REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121947 PADMALATHA - 1-121 ಪಾಂಡೀಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122019 SHARADA - 43 ತ್ರಿವೇಣಿ ನಿವಾಸ ಅಂಡಿಂಜೆ ಬೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122020 RAJU POOJARI - 1/36 ಮಂಗರಾಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122309 BHANUMATHI - 1-60 ಗಾಯತ್ರಿ ನಿಲಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122733 Vanitha - ಕಿಲಾರ ನಡುಪಲಕೆ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------50000000-
110100122779 Premalatha - ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ 132/ಏ ಆರಂಬೋಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110100123083 Keshavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123086 Gayathri - 1/22 ದಂಬೆದಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಬೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123088 ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎನ್ - W/O: ನವೀನ ಗೌಡ # 2-11ಎ ಕಂಬಳದಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123092 Angeline Siqwera - 1-16 ಪಾದೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100123098 GULABI - 101 ಕಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡಿಂಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100123099 SUJATHA - 82 ಪಿಲಿಯೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123107 Mamatha - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100123416 ವಿನೋದ - W/O: ಶೇಖರ ಆಚಾರ್ಯ ಕಜೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123476 Sini Baby. - W/O ಬೇಬಿ ಎಂ ಎ # 64/ಎ ಮಾಡಪ್ಪಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123785 Sunanda Jain - ಧರ್ಮಶ್ರೀ ದುಗನಬೆಟ್ಟು ಅಡಿಂಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123948 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 73/ಸಿ ಕಿಲಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100125141 Chandrika - ಕೊಡಪಟ್ಯ ಮನೆ - ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125151 MAMATHA - W/O ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಿಲ ಮನೆ .PHH(NK) / NCS------100000000-
110100125153 Sushila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಯಪ್ಪ ಪಕಲೋಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100125169 Suhasini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ ಗಾಂಧಿನಗರ 5 PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125170 SAVITHA - W/O ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಗರ . ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125178 Lucy - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ/ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ 135/PHH(NK) / NCS------250000000-
110100126504 Kamalakshi - W/O ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ 90 ಕೊಡಪಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100126774 SOWMYA - W/O ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 13-ಏ ಶುಭ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100127100 RATHNNAMMA - W/O: ಚಂದ್ರರಾಜ ಬಂಗ ಅರಹಂತ ನಿವPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127383 SAVITHA - ಕಲ್ನಾಯ ಭಾಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127536 JANNAMMA - W/O ಕೊರಗಪ್ಪ ಗೌಡ 109/ಅದ್ವೀಕಾ ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127755 MAGGU - 199 ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100127867 JYOTHI - W/O ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128003 ಲಲಿತ - W/O: ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಹಲೆಕ್ಕಿ ನೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128914 Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖರ 1-66 ಕಿಲಾರ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129802 BEEPATHUMA - ಆರಂಬೋಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡಿಂಜೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100131426 SOWMYA - ಉಮೇಶ್ 128/ ಎ ಮನ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131713 Vijaya - ಜೀವಂಧರ ಸಾಲಿಯಾನ್‌ 144 ವಿಜಯಶ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132199 ಸುನಂದ - W/O: ಸಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 21 ಅಂಬಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100132272 KUSUMALATHA - W/O ದಯಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಬಂಡಸಾಲೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132279 Sabinus Rosario D'Almeida - S/O ತೋಮಸ್ ಡಿ'ಲ್ಮೆಡಾ # 142/ಎ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100132631 SUSHEELA - 2-42 ಬೊಲ್ಲೊಂದ್ರೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100132635 Shubhalatha - S/O ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತಿಮರಡ್ಡ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132964 Vinoda - W/O ಆಣ್ಣಿ ಆಚಾರಿ 91/ಬಿ ಜಾರಿಗೆದPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133034 GEETHA - 91 ಎ ಶಿವಗಿರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133399 SUNDARI - W/O ಸಂಜೀವ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮನೆ ಬೆಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100133499 DEEKAMMA - 1/31 ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100133672 SUSHEELA - 149/ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133753 Seetha - ವಸಂತ 144/ಎ ಗುಂಡಿಪಪಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133934 Mary - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಗಸ್ಟಿನ್ # 130 ಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134142 LAXMI - ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ 108 ಪಡ್ಪು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100134278 Prameela - ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಚಾರಿ ಏಲ್‌ 73/ ಎ ಹರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134363 