REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100122826 Vedavathi - W/O: ಶೇಖರ ಗೌಡ ಪೀಲ್ಕೊ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100122827 ನಯನ - W/O: ರವೀಶ ಗೌಡ ಪೀಲ್ಕೊ ಮೇನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100122858 Susheela - W/O: ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೈದ್ರೊಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------350000000-
110100122867 ಚಂಪಾವತಿ - W/O: ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ ಅಜ್ರಿ ಬರಮೇಲು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100122906 SAVITHA - W/O: ಡೀಕಯ್ಯ ಬಲಿಪೆ ಮನೆ ಬಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100122949 Bharathi - W/O ಆನಂದ # 3-167 ಅನಿಲ ಹೊಸಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125047 Yashoda - ಮಣ್ಣಸಂಕ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125113 BHUVANESHWARI - ಕರ್ಲೋಡಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂದಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125114 Seethamma - ಪಯ್ಯೋಡಿ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100125279 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಮ # 3-166 PHH(NK) / NCS------50000000-
110100126702 ರಾಮಕ್ಕ - ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮನೆ ಬ0ದಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100126712 KAVYA - ಪಿಲಿಕ ಮನೆ ಬ0ದಾರು ಪೋಸ್ಟ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100126850 ಗೀತಾ - W/O ಜಿನ್ನಪ್ಪ #3/187,ಆಗೋಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127226 LAKSHMI - ಬೈಪಾಡಿ ದ ಕ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110100127389 ಹೇಮಲತಾ - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ ನಿಸರ್ಗ ನಿಲಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127833 ವಿಮಲಾಕ್ಷಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋನಪ್ಪ ಪಾವುತ್ತಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127981 ಕೊರಪೊಳು - ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127999 LAKSHMI - ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128167 Sunanda - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ #35/2 ಅನಿಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128235 MOHINI - W/O ಸತೀಶ್ ಗೌಡ # 3-25 ಕಲ್ಲಿಮಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128320 Geetha - W/O: ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ # 22 ಕೊಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128375 VIMALA - ಪರನೀರು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರು ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128412 PADMAVATHI - ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮನೆ - ಬಂದಾರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128501 ಮೌನಶ್ರೀ - W/O: ಮಹಾಬಲ ಗೌಡ ನಾಗಂದೋಡಿ ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128503 CHANDRAVATHI - W/O: ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ತಾರಕರೆಕೋಡಿಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128511 Shashikala - ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128556 REVATHI - ಅಡೆ0ಕೇರಿ ಮಜಾಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100128594 LAVANYA - W/O ಮೋಹನ್ ಕೆ # 3-41 ಕೊಡಿಯೇಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100128713 Shwetha A - ಮಹೇಶ 3-127/ಎ, ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100128766 HEMALATHA - W/O: ಹರೀಶ ಗೌಡ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100128780 Vidyashree - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ # 3-170 ಬಜಿಲ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128808 Rajeshwari - W/O ಮುರಳೀಧರ ಬ ಎ 3-162 ಪಲಸದಕೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129073 Savitha - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಉದಯ 196/ಏ ಅಂಗಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129088 RAJESHWARI - W/O ಗಣೇಶ್ ಮನೆ ನಂ ಬಿಎ 3-126 ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129213 BHAVANI - ಸೋಣ ಕುಮೇರು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110100129291 USHA - W/O: ಶಶಿಧರ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100129301 ಬಾಬಿ - W/O: ನೋಣಯ್ಯ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129336 Vanaja - ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ 3-148 ಅಡ್ಡರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129436 Dharnamma - ನಾಗಂದೊಡಿ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ ಬಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129471 ಮಮತಾ - W/O ಲತೀಶ ಮನೆ ನಂ ಬ.3-273 ಅಡ್ಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129674 KAMALA - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129749 Premakumari B - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಪರನೀರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100130018 Yamuna - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130212 SAVITHRI - W/O: ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಬಲಿಪೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100130213 Jayashree M - W/O ಮುಕುಂದ ಗೌಡ ಬಲಿಪೆ ಮನೆ ಬಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130221 HARINAKSHI - S/O: ದಿ: ದೇವು ಗೌಡ #201 ಬಲಿಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130288 SHEELAVATHI - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಪಳಸದ ಕೋಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130526 LALITHA - ಬಲಿಪೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
