REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121624 Vishweshwara Prasad K.r - ಕೇ ರಘುಚಂದ್ರ 348/5, ಎಸ್‌. ಡಿ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121775 Anusha D Bhandary - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ 2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121885 Safiya - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121904 Khathijamma - ಇಸುಬು 1-64/1 ಉಲ್ತೂರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121936 B Fathima - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121983 Seetharathna - 81 ಕೆ 2ನೇ 313 ಕುರಿಯಾಲ ಕುಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122098 Sevrin Rodrigues - W/O: ವಿಲಿಯಂ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 99 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122131 JAYALAKSHMI K - C/O ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 321 ಸತ್ಯ ಸಾಯಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122211 Sowmya M - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ.ಅಮ್ಮಣ್ಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122237 Avvamma - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100122266 Stany D Souza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಕಿಂ ಡಿ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122469 Sunanda - 97 ಕೆ 2ನೇ 317 ಕುರುಮಿಲಾಜೆ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122494 GUNAVATHI DAYANANDA - S/O: ದಿ/ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #2-28NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122527 Shrividya R Rao - W/O: ಹೆಚ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸಮನ್ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122558 Prema - W/O ಧರ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202220000000017/05/2022
110100122585 MOHINI - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ತಾಲೂPHH(NK) / NCS------350000000-
110100122676 Leelavathi - ಪಡ್ಯೋಡಿ ಬೈಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123029 JANAKI - ಪೊಸಲಾಯಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202225000000016/05/2022
110100123768 RUKMINI - W/O ದಿ ಎಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರ್ಕೇರ ಹಚ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123770 Shashikala J Poojary - W/O ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ -11-PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123771 Shameema - ಕೋಂ ಪಿ ಎಚ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಕೆ-PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123827 Chandrika S - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****318419/05/2022FPS****318419/05/202225000000019/05/2022
110100123829 SOWMYA - W/O ಶುಭಕರ ಅಂಬಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕುಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022---150000000-
110100123830 Sunitha Fernandes - ಹಿಲಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ 2-35 ಹಂದPHH(NK) / NCSBiometric****318418/05/2022FPS****318418/05/202220000000018/05/2022
110100123832 CHITHRAVATHI - ನಿಟ್ಟಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123833 SHOBHA - ಬರಮೇಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202220000000016/05/2022
110100123835 INDIRA - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110100123841 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಮಜಾಲ್ ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123843 SUMATHI - ಉದಯ ಮೂಲ್ಯ ಎನ್‌-11-311/1 ಅಮೈಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123845 Sumalatha P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಮೂಲ್ಯ ಹರ್ಕುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123847 Aleyamma - W/O: ಮಥಾಯಿ ಚಾಕೋ #ಕೆ2-120/1 ಚPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022---300000000-
110100123854 HARINAKSHI - ಪೆರಲ್ದ ಗುಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123855 Shakunthala - ಪ್ರವೀಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಾರೊಟ್ಟು ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202220000000017/05/2022
110100123856 Jayanthi - W/O ರಾಜು ಮೂಲ್ಯ ಕೆ-11-25/4 ಅಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123861 Kairunnisha - W/O: ಸಲೀಂ ಜಿ #2-77 ಬದ್ರಿಯ ಮಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123863 RUKMINI - ಸುರೆ ಕುಂಜ ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123957 Fathima - ಉಸ್ಮಾನ್ 2-113 ನಡ್ಡಳಿಕೆ ಬೆಳತPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202225000000016/05/2022
110100123966 Safiya A K - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202235000000016/05/2022
110100124023 LEELA - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110100124024 KAMALA - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202220000000020/05/2022
