REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200128146 Sandeep Nonayya Shetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನೋಣಯ್ಯ ಕಾಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110200128161 Rajesh Haridas - S/O ಎನ್ ಹರಿದಾಸ್ ನಂ 5-75(2) ಧನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110200128399 ದೇವಕಿ - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಪಲ್ಯ 4-379/2 ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128448 Pavana K V - W/O ಹರೀಶ ಕುಮಾರ್ ಕೆ # 4-110 ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128682 Bhavani - W/O: ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #4-31ಜೆ NPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202210000000024/05/2022
110200128773 Jayashree - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ಬಿ 4-379-1 ದರಿಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128786 Sunitha Veena Menezes - W/O ಮಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿ ಸೋಜ 5-25/2 ಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128808 Flavia Marsaline Goveias - W/O ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋವಿಯಸ್ #4-44 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128824 Prathima - W/O ಸುಧಾಮ ರೈ 3-36/4 ರಾಜಶ್ರೀ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128827 ANITHA LOBO - 5-1 ಕನಪಾಡಿ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128886 Shubhalatha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಪ್ಪ ಎನNPHH(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022FPS****483526/05/202210000000026/05/2022
110200128914 Ramani - W/O: ಹರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 5-165 ಕನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128962 ಝೋಹರ - W/O ಅಬ್ದುಸ್ಸಮದ್ #1-276/2 ವಳವೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128976 ರವಿಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ - ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ 5-70 ಸುಮತಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200129083 GOPIKA - W/O: ಸುಧಾಕರ 5-42(1) ಕನಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200130011 Sinthiya D'Sa - # 3/15 ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200130067 BHAVANI - W/O: ನೇಮು ಪೂಜಾರಿ 4-238 ಬ್ರಹ್PHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202215000000018/05/2022
110200130177 PRAMEELA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜೇಶ್ #5-158/1 ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202220000000018/05/2022
110200130318 Nepisa - 4-223 ಬ್ರಮರ ಕೊಟ್ಲು ಮನೆ ತುಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110200130719 Janaki - W/O: ಈಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ 4-203 ಪುಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202220000000024/05/2022
110200131008 Kalyani Shetty - 4-214 ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟ್ಲು ಕಳ್ಳಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200131080 Lalitha Rai - W/O: ಸುಂದರ ರೈ 3-82 ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022---250000000-
110200131281 JAYANTI - ಒಳವೂರು ಮನೆ ತುಂಬೆ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202245000000016/05/2022
110200131374 Rathna - W/O: ನಾಗೇಶ ಪೂಜಾರಿ #4-139/1 ಜPHH(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022FPS****483526/05/202220000000026/05/2022
110200131395 Kamalakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ ಮೂಲ್ಯ 5/50 PHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202220000000023/05/2022
110200131586 Jameela - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ 4-237 ಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202215000000017/05/2022
110200131595 P B USHA - W/O: ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ 4-287/4 ಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202220000000021/05/2022
110200131609 Padmavathi - W/O: ರಘು 4-239 ಬ್ರಹ್ಮರಕೊಟ್ಲುPHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202220000000025/05/2022
110200131631 Dulcine D''''Souza - 5 - 145 ಮುಂಡಾಜೆ ಕಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200131658 Leela - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಪಲ್ಯ #4-6 ಪೇರPHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202230000000021/05/2022
