REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121833 Shabana Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122421 Jaji - ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿಯನ್ 2-153 ಹೊಸಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122452 Sharada - ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಅರಸ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122546 Vijayashree - S/O ಕೇಶವ ಭಟ್ ಕೆ # 2-38/1 ಗೌರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122680 Lilly Ciciliya Rodrigues - W/O: ದಿ.ರಾಫೇಯೆಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100124772 Bharathi S Salian - W/O ಸದಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ 2-148/2 ಶPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124773 ಗಂಗಮ್ಮ - ಹಲಕ್ಕಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100124774 Zeena Rita Pereira - ನೆಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124775 Helen Pereira - ನೆಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100124790 Ashok - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100124791 Appi Poojary - 204 ಬೆರ್ಕೆ ದೊಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100124792 Gulabi - W/O ತಮ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡಿಂಜೆಬೆಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110100124793 Sujatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿಚಂದ್ರ #2-338 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100124801 Vasanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ಕೊಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124803 Kamala - ಕೊಡ್ತ್ರೋಡಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100124820 Seethamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲ 1-PHH(NK) / NCS------300000000-
110100125352 Pavithra - W/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 2-356PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125475 SUSHEELA - ಕೈಪಂದೊಡಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125927 Shalet Fernandes - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಯೋಗ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100125931 Malathi - ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125938 Devaki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇಜಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಿಕಲ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100126294 GOPI - ಪತ್ರೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೇರಾಡಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------50000000-
110100126301 Rathnamma - W/O ನೇಮಯ್ಯ 54 ಹಿಮರೋಡಿ ಪೆರಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100126523 ಲಲಿತ - ಕೊರಂಬಾಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100126725 Sundari Moolya - ಹೊಸಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆರಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110100126884 ಮೀನ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮುಣಿ ಮಲೆ ಕೇದು ದರAAY(NK) / NCS------350000000-
110100127054 GEETHA - ಹೊಸಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100127055 Shobha - ಹಜಾಂಕನಿ ಮರೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127394 ಭವಾನಿ - ಮಿತ್ತಾಬೈಲ್ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127560 ವಸಂತಿ - 288 ಕೊಟ್ಟಿಂಜೆ ಗುಡ್ಡೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100127669 VEENA - ಪರಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100127710 Saraswathi - ಮಂಜಿ ದೋಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127712 Azra - 71 ತವಕ್ಕಲ್ ಮಂಜಿಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100127713 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127717 Baby - ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2-364 ಸೌಭಾಗ್ಯ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127719 Mumthaz - ಕೊಟ್ಟಂಜಗುಡ್ಡೆ 5 ಸೇಂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100127722 Dharnamm - ಹಜೆಂಕನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100127723 APPI - ಬೆಳಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128272 ಕವಿತಾ - W/O: ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ #94, ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128875 Pavithra - W/O ಶುಭಕರ 2-101/1 ಸಿಂಧೂರ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100128894 Annie Thomas - W/O: ತೋಮಸ್ ಮೈಕಲ್ #2-312 ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128904 Sumathi - ಸಂತೋಷ 2-112/2 ಪೀಳ್ಲಯಾಂಡೊಟ್ತುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128912 ಇಂದಿರಾ - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ 153/1 ಬೀರೊಟ್ಟುಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128913 Shilavathi - ರಾಂತಿಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆರಾಡPHH(NK) / NCS------600000000-
110100128915 Sanjeevi - ಈಶ್ವರ ನಿವಾಸ ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳPHH(NK) / NCS------500000000-
110100128917 Sumithra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಡೋರ್ ನಂ-2-PHH(NK) / NCS------150000000-
110100128918 Lingamma - 158 ಹೇಮಾದುಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****577120/05/2022FPS****577120/05/202220000000020/05/2022
110100128939 Muttamma - C/O ಧರ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 87/1 ಧನಲಕ್ಷPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128941 Hathijamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಲರPHH(NK) / NCS------400000000-
110100128944 Sakinamma - ಬೀಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಂಜಿಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಗಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128950 Sharifa - 1-178 ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128952 Gangamma - 1-242 ಹೊಸಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100128956 Sundari - C/O ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ 2-2/1 ಅನ್ನಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128959 Sakira - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅರಿಸ್ ಸಾನಿಬ ಮಂಜಿಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110100128961 Hajira - ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆರಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100128982 Usha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128985 Kairunnisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ 78-1 ಮರPHH(NK) / NCS------400000000-
