REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121769 Canute Joy D Souza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರ್ಕ್ ಡಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100121903 Kasturi Krishna Nayak - W/O ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ # 2-343/6 ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122109 Pauline Theresa Gonsalves - ಜಿಯೊ ಲುಕ್ ಪಣಕಜೆ ಪೋಸ್ಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122110 Johara - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲೀಂ ತಂಞಲ್ # 1-10NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122116 ಬಿ ಫಾತಿಮಾ - ಸಬರ ಬೈಲು ಪಣಕಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122621 Kaveri - W/O: ಪಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ #2-1 ಅರ್ಕಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122628 Liley Sequeira - W/O: ದಿ: ಆಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರ #1-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122666 ಜಾನಕಿ - W/O: ವಾಸು ಮೂಲ್ಯ ಪಮ್ಮಾಜೆ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100122679 ಕಮಲ - ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202220000000020/05/2022
110100123337 ಅವ್ವಮ್ಮ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202220000000016/05/2022
110100123361 Geetha - W/O: ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭು ಆಟ್ಲ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123550 Raziya - W/O ಹಸೈನಾರ್ ಕೋರಾಜೆ ಹೌಸ್ ಮಲಾಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100123675 Khathijamma - ಅಶ್ರಫ್ ಹೆಚ್ 4-22( ಜಿ ) ಮುಂಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022---150000000-
110100124208 B Fathima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮ್ಮರ್ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202225000000017/05/2022
110100124942 NASEEMA - ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪಣPHH(NK) / NCS------150000000-
110100124943 Thahira - ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202210000000016/05/2022
110100124958 VANDANA - ಸಬರ ಬೈಲು ಅಂಚೆ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100124970 FOUZIYA - W/O ರಮ್ಲ # 1-16 ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202220000000016/05/2022
110100125027 GEETHA - W/O ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202210000000016/05/2022
110100125084 K Shalini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ # 1-134(1)PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125098 Janaki S - W/O ದಿನಕರ ಪೂಜಾರಿ # 1-92(1) ಬPHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202220000000019/05/2022
110100125101 Shakunthala - W/O ಸುರೇಶ್ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಹೌಸ್ ಪಣಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125219 Athika - W/O: ಅಬ್ಸಾಲಿ ಮೊದಲೆ ಮನೆ ಸೋಣಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125317 Girija - W/O: ಬಜಿಲ #1-103/13 ಸಬರಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202215000000017/05/2022
110100125322 Ayisha - ಇಲ್ಯಾಸ್ 1-24(6) ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100125330 Rajashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125408 Aseer Merita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನ ಶೇಕರ್ ಶ್ರೀ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100125432 DSuvarna - W/O ಶ್ರೀಪತಿ ಜೈನ್ #2-290,ಮುಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125443 Baby - W/O ಸಂಜೀವ 1-126 ನಾಗವಿಹಾರ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125484 JANAKI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೇಮು ನಾಯ್ಕ # 2-373 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100125546 Kairunnisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ 90ಎ ಪೊಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202215000000016/05/2022
110100125589 ಕುಶಲಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠ್ಠಲ # 1-103(8)PHH(NK) / NCS------250000000-
110100125592 Jameela - W/O: ಆದಂ ಮಜಲು ಮನೆ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125593 Asya - W/O: ಕರೀಂ ಮಜಲು ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****790812/05/2022FPS****790812/05/202215000000012/05/2022
110100125595 RAHIMATH - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಜಲು ಸೋಣಂದೊರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202225000000016/05/2022
110100125596 HARINAKSHI - ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100125609 Masoodabi - W/O: ಶೇಕ್ ಹಾಮದ್ ದಂಬೆದಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202230000000017/05/2022
110100125618 Revathi - W/O ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ #1-103/2 ಸಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110100125661 Thaslima - ಮಹಮದ್ ಅಲಿ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಪೊಮ್ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100125674 Kalyani - ನೇಮದ ಪಲ್ಕೆ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202225000000016/05/2022
110100125706 JOHARA - ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100125712 Dulaikabi - ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1-181/2 ಪಣಕಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100125896 AMITHA - W/O ರಾಜೇಶ್ # 2-273 ಸೋಣಂದೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100126052 Chandravathi - W/O: ಸದಾನಂದ # 2-301 ಮುಂಡಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202220000000020/05/2022
110100126436 ಶಾವಂತ್ರೆವ್ವ ಲಂಬಾಣಿ - W/O ಧರ್ಮಣ ಲಂಬಾಣಿ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100126519 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - W/O: ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಸೋಣಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202225000000018/05/2022
