REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100122174 Madhuri Mehendale - W/O: ದಿ: ಯೋಗೀಶ್ ಮೆಹೆಂದಳೆ # 64NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123095 CHAMPA - ಮಾನ್ಯಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123096 Prabhavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100123101 KUSUMA - ಉಮನ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123154 Susheela - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202230000000016/05/2022
110100123157 Malathi P - S/O: ದಿ: ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ # 18 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100123168 KOOSAMM - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದಯ್ಯ ದರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123172 Samitha - 39 (1) ಪಿಲಿಕುಡೇಲು ಸುಲ್ಕೆರPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100123184 YASHODHA - ಪಂಜೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಲ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123189 Vinoda - ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ 108 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123871 Veena M P - W/O ವೀರಶಿಂಹ ಎಮ್ 11/12 ಸುಲ್ಕೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100124029 Sharmila - ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100124038 PREMALATHA - ಹೊಸಮನೆ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124460 Vanaja - W/O ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ 140ಸಿ ಕಾಡಂಗೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124594 Yashodha - W/O ನಾರಾಯಣ 116ಎ ಅಂಬಲಪಲ್ಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100124631 VASANTHI - ಕೋಟ್ಯಡ್ಕ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124700 Yashodha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪುನಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202225000000018/05/2022
110100124701 Deepika Shetty - S/O ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-174 ಪೊಣ್ಣೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124986 MAMATHA - 39 (1) ಪಿಲಿಕುಡೇಲು ಸುಲ್ಕೇರPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022---250000000-
110100126227 SUNDARI - 120 ಪರಾರಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100126299 Vedavathi - ಶಶಿಧರ 173 ನೆಕ್ಕರ ಪಲ್ಕೆ ಸುಲ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110100126696 ಕಮಲ - W/O: ಸಂಜೀವ ಮಲೆಕುಡಿಯ #11-8 ಮಜPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202215000000016/05/2022
110100127960 HEMALATHA - W/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ 39/1 ಪಿಳಿಕುಡೇಲPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100128011 MONAMMA - ಮಜ್ಜೋಡಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಲ್ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202250000000016/05/2022
110100128921 Nethravathi - ಕೈತ್ರೋಡಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110100129076 BHARATHI - ಮಾಸ್ತಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕ್ರPHH(NK) / NCS------350000000-
110100129092 Kavan Kumar - ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/20225000000012/05/2022
110100129242 SUSHEELA - ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸ ಪೊನ್ನೆ ಜಾಲು ಬೆಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110100129603 D Jyothi - S/O ಸಂಜೀವ ಮಲೆಕುಡಿಯ ನೇಕ್ಕರಪಲ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129608 Sundari - ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 34/9 ನೆಕ್ಕಿನಡಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110100129620 Lakshmi - W/O ಆನಂದ ಮಲೆಕುಡಿಯ ನೆಕ್ಕರೆಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022---150000000-
110100129636 SHRIMATHI - D/O ಜಯ # 173/2016/17 ನೇಕ್ಕರಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129638 RUKMINI - W/O ಗೋಪಾಲ ಮಲೆಕುಡಿಯ ನೆಕ್ಕರೆ ಪಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129648 Devamma - ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ 34/7 ನೆಕ್ಕಿನಡಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110100129649 Nirmala - W/O ದಿವಾಕರ ನೇಕ್ಕರ ಪಲ್ಕೆ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100129678 GIRIJA - ಕಾಜೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಲ್ಕೆರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129687 Prema - 1ಡಿ ಮಲ್ಯಂತೇಲು - ಸುಲ್ಕೆರಿ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129697 Mallika - 61(1) ಶಾಲಾ ವಠಾರ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129704 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ # 33PHH(NK) / NCS------100000000-
110100129714 Vijaya A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸುಲPHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202215000000019/05/2022
110100129719 Shyamala B - W/O: ಕೇಶವ ಭಟ್ ಪುಟ್ಟನೊಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129723 Kushala - ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ 34/8 ನೆಕ್ಕಿನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129724 VIMALA - W/O ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ 34/5 ನೆಕ್ಕಿನಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100129725 PUSHPA - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ 34/6 ನೆಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129730 Shyamala - W/O ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ 34/4 ನೆಕ್ಕಿನಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129770 SHASHIKALA - 100/1 ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ದೋಲ್ದೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202220000000019/05/2022
