REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121700 ELSAMMA - ಕಟ್ಲುಕೋಡಿ ಕರಂಬಾರು ತೆಂಕಕಾರಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121829 ANISHA - ಮುರಲ್ಡೋಡಿ ಮನೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಪೋಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121830 ACHAMA - ಮುರಲ್ಡೋಡಿ ಮನೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಪೋಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121985 Sujakumary - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122009 Prema Nayak - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ್ರಾಯ ನಾಯಕ್ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123115 Padmavathi - ಪಲ್ಲದ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ - ಅಂಚೆ ಶಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123116 MOHINI - ಹೊಸ ಮನೆ ಮಣಿಲಾ ಶಿರ್ಲಾಲುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100123117 Leena Fernandis - ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಮನೆ ಅಂಚೆ ಶಿರ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202225000000013/05/2022
110100123121 Vasanthi - W/O ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಗೋಕುಲ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123159 ಸಕಿನಾ - ಮಜಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿ ಶಿರ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****790912/05/2022FPS****790912/05/202225000000012/05/2022
110100123161 Omana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೆಜಿ ಪಕ್ಶಿಕುನ್ನಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123165 Supriya - W/O: ಜಗದೀಶ ಹುಣಿಂಜೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123167 ಫೆಲ್ಸಿ ವೇಗಸ್ - ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಮನೆ - ಅಂಚೆ ಶಿರ್ಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123177 SUJATHA - ಆಚಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಶಿರ್ಲಾಲು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123183 GULABI - ಹಾರದ್ರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೆಂಕಕಾರಂದೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100123186 Varija - ಡೀಕಯ್ಯ 189 ಕಟ್ರಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202210000000017/05/2022
110100123188 Sunitha - W/O: ನಾಗೇಶ್ ಡಿ #222 ದರ್ಬೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****790912/05/2022FPS****790912/05/202220000000012/05/2022
110100123191 Jessy - W/O ಸಜಿ ಜೋನ್ # 291-1 ಪನಿಯೊಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124008 SHARADA - ಮಂಗುಲ್ ತ್ಯಾರ್ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124013 SHASHIKALA - ಕಲ್ಲಾಜೆ ಕಾಜಿ ಮುಗೇರ ಕರಂಬಾರು ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124156 Vishalakshi - W/O ರಘು ಶಿರ್ಲಾಲು ಶಿರ್ಲಾಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100124242 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ್ ಹಾರ್ದಿತ್ತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100124505 DEEPHIKA - 165 ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತ ಕಾಲನಿ ಕರಂಬಾರುPHH(NK) / NCSBiometric****790919/05/2022FPS****790919/05/202210000000019/05/2022
110100124509 Umavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾನಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100124520 Pushpavathi - - ಕುರೆವೂರು ಅಂಚೆ ಶಿರ್ಲಾಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100124531 Sudhamani - W/O ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡ್ತಲ್ದಡ್ಡ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124798 KAMALA - ಹೇಂಡೇಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆ ಶಿರ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125171 GUNAVATHI - 302 ಹಳೆಬೆಟ್ಟು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202215000000013/05/2022
110100125172 Prameela - 302 ಹಳೆಬೆಟ್ಟು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100125175 Eliyamma - ಬೊಂಡ್ರಾಡಿ ಮನೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100125291 Leelavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ನಿಧಿ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202220000000018/05/2022
110100125834 Sumithra - ಹಳೆಬೆಟ್ಟು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****790919/05/2022---200000000-
110100125862 SUNANDA - ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಶಿರ್ಲಾಲು ಅಂಚೆ ಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202220000000018/05/2022
110100125890 Maimuna - ಶಫೀಕ್ ಮಂಝೀಲ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಶಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125911 DARANAMMA - ಮಾಣಿಲಾ ಮಾಣಿಲಾ ಶಿರ್ಲಾಲು ಶಿರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100126457 SHILPA - W/O ಯೋಗೀಶ # 89/1 ಬಾರ್ಲೊಡಿಬೈಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100126710 Akshatha - ಸಾಲುಹಿತ್ತಿಲು ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****790911/05/2022FPS****790911/05/202215000000011/05/2022
110100126879 ಲೀಲಾ - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127073 Leela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ನಂ 1-PHH(NK) / NCS------150000000-