110100126641 BHAVANI - ಬ್ರಾಣೆರಬೈಲು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202220000000019/05/2022
110100126748 ವಿಧ್ಯಾಮಣಿ - W/O: ಕೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ 2-94 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100126881 ನೆಬಿಸಾ - ಸುಲೈಮಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ 1-103(18) ಸಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110100126924 ವಾರಿಜ - ಪದ್ಮನಾಭ ಮಜಲಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202215000000019/05/2022
110100127092 KAVITHA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ್ 2-33PHH(NK) / NCS------150000000-
110100127137 ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ - W/O: ಜಮಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ದಂಬೆದಾರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100127140 ಸುನಂದ - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಕ್ಯಾನ ಸೋಣಂದೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100127217 Yashodha - W/O: ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ # 2-297 PHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202210000000017/05/2022
110100127222 ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸೋಣಂದೂರು ಕೋಡಿ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100127342 ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಪ್ರಭು - W/O: ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಭು ಮುಂಡಾಡಿ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127405 ಕಮಲ ಆಚಾರ್ಯ - W/O: ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಳಿಕಾ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110100127493 ಬಿಫಾತಿಮಾ - W/O ಮುನೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ # 4-22/ಸೀ PHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202215000000016/05/2022
110100127552 ರಾಜೀವಿ - W/O: ಬಾಬು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಬರ ಬೈಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100127573 ಲೀಲಾವತಿ - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಡಿವಾಳ ಮುಂಡಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202215000000020/05/2022
110100127628 Premavathi Prabhu - W/O ಹರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಪಣಕಜೆ ಹೌಸ್ 2-PHH(NK) / NCS------250000000-
110100127966 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಸೋಣಂದೂರು ಕೊಡಿ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202215000000019/05/2022
110100128076 Nebisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ 1-15 ಮಜಲು PHH(NK) / NCS------300000000-
110100128078 Shakeena - W/O: ಇಲ್ಯಾಸ್ #1-86 ಸಬರಬೈಲು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100128091 BIFATHIMA - ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಪನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128623 ಸೈನಾಜ ಬಾನು - W/O ಹಸನಬ್ಬ # 2-386 ಪಣಕಜೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100128681 Subhashini J - ಡೋಪ್ಫಿ ಲೋಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ 2-365 ಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129010 Leena Gonsalves - W/O: ಸಿರಿಲ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ #2-2PHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202230000000018/05/2022
110100129022 Leena Fernandes - ದಂಬೆದಾರ್ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100129508 Vanaja - W/O ಸತೀಶ್ ಸೋಣಂದೂರು ಹೌಸ್ ಮಾಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202220000000017/05/2022
110100129562 RASEEDA - W/O: ನೂರುಲ್ಲಾ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129595 Kamarunnisa - W/O: ರಮ್ಲಾ ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202215000000016/05/2022
110100129860 LEELA - W/O: ಚಂದ್ರ ಕಕ್ಯಾನ ಸೋಣಂದೂರು ಪನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130033 Naseema A - ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 5ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಣಂದೊರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130109 Samseela - ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100130159 Zeenath - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಮೀರ್ ಸಪ್ರಬೈಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100130160 Vani - ಸತೀಶ್ 1-6(2ಏ) ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100130161 PRAMILA - W/O: ಮೋಹನ ಪಮ್ಮಾಜೆ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130180 Razeena Banu - ಸಬರ ಬೈಲು ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130214 Kurshida Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ #1-177/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100130222 REVATHI - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಂಗೇರ 2-251(2) ಕನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100130240 Savitha Rita Fernandes - W/O: ನೋಬೆರ್ಟ್ ಸಂಪತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110100130246 Bhagyajyothi - ದಿನೇಶ 1-6(2ಬಿ ) ಪೋಮ್ಮಜೆ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202220000000019/05/2022
110100130364 Safiya - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 1-103(16) PHH(NK) / NCS------350000000-
110100130410 Lakshmi - ಪಂಚಮಿ ನಿಲಯ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202220000000020/05/2022
110100130495 KUSHALAVATHI - W/O: ಪದ್ಮರಾಜ್ ಕೊಠಾರಿ ಶಶಾಂಕ ಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100130520 Revathi - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 2-281 ಮಾಲಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100130689 FOUZIYA BANU - ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಬೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100130768 Isabi Naziya Banu - D/O: ದಿ: ಕೆ ಎ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವಾ #1PHH(NK) / NCS------150000000-