110100129807 Latha - W/O ಲೋಕೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ 4/ಏಲ್ ಮುಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202220000000017/05/2022
110100130039 Pushpa - W/O ಶ್ರೀಧರ # 119 ದರ್ಖಾಸು ಹೌಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130131 Vidyashree P Jain - W/O ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜೈನ್ # 51/2 ವPHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202220000000019/05/2022
110100130205 Sumangala - S/O ನೇಮಿರಾಜ್ ಜೈನ್ # 4/ಕೆ ರಾಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130408 SAVITHRI - ಮುಡಿಪಿರೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳ್ಕೇPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130447 RATNA - 21 ಪಾದೆ ಕೇಮೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100130685 LAVANYA - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಹೊಸ ನಾಕ್ಯಾರು ಬPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202220000000017/05/2022
110100131028 SUCHITHRA - ಮಂಜೋಲೊಟ್ತು ಮನೆ ಸುಳ್ಕೇರಿ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131910 ರೇವತಿ - W/O: ರಾಮ ಮಲೆಕುಡಿಯ # 11-5 PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100131916 ಗುಲಾಬಿ - ಗಾಯತ್ರಿ ಕೃಪಾ ಕಂಬಲದಡ್ಡ ಸುಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202225000000013/05/2022
110100132028 ಸುಜಾತ - W/O: ಸುಧಾಕರ ಕುಲಾಲ ಮುಡಿಪಿರೆ 5 PHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202220000000019/05/2022
110100132119 Saraswathi - ಹೆಡ್ಲಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132169 ಸುರೇಖಾ - W/O ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಐಸಿರಿ ಜಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100132570 Tintu Mathew - 38 (1) ಮಂಪುಲಾ ಮನೆ ಪುಟ್ಟನೊಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132625 Bharathi - ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202235000000013/05/2022
110100132641 SEETHU - 2/1 ಮುನ್ನಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110100132736 PREMA - 103 ಮಂಗಲತ್ಯಾರು ಹೌಸ್ ಸುಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132742 Malathi - ದಿನಕರ 77/1 ಕೂದ್ಯೆ ಮನೆ ಸೂಲ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110100132760 DEEKAMMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100132784 ವಿಮಲ - 50 ಮಣಿಕಂಠ ನಿಲಯ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202230000000017/05/2022
110100132833 Jayanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ನೆಕ್ಕರ ಪಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100132934 LALITHA HEGDE - W/O: ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ ಲಲಿತಾ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110100132938 MOHINI - W/O ಸುಧಾಕರ ಪಿ ಪುಣ್ಕೆದಬೆಟ್ಟು ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133110 Leelamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಾಕೋ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಕೊಕPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202215000000018/05/2022
110100133193 DEEKAMMA - ಪುನ್ಕೆದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133249 ANUSHA - ಅಂಬಾಶ್ರೀ ಅಂಬಲ ಫಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133453 Shobha - ರವಿ ಬೊಳುವಾಲು ದರ್ಖಾಸು ಬೊಳುವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133542 Susha Atikari - ರವಿ 1-12 ಪದ್ಮಗಂಧ ಬೆಳ್ತ೦ಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133623 Sunitha - W/O ಹರೀಶ್ ಮಲೆಕುಡಿಯ # 8/1 ನೆಕPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202210000000016/05/2022
110100133736 Neelayya Koraga - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಡ ಕೊರಗ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100133737 Puttanna Koraga - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಡ ಕೊರಗ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100133738 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ್ ಕೊರಗ ಅಟ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100133739 Babu Koraga - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಂಡ ಕೊರಗ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100133815 Manjula R Hegde - ಬಿ ರಮಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ 1-150 ಸಾನಿಧPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133980 Sunitha Diwakar - W/O ಯು ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 135/ಬಿ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134283 Malika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ಬಂಗೇರ ಪುನಿಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134337 HOOVAMMA - 51(1) ಮನಿಕಂಠ ನಿಲಯ - ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202210000000017/05/2022
110100134345 DEVAKI - ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134448 SUNDARI - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನುದಿಪಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110100134479 GOPI - W/O ಕೆ ಕರುಣಾಕರ ಜೈನ್ ಚೇತನಶ್ರೀ/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134506 Jayapadma - W/O ದಿ ವೃಷಭರಾಜಯ್ಯ # 5/ಡಿ ಪುಷPHH(NK) / NCS------50000000-
110100134663 Susheela - ಬಜ ಹೊಸಮನೆ ಮಾನ್ಯಾಡಿ ಬೈಲು ಬೆಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202215000000018/05/2022
