REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100134138 Shantha - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಒ . ಸಂತೋಷ್ ಕಾಜೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100134228 APPI - C/O ಲೇಟ್ ಮಹಾಬಲ ಹೆರ್ದೋಟ್ಟು ನೀರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134270 DEVAKI - W/O ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ 1-57/1 .ಪಾದPHH(NK) / NCS------250000000-
110100134576 K Kunda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100134621 SAVITHA - W/O ಸತೀಶ 1-15/2 ಹಲ್ಲಬೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135094 Cicilia Moras - S/O ರೋಸಾರಿಯೋ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ 1-11/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135161 KESHAVATHI - W/O ಸತೀಶ 1-161/1 ದೇವಸ ಪಟ್ಲ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135223 GULABI - W/O ನಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ 1-109 ತಿPHH(NK) / NCS------400000000-
110100135234 Nebisa - ಅಫ್ಜಲ್ 146/3 ನೀರೋಲ್ಬೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100135235 Gulabi - W/O ದಯಾನಂದ ಬಿ-59/1 ಅರ್ಬಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135246 THASHIRA - W/O ಇಮ್ತಿಯಾಝ್ 1-147 ನಿರೋಲ್ಬೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135384 Harinakshi - W/O ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ 1-76 ಕುಂಟಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100135410 Chithravathi - W/O ವಿಜಯ ನಾಯ್ಕ 1-46/2 ಪಾಲ್ದಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100135412 Pramila - W/O ಕೇಶವ 1-163/ಬಿ ಹೊಸ ಕಜಾನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100135416 Varija - W/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-51 ಪಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
110100137945 SHESHI - ಬಡ ಕೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137946 Dinesh - ಕೋಂ.ದಿ.ಪದ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ 5ಸೆನ್ಸ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137947 mutti - ಕೋಂ.ದಿ.ಗಂಗ ನಾಯ್ಕ್ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137948 Kalyani - C/O ಜಾನು ನಾಯ್ಕ 1-68-1 ನಡ್ತಿ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137949 ಮಂಜಮ್ಮ - ಬಡ ಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100137950 Rathna Gawda - ಕೋಂ.ಸುಂದರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಮಾತೃಶ್ರೀ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100137951 YAMUNA - ಕೋಂ.ದಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಮ್ದೊಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100137952 RAGHUCHANDRA - ರಘುಚಂದ್ರ ಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಬಡಕೋಡಿ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110100137953 Prema - ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ.ದೂಜ ಮೇರ ಹೇಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137954 LALITHA - ಲಲಿತ ಬಿನ್ ದಿ.ಮಂಜು ಹೇಡಿಮೆ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137955 GIRIJA - ಬಡ ಕೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137956 ವಿಮಲ - ಕೋಂ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೇಗಿನ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137957 Chenamu - C/O ದೊಗು ಹೊಯ್ಗೆದಡ್ಡ ಹೌಸ್ 1-27PHH(NK) / NCS------50000000-
110100137959 SUSHEELA - ಸುಶೀಲಾ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅರ್ಬಿ ದರPHH(NK) / NCS------50000000-
110100137960 Korapolu - ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಮಾಬೆಟ್ಟು ಎರ್ಮೋಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137961 ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಸಂಜೀವ ಬಿನ್ ದಿ.ನೇಮು ಪೂಜಾರಿ ದೇAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137962 SESAMMA - ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ.ರಾಮಪ್ಪ ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110100137963 ಜಿನ್ನಮ್ಮ - ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ.ದಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138487 Saritha - ಅಪ್ಪಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಶ್ರೀ ದುPHH(NK) / NCS------350000000-
