REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121706 Veda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮ ಶೇಖರ ಆದೂರುಪೇರNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122053 Deekamma - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ #2-10/2 ಅಂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122118 Boodamma - W/O: ದಿ: ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ #4-97 ಉಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122217 Smitha P N - D/O: ಪಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ #2-91/1 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122275 Vasanthi - W/O: ಜಾರಪ್ಪ ಗೌಡ #4-90 ಬಾಕಿದಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122297 Mariyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೆ 3-44/3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122361 Mala Ballal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳ್ # 3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122515 Jayashree B K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122682 ಮೋಹಿನಿ - W/O ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ #2/112 ಪಾದೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100122802 Chithralatha A - W/O: ಕೇಶವ ಎ ಕೊಂಗುಜೆ ಮನೆ ಕೊಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123214 DUGGAMMA - W/O: ತನಿಯಪ್ಪ ಹೇಮಲ್ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202210000000016/05/2022
110100123296 Koosamma - 59 (2) ಕಾಲಕುಮೇರು ಕೊಯ್ಯೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123299 Vedavathi - W/O ಕೃಷ್ಣ 2-23/3 ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123315 Prema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ 2/35 ಪಿಜಕ್ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202210000000016/05/2022
110100123320 ಸುಮಯ - S/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123344 ಸೇಸಮ್ಮ - W/O: ಧರ್ಣಪ್ಪ #10/1 ಅಂಗಡಿದಲ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123349 GIRIJA - W/O: ಬಾಬು ನಾರ್ಯ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202235000000018/05/2022
110100123430 Bhavya P J - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ # 2-51PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123435 CHELUVAMMA - W/O: ಸೋಮ ಹೇಮಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202210000000016/05/2022
110100123683 Yamuna - W/O: ಕೇಶವ ಗೌಡ ಕಿನ್ನಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202215000000016/05/2022
110100123716 Kusuma - W/O: ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ # 2-59(3ಎ) PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/20225000000017/05/2022
110100123740 Jainab - W/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿ # 3/116 ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123952 KAVITHA - W/O: ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಗನೋಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100124181 PREMA - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100125104 Vedavathi - W/O: ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ #2-102 ಗಂಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125282 Poornima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖರ ಹರ್ಪಳ ಹೌಸ್ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100125471 Vimala - ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202220000000018/05/2022
110100126366 Devaki - W/O ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ # 3-9/2 ಬೆಲ್ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100126672 SOWMYA - ಕಲ್ಲೇರಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕೊಯ್ಯೂರPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202230000000018/05/2022
110100126858 Lalitha - W/O: ಮಾಯಿಲ ಗೌಡ ನೋಡ್ಡ ಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202225000000016/05/2022
110100127102 ಪ್ರಮೀಳಾ - W/O: ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ 2-5(1) ಶ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127340 Jyothi Bhat - ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3/76(1) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127567 ಲೀಲಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯುವರಾಜ ಅಜ್ರಿ ಹರ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100127571 ಶೀಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೇಮಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202220000000016/05/2022
110100127880 Kusuma - ಭೀಮಂಡೆ ಮನೆ ಅಂಚೆ ಕೊಯ್ಯೂರು PHH(NK) / NCS------50000000-
110100127908 ಭಾರತಿ ಬಿ - W/O: ಶೇಖರ್ ಬಿ ಬೊಳೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127918 Prema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಕಕ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128037 ವಸಂತಿ - D/O ಅಣ್ಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆ ನಂ .4-39NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128174 B Rathna - W/O: ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #2/72 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129153 SHEELA - W/O: ಡೂಂಬಗೌಡ ಅಂತರ ಕೊಯ್ಯೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129469 LEELA - ಬರೆಮೇಲು ಮನೆ 7-6 - ಕಾಂಚನ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202210000000018/05/2022
110100129659 Jayalaksmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದುಗ್ಗಪ್ಪ 14(1) ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129681 GEETHA - W/O ಚಿದಾನಂದ ಮನೆ ನಂ 2-118 ದರ್ಖPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129771 Vanitha - W/O ನವೀನ ದೇವಸ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202220000000020/05/2022
