REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100122022 Kamala - W/O: ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ 1-123 ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122041 Mery - W/O: ಪಿ ಇ ಜೋಸೆಪ್ 197-2 ಆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122789 Shali - W/O: ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ.ಎಮ್ 1-162 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123081 ಕಮಲ - ಬೇರಿಕೆ ಮನೆ ಅಡ್ಯ ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125008 Leelavathi - ಕುಡುಮಡ್ಕ ನೆರಿಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100125033 Rekha M - ಎಮ್‌ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮುಚ್ಛಾರು ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125616 Prema - W/O: ಸೋಮನಾಥ 1-177/1 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125649 Honnamma - W/O: ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ನೆಲ್ಲಿಪದPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125943 Valsa - W/O: ಕೆ ಕೆ ಚಂದ್ರನ್ 2-55 ಸಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100125961 Gracy P J - ಶಿಜು ಪೌಲ್ 1-149/2 ಪುದಯಾತ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100126176 REVATHI - ಮುಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100126514 ಬ್ರೆಜೀತ - W/O: ಕೆ ವರ್ಗೀಸ್ 1-199 ಅಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100126614 ಸಾಜಾನ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100126690 Lakshmi - W/O: ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 1-193-2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100126826 Padmavathi - W/O: ಬಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ 1-1777/6 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100126859 ದೇರಪ್ಪೆ - ಕಲ್ಲಾಜೆ ರಸ್ತೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100126966 Sowmya - W/O: ಗಣೇಶ 157 ಕೇರ್ಯ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100126980 Jayalaxmi - D/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ 1-20/2 ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100126981 ಓದಮ್ಮ - W/O: ದಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ 1-189/1 PHH(NK) / NCS------300000000-
110100126982 Sundari - W/O: ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ 1-177/2 PHH(NK) / NCS------300000000-
110100127023 Saraswathi - W/O ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ # 1-87/4 ಮುಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127154 ಲಿಸ್ಸಿ ಕೆ ಎಮ್ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತೋಮಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100127245 ಬಾಲಕ್ಕ - ರಾಜಪ್ಪ 1-97/3 ಪುಲಿಪ್ಪಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127417 Raziya Begam - ನೆಲ್ಲಾಲ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಪುದುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100127676 Sharada - W/O: ದಿ ನಾರಾಯಣ ದಡ್ಪಿತ್ತಿಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110100127677 Angaru - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಮಣು ಮೇರ 1-12/3 ಪೆರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127678 Kusumavathi - W/O: ಸದಾನಂದಯ್ಯ 1-23 ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100127682 Shainaz - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100127692 Vasanthi - W/O: ವಿಜಯ 2/53/1 ಪೋಸ್ಟ್-ಸಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127704 Preethi M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ್ ಎಮ್ ಎಸ್ 2/PHH(NK) / NCS------200000000-
110100127730 ಅವ್ವಾಬಿ - ಪಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹೌಸ್ ಸಾಮೆದ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127748 Namitha.P.T - W/O: ವಿ.ಕೆ.ರಾಜನ್ ವರ್ಗೀಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127938 DEEKAMMA - ನಿಡ್ವಾಳ ಸಾಮೆದ ಕಲಪು ಪುದುವೆಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128017 Dharnamma - W/O: ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ #204,ಅಡ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100128177 Mohini Gowda - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128189 Sundari - ಮುಚ್ಚಾರು ಮನೆ - ಪುದುವೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100128197 ಸರೋಜ - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ 2-57/1 ಸಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128202 Annamma K J - W/O: ವರ್ಗೀಸ್ ಕೆ ಜೆ 1-150/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100128207 K C Shiji - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಎಮ್ ಚಾಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128209 Prema - W/O ಸುಂದರ ಗೌಡ # 1-124 ಕೆಳಗಿನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128210 SHUBHA - C/O ಜಗದೀಶ # 2-11 ಗುಂಡ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100128211 THUMBE - W/O: ಹುಕ್ರ ನಿಡ್ವಾಳ ಸಾಮೆದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128227 Pushpa - W/O: ಪ್ರದೀಪ ಪಿ.ಆರ್ 1-93(6) PHH(NK) / NCS------100000000-
110100128252 PREMA - ನಿಡ್ವಾಳ ಸಾಮೆದಕಲವು ಪುದುವೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128838 Meenakshi - D/O: ಮುದರ 80-ಬಿ ಪಾದೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128897 DURGAVATHI - W/O ದಿನೇಶ ನೆಲ್ಲಿಪದವು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128957 Eliyamma - W/O ಅಪ್ಪಚ್ಚನ್ ಎ ಜೆ ಆರಂಗತ್ತ್ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129052 Lilamma - W/O: ವಿ.ಕೆ.ರಾಜನ್ ವರ್ಗೀಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130293 Ramya - W/O ವಿನಾಯಕ ಮನೆ ನಂ 1-201/2 ಅಡ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100131853 GOPI HENGASU - 201 ಅಡ್ಯರಸ್ತೆ ಪುದುಪೆಟ್ಟು ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131889 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ - ಶಿವರಾಮ ಮನೆ ನಂಬ್ರ-1-101/3 ಶಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131966 ಎಲಿಯಮ್ಮ ಥೋಮಸ್ - W/O ತೋಮಸ್ ವಿ ಎ ವೀರಂದಾನತ್ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132140 ಅಹಲ್ಯ - ವಾಸುದೇವ ರಾವ್ ಎನ್‌ 1-53, ಮೂಲಿಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132153 ಕ್ಲಾರ ಯಾನೆ ಅಮ್ಮಣಿ - W/O ಸಿ ಎ ವರ್ಕಿ # 1-213/1 ಅಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132178 Sandhya - W/O: ಸತೀಶ್ ರಾವ್ 1-55 ಮುಲಿಮಾಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132221 Sarojini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಕೇರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100132259 MOHINI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132368 ANUSHA - ಕೊಂ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅಡ್ಯ ಮನೆ ಪುದುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132476 ಕುಸುಮಾವತಿ - ಕಡಮಂತಿ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಪುದುವೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132490 ಪ್ರೇಮ - W/O: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಡ್ಯಂತಾರು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132633 Savitha K - W/O ಯೋಗಿಶ ಕೆ ಎಂ # 1-124 ಕೆಳಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132680 Eliyamma - W/O: ಕೆ ಜೆ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಆಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132681 Mariyamma - W/O: ವರ್ಗೀಸ್ ಕೆ ಜೆ 1-150/1 PHH(NK) / NCS------350000000-