110100155540 Vinoda - ಬಡಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155541 PANCHU - ಪಾಂಚು ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕೆಂಪು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100155542 Mamatha - ಬಡಕೋಡಿ ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155543 Gulabi Nayka - ಬಡಕೋಡಿ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155545 GANGAMMA - ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಜಾನು ನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155546 SRIDHARA NAIKA - ಬಿನ್ ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ ನಡ್ತಿಕಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155548 ಜಯಂತಿ - ಜಯಂತಿ ಕೋಂ ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ ಪೆರಿಂಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155549 JINNAMMA - ಪುತ್ತು ನಾಯ್ಕ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಗಿರಿಯಪ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100155550 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ದರ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕಣೆಜಾಳು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155551 SUNANDA T NAIK - ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಬೃಂದಾವನPHH(NK) / NCS------350000000-
110100155552 Shakunthala - C/O ದೇವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಪೇರಳೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155553 ಅಣ್ಣಿ ನಾಯ್ಕ - ಕೋಂ ಜಾನು ನಾಯ್ಕ ಪೆರಿಂಜೆ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100155554 Sumathi - ಕೊಂ ಸದಾಶಿವ ನೆರಲಪಲ್ಕೆಮನೆ ಬಡಕೋPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155555 ಐತು ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಡಕೋಡಿ ನೇರಳೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155556 ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ - ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ, ಬಿನ್ ಗಂಗಯ್ಯ ನಾಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155557 Sujatha - ಬಡಕೋಡಿ ಬಡಕೋಡಿ ಬಡಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155558 ಮೋಂಟ ನಾಯ್ಕ - ಬಡಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155560 SULOCHANA - C/O ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ 1-94/2 ನೇರಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155561 RATHNA NAIK - ರತ್ನ ಕೋಂ.ದಿ.ಕೂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ ನೇರಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155562 SUSHEELA - ಸುಶೀಲ ಕೋಂ.ದಿ.ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಶಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155563 RATHNA - ಪೂವಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಬರ್ಕುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155564 Rathna - ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಡಿ ನಂ 1-40/6 ಕಾಜAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155565 VANITHA - ಪೂವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಕಾಜೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155567 DEVAKI - ಮುಂದಿಲ ಮನೆ ಬಡಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ 574AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155568 rekha - ಹೊಸಂಗಡಿ ಪಾಲ್ದಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155569 Geetha - ಅಂಗರ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCS------450000000-
110100155570 LEELAVATHI - ಬಡಕೋಡಿ ಬಡಕೋಡಿ ಬಡಕೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155571 SAROJINI - ದಾಸು ನಾಯ್ಕ 1-73/1 ಕುಂಟಾಲಪಲ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155572 ಶ್ರೀಧರ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಬಿನ್ ಅಂತ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಎಮ್ಚೂರು ಪಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155573 Beby - C/O ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕಾಜೋಟ್ಟು ಹೌಸ್ 1-AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155574 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ - ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110100155575 JALAJA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆಣ್ಣಿ ನಾಯ್ಕ 1- 77 PHH(NK) / NCS------300000000-
110100155576 Sowmya - ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಶೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155577 PUSHPA - ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೂಯಿ ಮನೆ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155578 SUSHEELA - ಬಡಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155580 Saroja - ಕೋಂ.ದಿ.ಜೋಗಿ ದಿಡ್ಡಿ ಮನೆ, ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100155581 CHANDRAVATHI - ಬಿನ್ ಬಾಬು ದಿಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155582 ಕೂಕ್ರ ಮೇರ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ದಿಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155583 LALITHA - ಬಿನ್ ಬಾಬುಮೇರ ದಿಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110100155584 NEELAMMA - ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟು ಮೇರ ಹೇಡಿಮೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100155585 Leela - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವಸ್ಯ ಹೆಡ್ಮೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155588 AKSHATHA - ಕೋಂ.ದಿ ವಸಂತ ಮಲ್ಲಾಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155589 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ.ದಿ.ಅನಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋರ್ದಂಡ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155590 GIRIJA - C/O ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155591 GOPI - ಬಿನ್ ಪೊನ್ನಾ ಹೊಯಿಗೆದಡ್ಡ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155592 ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ನೀರಪಾದೆ ಮನೆ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155593 Varija - ಕೋಂ ಬಾಬು ಆಚಾರಿ ನೀರಪಾದೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155594 ಲೋಕಯ್ಯ - ಲೋಕಯ್ಯ, ಬಿನ್ ರಾಜು, ಪೆರಿಂಜೆ ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155595 ಬೂಬ - ಬಿನ್ ಕೂಕ್ರ ಕಂಬ್ಲದಡ್ಡ ಮನೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155596 ಸುಂದರ ಕೆ - ಬಿನ್ ಕೂಕ್ರ ನಂದಾಕೃಪಾ ಮನೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155597 ಆದಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಪೆರಿಂಜೆ ಅಂಚೆ ಬಡಕೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155598 JALAJA - ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿನ್ ದಿ.ನಾರಾಯಣ, ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155599 RAJEEVI - ಸಂಜೀವ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ.ಜಿನ್ನಪ್ಪPHH(NK) / NCS------350000000-
110100155600 YASHODA - C/O ಅಮ್ಮಿ ಆಚಾರಿ ಬಿ 4/1 ಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155601 ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ - ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಿ ಅಚಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155603 GULABI - ಬಿನ್ ಐತು ಪೂಜಾರಿ ಕಿಂರ್ಬಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------400000000-
110100155604 KRISHNAPPA POOJARI - ಎಸ್/ಓ ಶಿವಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100155605 ಪುಷ್ಪ - ಪುಷ್ಪ ಕೋಂ.ದಿ.ಅಚ್ಚುತ ಆಚಾರಿ ಕಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155606 ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿII ಕುಂಞ ಪೂಜಾರಿ ಪವಿತ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155607 YASHODA - ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155608 Pushpavathi - ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಕೋಂ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155609 DEVAKI - ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ, ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155610 Gulabi - ಬಿನ್ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಸ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155611 ಸೇಸಪ್ಪ - ಬಡಕೋಡಿ ಬಡಕೋಡಿ ಬಡಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155612 ಗಿರಿಜ - ಗಿರಿಜಾ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ನೂಯಿ ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155613 LOKAMMA - ಬಡಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155614 ವಿಜಯ - ವಿಜಯ D/O ತಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಡಿಮೆಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155615 mutti - ಮುಟ್ಟಿ ಕೋಂ.ದಿ.ಮಾಯಿಲ ಹೇಡಿಮೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155616 ಗೀತಾ - ಬಡಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155617 Seethu - ಪದ್ಮ ಮೇರ ಬಿನ್ ದಿ.ಬಾಬು ಮೇರ ಹೇAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155618 ಬಾಗಿ - ಕೋಂ.ದಿ ಸುಬ್ಬ ಮುಗೇರ ಹೇಡಿಮೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155619 ಕುಂಡ ಮೇರ - ಕುಂಡ ಮೇರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಹೇಡಿಮೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155620 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಡಿಮೆ ಮನೆ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155621 SUSHEELA - C/O ತುಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-161 ಮಂಜುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155622 cheluvamma - ಚೆಲುವಮ್ಮ ಕೋಂ.ದಿ.ನೇಮು ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100155623 ಚೆಲುವಮ್ಮ - ಚೆಲುವಮ್ಮ ಕೋಂ.ಬಸಪ್ಪ ಪೆರಿಂಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155624 Prema - ಕೋಂ.ದಿ.ಮೋಂಟ ಪೂಜಾರಿ ಮಜಲಡ್ಡ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155625 GULABI - ಕೋಂ ದಿII.ದರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸುದರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100155626 JINNAMMA - ಶ್ರೀಧರ ದೇವಾಡಿಗ ಬಿನ್ ಪೊನಿ ದೇವPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155627 ಜಯಂತಿ - ಜಯಂತಿ ಕೋಂ.ಸುಂದರ ದೇವಾಡಿಗ ಎರ್ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155628 Rukiya - ನಿರೋಲ್ಬೆ ಮನೆ ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100155629 Mamthaj - ಕೋಂ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ ನೀರೊಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100155630 JAMEELA - ಬಿನ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಂಝೀಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155631 SESAMMA - ಸೇಸಮ್ಮ ಕೋಂ.ಜಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬೀಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155632 Honnamma - ದರ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೊಗ್ಗು ಪೂಜಾರಿ ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155633 SHEENA POOJARY - ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155634 Chethana - ಚೇತನಾ ಕೋಂ.ದಿನೇಶ್ ನೀರೊಳ್ಬೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155635 ಕಾಂತಪ್ಪ - ಕಾಂತಪ್ಪ ನಲ್ಕೆ ಬಿನ್ ದಿ.ಕುಜುಂಬ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100155636 ಎಲ್ಯಣ್ಣ - ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಿ.ಕುಂಡ ನೀರೊಳ್ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155637 RUKIYA - ಬಿನ್ ಹಸನಬ್ಬ ನೀರೋಲ್ಬೆ ಮನೆ ಪೆರPHH(NK) / NCS------400000000-
110100155638 Sekina - ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಬ್ಯಾರಿ ನೀರೋಲ್ಬೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110100155639 ಸಂಜೀವ - ಬಡಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100155640 AKSHATHA R. - ಬಡಕೋಡಿ ಹೆದೋಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100155641 Sumathi - ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಲಕ್ಷ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155642 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿನ್ ದಿ.ಪದ್ಮಯ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155643 ಅಪ್ಪಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಕೂಕ್ರ ಹೇಡಿಮೆ ಮನೆ, ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100155644 ಅಪ್ಪಿ - ಕುಂಟಲ ಪಲ್ಕೆ ಬಡಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100155645 ನೊಕ್ಕೆ - ಕೋಂ.ದಿ .ಲಂಡ ಹಲಸಿನಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155646 Saraswathi - ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಕೋಂ.ದಿ.ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100155647 BOMMI - ಬಡಕೋಡಿ ಬಡಕೋಡಿ ಬಡಕೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155648 ಕಮಲ - ಕಮಲ , ಕೋಂ.ಓಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ, ಕಡಂಬರAAY(NK) / NCS------350000000-
110100155649 ರಾಧು - ರಾಧು ಕೋಂ ಬಿರ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಜೊಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100155650 VASANTHI - ಬಿನ್ ಧರ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಸ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100155651 ಸಂಕಪ್ಪ - ಪವಿತ್ರ ನಿವಾಸ ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100157705 Nalini - ಸಂಜೀವ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ.ಡೊಂಬಯ್ಯ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100157706 ರಮೇಶ್ ಮಲೆಕುಡಿಯ - ಬಡಕೋಡಿ ಸಮುಲ್ಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100161683 ಎಸ್ ರಾಮ ಉಫಾಧ್ಯಾಯ - ಬಿನ್ ದಾಸು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161684 ಗುಲಾಬಿ - ಬಡಕೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161685 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ.ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಉಪಾಧ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161686 Lilly D Costa - ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತ ಬಿನ್ ಬೆರ್ನಾಡ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161688 ನಮಿ ರಾಜ - ನಮಿರಾಜ ಜೈನ್ ಹಿಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161689 Hemavathi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ / ಓ ಸಿ. ಹೆಚ್. ಸುಬ್ರಹ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161694 ಮೋನಮ್ಮ - ಕೋಂ.ನೀಲಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನೂಯಿ ದ್ರುವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161695 ಎ.ಧರ್ಮಪಾಲ ಜೈನ್ - ಬಡಕೊಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100168762 ಲೀಲಾ - ಕೋಂ ದೂಜ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮನೆ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168763 Lilly Rdrigues - ಲಿಲ್ಲಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೋಂ.ದಿ.ಸಿರಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168765 Stella Dcosta - C/O ಆಂತೋನಿ ಡಿ ಕೋಸ್ತ 1-84 ದರ್ಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168766 Vinoda - C/O ನಾರಾಯಣ ಕುಂಟೋಡಿ ಹೌಸ್ 1-89 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168769 Prameela - W/O ಆದಪ್ಪ 1-163/ಬಿ ಹೊಸ ಕಜಾನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168774 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - ಬಡಕೊಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168776 ಜೋಗಮ್ಮ - ಬಡಕೊಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168777 ಕೊರಪೊಳು - ಕೊಂ ಕಾಂತಪ್ಪ ಹೊಸವಕ್ಲು ಮನೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168779 ಸೇಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಬಡಕೊಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168781 BHARATHI - ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168783 ವನಜ - ಕೋಂ.