Vimala - ಸಿ/ಓ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಕಿಲಾರ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100134438 SHANTHA - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ 67 ಎ ಕಿಲಾರ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134692 LALITHA - ನೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡಿಂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110100134713 JALAJAKSHI - 18 ಬಿ ನಿತಿನ್ ನಿವಾಸ ಹಲಕ್ಕೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135096 Kasturi - W/O ದಿನೇಶ 129-ಏ ಮನ್ನಡ್ಕ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135164 SAVITHA - ತ್ರಿವೇಣಿ ನಿವಾಸ ಅಂಡಿಂಜೆ ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135190 Vimala Yane Vidhya - ಹಾರ್ದಡ್ಡ ಮನೆ 77 ಕವಿತಾ ನಿಕೇತನ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135317 Shwetha - 1-17 ಮಂಗರಾಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100135379 Namitha - W/O ಅಶೋಕ ಕೆ 65/ಸಿ ಕಿಲಾರ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100135610 BABY - 1/22 ದಂಬೆದಡ್ಡ ಹೌಸ್ ಅಂಡಿಂಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100136566 ಮಂಜುಳ - ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138014 ಗುಲಾಬಿ - ಮಾಂದಲ್ಕೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100138015 appi pujari - ಬಿಲ್ಲಾಂಡೀಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCS------50000000-
110100138017 ಸೀತು - ಪಿಲಿಯಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138018 ಸುಲೋಚನಾ - ಪಿಳಿಯಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110100138020 ಬೇಬಿ - ಪುಂಡುಕಾಯೆರಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138023 SUNDARI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ-188, ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCS------300000000-
110100138024 smt appi mulya - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138025 Dundamma - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138026 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಮುರ್ಗಿದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಢಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100138027 shantha naikedi - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138028 ಬೇಬಿ - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138029 MEENAKSHI K - ನೂಯಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100138031 ಮೋಹಿನಿ - ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138032 Ramani - ಪಡು ಬೈಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138033 SUMALATHA - ಎರ್ಕಮೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138034 ಜಾನಕಿ - ಎರ್ಕಮೆ ಮನೆ ಅಂಡೊಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110100138491 Baby Madivalthi - ಡಾಂಬಿಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138493 Lalitha - ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಲಯ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100138494 Suneetha - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ&ಗ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100154092 Appi Moolya - ಮಾಲ್ದಲಿಕೆ ಮನೆ , ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------350000000-
110100154181 ಪಿ.ಶಂಕರ ಭಟ್ - "Shubha Nivasa" Kairoli House,PHH(NK) / NCS------100000000-
110100154803 Susheela - C/O ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಾನ ಮನೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156062 RAMANI - ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156063 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156064 NALINI - ನಡುಪಲ್ಕೆ ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100156065 LALITHA - ನಡುಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಆಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156066 PUSHPA - ಕೋಡ್ಲೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156067 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100156068 ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156069 GULABI - ಕಜೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156070 KAMALA - ಕಜೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156072 BAGI - ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಕಾನ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156073 SUSHEELA - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156074 ಬಾಬು - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156075 LEELA - ಕಿಲಾರ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156076 appi - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110100156077 NAGAPPA - ಪೊಕ್ಕಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156078 KAMALA - 1-82 ಪಿಲಿಯೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156079 varija - ಪಿಲಿ ಯಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156080 ಮಾಧವ - ಸ್ವಾತಿಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ಕಿಲಾರ ಅಂಡಿಂಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156081 RAJEEVI - ಪಿಲಿ ಯಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156082 SUMATHI - ಪಿಲಿ ಯಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156083 ಮರಿಯಾ ಕೊಡ್ದೆರೋ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156084 ಪೂವಪ್ಪ - ಕಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156085 Geetha - ಪಿಲಿ ಯಾರು ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156086 ಯಮುನ - ದೊಡ್ಲುಮಾರು ಮನೆ ಕಿಲಾರ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156087 ಆನಂದ - ಮಹೇಶ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಕಿಲಾರ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156088 ಶೀನ - ದೊಡ್ಲುಮಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156089 ಲೋಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ - ಕಿಲಾರ ಕೊಟ್ಲೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156090 ಪ್ರೇಮ - ಕೊಡ್ಲೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156091 Sowmyashree - ನರ್ಮದಾ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156092 sunanda - ಮನ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156093 PRASHANTHA - ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156094 ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ - ಕುಂಡಡ್ಕ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156095 SUNDARI - ಆರಂಬೋಳಿ ಅಂಡಿಂಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156096 ಕೂಸು ನಾಯ್ಕ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100156097 GIRIJA - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156099 GIRIJA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರಿ 1/145 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100156100 sundari - ಗುಂಡಿ ಪಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156101 ಎಮ್.ಸಿ.ಸುಂದರ - ಗುಂಡಿಪಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156102 PREMA - ಗುಂಡಿ ಪಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156103 lakshmi - ಕೂಡ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156104 PREMA - ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156105 nalini - ನರೆಮಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156106 ಜಯಕರ - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110100156107 TIMMALU - ಬರೆಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಕಿಲಾರ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156108 ನಾರಾಯಣ - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156109 SUNDARI - ಪಿಲಿಯಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156110 RATHNA - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110100156111 ಶೋಭಾ - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156112 ಗಿರಿಜ - ಮುಂಡೇವು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156113 YAMUNA POOJARTHI - ಮನ್ನಡ್ಕ ಮನೆ , ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156114 VARIJA - W/O: ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಅಮಣಿ ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156115 N Premalatha - W/O ಎಮ್ ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪದ ಗುಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156116 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ - ದಂಬೆದಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156117 Gunavathi - ಮಂಗರಾಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156118 ಗುಲಾಬಿ - ಶಾಂತಿಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156119 ಜಯಂತಿ - ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156120 ಆಂತಮ್ಮ - ಕೂಡಿಗೆ ಹೊಸಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100156121 ಹರೀಶ - ಸ್ವಾತಿ ನಿವಾಸ ಬಿಲ್ಲಂಡಿಲ್ ಮನೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156122 ಕುಸುಮಾಕರ - ಬಾಕ್ಯಾರಡ್ದ ಮನೆ , ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156123 ನಾರಾಯಣ - ಪುಂಡು ಕಾಯರೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156124 ಶೋಭಾ - ಮುಂಡೇವು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156125 ರಮಣಿ - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156126 LALITHA - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110100156127 ಭವಾನಿ - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156129 Malathi - ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯ ಪಿಲಿಯಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156131 YASHODA - 1-106 ಎ ಮಠ - ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156132 Varija - ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100156133 SUSHEELA - ಕೊಡಪಟ್ಯ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156134 ರತ್ನಾವತಿ - ಕಜೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕೃಪಾ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156135 ಸುರೇಶ ಪೂಜಾರಿ - ಮಜಲಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156136 ಗೋಪಿ - ಮರೋಳಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156137 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - ಅಲೆಕ್ಕಿಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110100156138 GOPI - ಗಂಡ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ #150 ದರ್ಖPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156139 Sundari - ಹೊಸ ಮನೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156140 ಶಾಂತಾ - ಬಾಕ್ಯರಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156141 RAJEEVI - ಕೈಪಿಜಾಲು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156142 ಸುಂದರ ಮುಲ್ಯ - ಪೊಕ್ಕಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾ&ಅಂಚೆ,ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156143 JINNAMMA - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಪೊಕ್ಕಿ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110100156144 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ - ಯಶ್ಸುತೇಜ ನಿವಾಸ ಮಂಗರಾಡಿ ಮನೆ ಅಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156145 ಬಿರ್ಕು - ಪೊಕ್ಕಿ ಮನೆ 39, ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------300000000-