110100130804 Sakeena - W/O: ಪಿ ಶರೀಫ್ ದಂಬೆದಾರ್ ಸೋಣಂದೂPHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202215000000019/05/2022
110100130891 Shakeela Banu - ದಂಬೆದಾರ್ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಪನಕPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202220000000020/05/2022
110100130900 Ayishath Nishira - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಕ್ತಾರ್ #1-76 PHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202220000000019/05/2022
110100130919 Nazeema - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಸಬರಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202230000000020/05/2022
110100130924 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಕಕ್ಕೇನ ಹೌಸ್ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131063 Dulekha - S/O: ಖಲಂದರ್ ಶಾಫಿ # 1-107 PHH(NK) / NCS------300000000-
110100131069 ಸೀತಮ್ಮ - ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಪನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131148 Shabana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131392 Athijamma - W/O: ಆದಮ್ ಬ್ಯಾರಿ ಮುಂಡಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202225000000017/05/2022
110100131416 Jainabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬ್ ದಂಬೆದPHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022---250000000-
110100131436 Unaisa Banu - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಬೆಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131444 Saramma - W/O: ಮಮ್ಮುಞಿಬ್ಯಾರಿ # 1-160 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202210000000017/05/2022
110100131499 Hajra - W/O: ಅಲಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಸಬರPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202210000000020/05/2022
110100131549 KRISHNAMMA - ಸೋಣಂದೂರು ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110100131609 Nalinakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್PHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202210000000016/05/2022
110100131743 ಬೀಬಿಜಾನ್ - W/O ಸೈಯದ್ ಅಜೀಜ್ # 1-80 ಸಬರಬೈAAY(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202235000000017/05/2022
110100131812 CHANDRAVATHI - ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100131819 AVVAMMA - W/O: ಯೂಸುಫ್ ಬ್ಯಾರಿ ಪಣಕಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131854 IRSHAD - ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪಣPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/20225000000020/05/2022
110100131856 Saramma - W/O ಪಿ ಶಬೀರ್ ಪೋಮ್ಮಜೆ ಹೌಸ್ 1-4PHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202225000000020/05/2022
110100131915 SOMU - ಬಾಡು ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-55(1) ಕಕ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131942 Sahida A - W/O ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮನೆ ನಂ #1-103/1PHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202250000000017/05/2022
110100132039 ಸುಧಾ - W/O ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132102 Anitha Pinto - W/O: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಿಂಟೋ # 1-8 ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132149 Jainabi - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ # 1-103(11PHH(NK) / NCS------150000000-
110100132172 ಬಿಪಾತುಮ - ದಂಬೆದಾರ್ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132399 SUNITHA - W/O: ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132519 ಸವಿತಾ - ಸುಧಾಕರ ಪೊಮ್ಮಜೆ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202220000000019/05/2022
110100132594 LALITHA - ಪಮ್ಮಾಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132595 GEETHA - W/O: ವಸಂತ ಪಮ್ಮಾಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100132615 Nurja Banu - W/O ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ # 1-23 ಪೋಮ್ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132780 Nishmitha - ಜನಾರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿ 2-264(2) ಕಲ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100132919 SUJATHA - W/O: ಸುಂದರ ಮೂಲ್ಯ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100132961 Dharnamma - W/O: ದಿ: ಕಾಂತಪ್ಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ # 2PHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202230000000020/05/2022
110100132975 Bifathima - W/O: ಇಮಾಮ್ ಬ್ಯಾರಿ ಒಡ್ರೊಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202235000000016/05/2022
110100132980 Fouziya - S/O: ದಾವುದ್ ಬ್ಯಾರಿ #1-48 ಒಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202220000000016/05/2022
110100133115 Ashwitha V L - ಕೇಶವ ಮೂಲ್ಯ 1/4ಎ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100133121 SHOBHA - ಪಮ್ಮಾಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133204 ಅರುಣ ಎಸ್ - W/O ನರಸಿಂಹ ಪೂಜಾರಿ ಎಮ್‌ 1-170/PHH(NK) / NCS------150000000-
110100133373 Prathima - ಉದಯ ಕುಮಾರ್ 2-304 ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133435 Baby - W/O: ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುಂಡಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133538 Bharathi - W/O: ಕೇಶವ ಮೂಲ್ಯ ಕೊರೆಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110100133552 Jayanthi - W/O ಸುರೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ # 1-18 / 2 PHH(NK) / NCS------100000000-
110100133583 Ashwini - ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ 4-19(33) ಮುಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110100133743 Johara - W/O: ಸಲೀಂ ತಂಘಲ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮಂಝಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100133938 Shabana Banu - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತರ್ ಮನೆ ನಂ 4-2PHH(NK) / NCS------200000000-