110200131665 Mohini - ಸಿ /ಓ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣ 3-86/1 ಗಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200131670 VISHALAKSHI - W/O: ಸುಂದರ ಸಪಲ್ಯ 4-38 ದರಿಬಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202235000000024/05/2022
110200131695 VINODA - ರಾಮಪ್ಪ 5-139/2 ನೇತ್ರಕೆರೆ ಬಂPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202225000000024/05/2022
110200131999 Halimamma - W/O: ಲೇಟ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಕು0ಞಿ 4-226PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202235000000020/05/2022
110200132009 Neelamma - W/O: ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 5-21 ಮಾಡಂಗೆPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/20225000000024/05/2022
110200132265 Muttu - C/O ದಿ ಡೊಂಬಯ್ಯ #3-94 ಗುತ್ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202220000000019/05/2022
110200132781 Bhagya Shetty - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 3-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200132860 THANSEERA - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಮ್ಮದ್ #4-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200132891 Sujatha K - W/O ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ 4-167/1 ದೇವಂPHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022---150000000-
110200133001 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O: ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 4-144 ದೇವಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200133589 Laveina Falleira - W/O: ವಿಕ್ಟರ್ ಜೋನ್ ಡಿ'ಸೋಜ #5-2PHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202215000000025/05/2022
110200134265 Jainabu - ದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 1-201/1 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202235000000019/05/2022
110200134684 CHANDRAVATHI - W/O: ಸೊಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ 4 107 ಕಂಜತPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200135378 ಭವಾನಿ - W/O: ಧರ್ಮಣ ಸಾಲಿಯಾನ್ 4-126 ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202225000000023/05/2022
110200135713 Muttu - W/O: ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಶಪಾಲ್ಯ 5-118 ನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200135898 Damayanthi - W/O: ಕುಶಾಲಾಕ್ಷ 4-440 ಪುಡ್ಕಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022FPS****483526/05/202220000000026/05/2022
110200135931 Nebisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202245000000021/05/2022
110200136314 Girija Amina - W/O ದಿ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ #4-32 ಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202230000000020/05/2022
110200136317 Nalini - W/O: ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ 4-40 ಜಾರಂPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/20225000000024/05/2022
110200136349 Beepathumma - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ 1-349 ಉಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202240000000020/05/2022
110200136430 Malathi - W/O: ರಾಮಪ್ಪ 4-447 ಪೆರಿಯೋಡಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202210000000025/05/2022
110200136439 Mamthaz - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ # 2-2ಬಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****932626/05/2022FPS****932626/05/202220000000026/05/2022
110200136566 SAVITHRI - W/O ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ #16-172 ಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****936817/05/2022FPS****936817/05/202225000000017/05/2022
110200136866 BABY POOJARTHI - W/O: ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ 4-46 ಕಂಜೆತPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202220000000023/05/2022
110200136937 ಮೋಹಿನಿ - W/O: ಶೇಷಾಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #4-37 ಜಾರPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202215000000020/05/2022
110200137472 CHANCHALAKSHI - W/O: ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ 4-329 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200137984 Revathi - 4-88 ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಕಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/20225000000020/05/2022
110200138109 ರಾಮಕ್ಕ - W/O ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ 4-101 ಜಾರಂದPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202230000000024/05/2022
