REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300157985 Malathi S - W/O ಶಿವರಾಜ್ ೧-೨೨ ಶಿವಗಿರಿ ಅದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159701 RAJEEVI - W/O ದೇವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 2-62/3 ದುರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202210000000015/05/2022
110300159974 REVATHI - ೧-೩೪೭ ಅರ್ಬಿ ಕೋಡಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161839 Deekshitha - ೧/೫೦/೧೦, ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202210000000014/05/2022
110300162150 Yashodha - S/O ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ #೧-೩೪೫/೨,ಗುಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300163951 ಮೇರಿ ನೊರೊನ್ಹ - D/O: ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-41/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300166970 NITHESH - S/O ದೇವದಾಸ್ #೧-೧೭೫ ಹೊಸಮನೆ ಬಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300168235 ಬೀಪಾತುಮ್ಮ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #2-26 ಮಾಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171366 ಸುಂದರಿ - ೧-೨೫೪/೨ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300171371 ಶೋಭಾ - ತುಕಾರಾಮ 1-269/3 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟPHH(NK) / NCSBiometric****431609/05/2022FPS****431609/05/202220000000009/05/2022
110300172794 Raziya - W/O ಅಹಮ್ಮದ್ #1-184 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202235000000015/05/2022
110300173323 Apsa - ಸುಲೇಮಾನ್ ಡಿ-ನ 1-201/1 ಆದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202220000000018/05/2022
110300174119 Yashodha - W/O: ದಿ.ಬಾಬು ಬೆಳ್ಚಡ #1-93, PHH(NK) / NCS------50000000-
110300174841 Arifa Banu - W/O ಹ೦ಝ ೧-೧೭೧/೧ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****878111/05/2022FPS****878111/05/202245000000011/05/2022
110300175891 Chennamma - D/O ಅನ್ನು ಮೂಲ್ಯ ೧-೩೪೯ ಅರ್ಬಿಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300175907 Saraswathi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ # 1-151/1 ಆದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175924 SUMATHI - W/O ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-306 ಸಂಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202225000000015/05/2022
110300176088 Umaibanu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ೧-೧೦೦/೧ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202215000000015/05/2022
110300176167 JAINABU - ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಮನೆ ನಂ 1-187PHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202235000000017/05/2022
110300176739 ಪವಿತ್ರ ಟಿ - ಕರುಣಾಕರ ಮೂಲ್ಯ ಐ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178216 RUKIYA - W/O ಇಬ್ರಹೀಮ್ 1-176/2 ಸೈಟ್ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178596 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - S/O ಮೋನಪ್ಪ ಬೆಲ್ಚಡ ೧-೨೭೮ ಅದ್PHH(NK) / NCSBiometric****878109/05/2022FPS****878109/05/202220000000009/05/2022
110300178597 ಸಂಶಾದ್ - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ೧-೨೬೫ ಅದ್ಯಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300178771 Isamma - W/O: ಶೇಕಬ್ಬ # 2-83, ತಾಳಿಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178794 Umera Sulthana - W/O ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಸ್ಮಾನ್ #1-337(ಎ)NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178855 ಜೇನತ್ - W/O ಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ೧-೫೦-೫ ಬಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300179533 YASHODHA - W/O ಸದಾಶಿವ ಎ # 1-292(2) ವೈದ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181744 MARIYAMMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೈನಬ್ಬ PHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202225000000014/05/2022
110300182186 Nayanakshi - W/O ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಜಾರಿ 1-287/1 PHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202215000000015/05/2022
110300182491 Hemalatha - ಪ್ರಭಾಕರ್ 1-232 ಅಧ್ಯಪಡಿ ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202210000000018/05/2022
110300182504 Awamma - ೨-೩೨ಎ ಮಾಟೆ ಬೈಲು ಅಡ್ಯಪಾಡಿ ಅದ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110300182651 Priya - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ #1-151/3 ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202225000000018/05/2022
110300183613 Sameera Banu - W/O ಕೆ ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ #1-2PHH(NK) / NCS------250000000-
110300183629 Fathimathu Ziyana - ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮನೆ ನಂ 2-30/ ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202215000000018/05/2022
110300184551 Jameela Banu - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ೧-೧೭೩/PHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202225000000017/05/2022
110300184766 Asmathara - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ #1-267 ಅPHH(NK) / NCS------300000000-
110300184885 YASHODHA - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾರು ಶೆಟ್ಟಿ 2-58PHH(NK) / NCS------100000000-
110300185356 Nonamma - ೧-೪೪ PHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/20225000000018/05/2022
110300185608 KALYANI - ನಾರಾಯಣ ಮನೆ ನಂ 1-154 ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186282 PUSHPA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202215000000013/05/2022
110300186586 SHOBHA - W/O ದಾಮೊಧರ ಅಂಚನ್ ೨-೧೮ ಬಾಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202220000000017/05/2022
110300186676 Benedicta Martha Rego - ೨-೭೬ ಮಲಿಯಲ ತೋಟ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202215000000015/05/2022
110300235310 RADHA - 1/258 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/20225000000017/05/2022