110100130540 Harinakshi - W/O ಚಿದಾನಂದ # 3-176 ಅಡ್ಡಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130742 GEETHA - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131059 KAVITHA - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100131270 Suchitra V - ಬೈಪಾಡಿ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131467 Kittamma - ಆರ್ತ್ಯಾರು ಮನೆ ದ ಕ ಬಂದಾರು ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131592 Gayathri - W/O: ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131631 Baby - W/O: ಕೇಶವ ನಾಗಂದೋಡಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100131670 Honnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೊಡಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131734 Honnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಗೌಡ ಕೀಲಾರು ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132055 Sesamma - W/O: ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 100 / 2 ಕೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132526 SARITHA - ಅಂತರ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂದಾರು ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132564 GAYATHRI - W/O ಯುವರಾಜ ಗೌಡ # 3-165 ಮಣ್ಣಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133086 HARSHITHA - ಅಂತರಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂದಾರು ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133092 Baby - W/O ಸೀತಾರಾಮ ಮನೆ ನ ಎಮ್‌ಒ 2-37 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100133338 Jayalakshmi - ಕೋಟ್ನೋಟು ಬ0ದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133484 LAXMI - ಸ/ಒ ಬೊಗ್ರ ಕಿಲಾಯಿ ಮನೆ ಬಂದಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133515 Sudhashini - W/O: ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ ಕಾಪಿ ಬಾಗಿಲು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133553 Roopa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಅಶ್ವತ್ ಬಾಲಂಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100133588 Varija - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ #3-166 ಮಣ್ಣಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133782 GANGAMMA - ಎಕೊ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ ಬಂದರು ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133804 Eshwari - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ # 3-83 ಸರೋಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134261 Deekshitha G - W/O ಧನಂಜಯ # 3-35 ಅಂತರ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100134286 Namitha J - ವಸಂತ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ ಬಿಎ 111-3PHH(NK) / NCS------150000000-
110100134675 Dejashree K - W/O ಮೋಹನ ಮನೆ ನಂ ಬ-3-245 ಕಿಲಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100134758 JANAKI - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100134759 Geetha S - W/O ಗಿರೀಶ್ ಓಡಿಕ್ಕಾರು ಮನೆ ಬಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134780 Keshavathi - W/O: ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100134842 YASHODHA - W/O ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಜೆಕೋಡಿ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135189 Vagishwari - W/O ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮನೆ ನಂ ಬ111PHH(NK) / NCS------250000000-
110100135195 Thimmappa Gowda S - ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ 188 ಸೊನಕುಮೇರು ಹೌNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135196 K M Vishalakshi - C/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ನಂ 3-182 . NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135271 CHANNAKKA - W/O: ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಇಡೀಲು ಮೈರೊಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100135338 Shrilatha - W/O ರೋಹಿತ್ ಮನೆ ನಂ 3-3 ಕುರುಡಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135608 USHA - W/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪಿಲ್ಕ ಪಿಲ್ಕ ಹೌಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137181 DEVAKI - W/O: ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಪರಪ್ಪಾಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137182 RATHNA - ಕಾಪಿ ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100137183 Ramakka - ಕೋಂ ದಿ||ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೊಳ್ಜೆ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137184 Monamma - ಬೊಲ್ಜೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137186 GOPI - W/O: ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಕಾಪಿ ಬಾಗಿಲುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137187 Seetha - ಕೋಂ ದಿ||ಕುಂಞಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148823 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಪರ್ಲಾರು ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148824 BABI - ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಬಿ ಕೋಂ ಆನಂದ ಗೌಡ ಅನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148825 BOMMI - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸುದೆ ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148826 Seethamma - ಕೋಂ ದಿ||ಶಿವಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಕನಕಮಜಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148827 ಅಣ್ಣಿ ಗೌಡ - ಅಣ್ಣಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಬೊಗ್ರ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148828 VARIJA - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಗೇರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100148829 SESAMMA - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ನಲ್ಕೆ ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148830 