REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200128339 ಆಯಿಷಾ ಬಾನು - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 4-12/12 ಶಾಂತಿನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128412 Ranjini Pramila - W/O ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ 4-82/8 ಪನೋಳಿಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128548 K Baby - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೈ # 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200128658 Vanitha - ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ 3-112/4 ಮಂಜೊಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200129002 Amanulla N G - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೂಸಬ್ಬ 4-NPHH(NK) / NCS------50000000-
110200129918 Thejaswini - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ #1-37/17 ಶಿವ ಕೃಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200129953 Vijayalaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶಕುಮಾರ ಎನ ಸೋಮಯಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200130400 Baby Poojary - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/20225000000014/05/2022
110200131004 Ayishathul Kubra - W/O: ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ #5-117 ಬೊPHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202220000000014/05/2022
110200131009 Shameema N - W/O ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀರ್ #1-62/7 ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200131046 Rathna - 3-112 ಮಿತ್ತಮಜಲು ನಗ್ರಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202220000000014/05/2022
110200131088 Aisamma - ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕದ ನಂಬ್ರ 1-35/2 PHH(NK) / NCSBiometric****666318/05/2022FPS****666318/05/202220000000018/05/2022
110200131093 Saramma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #4-89/3 PHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202235000000017/05/2022
110200131155 Isamma - 1-34/10 ಕಾರಜೆ ಸಜಿಪ್ ಮೂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202220000000017/05/2022
110200131165 Kairunnisa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮ್ಮದ್ #1-10/ಎ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202210000000017/05/2022
110200131167 Maimuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಲೈಮಾನ್ 4-112 ಬೊPHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202210000000012/05/2022
110200131177 Kulsu - 5/6 ಬೊಳ್ಮಾಯಿ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202220000000017/05/2022
110200131178 ಕವಿತಾ - W/O ವಸಂತ #1-37/16 ಕಾರಾಜೆ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666321/05/2022FPS****666321/05/202215000000021/05/2022
110200131201 Jhohara - W/O: ಬಿ ಎಮ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ #521 PHH(NK) / NCSBiometric****666318/05/2022FPS****666318/05/202235000000018/05/2022
110200131202 Pushpavathi - 3-73 ಕೇವುಲ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202215000000016/05/2022
110200131249 Zeenath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊನು #1-6PHH(NK) / NCSBiometric****666320/05/2022FPS****666320/05/202220000000020/05/2022
110200131279 Felcy Marcina Pinto - W/O ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಕುಟಿನ್ಹ #5-28/2PHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202210000000014/05/2022
110200131286 Saramma - 4-119/1 ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಜಾಡ ಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****666318/05/2022FPS****666318/05/202235000000018/05/2022
110200131290 Raseeda - 4-89/2 ಬೊಳ್ಮಾಯಿ ನಗ್ರಿ ಸಜೀಪPHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202225000000016/05/2022
110200131292 Bhavani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ 5-29 ಕೊಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022---300000000-
110200131294 PUSHPAVATHI - 1-97 ಮಿತ್ತಮಜಲು ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****666324/05/2022FPS****666324/05/202215000000024/05/2022
110200131297 Amrath - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸಿಂ ಮದನಿ ಸಿ ಹೆಚ್ 4PHH(NK) / NCSBiometric****666319/05/2022---300000000-
110200131312 Naseema - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ. ಇಸ್ಮಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****666313/05/2022FPS****666313/05/202220000000013/05/2022
110200131341 Pushppa - W/O: ದಿ. ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ #3-117,ನPHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202235000000016/05/2022
110200131349 Halimamma - 5-12/1 ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666321/05/2022FPS****666321/05/202225000000021/05/2022
110200131351 Shwetha R - ರಾಜೇಶ್ ಎನ್‌ 1-1/ ಎಫ್‌ ಕರಾಜೇ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200131352 Khathijamma - W/O: ಕೆ ಹೆಚ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1/3ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202255000000012/05/2022
110200131365 Sundari - 3-93/1 ಅಗರಿ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****666320/05/2022FPS****666320/05/202225000000020/05/2022
110200131373 KAMALA - 5-46 ಕಲ್ಲಗುಂಡಿ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****666320/05/2022FPS****666320/05/202230000000020/05/2022
110200131377 Beefathima - ಹಸನಬ್ಬ 4-89 ಜಾಡಕೊಡಿ ಹೌಸ್ ಸಜPHH(NK) / NCSBiometric****623518/05/2022FPS****623518/05/202210000000018/05/2022