110200138167 Kalyani - W/O ಭೋಜ ಮೂಲ್ಯ #4-204/1 ಪುಡಿಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202230000000020/05/2022
110200138282 Nasira Banu - ಮಹಮ್ಮದ್ ನಿಸಾರ್ 4-298 ಬ್ರಹ್ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202225000000023/05/2022
110200138345 Bhavani - W/O: ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ #5-50 ಹೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202225000000017/05/2022
110200138777 SUNDARI - W/O: ಡೇಜಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ 4-173 ಪೆರPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202235000000020/05/2022
110200138808 Veena - W/O ವಿಜಯ್ #4-173/1 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202220000000020/05/2022
110200138828 Pushpa - 4-179 ಚಂದ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಕಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022---200000000-
110200138867 SHAMBHAVI SHETTY - ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ 5-25/3 ಮಾದಂಗೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200138966 Lakshmi - W/O: ದೇವರಾಜ 4-91 ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200139267 Kamala - 4-176 ಪೆರಿಯೋಡಿ ಬೀಡು ಕಳ್ಳಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202220000000019/05/2022
110200139334 ಮೇರಿ ವರ್ಗೀಸ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಟಿ ಎಮ್ ವರ್ಗೀಸ್ 4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110200139624 ರಂಜಿತ - W/O: ಅಶ್ವತ್ #1-295(2) ರಾಮಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202220000000016/05/2022
110200139859 Leelakshi - W/O ಆನಂದ #4-140/1 ಜಾರಂದಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202215000000023/05/2022
110200140286 Minakshi - W/O: ಕೇಶವ ಡಿಟೋ ಅರಬನ ಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202235000000019/05/2022
110200140296 Harinakshi - W/O: ರಘವೀರ #1-269 ರಾಮಲ್ ಕಟ್ಟAAY(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202235000000019/05/2022
110200140468 Yamuna - 4-115 ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೇ ಕಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****483513/05/2022FPS****483513/05/202235000000013/05/2022
110200140523 Mohini - W/O: ಹರೀಶ 5-169 ಮುಂಡಾಜೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202220000000023/05/2022
110200140837 Jayashree - W/O ಸುಕುಮಾರ #5-154/1 ಬೆದ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202215000000023/05/2022
110200140993 SUNITHA D SOUZA - 3-89 ವಿರಾಜೆ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಕಳ್ಳಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202220000000018/05/2022
110200141093 Shobha - W/O ಮಧುಸೂಧನ್ #4-113/1 ಜಾರಂದಗುPHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202220000000016/05/2022
110200141116 DEVAKI - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಚಾರಿ 4-130 ಚಂದPHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202235000000017/05/2022
110200141404 Theresa Crasta - W/O ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ 3-87 PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202210000000020/05/2022
110200141446 Vasanti - ಅನಂದ ಶಪಾಲ್ಯ ವಳವುರು ತುಂಬೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202210000000020/05/2022
110200141840 Indira - W/O: ಗೋಪಾಲ್ ಬೆಲಚಡ್ 1/307 ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200142118 Gracy Lobo - W/O ವಲೇರಿಯನ್ ಲೋಬೊ 4-31 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022FPS****483526/05/202220000000026/05/2022
110200142145 Khathizamma - W/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 4-298/1 ಉಮನ ಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200142222 PUSHPANJALI - ವೆಂಕಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ 5-54/1 ಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202220000000019/05/2022
110200142348 GULABI - W/O ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 4-420/4 ಪೇರPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202220000000020/05/2022
110200142352 SUNANDA - W/O ಶಶಿಧರ 4-432 ಮಾಡಂಗೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202210000000020/05/2022
110200142676 Shakunthala Shettigar - W/O ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಶ್ರೀ ಪಿಂNPHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202210000000021/05/2022