110100127074 Thimmalu - W/O ವಸಂತ # 92 ಪಲ್ಲದೋಡಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100127104 ಮಮತಾ - 246 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127169 ಬೊಗ್ಗಿ - ಮಜಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿ ಶಿರ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100127278 GOWRI - ಕುಲೆಂಜಿ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಅಂಚೆ ಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202235000000017/05/2022
110100127304 ಗುಲಾಬಿ - ಬಂತರ್ಕ ಮನೆ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****790912/05/2022FPS****790912/05/202210000000012/05/2022
110100127514 ತುಂಗಮ್ಮ - ದಿ ಡಾಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127711 GULABI - W/O ಕಬ್ಬು 31/1 ಬಂತಡ್ಕ ಮನೆ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202215000000013/05/2022
110100127757 ಚುಕುಡಿ - 116 ಕುದುರು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202210000000018/05/2022
110100127844 ಸುಗಂಧಿ - 204 ಕಾಜೀಮುಗೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127877 ಚಿನ್ನು - ಮಣಿಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಿರ್ಲಾಲು ಶPHH(NK) / NCS------50000000-
110100127934 ಸುಂದರಿ ಹೆಗ್ಡೆ - W/O: ದಿ: ಸುಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ ಜ್ಯೋತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202215000000013/05/2022
110100127988 GULABI - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಕರಂಬಾರು ಕರಂಬಾರು ಬPHH(NK) / NCSBiometric****790916/05/2022FPS****790916/05/20225000000016/05/2022
110100128007 Baby - W/O: ರಾಜು ಮಲೆಕುಡಿಯ 231 ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110100128035 ಗಿರಿಜ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರಲ್ಲ ಹರಿPHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202220000000018/05/2022
110100128052 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕಲ್ಲಂದಡ್ಡ ಮನೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100128250 Prema - 262 ಮುಕ್ಕುಡೆ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100128486 Shanthi - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ # 282 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100129126 ಅಸ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ವರ್ ಅಹ್ಮದ್ 128PHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100129139 ಮೋನಮ್ಮ - 3/8 ಹಳೆಬೆಟ್ಟು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129321 VANITHA - ಕುದುರು - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೆಂಕಕಾರಂPHH(NK) / NCSBiometric****790916/05/2022FPS****790916/05/202215000000016/05/2022
110100129473 Sumithra - ಪ್ರಕಾಶ 90/1 ಕರಂಬಾರು ಶಾಲಾ ಬಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129486 Shruthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಯರಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****790916/05/2022FPS****790916/05/202220000000016/05/2022
110100129523 Preethi Thomas - S/O ಮನೋಜ್ ಪಿ ಜೋಸ್ 160/1 ಪಾಲಯಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129571 MONAMMA - 174 ಪರಬುಡು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110100129578 Subhashini - W/O ಚಿದಾನಂದ 7(1) ಇಂಚರ ನಿಲಯ ಊರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129626 Tungamma - W/O: ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ # 290 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100129645 ಅನುರಾಧ - W/O ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿರ್ಲಲು . ಶಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129656 Pushpalatha B - ರವಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 213/1 ಬೆಲ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022---300000000-
110100129661 Sunitha - W/O ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡೆಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100129663 Premavathi S - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ # 327 ಕಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129668 LALITHA - W/O ಅಣ್ನು ನಾಯ್ಕ # 106 ಮಾಂತ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129682 MOHINI - ಮಜಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****790912/05/2022FPS****790912/05/202220000000012/05/2022
110100129689 Appi Yane Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ ಕಾಜಿ ಮುಗೇರು PHH(NK) / NCSBiometric****790919/05/2022FPS****790919/05/202210000000019/05/2022
110100129709 LEELAVATHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 261/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129710 GULABI - ಪಿದರ ಮನೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಶಿರ್ಲಾಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110100129717 ಸಫಿಯಾ - ಕೆ ಶರೀಫ್ 65 ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202225000000013/05/2022
110100129728 BABY - ಮುಕ್ರೆ ಕರುಂಬರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129731 KUSHALA - ನಿಶ್ಮಿತಾ ನಿವಾಸ ಮಜಲ್ ಪಲ್ಕೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129733 Deekamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ನೀ ಪೂಜಾರಿ # 33PHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202220000000013/05/2022