110100130051 Rukumi - W/O: ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ #2-57/1 ದರ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100130143 Purnima Bhavikatti - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ದೊಡಮನಿ # 3 ಆದರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130311 Sheena - W/O: ಶೀನ ಆಕೋಟೆದಡಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202240000000018/05/2022
110100130704 Revathi - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮೈಂದ ಕೋಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130986 Prameela - W/O: ಮಾಧವ 2-45 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202220000000017/05/2022
110100131247 SUNANDA - W/O ಯಾದವ #2-15/4 ಬೇದರಪಾಳಕೆ ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131470 Mallika - W/O ಪ್ರಶಾಂತ # 2-66/1 ಬಜ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202210000000018/05/2022
110100131640 Yamuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಹೊಸಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131658 SHASHIKALA - W/O: ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬರಮೇಲು ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202220000000016/05/2022
110100131685 Ayisha G - ಪಿ ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ 3/25-5/ಬಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131718 ರೂಪ - W/O: ಮಾಧವ ಗೌಡ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100131782 THIMMAKKA - W/O: ರಮೇಶ ಕಂಗಿತ್ತಿಲು ಕೊಯPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202210000000020/05/2022
110100131795 ಯಮುನಾ - W/O: ನೊಣಯ್ಯ ನಂದರ ಪಾದೆ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022FPS****691419/05/202220000000019/05/2022
110100131950 ಸುಶೀಲ - W/O: ಅಚ್ಚುತ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100132051 ಹೇಮಾವತಿ - W/O: ವಾಮನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ #2-45 ಕಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132244 Kusumavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಗೌಡ ಆಳನೆ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132322 Usha A - ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಬೇಲ್ ಕೋಯ್ಯೂರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132546 Thimmakka - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ ನಾಗನೋಡಿ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110100132590 Gopala Gowda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌPHH(NK) / NCS------50000000-
110100132610 Prashanthi K - ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಳೆಂಜಿಲೋಡಿ ಮನೆ ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100132611 Rajendra M - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಕುಳೆಂಜಿಲೋಡಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100132710 Divya Prabha P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133191 JYOTHI - W/O ಗಣೇಶ ನಾಗನೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕೊಯ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202225000000018/05/2022
110100133216 GIRIJA - W/O: ಕುಂಞ ಗೌಡ ಹಲೆಕ್ಕಿ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202215000000017/05/2022
110100133264 ಕೊರಪೊಳು - W/O: ಓಡಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಚ್ಚಿರ್ದಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202225000000017/05/2022
110100133284 SUKANYA - - ಹಲೆಕ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕೊಯ್ಯೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133351 Rukmini - W/O: ಲಿ0ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬರಮೇಲು PHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202220000000018/05/2022
110100133663 NARAYANA GOWDA - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕೊಯ್ಯೂರುNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100133798 Kalyani - W/O: ಓಬಯ್ಯ ಗೌಡ #2-64-2 ನಾಗನೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134221 Vasanthi - W/O: ದೇಜಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಗನೋಡಿ ಕೊಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134467 SOMA - W/O: ಸೋಮ ಗುರ್ಬೊಟ್ಟು ಕೊಯ್ಯೂರPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202215000000016/05/2022
110100134470 Kusumavathi - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಕಡಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134565 Lalitha - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 2-102 ಗಂಪದPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202220000000017/05/2022
110100134566 Honnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾತೃಶ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100134611 Prameela G - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಬಿ # 2-114 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134741 B Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಲಗಂಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100134746 LOKAMMA - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100135040 Bhavani - W/O: ಪುರಂದರ ಗೌಡ 2-9 ಕೊಡಪಟ್ಯ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135075 Rajeshwari - C/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಮನೆ ನಂ 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135131 Anil C P - S/O ಪತ್ರೋಸ್ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕೊಯ್ಯೂರNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135381 Bajakre - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಞ # 2-35-2 ನಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135382 LOKAMMA - W/O: ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸ ವಕ್ಲು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202220000000017/05/2022