Pushpavathi - W/O: ಕೂರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಏಕೊ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148831 SUSHEELA - ಪರ್ಲಾರು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂದಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148832 MOHINI - W/O: ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕೀಲ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148833 CHANDRAVATHI - W/O: ಕಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕೀಲ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148834 JINNAMMA - ಬೋಳ್ಜೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148835 KALYANI - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದ್ರೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148836 Girija - W/O: ಚೋಯಿರ 22 ನೆರೋಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148837 PREMA - ತಾರಕರೆ ದ ಕ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148838 Bhavani - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ-3-192 ನೆರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148839 Neelamma - W/O: ಹರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148840 Shwetha K - C/O ದಿನೇಶ ಮನೆ ನಂ ಬ-3-45 ಕೂಟೇಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148841 Muthakka - W/O: ಮುಡೆಂಕಿಲಾ ಗೌಡ ನಡುಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148842 JINNAMMA - W/O: ರುಕ್ಮಯ ಗೌಡ ಸರಳಿಕಾಡು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148843 Kamala - ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148844 Usha - ಕಿಲಾರು ಮನೆ ಬ0ದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148845 Lokayya Gowda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೋರ ಗೌಡ #PHH(NK) / NCS------50000000-
110100148846 Yashoda - W/O: ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿ ಸುಧೆಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100148847 Girija - ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100148848 Shrimathi - ಎಲ್ಲ್ಯಪ್ಪೆ ಬಿನ್ ದಿ||ಕಾಂತು ಗೌಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148849 Vasanthi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಸಾದ್ ಓಡಿಕ್ಕಾರು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148850 ಎಲ್ಯಣ್ಣ - ಎಲ್ಲ್ಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಿ||ಕುರೆಮ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100148851 Meenakshi - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕೀಲ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148852 Kempi - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪರ್ಲಾರು ಮನೆ - PHH(NK) / NCS------50000000-
110100148853 ANNU - ಕಾಣದ ಬಿನ್ ದಿ||ಕುರೆಮ್ಮಣ ನೇರೊಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110100148854 Charmbe - ನೇರೋಲ್ದಪಳಿಕೆ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148855 DHARNAMMA - W/O ಓಡಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾರೋಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148856 Jayanthi - W/O: ಬಾಬಿ ಗೌಡ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148857 Kusuma - ಬೈಪಾಡಿ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ ಬಂದರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148858 LEELAVATHI - ಬಂಟ ಪಾದೆ ಮನೆ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದPHH(NK) / NCS------350000000-
110100148859 Kamala - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ #3-137 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100148860 KAMAKSHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಕೊ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148861 ಗೀತಾ - ಕೋಂ ದಿ||ಬೊಳ್ಜೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148862 YAMUNA - C/O ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಿಲ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148863 Jayanthi - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಟ್ನೋಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148864 Seethamma - W/O ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ # 3-52(ಸಿ) ನಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148865 BHAVANI - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾರೊಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100148866 CHINNAMMA - ಬಿನ್ ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಟ್ ನೋಟ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148867 POOVAKKA - ಕೋಟು ನೋಟು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148868 JINNAMMA - ಕೋಂ ದಿ||ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಲಿಪೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148869 Janaki - ಪ್ರೇಮ ಬಿನ್ ದಿ||ಚಂದಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148871 Mamatha K - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಕೆ ಕುಂಟಾಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148874 SHANTHA - W/O: ಮೊಡಂಕಿಲ ನೆರೊಲ್ದ ಪಳಿಕೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100148875 GOPI - ನೇರೊಲ್ದಪಳಿಕೆ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148876 BHARATHI - ಕೋಂ ದಿ||ಸೋಮ ನೇರೊಲ್ದ ಪಳಿಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148877 HONNAMMA - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಸ/ಒ ರಾಮಣ್ಣ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148878 DHARNAMMA - ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಕಾಂತು ಗೌPHH(NK) / NCS------300000000-
