REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152507 Usha Kiran - W/O: ಮನ್ಮಥ ಪೂಜಾರಿ #1-147 ಮಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156485 NALINI - 1-117 ಪ್ರಭಾ ನಿವಾಸ ತಿಬಿಲದಬೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300158419 Devaki Shetty - 1-87 ಕಂದೆಮನೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110300158423 Laxmi - ದಿನೇಶ್ 1-249(1) ಕಾರ್ಲಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158665 Shashikala - W/O: ರವಿ ಭಂಡಾರಿ 1-17 ಬಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158699 Girija Acharthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಆಚಾರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158767 Charithra - 1-169/1 ನೀಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158801 Laxshmi - 1-117 ಪೆಡ್ಡೆಲು ಮನೆ ಮೂಡು ಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158823 SUKHALATHA - 1-145 ಏರಾಡಿ ಮನೆ ಮೂಡು ಮಾರ್ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300161140 POORNIMA - W/O ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-69(2) ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161292 Evelyn Mary Cardoza - W/O: ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕರ್ಡೋಜ 1-57 ಕರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300162620 SUNDARI - 1-142 ಮುಗೇರಕಲ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300164708 Lalita Ananda Shetty - W/O: ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 1-80 ಪರಂಬುಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167836 Vijayalaxmi Pai - 1-207/1 ರವಳನಾಥ ಕೃಪಾ ಮೂಡು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300168091 ಶೋಭ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-94 ಸೇಡಿ ಪಳ್ಳ ಮನೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300168515 ಸುಂದರಿ - 1-120 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300170158 Nazeema - ಎಮ್‌ ಎಚ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1/113 ಜುಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170248 Shakunthala - ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ 1-56(1) ಶ್ರೀ ಸಾಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170257 PARVATHI - 1-191 ಗಾಯತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಮೂಡು ಮPHH(NK) / NCS------400000000-
110300170403 Hazra - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 1-111 ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300170958 Susheela Poojarthi - 1-101 ಮುಳಿಕಾರು ಮನೆ ಪಡುಮಾರ್ನಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170978 ಆನಂದಿ - 2-213 ಗಿರಿಜಾಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಮುರಗೋಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172904 Kamala Shetty - W/O ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1-196ಏ, ಶPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173968 NAYANA - 1-133 ರಾಮ ನಿವಾಸ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174506 KANCHANA - 1-159 ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮನೆ ಮೂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174686 G Sulochana - 1-104 ಪರಂಬುಲ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300177702 Leela - 1-179 ಏರಾಡಿ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178627 VANAJA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಾಸು ಆಚಾರ್ಯ 1/96 ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178629 ರಾಜಮ್ಮ - 1-153 ಅಹಿಂಸ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178630 ಸಂಜೀವಿ - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆಚಾರ್ಯ 1-220 ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300178859 GOPI - 10-246 ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180369 Prathibha J Hegde - ಜಿನೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ 1-139(1) ಜಿನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180534 NISHMITHA - C/O ಸಂದೇಶ್ 1-29 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಛಾಯಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300183205 Zainabi - W/O: ಸುಲೈಮಾನ್ 1-109,ಜೀನತ್ ಮಂಝPHH(NK) / NCS------450000000-
110300183350 Kalyani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದು ಮೇರಾ 1-144 ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300183978 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 1-36 PHH(NK) / NCSBiometric****373318/05/2022FPS****373318/05/202210000000018/05/2022
110300184095 VARIJA - 1-85 ಕಾಳಿಕಾಂಬ ನಿಲಯ ಪರಂಬುಲ ದರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300184483 Leela - 1-20 ಗುಂಡಿಮನೆ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300185431 PREMA - 1-59ಎಫ್ ಕೆಂಪುಲು ಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****373317/05/2022FPS****373317/05/202220000000017/05/2022
