REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121802 Akhilashree K - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ವಿ ಮನೆ ನಂ 2-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121929 Malathi - W/O ಮೀನಪ್ಪ ಕೆರೆಮಜಲು ಹೌಸ್ ಬಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122442 Sharanya B - W/O ಜಿ ಅರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆರೆಮಜಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122545 Vanitha K Holla - ಎನ್‌ ಕರುಣಾಕರ ಹೊಳ್ಳ ಬಿ ಎ11-277NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122803 Yamuna N S - ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೊ-1-140 ನಾಯಿಮಾರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122818 Varija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ # 1-14PHH(NK) / NCS------150000000-
110100122821 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವೀನ ಪೂಜಾರಿ # 1-1PHH(NK) / NCS------250000000-
110100122831 GANGAMMA - ಪುಯಿಲ ಮನೆ ಬ0ದಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100122832 LILAVATHI - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಪುತ್ತಿಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100122834 ಸಾಕಿರಾ - ಶಾಫಿ ಮಂಜಿಲ್ ಅಂಡಿಕೇರಿ - ಬಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100122844 SEETAMMA - W/O: ತುಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪುಯಿಲ ಬಂದPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122845 ಪದ್ಮಶ್ರೀ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಂಜಯ #2-234 ನಾವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100122872 Chandrakala - W/O: ಪೂವಪ್ಪ ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100122873 Suvamma - ಮಾತೃ ಶ್ರಿ ನಿಲಯ ಪುಯಿಲ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100122875 Yashoda - W/O: ಸತೀಶ #51 ಕೊಡೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------50000000-
110100122886 KESHAVATHI - W/O: ನೇಮಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ ಬಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100122892 Sujatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕೇಶ್ ಡಿ ದಂಬೆತ್ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122911 KUSUMA - ಊಂತನಾಜೆ ಮೊಗ್ರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100122919 SESAMMA - ತಿಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಪೊಸ್ಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100122935 MEENAKSHI - W/O ಕಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೈತರಡ್ಡ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022---200000000-
110100122994 Revathi - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ #2-248ಎ ಉಳಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202220000000017/05/2022
110100123009 Chandravathi K Y - W/O ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಂತನಾಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100124757 SEVANTHI - ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125791 YAMUNA - W/O: ಪೊಡಿಯ - ಪಾಣೆಕಲ್ಲು ಬಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125969 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಶಾಂತ # 2-65 ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100126316 Rathnavathi - ನಾವುಳೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರು ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100126701 H VIMALA - ದಂಬೆತ್ತಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೊಗ್ರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100127331 JANAKI - ಈಶ್ವರ ಕುಮೇರು ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022---200000000-
110100127465 ಭವಾನಿ - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ 1-86 ಜಾಲ್ನಾಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127864 Sumangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127883 ಗೀತಾ - W/O ಗಂಗಾಧರ # 128 ಎ ಮೊಗ್ರು ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127948 ಚೆಲುವಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------400000000-
110100127956 ವಸಂತಿ - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಅರ್ಬಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100128022 Assamma - W/O: ಇಸುಬು ಬೊಲ್ಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128495 Harinakshi - - ಕಲ್ಚಾರು ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮೊಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128499 Bharathi - W/O: ರಘು ಗೌಡ ರೆಂಜದಡಿ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202220000000016/05/2022
110100128500 MAMATHA - ಓಜಾಳಿ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರು ಬಂದರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128504 Harshitha K M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದಯ ಕೆ #1-82 ಕೊಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128508 Pushpavathi - W/O: ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಪರಕ್ಕಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128510 NALINI - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ ಎರ್ಮಲ ಮನೆ ಮೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128587 GOPI - ನಡು ಎರ್ಮಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊಗ್ರು PHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022FPS****277520/05/202245000000020/05/2022
