REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121871 MAMATHA - ಉಪ್ಪಾರು ಮನೆ ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121971 ಪಾರ್ವತಿ - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ ಸುರುಳಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121997 JAYANTHI - ಮಾರ್ಪಾಳ ಮನೆ ಮಾಯ ಬೆಳಾಲು ಬೇಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122188 Nuthan K A - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೀತಾರಾಮ 4-48/1 ಸೌರಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122459 KUSUMAVATHI - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿನಂದೇಲು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122552 Dharani K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಎರ್ಮಲ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122559 Divya - ಗಣೇಶ ಆಚಾರಿ 3-20/7/2 ಮಂಡಾಲುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100122671 ಪವಿತ್ರ - D/O: ಬೂದ ಹಳೆಮಾಯ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****172816/05/2022FPS****172816/05/202220000000016/05/2022
110100122675 SUKANYA - 1/29 ಮಂಜನೋಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳಾಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122814 LEELAVATHI - - ಗುಂಡಿ ಗದ್ದೆ ಬೆಳಾಲು PHH(NK) / NCSBiometric****172812/05/2022FPS****172812/05/202220000000012/05/2022
110100122819 Pushpa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪುರಂದರ ಗೌಡ #2-106-3PHH(NK) / NCSBiometric****172819/05/2022---100000000-
110100122829 LATHA - W/O: ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ 49/2 ಕುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100122837 Abusamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ # 1-PHH(NK) / NCS------250000000-
110100122838 Naseema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ # 1PHH(NK) / NCSBiometric****172817/05/2022FPS****172817/05/202215000000017/05/2022
110100122840 Jalajakshi - W/O: ಗಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ #69-3 ಉಸೆನೆPHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022FPS****172818/05/202220000000018/05/2022
110100122841 NALINAKSHI - W/O ರವಿಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಮರ್ವಾದಡಿ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****172812/05/2022FPS****172812/05/202220000000012/05/2022
110100122849 Supriya Girish - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022---200000000-
110100122860 Baby - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಅನಂತೋPHH(NK) / NCS------150000000-
110100122862 Isamma - W/O: ಮಯ್ಯದಿ ಬಾವ #1-40 ಪೊಯ್ಯೆPHH(NK) / NCSBiometric****172816/05/2022FPS****172816/05/202210000000016/05/2022
110100122863 VARIJA - W/O: ರಮೇಶ ಆಚಾರ್ಯಾ ಮಾತೃಕೃಪಾ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022FPS****172818/05/202210000000018/05/2022
110100122894 Leelavathi - D/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ #11-7-2 PHH(NK) / NCSBiometric****172817/05/2022FPS****172817/05/202220000000017/05/2022
110100122902 Jalajakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಚ್ಚುತ ಆಚಾರ್ಯ ಎಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100122907 Fouziya - W/O: ಹೈದರಾಲಿ 121-1 ಭಂಡಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****172816/05/2022FPS****172816/05/202220000000016/05/2022
110100122912 Zeenath - ಮುಂಡೆತ್ಯಾರಡ್ಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100122918 Susheela - W/O ಸಂಜೀವ ಗೌಡ #4-32 ನಾರ್ಯ ಹೌPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122930 CHELUVAMMA - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಲಕ್ಕಾರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100122938 ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಿ - W/O: ಪುರಂದರ ಕೆಳಗಿನ ಎರ್ಮಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100122939 GURURAJ - ಬೆಳಾಲು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100122952 Shakunthala - ಲೇಟ್ ಸಂತೋಶ್ ಐ-17/1/1 ಗಣೇಶ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022FPS****172818/05/202215000000018/05/2022
110100122959 Mohini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರೀಶ್ ಕುಕ್ಕೊಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100122960 YASHODA - ಮಾಯಾ ಬೆಳಾಲ್ ಅಂಚೆ ಬೆಳಾಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100122961 Dhakshayini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಯ ಪೂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100122965 Ameena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಫೀಕ್ #129ಎ ಶಾಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****172820/05/2022FPS****172820/05/202230000000020/05/2022
110100123006 VEDAVATHI - W/O: ವೀರಯ್ಯ ಗೌಡ 4-31/2 ನಾರ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****172820/05/2022FPS****172820/05/202215000000020/05/2022