110100132682 Liji - ಪುಳಿಕ್ಕೆತ್ತೊಟ್ಟಿ ಬೊಳ್ಮನಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132790 D Manjula - W/O: ಎಸ್‌ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಜೈನ್ 2-4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132844 GIRIJA - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೇರ್ಯ ಹೌಸ್ ದಡ್ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132925 Rukmini - W/O: ಪುಟ್ಟ ಗೌಡ ಬರಮೇಲು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132966 ಪ್ರೇಮ - W/O: ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ 1-73/5 ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133003 ಲಾಲಿ ಜೋಸೆಫ್ - W/O: ಜೋಸೆಫ್ ಸಿ ಎಮ್‌ ಆಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133150 Sumithra - D/O: ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಸುದೆಗುಂಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133197 ದೇವಮ್ಮ - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ 1-177/3 PHH(NK) / NCS------300000000-
110100133251 Divya R - W/O ರಾಜೇಶ್ ಎಮ್‌ ಎಸ್ # 2-69/3 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100133296 MANORAMA M S - W/O: ಸಂಜೀವ ಗೌಡ ನೆರಲ್ ಪಳಿಕೆ ಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134074 ಕುಲ್ಸುಂಬಿ - W/O: ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಸಾಹೇಬ್ 164 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100134200 ಡೀಕಮ್ಮ - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ 1-142/2 ಬೊಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100134427 P A Sowdath - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134490 Vishalakshi - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ 1-192/2 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100134687 Balakka - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 96 ಪುಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134699 Gangamma - 208 ಅಡ್ಯ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಪುದುವೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134709 Laxmi - 99 ಹಳೆಮನೆ ನಡ್ಯೇಲು ಪುದುವೆಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100134728 JULAIKA - 164 ಪೋಯ್ಯಲೆ ಪುದುವೆಟ್ತು ಪುದPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135152 Dharnamma - W/O: ದಿ: ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ #1-168 ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135181 Kusamma - W/O: ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135315 Thimmakka - W/O: ಆನಂದ ಗೌಡ #1-168 ಕುಕ್ಕುದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135373 Ramakka - W/O: ಕುಕ್ಕ ಗೌಡ ಕೊಂತ್ಯಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135569 Jinnamma - W/O: ದಾಮೊಧರ ಸುರಳ್ಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137016 ದೇವಕಿ - ಬಿನ್ ಹೇಮ ನಾಯ್ಕ್ ,ಪೊಯ್ಯೋಲೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100137019 BIDUGU - ಕೋಂ ಬೋರ ಮೇರ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ 1-32,AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137020 MANIGA - ಕೋಂ ಗುರುವ ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137021 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಬಿ - ಕೋಂ ಚನ್ನು ಮೇರ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ 1-4AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137022 ದುಗ್ಗಮ್ಮ - ಪೆರಾಳ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟು ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137023 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಕೋಂ ಪುಟ್ಟ ಗೌಡ,ಮಾಂಜೀಲು ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137024 ನೀಲಮ್ಮ - ಕೋಂ ಕುಂಞ,ಪೇರಾಲ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ,ಪುದುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137025 Nagamma - ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗ ,ಬರೆಮೇಲು ಮನೆ,ಪುದುವPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137026 Kulsumbi - W/O: ಸಾಬಾ ಸಾಹೆಬ್ 1-161/5 AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137027 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಪುದುವೆಟ್ಟು , ಗುರಿಯಂಡ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137028 CHELUVAMMA - W/O ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-92/2 ಪೊಸಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137029 Mohini - W/O: ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೇರ್ಯ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137030 SARAMMA - ಕೋಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ,2-66/1 ಬೀಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137031 ಮುದರ - ಬಿನ್ ಮಂಚ ಮೇರ,ಪಾದೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137032 ಅನಿಯಾ - ಬಿನ್ ಕುಕ್ಕ,ಪಾದೆ ಮನೆ,ಸಾಮೆದಕಲಪು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137033 VASANTHI - ಕಾಲೋನಿ ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಪುದುವೆಟ್ಟುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137034 Mohini - ಕೋಂ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137035 SEETHU - 61 ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಪುದುಬೆಟ್ಟು ಪುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137036 AVVABI - ಪಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಸಾಮೆದ ಕಳಪು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137037 Babi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ # 2-39-3AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137038 ಬಾಬು - ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಮೇರ,ಪಲ್ಲದಲಿಕೆ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110100137039 MANJUNATH - ಬಿನ್ ಕೇಶವ ಗೌಡ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100145597 Gouri - ಲೇಟ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಗುರಿಯನ್‌ದ ಹೌಸ್,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147785 Rosamma - ಕಡ್ತಲಕುನ್ನೇಲ್ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147788 Lalitha - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ 1-189/4 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147798 ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ - ಬೊಳ್ಮನಾರು ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------300000000-