110100124372 Lalitha - ಬೊಳ್ಜಾಲು ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100124443 Somu - ಬೋರ್ಡೆಲು ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100124557 GOPALA - ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022---50000000-
110100124672 Sarojini - ಎನ್ 2 362 ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ದರ್ಖಾಸು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100124673 PRAMEELA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100124674 YASHODHA - W/O ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ #2-115/PHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202225000000017/05/2022
110100124743 Seethamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾರೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/20225000000017/05/2022
110100124832 Vasanthi Moolya - W/O ಮಾಯಿಲ ಮೂಲ್ಯ ಎನ್ -2-289/1 PHH(NK) / NCS------250000000-
110100124990 GULABI - ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100125182 Vimala - ಸುರೆ ಕುಂಜ ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100125235 PUSHPAVATHI - ಕುಂಡದಬೆಟ್ಟು ಸುಪ್ರಿಯಾ ನಿಲಯ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202215000000020/05/2022
110100125867 Aisamma - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಮನೆ ಅಂಚೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100125933 Sharifambi - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125940 BENADIKTA PINTO - ಹಂದೈಲೂ ಮನೆ ಅಂಚೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಬೆಳPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202225000000017/05/2022
110100125951 Sowmya - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಒ ಸತೀಶ ಎನ್ - ಐ ಐ -28PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125952 Sundari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಡೊಂಬಯ್ಯ 2PHH(NK) / NCSBiometric****318418/05/2022FPS****318418/05/202230000000018/05/2022
110100126507 SARAMMA - 186 ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100126838 Benedickta Lobo - ಅಲೆಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕೂರು - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202215000000016/05/2022
110100126919 ಆತಿಖಾ - ಉಳ್ತೂರು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಕ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100127180 MONAMMA - ಬೋಲ್ಜಾಲ್ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127230 Keshavathi - W/O ತಾರಾನಾಥ ಪೂಜಾರಿ 93 ಪಾಲೆದಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202225000000016/05/2022
110100127262 ಗೀತಾ - W/O ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೂತೇರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100127315 ಸಕಿನ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಸಿಂ ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಗುPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202225000000017/05/2022
110100127337 Monica D Souza - ಹಿರ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127547 Elias Mandonca - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌರಿಸ್ ಮೆಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100127898 Kalyani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ 2/5NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100129236 Lilly Rodrigues - ಸುನಿಲ್ ಮೊನಿಸ್ ಕೇ-11-321/8 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202210000000017/05/2022
110100129283 Ayisha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸುಬು ಗೋಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129308 RATHNAVATHI - ಹರ್ಕುಡೇಲು ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್ಟಡೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100129915 REVATHI - ಹರ್ಕುಡೆಲು - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಳಂಜ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100130030 Suneetha - D/O: ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರಲ್ದ ಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130077 K Zubaida - W/O: ಎಸ್ ಎ ಉಸ್ಮಾನ್ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100130463 Bebi - W/O ದಿ ಶೇಖರ್ 11 -219 ಬಾಕುಡ್ಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****318419/05/2022---150000000-
110100130499 ಸೆಕಿನಾ - W/O ನವಾಝ್ ಎ 11-325/3 ಕುಂಡದಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130559 MONTHI PINTO - ಹಂದೈಲೂ ಹೊಸಗುಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****318418/05/2022FPS****318418/05/202220000000018/05/2022
110100130571 U H Ayisha Farzana - W/O ಕೆ ಎ ಉಸ್ಮಾನ್ ಉಳ್ತುರು ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202210000000017/05/2022
110100130710 RENUKA - ಪದ್ಮನಾಭ ಕಟ್ಟಡ ನಂಬ್ರ ಕೆ 2-137/PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130824 Sabaana - W/O ಅಲೀಸ್ ಬಿ ಉಳ್ತೂರು ಮನೆ ಕುಕPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202215000000020/05/2022