110100123011 ಜಯಮಣಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100123013 POORNIMA - W/O: ದಿನೇಶ್ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕರೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123014 Arathi M - W/O ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ 2-16-3 PHH(NK) / NCSBiometric****172817/05/2022FPS****172817/05/202220000000017/05/2022
110100123018 JAYASHREE - W/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 3-56-100 ಬೆಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123038 Malathi - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ ಬೆಳಾಲುPHH(NK) / NCSBiometric****172812/05/2022FPS****172812/05/202225000000012/05/2022
110100123164 Pushpa Jain - W/O ಪುಷ್ಪದಂತ ಜೈನ್ # 1-41/2 ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123251 ಲೀಲ - W/O: ಓಡಿ ಮೇರ ತಾರಿಪಡ್ಪು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****172814/05/2022FPS****172814/05/202230000000014/05/2022
110100123284 Mutthu - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕುತ್ಯಾರು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123406 Deekamma - ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 4-94/3/1 ಕುತPHH(NK) / NCSBiometric****172819/05/2022FPS****172819/05/202220000000019/05/2022
110100123596 MOHINI - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಕೋಜನೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022FPS****172818/05/202220000000018/05/2022
110100123805 ಶಾರದ - W/O ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಂಗಿಲ ಹೌಸ್ 4PHH(NK) / NCSBiometric****172819/05/2022FPS****172819/05/202220000000019/05/2022
110100123902 ಬಾಲಕ್ಕ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಬೆರ್ಕೆ ಜಾಲುPHH(NK) / NCSBiometric****172817/05/2022FPS****172817/05/202225000000017/05/2022
110100123903 ಚೆಲುವಮ್ಮ - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ ಗಣಪನ ಗುತ್ತುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100124147 Madhushree.A.K - ಅದವೂರು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100124375 Pushpalatha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124550 ಸುಶೀಲ - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ 4-14 PHH(NK) / NCSBiometric****172812/05/2022FPS****172812/05/202225000000012/05/2022
110100124573 Aminamma - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110100124610 Gulabi - ಜಗನ್ನಥ ಗೌಡ 82-2-1 ಕುಕ್ಕೊಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****172816/05/2022FPS****172816/05/202225000000016/05/2022
110100124625 SUSHEELA - W/O: ಶೀನ ಕೊಳ್ಳೆಜಾಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100124632 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಅನಂದ ಮಜಲು ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****172817/05/2022FPS****172817/05/202210000000017/05/2022
110100124651 Rukiya - W/O: ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ ಮುಂಡೆತ್ಯಾರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110100124675 Mallika - ಸತೀಶ್ ಕೆ 3-22/1 ಜಲಕ್ಕಾರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124991 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022FPS****172818/05/202225000000018/05/2022
110100125089 VIJAYALAKSHMI - W/O: ಕಮಲಾಕ್ಷ 1/26 ಎಂಜಿರಿಗೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125283 VIMALA - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಓಂಪೆಜಾಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****172812/05/2022FPS****172812/05/202215000000012/05/2022
110100125284 Keshavathi A - 1/26 ಏಂಜಿರಿಗೆ ಮನೆ ಬೆಳಾಲು ಬೆಳಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100125295 Chidananda Shettigar - S/O: ಧರ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಾಪಾಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110100125447 Nalinakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಂದರ ಗೌಡ ಬೈರಳಿಕೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022FPS****172818/05/202215000000018/05/2022
110100125459 NAGAMMA - ಓಂಪೆಜಾಲು ಮನೆ ಅಂಚೆ ಬೆಳಾಲು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100125786 UMMAKKA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****172817/05/2022---250000000-
110100125861 JAYASHREE - ಹೊಂಪೆಜಾಲು ಮನೆ ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022FPS****172818/05/202215000000018/05/2022
110100126156 ತಿಮಕ್ಕ - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ ಸುರುಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****172814/05/2022FPS****172814/05/202235000000014/05/2022
110100126365 Kamala - W/O: ಚನನ ಗೌಡ 1-20/2 ಕುಕ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100126444 ಪದ್ಮಾವತಿ - W/O: ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪPHH(NK) / NCSBiometric****172818/05/2022FPS****172818/05/20221000000