110100156146 ಬಾಬು - ಕಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬೆಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156147 ಚಂಪಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಬಿಲ್ಲಾಂಡೀಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156148 MUTTU - ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156149 gulabi - ಪುಂಡು ಕಾಯರ್ ಸಹನಾ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156150 Baby - ಮುರ್ತಾಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156151 LALITHA - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156152 ರಾಜು ಹರಿಜನ - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156153 Rathna - W/O ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 61 ಬಿ ಕಿಲಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156154 SUNDARI - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ.ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156155 VEDAVATHI - ಕೋಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156156 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ದರ್ಖಾಸ್ತು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ& ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156157 ಸುಂದರಿ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156158 bommi - ಪಡು ಬೈಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156159 ಅಪ್ಪಿ - ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156160 ಅಪ್ಪಿ - ಶಾಂತೀರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156161 Baby Yane Sujatha - ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156162 RATHNA - ಹಲಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156163 SHEELA - ಎರ್ಕಮೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156164 ಬೆನ್ನಿ ಪಿಂಟೊ - ಆಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156165 ವಾಸು - ಎರ್ಕಮೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156166 VASANTHI - ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕೃಪಾ , ಆಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156167 SUGUNA - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156169 DEVAKI - ಪಾಂಡೀಲು ಬೈಲು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156170 ಶಿವರಾಮ ಪೂಜಾರಿ - ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156171 ಕಮಲ - ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬೆಳPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156172 ಅಪ್ಪಿ ಮಡಿವಾಳ - ಮಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156173 ಭವಾನಿ - ಮಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156174 Janaki - ಪೆರಂದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156175 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ - ಪೇರಂದಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100156176 PREMA - ಪೇರಂದಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156177 REVATHI - ಕಜೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156178 Yogini - ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿಲಯ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156179 ಬಾಚ - ಬಾಚ ಬಿನ್ ಮತ್ತೋಡಿ ಮುರ್ಗಿದೊಂಟು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156180 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಮಲೆರೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156181 SUGANDHI - ಮಲೆರೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156182 Sachitha - ಗಂಡ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೊಸಮನೆ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156183 Appi - ದುಗಣನೊಟ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ ಮನೆ ಅಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156184 JANAKI - ಹಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156185 Poornima - ಬಂಗನಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------400000000-
110100156186 Pushpa - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------300000000-
110100156187 Kamala - ಗಾಂಧೀನಗರ ಅಂಚೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156188 Sarala - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156189 Premalatha - ಶಿವಕೃಪಾ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156190 Yamuna - W/O: ದಿ: ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ #185 ಗಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156191 umavathi - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156192 PREMA - ಗಾಂಧಿನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156193 HEMAVATHI - ಗುರುಕೃಪಾ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156194 JANAKI - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156195 ಯಮುನಾ - ಶಿವಾನುಗ್ರಹ ಮನೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಅಂಡಿಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156196 PUSHPAVATHI - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100156197 Jani - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------300000000-
110100156198 GUNAVATHI - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ & AAY(NK) / NCS------350000000-
110100156199 VENKAPPA POOJARY - Gandhinagar House, Andinje VilPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156200 Leela - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156201 Padmavathi - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156202 Jayanthi - Gandhi Nagar House, Andinje PoAAY(NK) / NCS------350000000-
110100156203 ಮಮತಾ - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156204 ಜ್ಯೋತಿ - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156205 RATHNA - W/O: ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156206 RATHNA - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------100000000-
110100156207 Shantha - ಕೆ.ಸಾಧು ಗಾಂಧಿನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100156208 ratna - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156209 ಚಂದ್ರಾಕ್ಷಿ - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156210 ಕಿಟ್ಟು - ಕಲ್ಲಳಿಕೆ ನೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156211 KESHAVATHI - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156212 PREMA - ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156213 ಸತೀಶ ಮಡಿವಾಳ - ಶ್ರಾವಣ್ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156214 SHANTHI - ಕಾನ ಕಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156215 sushila - ಪಾದೆ ಮನೆ ಅಂದಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100156216 kamala - ವೈವಲ್ ಪಾದೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------350000000-