110100129070 Shalini J Bangera - ಗಂದೋಟ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋಡಿ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****212518/05/2022---100000000-
110100129394 Gulabi Jain - ಅಂಗಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129410 Pramila - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100129580 Shreeyala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣಪಾಲ ಜೈನ್ ಹಿಮರೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110100130015 Kamala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಭಂಡಾರPHH(NK) / NCS------500000000-
110100130337 Vanitha - C/O ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಪಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110100130525 Rathi - ಹಿಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****577120/05/2022FPS****577120/05/202220000000020/05/2022
110100130652 Namitha - W/O ಸುದಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 50/3 ಸ್ನೇಹಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130681 Nayana Kumari - ಮಜಲೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಐ ಪೆರಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130708 Gulabi - ಕಲ್ಪನೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100130753 ATHIJAMMA - ಪೊಯ್ಯದಿಡ್ಡು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130755 ಜುಬೇದ ಶೇಕ್ - ದುಗನ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100130756 Rahiyan - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಹೊಯ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130917 YAMUNA - 1-240 ಪೇರಾಡಿ ಅಂಚೆ ಪೆರಾಡಿ PHH(NK) / NCS------400000000-
110100131116 Linet Pramila Pinto - D/O ವಾಲ್ಟರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100131280 VIJAYA - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 375/1 ನಂಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****577120/05/2022FPS****577120/05/202225000000020/05/2022
110100131303 Kamala - ಕಲ್ಪಿತ ನಿಲಯ ಹಿಮ ರಡ್ದ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110100132228 Safiya - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132268 Neena - W/O ಅಜಿತ್ ರಾಜ್ ಪುಲ್ಲಾಟುಕುಡಿ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132304 ಚಂದ್ರಾವತಿ - W/O ಅನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2-157 ಬಜಿಲೊಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132305 ಗಿರಿಜ - ರಾಗಿಮೆಲು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132325 Vanitha Bhavani - W/O ಜಯಂತ ಪೂಜಾರಿ 2-172 ಬ್ರಹ್ಮಶPHH(NK) / NCSBiometric****577116/05/2022FPS****577116/05/202225000000016/05/2022
110100132394 Sabeena - ಹೊಸಮನೆ ಬೀರೊಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132404 ಶಾಂಭವಿ - ಮಜಲಡ್ಡಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋಡಿ ಮರೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132433 ಲಲಿತ - ಹಜಪರ ಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100132514 ಯಶೋದ - W/O ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ 1-79 ಮೇಲ್ ಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132729 SHARADA - W/O ಅಶೋಕ ಪೆರಾಡಿ . ಪೆರಡಿ ಪೆರಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132735 Kamala - 223 ಆಚಾರಿಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಬೆಳ್ತಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132874 ರೇವತಿ - ಕೊಟ್ಟೆಂಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆ ಪPHH(NK) / NCS------500000000-
110100132930 ಸುಶೀಲ - ಬಲಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100132939 Philomina D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೊಸೆಫ್ ಡಿ ಸೋಜ ಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100132941 ಸಿರಿಯಮ್ಮ - ಸಾಯಿ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆರಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133464 PRAMA - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****577120/05/2022---200000000-
110100133469 Dejamma - ಮನೆ ನಂ 2-62 ಗಾಂದೊಟ್ಯ ಮನೆ ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100133628 ಹರಿಣಿ ಪೂಜಾರಿ - W/O ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಚಂದಮಾಮ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100133664 Apooline Teresa Sanctis - ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್ 1-216 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133674 Shantha Mariya - W/O ಬಾಬು 396 ಪುಂಡ್ರಜೆ ಮನೆ , PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133754 Savithri - W/O ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 1-286 ಪರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100133764 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಹೊಸಮನೆ ಕೊಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133770 Jinamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಕ್ಕುರ ಹೊಸಮನೆ ಪೆರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133901 Shambhavi - W/O ರಾಜೇಶ್ ಪಿ 125 ಜೋಗಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134075 ಸುಜಾತ - W/O ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 2-367 ದರ್ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134163 Najeema - ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ 1-338/1 ಎ ಎನ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100134176 Shahina - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ದರ್ಖಾಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100134238 YASHODHA - W/O ಜಗದೀಶ ಮನೆ ನ 2-252/1 ಶ್ರೀ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100134297 Prathima - 1-118 ಇಂದ್ರ ನಿವಾಸ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134388 Vasudha P - S/O: ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸುಮುಖ ಶ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134462 Lucy Noronha - 2-207 ಪಲ್ಕೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110100134500 NEELAMMA - ಅರಸೊಟ್ಟ ಪಿಜತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134604 Gopi - W/O ಶಿಶುಪಾಲ ಎ ಅಮೀನ್ #111 ಮೇಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134622 Sunitha - W/O ಅಶೋಕ 2-326 ಕಾಪು ಮನೆ . ಮರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100134702 Sharada - ಆಚಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134824 Yamuna - 70ಬೀಮ್ ಕೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****577120/05/2022FPS****577120/05/202215000000020/05/2022