110200142703 VIJAYA - W/O: ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜರಿ 5-7 ಕನಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200143633 ವಾರಿಜ - W/O ಒಬಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ.ನಂ 4-90 ಜಾAAY(NK) / NCSBiometric****483513/05/2022FPS****483513/05/202235000000013/05/2022
110200143634 Radha - W/O ದಿ.ಕರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನೆ ಸದಾPHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202210000000025/05/2022
110200143635 SATHYAMA acharthi - w/o ದಿ. ಜನ್ನ ಆಚಾರಿ,ಮನೆ ನಂ 5-23PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/20225000000016/05/2022
110200143636 ಜಾನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-158 ಬೆದ್ರಾಡಿ ಮನೆ,ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202235000000016/05/2022
110200143637 ಹೇಮಾವತಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 5AAY(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202235000000020/05/2022
110200143638 GULABI - ಕೋಂ,ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 5-13AAY(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202235000000025/05/2022
110200143639 Vasanthi - w/o ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂ 5-AAY(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202235000000020/05/2022
110200143641 LALITA - W/o.ದಿ. ಸೋಮಪ್ಪ ಸಪಲ್ಯ ಮನೆ ನಂ.5-PHH(NK) / NCS------50000000-
110200143642 MADAVI - ಕೋಂ ದಿ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/20225000000020/05/2022
110200143643 ವೆಂಕಮ್ಮ - ಕೋಂ,ವಿಶ್ವನಾಥ,ಮನೆ.ನಂ 1-257 ಬರೆ AAY(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022---350000000-
110200143644 Honnamma - ಹೊನಮ್ಮ ಉಮ್ಮನಗುಡ್ಡೆ ತುಂಬೆ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202235000000016/05/2022
110200143645 KORAPOLU - ಕೋಂ,ದಿ.ನಂದಿ,ಮನೆ.ನಂ 1-339/1 ವಳವAAY(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202235000000018/05/2022
110200143646 ಅಪ್ಪಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಐತ್ತ,ಮನೆ.ನಂ 1-336 ವಳವೂರAAY(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202235000000018/05/2022
110200143647 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಮಾರಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 4-9AAY(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202235000000017/05/2022
110200143648 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಕೋಂ,ಅಹಮ್ಮದ್,ಮನೆ ನಂ 2-68,ರಾಮಲ್ AAY(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022---350000000-
110200143649 sanjiva .v - ಬಿನ್,ದಿ.ಬುಡಂಗ,ಮನೆ.ನಂ 1-338 ವಳವAAY(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202235000000021/05/2022
110200143650 ಬಾಗಿ - ಬಿನ್,ದಿ.ದೋಗ್ರ,ಮನೆ.ನಂ 1-339 ವಳವAAY(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202235000000018/05/2022
110200143842 ರಾಜಿವಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 1-2AAY(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202235000000016/05/2022
110200143843 ಸೊಮಕ್ಕ - ಕೋಂ,ದಿ.ಐತ್ತ,ಮನೆ.ನಂ 4-170 ದೇವಂದAAY(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202235000000021/05/2022
110200143844 ಮುತ್ತಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ. ತುಕ್ರ ಭಮಡಾರಿ, ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------200000000-
110200143845 ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಿಮಾನ್ - ಬಿನ್,ದಿ.ಹುಸೈನ್,ಮನೆ.ನಂ 1-228 ದೇAAY(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202235000000019/05/2022
110200143846 ಯಶೋಧ - ಕೋಂ,ದಿ.ರಾಮ ಸಪಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 1-323 PHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202210000000023/05/2022
110200143847 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - D/O ದಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆ ನಂ 4-54 ಬAAY(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202235000000020/05/2022
110200143848 ವಸಂತ - ಬಿನ್,ದಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂAAY(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202235000000025/05/2022
110200143868 Yamuna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #1-28AAY(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202235000000018/05/2022
110200145356 ಪದ್ಮನಾಭ - ಬಿನ್,ದಿ.ಜಾಮ ಬೆಳ್ಚಾಡ,ಮನೆ.ನಂ 4-3PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202230000000020/05/2022
110200145358 YAMUNA g - ಕೋಂ,ದಿ.ಗಂಗಾಧರ,ಮನೆ.ನಂ 4-324 ಪೆPHH(NK) / NCS ****483516/05/2022FPS****483516/05/20225000000016/05/2022