110100148879 SUSHILA - ರಾಫಿ ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ದಕ್ಶಿ ಣ ಕನ್ನಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148880 LOKAMMA - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಸಾ/ಓ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148881 Divakari - ಕನಕ ಮಜಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148882 LEELA - W/O: ಸಿಂಗ ನೇರೋಲ್ಡ ಪಲ್ಕ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148883 KAMALA - W/O: ದೇವು ಗೌಡ ಪಲ್ಲದ ಪಳಿಕೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148884 PARVATHI - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೇರಲ್ದ ದಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148885 YASHODHA - W/O: ದೀಕಯ ಗೌಡ ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100148886 SHEELAVATHI - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪಾರೊಟ್ಟು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148887 KAVERI - W/O: ರಾಘವ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148888 Yamuna - ಮುತ್ತಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಮೋನಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148889 Jayanthi - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ # 3/11 ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148890 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಸುಬ್ಬಪ್ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148891 GOPI - W/O: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾನಿಲ್ ದಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------400000000-
110100148892 Babi - W/O: ಅಂಗಜ #3/16 ನೇರೊಳ್ದಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148893 Takamma - ಕೋಂ ದಿ||ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟಪಾದೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148894 GULABI - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕನಕ ಮಜಲು ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100148895 SUSHILA - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100148896 PREMA - W/O: ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಸುಧೆಪಲ್ಕೆ ಹೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148897 BAIRI - ಬೈರಿ ಕೋಂ ದಿ||ತಿಮ್ಮ ನೇರೊಲ್ದ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148898 DEJAMMA - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಪಳ್ಳಿದಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148899 ಕಮಲ - ಬಿನ್ ಸೋಮ ನೇರೋಲ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148900 MALATHI - ಕರ್ಲೋಡಿ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148901 Rukmini - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 3-202(ಎ) PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148902 DAYAMANI - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೋನ ಕುಮೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148903 GEETHA - ಬಜಿಲ ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನಡ ಬಂದಾರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148904 ಚನಣ ಗೌಡ ಯಾನೇ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಕೊ ಮನೆ ಬಂದಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148905 LALITHA - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಡೀಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148906 ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಬೂಚ ಗೌಡ ಕುಕ್ಕಿಲ ಮನೆ ಬಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148907 SHANTHAMMA - ನೇರೊಲ್ದಪಳಿಕೆ ಬಂದಾರು ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100148908 ಉಮ್ಮಕ್ಕ - ಬಿನ್ ದಿ||ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಪೆಲತ್ತಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100148909 Vimala - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಕನಕ ಮಜಲು ಮನೆ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100149233 Latha - W/O: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ #3-190 ಬೈಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100157740 VIMALA - S/O ವಿಮಲ ಬನದ ಮಜಲು ಮನೆ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100157741 Akkamma - ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಬಿನ್ ದಿ||ಬೊಗ್ರ ಗೌಡ ಒPHH(NK) / NCS------50000000-
110100157742 MEENAKSHI - ಕೋಂ ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಣದಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100160315 ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಯಾನೆ ಚನನ ಗೌಡ - ಚನನ ಗೌಡ ಯಾನೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100160316 shesAMMA - ಬಿ.ಕೆ.ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಬೋರ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100160317 ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಂಚ ರೊಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100160318 Jayashree K - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಸ್ #3-220 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165988 Vagdevi - ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಸೇಸಪ್ಪ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165990 SUNDARI - ಜಾರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ತನಿಯಪ್ಪ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165991 UMMAKKA - ಬಿನ್ ದಿ||ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಗೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165992 ಬಾಬು ಗೌಡ - ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ವಾಸು ಗೌಡ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165993 ಬಾಬು ಗೌಡ - ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165994 RUKMINI - ಬಿನ್ ಶಿವಯ್ಯ ಗೌಡ ಏಕೋ ಮನೆ ಬಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165995 ಲಿಂಗಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ||ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಿಲಿಕ್ಕೋ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165998 ಗಿರಿಜ - ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಅಪ್ಪಯ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166000 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ - ಕೋಂ ದಿ||ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166001 ಸೀತಮ್ಮ - ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ||ದೊಲ್ಲ ಗೌಡ ಕಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166003 ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ.ಪಿ - ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ.ಪಿ ಬಿನ್ ದಿ||ಸೇಸ ಗೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166005 SUMATHI - ಅಡೆಂಕಿರಿ ಮಜಲು ಬಂದಾರು ಬಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166006 KAMALA - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166007 ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಲಿಂಗ ಗೌಡ ಪಿಲಿಕ್ಕೋ ಮನೆ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166010 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ - ಬಿನ್ ಧರ್ಮಣ ಗೌಡ ಬದ್ಯಾರು ಮನೆ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166011 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಕೋಂ ದಿ||ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾರ್ತ್ಯಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166012 ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ - ಬದ್ಯಾರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166013 ಬಾಬು ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಗೌಡ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮನೆ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166014 ಬಾಬು ಗೌಡ - ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಪದ್ಮ ಗೌಡ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166015 ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ||ಬಾಬು ಗೌಡ ಅಡ್ಡಾರು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100166019 Sarojini - ಕೊಂಕನೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166020 ಕಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಗೌಡ ಕೊಡಿಯೇಲ್ ಮನೆ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100166023 NEELAMMA - W/O: ಕೂರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕಿಲಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100166024 ಚನನಿ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ||ಜಿನ್ನು ಗೌಡ ಅಂಗಡಿ ಮಜಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100166026 Shwetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆದಪ್ಪ ಗೌಡ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169600 ಕೆ.ಗೀತಾ ಎ.ಎಸ್ - ಕೋಂ ಅನಂತರಾಮ ಶಬರಾಯ ಬಜಿಲ ಪರನೀರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169601 Honamma - W/O ವಿಜಯ # 3-160 ಬೈದ್ರೋಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100170757 SUJATHA - W/O: ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಕಜೆ ಮನೆ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110100170770 Rekha R Jain - W/O: ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ 3-5 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100170771 Kamala - ಕೊಂಕನೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100170772 RATHNA - ಬೊಳ್ಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ0ದಾರು ಬPHH(NK) / NCS------50000000-
110100170776 Ananda Gowda S/o.Somappa Gowda - ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ ಬಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100170778 Hemalatha - W/O: ನೊಣಯ್ಯ ಗೌಡ # 3-195ಸಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100170787 KAMALA - ಎಂರ್ಬುಡೇಲು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100170789 B.H.Venkappa Gowda S/o.Jathann - ಜವೇದ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100170793 Lingappa Gowda S/o.Jinnappa Go - ಏಕೋ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮ ಬಂದಾರು PHH(NK) / NCS------50000000-
110100173925 P.Lingappa Gowda - ಬಿನ್ ಪಿ.ಕುಕ್ಕ ಗೌಡ, ಶಾಂತಿಕಟ್ಟ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100174602 SEETHAMMA - ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ, ಕೊಂಕನೊಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100174606 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ನೆಲ್ಲಿಗೇರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100174607 DEJAMMA - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಕುಂಟಲ್ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110100174608 Kinyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100174610 Geetha - D/O: ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ # 3-179 PHH(NK) / NCSBiometric****847220/05/2022FPS****847220/05/202215000000020/05/2022