110100129734 Sheela - W/O: ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129755 ರಝೀಯಾ - ಕಂಬಳದ ಪಳಿಕೆ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100129785 Aminamma - W/O ಹಸನಬ್ಬ # 50 ಬಂತಡ್ಕ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202225000000013/05/2022
110100129815 MEENAKSHI - ಬಂತಡ್ಕ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129856 AMINA - ಮಜಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿ ಶಿರ್ಲPHH(NK) / NCS------350000000-
110100130070 Geetha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುವಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100130347 PUSHPA - ಕುದರು ಮನೆ ತೆಂಕ ಕಾರಂದೂರು ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130448 Asiya - ಸಿ-71 ಮಜಲು ಪಲ್ಕೆ ಶಿರ್ಲಾಲು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130473 VANAJAKSHI - ಮುಕ್ಕುರ ದಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100130521 Nebisa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಮೀಮ್ ಮನೆ ನಂ 103/2,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100130522 SARAMMA - ಕಂಬ್ಲದಲ್ಕೆ ಕರುಂಬರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110100130570 SEETA - 358 ಮುಂಡೆಲು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100130592 Rohini A - W/O ಪ್ರಭಾಕರ # 191(1) ಶ್ರೀ ಸಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130599 SHAKUNTHALA - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಬಿ ಶಿವಕೃಪಾ ಕಾಯರಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100130656 APPI SAPHALYA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣು ಸಫಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130827 ASYA - ಮಜಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಿರ್ಲಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130880 Sampa - W/O ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ 7/2 ಊರ ಮನೆ .PHH(NK) / NCS------100000000-
110100130901 Appi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕರಂಬಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110100130932 Yashodha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 359PHH(NK) / NCS------200000000-
110100130955 Susheela - ಪೊಸಲಾಯಿ ಕುಲ್ಯರೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಶPHH(NK) / NCS------300000000-
110100130973 REKHA - 251 ನೇತ್ರ ಬೈಲು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202220000000013/05/2022
110100130984 Sumithra - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಶಾರದಾ ನಿವಾಸ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130985 SHOBHA - ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಕರಂಬಾರ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****790916/05/2022FPS****790916/05/202220000000016/05/2022
110100130988 Lalitha - 251 ನೇತ್ರ ಬೈಲು ಕರಂಬಾರು ತೆಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202215000000013/05/2022
110100131046 Susheela - C/O ನಂಜು ಮಡಿವಾಳ #ಸಿ-64 ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202235000000018/05/2022
110100131050 ರಾಜೀವಿ - 171(1) ಹಳೆಬೀಡು ಕರಂಬಾರುಪೇಟೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****790919/05/2022FPS****790919/05/202225000000019/05/2022
110100131176 Sakina - ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತ್ಗ0PHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202225000000017/05/2022
110100131220 Dulaikha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಲ್ವೈಮಾನ್ ಮುಂಡೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131228 NIRMALA - 339 ಏರೋಡಿ ಕರಂಬಾರು ಗ್ರಾಮ ತೆಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131243 Zubaida - ಕಾಜಿಮುಗೇರು ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
110100131331 PUTTAMMA - ಮುಳಿಗುಡ್ಡೆ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100131343 Noornnisa - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫಿ # 183 ಕರಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100131370 AMEENA - W/O ಮುನೀರ್ ಪಾಷಾ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****790912/05/2022FPS****790912/05/202225000000012/05/2022
110100131497 Takamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ. ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ 260AAY(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202235000000013/05/2022
110100131510 Leelavathi - ಡೀಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ 313/1 ಎರ್ಮೆತ್ತೋPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202220000000017/05/2022
110100131547 Sujatha - ಪೊಸಂದೊಡಿ ಮನೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131562 Vasanthi - 145 ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೆಂಕಕPHH(NK) / NCSBiometric****790917/05/2022FPS****790917/05/202215000000017/05/2022