110200145359 ರಾಜೇಶ - ಬಿನ್,ದಿ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ,ಮನೆ.ನಂAAY(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202235000000023/05/2022
110200145360 ಮೂಸ - ಬಿನ್,ದಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್,ಮನೆ.ನಂ 2AAY(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022FPS****483526/05/202235000000026/05/2022
110200145361 ಬಾಲಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ - ಬಿನ್,ದಿ.ಕೋಡಿ ಮಡಿವಾಳ,ಮನೆ.ನಂ 4-3PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202225000000016/05/2022
110200145362 Sunitha K - ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 4-45 ಕಂಜೆತ್ತೂರು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202225000000023/05/2022
110200145363 ಸುಂದರಿ - W/O ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4-30 PHH(NK) / NCS------100000000-
110200145364 ಅಕ್ಕಮ್ಮ - ಕೋಂ,ದಿ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202225000000017/05/2022
110200145365 Pushpavathi - W/O ಸತೀಶ ಸಪಲ್ಯ #4-123 ಚಂದ್ರಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202220000000016/05/2022
110200145366 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - ಬಿನ್,ದಿ.ಸಿದ್ದಿ ಬ್ಯಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4PHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202220000000021/05/2022
110200145367 ಅಪ್ಪಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 4-156PHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202225000000017/05/2022
110200145369 Indira K - W/O ವಸಂತ ಮೂಲ್ಯ 4-383 ಪೆರಿಯೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202225000000023/05/2022
110200145370 Jayalaxmi - ಕೋಂ,ದಿ.ವಸಂತ ಬೆಳ್ಚಾಡ,ಮನೆ.ನಂ 2-6PHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202220000000025/05/2022
110200145371 ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ.ರಾಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ,ಮನೆ ನಂ 1PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202220000000020/05/2022
110200145372 Girija - ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ದೇಮುಂಡೆ ಮನೆ , ತುಂPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202235000000020/05/2022
110200145373 PUJARI DEVAKI - W/O ಮುಂಡಪ್ಪ,ಮನೆ.ನಂ 4-425 ಜಾರಂದPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202210000000018/05/2022
110200145375 SEETHA - W/O: ಬಿ ರಮೇಶ್ 4-338 ದರಿಬಾಗಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200145376 ಅಪ್ಪಿ ಹೆಂಗ್ಸು - ಕೋಂ,ದಿ.ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202225000000016/05/2022
110200145377 Jayashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಕ್ಷಿಂ ವಾಸ್ #5-3PHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202215000000023/05/2022
110200145378 Athika - W/O: ಆದಂ # 4-375 ದರಿಬಾಗಿಲು ಪPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200145380 ಲೀನಾ ಲೋಬೋ - S/O ಲಿಗೋರಿ ಲೋಬೊ,ಮನೆ.ನಂ 5-147 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202220000000024/05/2022
110200145559 ಮೋಹನ್‌ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್,ದಿ.ವಿರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 1PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202220000000020/05/2022
110200145560 Ayisha - ಕೋಂ,ದಿ.ಅಬ್ಬಾಸ್,ಮನೆ.ನಂ 1-387 ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202225000000017/05/2022
110200145561 ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ - ಮನೆ ನಂ.2-55/1 ರಾಮಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202220000000024/05/2022
110200145562 ಭವಾನಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಸೊಮಪ್ಪ,ಮನೆ.ನಂ 4-373 ದರಿPHH(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202230000000019/05/2022
110200145563 ಗುಲಾಬಿ - ಮನೆ ನಂ4-195 W/o.ದಿ.ಸಂಜೀವ ಮೂಲ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
110200145564 ರಾಜಿವಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಬಿರ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4-PHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202225000000023/05/2022
110200145565 ಪುಪ್ಷಾ - ಕೋಂ,ದಿ.ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಿ.ಬಂಜನ್,ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202210000000024/05/2022
110200145566 ಪಾತುಂಞ - ಬಿನ್,ದಿ.ಹಸನಬ್ಬ,ಮನೆ.ನಂ 1-310 ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202235000000023/05/2022