110100130904 Khateejamma - W/O ಯು ಹಸನಬ್ಬ ಮಂಗಳತೇರು ಹೌಸ್ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131179 Indira - ಮೇಗಿನ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131206 Divya Jyothi Dsouza - ಅನಿಲ್ ಮೊನಿಸ್‌ ಕೇ-11-321/9 ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131224 Biyalu - W/O ದಿ. ಮೊಡೆಂಕಿಲ ಎನ್-2-6-4 ಪಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100131232 Mariyamma - W/O: ಯೂಸುಫ್ ಕೆ ಎಮ್ ಮಾಮಾ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131289 Shainaz B - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯು ಹೆಚ್ ಇಬPHH(NK) / NCSBiometric****318418/05/2022FPS****318418/05/202225000000018/05/2022
110100131294 Shameema - ಪಿ ಹಂಝ 109/1ಪೀ1 ಉಳ್ತೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100131352 Selica - W/O ಯು ಪಿ ಹಂಝ ಉಳ್ತೂರು ಪುಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131363 Jameela - ಉಳ್ತೂರು ಪುಟ್ಟುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131572 Laveena Rego - W/O ಅಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕೋಡಿ ಮಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100131723 SUMATHI - W/O ಅವಿನಾಶ್ -261-1 ಭೂತೇರು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202210000000017/05/2022
110100131747 Kusumavathi Yane Sumathi - W/O ಉಮೇಶ 2-258 ಬೂತೇರು ಮನೆ . PHH(NK) / NCS------150000000-
110100131800 Jameela B - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131866 Mumthaj - W/O: ಕಮರುಝ್ಜಮಾನ್ #2-68 ಗೋಲಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202225000000017/05/2022
110100131878 Rukmini - ಮುಂಡೂರು ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100131999 JAINABI - ಉಳ್ತೂರು ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202225000000016/05/2022
110100132165 Ishwari K - ಭೂತೇರು ಮನೆ - ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132232 Rathnavathi Hegde - ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಕುಂಡದ ಬೆಟ್ಟು ಕುಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132313 Juliana Santhumaer - - ಅಮೈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132474 DEVAKI - ಪಟ್ಟಡ ಮನೆ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್ಟಡೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132478 Lydia Veera Ferrao - W/O ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೋನಿಸ್ ಕೆ-2-321/PHH(NK) / NCS------150000000-
110100132488 Sarojini - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ # 2-230/1PHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202225000000017/05/2022
110100132508 APPI - ಎನ್ 2 511 ಅಮೈಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100132679 ಅಸ್ಮತ್ - ಕುಂಡದ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132763 Majambi - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132776 Harinakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ ಪೆರಲ್ದಗುರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100132809 Anitha K - W/O ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ #ಎನ್-೨-೨೦೦, ಅPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202215000000017/05/2022
110100132850 Gopinatha - S/O: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2-83 ಮುಂಡೊರುNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100132888 Chandravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ನೀPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133065 Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ್ ಅರ್ಕುಡೇಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100133137 YASHODHA - W/O ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಾಣೂರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133145 Deepa - ಬೊಲ್ಜಾಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಕ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100133185 Thulasi - ಪಾರೊಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100133310 Shameema M - ಉಸ್ಮಾನ್ ಎನ್‌-11-317/1 ಕುಂಡದಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202220000000020/05/2022
110100133675 Gowri Yane Geetha - ಪವಿತ್ರ ನಿವಾಸ ಪಾಣೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022---200000000-
110100133707 Varija - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಡೀಕಯ್ಯ ಮಲೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100133919 Ramya N - W/O: ಸುನಿಲ್ ರಾಜ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾಣೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133974 Sathyendra Rao H - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಎಚ್ ಸತ್ಯರಾಜNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100134095 SAROJINI - W/O ದಾಮೊಧರ ಆಚಾರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134096 ANTAMMA - - ಅಮೈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202230000000020/05/2022
110100134098 Sandhya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ 2-207/1PHH(NK) / NCS------50000000-
110100134296 Beefathima - ಆಯಿಷಾ ಮಂಜಿಲ್ ಉಳ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134311 Christine Mascaranhes - - ಇರ್ತೈಲ್ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್ಟಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022---450000000-