110100128588 Samsila - W/O ಎ ಆಸೀಫ್ ಮನೆ ನಂ ಮೊ-2/129/ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128591 JAYASHREE - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲು ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128600 Afsa - W/O: ಸಬೀರ್ ಪಚ್ಚಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128635 Vidyashree - W/O ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ #2-178 ಕೊಡಂಗೆಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128636 Jayanthi - ನಾಗೇಶ ಮೊ 11-178 ಕೊಡಂಗೆಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128658 NEELAMMA - - ಳೆಕೆಂಜಿಮಾರು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128686 Vasanthi - W/O: ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಅತಾವು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128765 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಪೊಯ್ಯಾಳೆ ಮನೆ - ಬಂದಾರು ಬಂದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128769 REVATHI - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ # 1-11 ದಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128770 Pavithra - - ಕೊಡಂಗೆ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128819 Prema - W/O: ಚೇನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಅಂತರ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100128822 Janaki - W/O ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ # 2/206 ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110100128890 Budamma - W/O: ಪಿಜಿನ ಗೌಡ ಕುಂಬುಡಂಗೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129295 Deepa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೊಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಾಂತಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****277519/05/2022FPS****277519/05/202220000000019/05/2022
110100129360 ANUSOOYA - W/O: ಡಾಕಯ್ಯ ಖಂಡಿಗ ಮನೆ ಮೈPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129543 CHELUVAMMA - W/O ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ # 2-62 ಬೀಮಂಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129742 Premalatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ #PHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202220000000017/05/2022
110100130171 POORNIMA - W/O ಜಯ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಉಪ್ಪ ಹೌಸ್ 2/6PHH(NK) / NCS------100000000-
110100130172 KUSUMAVATHI - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಉಪ್ಪ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100130378 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ #90 ನಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131049 Devaki - W/O: ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಂಪ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131142 MOHINI - W/O: ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮುರ್ತಾಜೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131223 GEETHA - W/O ಚಂದಹಾಸ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ 2-10 ಬಂPHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202215000000017/05/2022
110100131239 SHARADA - W/O: ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅತ್ಯಾರಕಂಡ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100131345 LEELAVATHI - W/O: ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಗೇರು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131368 Shilpa - W/O ಹರೀಶ ಡಿ 2/45 ದಂಡುಗ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131387 JAYANTHI - ಪರಾರಿ ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮೊಗ್ರು ಮೊಗPHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202225000000017/05/2022
110100131411 Hemavathi - W/O: ನೋಣಯ್ಯ #2-7 ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202215000000017/05/2022
110100131583 Shalini - W/O ದಿನೇಶ್ ಗೌಡ # 2-232 ದಾಸರಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131585 Sundari - W/O ದಿನೇಶ ಎರ್ಮಳ ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131595 SESAMMA - ಬೊಲ್ಜೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರು ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131603 KUSAMMA - W/O ನರೇಂದ್ರ # 1-26 ಪರಾರಿ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131653 Dharnamma - ನ್ಯಾಮಾರು ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮೊಗ್ರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131863 Janaki - W/O: ಜಯರಾಮ ನ್ಯಾಮಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100131905 ಜಯ0ತಿ - W/O: ನೀಲಯ್ಯ ಗೌಡ ಬ0ದಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132007 YAMUNA - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಈಶ್ವರ ಕುಮೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132032 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - W/O: ಗುರುವಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ - ಪರಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132182 