110100135535 Savithri - W/O: ಜೆ ಉಮೇಶ ಉಣ್ಣಾಲು ಮನೆ ಕೊಯ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100136337 ಪೋಂಕ್ರ - ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136338 Sesamma - W/O: ದಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪರವ #2-38 (2),AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136339 Rukumi - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202235000000020/05/2022
110100136340 ಬೊಮ್ಮಿ - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202235000000016/05/2022
110100136341 ಧರ್ಣಮ್ಮ - ಅರಂತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136342 ಲೀಲಾವತಿ - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100136343 LAXMI - ಪಾದೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202220000000017/05/2022
110100136344 ರೇವತಿ - ಬಜ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100136345 MOHINI - W/O: ದುಗ್ಗ ಪರವ ಹೇಮಲ್ಕೆ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202235000000020/05/2022
110100136346 nalini - ಕಡಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100136355 kusuma - ಕೆಂಪ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110100136358 ಗೋಪಿ ಹರಿಜನ - ಗೋಳಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202210000000018/05/2022
110100136359 Shivaranjini - ಜಯಾನಂದ 4/20 ನಾರ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100136360 Teertha - W/O ಆಣ್ಣಿ ಗೌಡ ನಾಗನೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****121920/05/2022FPS****121920/05/202235000000020/05/2022
110100142263 APPI - ಗುಂಡಿ ಜಾಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100142362 PADMAVATHI - ಬಜ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯುರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202225000000018/05/2022
110100142363 Appi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೊಂಡ ಗೌಡ ಕಾಳಕುಮೇರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100142364 ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕಾಳಕು ಮೇರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110100142365 keshava - 2- 3(4),ಕಿನ್ನಾಜೆ ಮನೆ, ಕೊಯ್ಯೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100142366 Umavathi - ಕಂಗಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100142367 ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ - ಕಲ್ಲೆರಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100142368 ರಾಜೇಶ್ - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202220000000017/05/2022
110100142369 ಕಿನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ಸು - ಕಾಲ ಕುಮೇರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142370 shashi devadiga - ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110100142371 ಧರ್ಣಪ್ಪ - ಕಕ್ಕೇನ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110100142372 ಬಾಬು ಮೇರ - ಕಕ್ಯಾನ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------100000000-
110100142373 ಗೋಪಾಲ - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100142374 ummakka - ಕಕ್ಯಾನೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------600000000-
110100142375 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100142376 ಸುಧಾಕರ - ಪಿಜಕ್ಕಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100142377 RAMANNA POOJARY - ಹೊಸಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮನೆ ಕೊಯPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022---50000000-
110100142378 ಪುಷ್ಪ - ಕಲ್ಲಗಂಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100142379 ಕುಸುಮ - ಪೂರ್ಯಾಳ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142380 ಅಕ್ಕು - ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100142381 ಕೂಸಪ್ಪ ಮುಗೇರ - ಮತ್ರ ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202235000000016/05/2022
110100142382 ಮಾಧವ ಮುಗೇರ - ಮಾತ್ರ ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100142383 ಅಪ್ಪಿ - ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142384 ಮೋನಮ್ಮ - ಕಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100142385 ಮುತ್ತಮ್ಮ - ಅರಂತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100142387 ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202215000000016/05/2022
110100142388 ಕಾಂತಪ್ಪ ಮುಗೇರ - ಅದಿಕ್ಕು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100142389 shrikala - ಕೊಯ್ಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142392 RAJAMMA - W/O: ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 72 (3) ಬPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202215000000020/05/2022
110100142393 Jayanthi - W/O: ದಿ: ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ #2-2-2 AAY(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202235000000016/05/2022
110100142394 ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100142395 Appi - W/O: ದಿ: ರಾಮಪ್ಪ #1-83/4 ಆರಂತPHH(NK) / NCS------250000000-
110100142396 ಸುಂದರ ದೇವಾಡಿಗ - ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100142397 KAMALA - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ - ಅರಂತೊಟ್ಟು ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100142398 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಅರಂತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022---150000000-
110100142399 Gulabi - W/O: ಜೋಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #2-48(1) PHH(NK) / NCS------250000000-
110100142401 ವಾರಿಜ - ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100142402 ರತ್ನಾವತಿ - ದೇವಸ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142403 Meenakshi - ಕೊಯ್ಯೂರು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100142404 kusumavathi - ಪಾದೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110100142405 ವಾರಿಜ - ಅಂಗಡಿದಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100142406 ಗಂಗಾಧರ ಬಂಗೇರ - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100142407 ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022---200000000-