110100134316 HONNAMMA - ಕೆ - 2 - 254 ಹೊಸಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202225000000016/05/2022
110100134325 Prameela - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ 201/10 ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202215000000016/05/2022
110100134399 Malashri Jayaram - ಪಿ ಶಶಿಧರ ಕೇ-2-162/2 ಮಾತೃ ಕೃಪPHH(NK) / NCSBiometric****975611/05/2022FPS****975611/05/202215000000011/05/2022
110100134459 Thejakshi - W/O: ಕೆ.ಆನಂದ #2-292-2, ವೈಷ್ಣವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134463 Lucy Pinto - W/O: ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಿಂಟೊ 1-71 ಕ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022---200000000-
110100134488 REVATHI - ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಕAAY(NK) / NCSBiometric****022118/05/2022FPS****022118/05/202235000000018/05/2022
110100134590 NASEEMA - ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110100134591 HARINAKSHI - W/O ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ದ್ರೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202225000000020/05/2022
110100134739 Anjali D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾರ್ಜ್ ಡಿ ಸೋಜ ಪಾರPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202215000000017/05/2022
110100134807 GEETHA - W/O: ನಾಗೇಶ ಗೌಡ ಕೋಡ್ಯೆಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100134817 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ ಹರ್ಕುಡೇಲುಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134837 Bebi K - W/O: ಕೆ.ಚಂದ್ರಹಾಸ 2-58-2 ಪೆರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134854 BABY - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ನಿಟ್ಟಡೆ ಪೋಸ್ಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134863 JYOTHI - W/O ಜಯರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202210000000016/05/2022
110100134883 N J Kadamba - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿ ಚಂದ್ರರಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100134913 LALITHA - ತೋಟಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134958 Shwetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಕೀರ್ತಿ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135011 Sakeena P - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಸಂಸ ಒರುಂಬೋಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202235000000017/05/2022
110100135052 Mariya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೂಜ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135173 SUNDARI - ಕೆ 2 - 243 ಪಿಜತ್ತ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100135370 SHRIMATHI - ಬೊಳ್ಜಾಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135390 SHOBHA - W/O ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ # 4-1(234)PHH(NK) / NCS------100000000-
110100135465 LEELAVATHI - ಬಿಯದಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್ಟಡೆ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135533 Leela - ಪಿಲಿಯೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135542 SUSHEELA - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ನಂ 1-96PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135543 GULABI - ಪೆರ್ಮುಡ - ನಿಟ್ಟಡೆ ಅಂಚೆ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202225000000017/05/2022
110100137544 Sundari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೀನ ಹರ್ಕುಡೇಲು ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202235000000016/05/2022
110100137827 RATHNA - ಬಿನ್ ದಿ|ವೆಂಕಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ, ಬೊಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/20225000000020/05/2022
110100137828 VENKAMMA - ಕೋಂ.ಸುಂದರ ದೇವಾಡಿಗ, ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137830 REVATHI - ಪಾಣೂರು ಮನೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100137831 KAMALA - ನಡ್ಯಡ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202210000000020/05/2022
110100137832 Shantha - ನಡ್ಯಲ್ಕೆ - ನಿಟ್ಟೆಡೆ ನಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202210000000017/05/2022
110100137833 SARASWATHI - ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರಿ, ಕುಂಞೊಟ್ಟುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137834 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ - ಕೋಂ.ದಿ|ಡೀಕಯ್ಯ,ಹಿರ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆ,ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138103 Nebisabi - W/O ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವಾ ಪಾಣೂರು ಹೌಸ್ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138105 ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ - ಬಿನ್ ಗಣೇಶ,ಬೊರ್ಡೇಲು ಮನೆ,ಕುಕ್ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110100138106 ಮಿನ್ನ - ಕೋಂ.ದಿ|ಬಾಬು, ಬೋರ್ಡೇಲು ಮನೆ, ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138107 jubeda - ಕೋಂ.ದಿ|ಅಬ್ಬಾಸ್, ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****318418/05/2022FPS****318418/05/202235000000018/05/2022