ನೀಲಮ್ಮ - W/O: ಪೊಡಿಯ ಮೊಗೇರ ಕಡಮ್ಮಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132223 PREMALATHA - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಅತ್ಯಾರಕಂಡ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132348 ವೆಂಕಮ್ಮ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ #13ಬಿ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132424 Laxmi - W/O ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಲ್ಪೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132986 Deepa K R - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ ಕೆ ಪಿ ಓಜಾಲಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133017 ಮೈಮುನಾ ಎಮ್ - ಅಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ 2-129 ಸಿ ಪಚ್ಚಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202220000000016/05/2022
110100133025 Bhuvaneshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133127 Usha T E - W/O ದಯಾನಂದ ಮನೆ ನಂ ಮೊ-1-20 ದಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133323 ರುಕ್ಮಿಣಿ - W/O: ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನಿನ್ನಿಕಲ್ಲು PHH(NK) / NCS------300000000-
110100133418 ಹೇಮಲತಾ - ದಂಡುಗ ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮೊಗ್ರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133957 DEVIKA - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಎಮ್ ಮುಗೇರಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133995 DEVAKI - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೊಟ್ಟಿಮಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134000 KAMALA - W/O: ಪಾಂಡಿ ಗೌಡ ದಂಡುಗೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****277519/05/2022---250000000-
110100134094 LOKAMMA - W/O: ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ 73 ಗುತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134125 Mamatha K - W/O: ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ #ಬಿ-245 ಕೆಲೆಂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134133 ಮಾಲತಿ ಪಿ ಕೆ - W/O: ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134242 G Prameela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಗುತ್ತುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134333 Kusumavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಞಣ್ಣ #30, ಅತ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110100134523 DEVAKI - W/O: ಗೋವಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಕೆರೆಮಜಲುPHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202215000000017/05/2022
110100134587 Sundari - W/O ಎಮ್‌ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿಎ 1-2PHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022FPS****277520/05/202230000000020/05/2022
110100134704 VARIJA - C/O ಪಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-29 ಪರಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134760 Baby - W/O: ದೇವಪ್ಪ - ಪಿಲಿ ಕುಡೇಲು ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100134806 Minakshi - W/O: ಮುರಳೀಧರ ಎ - ಅಂತರ ಮೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134809 INDIRA - W/O: ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆಲಾಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135000 Kunhi Hengsu - W/O: ಕೈಮಲ ಪುಡೈನ ಬನ ಬಂದಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135144 POOVAKKA - W/O: ಲೋಕಯ್ಯ ಮುಂಡಾಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135494 VIMALA - W/O ನಾರಾಯಣ ಮನೆ ನಂ 1-24 ಪರಾರಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100135501 RAJEEVI - W/O ರವಿಚಂದ್ರ ಗೌಡತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100137188 Zohara - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಬಟ್ಲಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137189 Yamuna - W/O: ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ #13ಎ 1-7AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137192 ಲಿಂಗಮ್ಮ - ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ||ಅಪ್ಪಯAAY(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202235000000016/05/2022
110100137193 ಅಕ್ಕು - ಅಕ್ಕು ಕೋಂ ದಿ||ಬಾಬು ಕಜೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202235000000018/05/2022
110100137195 BHAVANI - W/O: ಕುಂಞ ಮುಗೇರ ಕೊರಂಗಡ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137196 KAMALA - W/O: ಚೊಮ ಮುಗೇರ ಕೊರಂಗಡ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137197 LALITHA - W/O: ಉಗ್ಗಪ್ಪ ನರ್ವಲ್ಪಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137198 ಕುಶಾಲ - ಕುಶಾಲ ಬಿನ್ ದಿ||ಕಾಳು ಪಾಣೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202215000000016/05/2022