110100142408 ಪೊಡಿಯ ಗೌಡ - ನಾಗನೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100142409 BAPPEDI - W/O: ಗುರುವ ಪಿಜಕ್ಕಳ ಕೊಯ್ಯೂರPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202225000000017/05/2022
110100142410 ಮುಂದಿಲ - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142411 APPI - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202220000000016/05/2022
110100142412 ಬಾಬು - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100142413 ಎನ್ಮುರ - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202210000000016/05/2022
110100142414 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202225000000016/05/2022
110100142415 ಲೀಲಾ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ - ಕಕ್ಯಾನ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142416 JAYANTHI - ಕಕ್ಯಾನ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100142417 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಕಜೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯುರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100142419 ಸೋಮು - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202225000000020/05/2022
110100142420 ದೇವಕಿ - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100142421 DEVAKI - W/O: ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ನಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100142422 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹೊಸ ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಕೊಯ್ಯೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100142423 JANAKI - W/O: ಪದ್ದಣ್ಣ ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142424 ಡೀಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತPHH(NK) / NCS------300000000-
110100142425 Baby - W/O: ದಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ 2-12 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100142427 ಕುಸುಮ - ಅಂಡೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022FPS****691419/05/202220000000019/05/2022
110100142428 Sundari - ಪುಂಜೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100142429 ಬೂದ - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202215000000017/05/2022
110100142430 ವಿನೋದ - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100142431 Shubha - ಬೆದ್ರ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142432 Aruni - ಬೆದ್ರ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110100142433 ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ನೋಡದ ಬೈಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022---250000000-
110100142434 ಸಂಜೀವ ಮಡಿವಾಳ - ಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022---150000000-
110100142435 ರಾಧಮ್ಮ - ಪೂರಿಯಾಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100142436 ಆಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ - ದಡ್ಡಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100142437 ಸುಂದರ - ಅಕೊಟೆದಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202215000000018/05/2022
110100142438 Meenakshi - ಜಾರ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202225000000017/05/2022
110100142439 ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ - ಅನಂದ ನಿವಾಸ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100142440 Neelamma - ಅರಂತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100142441 Channakka - ನಡ್ಡದ ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100142442 Vasanthi - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ # 2/52/1ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202215000000017/05/2022
110100142443 Janaki - ಕೊಂಡಗೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗAAY(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022---350000000-
110100142444 Susheela - ಕಾಳ ಕುಮೇರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100142445 sunanda - ಕಂಗಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100142464 ಪೂವಕ್ಕ - ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100142474 ಶೇಖರ ಗೌಡ - ಕೊಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202215000000016/05/2022
110100142484 ಕಮಲ - ಕಡಮ್ಮಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110100142498 Salika - ಮಜ್ಜಿಮಾರ್ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100142523 Mutthamma - ಶುಂಠಿ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100142552 NAGESH - ಉಮಿಯ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------50000000-
110100142567 ವಿಮಲ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100146234 Deekamma - ಹೊಸಮನೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100157331 P Bhagirathi - ಕನ್ಯಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110100157332 Prema - W/O: ರವೀಂದ್ರ #20-4 ದರ್ಖಾಸು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100157333 ಕೆ ಎಂ ಶೇಖರ - ಹೇಮಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202225000000016/05/2022