110300235311 ವಿಟ್ಟಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ಸು - 1-314 ಸಂಕೇಶ್ ಕೋಡಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235312 GEETHA - D/O ಗಂಗಯ ಸಪಲಿಗ 2-28ಎ ಕೆಳಗಿನ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/20225000000014/05/2022
110300235313 ಅವ್ವಮ್ಮ - ಬಿನ್. ದಿ. ಹಸನ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಮನೆ ನಂAAY(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202235000000012/05/2022
110300235314 ಕಿಟ್ಟು - 1-179/1, ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮಂಗಳAAY(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202235000000018/05/2022
110300235315 ಕೊರಗಪ್ಪ ಮೇಸ್ತರಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಗುರುವ ಮೇಸ್ತ್ರೀ, ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235316 siril rego - ಬಿನ್. ದಿ. ಪಿಯಾದ್ ರೇಗೊ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300239926 ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202215000000017/05/2022
110300239927 ಕರೀಂ - 1-243 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202225000000012/05/2022
110300239928 Sharmila - W/O ವೆಂಕಟೇಶ್ 1-185 ಅದ್ಯಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202220000000017/05/2022
110300239930 ಎ ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****878109/05/2022FPS****878109/05/202220000000009/05/2022
110300239933 Jainabu - C/O ನಿಶಾರುದ್ದೀನ್ ರ ಪತ್ನಿ 1-2AAY(NK) / NCSBiometric****878111/05/2022FPS****878111/05/202235000000011/05/2022
110300239934 Zohara - ಬಿನ್. ದಿ. ಮುಸ್ಲಿಯರ್, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239935 ಸುನೀತಾ ಆರ್ ಭಟ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300239937 ಈರಮ್ಮ ಪುಜಾರಿ - ಕೊಂ ತನಿಯಪ್ಪ ಪುಆಜರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202220000000012/05/2022
110300239938 raghupathi bhat - ಬಿ್. ದಿ. ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------50000000-
110300249588 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - 1-95/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202215000000012/05/2022
110300253183 ಗುಲಾಬಿ - ಕ.ನಂ. 1-307 ಗೋವಿಂದ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253184 JALAJA - C/O ಪೊಂಕ್ರ ಮೂಲ್ಯ 1-230/1 ಅದ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253185 ಹಸನ್ ಬಾವ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-206 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ಮAAY(NK) / NCSBiometric****878112/05/2022FPS****878112/05/202235000000012/05/2022
110300253186 ದೇರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ತುಯ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253187 ಕೊರಗಪ್ಪ ಸಪಲಿಗ - 2-85/3 ಬೀಬಿಲಚ್ಚಿಲ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202220000000013/05/2022
110300253188 ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ - ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ 1-192/1 ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202220000000017/05/2022
110300253189 ನಾರಾಯಣ - 2-87 ಬೀಬಿಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253191 ರೋಕಿ ಡಿಸೋಜ - 1-41/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪದವು ಅದ್ಯಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****878111/05/2022FPS****878111/05/202220000000011/05/2022
110300253192 Sundari Poojary - ಕೊಂ ದಿ. ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202230000000013/05/2022
110300253193 SHOBHA - W/O ಧರ್ಮಣ ಕುಲಾಲ್ #1-282/1 ಅದPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202220000000017/05/2022
110300253194 ಉಮ್ಮಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ತಿ - ಕೊಂ ದಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202220000000018/05/2022
110300253195 HEMALATHA - ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ 1-284/1 ಸೈಟ್ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****878112/05/2022FPS****878112/05/202225000000012/05/2022
110300253196 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - 1-284/2 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253197 ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಜಾನು ಆಚಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253198 ಬಿಪಾತುಮ್ಮ - ಕೊಂ. ದಿ. ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202225000000013/05/2022
110300253199 NEBISA - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300253200 ಮುನೀರಾ ಖಾತೂನ್‌ - ಕೊಂ ದಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****431609/05/2022FPS****431609/05/202220000000009/05/2022
110300253201 ಮೋಹಿನಿ - 1-288 ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253202 ಸೀತ - 1-289 ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202210000000015/05/2022
110300253203 ಮೋಹಿನಿ - ಕೊಂ ದೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****878110/05/2022FPS****878110/05/202215000000010/05/2022
110300253204 ಬೇಬಿ - 1-291 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253205 JAYANTHI - ೧-೨೭೯ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅದ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253206 PUSHPA - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ #1-280 ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202210000000012/05/2022
110300253207 ಸುಗಂಧಿ - ಕೊಂ ದಿ. ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202220000000015/05/2022
110300253208 KALAVATHI - ೧-೨೬೯/೧ ಕಿರಣ್ ನಿವಾಸ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253209 ಕೇಸರಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253210 Sampavathi Shetty - W/O ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ೧-೨೬೩, ಶ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300253211 ಯಶೋಧ ಅಚಾರಿ - ಕ.ಸಂ. 1-271 ಯಶೋಧ ಕೋಂ. ದಿ. ತಿಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253212 ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬಾನು - 1-265/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300253213 YAMUNA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ೧-PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202225000000017/05/2022