110200131382 Fathima Zahra - W/O ಸುಲೈಮಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 4-120/PHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202225000000017/05/2022
110200131384 Umavathi - W/O ಚಂದಪ್ಪ #1-113/4 ಮಿತ್ತಮಜಲPHH(NK) / NCSBiometric****666311/05/2022FPS****666311/05/202215000000011/05/2022
110200131387 Wilma Angeline D Costa - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೇಸ್ 1-11PHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022---200000000-
110200131388 Vidya - W/O ರಘುಚಂದ್ರ 1-117 ಕಾಂಜಿಲ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202220000000017/05/2022
110200131401 AVVAMMA - 5- 118 / 1 ಪಟ್ಟುಗುಡ್ಡೆ ನಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110200131407 Mariyamma - 4-111 ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202225000000017/05/2022
110200131434 Safiya - 4-12/3 ಶಾಂತಿನಗರ ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202225000000016/05/2022
110200131465 Isamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಮೋನು # 5-8/1ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****666319/05/2022FPS****666319/05/202225000000019/05/2022
110200131475 Sefiya - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ #5-133/2 ಬೊಳ್ಳಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202225000000012/05/2022
110200131478 AMINAMMA - 4-86 ಜಾಡಕೋಡಿ ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202235000000014/05/2022
110200131479 Shifana Shameema - 4-107/5 ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಅಮ್ಟೂರ್ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****666324/05/2022FPS****666324/05/202225000000024/05/2022
110200131521 YASHODHA - W/O ಗೋಪಾಲ ಪುರುಷ #1-130/3 ನೀಲPHH(NK) / NCSBiometric****666319/05/2022---200000000-
110200131523 Nebisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಬ್ಯಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****666311/05/2022FPS****666311/05/202250000000011/05/2022
110200131541 Habeeba - 5 - 116 ಪಟ್ಟುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202235000000012/05/2022
110200131543 SHIVAMMA - 5-136/1 ಬೆಲ್ಲಪತ್ರೆ ನಗ್ರಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****666327/05/2022FPS****666327/05/202225000000027/05/2022
110200131544 Saramma - 4-83 ಜಾಡ ಕೋಡಿ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202230000000017/05/2022
110200131547 ಮರಿಯಮ್ಮ - 5-83/1 ಕಂಚಿಲ ನಗ್ರಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202225000000017/05/2022
110200131548 Sarojini - 5/24 ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****666313/05/2022FPS****666313/05/202230000000013/05/2022
110200131551 ಅಸ್ಮಿನ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಮಹಮ್ಮದ್PHH(NK) / NCSBiometric****666324/05/2022FPS****666324/05/202220000000024/05/2022
110200131553 ಸೆಕೀನಾ - 4/113 ಬೊಳ್ಮಾಯಿ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200131554 Bipathumma - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 5-5PHH(NK) / NCSBiometric****666319/05/2022FPS****666319/05/202220000000019/05/2022
110200131581 Ciciliya D Souza - 5-35 ವಿಟ್ಲುಕೋಡಿ ಮನೆ ಸಜೀಪ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202235000000016/05/2022
110200131628 Nebisa Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಫ್ರೋಜ್ # 5-1/1 PHH(NK) / NCSBiometric****637517/05/2022FPS****637517/05/202240000000017/05/2022
110200131641 Asiyamma - 5/113 ಪಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ನಗ್ರಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****666320/05/2022FPS****666320/05/202245000000020/05/2022
110200131668 Asyamma - W/O ಅಬುಬಕ್ಕರ್ #5-110/5 ಪಟ್ಟುಗPHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202260000000016/05/2022
110200131694 Rozy Dsouza - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜ 1-12PHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202220000000012/05/2022
110200131845 Vanitha - ಉಮೇಶ್ 5-32/2 ವಿಟ್ಲು ಕೋಡಿ ಸಜPHH(NK) / NCSBiometric****666323/05/2022FPS****666323/05/202215000000023/05/2022
110200132635 ಪ್ರತಿಮಾ ಡೋರಾ ಡಿ ಕ್ರೂಜ್ - W/O ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರಾವೊ #1-8/5 PHH(NK) / NCSBiometric****236616/05/2022FPS****236616/05/202220000000016/05/2022
110200132692 Chithravathi - ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ 4-78/14 ಪನೋಲಿಬೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
110200132725 Jeenath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬುಸಾಲಿ # 1-64/37 AAY(NK) / NCSBiometric****666313/05/2022FPS****666313/05/202235000000013/05/2022
110200132761 Chithra Shetty - 4-42/1 ನಗ್ರಿ ಗುತ್ತು ಮನೆ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****666323/05/2022FPS****666323/05/20225000000023/05/2022
110200132768 Kusuma - 1\128 ನೀಲ್ಯ ಮನೆ ಸಜಿಪಮೂಡ ಪೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200132892 Yashodha - ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ 5-126/6 ನಗರಿ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****666318/05/2022FPS****666318/05/20225000000018/05/2022
110200132935 ಸುಶೀಲಾ - W/O ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ #5-118/3 ಪಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202230000000012/05/2022
110200133024 Devaki - 4-104/3 ಜಾಡ ಕೋಡಿ ನಗ್ರಿ ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202220000000014/05/2022