110300186439 Kushala Yane Vishalakshi - W/O: ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ #1-156(1) PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186494 Jayanthi - W/O ಮಾಧವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 1-158 ಕಲ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186699 Surekha - ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 1-178(1) ಏರಾಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186815 Ranjani Bhoja Shetty - W/O: ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ 1-97 ಏರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236864 GULABI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಟ್ಟು ನಲ್ಕೆ 1-147 AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236865 ಸಂಪ - W/O.ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಮೇರ 1-150,ಮುಗೇರಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236867 ರಾಜು - S/O.ಬುಡಂಗ ಮೇರ 1-133(ಎ),ದರ್ಖಾಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236868 Baby - 1-75,ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300236869 PAVAN - S/O.ದಿ.ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ 1-69,ದರ್ಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300236870 LEELA - 1-17 ಮೀಲಾ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮೂಡುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236871 ಗೋಪಿ - W/O.ಮಾಬು 1-18,'ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್' PHH(NK) / NCS------100000000-
110300236872 ಕರ್ಗಿ ಮೆರ್ತಿ - W/O.ದಿ.ಮುದರ ಮೇರ 1-57,ವಸಂತಿ ನಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236873 ವಾರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-43, 'ನಿಶಾ ನಿವಾಸ' ದರ್ಖಾಸು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236874 ಚಂದ್ರವತಿ - W/O.ದಿ.ಕೊರಗ ಮೇರ 1-55,ಸೌಮ್ಯ ನಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236889 nagaraj - ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೊಂಪೆಟ್ಟು 2-142/ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241301 ಮಂಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ.ಸೋಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 1/81, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300241302 MEENA SHETTY - W/O.ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ 1-91,ಶ್ರೀ ದೇPHH(NK) / NCS------50000000-
110300241303 PUSHPA - 1-92,'ಅಂಬಿಕಾ ನಿವಾಸ' ಮೂಡುಮಾರ್ನPHH(NK) / NCS------400000000-
110300241304 SUNDARI MOOLYA - 1-59,'ಪೆಡ್ಡೇಲು ಐದು ಸೆಂಟ್ಸ್' ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300241305 ಗುಲಾಬಿ ಶೆಡ್ತಿ - W/O.ದಿ.ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ 1-105,ಪರಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300241306 ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-107,ಪರಂಬುಲ ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241307 ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರಿ - 1-35, ಪೆಡ್ಡೇಲು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241309 ಜಲಜ ದೇವಾಡಿಗ - W/O.ಧರ್ಮ ರಾಜ 1-71,'ರಾಘವೇಂದ್ರ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300241310 Baby Poojarthi - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-6 ಜಯಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300241311 GOPI ACHARYA - 1-155,'ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ' ಮುಡುಮಾರ್ನಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263418 Sumalatha - W/O ಸುರೇಶ 1/69 ಕಂಬುಲದಡ್ಡ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263443 ಪೂವಪ್ಪ - S/O.ಕಾಡ್ಯ 1-18,'ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263500 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - 1-189 ಕಂಬಲದಡ್ಡ ಮನೆ. ಪಡು ಮಾರ್ನಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263566 ಈರಮ್ಮ ಅಚಾರಿ - W/O.ದಿ.ಬಾಬು ಆಚಾರ್ಯ 1-239,ಈರಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300263568 ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-156,'ಸತ್ಯ ಕೃಪಾ ನಿವಾಸ' ಮುಡುಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263570 Lalita - 1-25,'ಪೆಡ್ಡೇಲು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ' ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263571 Lalitha - 1-26, s/o ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮುಲ್ಯ, ಪೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263572 VASANTHI - 1-27 ಪಡ್ಡೇಲು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮೊಡುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263573 ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-74, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263574 ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ದಿ.ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ 1-72,ಶಿವ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263575 ಜಯಂತಿ - 1-60,'ಪೆಡ್ಡೇಲು' ಐದು ಸೆಂಟ್ಸ್,ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263576 ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್. ದಿ.ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ 1-88, ಪರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263577 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರಿ - W/O.ದಿ.ದೂಜ 1-267,'ಹಿತ್ತಿಲು' ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263578 ದಿನೇಶ್ - 1-265,'ಹಿತ್ತಿಲು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ' ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263579 ಯಮುನಾ - W/O.ವಾಸು 1-266,'ಹಿತ್ತಿಲು ಕೆಳಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263580 Hemamalini U Salian - 1-13,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ನೀಲ ಬಂಡಸಾಲೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263581 ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ - 1-70 ,'ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ' ಪೆಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263582 ರಾಜು ಮೇರ - S/O.ಗುರುವ 1-68,ಪ್ರತಿಮಾ ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300263583 ಅಣ್ಣಿ ಮೇರ - S/O.ಮುದರ 1-68,ಇಂದಿರಾ ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300263584 Gulabi Poojarthi - W/O.ರಾಘು 1-64,ಪೆಡ್ಡೇಲು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263585 Siddamma - W/O.ಶಂಕರ 1-63,ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ಪೆಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263586 ಜಯಂತಿ - 1-16 ಪೆಡ್ಡೇಲು ಮನೆ ಮೊಡುಮಾರ್ನಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263587 kamala - W/O.ಶೇಖರ 1-53,ಲಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಪೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263588 Sharada - W/O.ದಿ.ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 1-20(A),'PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263589 ಬಾಗಿ - W/O.ದಿ.ಅಣ್ಣು ಮೇರ 1-19,ಪೆಡ್ಡೇಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263590 Sanjeevi Acharthi - 1-38 ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿವಾಸ ದರ್ಖಾಸು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300263591 Sundari - ಕೋಂ. ಕೃಷ್ಪಪ್ಪ 1/54,ಜಯಶ್ರೀ ನಿವPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263592 appi shedthi - ಕೋಂ.ದಿ.ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1/83, ಪರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263593 ರಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ - S/O.ದಿ.ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ 1-105(1),ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263594 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ 1/97A, ಅನುಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263595 Yamuna Acharthi - W/O.ದಿ.ಜನಾರ್ಧನ ಆಚಾರ್ಯ 1-36,ದೇPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263596 ಪ್ರೇಮ - 1-21 ಪ್ರೇಮ ನಿವಾಸ ಮೊಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263597 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - 1-23, ಗಾಯತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಮೂಡುಮಾರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263598 ಜಲಜ ಆಚಾರ್ತಿ - W/O.ದಿ.ಸಾಂಬ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ 1-34,ದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263599 ದೇಜಪ್ಪ - S/O.ದಿ.ಪೋಣಿ ಪೂಜಾರಿ 1-24(1),ಶಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263600 ವೇದಾವತಿ - W/O.ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ 1-22,ಪ್ರಸಾದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263601 Leela - W/O: ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ #1-32 ಮಹಾಲಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263602 ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-230,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263603 ಶಾಂತ - 1-5(1),'ಪದ್ಮ ನಿಲಯ' ಮುಡುಮಾರ್ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263604 Laxmi - 1-65, ಪೆಡ್ಡೆಲು ಮನೆ ಮೊಡುಮಾರ್ನಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263605 vasanta - 1-61,'ಪೆಡ್ಡೆಲು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ' ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263606 ಬುಬಾ ಮೇರ - S/O.ದಿ.ಮುದರ ಮೇರ 1-15,ನವೀನ ನಿವPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263607 ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ 1/155(ಎ), PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263608 YAMUNA - S/O.ದಿ.ಅಚ್ಚುತ ಆಚಾರ್ಯ 1-154,ಜನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263609 ಸುಮತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - W/O.ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ 1-90,ಶೇಡಿಪಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263610 Rathi - W/O.ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 1-269,ಹಿತ್ತಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300263611 Kalyani - w/o.ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1-202(A)ಶPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263612 ಗೋಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - W/O.