110100158627 Shanthi - W/O: ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ #2-62 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158628 Chennamma N - ಸಮೃದ್ದಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158630 ರಾಮಚಂದ್ರ - ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158635 ವಿಜಯ - ಅದೂರುಪೇರಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158637 ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಾರೂನ್ ಕೆ. - ಬಜಿಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158646 ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಕೋಡಿಯೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158650 ಮನೋರಮ - ಪಾಂಬೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158652 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಪಾಂಬೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163264 ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕುದ್ಕೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163269 ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ - ಪುಂಜೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163270 devaki - ಕಕ್ಯಾನ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163278 ಬೋರೆ ಗೌಡ - ನಡದ ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163286 CHELUVAMMA - ಕಂಗಿತ್ತೀಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163291 ರತ್ನಾವತಿ - 2- 16- 2 ,ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163295 ಮಮತ ರೈ - ನಿಯರ್ ದೇವಸ್ತಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163301 ಜಾರಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಾಕಿದಂಡ ಮನೆ, ಕೊಯ್ಯುರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100163302 ವಿಜಯ - ತೋಟ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163303 minakshi - ಡೆಂಬುಗ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163304 ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ - ಉಮಿಯ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163305 saroja - ಕುಂಞ ಮೇರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163308 ಲೋಕಮ್ಮ - ಪಾದಡ್ಕ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163309 Yashodha - W/O ಪಿತಾಂಬರ ಬೆಲ್ಡೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163310 ರತ್ನಾವತಿ - ಕೋಡಿಯೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163311 ರಾಮಣ್ಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163315 ಮೋಂಟ ಗೌಡ - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163316 ಭಧ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ - ಕೊಡೈಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163321 PARAMESHVARI - ಬರಾಯದಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163322 ಚಿದಾನಂದ - ಗುರಿಕಾಡು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163323 ಕೂಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬರಾಯದಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163324 ಕೆ.ಭುವನೇಶ್ ಭಟ್ - ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163326 ಆನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ . - ಬೊಳ್ಳಂಡ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163327 ಸವಿತಾ - ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163328 ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕೆರೆ ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163330 Lakshmi - ಬೊಳೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163332 ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ - ಕೆರೆಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163334 JANARDANA BHAT - ಸುರುಳಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163338 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163340 JAMILA - ಪ್ರಾತ್ರಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163341 ಮೋಹನ ದಾಸ ಪಿ - ಪಾಂಬೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163342 Hemavathi - W/O: ಉಮೇಶ ಕೆ #3-28/1 ಕಡಮ್ಮಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163347 ದೇವರಾಜ್ ಗೌಡ - ಕಡಮ್ಮಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163348 ನೋಂಡ ಗೌಡ - ಕೊಯ್ಯೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163354 Neelamma - ಕೊರಿಯಾರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163368 Mohanangi - W/O: ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ #4-76/2 ಉಮಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163370 DIKAYYA - ಉಮಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163373 ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ - ನಂದನ ಉಗ್ರೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163379 ಹೇಮಾವತಿ - ಪಾಂಬೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163388 MEENAKSHI - ಜಂಕಿನಡ್ಕ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100172449 Yamuna - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202225000000017/05/2022
110100172450 Jinnamma - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100172466 ಅಣ್ಣು - ಮುನಯದಕಂಡ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110100172469 Susila - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202210000000016/05/2022
110100172470 Akku - ಕಕ್ಯಾನ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100172479 ಲಲಿತ w/o ಅಣ್ಣು - ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100172481 ಬೇಬಿ w/o ಸಂಜೀವ ಗೌಡ - ಅಂಡೆಟ್ಟು ಮನೆ,ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100172483 ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ - ಗುರ್ಬೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100172484 Virappa - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100172485 prapulla - ಬಜ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/20225000000018/05/2022
110100172486 Gopala krishna - ಕಾಲಕುಮೇರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100172496 Anantha krishna bhat - ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100172500 Ananda - ಜಕಿನಂಡ್ಕ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100172504 Annama Michael - ಸುರುಳಿ ಮನೆ , ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100173739 JAYANTHI - W/O: ದಿವಾಕರ ಗೌಡ ಹರ್ಪಳ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100176054 Varija - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ 1-171/2 ಕಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100176243 Hemavathi.P - ಪಾದೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202220000000018/05/2022
110100176246 Elyanna - ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022---250000000-
110100176248 Kusuma - ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202225000000017/05/2022