110100138108 ಓಬಯ್ಯ ಪರವ - ಬಿನ್ ದಿ|ಶಿವಪ್ಪ ಪರವ, ಹಚ್ಚೇವುಪಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138109 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ.ದಿ|ಬಾಲು ಮೂಲ್ಯ, ಡೆಪ್ಪಣಿ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138110 REVATHI - W/O: ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳ ತೇರು ಮAAY(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202235000000017/05/2022
110100138111 Gopi - C/O ಸುಂದರ ದೇವಾಡಿಗ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138112 ವಿನೋದ - ಕೋಂ.ದಿ|ಲಿಂಗಪ್ಪ ,ಡೆಪ್ಪುಣಿ ಮನೆ,ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100138113 Deekamma - ಕೋಂ ದಿ|ಸುಂದರ ನಲ್ಕೆ, ಪೊಸಲಾಯಿ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138114 Kusumavathi - ಪೊಸಲಾಯಿ ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****318419/05/2022FPS****318419/05/202235000000019/05/2022
110100138115 KAMALA - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಂದೆಲ್ಕುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138116 VARIJA - W/O: ದಮ್ಮ ನಾಯ್ಕ ಪುಸಲಾಯಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138117 ಯಶೋಧ - ಕೋಂ.ದಿ|ಉಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ,ತೋಟ ಮನೆ,ಕುಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138118 GIRIJA - W/O ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ದ್ರೋಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****318419/05/2022FPS****318419/05/202235000000019/05/2022
110100138119 Vasanthi - ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138120 DUGGAMA - C/O ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ-2-99-1 ಅರಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138448 GOPI - ಬಿನ್ ದಿ|ನಕ್ಕುರ, 'ಶ್ರೀವರ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------400000000-
110100138449 NEBISA - ಬಿನ್ ದಿ|ಯಾಕುಬ್, ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202225000000016/05/2022
110100138497 HEMAVATHI - ನೀಲಂಬೋಡಿ ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100138498 ರೇವತಿ - ಬಿನ್ ದಿ|ಮೋಂಟ ಪೂಜಾರಿ, ಪಡ್ಯೋಡಿಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100140917 Rathna S - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100149358 Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100152099 FLEWI D SOUZA - ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ಗ್ರೇಗರಿ ಡಿಸೋPHH(NK) / NCS------50000000-
110100152107 ಸುಂದರ - ಸುಂದರ ತಂದೆ ಮೊಂಟ ಹರಿಜನ ಬೈಕುಮೇರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100152108 ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಲೋಬೋ - ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಲೋಬೋ ಬಿನ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202230000000017/05/2022
110100152109 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ - ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮೂಲPHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202225000000016/05/2022
110100152110 GANNGAMMA - ಹರ್ಕುಡೇಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಳಂಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100152111 Eliza Lobo - W/O: ರೊಬರ್ಟ್ ಲೋಬೋ ಹಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202220000000017/05/2022
110100152112 stella payas - ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಾಯಸ್ ಬಿನ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/20225000000017/05/2022
110100153557 SUNDARI - ರಾಜು ಮೂಲ್ಯ ಜಿ-1-252 ಪ್ರಶಾಂತ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100154135 Jayanthi - ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಜಿರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202220000000016/05/2022
110100154259 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ.ಪೂರ್ಣೇಶ್. ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100154277 Menka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಐತ 1/26/2 ಪಂಡಿಜೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100154284 SHYAMALA - ಮುರ ನಿಟ್ಟಡೆ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100154291 Akkamma - W/O ಕಿನ್ನಿಗ ಪಿಲಿಯೂರು ಹೌಸ್ ಎನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100154298 Anitha B - W/O ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಜುಂಬೊಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100154300 Sowmya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕರುಣಾಕರ ಸಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100154308 Vasanthi - W/O: ಆನಂದ ಶೆರೀಗಾರ #147 ಪೆರ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202225000000017/05/2022
110100154312 PARVATHI - - ಹರ್ಕುಡೇಲು ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110100154313 RADHA - ಹರ್ಕುಡೇಲು ನಿಟ್ಟಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202220000000017/05/2022