110100147799 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರಾಮ ಗೌಡ,ಮುಂಡಾಜೆಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147801 ಮುದರು - ಕೋಂ ಚನ್ನು ಮೇರ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ 1-3PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147802 Odamma - ಕೋಂ ರಾಘವ ಗೌಡ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ, ಪುದPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147803 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಬಾಬು,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ 1-38/2,PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147804 Gouri - ಕೋಂ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147805 Pavithra - W/O: ಸುರೇಶ #1-31 ಮೇಲಿನಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147807 ಶೀನ - ಬಿನ್ ಸೋಮ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147808 ಸುಂದರಿ - ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147809 ದಿನೇಶ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಬಾಸೆ ಗೌಡ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147810 MRS SUSHILA - ಕೋಂ ಮಾಯಿಲ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147811 ಧರ್ಣಪ್ಪ - ಬಿನ್ ದೆಯ್ಯು ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147812 ಬಿಡುಗು - ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------350000000-
110100147813 ಅಪ್ಪಿ - ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147814 Rukmini - ಸುರಳ್ಳಿ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------350000000-
110100147815 Thresiyamma - W/O: ಪಿ.ಡಿ.ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ 1-8(1)PHH(NK) / NCS------300000000-
110100147816 ದೇವಸ್ಯ ಪಿ ಎ - ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147817 RADHAMANI - ಬಿನ್ ರಾಮನ್,ವಲಿಯರ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147818 JANAKI - ಬಿನ್ ಬೊಗ್ರ,ಪೆರಾಲ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147819 Maniga - ಪೆರಲ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147820 LALITHA - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ,ಮಡ್ಯ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147821 ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ,ಕೆಮಣಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147822 Chennakka - W/O: ಧರ್ಮಣ ಗೌಡ 1-31-9 ಮೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147823 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ ಮೇದಪ್ಪ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುವೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147824 ಗೌರಿ - ಕೋಂ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ,ಪೊಯ್ಯೋಲೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147825 ಕಮಲ - ಕೋಂ ಪೆರ್ನು ಪೂಜಾರಿ,ಪೊಯ್ಯೋಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147826 Rukmini - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಉದ್ದದಪಲ್ಕೆ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147827 ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಶೀನ ಗೌಡ,ಉದ್ದದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100147828 DILSHAD - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಪೊಯ್ಯಲೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147829 Lokamma - ಬಿನ್ ಶೀನ ಗೌಡ,ನೆಲ್ಲಾಲ್ ಮನೆ,ಪುದುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147830 ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ - ಮುದೆಂತ್ಯಾರು ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147831 Mohini - W/O: ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 165-1 AAY(NK) / NCS------350000000-
110100147832 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ,ಕಾನಜೆಗುರಿ ಮನೆ 1-170PHH(NK) / NCS------100000000-
110100147833 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ,ಕಲ್ಲಪನೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147834 ಕೆ ಜೆ ಜೋಸ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್,ಅಡ್ಯ ಮನೆ 1-207/1, PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147835 Deekamma - W/O ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ 1-205/1PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147836 REVATHI - ಕೊಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 202-1 ಅಡ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147837 Shobha - ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ,ಅಡ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147838 Santhappa Poojary - S/O: ದಿ ಅಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಯ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147840 ಸುಕುಮಾರನ್ - ಪುದುವೆಟ್ಟು , ಬೊಳ್ಮನಾರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147841 Eliyamma M J - ಬೆತೆಲ್ ಬೊಳ್ಮನಾರು ಪುದುವೆಟ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110100147842 Mrs Mery - ಬಿನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ,ತೋಪಿಲ್ ಮನೆ,ಪುದುPHH(NK) / NCS------50000000-
110100147843 ELIYAMMA - W/O ಎ ಟಿ ತೋಮಸ್ 1-160/2 ಅರಂಗತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100147844 Annamma - W/O: ದೇವಸ್ಯ 1-160 ಪುಲುಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100147845 MARY - W/O: ಕೆ ಜೆ ತೋಮಸ್ 158/1 ಬೊಳ್ಮPHH(NK) / NCS------400000000-
110100147846 DEEKAMMA - ಕೊಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಗೌಡ 2-171/1 ಕಲ್ಲಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147847 ಟಿ ವಿ ಇಸಾಕ್ - ಬಿನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ,ಬೊಳ್ಮನಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100147848 Ummakka - W/O: ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ ಸುದೆ ಗಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147849 Laxmi Bhandary - ಕೋಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ,ಮುದೆಂತ್ಯಾರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147851 Annamma - W/O: ವಿ ಕೆ ಮಾಥ್ಯು 1-195 PHH(NK) / NCS------300000000-
110100147852 Jincy Thomas - W/O: ತೋಮಸ್ 195 ದೊಂತೊಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147853 PUSHPAVATHI - ಬಿನ್ ಬಾಲು ಗೌಡ,ನೆಲ್ಲಿಪದವು ಮನೆ 1PHH(NK) / NCS------400000000-
110100147854 Eliyamma - W/O ಕೆ ಎಂ ಜೋಸ್ 1-144 ಕುಂಬ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100147855 Elsabeth - ಪಿಲತ್ತೇರಿ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147856 Silvi - W/O ಶಿಜು 1-142 ಕುಂಬುಳಿಮೂಟಿಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147858 Seethamma - W/O: ಅಣ್ಣು ಗೌಡ 1-186/1 ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147859 ಶೇಖರ ಗೌಡ - ನೆಲ್ಲಿಪದವು ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147860 ಸೆಲಿನಾ - ಪಿಲತ್ತೇರಿ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147861 RESHMA BANU - ಕೊಂ ಸುಕ್ರುಸಾಹೇಬ್ 1-118/2 ಕೊಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147863 ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಚರಿಷ್ಮಾ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147864 Yashoda - W/O: ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ 1-72 ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147865 ಬೊಗ್ಗ - ಪೆರಾಲ್ದ ಪಲಿಕೆ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147866 ಶಾರದ - ಕೋಂ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನೇರೋಳ್ದಪಲ್ಕೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147867 ಅಂಗಾರ - ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮೇರ,ಪೆರಾಲ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147868 ಮೇರಿ - ಕೋಂ ಜೇಮ್ಸ್ ತೋಮಸ್,ಪಲ್ಲಿಕಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147869 Asma - W/O: ಇಸುಬು 118-1 ಬೊಳ್ಮನಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110100147870 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ,ಮೈರ್ ನಡ್ಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147871 ಸಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ,ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147872 Jinnamma - ಬಿನ್ ದೇರಣ್ಣ ಗೌಡ,ಶಾಂತ್ಯಾಯ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100147873 Vimala - ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ,ಶಾಂತ್ಯಾಯ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147874 Pushpa - W/O: ಚೆನ್ನ ಗೌಡ ಶಾಂತ್ಯಾಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147875 Kalyani - ಕೋಂ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ,ಶಾಂತ್ಯಾಯ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------350000000-