110100131576 AISAMMA - D/O ಉಸ್ಮಾನ್ 65-11 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100131578 RATHNAVATHI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131598 Beena Sam. - W/O ಸಾಮ್ ಪಿ ತೋಮಸ್ # 159 ಕೋಡಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131612 POORNIMA - W/O ರವಿಚಂದ್ರ #207 ಕುರೆವೂರು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131655 Vidya - W/O ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ # 207 ಮಿತ್ತಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131726 APPI - ಕುದುರು ಮನೆ ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡಿ ತೆಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131882 ಗೀತಾ - ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಲಯ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****790916/05/2022FPS****790916/05/202220000000016/05/2022
110100131946 ಬೇಬಿ - 257 ಮುಕ್ರೆ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131964 Pushpa - W/O ಜಯ # 303 ಹಳೆಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****790919/05/2022---200000000-
110100132159 Rajeshwari - W/O ಚಂದ್ರಹಾಸ # 27 ಪಿಜಕೊಡಂಗೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132301 Suhaibathul Misriya - W/O ಶೆಫೀರ್ ಶಫೀಲ ಮಂಝಿಲ್ ಶಿರ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132311 Sowdabhi N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ದರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132423 ಶ್ರೀದೇವಿ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132499 ಲಲತ - - ಬೈಲಡ್ಕ ಅಂಚೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಶಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132566 Neelamma - ಪೊಯ್ಯಲೆ ಮನೆ 33 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****790913/05/2022FPS****790913/05/202250000000013/05/2022
110100132667 Subi John - ಜಾನ್ ಎಮ್‌ ಜೆ 35, ಮುಟ್ಟತ್ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202215000000018/05/2022
110100132768 AMUNI - ಪೊಸಲಾಯಿ ಕಾಜಿ ಮುಗೇರು ಕರಂಬಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****790911/05/2022FPS****790911/05/202225000000011/05/2022
110100132772 Yashalatha - W/O ಅಮ್ಮಾಜಿ ಕೆ ಆಚಾರೋಟ್ಟು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132821 LAXMI - 258 ಪಾದೆ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100132849 ನಿಶಾದ್ ಬಾನು - ರಾಝಿಕ್ ಮಂಝಿಲ್, ಮಜಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಶಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132866 Mamatha S - W/O ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ 269 ಶಿರ್ಲಾಲು PHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202225000000018/05/2022
110100133170 Hemalatha C Poojary - ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಂಬ್ರ 12NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133220 Asmath - ಖಾಲಿದ್ 9 ಬಂತಡ್ಕ ಹೌಸ್ ಶಿರ್ಲಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133344 Lalitha - ಸೂರ್ಲೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೆಂಕಕಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133356 Lissy - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಂಕಚೆನ್ ಟಿ ಪಿ ತುಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133519 Ayisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಜಲುಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****790912/05/2022FPS****790912/05/202215000000012/05/2022
110100133824 KUSUMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಿ ತೆಲುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133865 Mini Mathew - ಸೀ 79 ಮಾಲಿತರ ಮಜಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****790916/05/2022FPS****790916/05/202225000000016/05/2022
110100133890 Asiya Banu - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮಜಲಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****790912/05/2022FPS****790912/05/202220000000012/05/2022
110100134162 Moli Jose - W/O: ಜೋಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾರ್‌ಜೆ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134285 Sharada - W/O: ಪ್ರವೀಣ # 64 ಲೆಂಕಿರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100134334 RUKMINI - ಬಗ್ಯೋಟ್ಟು ಶಿರ್ಲಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134375 Liji K J - W/O ಮನೋಜ್ ಮುಟ್ಟತ್ # 93/1 ಮುಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134482 K Vinoda - W/O ದಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನ 3PHH(NK) / NCSBiometric****790916/05/2022FPS****790916/05/202215000000016/05/2022
110100134525 Ratna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಪುದ್ದರಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202215000000018/05/2022
110100134720 Glaissy - ಮಜಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಪೋಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134959 Kamalakshi - W/O: ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ #210/1 ಕುಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100134960 SUNITHA - ಹುನಿಂಜೆ ಕರಂಬಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135065 Rajendra Rao Mundkur - S/O ಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ 351NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135251 GOPI HENGSU - C/O ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 15 ಅಚರೋಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****790918/05/2022FPS****790918/05/202225000000018/05/2022
110100135530 S