ದಿ.ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 1-190,'ಕಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263613 ಸುಮಿತ್ರ - ಕೋಂ.ದಿ.ತಾರನಾಥ ರಾವ್ 1/166ಎ, ಶೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300263614 ಸುಮತಿ - W/O.ಕೇಶವ 1-39,ಪೆಡ್ಡೇಲು ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263615 ರತ್ನ - 1-271,'ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ' ಹಿತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263616 SHEELAVATHI - C/O ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ 1-221, ಮೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263617 ಸುಂದರಿ ಆಚಾರ್ತಿ - W/O.ದಿ.ನಾರಾಯಣ 1-222,ಶ್ರೀ ನಿಧಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263618 Sumitra poojarti - 1-135 ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ ಮುಡುಮಾರ್ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263619 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - 1-134,'ಪುಷ್ಪ ನಾಥ ನಿವಾಸ' ಮುಗೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263620 PUSHPA - ಬಿನ್. ದಿ.ಬೊಗ್ಗು ಮೇರ 1/133, ಮುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263621 ವಿಠಲ ಆಚಾರಿ - S/O.ದಿ.ಭದ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ 1-37,ದರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263622 ಸುಶೀಲ ಯಾನೆ ವೆಂಕಮ್ಮ - 1-273, ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಹಿತ್ತಿಲುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263623 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - W/O.ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-270,ಹಿತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263624 ವಸಂತಿ - D/O.ವೀರಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ 1-130,ಮುಗೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263625 ಯಮುನ - 1-131,'ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮುಗೇರಕಳ ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263626 ಮಿನಾ - 1-125, ಮುಗೇರಕಳ ದರ್ಖಾಸು ಮೊಡುಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263627 Baby - 1-128 ಕಟಣಿಗೆ ಮನೆ ಮುಗೇರ ಕಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263628 Varija - 1-141,'ಮುಗೇರಕಳ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ' ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263629 ಸುಶೀಲ - ಬಿನ್.ದಿ. ಬಸ್ಸ ಮೇರ 1/145, ಮುಗೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263630 Susheela Moolyedi - 1-28 ಪೆಡ್ಡೆಲು ದರ್ಖಸು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263631 yashoda shetti - W/O.ದಿ.ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ C/O.1-227(PHH(NK) / NCS------50000000-
110300263632 lalita - W/O.ಮೊಂಟ 1-252,ಕೊಂಬಟಲ್ಕೆ ಮೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263633 ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ದಿ.ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ 1-248,ಗೋಳಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263634 girija - S/O.ದಿ.ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-251,ಕೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263636 sundari poojarti - W/O.ದಿ.ಮೋಂಟ ಪೂಜಾರಿ 1-261,ದರ್ಖPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263637 ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 1-259,ಜೋರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263638 Lalitha - C/O ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ 1-145 ಮೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263639 ಟೀಕು ಪೂಜಾರಿ - 1-253,'ಕರ್ಕೇರ ನಿವಾಸ' ಮಡ್ಡೇಲುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263640 ಸಂಜೀವ - S/O.ಕುಡ್ವ ಪೂಜಾರಿ 1-192,ಕಾರ್ಲಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263641 ಚೆಲುವಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ 1-234,ಕಲ್ಲೋಳPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263642 ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ - S/O.ದಿ.ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 1-196(A),ಶPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263643 ಸುನಂದ - W/O.ದಯಾನಂದ 1-196,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263644 ಲಲಿತ - W/O.ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ 1-202 ,ರತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263645 ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 1/228, ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263646 PADMAVATHI - 1-226 ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮನೆ ಮೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263647 ರಮೇಶ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 1-224AAY(NK) / NCS------350000000-
110300263648 Sharada - 1-276 ಬೊವುದ ಬೋಟ್ಟು ಮೂಡುಮಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263649 ಗುಲಾಬಿ - 1-162,'ನೀಲ ಮನೆ' ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263650 SHWETHA - S/O.ದಿ.ಓಮಯ್ಯ ಸಫಳಿಗ 1-163,ನೀಲ PHH(NK) / NCS------450000000-