110200133078 ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿ ಸೋಜ - 4-99 ಜಾಡಕೋಡಿ ಮನೆ ಸಜಿಪಮೂಡ ಸಜPHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202225000000012/05/2022
110200133099 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - 3-124 ನಗ್ರಿ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಸಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202230000000014/05/2022
110200133116 Rasheeda K - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ 5-25 ಬೊಳ್ಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200133127 Sumitra - W/O ಮಹಾಬಲ 1-62/1 ಕುಡುಮುಂದೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****666320/05/2022FPS****666320/05/202215000000020/05/2022
110200133137 Sefiya - 4 / 108/2 ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ನಗ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202230000000014/05/2022
110200133139 ROHINI - W/O ಲೋಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ #4-63/9 ಪಣPHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202220000000012/05/2022
110200133142 PRATHIMA - W/O ಚಂದ್ರಹಾಸ #3-90/2 ಅಗರಿ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****666320/05/2022FPS****666320/05/202220000000020/05/2022
110200133143 AISAMMA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #4-90PHH(NK) / NCSBiometric****666319/05/2022---350000000-
110200133145 Khathijamma - 4-85 ಜಾರಕೋಡಿ ಸಜಿಪಮೂಡ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202260000000014/05/2022
110200133155 Vijaya Kumari - W/O: ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ # 4-35 PHH(NK) / NCSBiometric****666318/05/2022FPS****666318/05/202220000000018/05/2022
110200133171 Naseema - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-10 ಕಾರಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202245000000014/05/2022
110200133172 Hajira - 4-110/3 ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಮನೆ ನಗ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****666318/05/2022FPS****666318/05/202235000000018/05/2022
110200133270 Beefathumma - 1-7 ಕಾರಾಜೆ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202230000000016/05/2022
110200133335 Gulabi Shetty - S/O ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 4-75/5 ಅಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****666323/05/2022FPS****666323/05/202225000000023/05/2022
110200133723 JAINABU - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸುಬು #1-PHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202220000000012/05/2022
110200133800 ಶಾರದ - 1-33 ಕಾರಾಜೆ ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022---250000000-
110200133841 FOUZIYA - ಅಬ್ದುಲ್ ಶಮೀರ್ ಡೋರ್ ನ 1-62/12 PHH(NK) / NCSBiometric****666313/05/2022FPS****666313/05/202220000000013/05/2022
110200133867 Nebisa - 1-64/43 ಕಾರಾಜೆ ನಾನಿಲಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666318/05/2022FPS****666318/05/202240000000018/05/2022
110200134005 Thahira - 5-82/6 ಕಂಚಿಲ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202230000000016/05/2022
110200134012 Fathima Shahina - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ #4-60/2 ಬೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200134045 KARMIN BARETTO - 3-104 ನೈಪಾಡಿ ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200134190 Dulekha - 1-3ಡಿ ಕಾರಾಜೆ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202230000000012/05/2022
110200134193 Yamuna - 1-32 ಕಾರಾಜೆ ಮನೆ ಸಜಿಪಮೂಡ ಸಜPHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022---450000000-
110200134222 Susheela - W/O ಅಣ್ಣು ಮೂಲ್ಯ #4-99 ಪಣೋಲಿಬPHH(NK) / NCSBiometric****666316/05/2022FPS****666316/05/202235000000016/05/2022
110200134228 Beefathumma - 5-11 ಬೊಳ್ಲಾಯಿ ಮನೆ ನಗ್ರಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****666312/05/2022FPS****666312/05/202240000000012/05/2022
110200134240 Muneera - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆದಂ #5-25/3 ಬೊಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200134243 Mariyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202230000000017/05/2022
110200134297 Nebisa - 5-17 ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022---300000000-
110200134301 Najeema - W/O ಸುಲೈಮಾನ್ #4-85/2 ಜಾಡಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202225000000017/05/2022
110200134341 Asma - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕದ ನಂಬ್ರ 1-62/13 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202220000000017/05/2022
110200134452 Vijayalakshmi R - ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎನ್‌ 5-126/3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200134482 Alimamma - 1-19\13 ಕಾರಾಜೆ ನಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202220000000014/05/2022
110200134551 Salma Farisha - ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ 4-60/1 ಬೋಳ್ಲೈNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200134553 ATHIJAMMA - 1-19 ಕಾರಾಜೆ ನಗ್ರಿ ಸಜಿಪಮೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****666314/05/2022FPS****666314/05/202245000000014/05/2022
110200134559 Beepathuma - ಹಸೈನ್ 5-16/1ಎ ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಬಂಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****666317/05/2022FPS****666317/05/202210000000017/05/2022