110100147876 Prema - W/O: ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ 8-140 ಪುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147877 GULABI - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ 1-76/1PHH(NK) / NCS------300000000-
110100147878 ಓಬಯ್ಯ ಮೇರ - ಬಿನ್ ನಕ್ಕುರ ಮೇರ,ಮುಜಾರುದಡ್ಡು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147879 AKKU - ಮುಜಾರ್ದಡ್ಡ ಮನೆ ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------350000000-
110100147880 ಅಕ್ಕು - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮೇರ,ಮುಜಾರುದಡ್ಡು ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110100147881 ಕರಿಯ ಮೇರ - ಬಿನ್ ಬೋರ ಮೇರ,ಮುಜಾರುದಡ್ಡು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147882 CHIMPLU - ಬಿನ್ ಬೀರ ಮೇರ,ಮುಜಾರುದಡ್ಡು ಮನೆ 1PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147883 Kamala - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ 75-2 ದರ್ಖಾಸ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147884 SUMI - 1/163/2 ಕಲಪ್ಪುರೆಕ್ಕೆಲ್ ಬೇರಿಕೆPHH(NK) / NCS------450000000-
110100147885 Sujatha - W/O: ಕುಂಜಿರ ಗೌಡ 1-87 ಮುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147886 Keshavathi - ಬಿನ್ ರಾಮ ಗೌಡ,ಮುಂಡಾಜೆಕೋಡಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110100147887 ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಶೋಯಿರ ಗೌಡ,ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147888 ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುದುರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147889 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ,ದಿಡುಪೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147890 Deekamma - ಮಜಲಡ್ಡ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147891 ಉಮ್ಮಕ್ಕ - ಅಂತರ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147892 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - ಪುದುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ , ಬಾಜಿದಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147893 ಲಲಿತ - ಬಾಜಿದಡಿ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147895 ತುಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1-110(1) , ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,ಪುದುವೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147897 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ,ಬೆದುರುಮಾರ್ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147899 ಸೌದಾಮಿನಿ - ಕೋಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್,ದರ್ಖಾಸು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147900 Sindhu - W/O: ಡೆನ್ನೀಸ್ ವಡೆಕ್ಕೇಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147901 ಬಾಬು - ಬಿನ್ ಅಮ್ಮು ಮೇರ,ನಿಡ್ವಾಳ ಮನೆ,ಸಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147902 Sarambi - W/O: ಸಾಬುಲಾಲ್ 2-40 ಸಾಮೆದಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147903 Umadevi - W/O: ಮೋಹನ್ ಕೆ ಕೋರ್ಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147905 ಶೋಭಾ ಎಸ್ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147906 Dharnamma - ಪುದುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ , ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147907 Ashwitha - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ನಂ 1-PHH(NK) / NCS------250000000-
110100147908 ಬೆನ್ನಿ.ಎಮ್.ಜೆ . - ಬಿನ್ ಎಂ ವಿ ಜೋಸೆಫ್,1-154/1 ಮುಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147909 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,1-72/2 ಸದನ ನಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147910 ಸುಬ್ರಾಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147911 ನಾಗಮ್ಮ - ಕೋಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಕೇರ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147912 ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಾಜಿದಡಿ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147913 ಎನ್ ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ - ನೆಡುಂತೊಟ್ಟಿಕಾಲಾಯಿಲ್ ಮನೆ,ಪುದುವೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100147914 ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ,1-122/2 ಕೇರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100147915 ಆನಂದ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಪ್ಪು ಗೌಡ ,1--81/1 ರಾಜಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147916 ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಮೂಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147917 Mariyamma - W/O ಬಾಬ್ ಸಾಹೇಬ್ 2-72 ಬೀಟಿಗೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147918 ಮಾಂಕು - ಬಿನ್ ಪುಕಾರಿ ಕೋರ್ಜೆ ಮನೆ 2-70PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147919 Munirabhi - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ನಡುವPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147920 ರೋಶನ್ ಬಿ - ಕೋಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್,ಸುದೆಗಂಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100147921 Janaki - W/O: ಅಣ್ಣು ಗೌಡ 1/47 ಮೇಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147922 ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸಾ - ಬೊಳ್ಮನಾರು ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147923 Chandrika - ಕೋಂ ಶ್ರೀಧರನ್,ಮೂಲ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100147924 ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಮೂಲ ಮನೆ,ಪುದುವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147925 ಶಾರದ - ಕೋಂ ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ,ನೆಲ್ಲಾಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100147926 ಬಾಲಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬೀಜದಡಿ ಹೌಸ್,ಪುದುವೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100147927 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ - ಕೋಂ ಪ್ರಭಾಕರನ್,ಅಡ್ಯ ಮನೆ ,ಪುದುವೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147928 Baby - W/O: ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ 108-1 ಕನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100157515 Saroja - W/O: ಟೊಕ್ಕಯ್ಯ ಗೌಡ 1-110-3 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100157516 ಅಣ್ಣಿ ಕನ್ನಡ - ಬಿನ್ ರಾಮ ಕನಡ,ಕುಂಡತ್ತಿಲ್ ಮನೆ 1-PHH(NK) / NCS------150000000-