110200145567 ಹೇಮಾವತಿ - 4-189 ಗೀತಾನಿಕೇತನ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಮನೆ,AAY(NK) / NCSBiometric****483513/05/2022FPS****483513/05/202235000000013/05/2022
110200145568 ಕಮಲ - ಕೋಂ,ದಿ.ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 1-325NPHH(NK) / NCS------00000000-
110200145569 ಜೊಹರ - ಮನೆ ನಂ.4-227/4 W/o.ಹಸನಬ್ಬ ಬ್ರಹPHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202225000000016/05/2022
110200145570 ಆಜ್ರ - ಮನೆ ನಂ.4-235 W/o.ದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾAAY(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202235000000017/05/2022
110200145571 Yashoda - W/O: ಗಣೇಶ ಎಮ್ 1-1310 ರಾಮಲ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202210000000024/05/2022
110200154905 MOHINI - ಬಿನ್,ದಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022FPS****483526/05/202215000000026/05/2022
110200154906 ಹರೀಶ - ಬಿನ್,ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4PHH(NK) / NCSBiometric****483527/05/2022FPS****483527/05/202230000000027/05/2022
110200154907 ವಿಜಯ - W/O ಪದ್ಮಾನಾಭ,ಮನೆ.ನಂ 4-163 ದೇವೆPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202220000000023/05/2022
110200154908 ದೇವಕಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಕುಂಞಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4PHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202225000000024/05/2022
110200154909 ಪುಷ್ಪ - ಕೋಂ,ದಿ.ವಾಸು ಮಡಿವಾಳ,ಮನೆ.ನಂ 4-10PHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202215000000018/05/2022
110200154910 ಸೀತು ಹೆಂಗ್ಸು - w/o ದಿ. ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202235000000023/05/2022
110200154911 ಜೊಹರಾ - ಕೋಂ,ಬಸೀರ್,ಮನೆ.ನಂ 4-93 ಜಾರಂದಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202215000000024/05/2022
110200154912 ಆನಂದ ದೇವಾಡಿಗ - ಬಿನ್,ದಿ.ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ,ಮನೆ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202220000000021/05/2022
110200154914 ಲೀಲಾವತಿ - 4-420/1 ಪೆರಿಯೋಡಿಬೀಡು ಗುಂಡಿಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202215000000020/05/2022
110200154915 ಯಮುನಾ - ಕೋಂ,ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 4-1PHH(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022FPS****483526/05/202220000000026/05/2022
110200154916 LEELAVATHI - 4-39 ಬಿನ್,ಕುಂಞಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಜಾರಂದPHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022---200000000-
110200154917 ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್,ದಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202215000000016/05/2022
110200154918 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೆ 4-31/ಯು3PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202210000000016/05/2022
110200154919 ಕೃಷ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ,ದಿ.ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 2-36PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022---250000000-
110200154920 Girija - ಕೋಂ,ದಿ.ಬಾಬು,ಮನೆ.ನಂ 1-324 ಕಲ್ಲಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200154921 Irfana - W/O: ಆದಂ 2-226/2 ಅರಬನ ದೇಮುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200154922 ಮೋಹಿನಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಶ್ರೀಧರ ಸಪಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 5-1PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202230000000016/05/2022
110200154923 Shashikala - W/O: ಮೋಹನ 4-94 ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೆ AAY(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202235000000024/05/2022
110200154924 Shobha - W/O: ನಾಗೇಶ #5159 ಬೆದ್ರಡಿ ಕಳAAY(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202235000000023/05/2022
110200154925 Jalaja - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ 4-61 ಜಾರಂದ ಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202215000000016/05/2022
110200154926 Theresa Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿಂಟೋ 5-4/1PHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202220000000021/05/2022
110200154927 ಸದಾನಂದ - ಬಿನ್,ದಿ.ದೆವು ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4-3PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202230000000016/05/2022
110200154928 ಸುಶೀಲ ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಂ,ನಾರಯಣ,ಮನೆ.ನಂ 4-50/1 ಮಾಡಂಗೆPHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022---100000000-