110100154320 VASANTHI - W/O ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪೆರ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202220000000017/05/2022
110100154321 VEERAMMA - - ಅನೈನಡೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202230000000016/05/2022
110100154322 PADMINI - C/O ಸಂಜೀವ ಬರ್ಕಜೆ ಹೌಸ್ ನಿಟ್ಟಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100154323 PREMA - ಬರ್ಕಜೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202215000000020/05/2022
110100154326 JANAMMA - ಕೋಂ ಸಂಜೀವ ಮೂಲ್ಯ, ಹರ್ಕುಡೇಲು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100154328 SEETHA - W/O ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 1-92 ಮಾಯಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202250000000020/05/2022
110100154331 JULIYAN LOBO - - ಪೆರ್ಮೂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****318419/05/2022FPS****318419/05/202225000000019/05/2022
110100154336 Prema - ಪೆರ್ಮುಡ - ನಿಟ್ಟಡೆ ಅಂಚೆ ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100154339 ಉಸ್ಮಾನ್ ಕೆ . - ಬಿನ್ ದಿ|ಯಾಕುಬ್ ,ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಐAAY(NK) / NCS------350000000-
110100154340 Sundari - ಪಾಣೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100154341 ಕೆ.ಸೋಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ|ಉವಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಗೋಳಿಯಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202215000000020/05/2022
110100154342 Sarojini - ಪರಪ್ಪು - ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್ಟಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****318419/05/2022FPS****318419/05/202220000000019/05/2022
110100154343 Shobha - ಪರಪ್ಪು ಮನೆ ಬಾಕೊಡ್ಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202225000000017/05/2022
110100154344 Fathima - ಪಾಣೂರು ಮನೆ - ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****318416/05/2022FPS****318416/05/202220000000016/05/2022
110100154345 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋದ - ಕೋಂ.ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಿ. ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100154346 Unchi - 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100154347 KAMALA - ಭೂಲ್ಲಾಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202230000000017/05/2022
110100154348 ಮೇರಿ ಯಾನೆ ಕಮಲ - ಬಿನ್ ದಿ|ತನಿಯ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****318419/05/2022FPS****318419/05/202215000000019/05/2022
110100154349 Vimala - W/O: ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100154350 LAKSHMI - W/O ದೀಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 240-1 ಬಾಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202215000000020/05/2022
110100154351 PUSHPA - - ಪಾಣೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100154352 KUSUMAVATHI - C/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಣೂರು ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100154353 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಕೋಂ.ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಪಾಣೂರು 5ಸೆPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202225000000020/05/2022
110100154354 Sarojini - ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ನಿಟ್ಟಾಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022FPS****318420/05/202210000000020/05/2022
110100154355 BHARATHI - C/O ವಿಠಲ ದೇವಾಡಿಗ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100154356 GEETHA - W/O ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಣೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****318420/05/2022---250000000-
110100154357 Umavathi - ಕೋಂ.ಸುರೇಶ ಆಚಾರಿ, ನಡ್ಯಳಿಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100154358 GULABI - ನಡ್ಯಲ್ಕೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100154359 SUMATHI - ನಡ್ಯಲ್ಕೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಟ್ಟಡPHH(NK) / NCSBiometric****318417/05/2022FPS****318417/05/202220000000017/05/2022
110100154360 ಶಂಕರ ಭಂಡಾರಿ - ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಭಂಡಾರಿ,ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100154361 RUKIYA - ಬಿನ್ ದಿ|ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100154362 Safiya - ಕೋಂ.ಯಾಕುಬ್, ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ಮನೆ, ನಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110100154363 ಶ್ರೀಮತಿ ಜುಬೈದ - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್, ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ಮನೆ, ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100154364 GOPI - ಕೋಂ.ಶೀನ, ನಡ್ಯಲ್ಕೆ ಮನೆ, ನಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110100154365 SHOBHA - ನಡ್ಯಲ್ಕೆ - ನಿಟ್ಟಡೆ ನಿಟ್ಟಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100154366 NETHRAVATHI - ಕುಂಞೋಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿPHH(NK) / NCS------200