110100160199 Shashiprabha - ಗಂಡ: ಯದುಪತಿ ಗೌಡ #1-77/4 ಡೆಚ್ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100160200 Sharada A P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎನ್‌ ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರನ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100160201 Prathima - W/O: ಉಮೇಶ ಎ 1-140 ಅಡ್ಯ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100160202 ಜೋನ್ಸನ್ ಪಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ - ಬಿನ್ ಪಿ ಎ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ,ಡೋಣ ವಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162112 ಆಂಟನಿ ಸಿ.ವಿ - ಬಿನ್ ಸಿ ಎ ವರ್ಕಿ,ಅಡ್ಕ ಮನೆ 1-213NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165650 ಸಿ.ಡಿ.ತೋಮಸ್ - ಅಡ್ಯ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165653 Varija S - W/O ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ # 1-138 ಓಂ ಶಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165656 ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ - ಕೇರ್ಯ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165657 MALATHI K S - 1-1 ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165658 Mary - 1-20/1 ವಾಯೆಕಡವತ್ ಮನೆ ಮೇಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165661 PUSHPA - ನೆಲ್ಲಾಲು ಅಡ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪುಡುವೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165665 ಕಮಲ - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಅಡ್ಯ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100165669 ಜಾನಿ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಅಡ್ಯ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165671 SAVITHA - ಗಂಡ: ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ 1-141/1 ಬೊಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165674 ಸೋಮಶೇಖರ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಪಾಂಡಿ ಗೌಡ ,ಡೆಚ್ಚಾರು ಮನೆ 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165675 MAHALAXMI - ಡೆಚ್ಚಾರ್ ಮನೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165677 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165678 INDIRA - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ ಮನೆ ನ 1-74/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165679 Vijaya - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ 1-110 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165680 Kamala - 95/3 ಲಾವುದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ - ಪುದುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165683 ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡ,1-123/4 ಮುಚ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165684 Janaki - W/O: ದಿವಾಕರ ಗೌಡ 1-123/3 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165685 ಓಬಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಪ್ಪು ಗೌಡ ,ಹೊಸಮನೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100165686 Shreemathi Rohini - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165688 Chandravathi - D/O: ಟೊಕ್ಕಯ್ಯ ಗೌಡ 1-89/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165689 Sankappa Bhandari - ಮುಂದೆತ್ಯಾರು ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165690 yamuna - ಕೋಂ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ,ಮಾವಿನಡಿ ಮನೆ, ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165691 ರವಿ ಶಂಕರ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಬೊಳ್ಮನಾರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165693 Rajeevi - ಗುತ್ತು ಮನೆ - ಅಂಚೆ ಪುದುವೆಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165694 Gangamma - ಬಲ್ಲಾಡಿ(ಶಾಂತಿ ನಿಲಯ)ಪುದುವೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100165719 Ishawari - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ೩-೯೮/೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165727 Kastury S - W/O: ಎಮ್‌ ಬಾಬಣ್ಣ ಗೌಡ 2-92/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100165728 Bhagirathi - W/O: ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ 2-105(2) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100169522 Radhika A D - ಯಶೋಧರ 1-124 ಕೆಳಗಿನ ಮುಚ್ಚಾರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100170835 Vanitha - W/O: ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-141/2 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100173414 Thimma - ಬಿನ್ ಬಾಬು,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100173415 Chandbi - ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100173514 Vasantha - ಬೆದ್ರುಮಾರ್ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100173516 Nalinakshi - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ 1-100/2 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100173518 Nalini - W/O: ಕೇಶವ ಗೌಡ 2-34 ಪೋಸ್ಟ್-PHH(NK) / NCS------200000000-
110100173521 Majan.B - ಕೋಂ ಅಮೀರ್ ಸಾಹೇಬ್,ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100173522 Ramanda poojary - ಬಿನ್ ಮುದರ ಪೂಜಾರಿ,ಸುರಳ್ಳಿ ಮನೆ,ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100173649 Sumithra - ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ,ಮುದೆಂತ್ಯಾರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100173650 AKKU - 1-35 ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಪುದುವೆಟ್ಟು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100175986 K JOYI - ಬಿನ್ ತಂಗಚ್ಚನ್,ಅಡ್ಯ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175990 Uma Mary - W/O ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೆ ವಿ ಆಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100175995 ರೋಹಿಣಿ ಕೆ - ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣ ಗೌಡ,ಮುಚ್ಚಾರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100176003 KUSHALAPPA GOWDA - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ,ನಡ್ಯೇಲು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100176050 KUSUMAVATHI - ಬಿನ್ ಮೋಂಟ ಗೌಡ,ಪಾಪಿನಮಂಡೆ ಮನೆ 1-PHH(NK) / NCS------300000000-
110100176051 krisnappa gowda - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಮುಂಡಾಜೆಕೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100176052 Revathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100176053 GULABI - ಕೋಂ ಹರೀಶ,ಮೇಲಿನಡ್ಕ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100176056 B SEETHAMMA - ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ,ಅಂಗಡಿ ಮನೆ, ಪುದುPHH(NK) / NCS------300000000-