110100175172 NEELAMMA - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿತ್ತ ಮಜಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110100175174 Sujatha - ಅಡ್ಡಾರು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100175177 Harinakshi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175187 YASHODHA - W/O: ಶೇಖರ ಗೌಡ ಕಂಚರೋಟ್ಟುಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175188 JAYANTHI - W/O: ಸುರೇಶ ಕಜೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100175189 ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಪೆರ್ನು ಗೌಡ, ಸರಳಿಕಾಡು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100175190 Appi - ಕೋಂ ದಿ||ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ, ಅಂಗಡಿಮಜಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100175191 Bharathi - ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ, ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175192 Takamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ದೊಲ್ಲ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100175193 Veeramma - ಕೋಂ ದಿ||ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ, ಬಣದಮಜಲು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100175194 Neelamma - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ #3-121 ಅಂಗಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100175195 SAROJINI - W/O: ಉಮಣ ಗೌಡ ಮುಚ್ಚೆಲಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100175196 Poovappa GOwda - ಬಿನ್ ದಿ||ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ, ಏಕೋ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110100175197 Sarojini - C/O ನೇಮಣ್ಣ ಗೌಡ 3-130ಎ,ಬೈದ್ರೊಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175198 Sesamma - ಕೋಂ ದಿ|| ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ಅಂಗಡಿಮಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110100175199 Poovakka - ಕೋಂ ದಿ||ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ, ಬಾಲಂಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100175200 Vidya - W/O: ಶಶಿಧರ #3/91 ಆರಳಿಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100175201 Yashodha - W/O ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ 3-74 ಎಂರ್ಬುಡೇಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100175202 Gopi - ಬಿನ್ ದಿ||ಜಿನ್ನು ಗೌಡ, ಅಂಗಡಿಮಜಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110100178947 B.Balappa Gowda - ಬಿನ್ ದಿ||ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100179375 VARIJA - W/O: ತಿಮ್ಮಪ ಎರ್ಮುಡೇಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100179380 Ummakka - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ #3-87 ಬನದ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100179388 ಲಿಂಗಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ||ಬಾಬು ಗೌಡ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100179391 Nagamma - ಕೋಂ ದಿ||ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಅನಿಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100179392 Kusuma - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ #257-3 ಬಲಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100179393 Yamuna - ಬಿನ್ ದಿ||ಓಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಿಲಾರು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100179394 KAMALA - ಕೀಲಾರು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100179395 Revathi - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ #3-84 ಪುಯಿಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110100179396 ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ||ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಕುಂಟಾಲಪಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100179397 KUSUMAVATHI - W/O ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ # 3-91 ಹಾರಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100179398 Prema - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ 3-167 ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100179399 RAJEEVI - ಅನಿಲ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100179400 K P Rathidevi - C/O ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ 3-59,ಕೊಡಂಗೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100179409 Pushpavathi - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ #168 ಅನಿಲ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100179410 Yamuna - ಬಿನ್ ದಿ||ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕುರುಡಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100179411 Varija - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಾಲಾಂಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100179412 Jayanthi - W/O: ಎಚ್.ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ 3/189ಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100179413 ಪಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕ ಗೌಡ ಪಯ್ಯೋಡಿ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100179414 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ದಿ||ಚನನ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಗೇರು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100179415 PUSHPAVATHI - ನೆಕ್ಕಿಲಾರು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100179418 GIRIJA - ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಣ್ಣು ಹೌಸ್ ಬ0PHH(NK) / NCS------250000000-
110100179423 JANAKI - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಕೊ ಮನೆ ಬಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100180988 SEETHAMMA - W/O: ಕೇಶವ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100181067 Geetha - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ # 268 ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100181069 Kamala - ಬಿನ್ ದಿ||ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಡ್ಡಾರು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100181072 Prema - ಕೋಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಓಡಿಕ್ಕಾರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100181093 SHYAMALA - W/O: ದೇಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೈಯೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100181383 GUNAVATHI - W/O: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ಡಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100181917 Jinnappa