110100156217 HEMAVATHI - ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156218 LALITHA - ಬಂಗನಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156219 ಸುಂದರ - ಬಂಗ ನಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156220 ಕಮಲ - ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156221 Bhavya - ಶಿವಗಿರಿ ನಿವಾಸ ಗಾಂದಿನಗರ ಮನೆ ಅಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156222 ಸುಶೀಲ - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------300000000-
110100156223 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156224 KAMALA - ಕಾನ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156225 ರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್‌ - ಕಲ್ಕುಮೇರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156226 GOPI - ಕುಲೆಂಜಿರೋಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156228 ಪುಷ್ಪ - ಕಾನ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156230 SHANTHA POOJARY - ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------50000000-
110100156231 Kundadu - ಪಡು ಬೈಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110100156232 Gulabi - ಪಡು ಬೈಲು ಮನೆ, ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ&ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156233 SUNDARI ACHARI - ಆನೆಂಜ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110100156234 ಜಯರಾಜ - ದುಗಣಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------300000000-
110100156235 Sarojini - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156236 ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ - ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------350000000-
110100156237 MONIKA PAIS - W/O: ಜೆರೋಮ್ ಪಾಯಿಸ ಮಂಗುಲ್ಚಾರಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100156238 Sujatha - ದುಗನ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156239 SUSHILA - ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಕೃಪಾ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156240 ವಸಂತ ಕನಡ - ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100156242 Susheela - ಕೆಳಗಿನ ಕಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110100156243 Girija yani Rathna - ನೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ 5ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110100156244 ಯಮುನ - ಹೊಸ ವಕ್ಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156245 VIMALA - 205 ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156246 GEETHA - 70 ಎ ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------150000000-
110100156247 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯಾ - 70 ಬಿ ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCS------200000000-
110100156248 ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ - ಅಲೆಕ್ಕಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100156266 GIRIJA - C/O ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 8/ಟಿ ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110100157717 BHAGYA - ಹಿಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100157718 ಆರ್ ಜಯ ಚಂದ್ರ - ಅಕ್ಷತಾ ನಿಲಯ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100157719 Pavlin Moras - Dorjaal House, Andinje VillagePHH(NK) / NCS------250000000-
110100157720 Rajeevi - ಮೂಂಡೆವು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110100157721 ಸಂಜೀವ - ಪೂಂಕರ್ದೋಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100157722 Devaki - ಕೋಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110100157723 ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100157760 Pavithra B - ಕಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ& ಅಂಚೆ ಬೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100161738 ಸುಗಂಧಿ - ಕಲ್ನಾಯ ಬಾಗ್ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161739 Florina Mendonca - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪೌಲ್ ಮೆಂಡೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161740 ಶಕುಂತಲಾ. - ಶುಭಶ್ರೀ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161741 ಲೂವಿಸ್ ಡಯಸ್‌ - ನಿರ್ಪಾರಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161744 Vinaya S Kambali - ಗಂಡ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಬಲ್ಲೋಲಿಗೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100161748 MALATHI - ಪಿಲಿಯೂರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161750 ಸುರೇಶ - ಪಿಲಿಯುರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161751 ಬಾಜಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161754 VIDYA - ಆಂಡಿಂಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100161755 ಪ್ರಭಾಕರ ನಾರಾವಿ - ಶ್ರೀ ಬೆನಕ ಕಂಪೌಂಡು, ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162157 ಯಚ್ ವಸಂತ ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಹೀಂಪ್ಲೂಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162158 Sumangala N hegde - ಭುಜಬಳಿ ನಿಲಯ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168937 ಎಮ್.