110100134915 Jossey Joseph - ಪರಯರು ಪರಂಬಿಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135018 JINNAMMA - 56/1 ಶಾಲಾ ವಠಾರ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100135025 VENA - 2-2 ಕೋಟ್ಯಡ್ಕ ಸುಳ್ಳೇರಿ ಸುಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135109 Vishalakshi - ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 65/1 ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135217 SHASHIKALA - W/O ಡೀಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೂಡ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100135248 Pavitha - ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ನಂ 62/ ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202220000000018/05/2022
110100135421 Lingamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ 95 ಸುಲ್ಕೇರಿ ಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135422 SUJATHA - W/O ಕೆ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ # 186/ಎ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202215000000017/05/2022
110100135459 Padma - W/O ವಸಂತ ಕೊರಗ ನೆಕ್ಕರೆ ಪಲ್ಕೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202235000000016/05/2022
110100135620 ಜಾನಕಿ - ಕಾಡಂಗೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100135622 YAMUNA - ಪಡ್ಪಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಂಜೊಟ್ಟು ಬೈಲು ಕೊಕAAY(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202235000000016/05/2022
110100135623 ರುಕ್ಕು ಮೇರ - ನೂಜಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135624 RATHNA POOJARI - ಮಾನ್ಯೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & AAY(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202235000000011/05/2022
110100135625 Sunanda - ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಅಂಬಲಪಲ್ಕೆ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202235000000011/05/2022
110100135626 ಶೀನ ಮೇರ - ಅಂಬಲಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100135627 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲ - ಅಂಬಲ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100135628 ಮೆನ್ಕ - ಅಂಬಲ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022---350000000-
110100135629 ಈಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ - ಅಂಬಲಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅAAY(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202235000000016/05/2022
110100135630 ಚೆಲುವಮ್ಮ - ಕುಂಟಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110100135631 SHARADA - ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/20225000000011/05/2022
110100135632 VARIJA - ವನಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & AAY(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202235000000011/05/2022
110100135633 ಅಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ - ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202210000000018/05/2022
110100135634 ಮೋನಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸುಲ್ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202235000000017/05/2022
110100135635 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202235000000019/05/2022
110100135636 VITALA SHETTY - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202235000000017/05/2022
110100135637 ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್ ಕೂಕ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರು ದರAAY(NK) / NCS------350000000-
110100135638 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100135639 DARNAMMA - ಕೋಂ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100135640 ಗಣೇಶ್ ಡೋಂಗ್ರೆ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202210000000017/05/2022
110100135641 PRATHIMA - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/20225000000012/05/2022
110100135642 GEETHA - 20 ಮುಡಿಪಿರೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಲAAY(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202235000000016/05/2022
110100135643 ರಾಧಾ - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100135644 GIRIJA - ಕೋಂ ವೀರಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022---150000000-
110100135645 Girija - 28 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202235000000016/05/2022
110100135646 ಗುಲಾಬಿ - ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಕPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100135647 sundari - ಮಜಲಡ್ಡ ಮನೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202225000000018/05/2022
110100135648 ಚೆನಮ ಪರವ - ಪರವರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022---300000000-
110100135649 ಸಿರಿಲ್‌ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಕೈತ್ರೋಡಿ ಬೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/20225000000018/05/2022
110100135650 Eramma - ಮಾನ್ಯೋಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202240000000017/05/2022
110100135651 ಕುಮಾರ ಹೆಗ್ದೆ - ಸಂತೋಷ್ ನಿವಾಸ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------650000000-
110100135652 Pushpa - ಕೊರ್ಯಟ್ಟಿ ಬಾಕ್ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022---350000000-
110100135653 ತಿಮ್ಮ - ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135654 ಅಮುನಿ - ಸುಕೇಶ ನಿವಾಸ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202225000000019/05/2022
110100135655 ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪೆರ್ಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202215000000012/05/2022
110100135656 ಸೇಸಮ್ಮ - ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135657 ವಸಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202210000000018/05/2022