110100176057 LEELAVATHI - ಕೋಂ ದೇಜಪ್ಪ ಗೌಡ,ಪಾಪಿನಮಂಡೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110100176058 Sherly - ಬಿನ್ ಕೆ ವರ್ಗೀಸ್,ಅಡ್ಯ ಮನೆ,ಪುದುವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100176059 C S ABRAHAM - ಬಿನ್ ಸಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ,ಚಂಬೊಟ್ಟಿಕಲ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100176060 SUNDARA GOWDA - ಬಿನ್ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ,ನಡ್ಯೇಲು ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100176061 SUNDARA POOJARY - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ,ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100176947 RAHIMATH - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಬೊಳ್ಮಾನಾರುPHH(NK) / NCS------350000000-
110100176955 ಲಲಿತ - ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ ,ಕೇರ್ಯ ಮನೆ 1-121, ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110100176956 SHEKARA POOJARY - ಬಿನ್ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ,ಕೇರ್ಯ ಮನೆ,ಪುದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100176957 KUSUMAVATHI - ಕೋಂ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ,ಬಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100176966 Shamshunnisha - W/O: ಜಮಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ #2-39 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100176968 DULEKABI - ಕೋಂ ಶೇಕ್ ಹಸೇನ್,ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100177916 MARIYAMMA - ಕೋಂ ವಿ ವಿ ಜೋಸೆಫ್ ,ವಡೆಕ್ಕೆಲ್ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100177917 Ramadevi - W/O: ಸುಧಾಕರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100177918 ಮಂಜಳಾ - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಗೌಡ,ಮುದಲ ಮನೆ,ಪುದುವೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100177936 THEJAVATHI - W/O ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 140/2 ಬೊಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177937 Sunanda - W/O: ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-189 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100177938 ಶ್ರೀಜಾ ಇ - ಕೋಂ ಎ ಎಸ್ ವಿಜು ಕುಮಾರ್,ಬೊಳ್ಮನಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177943 KUSUMA - ಮುಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100177944 VENKAMMA - ಕೋಂ ಸೇಸಪ್ಪ,ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100177946 BIJU KUMAR - ಬಿನ್ ಎಂ ವಿ ನಾಣಪ್ಪನ್ ,ಪುಜೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177947 CHANDAPPA GOWDA - ಬಿನ್ ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ,ಬೀರ್ನಲಿ ಮನೆ, ಪPHH(NK) / NCS------300000000-
110100177948 Odamma - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 108-1 ಕನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100177949 Poovakka - ಕೋಂ ಕರಿಯ ಗೌಡ ,ಪಾಪಿನಮಂಡೆ ಮನೆ, ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100177958 Yashoda - W/O: ಕುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ 1-126/2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100177959 SUGUNA - W/O ಪ್ರವೀಣ ಮನೆ ನ 1-184 ಬೇರಿಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177960 Jinnamma - W/O: ವಾಸು ಗೌಡ 1-193/1 ದಾದ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100177962 HARIDASA - ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ,ಪಿಲತ್ತೇರಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100177963 DEVAKI - W/O ನೀಲಯ್ಯ ಗೌಡ 1-108/1, ಕನಡಂಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100177984 Revathi - W/O: ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ 1-20/2 PHH(NK) / NCS------300000000-
110100177985 Sharavathi BK - ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 1-124/2 ಮುಚ್ಚಾರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177986 JANARDHANA GOWDA - ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಗೌಡ,ಮುಚ್ಚಾರು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110100177987 Devamma - W/O: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 1-191-1 PHH(NK) / NCS------500000000-
110100177988 JAYANANDA - ಬಿನ್ ಭಾಸ್ಕರನ್,ಮೇರ್ಲ ಮನೆ, ಸಾಮೆದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177989 Revathi - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಗೌಡ,ಬನದಬಾಗಿಲು ಮನೆ,ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100177990 Saroja - W/O: ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 1-6/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100177991 MARY - ಪಲತೇರಿ ಹೌಸ್ - ಪುದುವೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100177992 Eramma - W/O: ದಿ: ಶೀನ ಗೌಡ #1-167 ಅತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177993 Jancy P J - ಬಿನ್ ಅಂತೋನಿ ಪಿ ಎ,ಕಾಪಿನಡ್ಕ(ಪಡ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100177995 Susheela - ಬಿನ್ ನೇಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಪೊಸಂಡ ಮನೆ, ಪುದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100177996 Fathima - W/O: ರಜಾಕ್ ಸಾಹೇಬ್ 1-181 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100178009 Hemalatha - W/O: ವಸಂತ ಗೌಡ 1-86 ನಡ್ಯೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178012 ದಾಮೋದರ ಎಂ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಮೂಲ ಮನೆ 1-72, PHH(NK) / NCS------150000000-
110100178013 Nayana Prince - W/O: ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕ್ಷೆವಿಯರ್ 1-20(PHH(NK) / NCS------300000000-
110100178028 VASANTHA KUMAR - ಬಿನ್ ಕೋಟಿ ಗೌಡ,ಬನದಬಾಗಿಲು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------50000000-
110100178032 ODAMMA - ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ,ಬೇರಿಕೆ ಮನೆ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100178034 ಪ್ರೇಮ - ಕೋಂ ನೇಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಪುಳಿಪಾಜೆ ಮನೆ 1-PHH(NK) / NCS------100000000-
110100178035 Kusumavathi - W/O: ಅಣ್ಣು ಗೌಡ 1-191 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100178037 Lalitha - W/O: ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ 1-96 ಶPHH(NK) / NCS------150000000-
110100178038 Mary P - C/O ಜೋಸೆಫ್ ಮನೆ ನಂ 149 ಪಿಲತ್ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178040 SESAMMA - W/O ಬಾಬು ಗೌಡ 2-30/3 ನೇರೋಲ್ದಪಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178041 THIMMAKKA - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ,ಶಾಂತ್ಯಾಯ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178042 LALITHA - ಪುಳಿತ್ತಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ್ಯಾಯ ಪುದPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178043 Dayana - W/O: ಕಮಲ್ ದಾಸ್ ವಡೆಕ್ಕೇಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100178046 K R VIJAYAN - ಬಿನ್ ರಾಘವನ್ ಟಿ ಎಂ,ಮೇರ್ಲ ಮನೆ, ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178050 AMINA BANU - ಬೊಳ್ಮನಾರು ಮನೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100178051 SEETHARAMA - ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ನಾರ್ಶಪ್ಪ,ಗುರಿಯಂಡ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100178052 DAYANANDA - ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಬೆದ್ರುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100178053 PADMANABHA - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಮೂಲ ಮನೆ, ಪುದುವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178054 MEENAKSHI - ಕೋಂ ಕುಂಜಿರ ಗೌಡ,ಪಾಪಿನಮಂಡೆ ಮನೆ,ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178055 JAYANTHI - ಕೋಂ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ,ಗುಂಪಕಲ್ಲು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178056 K S Vijaya Kumari - D/O: ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ದೀಕ್ಷಾ ನಿಲಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100178057 THIMMAYYA GOWDA - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಮೂಲ ಮನೆ, ಪುದುವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178058 Sebeena Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕ್ರು ಸಾಹೇಬ್ 2-PHH(NK) / NCS------250000000-