110100137199 KORAPOLU - W/O: ಮಂಚ ನಲ್ಕೆ ನಡುವಡ್ಕ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137200 Ramadevi - C/O ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಡಗ 1-149,ಪಾಣೆಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137201 ಚೀಂಕ್ರ ಮೊಗೇರ - ಚೀಂಕ್ರ ಮುಗೇರ ಬಿನ್ ದಿ||ಬಾಡ ಮುಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100137202 Gangamma - ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ||ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137203 ಬೇಬಿ - ಬೇಬಿ ಕೋಂ ದಿ||ಚೆನ್ನು ಮುಗೇರ ಬಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137204 GIRIJA - ಕೋಂ ದಿ||ವಾಸಪ್ಪ ಮುಗೇರ ಬಂದಾರು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137205 ಕಮಲ - ಕೋಂ ದಿ||ಚಣಮು ಬಂದಾರು ಮನೆ ಬಂದಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137206 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ ದಿ||ಬಾಬು ಮುಗೇರ ಪುಂಡೈಬನ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137207 VARIJA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಂ ಓ -AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137208 PREMA - ಡಿ /ಓ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137209 GEETHA - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮುಗೇರಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137210 HONNAMMA - ಕೋಂ ಚಂರ್ಬ ಕೊಲಬ್ಬೆ ಮನೆ ಮೊಗ್ರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100137211 ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ - ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಪೂವಣಿ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137212 GIRIJA - ಕೋಂ ದಿ||ಮಾರುತಿ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137213 Chinnamma - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮುಗೇರಡ್ಕ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137214 PADMAVATHI - W/O: ಬೋಜ ಗೌಡ ಎರ್ಮಲ ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202235000000018/05/2022
110100137215 SUNANDA - ಕೋಂ ದಿ||ಮಾಯಿಲ, ಕೊಲಬ್ಬೆ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110100137217 VASANTHI - W/O: ಶೀನಪ್ಪ ಕೆ ಕೊಳಬ್ಬೆ ಬೆಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137218 MOHINI - ರೋಹಿನಾಥ ಗೌಡ 1-125 ಎ ಮೊಗ್ರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138369 ಸುಬ್ರಾಯ ಹೊಳ್ಳ - ಸುಬ್ರಾಯ ಹೊಳ್ಳ ಬಿನ್ ದಿ||ಶಂಕರ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100139569 Varija - ಕೊಪ್ಪದಡ್ಕ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100144325 LALITHA - w/o ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ, ಹತ್ಯರ ಖಂಡ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100146739 Janaki - ಕೋಂ ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುಗೇರಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100148910 Shareepamma - W/O: ದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #4(1) ಬಟ್ಲಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100148911 ಅಕ್ಕು - ಕೋಂ ದಿ||ಹುಕ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಕೋಡೆಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110100148912 ಸುಲೈಮಾನ್ - ಸುಲೈಮಾನ್ ಬಿನ್ ದಿ||ಕುಂಞಮೋನು ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148913 Safeeya - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಪೆರಲ್ದ ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110100148914 ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ - ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಬಿನ್ ದಿ||ಮೊಹಮ್ಮದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148915 umavathi - ಮಿನ್ಕಳ್ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------350000000-
110100148916 ಆಣ್ಣು ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148917 AVVAMMA - - ಪೆರಲ್ದ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022FPS****277520/05/202210000000020/05/2022
110100148918 ಶೀನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ - ಬಿನ್ ಮೋನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148919 Seethamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ #15 ಓPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148920 Honnamma - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 104 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148921 SAROJINI - ಸರೋಜಿನಿ ಕೋಂ ದಿ||ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202215000000018/05/2022
110100148922 JANAKI - - ದರ್ಖಾಸ್ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148923 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಕೋಂ ದಿ||ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಅತ್ತಾವು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100148924 Ramakka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ # 78 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148925 ನೀಲಮ್ಮ - ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ||ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ ಬೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148926 Kusuma - - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರPHH(NK) / NCSBiometric****277519/05/2022FPS****277519/05/202210000000019/05/2022
110100148927 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಬಾಬು ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148928 ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಲಕ್ಷ್ಮಣPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148929 UMAVATHI - W/O: ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148930 Atheejamma - ಐಸಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ||ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೇರಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110100148931 Zubaida - W/O: ಆದಂ ಬ್ಯಾರಿ - ಪೆರಲ್ದ ಪಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100148933 Lalitha - ಕಂಪ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022---200000000-