ಶೇಷಗಿರಿ ಭಟ್‌ - ರತ್ನಗಿರಿ ನಿವಾಸ ಮಧು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168938 Cynthia Dias - ಹೊಸಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ, ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168940 Hemavathi C N - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168941 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - ಮಂಗರಾಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100168944 SHOBHA HEBBAR - ಇಂದ್ರ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168946 S.SANDYA - ಲಷ್ಕರಿ ಸದನ ಕಿಲಾರ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168948 ಸರೋಜ - ಪಿಲಿಯಾರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂಚೆ & ಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100168950 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಎಚ್ - ಹಿಂಪ್ಲೋಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100168952 BABY - ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168955 JINNAMMA - ಪಕ ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168956 ಪದ್ಮಲತಾ - ಎರ್ಕಮೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168957 ಬಿ.ಗುಣಪಾಲ ಹೆಗಡೆ - ಗೆಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168958 ಶೀನ ಕನಡ - ಹಿಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168960 LALITHA - 171-2 ಗಾಂದೊಟ್ಯ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168962 ಸುನಂದಮ್ಮ - ಕಂಚ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168963 ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಂಡಾರಿ - ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ನೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168966 GIRIJA - ಕಲ್ಕು ಮೇರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168969 ಶಂಕರ ಭಟ್ - ಹೊಸ ಹೊಕ್ಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168970 lakshmi - ನೂಯಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168971 Shashi Parameshwara - W/O: ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ #84 ನೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168973 VIMALA - 2-109 ಬರೆಮೇಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168974 ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಆರ್.ಪಕ್ಕಳ - ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168976 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಂಡಾರಿ - ಯಶಸ್ವಿನಿ ನಿಲಯ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168979 muttayya pujari - ಅರ್ಬಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168980 ಬೇಬಿ - ನಡಿಮಾರಡ್ಡ ನಂದನ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168982 LAKSHMI - ಮಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168983 JANAKI - ಆಂಡಿಂಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168984 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - ಮನ್ನಡ್ಕ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168985 ದೇವಕಿ - ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ,ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168986 ಭಿರ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ - ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100168987 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ - ದಂಬೆದಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100170943 GEETHA - ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ w/o ವಸಂತ ಮೂಲ್ಯ ಪುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100170944 ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ - Andinje Post&Villege, BelthangPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170949 Susheela - ಕಿಲಾರ್ ಹೌಸ್, ಆಂಡಿಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110100170950 SUMITHRA - ಆಂಡಿಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170951 ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ - Hosa mane House Andinje Post&vPHH(NK) / NCS------100000000-
110100170952 Lalitha - Kilar House, Andinje Post&VillPHH(NK) / NCS------200000000-
110100170953 ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ - ಆಂಡಿಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170954 SUKHITHA - ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲ w/o ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100170960 SUNDARI - Andinje Post&Villege,BelthangaPHH(NK) / NCS------150000000-
110100170968 ಲಲಿತ - ಭೋಜ s/o ಮುದರ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100170970 ಸುಮತಿ - ಕಂಚನಾಳಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100170971 SUMITHRA - ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170972 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಪ್ಪ - ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಪ್ಪ w/o ದೀ.ಸಂಜೀವ ಪೂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100170973 ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ - Andinje Post&Villege, BelthangPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170975 Vinoda - ಪೀರ್ದೊಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡಿಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170980 Ananda - Kokradi Post&Villege, BelthangPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170982 JAYANTHI - ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ w/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡಿವPHH(NK) / NCS------250000000-
110100170987 JYOTHI - ಕಾನ ಮನೆ ಕಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡಿಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100171002 SUMANA - 2-87 ನಂದಿನಿ ನಿವಾಸ ಮೇಗಿನ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100171005 Lakshmi N Agar - Andinje Post&Villege, BelthangNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100171009 Nagaveni - ಆಂಡಿಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ & ವಿಲ್ಲೆಜ್, ಬೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100171012 Vinodha - ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋಧ w/o ಚೆಲುವಯ್ಯ ಯಾನPHH(NK) / NCS------100000000-