110100134834 Sunanda - W/O: ಡಾಕಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ 1-154 ಪೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135118 Rajeevi - ಕುಮೆರಿ ದರ್ಖಾಸು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135135 Manjushya B - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ 297-ಮಂಜುನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135148 Kalyani Achari - S/O ಆಣ್ಣಿ ಆಚಾರ್ಯ 136 ಬೈಲೋಡಿ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100135274 Gulabi - W/O ನೋನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #2-116 ನಂದಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100135342 Seetha - W/O ಅಣ್ಣಪ್ಪ 1-50 ಮಿತಾಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------300000000-
110100137641 ARUNA - ನೀರಲ್ಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100137642 Appi Shedthi - ಕಜೆ ಮನೆ, ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮ.PHH(NK) / NCS------50000000-
110100137643 ಹೇಮಲತಾ - ಉಳಗುಡ್ಡೆ ದರ್ಕಾಸ್ ಮನೆ, ಮರೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137644 Susheela - ಕಲ್ಪನೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137645 Susheela - ಕಡ್ದಡ್ಕ ಮನೆ, ಮರೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137646 Pushpa - ಕಲ್ಪನೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137647 ತೋಮ ಮೇರ - ಹಲೆವು ಹೊಸ ಮನೆ ಮರೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137648 ಪ್ರಶಾಂತ್ - 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ, ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137649 Tharmbe - ಮ.ನಂ:1-250, ಕೋಂ ಶೀನ, ಕಲ್ಪನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100137650 Rama - ಮರೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137651 Vasanthi - ಪಟ್ಲದಡ್ಡ ಹೊಸಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137652 Shanta - ಕಲ್ಪನೆ ಮನೆ, ಮರೋಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****577120/05/2022---350000000-
110100137653 Vedavathi - ಮ.ನಂ:1-291, ಕೋಂ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137654 Jani - 2-6 ನಂದಿಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆ ಮರAAY(NK) / NCSBiometric****179918/05/2022FPS****179918/05/202235000000018/05/2022
110100137655 KORAPOLU - ದರ್ಬಾಸು ನೆಕ್ಕರೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137656 Sumithra - ಮಾರೋಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137657 Meena - ಮಾರೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137658 ROJA - ಮ.ನಂ:2-105, ಕೋಂ ಚಾಂಟು, ಹೆಟ್ಲPHH(NK) / NCS------350000000-
110100137659 Gulabi - 2-119 ಅಂಬಾಲೊಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137660 Akku Harijan - S/O ಪುರಿಯೋಲ 2-122 ಅಂಬಲೊಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100137661 Gopi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ರಘು 2-135 ಕಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137662 Sundari - ಬರೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರೋAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137663 Rukmini - W/O ಸದಾನಂದ 2-291 ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಮೇAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137664 Bommi - W/O ಅಮುಣಿ # 2-182 ಮಾರೋಡಿ ಮರAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137665 ಕುರುಂಬಿಲ ಮೇರ - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-183, ಬಿನ್ ದೆಯ್ಯು, AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137666 SUSHEELA - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-296, ಕೋಂ ಶ್ರೀಧರ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137667 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - ಮತ್ತೊಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಮನೆ, ಮರೋಡಿ ಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137668 Padhmavathi - ಮರೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137669 Champa - ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಿಲಯ ಮರೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137670 Lakshmi - ಮರೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137870 VIMALA - ಗುಜೊಟ್ಟು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137871 ಬೂದೆ ಹರಿಜನ - ಪೆರಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137872 ಲೀಲಾ - ಮ.ನಂ:67, ಕೋಂ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ, ಹೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110100137873 Jayashree - D/O ಸಂಜೀವ ಆಚಾರ್ಯ 109 - ಪರನೀರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100137874 ಧರ್ಣಮ್ಮ - ಪೆರಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137875 Gulli - ಮ.ನಂ:176, ಕೋಂ ಬೋರ, ದರ್ಕಾಸು ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137876 Savitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತನಿಯ ಕುಂಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137877 Sankamma Poojarthi - ಪೊಡುಂಬ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆರಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****577120/05/2022FPS****577120/05/202235000000020/05/2022
110100137878 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆನಂಬ್ರ 202, ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137879 Lalitha - ಕಾರಯ್ಯ 305 ಕೊಟ್ಟೆಂಜಗುಡ್ಡೆ ಹೌಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137880 Veda - 5 ಸೇಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137881 Sakeena - ಬಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪೆರಾಲ್ದಗುಡ್ಡೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137882 Girija - ಮನೆನಂಬ್ರ 361, ಕೋಂ ನೋಣು, ಕಲ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138431 Sakinamma - ಮನೆನಂಬ್ರ 1-227, ಬಿನ್ ಸೇಕಬ್ಬ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110100138434 Meena - ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ, ಪೆರಾಡಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100138435 LALITHA - ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100138464 Shobha - ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ 302 ಸುದರ್ಶನ ನಿವPHH(NK) / NCS------250000000-