ದಿ.ಸೋಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಕಾಜೊಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168786 Janaki - ಬಿನ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತ ನೂಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168787 Cheluvamma - ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಲ್ಲಬೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168789 ಲೂಸಿ ಡಿ. ಕೋಸ್ತ - ಲೂಸಿ ಡಿ. ಕೋಸ್ತ ಕೋಂ.ದಿ.ಬೋನಾವೆಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168790 LEELA - ಮೆಣ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಅಂಗಾರ ಪೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168791 ಲಲಿತ - ಕೋಂ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕಂಡದೊಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169360 SARASWATHI - ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಮುದ್ಯ ಹೊಸಮನೆ ಮೂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100169590 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100171022 JAYANTHI - ಕೋಂ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಸ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100173721 Leela - W / o ಶೇಖರ ನೋಯಿ ನೀರಪಾಡೆ ಹೌಸ್, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100173876 Jayalaxmi - C/O ಉಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಮ್ದೋಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100175106 JANAKI - ಬಿನ್ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ, ಕಿರಿಂಬಿಮನPHH(NK) / NCS------400000000-
110100175107 Lakshmi - ಕೋಂ.ದಿ.ಬಾಬು ನಲ್ಕೆ,ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:BPHH(NK) / NCS------300000000-
110100175109 GEETHA - ಕೋಂ ದಿ.ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾರಿ,ನೂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100180268 CHANDAPPA POOJARY - ಬಿನ್ ಐತು ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:B-1PHH(NK) / NCS------150000000-
110100180285 RAMANANDA - ಬಿನ್ ಡೀಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCS------50000000-
110100180769 SUNDARI - ಬಿನ್ ಬಾಬುರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಧನಲಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110100180993 Leelavathi - ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 1-137 ಮಿತ್ಲಾಡPHH(NK) / NCS------350000000-
110100181097 DEJAMMA - ಕೋಂ.ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:B-I-PHH(NK) / NCS------200000000-
110100181100 KORAPOLU - ಬಿನ್ ಧರ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಸ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100181104 ಗುಲಾಬಿ - ಕೋಂ ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಸ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100181109 CHITHRAKSHI - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಳಿಕಾಪ್ರಸಾದPHH(NK) / NCS------300000000-
110100181438 VENKAMMA - C/O ಜಿನ್ನು 1- 121 ಹರಿ ಪ್ರಸಾದPHH(NK) / NCS------300000000-
110100181499 Dharnamma - ಬಿನ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100181519 ASHWINI - ಕೋಂ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ :-H-PHH(NK) / NCS------50000000-
110100181839 KHATHIJAMMA - ಕೋಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್,ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:B-1-14PHH(NK) / NCS------200000000-
110100183284 PUSHPA - ಕೋಂ ಬಾಬು ಆಚಾರಿ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:B-PHH(NK) / NCS------200000000-
110100183373 GIRIJA - ಬಿನ್ ದರ್ನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜುಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100183480 Appi - ಕೋಂ.ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:B-PHH(NK) / NCS------50000000-
110100183554 GOPAL SHRIYAN - ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಗೋಕುಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100183643 ವನಜ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಂ.ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೂಯಿ ಮನೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100183765 Geetha Raju Naik - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜು ನಾಯ್ಕ 1- 65 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110100183778 RADHA DEVADIGA - ಬಿನ್ ಚಂದ್ರು ದೇವಾಡಿಗ ಸುರಂಟೆ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110100183882 DINESH - ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ,ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:BPHH(NK) / NCS------200000000-
110100183911 ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಕರೊಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100183937 NEELAMMA - ತಾರಿಗುರಿ ಮನೆ ಮನೆ ನಂಬ್ರ-B-1-15PHH(NK) / NCS------300000000-