110100135658 ಕಮಲ - ಪೊನ್ನೆಜಾಲು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100135659 ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ - ಅತ್ರಿಜಾಲು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135660 ಶಾಲಿನಿ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅತ್ರಿಜಾಲು ದೇವಸ್ಥಾನPHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202220000000011/05/2022
110100135661 ಮಂಜುನಾಥ ಮೂಲ್ಯ - ಕಾಡಂಗೆಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135662 ಚಾಂಟು ಹರಿಜನ - ಶಿವ ದಾಸ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022---400000000-
110100135663 ಯಶೋದ - ಹೊಸಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &ಅಂಚೆ, ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135664 lilavathi - ದರ್ಖಾಸು ಜಂತಿ ಗೋಳಿ ಮನೆ, ಕೊಕ್ರಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202220000000012/05/2022
110100135665 ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ - ರತ್ನಾ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202235000000013/05/2022
110100135666 KUSAMMA - Adi Shakthi Nilaya , Kokradi VPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135667 ದರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100135668 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - ಸಂಕೇತ್ ನಿವಾಸ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202220000000019/05/2022
110100135669 ಸುಶೀಲ ನಾಯ್ಕ - Kunchottu House, Kokrady VillaPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100135670 YAMUNA - ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202230000000016/05/2022
110100135671 vasanthi - ಕುಲದಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ &ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135672 ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ - ಪೆರ್ಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135673 ಪದ್ಮನಾಭ - ನೆಲ್ಯೋಟ್ಟು ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100135674 ವಸಂತಿ - ಚಂದನ ಸದನ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135675 Shashikala - ತಂದೆ:ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಮನೆ ಜಂತಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100135676 Prema - ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202215000000011/05/2022
110100135677 ಅರುಂಧತಿ - ಗೋಕುಲ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202215000000018/05/2022
110100135678 ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸ್ನೇಹ ಸದನ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202220000000018/05/2022
110100135679 PUSHPAVATHI - ಸಾಯಿ ಕೃಪ ಮನೆ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202210000000011/05/2022
110100135680 ರೇಖಾ - ಗುರುಕೃಪಾ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110100135681 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - ಹೊಸಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110100135682 ಪದ್ಮಾವತಿ - Hosa Bakimaru House, Kokradi VPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135683 ಸುಶೀಲ - ಕೈಪ್ಲೋಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135684 GULABI - ಕಾಜಂಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135685 K Padmayya - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,ಸುಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135686 YUVA RAJ - ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135687 ಸಾಂತು - ಪುನ್ಕೆದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100135688 ಕರಿಯ - ಪಡ್ಪಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202225000000018/05/2022
110100135690 PREMA - ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ ಹೌಸ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135691 ಬಾಬು ಮುಗೇರ - ಪುನ್ಕೆದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135692 ಗೋಪಾಲ ಬಂಗೇರ - ಪುನಿಕೆದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135693 SHEENA - ಪೊಡುಂಬಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135694 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - ಪೊಡುಂಬಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135695 ರಮೇಶ - ಪಕಲಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135696 RATHNA - W/O ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ನೂಜಿದಡ್ಡ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135697 Sushila - ಅಲೆಂಕಂಜರಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135698 GEETHA - ಕಂಬಲದಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202225000000018/05/2022
110100135699 ಜಾನಕಿ - ನೂಜಡ್ಡ ಹೊಸಮನೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110100135700 Chandra - ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135701 YAMUNA - ಅಂಬಲಪಲ್ಕೆ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135702 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202215000000016/05/2022
110100135703 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135704 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ - ಹೊಸಮನೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202235000000011/05/2022
110100135705 ರಾಜಮ್ಮ - Ambala Palke Hose, Kokradi VilPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022---100000000-
110100135707 ರತ್ನ ಆಚಾರ್ತಿ - ಅಂಬಲ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202215000000017/05/2022
110100135708 ಬೂಬ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------100000000-
110100135709 sushila - ಅಂಬಲ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202215000000018/05/2022
110100135710 ಬಾಬಾ - ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202225000000013/05/2022