110100134533 MAIMUNA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110100134558 Shashiprabha - ಹೊಸಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134745 Saramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪನಕಜೆ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110100134755 Mariyamma - ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಅPHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202215000000018/05/2022
110100134818 Anitha - - ಮಾರಿಗೂಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಡಂತ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100135139 M Surya Nayak - S/O ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಮೆಣಸಿನ ಹPHH(NK) / NCS------50000000-
110100136655 CHANDRAVATHI - W/O: ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೇರ ಒಡ್ರೊಟ್ಟು ಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136656 Girija - ಕೋಂ ದಿ ನಾದೆಲ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100136657 ಜೈನಾಬಿ - W/o ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ದಂಬೆ ದಾರ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100136658 RATHNA - S/o ದಿ| ಬಸಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಕಡಿತ್ಯಾರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136659 AVVAMMA - S/o ಪೊಡಿಯಾ ಬ್ಯಾರಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಾಲAAY(NK) / NCS ****782018/05/2022FPS****782018/05/202235000000018/05/2022
110100136660 LALITHA - ಬಿನ್ ಮೋಂಟ ಮೂಲ್ಯ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022---50000000-
110100136661 SUSHILA - S/o ದಿ| ರುಮಾಣಿ ಸಬರಬೈಲು ಬೈಲು ಪನAAY(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202235000000018/05/2022
110100136662 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಿನ್ ದಿ ಓಡಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂದAAY(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202235000000018/05/2022
110100136663 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ ದಿ ದೋಗ್ರ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂAAY(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022---350000000-
110100136664 ಮಚ್ಚಿಲು - ಕೊಂ ದಿ|ಓಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110100136665 VARIJA - W/o ದಿ| ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ವಡ್ಡ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110100136666 sumathi - ಕೋಂ ದಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100136667 JYOTHI - W/O: ಆನಂದ ಕಜೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022---200000000-
110100136668 ಅಕ್ಕು - ಕೋಂ ಪೋಕ್ರಿ ಸೋಣಂದೂರು ದರ್ಖಾಸು ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136669 monamma - ಕೋಂ ಗುರುವ ಸೋಣಂದೂರು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100136670 ಸುಂದರಿ - ಕೊಂ ಬಾಬು ಆಚಾರ್ಯ ಸೋಣಂದೂರು ದರ್ಖಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136671 ಪುಷ್ಪ - W/o ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಾಣೇರೆ ಬೈಲು 2-250AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136672 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಬಿನ್ ಗುಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ ಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110100136673 ಲಿಂಗಪ್ಪ - ಬಿನ್ ದಿ ತುಕ್ರ ಕಿನ್ಯಂದಪಲ್ಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100138308 Safiya - W/o ದಿ| ಹಾಮದ್ ಬಾವ ಸಬರ ಜೈಲು 3 ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110100138309 Shaheera Banu - S/o ದಿ| ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಮುಂಡಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100138310 ವಹಿದಾ ಬಾನು - ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100144349 Padmavathi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾಬಲ ಮೂಲ್ಯ 1-93(1)PHH(NK) / NCS------200000000-
110100144735 Kavitha - W/O ಶಶಿಧರ ಆಚಾರ್ಯ # 2-26/4 ಕೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145109 ವಿಜಯ - D/o ದಿ| ಚೀಂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಾಣೇರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100145110 SAROJINI - W/O: ಉಮಣ ಮುಂಡಾಡಿ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100145111 SUSHEELA - D/O ಸೀನ ಆಚಾರಿ 1-133(5) ಪಣಕಜೆAAY(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202235000000018/05/2022
110100145112 LALITHA - 1-115 ಕೃಷ್ಣನಗರ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145113 ಪೂರ್ಣಿಮಾ - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ನಾ ನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145114 ಸುಂದರ - S/o ಬಾಡು ಕೃಷ್ನಾ ನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202225000000017/05/2022
110100145115 VIMALA - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಪೊಮ್ಮಜೆ ಸೊಣಂದAAY(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202235000000020/05/2022
110100145116 ಅಲಿಮಮ್ಮ - ಕೋಂ ಅಬುಸಾಲಿ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಸೋಣಂದPHH(NK) / NCS------300000000-
110100145118 JAMEELA - ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪಣAAY(NK) / NCS------350000000-
110100145119 ಆದಂ - ಬಿನ್ ಪುತ್ತಬ್ಬ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಸೋಣPHH(NK) / NCS------100000000-
110100145120 ಕೆ ಇಸುಬು - S/o ದಿ| ಜೌದ್ರಂ ಪೊಮ್ಮಜೆ ಸೋಣಂದೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145121 ಹಮೀದ್ - S/o ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆAAY(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202235000000017/05/2022
110100145122 ನೆಬಿಸ - ಬಿನ್ ಖಾದ್ರಿ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆ ಸೋಣಂದPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202225000000020/05/2022