110100148934 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ದಿ||ಪೂವಣಿ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202235000000017/05/2022
110100148935 Honnamma - C/O ಹನಿಯ ಕುಂಬಾರ 1-73,ಶ್ರೀರಾಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148936 KAMALA - W/O: ಸಂಜೀವ ಪರಪ್ಪ ಮನೆ ಬಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148937 PADMAVATHI - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ರಾಮಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಪೆರಲದPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148938 VASANTHI - ಪರಪ್ಪ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148939 MEENAKSHI - ಗಂಡ: ದರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 133ಎ ಪೊಯ್ಯೊಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148940 LINGAMMA - W/O: ಕೇಶವ ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಬಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148941 CHINNAMMA - ಅತಾವು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100148942 ಗಿರಿಯಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಕರ್ತ ಕಜೆಕೋಡಿ ಮನೆ ಬಂದಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148943 BABI - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಚೀಂಕ್ರ ಮುಗೇರ ಬಾ-1-2PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148944 Honnamma - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಬರ ಮೇಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148945 SHASHIKALA - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಿಲೆಂಜಿಮಾರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022FPS****277520/05/202220000000020/05/2022
110100148946 ಶಿವಪ್ಪ - ಶಿವಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಿನ್ ದಿ||ತನಿಯಪ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110100148947 JAYA - ಪಾಣೆಕಲ್ಲು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202215000000018/05/2022
110100148948 GUMMAKKA - C/O ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿಎ-1-165 ಪೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148949 MINKA - W/O: ಅಂಗರ ಕೆರೆ ಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148950 JAYA - W/O: ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - - ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148952 LAKSHMI - W/O: ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಜತಕೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202225000000017/05/2022
110100148953 ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಜೆತ್ತ ಕ್ಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100148954 Lalitha - W/O: ಆದಪ್ಪ ಗೌಡ #1-232 ಗಿಳಿಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202220000000016/05/2022
110100148955 Girija - W/O: ಪೊಡಿಯ ಪುಂಡೈಬನ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110100148956 LAXMI - C/O ಸೇಸಪ್ಪ ಕಾಂತಾಜೆ ಮನೆ ಬಂದಾರPHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022FPS****277520/05/202220000000020/05/2022
110100148957 ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕೆ.ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಮೊಡೆಂಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148958 nagamma - ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಕಾಂತಪ್ಪ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148959 chennakka - ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಕಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110100148960 ಬೀಪಾತುಮ - ಬೀಪಾತುಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ||ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೇPHH(NK) / NCS------300000000-
110100148961 ಡೊಂಬಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ - ಡೊಂಬಯ್ಯ ಕುಂಬಾರ ಬಿನ್ ದಿ||ಮೋನಪ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100148962 ಜಾನಕಿ - ಬಿನ್ ದಿ||ಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****277519/05/2022FPS****277519/05/202230000000019/05/2022
110100148963 RUKMINI - C/O ಪದ್ಮ ಕುಂಬಾರ 1-86,ಶ್ರೀರಾಮನPHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022---250000000-
110100148965 HARINAKSHI - ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುAAY(NK) / NCSBiometric****277519/05/2022FPS****277519/05/202235000000019/05/2022
110100148966 ಕೊರಗಪ್ಪ - ಬಿನ್ ತಮುಣಿ ಬಂದಾರು ಮನೆ ಬಂದಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148967 kali - ಕಾಳಿ ಕೋಂ ದಿ||ಅಂಬೋಡಿ ಪುಂಡೈಬನ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100148968 ಧರ್ಣಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ||ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100148969 LAKSHMI - ಬಿನ್ ದಿ||ಅಣ್ಣು ಗೌಡ, ಹೊಸ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148970 Gangamma - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಂಪ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148971 ಚೆನ್ನ ಮುಗೇರ - ಬಿನ್ ದಿ||ಬೊಗ್ಗ ಮುಗೇರ ಮಾಲಸರ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100148972 RAMAKKA - ಪೆಲತ್ತಿಮಾರು ಬಂದಾರು ಬಂದರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148973 GULABI - W/O: ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆಲೆಂಜಿಮಾರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148974 JANAKI - W/O: ಓಡಿ ಮುಗೇರ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148975 Suma K - C/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕರಾಜೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****277519/05/2022FPS****277519/05/202215000000019/05/2022