110100135711 Girija - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/20225000000019/05/2022
110100135712 ಭಾರತಿ - ಅಂಬಲ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135713 Surendra Poojary - ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135714 ಬೇಬಿ - ಅಂಬಲ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135715 ಕುಸುಮಾವತಿ - ಅಂಬಲ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100135716 Seemanthini - Ambala Palke House, Kokradi ViPHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202220000000011/05/2022
110100135717 ಚೆನಮು - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100135718 SUNDARI - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135719 MEENAKSHI - ಅನಿಲ್ ನಿವಾಸ ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಯಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135720 ರಮೇಶ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135721 varija - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135722 ಚೆನಮ್ - ಕಾಡಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135723 ನಾರಾಯಣ - ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100135724 SHANTHA - ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಯರು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202235000000012/05/2022
110100135725 ಶೋಬಾ - ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135726 KAMALA - ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202215000000013/05/2022
110100135727 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135728 ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ - ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ 169 ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022---150000000-
110100135729 ಸುಂದರ ಮುಲ್ಯ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022---250000000-
110100135730 Korapolu - 185-ಡಿ ಕಜ್ಜೆಳ ಮನೆ ಅತ್ರಿಜಾಲು, ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100135731 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಭಂಡಾರಿ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135732 Sushila - ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------400000000-
110100135733 Pramila - ಜಗದಾಂಬ ನಿಲಯ, ಆದರ್ಶನಗರ ಕೊಕ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135734 ಲಲಿತ - ಆದರ್ಶನಗರ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135735 ಶ್ರೀಧರ - ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135736 LAKSHMI - ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100135737 Gulabi - 157-ಸಿ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202220000000011/05/2022
110100135738 ಯಮುನ - 157-ಡಿ ಚೇತನ ನಿವಾಸ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135739 ಗುಲಾಬಿ - ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ 195 ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202215000000018/05/2022
110100135740 Laxmi - ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಮನೆ, ಜಂತಿಗೋಳಿ, ಕೊಕ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202225000000018/05/2022
110100135741 SUMA - ಕೃಷ್ಣ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202220000000018/05/2022
110100135742 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135743 ರತ್ನ - ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022---200000000-
110100135744 ಕೃಷ್ಣಾನಂದ - ಅಂಬಲ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100135745 ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಶಾಂತಿಜೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110100135746 ಕಮಲ - ಮನ್ಯೋಡಿ ಮನೆ 106 ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100135747 ಚಂಪಾವತಿ - ಮಾನ್ಯೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135748 ಬೇಬಿ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135749 ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿ - ಹರೀಶ್ ನಿವಾಸ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135750 ಬೇಬಿ - ಮಜಲಡ್ಡ ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCS------350000000-
110100135751 DHARNAMMA - ಪುನ್ಕೆದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135752 ಶ್ರೀಯಾಳ - ಶಾಂತಿಜೆ ಹೊಸಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135753 ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ - ಜಂತಿ ಗೋಳಿ ಮನೆ, ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135754 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135755 Lalitha - ಬಿನ್ ಅಂಬೋಡಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100135756 ಚಂದು ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100135757 ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202225000000013/05/2022
110100135758 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್ ನೇಮು ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135759 ANURADHA - 27 1 ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135760 ಬೂಬ - ಬಿನ್ ಅಂಬೋಡಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202225000000013/05/2022
110100135761 ಶಾಂತಾ - ಶಾಂತಾ D/O ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135762 SUNDARI - ಬಿನ್ ಸುಂದರಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸುಲ್ಕೇರಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100135763 ಲಲಿತ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಂ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135764 ಸಂಜೀವ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202220000000018/05/2022
110100135765 ಕರಿಯ ದೇವಾಡಿಗ - ಬಿನ್ ಮೊಂಟ ದೇವಾಡಿಗ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202220000000018/05/2022