110100183999 GULABI - ಕೋಂ.ಹೂವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:PHH(NK) / NCS------250000000-
110100184112 PRABHAVANI - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:B-PHH(NK) / NCS------200000000-
110100184268 VARADA - ಬಿನ್ ವಾಸುದೇವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಮನೆ ಸಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100184302 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಬಿನ್ ಕಿನ್ನಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯPHH(NK) / NCS------350000000-
110100184361 REVATHI - ಕೋಂ ಸತೀಶ,ಕೆಳಗಿನ ಪಲ್ಲಬೆ ಮನೆ,ಬಡಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110100185056 Rekha Shetty - ಕೋಂ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ-1-35/3 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100185057 Jyothi - ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ ಬಿ-1-40/2 ಕಾಜೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185336 Renuka - ಕೋಂ ರವಿ ಬಿ-1-40/3 ಅನುಗ್ರಹ ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185659 Kamala - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಬಿ-1-105 ಕೊಳಕುಂಜ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100185704 Muthamma - ಕೋಂ ಮೋಂಟ ಪೂಜಾರಿ ಬಿ-1-60/2 ಗಣPHH(NK) / NCS------250000000-
110100185894 Jayanthi - ಕೋಂ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಬಿ-1-140 ಮಿತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100185899 Shivayya Moolya - ಪಿಜಿನ ಮೂಲ್ಯ ಬಿ-1-26/2 ಕಂಬ್ಲದPHH(NK) / NCS------50000000-
110100185917 Sumathi - ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ಬಿ-1-146/5 ನೀರೊಳ್ಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110100185919 BHARATHI - ಕೋಂ ದಾಮೋದರ ಬಿ-1-36/1 ಕಾಜೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110100185929 VASANTHI - ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂಬರ್-ಬಿ-PHH(NK) / NCS------200000000-
110100185938 S Hemalatha - ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ಎಮ್ ಬಿ-1-68/2 ನಡ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100185942 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಬಿ-1-14 ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110100185947 APPI - ಕೋಂ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿ-1-46 ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100186165 ವೆಂಕಮ್ಮ - ಕೋಂ ಚಂದು ಮೇರ ಬಿ-1-131/1 ದಿಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100186473 SUGUNA - ದಿ.ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಬಿ-31/3 ಹೇಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100186572 Yashoda - - ಕೋಂ ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ ಬಿ-1-63/2 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100186853 Sowmya S - ಕೋಂ ರಾಜು ಕುಮಾರ್ ಬಿ-83/3 ತಿಮರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100186947 Janaki - ಕೋಂ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿ-1-73/2 ಕುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100186952 Vedavathi - ಕೋಂ.ನೀಲಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಬಿ-1-65/3 ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100187063 ಸುಧಾ - ಕೊಂ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ ಬಿ-1-56/2 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100187308 D Vidya - ಕೋಂ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಬಿ-1-164/1 ದೇವPHH(NK) / NCS------250000000-
110100187323 ಅವ್ವಮ್ಮ - ಕೋಂ ಉಮರಬ್ಬ ಬಿ-146/2 ನೀರೊಳ್ಬೆPHH(NK) / NCS------550000000-
110100187347 Girija - ಕೋಂ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಬಿ-1-11 ಕಿಂರ್PHH(NK) / NCS------400000000-
110100187410 ALEEMAMMA - ಕೋಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಿ-1-147/1 ನೀರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100187635 Jayanthi - ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿ-1-136/1 ಕೊPHH(NK) / NCS------300000000-
110100187701 Lalitha - ಕೋಂ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಬಿ-1-80 ಎಂಚೂರ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100187843 GULABI - ಕೋಂ ಕೊರಗ ನಾಯ್ಕ ಬಿ-1-74 ಕುಂಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100187919 Sunila - ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿ-1-160/PHH(NK) / NCS------50000000-
110100187936 ಸಂಕಮ್ಮ - ಕೋಂ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಬಿ-1-22 ನೂಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110100188041 Rajitha - ಕೋಂ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಿ-1-115/1 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110100188630 GANGAMMA - W/O ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ 1-170/1 ನಂದPHH(NK) / NCS------250000000-