110100145123 ನೋಣಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ - ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100145124 ಮೈಮುನಾ - W/o ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100145125 ನೆಬಿಸ - W/o ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೊಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100145126 ಡೀಕಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ - S/o ವೀರಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022---200000000-
110100145127 B Jubeda - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ 1-6/4 ಪಣಕPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202225000000020/05/2022
110100145128 ಸಾರಮ್ಮ - W/o ದಿ| ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಪಮ್ಮಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202225000000019/05/2022
110100145129 AKKU - ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಓಡ್ರೊಟ್ಟು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110100145130 ಸರೋಜ - W/o ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಬಲತ್ತಾರು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145131 HONNAMMA - ಬಿನ್ ರುಮಾಣಿ ಸಬ್ ಜೈಲು 3 ಸೆಂಟ್ಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110100145132 YAMUNA - D/o ಓಡಿ ಕಕ್ಯಾನ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110100145133 LALITHA - ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಕಕ್ಯೇನಾ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100145134 ಬಾಗಿ - ಕೋಂ ದಿ ಸೋಮ ಕಕ್ಕೇನಾ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100145135 ಗುರ್ಬಿ - ಕೋಂ ಸೋಮ ಕಕ್ಯೇನಾ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100145136 VINODA - ಕಕ್ಯೇನ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಣಕಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145137 padmavathi - ಬಿನ್ ದಿ ದೇರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಸಬರಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202220000000020/05/2022
110100145138 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ ದೇವಣ್ಣ ಪ್ರಭು ಸಬರಬೈಲು ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110100145139 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - S/o ದಿ| ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ ಸಬರ ಬೈಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145140 Rahmath - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಸಬರ ಜೈಲು 3 ಸೆPHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202225000000017/05/2022
110100145141 SARAMMA - W/o ಹಾಮದ್ ಸಬರ ಜೈಲು ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145142 ಚೆಂಬ - ಬಿನ್ ಮೋಂಟ ಸಬರಬೈಲು ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100145143 ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ - S/o ದಿ| ಹಾಮದ್ ಸಬರ ಜೈಲು 3 ಸೆಂಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202230000000020/05/2022
110100145144 ಜುಬೈದ - W/o ರಜಾಕ್ ಸಬರ ಜೈಲು 3 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202220000000020/05/2022
110100145145 ಜಮೀಲಾ - ಸಬರ ಜೈಲು 3 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110100145146 ಜಾನಕಿ - ಕೋಂ ಗುರುವಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110100145147 ಗೋಪಿ - W/o ಸಂಜೀವ ಕೃಷ್ನಾ ನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202215000000018/05/2022
110100145148 ಜಾನಿ - ಕೋಂ ದಿ ದೂಜ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂPHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202220000000018/05/2022
110100145149 ಬಾಬು - ಬಿನ್ ದಿ ಬಾಡೆ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145150 ಲಿಯೋ ಡಿ ಸೋಜ - ಬಿನ್ ದಿ.ಅಂಥೋನಿ ದ ಸೋಜ ಪುಣ್ಕೆದ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110100145151 ಪಿ.ಬಿ.ಸುಂದರ - S/o ಪುನ್ಕುಡ ಮೂಡಳಿಕೆ ಮನೆ ಸೋಣಂದPHH(NK) / NCS------100000000-
110100145152 GIRIJA - ಕೋಂ ದಿ ನೋಣಯ್ಯ ಪುಣ್ಯದ ಪಲ್ಕೆ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145153 Nethra - S/O ರಾಮಣ್ಣ ಾಚಾರ್ಯ ಒಡ್ವ ಮನೆ ಸೋಣPHH(NK) / NCS------100000000-
110100145154 Philomena Pinto - S/O: ಸಿರಿಲ್ ಜೋನ್ ಪಿಂಟೊ ಕೃಷ್ಣ PHH(NK) / NCS------450000000-
110100145155 ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಿಂಟೋ - ಬಿನ್ ದಿ.ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಕೃಷ್ಣನಗPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202225000000016/05/2022
110100145156 BABY - W/O ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗರ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100145157 GOPI - ಬಿನ್ ದಿ ಸಿಂಗ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202220000000016/05/2022
110100145158 ರಾಮ - ಬಿನ್ ದಿ ಚೀಂಕ್ರ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202230000000016/05/2022
110100145159 Zubaida - W/O: ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ 1-166 ಪಣಕಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100145160 Rubeena - ಸಲೀಮ 1-168 ದಂಬೆದಾರ್ ಮನೆ ಪಣಕಜPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202215000000016/05/2022
110100145161 ಸಾಜೀದ್ - ಬಿನ್ ಶೇಕ್ ಹಾಮದ್ ದಂಬೆದಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100145162 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - s/oದಿ| ಅಣ್ಣಿ ಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಗಿರಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202220000000018/05/2022
110100145163 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ - W/O ಗುರುವಪ್ಪ ಬೈರ ಕೋಡಿ ಸೋನಂದೂರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110100145164 ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - S/o ದಿ| ಪೂವಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೈರ್ ಕೋಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110100145166 ಸೇಸಮ್ಮ - W/o ದಿ| ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಟ ಸೋಣPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202220000000020/05/2022
110100145167 YAMUNA - ಕೋಂ ದಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಾಣೆರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100145168 DEVAKI - ಕೋಂ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಕಜೆ ಮನೆ ಸೋPHH(NK) / NCS------400000000-