110100135766 ಮೋನಪ್ಪ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ H.N-87PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202215000000016/05/2022
110100135767 ಬಾಗಿ - ಕೋಂ ಮಾಯಿಲ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ H.NPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202210000000012/05/2022
110100135768 CHIKKAMMA - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100135769 ಶ್ರೀಧರ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135770 ಕರಿಯ ಮೇರ - ಬಿನ್ ಕೂಕ್ರ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ HPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135771 MUTTU HENGSU - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202215000000016/05/2022
110100135772 ಸಿದ್ದು ಹರಿಜನ - ಬಿನ್ ಅಂಬೋಡಿ ಹರಿಜನ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135773 ನಾವುರ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202235000000019/05/2022
110100135774 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135775 Koosu - ಬಿನ್ ಅಂಬೊಡಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ HPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202225000000013/05/2022
110100135776 ಕೂಸು - ಮುಡ್ಪಿರೆ ಮನೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100135777 BEBY - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202235000000019/05/2022
110100135778 ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135779 ಶ್ಯಾಮ ಹೆಗ್ದೆ - ಮಂಜಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135780 Padmavathi - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202220000000012/05/2022
110100135781 ಕೊರಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ - S/O ಶೀನ ಮೂಲ್ಯ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100135782 Seethamma - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ H.NPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202215000000016/05/2022
110100135783 ನೀಲಮ್ಮ - ಕೋಂ ಸೇಸಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135784 ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022FPS****040519/05/202215000000019/05/2022
110100135785 ಅಕ್ಕು ಹೆಂಗ್ಸು - ಕೋಂ ಡೋಂಬ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ H.N-PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100135786 ವಸಂತಿ - ಕುತ್ಯಾರು ಮನೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202220000000018/05/2022
110100135787 PUSHPALATHA - 109/2 ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೃಪಾ ಔಟ್ಲ ಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135788 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಗಂಗಣ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110100135789 ಶಂಭು ಹರಿಜನ - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202210000000017/05/2022
110100135790 SHOBHA - ಮುನ್ನಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135791 PREMA - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ H.N-4PHH(NK) / NCS------150000000-
110100135792 ಅಪ್ಪಿ - ಮುನ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100135793 ಕಮಲ - W/O ಡಾಕಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135794 ರತ್ನ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135796 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕೋಂ ರುದ್ರಯ್ಯ ದರ್ಖಾಸು ಮುಡಿಪಿರPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202215000000012/05/2022
110100135797 ಸುಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ - ಬಿನ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202220000000017/05/2022
110100135798 ವಿಜಯ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202220000000017/05/2022
110100135799 Mamatha - ಅಂಬಳ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135801 ಸುಷಾ ಅತಿಕಾರಿ - ಪದ್ಮಗಂಧ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135803 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135806 ಕೆ ರಾಮ ರಾವ್ - ಕೆ,ರಾಮ ರಾವ್ ಸಾಕೇತ ಮನೆ ಸುಲ್ಕೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135808 ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಭಂಗ - ಸಾಲಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135810 ಕೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ - ಶಿವಕೃಪಾ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135811 ಹೇಮಾವತಿ - ಕನಪನ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135812 Rathna D Shetty - ಕೊಲ್ಯ ಕ್ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135813 ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಗೌಡ - ಶಿವಕೃಪಾ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135815 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ - ಅತ್ರಿ ಜಾಲು ಮನೆ, ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135817 NAGA RATNA - ಹರ್ಷ ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135822 saraswathi - ಅಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ, ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135823 ಶಾಲಿನಿ ಆರ್ ಹೆಗ್ದೆ - ಸಾನಿಧ್ಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135824 ನಿಲಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡ್ತಿ - ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ &ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135826 ನಳಿನಿ - 46/ಸಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಕೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135827 ಪ್ರಭಾಕರ ಮಂಜಿತ್ತಾಯ - ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಂಜಿತ್ತಾಯ ಸುಲ್ಕೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135843 ಸುಕುಮಾರ ಭಂಗ - ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135847 ಪ್ರೇಮಾ ಹೆಗ್ದೆ - ಗಾಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135848 ಸುಮಿತ್ರ ಹೆಗ್ದೆ - MAMATHA NIVASA, KOKRADY POST NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135856 ಆನಂದ - ಪಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135858 ಚೈತನ್ಯ ಕೆ.