110100188632 Yamuna - W/O ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ 1-60 ಅರ್ಬಿಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110100189779 VASANTHI - W/O ದಿನಕರ 1-3 ಕುರುಂಬಡ್ಕ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100189931 SAVITHRI - W/O ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿ-73/3 ಕುಂಟಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100189932 Hemanth Kumar - S/O ಪಣಿಯಪ್ಪ ಬಾಗವತ 1-43 ಅರ್ಜಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100189933 Pramila - S/O ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 1-46/1 ಪಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100189941 Pushpavathi - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ 1-46/3 ಅರುಣೋದಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110100190007 JAYANTHI - W/O ಓಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ 73/1 ಕುಂಟಾಲಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110100190037 B Pushpavathi - W/O ಶೇಖರ 1-136/2 ಕೊನ್ನೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100190747 Vijaya - W/O ದಿನೇಶ ಪೂಜಾರಿ 141/3 ಶಿವಶಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100191944 Supriya C Phatak - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಫಾಟಕ್ ಚಂದಮಾಮ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100191984 VARIJA - W/O ಯಶೋಧರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮನೆ 141/PHH(NK) / NCS------200000000-
110100192058 Vijaya - ರಮೇಶ್ 1-16 ಹಲ್ಲಬೆ ಮನೆ ಬಡಕೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110100192331 N Chandravathi - C/O ಅನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಶ್ರೀ ನಿಲಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100192638 RATHNA POOJARTHI - C/O ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 1-35/4 ಬರ್ಕುಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100192703 Sumanaji - ಧನಕೀರ್ತಿ ಕಾಬಯ ಮನೆ ನಂ 1-155 ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100193988 Vijaya Baliga N - W/O: ನರಸಿಂಹ ಬಾಳಿಗ #4-259 ಗುರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100194379 Padmayya B Suvarna - 15-11 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ನಿಲಯ ಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100194925 Janet Francis Cordeiro - W/O: ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ ಕೊರ್ಡೆರೊ #9NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100195356 SHANTHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಮೋದ್ ಬಿ- 140- 2 PHH(NK) / NCS------150000000-
110100195413 Rathna Nayka - C/O ಸಂತು ನಾಯ್ಕ ಬೀ-1-92 ಕಡಂಬರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100195431 Gulabi - ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಬಿ -1-89/2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100195841 Alis Pinto - 2-25 ಆದರ್ಶ ವಿಲ್ಲ ಬಿರಾವು ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196131 Sundari - C/O ಸುಂದರ ಮೇರಾ ಹೆಡಿಮೆ ಪಾದೆ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100196145 SUSHELA - C/O ಪೊಂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ 1-38 ಕಜೊಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100196177 Gayathri - W/O ರಘುನಾಥ 1-65 ನಡ್ತಿಕಲ್ಲು ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110100196449 Jacintha Dsouza - W/O: ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜ #9-44 ಏ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100196501 Ramlath - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #11.52.(1)NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196603 K Saira Banu - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶೇಕ್ #೩-೭೯ ಒಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100196625 Susheela - W/O ಎ ವಿಶ್ವನಾಥ # ೧೮-೧೬೪,ಕುಂಞNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196649 Pramila Kishor Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 103 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100196865 PRAMEELA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಬಿ-1-141/4 ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110100196914 Usha - W/O ಪದ್ಮರಾಜ್ ದೇವಸ ಮನೆ ಬಡಕೋPHH(NK) / NCS------150000000-
110100196916 Veena Mascarenhas - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿನ್ಸ್ ಸ್ಟನ್ ನೆಲ್ಸನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241677 Sowmya B - ಕೋಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ-೧-೧೩೭/೧ ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------200000000-
590400128045 ಪೂವಪ್ಪ - W/O ಪೂವಪ್ಪ ಕಂಬ್ಲದಡ್ಡ ಮನೆ ಪೆರPHH(NK) / NCS------100000000-
Top