110100174110 Smt.Lalitha - ರಾಮನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ& ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100174270 Sharmila - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175785 APPI - ರಾಗಿಮೇರು ಶಿವಕೃಪಾ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100175791 eliyamma - ವಿಲಂಗ್ ಪಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100175793 Vimala - ಕೋಂ ಶೀನ, ಪಡುಬೈಲು ಮನೆ, ಅಂಡಿಂಜೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100175796 Sumalatha - ಮೇಘಶ್ರೀ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100175798 ಸುಂದರಿ - ಹಿಮರಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------400000000-
110100175826 SUNANDA - ಮುಂಡೇವು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100175828 Suresh - ಹಲೆಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100175830 Megu Poojary - ಅಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175831 Ashoka. H - ಹೊಸಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100175832 Vijaya Hegde - ಪವನ ಶ್ರೀ ಬಂಡಸಾಲೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175833 Sujatha - ಪಾಂಡೀಲು ಹೊಸಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------250000000-
110100175879 Yamuna - ಶ್ರೀ.ಹರಿ ನಿವಾಸ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100175880 VEENA - ಹಲಕ್ಕೆ ಹಂದ್ಲಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100175881 Rajivi - ಮಂಜಿಬೆಟ್ಟು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100175882 Laxmi - ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100175883 Devaki - ಕೊಡ್ಲೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------50000000-
110100175884 Suvasini - ಮುಂಡೇವು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100175885 RATHNA - ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100175886 Mallika S - ಅಂಬಲಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------200000000-
110100175887 ನಾಗವೇಣಿ - ಆನೆಂಜ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110100175888 LATHA - W/O ದಿನೇಶ 1 ಬಿ ಅರ್ಬಿ ಮನೆ ಅರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100175889 Sunanda - ಬಿಲ್ಲಾಂಡಿಲ್ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100175890 CHANDRAVTHI - ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100175892 MUTTHU - ಕುಂಟಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------150000000-
110100175893 Shyamaraya Acharya - ಪೂಂಕರ್ ದೋಡಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&PHH(NK) / NCS------250000000-
110100175894 Kamala - ಬಿಲ್ಲಾಂಡಿಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110100175895 PUSHPA - ಹಿಂಪ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100175896 Lakshman Poojary - ಮರೋಳಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100175897 Sowmya - ಪೂಂಕರ್ದೋಡಿ ಮನೆ,ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------150000000-
110100175898 Nalini - ಗುಂಡಿಪಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------100000000-
110100175899 Vimala - ಹಿಂಪ್ಲೋಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100175900 ವೇದಾವತಿ - ಅಡ್ಕರ ಗುರಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCS------200000000-
110100175901 PREMA - ಕೈಪಿಜಾಲು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------450000000-
110100175902 SAROJINI - ಗಾಂಧಿನಗರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110100176494 Bhagya - ಕೋಂ ನವೀನ್ ಶಿವಕೃಪಾ ನಿಲಯ ಕೊಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100178342 ವಸಂತ ಮಡಿವಾಳ - ಬಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------500000000-
110100178343 Mohini - ಮಾತ್ರಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178344 Padmayya madivala - ಕಿಲಾರ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178345 Bhaskar Bhat - ಪಿಲಿಯೂರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110100178346 Prema - ಮುಂಡೇವು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------350000000-
110100178347 Gopi - ಅಮಣಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110100178348 ಕವಿತಾ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ - ಕಾಳಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100178349 Subba - ಕಿಲಾರ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100178379 SUNANDA - ಕಟ್ಟೆಮನೆ 2-114 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110100178381 Sheen Acharya - ಕೊಡ್ಲೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178382 Parvathi - 2-103 ಹೊಸಒಕ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178384 SUNANDA - ಎರ್ಕಮೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178385 KAMALA - ಕಂಬ್ಲದಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ&ಅಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110100178386 Ravi Poojary - ಕಂಚ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110100178387 Krishnappa Moolya - ಪಿಲಿಯೂರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178388 Prema - ಹಾರ್ದಡ್ಡು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100178389 Honnamma - ರಾಗಿಮೇರು ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100178390 JAYANTHI PRABHU - ಶಿವಕೃಪಾ ಪ್ರಭು ನಿವಾಸ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110100178391 DEVAKI - ಕಜೆ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110100178392 Champa - ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಬೆಳ್ತ್ಗ0ಗಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178393 Yamuna - ಕಂಚ ಹೊಸಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100178395 Muthu Bhandarti - ಹೊಸಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100178396 Cheluvamma - ಕಂಚ ಹೊಸಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100178397 Sundara bhandari - ಹೊಸಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100178404 VARIJA - ವನಸಿರಿ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------550000000-
110100178405 Ashoka Naik - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ಮನೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್PHH(NK) / NCS----