180223 K Saramma - S/O: ದಿ: ಕೆ ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 145 PHH(NK) / NCS------350000000-
110100180271 ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100180273 Zeenath - ಉಮ್ಮರ್ ಕುಂಞಿ ಬಿನ್ ಹಾಮದ್ ಬ್ಯಾರPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202225000000016/05/2022
110100180410 DEJAMMA - ದೇಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಜಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ, 1PHH(NK) / NCS------200000000-
110100180411 MAHAMMAD KUNNI - ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ ಬಿನ್ ಪಕ್ರುದ್ಧೀನPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202225000000018/05/2022
110100180462 K Asma - ಕೆ.ಅಸ್ಮಾ ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ PHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202215000000020/05/2022
110100180464 K.M ABSALI - ಕೆ.ಎಂ ಅಬ್ಸಾಲಿ ಬಿನ್ ಮೊಹಿದ್ಧೀನ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100180608 MEENAKSHI - ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೋರ ಗೌಡ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202220000000017/05/2022
110100180692 DEJAMMA - ದೇಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100180750 SADASHIVA ALIAS NONAYYA POOJAR - ಸದಾಶಿವ ಯಾನೆ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202215000000016/05/2022
110100180779 Susheela - ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜಿನ್ನು ಪPHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202230000000020/05/2022
110100180909 VENKAPPA GOWDA, - ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಾರಪ್ಪ ಗೌಡ PHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202220000000018/05/2022
110100180975 Savitha - W/O: ಧರ್ಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ #1-278-2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100181344 Sunanda - ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100181352 K K Nebeesa - ಕುಂಞಿ ಮೋನು ಬ್ಯಾರಿ, ಬಿನ್ ಬುನ್ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100181368 JAMEELA - ಜಮೀಲ ಕೋಂ ದಿ/ಕೆ.ಎಚ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202225000000017/05/2022
110100181369 Mariyamma - ಹಾಜಿ.ಕೆ.ಎಮ್ ಉಮ್ಮರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202235000000017/05/2022
110100181408 Jubaida - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100181409 ASIYA - ಆಸಿಯ ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110100181497 BEBY - ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100181574 GOVINDA GOWDA - ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೋರ ಗೌಡ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782614/05/2022FPS****782614/05/202215000000014/05/2022
110100181576 ಮೋಹಿನಿ - ಮೋಹಿನಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಆಚಾರಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100181579 ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ - ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕೋ ಉಮೇಶ ಸರ್ವೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202215000000019/05/2022
110100181663 Susheela - ಸುಶೀಲ, ಕೋಂ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಕುಂಬಾರ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100181831 Nebisa - ಕೋಂ: ಪುತ್ತುಮೋನು ಕಾಜೂರು ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110100181880 P.ANANDA GOWDA - ಪಿ.ಆನಂದ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100181883 AVVAMMA - ಬಿ.ಯು.ಯಾಕುಬ್ ಬ್ಯಾರಿ ಬಿನ್ ಉಸ್ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100181884 N.SUNDARA - ಎನ್.ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಅಚ್ಚPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202220000000018/05/2022
110100182124 ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ - ಕೋಂ ಆನಂದ ಪರ್ಲ ಮನೆ ಮಲವಂತಿಗೆ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100182294 Saramma - ಕೋಂ:ದಿ/ಹಸೈನಾರ್ ಕಾಜೂರು ಮನೆ ಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202240000000018/05/2022
110100182331 MAIMUNA - ಮೈಮುನಾ ಕೋಂ ಬದ್ರುದ್ಧೀನ್ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202225000000018/05/2022
110100182368 H.VASUDEVARAV - ಎಚ್.ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಬಿನ್ ಎಚ್.ವೆಂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100182369 SEKINA - ಜೆ.ಎಚ್ ಹಸೈನಾರ್ ಬಿನ್ ಹಾಮದ್ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110100182370 ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100182446 Aruna - ಅರುಣಾ ಕೋಂ ರಾಜು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202220000000017/05/2022
110100182609 Mariyamma - ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬೂಕ್ಕರ್ ಕೇರಿಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100182703 K M SULAIMAN - ಕೆ ಎಂ ಸುಲೈಮಾನ್ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನಬPHH(NK) / NCS------400000000-
110100182784 Athijamma - W/O: ಮೂಸೆ ಕುಂಞ ಕಿಲ್ಲೂರು ಪPHH(NK) / NCSBiometric****300315/05/2022FPS****300315/05/202210000000015/05/2022
110100182829 Shobha - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಕ್ಕಿ - ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110100182831 Harini - ಹರಿಣಿ ಕೋಂ ದಿನೇಶ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****782611/05/2022FPS****782611/05/202220000000011/05/2022
110100183018 Sharadha - ಶಾರದಾ ಕೋಂ ದಿ/ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202235000000016/05/2022
110100183120 Bhavya K - ರಾಮಕ್ಕ ಕೋ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100183196 Babu Gowda - ಬಿನ್: ಓಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಎಲ್ಯರಕಂಡ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100183235 ಜುಬೈದಾ - ಜುಬೈದಾ ಕೋಂ ದಿ/ಎಂ ಹಂಝತ್ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100183247 ISUBU BEARI - ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನPHH(NK) / NCS------600000000-