110300263652 ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ - 1-200, ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗ ಕೃಪಾ, ಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263653 NILAMMA - W/O.ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-255,'ಮಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300263654 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - S/O.ದಿ.ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ 1-172,ಮೀಲಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263655 ಬೇಬಿ - W/O.ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ 1-173,'ಮೀಲಾ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263656 ಶಶಿಕಲಾ - W/O.ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 1-174,ಮೀಲಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263657 ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿ 1/176, ಏPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263658 ಕಮಲ ಪೂಜಾರಿ - 1-183,ಪಾದೆ ಮನೆ 'ಅಮಿತ ನಿವಾಸ' PHH(NK) / NCS------350000000-
110300263659 Pushpa - 1-223 ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಮೂಡು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263660 pushpa - S/O.ದೂಜ ಶೆಟ್ಟಿ 1-199,ವಿಧ್ಯಾ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263661 ವಸಂತ - 1-242, ಬೆಂಗಜಾರು ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263662 VEDAVATHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263663 SUGUNA - ಬಿನ್. ದಿ.ಕುಂಜ್ನ ಪೂಜಾರಿ 1/237,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263664 Geetha - ಬಿನ್.ದಿ.ಬಾಬ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ 1/233,PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263665 ಲೀಲಾ - ಕೋಂ.ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರಿ 1-241, ಕಲಿಮಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263666 ಬೇಬಿ - 1-277, ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263667 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಚಾರಿ - ಬಿನ್. ಸೇಸಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ 1/193, ಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300263668 ಸೀನ ಪೂಜಾರಿ - 1-262(A),ಮಡ್ಡೇಲು ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮೂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263670 ಜಯಂತಿ - 1-122, 'ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್' ಮುಡುಮಾರPHH(NK) / NCS------400000000-
110300263671 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ.ಗಂಗಯ್ಯ ಕರ್ಕೇರ 1-20, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263672 LEELA - W/O.ಸೋಮಯ್ಯ 1-268,'ಚೇತನ ನಿವಾಸ'AAY(NK) / NCS------350000000-
110300263673 ಗಿರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್. ದಿ.ಪೋಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ 1/89, ಸುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263674 ನೀಲಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ - S/O.ಬಾಡು ಭಂಡಾರಿ 1-146, ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263675 ವಾರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-256, 'ಮಡೈಲ್ ' ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263676 ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ 1/232( ), ಪವಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263677 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ 1/14, ಶ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263678 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆಚಾರ್ತಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ಜನಾರ್ಧನ ಆಚಾರ್ಯ 1-137,ದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263679 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರೀ 1-229AAY(NK) / NCS------350000000-
110300263680 ರತ್ನ - W/O.ದಿ.ಬಾಬ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ 1-193,ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263681 ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲೋಲಿ ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263682 ವಿನೋದ - ಕೋಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ 1/261(A), ದೇವಿಕೃPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263683 ಕೆ ಗಂಗಾಧರ - ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1/49ಎ ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300266738 LAKSHMI - 1-8, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300266874 Kamala Poojary - ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ 1-21 ಎ ಅನುಗ್ರಹ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284417 ಸುನಂದ - W/O.ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-117,ಸುಕೇಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284419 LALITHA - W/O.ದಿ.ವಸಂತ.ಕೆ 1-214,ವಸಂತಿ ನಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300284420 Hemalatha - ಕೋಂ.