110100145169 ರತ್ನಾ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ - ಕೋಂ ಪುರುಷೊತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ ಸೋಣಂದೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145170 ಕಾಡ್ದಿ - W/o ದಿ| ಗುರುವ ಸೋಣಂದೂರು ಮನೆ ಸೋಣPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145171 ನಾರಾಯಣ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್ ದಿ ರಾಮ ಮೂಲ್ಯ ಸೋಣಂದೂರು ದರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100145172 ಸುಬ್ಬಿ - ಕೋಂ ದಿ ತನಿಯ ಸೋಣಂದೂರು ಮನೆ & ಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110100145173 ರಾಮಣ್ಣ ಮೂಲ್ಯ - ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯ ಬ್ರಾಣೆರಬೈಲು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110100145174 VASANTHI - S/o ದಿ|ನಾರ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಾಣೇರ ಬೈPHH(NK) / NCS------350000000-
110100145176 ಬಾಬು ಎಸ್ - ಬಿನ್ ದಿ ಗುರುವ ಬ್ರಾಣೆರೆಬೈಲು ಸೋಣPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145177 Susheela - ಬಿನ್ ದಿ ಕೊರಗು ಬ್ರಾಣೆರೆ ಬೈಲು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145179 ರತ್ನಾ ಹೆಂಗ್ಸು - ಕೋಂ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಣಂದೂರು PHH(NK) / NCS------300000000-
110100145180 Jayanthi - ಬಿನ್ ನೆಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಣಂದೂರು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145181 Devika K Shetty - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಣಂದೂರು ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202225000000020/05/2022
110100145182 ರಾಧಿಕಾ - ಕೋಂ ದಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಪರ್ಲಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100145183 GOPI - ಕೋಂ ದಿ.ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಣಂದೂರು ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100145184 ಬೇಬಿ - ಕೋಂ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100145185 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ಯಾರಿ - ಬಿನ್ ಮೋನು ಬ್ಯಾರಿ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145186 Prabhavathinna - ಕೊಂ ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202210000000017/05/2022
110100145187 ಹಮೀದ್ - ಬಿನ್ ಬಡುವ ಬ್ಯಾರಿ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145188 ನೀಲಯ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್ ದಿ ಪದ್ಮ ಮೂಲ್ಯ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145189 ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ - S/o ದಿ| ನೋಣಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಮುಂಡಾಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145190 APPI - ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110100145191 ದೇಜಮ್ಮ - W/o ಸಂಜೀವ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022---200000000-
110100145192 KAMALA - W/O: ತುಂಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮುಂಡಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100145193 ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ - W/o ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾಡಿ ಆಶ್ರಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110100145194 Vasanthi - W/O: ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202225000000016/05/2022
110100145195 KALYANI - W/o ದಿ|ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮುಂಡಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202235000000018/05/2022
110100145196 LAXMI - W/o ದಿ| ದೋಗು ಮೂಲ್ಯ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145197 ಕುಸುಮಾವತಿ - W/o ದಯಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣPHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202225000000017/05/2022
110100145198 ಮಾಡ್ತು ಪಿಂಟೊ - ಕೋಂ ಜೋಕಿ ಡಿ ಸೋಜ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202220000000017/05/2022
110100145200 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ ಕಿನ್ನಿಗ ಮಾಮಲು ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110100145201 ಅಣ್ಣಿ - ಬಿನ್ ದಿ ಮುದರ ಮಾಮಲ್ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110100145202 Duggamma - ಕೋಂ ತೌಡ ಮಾಮಾಲು ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110100145203 VEDAVATHI - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ಮಾಮಲು ಪಣಕಾಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100145204 BAGI - W/O: ಬಾಬು ಮಾಮಾಲ್ ಪಣಕಜೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100145205 BOMMI - ಕೋಂ ದಿ.ತುಕ್ರ ಮಾಮಾಲು ಮನೆ ಸೋಣಂದೂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100145206 PREMA - S/o ತುಕ್ರ ಮಾಮಾಲು ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110100145207 ಸಿರಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತ - S/o ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಮಾಮಾಲು PHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202220000000019/05/2022
110100145208 ನೀಲಮ್ಮ ಮುಲೈದಿ - W/o ದಿ| ಸೋಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಮಾಮಾಲು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****782019/05/2022FPS****782019/05/202210000000019/05/2022
110100145209 Shantha - W/O: ಶ್ಯಾಮರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಂಡಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100145210 KAMALA - ಕಿನ್ಯದ ಪಲ್ಕೆ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದPHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202235000000018/05/2022
110100145211 ಬಾಗಿ - ಕೋಂ ದಿ ಬಾಬು ಕಿನ್ಯಂದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------400000000-
110100145212 ಕೂಸ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ದಿ ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಮಾಮಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202210000000018/05/2022