110200154929 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮನೆ ನಂ.4-315 W/o.ದಿ.ಕೊರಗಪ್ಪ ದರPHH(NK) / NCSBiometric****483527/05/2022FPS****483527/05/202225000000027/05/2022
110200154930 Jalaja - ಕೋಂ,ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4-42PHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200154931 Saraswathi - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #4-114 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202215000000020/05/2022
110200154932 Yamuna - W/O ಅಮ್ಮು ಮೂಲ್ಯ #2-82 ಪೇರ್ಲಬPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202230000000018/05/2022
110200154933 PUSHPA - ಬಿನ್: ದಿ. ಕುಂಞಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ # 4-PHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202235000000021/05/2022
110200154934 ರವಿರಾಜ - ಬಿನ್,ದಿ.ಜಿನರಾಜ್ ಜೈನ್,ಮನೆ.ನಂ 5-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110200154935 ವೀರಮ್ಮ - W/O ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ,ಮನೆ.ನಂ 4-51 ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/202225000000019/05/2022
110200154936 ರಮೇಶ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್,ಸುಬ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 4-4PHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202215000000017/05/2022
110200154937 ಸದಾಶಿವ - 4-431/1 W/o ದಿ.ಕುಂಞಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202220000000017/05/2022
110200154938 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಂ,ಸದಾಶಿವ,ಮನೆ.ನಂ 4-67 ಜಾರಂದPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202210000000020/05/2022
110200154941 ಗಂಗಾಧರ - S/O.ದಿ.ಕೋಟಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮನೆ ನಂ.4-PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202220000000016/05/2022
110200154942 ಹೇಮಾವತಿ - W/O ದಿ.ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4-PHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202215000000018/05/2022
110200154943 Sundari Poojarty - ಕೋಂ,ದಿ.ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4-15PHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202225000000017/05/2022
110200154944 Mohini - ಮನೆ ನಂ.4-164 S/o.ದಿ.ಸೇಸು ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202220000000023/05/2022
110200154945 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-171 ದೇವಂದಬೆಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****483513/05/2022FPS****483513/05/202220000000013/05/2022
110200154946 ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್,ದಿ.ಹೂನ್ನಯ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 2-109/PHH(NK) / NCSBiometric****405520/05/2022FPS****405520/05/202230000000020/05/2022
110200154947 ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್‌ - ಬಿನ್,ದಿ.ತನಿಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 2PHH(NK) / NCSBiometric****851025/05/2022FPS****851025/05/202220000000025/05/2022
110200154948 LALITA KOTTARI - ಮನೆ ನಂ.4-111 W/o.ದಿ.ಕೊರಗಪ್ಪ ಕೊAAY(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202235000000021/05/2022
110200154949 PREMA - W/O: ಜನಾರ್ಧನ 4-63 ಜಾರಂದ ಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202210000000018/05/2022
110200154950 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಬಿನ್,ದಿ.ಕೊಚ್ಚುನ್ನಿ,ಮನೆ.ನಂ 2-63PHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202225000000023/05/2022
110200154951 ಲಿಂಗಪ್ಪ - S/O ದಿ. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202225000000023/05/2022
110200154953 NILAMMA - ಕೋಂ,ದಿ.ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 2-PHH(NK) / NCS------100000000-
110200154954 ಲೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ,ನಾಗೇಶ ಸಾಲ್ಯಾನ್,ಮನೆ.ನಂ 4-24PHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200154955 ಚಂದ್ರಾವತಿ - W/O ಶಶಿಧರ,ಮನೆ.ನಂ 4-451 ಜಾರಂದ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202220000000018/05/2022
110200154956 ಸುಶೀಲ - ಮನೆ ನಂ.4-70 W/o.ದಿ.ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜAAY(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202235000000024/05/2022
110200154957 Seetha - ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಡೋರ್ ನ 4-411/PHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202210000000025/05/2022
110200154958 ದಾಮೋದರ - S/O ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 2-112 PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202220000000016/05/2022