ಯೋಗೀಶ್ ನಾಯಕ್ 1/215, ಗೇರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284421 Vishalakshi - 1-156(A),'ವೈಷ್ಣವಿ' ಮುಡುಮಾರ್ನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284430 Vanamala K Shetty - S/O.ದಿ.ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ 1-166,ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300284432 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರಿ 1/240, ಎಚ್.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284433 ವಿಮಲ ಕೆ.ಪೂಜಾರಿ - 1-187(ಎ),'ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ನಿವಾಸ' ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284435 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ - 1-207(1),'ರವಳನಾಥ ಕೃಪಾ' ಮುಡು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284443 ಕೆ. ವರ್ಧಮಾನ ಜೈನ್ - ಬಿನ್.ದಿ.ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ, 1/11NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284445 Sunanda - W/O ಎಸ್ ಜಿನರಾಜ ಪೂವಣಿ ಪರಮ್ಬುಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284447 YASHODA - 1-44(ಏ), ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೃಪಾ ಪೆಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284448 ಭುಜ ಬಲಿ ಪೂವಣಿ - ಬಿನ್. ದಿ.ಕುಮಾರಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ 1/21NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284449 Vinutha S Shetty - W/O: ಸುಧೀರ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ #1-96,ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284452 ವಸಂತ .ಕರ್ಕೇರ - S/O.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-3(6),ಅನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284456 ವಾರಿಜ - 1-76,ರಾಘವ ಸದನ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡು ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284462 Usha - W/O: ರತ್ನ ಕುಮಾರ್ #1-4/1ಸನ್ಮತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284464 ಆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - 1-98(A)'ಆಲ್ವಿನ್ ವಿಲ್ಲಾ' ಪರಂಬುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300293806 ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ - S/O.ದಿ.ಅಚ್ಚು ಶೆಟ್ಟಿ 1-204,ಮೀಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293809 ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ - 1-249, ಕಾರ್ಲದ್ಕ ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293811 ರಾಘು - 1-232, ದರ್ಖಾಸು ಹೊಸ ಮನೆ ಮುಡುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293814 ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ - W/O.ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 1-171,ಮೀಲಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293815 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್.ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ 1-181, ಆರಾಧ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293816 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-186 ಬೆರ್ಮಂದಡ್ಡ ಮನೆ ಮೂಡು ಮಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293818 ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ - W/O.ದಿ.ದೂಜ ಪೂಜಾರಿ 1-260,ಮಡ್ಡೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300293820 ಸಿರಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ - 1-123,ಕಲಿಮಾರ್ ದಡ್ಡ ಮನೆ ಮುಡುಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300293824 ಗಿರಿಜ - ಕೋಂ.ದಿ.ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಢಾರಿ, 1/45, ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293825 ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಅಚ್ಚು ಶೆಟ್ಟಿ 1/204/1,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293855 ಮಾಧವ ಬಂಗೇರಾ - 2-7ಎ, ಸುಭಾಶ್ ನಿವಾಸ,ತಾರಿದಪಡ್ಪು NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300297494 Sumathi - (ಪತಿ) ಶಂಕರ ಸಪಲಿಗಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324590 ಶೋಭಾ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - 1-72(A) ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೊಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324614 Yashoda B R - W/O: ಬಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ 1-70ಎ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300324659 SumithraW/O Raviraja - 2-29(A) ಉಲ್ಲೆಜಾಲಿ ಮನೆ ಮೊಡುಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300325404 YOGISH K POOJARI - 1-221(H1),ನೈಮೀಷಾ ಮಿಲಭಂಡಸಾಲೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326841 PUSHPA - (ಹಸ್ಬೆಂಡ್) ಸುರೇಶ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ 1-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300326946 SHARADA - 1-54(A),ಪೆಡ್ಡೇಲು, 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300327528 SUJATHA - 1-191(2),ಪಲ್ಕೆ ದರ್ಖಾಸು ಮೂಡುಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300328060 Vasanthi - 1-25(A),ವಸಂತಿ ನಿವಾಸ, ಪೆಡ್ಡೇಲುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328436 LAXMI POOJARTHI - 1-156(2),ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಮೀಲಾ ದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300328592 ಸುನೀತ.ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ - 1-159(A),ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮನೆ ಶೇಡಿಪಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300328734 SUSHEELA - 1-51,ಜಗದೀಶ ನಿವಾಸ,ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300328896 RAVI - 1-51,ಪೆಡ್ಡೇಲು 5ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಮೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300331718 Sumithra - 1-79(A),ಅನುಗ್ರಹ ಮನೆ ಪರಂಬುಲ,ಮೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300332873 MAHAVEER JAIN - S/O.ಭುಜಬಲಿ ಹೆಗ್ಡೆ 1-169(1),ಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300336172 Vinaya - ಕೋಂ.ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1/102 ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110300336474 Sunanda - ಕೋಂ ದಿ.ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ 1-96ಎ ಬುಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300337877 Chandana - ಕೋಂ. ಯುವರಾಜ್ ಪೂಂಜ 1/93/1 "ರತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300337878 Sumithra - ಕೋಂ. ಗುಣಪಾಲ ಹೆಗ್ಡೆ 1/121/1 "PHH(NK) / NCS------200000000-
110300337952 Vishala B Shetty - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1-119(A) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300338205 Sunanda - ಕೋಂ. ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ 1/56(ಎ) "ವಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338217 Bittu - ಕೋಂ. ಚಲ್ಲ 1/76 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೃಪಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300338534 Shasikala S Poojari - ಕೋಂ.ಸುರೇಂದ್ರ .ಕೆ.ಪೂಜಾರಿ 1-70/PHH(NK) / NCS------150000000-
110300338726 Brigit Saji - ಸಜಿ ಕುರಿಯನ್ 1-116 ಪೀಡಿಕಾಪರಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300338862 Umavathi - ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ 1/25/B ದುರ್ಗಾ ನಿವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338863 VASANTHI - ಕೋಂ.ಕಿಟ್ಟು 1/19(ಎ) ಪೆಡ್ಡೇಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300338864 Viramma Yane Eramma - ಕೋಂ. ಶೀನ ಮೇರ 1/144 ಸ್ವಾತಿ ಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300338865 ಸುಜಾತ - ಕೋಂ.ಜಯ ಪೂಜಾರಿ 1/274 ಕೊರೇಲ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300338866 Revathi - ಸುರೇಶ 1-164 ಮಾತ್ರ ಛಾಯ ಮೂಡುಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338867 Divya - ಕೋಂ.ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1/72/1 ಪ್ರತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300338868 Shakunthala - ಕೋಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ 1/243 ಜೈನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300338869 Saritha Alva - ಕೋಂ. ಆನಂದ ಆಳ್ವ 1/221/1 ಅನ್ವಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338870 Leela Shetty - ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1/106 ಪರಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338871 Radha - ಕೋಂ.ರಾಜು ಆಚಾರ್ಯ 1/137/1 ಮುಗೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300341758 Sunanda - W/O ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-117, ಸುಕೇಶPHH(NK) / NCS------100000000-
110300342093 Prathima - W/O ಕಿಶೋರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ 1-10NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300342170 Susheela - W/O: ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 1-09/1, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300342188 Preetha - ಶ್ರೀನಿವಾಸ 1-249( ಏ), ಹೊಸಮನೆ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300342462 KUSHALA - 1-263/1 ಹಿತೀಲು ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300342770 VARIJA - 1-107 ದೇರ್ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300348919 Sundari - 1-250 ಕೊಂಬಟಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮೂಡು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300349199 SUNITHA - 1- 86 ಪರಂಬುಲ ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300349699 Shantha - W/O ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ 1-166(ಎ), ದುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300349731 Bharathi Suvarna - W/O ವಸಂತ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ 1-77(ಎ) PHH(NK) / NCS------150000000-