110100183264 OBAYYA GOWDA, - ಓಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100183287 Kaveri - ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ PHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202230000000016/05/2022
110100183338 Zubaida - ಕೆ.ಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಿನ್ ಟಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022---300000000-
110100183539 KHATHIJAMMA - ಖತೀಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****782619/05/2022FPS****782619/05/202225000000019/05/2022
110100184384 BKSuguna Rao - ಬಿ.ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ ರಾವ್ 2-82 ಕಿಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100184599 Zura - ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬ್ಯಾರಿ 1-84 ಜಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------350000000-
110100184630 HEMAVATHI - ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 1-195 ಕುಕ್ಕಾವು PHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202225000000013/05/2022
110100184637 Zubeida - ಕೆ ಯು ಇಬ್ರಾಹಿಂ 1-120/1 ಕಾಜೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100184647 Jameela - ಯಾಕುಬ್ ಬ್ಯಾರಿ 1-117/7 ಕಾಜೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202215000000016/05/2022
110100184650 Vimala - ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 1-156/2 ಕೋಡಿಯಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100184653 SUBHASHINI - ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 1-173/1 ಬರಮೇಲು PHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202215000000017/05/2022
110100184705 Pouziya - ಡಿ ಎಂ ಉಸ್ಮಾನ್ 1-144 ಕಾಜೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100184723 Mariyamma - ಯಾಕುಬ್ 1-117 ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202230000000016/05/2022
110100184775 Lalitha - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 1-292 ಶಿವಕೃNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100184796 Hafsath - ಅನ್ವರ್ ಸಾದಿಕ್ 1-285/1 ಕುಕ್ಕಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100184797 Maimuna - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 1-142/2 ಕಾಜೂPHH(NK) / NCS------400000000-
110100184927 Souda - - ಅಶ್ರಫ್ 1-161/1 ಕಿಲ್ಲೂರು ಮಿತPHH(NK) / NCS------150000000-
110100184982 Vimala - ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-119 ಕಾಜೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185143 JUBAIDA - ಜೆ ಎಚ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 1-133/1 ಕಾಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110100185144 ಶರೀಫಮ್ಮ - ನೆಬೀಸಾ ಕೋಂ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಜೂರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100185147 Kulusamma - ಕುಳುಸಮ್ಮ ಕೋಂ: ದಿ| ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185155 Kamarunnisa - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1-126/4 ಕಾಜೂರು ಮಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185279 MALATHI - W/O: ಸೋಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಾಣೋಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100185280 Sathyavathi - ವಿಠಲ ಗೌಡ 1-181 ಕಲ್ಲೋಳೆ ಮಿತ್PHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022---300000000-
110100185387 SUSHEELA - ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ 1-202/1 ಪಿಲತ್ತಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185388 Shambhavi - ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ 1-218/2 ಕಾಜೂರು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185389 Balike - ಸುಂದರ ಗೌಡ 1-186/3 ಕಾಜೂರು ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202220000000017/05/2022
110100185392 DUGGAMMA - ದುಗ್ಗಮ್ಮ 1-202 ಕುಕ್ಕಾವು ಮಿತPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185485 Avvamma - ಯು ಮಹಮ್ಮದ್ 1-126/3 ಕಾಜೂರು ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110100185552 Thirthalatha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಪಿಲತ್ತಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100185555 Hemavathi - ತುಂಗಯ್ಯ ಪುಜಾರಿ 1-158 ಕೋಡಿಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****782613/05/2022FPS****782613/05/202230000000013/05/2022
110100185614 Kamala - ಬೊಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ 1-267 ನೇರಲ್ದಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202230000000016/05/2022
110100185615 MALLIKA - ಸುಂದರ ಕುಂಬಾರ 1-265 ಕೊಪ್ಪ ಕುಕPHH(NK) / NCS------450000000-
110100185616 Lingappa Kumbara - ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ 1-259 ಕುಕ್ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/202210000000017/05/2022
110100185617 vinoda u - ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಂಬಾರ 1-255/1 ಕುಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****782618/05/2022FPS****782618/05/202220000000018/05/2022
110100185773 Rukiya - ಉಸ್ಮಾನ್ 1-138/3 ಕಾಜೂರು ಮಿತ್PHH(NK) / NCSBiometric****782620/05/2022FPS****782620/05/202225000000020/05/2022
110100185780 SUNDARI - ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 1-177 ಕಿಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****782616/05/2022FPS****782616/05/202220000000016/05/2022
110100185781 Charithra - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 1-165 ಕುಕ್ಕಾವು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100185783 INDIRA - W/O: ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ನಾಗಗುಂಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782617/05/2022FPS****782617/05/2022250