110200154959 MOHINI - ಬಿನ್,ದಿ.ತಿಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 4-1PHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202230000000023/05/2022
110200154960 ಆನಂದ - 4-134/1 ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಕಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****483526/05/2022FPS****483526/05/202225000000026/05/2022
110200154961 HARINAKSHI - W/O: ದಾಮೊಧರ 4-431 ಜಾರಂದ ಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****483517/05/2022FPS****483517/05/202220000000017/05/2022
110200154962 Devaki - 1-164/1 ದೆಮುಂಡೆ ತುಂಬೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202230000000016/05/2022
110200154963 PARVATI - 1-296 ರಾಮಲಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ತುಂಬೆ PHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/202230000000025/05/2022
110200154965 ಅಪ್ಪಿ - ಮನೆ ನಂ.1-266 W/o.ದಿ.ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಅರPHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202225000000023/05/2022
110200154967 ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ - S/O ದಿ.ಮೊನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022---300000000-
110200154968 Jalajakshi - ಕೋಂ,ಧರ್ಮಣ ಮೂಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 1-197 PHH(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202215000000024/05/2022
110200154969 ನವೀನ್ ಸನಿಲ್ - ಮನೆ ನಂ.1-177/1 S/o.ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202220000000021/05/2022
110200154970 Ranjini - ಕೋಂ, ದಿ/ ದೇವರಾಜ, ಮನೆ ನಂ:1-369,PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202215000000016/05/2022
110200154971 Shashikala - W/O: ವಿ ಸಂಜೀವ ವಳವೂರು ತುಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200154972 ಸದಾಶಿವ - ಕೋಂ,ದಿ.ಮಾರಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ,ಮನೆ.ನಂ 1PHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202240000000018/05/2022
110200154973 ಪುರುಷೋತ್ತಮ - ಬಿನ್,ದಿ.ಐತಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202225000000021/05/2022
110200154974 Kavitha - 5-24 ಮಾಡಂಗೆ ಅಂಚೆ ಕಳ್ಳಿಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202215000000020/05/2022
110200154975 ಯಾದವ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - ಬಿನ್,ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ,ಮನೆ.PHH(NK) / NCS------250000000-
110200154976 HONNAMMA - ಬಿನ್,ದಿ.ನೇಮು ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 5-1PHH(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202220000000023/05/2022
110200154977 ಗೀತಾ - ಮನೆ ನಂ.5-127 W/o.ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****483518/05/2022FPS****483518/05/202225000000018/05/2022
110200154978 Bhavani - द्वारा: ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ #5-149 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202210000000021/05/2022
110200154979 ಭಾರತಿ - ಕೋಂ,ದಿ.ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 5-1PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202220000000016/05/2022
110200154980 Dulsin Pinto - 5-14 ಮಾಡಂಗೆ ಅಂಚೆ ಕಳ್ಳಿಗೆ AAY(NK) / NCSBiometric****483523/05/2022FPS****483523/05/202235000000023/05/2022
110200154981 ರಾಜೀವ - S/O ಬಾಬು ಸಪಲ್ಯ,ಮನೆ.ನಂ 5-13/1 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202230000000020/05/2022
110200154982 ಶಕುಲಾ - ಮನೆ ನಂ.4-50 W/o.ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****483524/05/2022FPS****483524/05/202235000000024/05/2022
110200154984 ರತ್ನ - ಕೋಂ,ದಿ.ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ,ಮನೆ.ನಂ 4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110200154985 ಕೇಶವ - ಬಿನ್,ದಿ.ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****483516/05/2022FPS****483516/05/202220000000016/05/2022
110200154986 Hemavathi Mulya - C/O ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #4-36 ಜಾರಂPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/202225000000020/05/2022
110200154987 Asya - ಮನೆ ನಂ.4-137 W/o.ದಿ.ಅಹಮ್ಮದ್ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****483525/05/2022FPS****483525/05/20225000000025/05/2022
110200154988 ಜನಾರ್ದನ - ಬಿನ್,ದಿ.ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ,ಮನೆ.ನಂ 4-PHH(NK) / NCSBiometric****483513/05/2022FPS****483513/05/202220000000013/05/2022
110200154989