ಯಸ್ - ವಸುಂಧರಾ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135863 ರಾಜೀವಿ - ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯ ಪೆರ್ಮರಡ್ಡ ಬೆಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135866 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಪುಣ್ಕೆದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135869 RAJEEVI - W/O ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 97 ಕೈತ್ರೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135871 ಜಿನೇಶ್ಚಂದ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ - ಮೂಡುಬೈಲು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ &ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135873 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಮಂಜು ನಿವಾಸ ಮನೆ , ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135874 ಸುಂದರಿ ನಾಯ್ಕ - ಕುಂಞಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135875 ಮುತ್ತಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ - ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135876 SIDAMMA - ಉಮನ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135877 GUNAVATHI - ಉಮನಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135879 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ - ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135880 ಸುಶೀಲ - ನೆಲ್ಲಿದಡ್ಕ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135881 ಜಯಕರ ಬಂಗೇರ - ಜೇಷ್ಮ ವಿಹಾರ್ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135883 ವನಜ - ಪೊಣ್ಣೆಮರಡ್ಡ ಮನೆ,ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135885 ಶಶಿದರ ಕೆ - ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135888 ಸುಶೀಲ - ಬಜ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ& ಅಂಚೆ,ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135890 SHASHIKALA - ಗಾಯತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135891 Rathnamma - ಹಿರ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135892 ratnavathi hegde - ರತ್ನಶ್ರೀ ಮನೆ ಪೊನ್ನೆಜಾಲು ಕೊಕ್ರಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135893 ಉಮ್ಮಕೆ ಶಟ್ಟಿ - ಪೊಣ್ಣೆಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಡಿ ಗ್ರಾಮ&NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135895 P J Joseph - ಪರಯರು ಪರಂಬಿಲ್ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135903 DEJAMMA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರಿ 20, ಪಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135912 ಧನ ವೀರಾ ಹೆಗ್ಡೆ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ H.N-75NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135918 KAMALA - ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಲ್ದೊಟ್ಟುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135921 ಸಿರಿಯಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು - ಬಿನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135923 ಸುನಂದ ದೇವಿ - ಸುನಂದಾ ದೇವಿ ದಿ/ ದೇವರಾಜ ಅಜ್ರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135924 ಪ್ರೇಮ ಕೆ - ಕೋಂ ಎಚ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಕೇರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135925 Veena K - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 69 ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135926 ಸುಂದರ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ H.N-122NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135927 ಜಿಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯು - ಬಿನ್ ಟಿ ಎಮ್ ಮಾಥ್ಯು ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135934 ಧರ್ಣಪ್ಪ - ಪಾದೆ ಕೆಮೊಟ್ಟು ಮನೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100153788 Shalini Patavardhan - ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟವರ್ಧನ್ 12ಡಿ ಶಾರ್ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100153821 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಸೌಮ್ಯ ನಿವಾಸ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202215000000012/05/2022
110100161089 Thulasi - W/O: ಎನ್ ಸದಾನಂದ ಭಟ್ 64/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100167863 ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ - S/o ಗಂಗಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100169423 ಶಾಂತ - ಕೋಂ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಪೂವಂದ್ರೋಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169585 ಚಾಕೋ ಮ್ಯಾಥ್ಯು - ತೆನ್ನಡೀಲ್ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100170940 ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ - ಕೊಕ್ರಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100170945 Lalitha - ಹರೀಶ ಪೂಜಾರಿ s/o ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ದುPHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202220000000011/05/2022
110100170955 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ - ಕುರ್ಲೋಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಕೊಕ್ರಡಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100170957 SUMITHRA - ಕೊಕ್ರಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100170963 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಪ್ರಭಾ - ಕೊಕ್ರಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100170967 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ - Kokradi Post&Villege, BelthangPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202220000000012/05/2022