110300349741 Sangeetha Kulal - ಹರೀಶ್ ಮಾತೃ ಛಾಯಾ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300350008 SUCHITRA - W/O ಸೋಮನಾಥ ಸಪಲಿಗ 1-76(1) ಸಮೃದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300351336 SHWETHA - C/O ಗಣೇಶ ಗಗನ್ ಶಾನ್ ನಿವಾಸ ಹಿತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300351551 Shrikanthi - ವೈಫ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ 1-5(1) ಪದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300352065 SHEELA POOJARTHI - 1-80 ಬಿ ದೋಲ್ದೋಟ್ಟು ಮನೆ ಕೆಲ್ಲಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300354241 VEENA - 1-94 ಹಳೆ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300354665 Deepa - W/O ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-201(1), ಮೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300355977 Sulochana - 1-83 ಪರಂಬುಲ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356256 Namitha - C/O ಪ್ರಶಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥ್ವಿನ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300356398 Precilla Fernandes - W/O ಅಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ೧-೯೮PHH(NK) / NCS------100000000-
110300356468 POORNIMA SHETTY - W/O: ಅನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 1-185 ಅನ್ನಪೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356552 VANAJA - 1-143 ಮುಗೇರಕಲ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356812 BABY SHETTY - W/O ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-108, ಕೀರ್ತನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300357257 NAMITHA - 1-79 ಪಾರಗುಟ್ಟು ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300358291 Pushpa - W/O: ಶೇಖರ ಪುಜಾರಿ 1-264 ಹರ್ಷಿಣPHH(NK) / NCS------300000000-
110300359213 SUNITHA - W/O ಕರುಣಾಕರ 1-19(2) ಶ್ರೀಗುರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300360123 Shobha Shetty - (ಗಂಡ) ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ 1-84 (ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300360203 SAROJINI - 1-119/1 ಗಾಯತ್ರಿ ಕೃಪ ಮೂಡುಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300360734 Susheela S - 1-205/7 ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೃಪ ಮೂಡುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300361216 BABY.R.KOTYAN - W/O: ರವಿ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 1-50 ರಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300364723 Kushala - ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ 1-82 ಪರಂಬುಲ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300365599 Sudhakar Bhandary - ತಮ್ಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಸುಧಾಮ ನಿವಾಸ ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300366209 Lalitha - C/O ಅಶೋಕ್ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ 1-62 ದೇವPHH(NK) / NCS------50000000-
110300366987 Sunita M Shetty - W/O ಮಾಣಿಕ್ಯ 1-281 ಮೀಲಾ ಸಾಯಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300367462 Vishalakshi - W/O: ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಜ್ರಿ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300368491 Shakunthala - W/O: ಜಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ #1-231ಸಂಪಿ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300368921 Vishala - C/O ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರತೀಕ್ ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300369857 Shrinidhi - C/O ಹರೀಶಎಸ್‌ಚಂದ್ರ ಬಂಗೇರ 1-205NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370239 Mayuri P Jain - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371291 Prema - C/O ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ 1-105 ಕೇಸನ ಬೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371684 Zeenath Begum - ೩-೬೧ ಹಾಜಿ ಗೌಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ತೆಂಕಎಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372097 ಬೊಮ್ಮಿ ಹರಿಜನ - # 2-113(b) ಬೈರೊಟ್ಟು ಮನೆ, , ಬೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300373217 Shashiprabha - 1-119 ತಿಪಿಲ್ದ್ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪಡುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373476 Jaya Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಗರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-88ಬಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300376172 Suneetha - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮನೆ ನಂ 1-78NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376637 Sowmya - C/O (ಗಂಡ) ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ 4-4 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300377073 Jayashree Premananda Marnad - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಾರ್ನಾಡ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379465 Sridhar Acharya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಕ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ 1-4PHH(NK) / NCS------50000000-
110300379735 GAYATHRI - C/O ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ 1-61-1 ಪೆPHH(NK) / NCS------150000000-
230400256352 Sujaya - W/O: ಚಿದಾನಂದ #2-7ಎ, ಸುಭಾಶ್ ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
240700153317 Sowmya M Rai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಂಜುನಾಥ ರೈ 1 - 286 PHH(NK) / NCS------150000000-
Top