110100176249 Shekhara - ಬರಮೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100176251 Sudhakara devadiga - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100176254 NIRMALA - ಹೊಸಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100176260 Sumeethra - ಪಿಜಕ್ಕಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178002 Silji Varghese - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವರ್ಗೀಸ್ ತೋಮಸ್ #2-79NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100178550 Lalitha - ಕೆಳಗಿನ ಬಜ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------350000000-
110100179159 Ramanna - ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100179261 ವೀರಮ್ಮ - ಮಲೆಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202230000000018/05/2022
110100179791 Annamma John - ಕೊಪ್ಪದ ಬೈಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022FPS****691419/05/202225000000019/05/2022
110100179813 Harinakshi - ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ನಿಲಯ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕೊಯ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100179814 MALATHI - ಪಾದೆಡ್ಕ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202220000000017/05/2022
110100179849 UMAVATHI - ಬರೆಮೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202220000000018/05/2022
110100179987 KUSUMAVATHI - W/O: ಪೆರ್ಗಡೆ ಗೌಡ ಮಾತೃಶ್ರಿ ಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022---550000000-
110100180015 Kushalappa Gowda - ಕಲ್ಲೇರಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100180016 Vasantha - ಬೀಜದಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100180104 Sarojini - ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100180142 ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ - ಬಜ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯುರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202220000000020/05/2022
110100180212 Shashikala - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100180240 Bhavani - ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110100180310 Mohini - ಬಜೆ ನಿಲಯ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100180331 Ramakka - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100180343 LALITHA - W/O: ಕೆ ಕಾಂತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಕಕ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110100180409 Aruna - ಕಿನ್ಯೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202230000000018/05/2022
110100180444 ರೇಣುಕಾ - ಗುರ್ಬೋಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100180460 Siddappa Gowda - ಉಣಿಲೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100180524 Seetha - ಅಂತರದಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022---400000000-
110100180554 LEELA - ಜಾಲ್ನಪ್ಪು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202230000000017/05/2022
110100180653 Dikayya Gowda - ಮಲೆಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202220000000020/05/2022
110100180697 Dejappa - ಕಾಳ ಕುಮೇರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100180740 Cheenkra - ಬೀಜದಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202220000000017/05/2022
110100180794 Mohini - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಿಳತಳಿಕೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100180846 Lingappa Gowda - ಬೀಜದಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100180857 Janaki - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ #1-59 ಆಲನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202225000000020/05/2022
110100180904 Geetha - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100180944 REVATHI - ಹೊಸಒಕ್ಕಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100180973 Janaki - ಕಂಗಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100181243 Abdul Khadar - ಉಣ್ಣಾಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100181353 Deekayya gowda - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202225000000018/05/2022
110100181662 Ananda Devadiga - ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100181838 Shridhara - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202220000000020/05/2022
110100181960 CHAMPA - ಗಾಣದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110100182085 Meenakshi - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100182170 Harinakshi - W/O: ಮೋಹನಂದ 2-47-2 ಗುರ್ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100182187 Jinnappa Gowda - ಕುಂಞಮೇರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100182198 Gunapala Ajri - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100182199 Deekamma - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022FPS****691419/05/202225000000019/05/2022
110100182354 Deekayya Poojary - ಗುರ್ಬೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100182478 Mahabala Devadiga - ಅರಂತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100182521 Devaki - ಹೊಸಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100182543 Ananda Gowda - ಅಂಗಡಿದಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100182552 Sharada - ಪಾಂಬೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100182626 Dejappa Gowda - ಏರಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100182695 Divakara Acharya - ಹೆರಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100182783 ದೇವಮ್ಮ - ಹರ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100182828 Lalitha - ಮೈಂದಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100182846 Sundari - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110100182855 Koosamma - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ ದೇವಸ ಕೊಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202230000000017/05/2022