110100178059 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟ ಗೌಡ,ಮುಚ್ಚಾರು ಮನೆ1-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100178060 RUKMAYYA GOWDA - ಬಿನ್ ಡೀಕಯ್ಯ ಗೌಡ,ಕನಡಂಗೆ ಮನೆ, ಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100178062 DEVAPPA GOWDA - ಬಿನ್ ಬೊಗ್ರ ಗೌಡ,ಸುದೆಗಂಡಿ ಮನೆ, ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178063 JULEKHA - ಕೋಂ ರಜಾಕ್,ಜತ್ತನಾಡಿ ಮನೆ, ಸಾಮೆದಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100178064 Rajeevi - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ 197 ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100178065 MONTA GOWDA - ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಗೌಡ 1-94 ಪಾಪಿನಮಂಡೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100178068 Akkamma - W/O: ಮೋನಪ್ಪ 131 ಮೇಲಿನಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178069 Malathi - ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ,ಬಾರಾಳಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100178070 Gopi - ಬಿನ್ ಪೆರ್ನ ಗೌಡ,ಮಲೆಜಾಲು ಮನೆ, ಪುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178071 K V POULOSE - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ,ಕೀಲೂರ್ ಮನೆ,ಪುದುವೆಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100178074 Nonamma - W/O: ಬೋಗ್ರ ಗೌಡ ನಡ್ಯೇಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100178075 B K SHABA SAHEB - ಬಿನ್ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬ್,ಬೊಳ್ಮನಾರು ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100179287 Ramya H V - W/O ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ 1-131 ಗುಂಪಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100179807 PADMAVATHI - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ # 1-99/1 ಬಸವಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100180153 Sini - ಆರಯಾಂಡೈಲ್ ಪಿಲತ್ತೇರಿ ಪುದುವೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100180200 KUSAPPA GOWDA - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ,ಎನ್ಕಲೆ ಮನೆ, ಸಾಮೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100180375 IBRAHIM SAHEB - ಬಿನ್ ಶಾನ ಸಾಹೇಬ್,ಅಣವುದಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100180693 Smt Shakunthala - W/O: ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-118(4)PHH(NK) / NCS------150000000-
110100180736 Janaki - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #1-136/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100180759 Keshavathi - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 1-193 ದPHH(NK) / NCS------350000000-
110100181310 Sujatha - ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ,ಅಡ್ಯ ಮನೆ,ಪುದುವPHH(NK) / NCS------150000000-
110100181317 BHASKARA A - ಬಿನ್ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಅಡ್ಯ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100181325 DEEKAYYA GOWDA - ಬಿನ್ ಬಾಲು ಗೌಡ,ನೆಲ್ಲಿಪದವು ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100181372 ಶಂಶಾದ್ ಬಾನು - ಕೋಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್,1-138/2 ಬೊಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110100181376 Shaila PJ - ಬಿನ್ ಅಂತೋನಿ ,ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಮನೆ, ಪುದPHH(NK) / NCS------250000000-
110100181378 VISHALAKSHI - W/O ಎಮ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲೆಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110100181588 Nalinakshi - W/O: ದೇಜಪ್ಪ ಗೌಡ 1-182 ನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100181590 Chandrika N - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎನ್ ನೆಲ್ಲಿಗುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100181592 Mamtaz Begaum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಯಿದಿನ್ ನೆಲ್ಲಾಲ್ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100181594 DEJAPPA GOWDA - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ,ಪಟ್ಲ ಮನೆ,ಪುದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100181930 Devaki - ಬಿನ್ ಮೋಂಟ ಗೌಡ,ದೊಂತೋಡಿ ಮನೆ, ಪುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100182485 ಎ ಜೆ ಜೋರ್ಜ್ - ಬಿನ್ ಎ ಜೆ ಜೋಸೆಫ್,ಪಿಲತ್ತೇರಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100182711 CHAMPAVATHI - ಕೋರ್ಜೆ ಸಾಮೆದ ಕಳಪು ಪುದುವೆಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100182868 INDIRA DEVI - ಕೋಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯರ್,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110100182972 AnithaMJ - W/O: ಜೋಶಿ.ಎಮ್.ಜೆ 1-146 ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100182976 Lilli - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ,ಪಿಲತ್ತೇರಿ ಮನೆ,ಪುದುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100183011 Vasanthi - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ,ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100183138 SESAMMA - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ,ಕಲ್ಲಪಣೆ ಮನೆ, ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100183194 Rathna - ಕೋಂ ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ,ಅಡ್ಯ ಮನೆ, ಪುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100183313 Channakka - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 168-2 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100183971 Kamala - W/O: ಪೂವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಡಮಂತಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100184081 HONNAMMA - S/O: ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ 1-117 PHH(NK) / NCS------350000000-
110100184608 Harish Kumar - ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-136/3 ಬೊಳ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100184733 ಸಾದಾಬಿ - ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ 2-73 ಬಲ್ಲಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100186406 Leela - ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-6/2 ಸುರಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100186562 DEVAKI - ವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ 1-111/2 ಕೇರ್ಯ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100186724 Thulasi - ಕೋಂ ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ ,1-112/2 ಕೇರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100186836 Devaki - ಕೆ ವಿಜಯ 1-111 ಕೇರ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100186865 sujatha - ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ 1-117/1 ಪುದPHH(NK) / NCS------100000000-