110100170974 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ - Kokradi Post&Villege, BelthangPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170977 Pushpa - ಕೊಕ್ರಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110100170979 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲ - ಬನತ್ಯರಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------100000000-
110100170985 Pushpalatha - ಕೊಕ್ರಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202220000000012/05/2022
110100170993 PUSHPAVATHI - : ಚೆನಮು ಪರವ ಮಜಲಡ್ಡ ಮನೆ ಕುತ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022---250000000-
110100170994 ಸರೋಜಿನಿ w/o ಸಂಜೀವ ಆಚಾರ್ಯ - Kokradi Post&Villege, BelthangPHH(NK) / NCS------200000000-
110100170997 Sumathi - ಅಂಬಲಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಎಇ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202220000000011/05/2022
110100171016 UDAYA V SHETTY - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ 149 ಎ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100171592 ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೊಕ್ರಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100171593 Devaki - ದೇವಕಿ w / o ಸದಾನಂದ ಸುಲುಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100171594 Revathi - ರೇವತಿ w / o ಪ್ರಮುಖ ಸುಲ್ಕೆರಿPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202215000000016/05/2022
110100171596 ವಸಂತಿ - ವಸಂತಿ ಪ / ಒ ಸಂಜೀವ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202215000000016/05/2022
110100171615 ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೊಕ್ರಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100171672 Prema - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಲೆಕುಡಿಯ ಎಸ್ / ಒ ಪೆರPHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202225000000016/05/2022
110100171716 ಚಂದಯ್ಯ ಮಲೆಕುಡಿಯ - s/o ರಾಮಯ್ಯ ಮಲೆಕುಡಿಯಾ ಮನೆ ನಂ 11PHH(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202220000000016/05/2022
110100172579 Lalitha - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಔಟ್ಲಾ ಹೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100174064 ಸುಂದರ ಮೂಲ್ಯ - ಕೆಂರ್ಪಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಅಂಚೆ&ಗAAY(NK) / NCSBiometric****040518/05/2022FPS****040518/05/202235000000018/05/2022
110100174102 smt. Nirmala - ಜಿನರತ್ನ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ& ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100174109 Deekayya Saliyan - ಬಿನ್.ದುಗ್ಗ ನಲ್ಕೆ, ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸAAY(NK) / NCSBiometric****040516/05/2022FPS****040516/05/202235000000016/05/2022
110100174111 Ramesh udupa - ಶ್ರೀ.ಹರಿ ಕೃಪಾ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100174112 Shrimathi - ಸುದೇಬಾಲ್ಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------150000000-
110100174113 Sanjeeva Poojary - ಕೊರಂಬಾಡು ಮನೆ, ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------150000000-
110100174114 ಗಂಗಮ್ಮ - ಗಾಯತ್ರಿ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100174267 SUNANDA - ಅಂಬಲಪಲ್ಕೆ ಮನೆ, ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****040513/05/2022FPS****040513/05/202220000000013/05/2022
110100174268 Shanthiraj jain - ಹಳೆ ಮೂಡುಬೈಲು ಮನೆ, ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100174269 Shalini - ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿವಾಸ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040511/05/2022FPS****040511/05/202220000000011/05/2022
110100174271 ರತ್ನ - ಕೊರಂಬಾಡು ಮನೆ ಸಾವ್ಯ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110100174324 Narayana acharya - ಹೊಳ್ಳಜೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------300000000-
110100174386 ದೇಜಮ್ಮ - ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****040512/05/2022FPS****040512/05/202215000000012/05/2022
110100174515 LALITHA - ಪರಾರಿ ಮನೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100174525 ಜಯಶ್ರೀ - ನೂಜಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100174629 Nalini - ಕಾಡಂಗೆ ಬೈಲು ಮನೆ, ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100174945 Gulabi - ಶಾಂತಿಜೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------400000000-
110100174946 Sundara - ಕೈಪ್ಲೋಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100174947 smt.Susheela - ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ರಪಾ ಆದರ್ಶ ನಗರ,ಕೊಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100174948 Sanjeevi - ಗಂಗೆದ ಬೈಲು ಶಶಿ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಕೊಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****040519/05/2022---350000000-
110100174949 Gopala Moolya - ಸಾಂತಿಜೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110100174950 Hemavathi - ಸುಕನ್ಯಾ ನಿಲಯ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100174951 Rathna - ಹೊಳ್ಳಜೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100174952 ಗೀತಾ.ಜೆ.ಭಂಗ - ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಜಂತಿಗೋಳಿ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****040517/05/2022FPS****040517/05/202220000000017/05/2022
110100174953 Rathna - ಹಾರೊದ್ದು ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ&ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100174954 MOHINI - ಹೊಳ್ಳಜೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