110100148976 AVVAMMA - 2-39 ಕೇದಗೆದಡಿ ಮನೆ - ಬಂದಾರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110100148977 SUSHEELA - ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCSBiometric****277519/05/2022FPS****277519/05/202210000000019/05/2022
110100148978 ಬಾಬು ಕುಂಬಾರ - ಬಾಬು ಕುಂಬಾರ ಬಿನ್ ದಿ||ಅಪ್ಪಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022FPS****277520/05/202230000000020/05/2022
110100148979 CHINNAMMA - W/O: ಕೀಟ್ಟು ಮೊಗೇರ ಮಾಲೆಸರ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100148980 Devaki - W/O: ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ #208 ಬೊಳ್ಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****277519/05/2022FPS****277519/05/202215000000019/05/2022
110100148981 ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಬೂಚ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148982 ಕುಂಞಿ ಹೆಂಗ್ಸು - ಕೋಂ ದಿ||ಕೊರಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪದAAY(NK) / NCS------350000000-
110100148983 Akkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ|| ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148984 ಕಿಟ್ಟ ಮುಗೇರ - ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೇರ ಮಾಲಸರ ಮನೆ ಬಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100148985 ಸೂರಪ್ಪ - ಸೂರಪ್ಪ ಮುಗೇರ ಬಿನ್ ದಿ||ಗುರುವ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202220000000018/05/2022
110100148986 ಕುಸುಮ - ಕೋಂ ದಿ||ಚಿನ್ನಯ ಗೌಡ ಬೊಳ್ಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148987 MONAMMA - ಕೋಂ ದಿ||ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ದುರ್ಗಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202220000000017/05/2022
110100148988 ಮೋನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ - ಮೋನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಿನ್ ದಿ||ಪಿಜಿನ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148989 VARIJA - C/O ಜಾರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಬಿಎ-2-82 ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148990 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬಿನ್ ದಿ||ಮಹಮ್ಮದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148991 ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ - ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ||ಮೊಹಮ್ಮದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100148992 JAYANTHI - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಕಂಪ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100148993 Lingamma - W/O: ಪೊಡಿಯ ಗೌಡ #1-230 ಮಿತ್ತ ಇPHH(NK) / NCS------100000000-
110100148994 KUSUMA - C/O ಜಾರಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-134, ಕಂಪ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100148995 DEEKAMMA - ಕೆರೆಮಜಲು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202225000000016/05/2022
110100148996 LALITHA - W/O ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕರಾಜೆ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100148997 Dharnamma - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ - ನಡುವಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100148998 Rukmini - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊಪ್ಪದಡ್ಕ - AAY(NK) / NCS------350000000-
110100148999 Ayisha - W/O: ದಿ. ವಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಓಟೆಚ್ಚಾರುAAY(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202235000000018/05/2022
110100149000 MAIMUNA - ಮೋನು ಬ್ಯಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ||ಅಬೂಬಕ್ಕರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100149002 SUNDARI - ದಿವಾಕರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100149003 ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ||ನೇಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100149004 Kamala - ಕಾಂತಾಜೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100149005 ಕಮಲ - ಕೋಂ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಪರಪ್ಪ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100149006 RAMAKKA - ಗಂಡ: ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ #1-216 ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCS------350000000-