110100187118 HONNAMMA - ನೀಲಯ್ಯ ಗೌಡ 1-87/2 ಮುಂಡಾಜೆಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100187391 Premalatha - ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಎಚ್ 1-81/3 ಹೊಸಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100187590 DHARNAMMA - ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ 1-171 ಕಲ್ಲಪಣೆ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100187643 ಜೋಹರಾ - ಇಬ್ರಾಹಿಂ 1-101/4 ಶಾಂತ್ಯಾಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100187783 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಕೋಂ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ 1-111/1 ಕೇರ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110100187853 ROHINI - ಕೋಂ ದಯಾನಂದ ಪಿ ,1-94/4 ಪಾಪಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100188746 Sujatha D Aariga - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಕೀರ್ತಿ ಆರಿಗ ನಿಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100188904 Poornima N - W/O: ಮೋಹನ ಗೌಡ ಏಚ್‌ 1-81 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100188907 G Vishwanathan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎನ್ ಗೋಪಾಲ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100189078 Chandravathi - W/O ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ 1-108/1 ಕನಡಂಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100189242 PRATHIMA - W/O ಜಯಂತ ಮನೆ ನಂ 189/2 ಶಾಂತಿಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100190313 Suvamma - W/O: ಸೋಮ ಗೌಡ 2-18 ಸಾಮೆದಕಲಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100190646 Smt Kavitha - W/O: ಕರಿಯ ಕುಮಾರ್ ಪಲ್ಲದಳಿಕೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100190744 DEVAKI - W/O ಜಗದೀಶ ನೆಲ್ಲಿಪದವು ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100191330 Mariyamma - W/O: ಜೋಸೆಫ್ ಎ ಟಿ 1-160/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192013 PADMINI - - ಮುಕುತೀಕಲ್ ಮನೆ ಸಾಮೆದ ಕಲಪುNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100192155 PREEMA - ಕೇರ್ಯ ಮನೆ - ಪುದುವೆಟ್ಟು ಪುದPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192245 Thanuja G - ಕೊಂ ಯೋಗೀಶ 1-202/2 ಅಡ್ಯ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100192705 Vijaya Kumari - W/O: ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ 2-67 ಸಾಮೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192706 Pushpavathi - W/O: ಜಯವರ್ಮ ಸಮದಕಲಾಪು ಪೋಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192741 Saritha - W/O: ಶಶಿಧರ 198 ಅಡ್ಯ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100192855 Narayana Gowda - ಮುಚ್ಚಾರು ಮನೆ - ಪುದುವೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100193470 Sheela.N - ಶೇಖರ ಗೌಡ ಕೆ 1-89-1 ನಾಡಿಯೇಲು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193958 Saritha Aliyas Nanditha Prabhu - W/O: ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭು ಎ ಟೀಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193982 Kusuma S Rao - W/O: ಹೆಚ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಪೊಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194226 Janardhana Gowda - ಬಾರಾಳಿ ಮನೆ ಸಾಮೇದ ಕಲಪು ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194277 Harshini - ಕೆ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194280 Lalitha - ಅಗ್ರಹಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194308 Radhakrishna Rai S - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವಪ್ಪ ರೈ 2-844 ಶಿಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194568 Thilaka Kumari - W/O: ವೀರೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರ 51-20 ವೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194791 Lisamma - W/O: ಪಿ ಜೆ ಜೋಸೆಫ್ ಪದುಪಳ್ಳಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194933 Sujatha B - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭುವನೇಂದ್ರ 2-85/1 ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100195139 Gangamma - C/O ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ಮಠ ಶಾಲೆ ಮನೆ ಪುದPHH(NK) / NCS------100000000-
110100195514 Shameema Bhanu - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ. ಐಸಾಕ್ ಬಿ 1-163/3 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100195685 Chandravathi - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-77-1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100195872 Savithri Shastry - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ್ ಶಾಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100195924 PUSHPALATHA - W/O: ಕೆ ರಮಾ ಕೃಷ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196121 Sushmitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗರಾಜ ಎಂ 4-79/4 ಆಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196126 Shailaja - W/O: ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಕೆ 4-147(3) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196210 Chandrakala S - S/O: ದಿ:ಪುತ್ತು ಗೌಡ 86 ನೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196321 Revathi - W/O: ಜನಾರ್ಧನ 1-177/2 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100196631 Gracy Gretta D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196675 D Shakunthala V Achar - ಕೊಂ ಕೆ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಕಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196931 Sudhakara D - ಶ್ರೀ ದರ್ಮ ಶಾಸ್ತ ಬೊಳ್ಮನಾರ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100197130 Mallika - C/O ಹರೀಶ್ ಗುಂಪಕಲ್ಲು ಮನೆ ಪುದುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100197397 SUMATHI - W/O: ಕೆ ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೂಡದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100197431 Savitha - W/O: ಯು ಬಿ ಮನೋಹರ ರಾವ್ 1-31 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100197530 JAYAMANI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಣೇಶ ಅಡ್ಯ ಮನೆ ಪುದುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100197630 Nirmala Merta - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಪದ್ಮಕೃಪಾ ಪೊಂಗಾರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100197635 Rajamma.S.Jain - S/O: ಪದ್ಮರಾಜ ಜೈನ್ 1-54 ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100197670 KUSUMA - ಕಾಟ್ಲ ಮನೆ ನಿಡ್ಲೆ ನಿಡ್ಲೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
270200148713 Farzana Abdul Gaphar - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಲPHH(NK) / NCS------200000000-