Gowda - ಎಕೊ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100181927 Vishwanatha - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಗೇರು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100182315 DEEKAMMA - ಬಿನ್ ದಿ||ಚನನ ಗೌಡ ಅರ್ದಲ್ದಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100182316 Ambika - W/O: ಲವ ಗೌಡ ಪೈಯೋಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಷಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100182384 Veerappa Gowda - ಬಿನ್ ದಿ||ಬಾಬು ಗೌಡ ಅಡ್ಡಾರು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100182562 Sowmya M - W/O ಉಮೇಶ್ ಕೆ # 117/3 ಕಜೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100182563 GANGAMMA - W/O: ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೈದ್ರೊಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100182565 Jinnamma - D/O: ದಿ: ಓಡ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ #194 ಬೈPHH(NK) / NCS------300000000-
110100182566 SUNDARI - W/O: ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾರ್ತ್ಯಾರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100182707 DHARNAMMA - ಕಿಲಾರು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಮನೆ ಬಂದರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100183074 Sunanda Yane Gulabi - W/O ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ # 197 ಬೈಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100183077 Sujatha D - W/O ಸಂಜೀವ ಗೌಡ # 3-165 ಮಣ್ಣಸಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100183165 Kamala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೌಡ ಅನಿಲ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100183166 Sumanaji Jain - W/O: ವೃಷಭರಾಜ ಜೈನ್ ಶಾಂತಿ ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100183213 Cheluvamma - ಬೈದ್ರೊಟ್ಟು ಮನೆ ದ ಕ ಬಂದಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100183220 Rukmaya Gowda - ಬಿನ್ ದಿ||ಜಿನ್ನು ಗೌಡ ಅಂಗಡಿಮಜಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100183246 Monamma - ಕೋಂ ದಿ||ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಬೈದ್ರೊಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100183315 PUSHPA - W/O: ಕೊಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಿಲಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100183713 SUSHEELA - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಎಕೊ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100183714 Vedavathi - W/O: ಯುವರಾಜ ಗೌಡ #100ಎ ಬನದಮಜಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100183802 Duggamma - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ #106 ಅಂಗಡಿಮಜಲುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100183984 RAJIVI - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100184044 Shashikala - S/O: ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ #85 ಬನದ ಮಜಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100184212 Sujatha - ಗುರಿಪೆರಾಲ್ ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100184263 Geetha - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಡಿಮಜಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100184979 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ||ದುಗ್ಗ ಗೌಡ 3/36 ಉಪ್ಪಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185319 Vedavathi - ಕೋಂ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 3/98 ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185325 REVATHI - C/O ಪದ್ಮಯ್ಯ #3/80ಬಿ, ಪೂಯಿಲ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100185326 Rekha - W/O: ಉಮೇಶ ಗೌಡ #3-84 ಪುಯಿಲ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185327 CHITHRAVATHI - W/O: ಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕಿಲಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185332 PARVATHI - W/O: ಚಿದಾನಂದ ಸೋನ ಕುಮೇರು ಹೌಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110100185339 Thulasi - ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 3/36ಎ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100185340 Balakka - ಬಿನ್ ದಿ||ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ 3/37 ಉPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185344 VINODAK - ಕೋಂ ದಿ|| ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 3/246 ಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100185709 Sujatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185710 Anitha - ಕೋಂ ಉದಯ 2/279 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185711 Ramakka - W/O: ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100185712 Girija - ಕೋಂ ದಿ||ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ 3/127 ಬೆಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110100185870 Elyakka - ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185980 Sheenappa Gowda - ಕೋಂ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ 3/101/1 ಉಪ್ಪಿನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100185981 ನಾಗಮ್ಮ - ಕೋಂ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 3/202 ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110100185982 KUSUMA - ಕೋಂ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ 3/25 ಉಪ್ಪಿನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100185983 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಾನೇ ಕುಕ್ಕ ಗೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100186309 SARASWATHI - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪಿಲತ್ತಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****847220/05/2022FPS****847220/05/202215000000020/05/2022