110100182897 ಸಂಜೀವ ಗೌಡ - ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನನ ಗೌಡ, ಅಡೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022FPS****691419/05/202225000000019/05/2022
110100182919 Sundari - ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100182925 ಜಯನಂದ - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100182959 ಬಾಬಿ ಗೌಡ - ಬೀಜದಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100182975 Vinoda - W/O: ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ಕೋಳಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202220000000017/05/2022
110100183030 Bojaraja Gowda - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202220000000018/05/2022
110100183058 ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕಕ್ಯಾನ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100183073 Babu Gowda - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100183099 Monamma - W/O: ದಿ: ಓಡಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ #2-2 ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100183122 Nalini B - W/O: ಕೇಶವ ಗೌಡ ನಾಗನೋಡಿ ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110100183189 Honnappa Gowda - ಹಳೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202225000000020/05/2022
110100183209 Saguna - ಕಿಣ್ಣಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100183229 Akkamma - ಕಿನ್ಯಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100183309 Annu Gowda - ಕಾಳಕುಮೆರು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202220000000020/05/2022
110100183669 Nebisa - W/O: ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ # 3-24 PHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202240000000018/05/2022
110100183903 APPI - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ನಡದಬಾಗಿಲು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100184114 Krishna Prasda - ರಾಧ ಮಾಧವ ನಿಲಯ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100184115 Jayashree - ಗಾನಾದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100184320 ನಾಗೇಶ - ಪಿಜಕ್ಕಲ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100184443 HONNAMMA - W/O ಬಾಬು ಗೌಡ ಧನ್ವಿ ನಿಲಯ ಆದರ್ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100184648 Yashoda - ಕೋಂ ರವೀಂದ್ರ ಎರಡು/ಮೂವತ್ತಾರು(ಒಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100184651 GEETHA - ಕೋಂ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಎರಡು ನಲವತ್ತೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100184652 Vijaya - ಕೋಂ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಎರಡು/ಐವತ್ತೊPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022---250000000-
110100184671 Lakshmi - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಮೂರು/ನಲವತ್ತು(ಹದಿಮೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100184752 JALAJAKSHI - ಕೋಂ ಅಣ್ಣಿ ಗೌಡ ಎರಡು ನೂರ ಒಂದು ಒPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185087 GEETHA - W/O: ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಗುರ್ಬೊಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185208 Sheelavathi - ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಎರಡು-ಏಳು-ಮೂರು ಕೊಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/202225000000017/05/2022
110100185399 Yashoda - ಕೋಂ ಕೆ ಎ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಕೊಯ್ಯೂರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100185405 Jinendra - ಕೋಂ ಬೋಜರಾಜ ಎರಡು ನೂರ ಏಳು ಎರಡು PHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022---150000000-
110100185603 Bharathi - ರಾಮಣ್ಣ ಎರಡು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಕೊಯ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110100185605 Sundari - ಅಕೋಟೆದಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185608 Meena - ಕೋಂ ದೂಜ ಎರಡು ಮುವತ್ತೈದು ಹನ್ನೇರPHH(NK) / NCSBiometric****691416/05/2022FPS****691416/05/202215000000016/05/2022
110100185747 Zohara - ಕೋಂ ಉಮರಬ್ಬ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಣ್PHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022FPS****691420/05/202240000000020/05/2022
110100185808 ಜನಾರ್ಧನ ಆಚಾರಿ - ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185812 K J Chandrakala - ಕೋಂ ಬೇಬಿ ಎರಡು ನಲವತ್ತಾ ಮೂರು ಆರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185818 ಚಿದಾನಂದ - ಕೊಂಕದಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022FPS****691419/05/202225000000019/05/2022
110100185819 Maggu - ಕೋಂ ಬಾಬು ಎರಡು ಮುವತ್ತೆಂಟು ಮೂರPHH(NK) / NCSBiometric****691417/05/2022FPS****691417/05/20225000000017/05/2022
110100185820 Jinnamma - ಕೋಂ ದೇವರಾಜ ಎರಡು /ಮುವತ್ತೈದು(ಹದPHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022---150000000-
110100185861 Vinaya - - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ಎರಡು ನೂರಹದಿಮೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100186116 Kusumavathi - ಕೋಂ ಓಬಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110100186178 BHAVYA - ಕೋಂ ಶೇಖರ ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಕೊಯ್ಯೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100186206 Bharathi N K - ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಎರಡು ಹದಿನಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100186679 ಬೂಚ ಗೌಡ - ಕಿನ್ಯೇಲು ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****691419/05/2022---100000000-
110100186743 Kamala - ಕೋಂ ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100186758 Chennakka - ಪಾದೆ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****691418/05/2022FPS****691418/05/202225000000018/05/2022
110100186785 Chandrika K - ಕೋಂ ದಾಮೋದರ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ವಾದ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100186819 DEVAKI - ಬಾಯ್ತರಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------350000000-