110100145213 ರಮೇಶ - ದಿ| ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂPHH(NK) / NCSBiometric****782017/05/2022FPS****782017/05/202215000000017/05/2022
110100145214 ಪಿ ಹಮೀದ್ - S/o ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಣಕಜೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100145215 ಮರಿಯಮ್ಮ - W/o ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣAAY(NK) / NCS------350000000-
110100145217 ರೋಹಿಣಿ - D/o ದಿ| ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಪಿತ್ತಿಲ್ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100145218 ಕಮಲ - W/o ದಿ| ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಂಡ ಗುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145219 ಬಾಬು - ಬಿನ್ ದಿ ಓಡಿ ಕಕ್ಯೇನಾ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145221 PATHUNJNI - ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202235000000018/05/2022
110100145222 ಅಚ್ಚುತ ಆಚಾರ್ಯ - S/o ದಿ| ಶಂಕ್ರಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪಮ್ಮಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202220000000018/05/2022
110100145223 Meenakshi - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ #1-90 ಸಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110100145225 VANITHA - W/O ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ 2-367PHH(NK) / NCS------250000000-
110100145227 KALYANI - W/o ದಿ| ಸೋಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಕಡ್ತ್ಯಾರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110100145228 ಅಮ್ಮು - ಬಿನ್ ಬಾಡು ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮನೆ ಪಣಕಜೆ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110100145229 Salika - W/o ಜಿ.ಎ ಹುಸೈನ್ ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110100147862 JAIDA BANU - C/O ಲುಕ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬ್ 2-395(2) AAY(NK) / NCS------350000000-
110100151480 Prema - ಕೋಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ , ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110100151481 ಕಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಆಟ್ಲ ಮನೆ ಮಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110100151482 ಕೆ. ರುದ್ರಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಅಟ್ಲ ಮನೆ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:-1-4(2), PHH(NK) / NCS------200000000-
110100151483 Nagamma - ಕೋಂ .ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಅಟ್ಲ ಮನೆ, ಮAAY(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202235000000020/05/2022
110100151484 ನಾಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1-6, ನೆತ್ತರ ಮನೆ, ಮಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100151485 YASHODHA - ಯಶೋದಾ ಕೋಂ ದಿ / ಬೋಜರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022---150000000-
110100151486 Sundari - ಓಡ್ಡ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಚ್ಚಿನPHH(NK) / NCSBiometric****158216/05/2022FPS****158216/05/20225000000016/05/2022
110100151487 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ, ದಿ| ಡೋಗ್ರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:-2-1PHH(NK) / NCS------150000000-
110100151488 SUNANDA LATHA - ಸುನಂದಲತಾ D/o ನೋಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110100157412 ಬೂದೆ - ಕೋಂ ದಿ ಬಾಡು ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110100157413 ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - S/o ದಿ| ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಬರಬೈಲು PHH(NK) / NCSBiometric****782018/05/2022FPS****782018/05/202225000000018/05/2022
110100157414 ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಬ್ಯಾರಿ - S/o ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಪಮ್ಮಾಜೆ 5 ಸೆಂಟPHH(NK) / NCSBiometric****782016/05/2022FPS****782016/05/202215000000016/05/2022
110100158839 ಆಸ್ಮ - ಕೊಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ , NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159368 Irene Flavia Correa - W/o ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಒಣಬೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159369 Baby Shetty - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ #2-262/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159370 ರವಿ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ "ಸ್ವಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159371 ಪೌಲ್‌ ತಾವ್ರೊ - ಬಿನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತಾವ್ರೋ ಮುಂಡಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159372 ರಘು ಚಂದ್ರ ಚೌಟ ಜೈನ್ - ಬಿನ್ ದಿ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159373 SUNANDA PRABHU - W/O: ಶಂಕರ ಪ್ರಭು ಮುಂಡಾಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159374 ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಭು - ಬಿನ್ ದಿ.ಕೊಗ್ಗ ಪ್ರಭು ಮುಂಡಾಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159375 ಕಮಲಾವತಿ ಚೌಟ - W/o ದಿ| ಜಗತ್ಪಾಲ ಚೌಟ ಸೋಣಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159377 Vimala Shetty - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #2-347 ಮುಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159378 ಎಮಿಲಿಯನ ವಾಸ್ - ಜ್ಯೋತಿ ನಿಲಯ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರುNPHH(NK) / NCSBiometric****782020/05/2022FPS****782020/05/202210000000020/05/2022