110100186369 Girija - ಕೋಂ ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ 3/223 ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100186371 NAYANA - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100186450 Suvamma - ಕೋಂ ಅಣ್ಣಿ ಗೌಡ 3/49 ಉಪ್ಪಿನಂಗಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100188051 Susheela - ಕೋಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 2/12 ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100188699 Umesha - S/O: ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ #3-188 ಹರ್ತNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100188728 HEMALATHA - W/O ಅನಂದ ಗೌಡ ಬಿ 111-205 ಅನಿಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100188791 Pushpalatha L - W/O ಮೋಹನ ಬಿ ೪ಎ ಬಾಂಗೇರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100188830 Shashiprabha - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಕೊಂಕನೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100188848 Seetharama Gowda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌPHH(NK) / NCS------50000000-
110100189074 MUTTHAMMA - W/O: ನೇಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಅಡಿಲ್ ಮಜಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100189217 HONNAMMA - ಮಿತ್ತ ಬೈಲು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100189219 Rashmitha B - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಪರಪ್ಪಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100189257 Rajeshwari - W/O: ಅಶೋಕ್ ಏಚ್ 3-186 ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100189386 Neesha Jain K - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಪಿ ಜೈನ್ ಪೆರ್ಲ ಹೊಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100189397 PUTTAMMA - ಅಡ್ಡಾರು ಮನೆ ದ ಕ ಬಂದಾರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100189479 BHAVANI - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ಏಕೊ ಮನೆ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100189610 HONNAMMA - ಬಳ್ಳೀದಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂದಾPHH(NK) / NCS------400000000-
110100189744 SESAMMA - W/O ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಟುನೊಟ್ಟು ಹೌPHH(NK) / NCS------100000000-
110100189745 Rohini V - W/O ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ ನೋಟ್ ಮನೆ ಬಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
110100189870 Hemavathi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೋಣಯ್ಯ ಬಂಟಪಾದೆ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100190135 Francis Joseph - C/O ಜೋಸೆಫ್ ಬಟರಿ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100190867 KUSUMAVATHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಡ್ಡಾರು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100191294 VIMALA - C/O ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ 3-134 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100191402 SUNDARI - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಬದ್ಯಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100191423 LILAVATHI - ಬದ್ಯಾರ್ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ ಬಂದರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110100191681 Vimala.K - ನೆಲ್ಲಿ ಗೇರು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100192024 Thriveni M S - W/O ಪುಷ್ಪಾಧರ ಪಿಲಿಕ್ಕ ಮನೆ ಬಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192034 Shashikala S - D/O ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಿ 242 ಪಿಲಿಕ್ಕೋ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192066 Vidya - C/O ಯೋಗೀಶ್ ಡೋರ್ ನಂ 3-106 ಅಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100192273 Mohini Gangadhara Gowda - ಗಂಡ: ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ #ಬ.111-281 ಪಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192489 Vijayashree - ಪ್ರವೀಣ ಬಿಎ.3-129/ಎ ಪಾಪುದಡ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192909 SAVITHA - W/O ಲೋಕೇಶ್ ತಾರಕೆರೆ ಹೌಸ್ 139 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193271 KESHAVATHI - ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಬಂದಾರು ಅಂಚೆ ಬಂದರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193421 Hemalatha - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ ನಿಸರ್ಗ ನಿಲಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193882 Poornima K - W/O ಶರತ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮನೆ ನಂ 253 ಇಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193974 Baby H - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಯಾದವ 1-39 ಹಲೇಜಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194092 Meenakshi - C/O ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ ಬ-3-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194515 SUNANDA - W/O: ವಾಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಜಿಕುಡೇಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194726 Meenakshi Dayanand Gowda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಯಾನಂದ ಗೌಡ 3-271 ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100194960 Vinoda U - W/O ಉಮೇಶ # 3/216 ಬಾಲಂಪಾಡಿ ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110100195036 Swathi - W/O ರವಿಚಂದ್ರ ಗೌಡ # 3/216 ಬಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100195519 SUNDARI - C/O ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ 3-155,ಪಾಪುದಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110100195653 Shobha - W/O: ಬೊಮ್ಮ ಗೌಡ 3-163 ಅಡೀPHH(NK) / NCS------100000000-
Top