110100187592 jayanthi - ಕೋಂ ಪುರಂದರ ಎರಡು/ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100187959 Kusumavathi - ಕೋಂ ಭೈರಪ್ಪ ಗೌಡ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು PHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022---200000000-
110100188652 Mohini M - W/O ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ #2-5 ಪಾದೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100188859 Yashodha - W/O ಓಬಯ್ಯ # 4/85 ಪುಂಡೈದಡಿ ಹೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100189005 Saraswathi - ಅಶೋಕ ಕಂಗಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತ೦PHH(NK) / NCS------200000000-
110100189113 Yamuna - W/O: ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡ #3-83 ಬೊಳೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100189564 HEMAMALINI - W/O ಪ್ರತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾದೆಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100189568 Jayalatha D - W/O: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿ #2/72 ಬಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****691420/05/2022---200000000-
110100189575 Smitha - W/O ರಾಘವ ಶಿವಕೋಡಿ ಮನೆ 4-67 ಕೊಯPHH(NK) / NCS------100000000-
110100189636 Monamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ ಗೌಡ # 2-14 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100189668 Mohini - ವಾಸುದೇವ 3/61(4) ಆದರ್ಶ ನಗರ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100189703 Thara - W/O: ರಘು 1-68/1 ಮಲೆಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100189795 JANAKI - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100190388 Janaki - ಡೀಕಯ್ಯ ಮುನೈದಕಂಡ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100190424 Harinakshi K - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100190545 CHITHRA N - W/O: ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಡೆಂಬುಗ ಮನೆ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100190550 Seethamma - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-11-1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100190674 DHARNAMMA - W/O: ಮೊಡಂಕಿಲಾ ನೀರಾರಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100190940 Suhasini A - ಧನಂಜಯ ಗೌಡ 2-103 ಮುಂಡೇವು ಬೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100191347 Shahida - W/O: ಇಬ್ರಾಹೀಂ 3/24 ಆದೂರ್ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100191804 Sachitha U - ಹರೀಶ ಎ 4-36(2) ಕೊಂಗುಜೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192071 Mary - W/O: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿ ಇ #3-36 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192577 Bhavya - ದಿನೇಶ 2-64 ನಾಗನೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192782 Roshan - ಪರಮೇಶ್ವರ 4-13 ನಾಣಿಲ್ದಲ್ಕೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192904 Vasantha N - ನೀರಾರಿ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಅಂಚೆ ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100192918 N Suvarna Latha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ # 2-39 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192943 Suma K - W/O: ಕೆ ಬಿ ಕೇಶವ ಪಾಂಬೇಲು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193177 Seethamma - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ #2-101/ಎ ಅಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193262 JALAJAKSHI - W/O: ಗುಣಕಾರ ರೈ - ಆದೂರ್ ಪೆರಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193594 Chandravathi - W/O: ಟಿ ಲೋಕೇಶ ಪರಡಾಲು ಮನೆ ಕೊಯ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193972 Kamala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಮ ಗೌಡ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193976 Juliana Rodrigues - W/O: ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194007 Laxmi Acharthy - ಕೋಂ.ತಾರನಾಥ್ ಅಲ್ಲಾಟಬೈಲು ಮನೆ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194088 Sayyad Zahir - S/O ಸೈಯ್ಯದ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಬಿ ೨-೩೫NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100194126 Shubhalatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಮ ಯು # 4-98-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194365 Hemavthi S Bhat - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಒ ದಿ. ಹೆಚ್‌ ಶಂಕರ ಭಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194373 Premavathi - W/O: ಶ್ರೇಯಂಸ ರಾಜ ಅಜ್ರಿ # ಇ-1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194463 Daina Yesudas - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಯೇಸುದಾಸ್ ಎನ್ ಜೆ 5-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194510 Juliyana Pinto - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟೋ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194602 Nebisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #2 ಪಡಂಬಿಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194675 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಲೈಲ ಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100194681 Veekshitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರ್ಷಿತ್ 1-90-1 ಗಾಣದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194687 Shashikala - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194694 Rosy Rodrigues - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರ್ಟಿನ್ # 1/70 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194905 Vanitha - W/O ಗಣೇಶ ಪಿ # 3-38 ಪಾತ್ರಳ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100195127 Vedavathi - C/O ಟೊಕ್ಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಾಲಕುಮೇರು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
Top