110100159379 Raziya M - W/O: ಶಬೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ ಪಣಕಜೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159380 Shamshad Banu - W/O ಯೂಸುಫ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸೋಣಂದೂರು ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159381 ನಾಮದೇವ್ ಶೆಣೈ - ಬಿನ್ ದಿ ಪುಂಡಳಿಕ ಶೆಣೈ ಪಣಕಜೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159383 Shalet D Souza - ಮರ್ಸಲ್ ಡಸೌಜ ಸಬರ ಬೈಲು ಸೋಣಂದುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159385 Sajida - ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುವಾಜ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-76NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159387 ಅಮ್ಮಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - S/o ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಬರ ಬೈಲು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159388 ಜಯರಾಮ ಸಾಲಿಯಾನ್ - ಬಿನ್ ದಿ ಕುಂಜಿರ ಪೂಜಾರಿ "ಸುದೀಕ್ಷNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159391 ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ - ಬಿನ್ ಜೆರೋಂ ವಾಸ್ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159392 ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಿ - ಶಾಂತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159394 ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್ ದಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಪಣಕಜೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159395 ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕ್ - ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಸೋಣಂದೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159401 ಪಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ - ಬಿನ್ ದಿ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಲಕ್ಷ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159402 ಶಶಿಧರ ವಿ - S/o ದಿ| ವೆಂಕಟ್ರನಂ ಭಟ್ ವಿ ಗಾರ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159403 ಸದಾಶಿವ - S/o ಗೋಪಾಲ ಪ್ರಭು ಅಟ್ಲ ಮನೆ ಸೋಣಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159407 Hayath Bi - W/O: ಶೇಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಸೋಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159409 ಬೆನೆಟ್ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಬಿನ್ ದಿ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159412 ವಿನೋದ - ಕೋಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಣಕಜೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159413 Surekha Shenoy - W/O: ಪಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ # 1-192NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159415 ಉದಯ ಶ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ - ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ,ಪಣಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159418 ಹೆನ್ರಿ ವಾಸ್ - ಬಿನ್ ಜೆರೋಂ ವಾಸ್ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100159422 ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್ ದಿ ದೂಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159423 ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಣೈ - ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಣೈ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100159424 ಮಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ - ಬಿನ್ ಜೆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100160838 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್ - ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ , ಮನೆ ನಂಬ್ರ:-2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164606 ಕಲ್ಯಾಣಿ - W/o ದಿ| ಡೋಬಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಮುಂಡಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100164607 NILAMMA - S/o ದೋಗ್ರ ಮೂಲ್ಯ ಸೋಣಂದೂರು 2--32NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100164608 ಪಣಿರಾಜ ಚೌಟ - S/O ಶಾಂತಿರಾಜ ಕಡಂಬ ಸೋಣಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164610 ರೇವತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಂ ರಮಾನಂದ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿಹಿತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100164612 Chandrika - W/O: ಧರ್ಣಪ್ಪ # 1-2 ಪಮ್ಮಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164618 ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ - S/o ದಿ| ಜೋನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಂರ್ಬಿತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164620 Lalitha - ಪೇರನು ಮೂಲ್ಯ #3-114(1) ಬಾಳಿಂಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164624 Jyothi - W/O: ಮೋಹನ ಪ್ರಭು #1-143 ಆಟ್ಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164625 Bhavya - ಬಿನ್ ದಿ ಗೋಪಾಲ ಪ್ರಭು ಆಟ್ಲ ಮನೆ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164629 ವಿಶ್ಮರ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಬಿನ್ ದಿ ರೊಜಾರಿಯೊ ಸಿಕ್ವೇರಾ ದಂಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164632 ಬೆನ್ನಿ ಪಿಂಟೊ - W/o ರೈಮಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ ಸೋಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164633 ಎಸ್ತೆಲಿನ್ ಲೋಬೋ - W/o ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೋ ರೋಶನ್ ಕೃಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100164634 ಮಹಮ್ಮದ್ - ಬಿನ್ ದಿ ಪೊಕೈ ಬ್ಯಾರಿ ಪಣಕಜೆ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164637 ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ - S/o ದಿ| ಶಿವಪ್ಪ ಸೋಣಂದೂರು ಮನೆ ಸೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164638 GULABHI - ಬಿನ್ ದಿ ಬಾಬು ಆಚಾರ್ಯ ಸೋಣಂದೂರು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100164639 Jaison Kelwin Gonaslves - S/o ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ನಡ್ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164641 FLORIN LOBO - W/O: ಸತುರ್ನೀನ ಡಿಸೋಜ ನಡ್ಜೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164642 ಕ್ಲೀಫರ್ಡ್ ಕಿರಣ್ - ಬಿನ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿ ಸೋಜ ನಡ್ಜೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164647 JULIYANA - ಕುಕ್ಕೇರಡ್ಡ ಮನೆ ಸೋಣಂದೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100164648 ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್ ದಿ ಸಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100164651 ಪುರುಷೊತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ - S/o ದಿ|ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಣಂದೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-<