110100138465 Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100138466 Jainabi - ದುಗ ನೋಟ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100144474 Eliza D Souza - ಕೋಂ ದಿ.ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಗುತ್ತಿನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100152960 LALITHA ACHARI - ಕಲ್ಲಟ ಮನೆ,ಮರೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100152961 Janaki - 2-103 ಕಂಬ್ಲದಡ್ಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100152962 SUNDARI - ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100152963 jhon pavul rodrigas - ಬಿನ್ ಅಂತೋನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರಾಗಿಮೇಲPHH(NK) / NCS------50000000-
110100152965 SEETHA - ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ 1-60 ಕಡಂಬರಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100152966 ರತ್ನ - ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100152967 VASANTHI - C/O ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ 2-117 ಅಂಬಲೊಟPHH(NK) / NCS------350000000-
110100152968 ಲಲಿತ - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-211, ಕೋಂ ಅರುಣ, ದರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100152969 Cicilia D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡೇನಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜ 2/1PHH(NK) / NCS------100000000-
110100152970 Sarojini - ಮ.ನಂ:2-226, ಕೋಂ ವಸಂತ, ನಾರಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110100152971 Shashikala - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-272, ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100152972 Baby - ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100152973 Supreetha - 2 / 191 ಪಲಾರಗೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100152974 Sanjeevi - ಮ.ನಂ:2-24, ಬಿನ್ ಪೋಣಿ, ದರ್ಕಾಸು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100152975 Sumithra - ಮ.ನಂ.2-25, ಬಿನ್ ದುಗ್ಗ ಪರವ, ದPHH(NK) / NCS------100000000-
110100152976 ದೇವು ಪರವ - ಮರೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100152977 MALLIKA - ತುಂಬೆ ಕಾಪು ನಂದಿಲ ರಸ್ತೆ ಬೆಳ್ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110100152978 ಪಕೀರ ಪರವ - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-48 , ಬಿನ್ ಕೂಕ್ರ ಪರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100152979 Prema - ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110100152980 Yamuna - ಬಿನ್ ಬಾಬು, ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣನಿವಾಸ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110100152982 Vasanthi - ಕುಮೇರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100152983 VENKAMMA - ಮ.ನಂ:2-64, ಕೋಂ ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110100152984 Padmashree - W/O: ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಕುಂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110100152985 Girija Poojarti - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-70, ಕೋಂ ಸಂಕಪ್ಪ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110100152986 ಶಿವಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.2-71 ಬಿನ್ ತೊಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100152987 ಬೂಬ ಯಾನೆ ತಿಮಪ್ಪ - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-75, ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ, ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100152988 SUBBI - ಎಟ್ಲ ಕಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆ ಮರೋಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100152989 Gulabi - ದರ್ಖಾಸು ಕುಟ್ಟಿಕಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100152990 Susheela - ಕುಟ್ಟಿಕಳ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಮರೋಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100152991 GIRIJA - ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------500000000-
110100152992 Maccholu - ಕುಟ್ಟಿಕಳ ಮನೆ, ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110100152993 Gulabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಸಿಂತನ್ದಪಲ್ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100152994 ಎಮ್ ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-86, ಬಿನ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110100152995 Yashodha - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-280, ಕೋಂ ಸುಬ್ರಾಯ ಆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100152996 ಗುಳ್ಳಿ - ಮನೆನಂಬ್ರ2-92 , ಕೋಂ ನಕ್ಕುರ, ಹPHH(NK) / NCS------50000000-
110100152997 Lakshmi Poojarthi - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-93, ಕೋಂ ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110100152998 SHWETHA - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-95, ಬಿನ್ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100152999 Geetha - ಮ.ನಂ:2-104, ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ, ಕಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110100153000 RATHNA POOJARTHI - ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100153001 PADMAVATHI - ಮರೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100153002 MALLIKA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಆಣ್ಣಿ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100153003 Sundari Devadiga - ಸೋಮನಾಥ ನಿವಾಸ, ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100153004 KOOSU - 2-124 ಪಾದೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮರPHH(NK) / NCS------400000000-
110100153005 ಯಶೋಧ - ಮ.ನಂ.2-128, ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110100153006 chimini - ಕೋಂ ತೋಮರ, ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ, ಮರೋಡಿ ಗAAY(NK) / N