110100149007 ಜತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೆಲೆಂಜಿಮಾರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149008 KANTHAMMA - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100149009 VEERAMMA - S/O: ಚೋಮ ಗೌಡ #40 ಎ (1) ಬಂದಾರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149010 ಬಾಬು ಮುಗೇರ - ಬಾಬು ಮುಗೇರ ಬಿನ್ ದಿ||ಪಿಜಿನ ಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149011 KORAPALU - W/O: ಬೋರ ಮಾಲೆಸರ ಮನೆ ಬಂದಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149012 Lalitha - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪುಂಡೈ ಬನ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100149013 Podi - ಬಿನ್ ದಿ||ಪೊಂರ್ಕ ಮುಗೇರ ಬಂದಾರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100149014 ಆಣ್ಣು ಮುಗೇರ - ಬಿನ್ ದಿ||ಕರಿಯ ಮುಗೇರ ಮಾಲಸರ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149015 SUNANDA - C/O ಜಾರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿಏ-1-117ಏ ಓಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149016 ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ - ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಪೂವಣಿ ಗೌPHH(NK) / NCS------100000000-
110100149017 NAGAMMA - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100149018 ಧರ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100149019 Shylaja.H.S - ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಶಿವಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100149021 GIRIJA - ಕೋಂ ದಿ||ನೀಲಯ್ಯ ಕೊಪ್ಪದಡ್ಕ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100149022 Harinakshi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ದಿನೇಶ ೨-೪೭/ಸಿ ಕೊಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100149023 Kamala - ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110100149024 YASHODHA - W/O: ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಪೆಲತ್ತಿಮಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100149025 ವೀರಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ|| ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬರೆ ಮೇಲPHH(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202225000000018/05/2022
110100149026 SHIVAMMA - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಡಿಮಜಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100149027 Amitha - W/O: ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ #1-105 ಪಾಣೆಕPHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202220000000016/05/2022
110100149028 DHARNAMMA - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100149029 Varija - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ #167 ಕೊಡಿ ಮಜಲPHH(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202220000000018/05/2022
110100149030 PREMA - C/O ಬಾಬು ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆ ನಂ 1-137 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100149031 DEVAKI - ಪೆರಲ್ದ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100149032 Kamala - W/O: ಹುಕ್ರಪ್ಪ #95ಎ ಕೆರೆ ಮಜಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100149033 Shreelatha - W/O: ರುಕ್ಮಯ ಗೌಡ ನಿನ್ನಿಕಲ್ಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100149034 LALITHA - ಲಲಿತ ಕೋಂ ದಿ||ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100149035 SESAMMA - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕಿಲು ಹೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149036 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣು ಮುಗೇರ ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100149037 SHUSHILA - ಕೋಂ ದಿ||ಚೀಂಕ್ರ ಕಜೆ ಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202220000000016/05/2022
110100149038 Beepathuma - ಕೋಂ ದಿ||ಉಂಞಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮೀರ್ ಮನ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110100149039 MONAMMA - ಕೋಂ ದಿ||ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಪರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100149040 LAKSHMI - ಬಿನ್ ದಿ||ಮುಂಡಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಬರೆಮೇAAY(NK) / NCS------350000000-
110100149041 KUSUMA - - ಬಂದಾರು ಮನೆ ಬಂದಾರು ಬಂದರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100149042 ಭವಾನಿ - ಸುರೇಶ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149043 ಅಕ್ಕಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ||ಸೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ಸುಣ್ಣಾಣ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100149044 HONNAMMA - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ ಅರ್ಥಿದಡಿ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202225000000017/05/2022
110100149045 Gopi - W/O ದಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ 1/34ಬಿ ಬಂದPHH(NK) / NCS------50000000-
110100149046 ಜಾನಕಿ - ಜಾನಕಿ ಕೋಂ ದಿ||ಬಾಬು ಮುಗೇರ ಮಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110100149047 Kamala - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ #2-245ಎ ಸುಣPHH(NK) / NCSBiometric****277516/05/2022FPS****277516/05/202220000000016/05/2022
110100149048 ರೇವತಿ - ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100149053 Geetha - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಾನೆ ಸಂಜೀವ ಗೌಡ 1PHH(NK) / NCS------300000000-
110100149054 Baby - ಪರಾರಿ ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮೊಗ್ರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149055 ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಗೌಡ ದಂಬೆತ್ತಿ ಮಾರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100149056 Eramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಣ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಉಂತನಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149057 Beebinhi - ಕೋಂ ದಿ||ಆದಂ ಬ್ಯಾರಿ ಮುರ ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022---350000000-
110100149058 NEBISA - W/O: ಮೂಸಾನ್ ಪಚ್ಚಡ್ಕ ಮನೆ ಮೊಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****277518/05/2022FPS****277518/05/202225000000018/05/2022
110100149059 NEELAMMA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ 2-178 AAY(NK) / NCS------350000000-
110100149060 SUNDARI - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಪರಕ್ಕಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100149061 RATHNA - ಕೋಂ ದಿ|| ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಧಂಬೆತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100149062 ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್‌ ಬಿ - ಬಿ.ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಬಿನ್ ದಿ||ಇಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100149063 THIMMAKKA HENGSU - ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ದಿ||ಐತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100149064 APPI - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮುಗೇರಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100149065 RUKMINI - ಬಿನ್ ದಿ||ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಮುಗೇರಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100149066 BHAVANI - ಕೋಂ ದಿ||ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುಂಡಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100149067 Meenakshi - ದಂಬೆತ್ತಿಮಾರು ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮೊPHH(NK) / NCS------350000000-
110100149068 Revathi - ದಂಬೆತ್ತಿ ಮಾರು ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149069 SHANTHAMMA - ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ದಿ||ಮಾಯಿಲ ಬಾಂಗೇರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100149070 DEJAMMA - ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ತಮ್ಮಯ್ಯ ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110100149071 Janaki - ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ||ಮೋಂಟ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100149072 LALITHA - ಲಲಿತ ಕೋಂ ದಿ||ಪ್ರಭಾಕರ ಕ್ಷೌರಿಕ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100149073 Meenakshi - ಮುಗೇರಡ್ಕ ಮನೆ ಮೊಗ್ರು ಮೊಗ್ರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149074 SUNDARI - ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100149075 Kamala - ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಕೋಂ ದಿ||ತಿಮ್ಮಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****277520/05/2022FPS****277520/05/202220000000020/05/2022
110100149076 HEMAVATHI - W/O: ಪೆರ್ನು ಗೌಡ ಅರ್ಬಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100149077 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ||ಐತ್ತಪ್ಪ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100149078 JANAKI - W/O: ಐತಪ್ಪ ಕಡಮ್ಮಾಜೆ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149079 KORAPOLU - ಕೋಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಕಡಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಮೊಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100149080 Mohini - ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಕೋಂ ದಿ||ಆನಂದ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100149081 Yamuna - ಅಲೆಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊಗ್ರು ಮೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100149083 CHINNAMMA - W/O: ಬಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಎರ್ಮಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100149084 DHARNAMMA - W/O: ಸಂಜೀವ ಎರ್ಮಲ ಮೊಗ್ರು PHH(NK) / NCSBiometric****277517/05/2022FPS****277517/05/202210000000017/05/2022
110100149085 Lakshmi - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಲೆಕ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100149086 DOMBAKKA - ಕೋಂ ದಿ||ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬರುಂಗುಡೇಲುPHH(NK) / NCS------400000000-
110100149087 VIMALA - ಕೊಳಬ್ಬೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊಗ್ರು ಮೊPHH(NK) / NCS------350000000-
110100149088 GOPI - ಗೋಪಿ ಕೋಂ ಜಯರಾಮ ಗಾಂತೊಟ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100149089 SEETHA - ಸೀತಾ ಕೋಂ ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಗಾಂತೊಟ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
110100149090 ದೇಜಮ್ಮ - ಶ್ರೀಮತಿ ದೇಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100149091 GURBI - ಕೋಂ ದಿ||ಬೊಗ್ರ ಮುಗೇರ, ಅಂತರ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100149092 Jayashree - C/O ಉಮೇಶ ಜಿ ಎನ್ ನೆಕ್ಕರಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149093 LAKSHMI - ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗೌಡ ನೆಕ್ಕ ರಾಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100149094