110300253214 PUSHPA - ಬಿನ್. ದಿ. ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253215 KALYANI - ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ೧/೨೫೬ ಅದ್ಯಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253216 ಪೂರ್ಣಿಮ - ಕೊಂ ಕೇಶವ ಅಮೀನ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-2PHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202210000000018/05/2022
110300253217 ಕುಸುಮ - ಕೊಂ ಆನಂದ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1/2PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253218 ಸುಶೀಲ - ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಭ್ರ:PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253219 ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253221 ಸೀತಾ ಹೆಂಗ್ಸು - ಕೊಂ ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/20225000000015/05/2022
110300253222 ರವಿ ಆಚಾರಿ - 1-252/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202220000000013/05/2022
110300253223 ವಿಶ್ವನಾಥ - 1-249 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202220000000015/05/2022
110300253224 ಆಯಿಷಾ - ಕೋಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253225 ಭಾಗಿ - 1-244 ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202220000000016/05/2022
110300253226 Ashwini Poojary - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿವಾಕರ #1-242, ಆದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253227 ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202225000000016/05/2022
110300253228 BABY D SALYAN - ಕೊಂ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202220000000012/05/2022
110300253229 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಬಿನ್. ದಿ .ಹಸನ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****431611/05/2022FPS****431611/05/202235000000011/05/2022
110300253230 JANAMMA - ಕೊಂ ಬಿ.ಕೆ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****878111/05/2022FPS****878111/05/202225000000011/05/2022
110300253231 ಜಲಜ - ಕೊಂ ದಿ. ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253232 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ - 1-224 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253233 ದುಗ್ಗಮ್ಮ - 1/50/9 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಅದ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202220000000014/05/2022
110300253234 ಗೋಪಾಲ - ಬಿನ್. ಗಣಪ ಕುಲಾಲ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253235 ನವೀನ ಪೂಜಾರಿ - ನವೀನ ಬಿನ ಕೆ.ರಾಮ 1-212 ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253236 ಮೊಯಿದಿನಬ್ಬ - 1-209/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCS------550000000-
110300253237 ವತ್ಸಲ - ಕೊಂ ಸುಭಾ ಚಂದ್ರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253238 ಅಶೋಕ - ಕ.ನಂ 1-204 ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253239 ತುಳಸಿ - ಕ.ನಂ. 1-204/1 ತುಳಸಿ ಕೋಂ. ವೆಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****878111/05/2022FPS****878111/05/202220000000011/05/2022
110300253240 ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಖಾದರ್ - 1-268/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253241 ಶಿವರಾಮ - ಮ.ನಂ. 1-196 ಶಿವರಾಮ ಬಿನ್ ತನಿಯ PHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202225000000016/05/2022
110300253242 GOPI - ೧-೯೯ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202220000000014/05/2022
110300253243 SAROJINI - ಕೋಂ. ದಿ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202220000000017/05/2022
110300253244 ಹೆಚ್ ನರಸಿಂಹ ಪೂಜಾರಿ - 1-168 ಹೆಚ್ ನರಸಿಂಹ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202220000000017/05/2022
110300253246 ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲೀಂ - ಬಿನ್. ದಿ. ಶೇಕ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253247 ಕೆ.ಎಂ.ಮಯ್ಯದ್ದಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಮೊಯಿದಿನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202225000000017/05/2022
110300253248 ಪುರುಷೋತ್ತಮ - ಬಿನ್. ದಿ. ಗುರುವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253249 ರಮೇಶ - 1-175 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202215000000016/05/2022
110300253250 kamala - 1/174ಎ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಅದ್PHH(NK) / NCSBiometric****431610/05/2022FPS****431610/05/202210000000010/05/2022
110300253251 ಬಿ ಕೇಶವ - ಬಿನ್. ದಿ. ಬಾಲಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****878113/05/2022FPS****878113/05/202210000000013/05/2022
110300253253 ಶ್ರೀ ರಂಗ - 1-159 ರಂಗ ಬಿನ್ ರಾಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202220000000016/05/2022
110300253254 ಕೇಶವ ಅಚಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ ಶಾಮರಾಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1/16PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300253255 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - 1-164 ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300253256 REVATHI - ಕೊಂ ದಿ. ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/20225000000014/05/2022
110300253257 ಎಮ್. ವತ್ಸಲ - 1-151 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253258 ಲೀಲಾ - 1-156/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202235000000018/05/2022
110300253259 ಸುಂದರಿ - 1-155 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅಂಚೆ & ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253260 POOVAMMA A - 1-148 ನಿಯರ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲೆ ಅದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253261 ಇಂದಿರಾ - ಕೋಂ. ದಿ. ನಾರಾಯಣ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-PHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202215000000018/05/2022
110300253262 ಗೋಪಿ - ಕೊಂ ದಿ. ಬಾಡು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-192PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253263 VINODA - W/O ಸುರೇಶ #೧-೧೪೭,ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253264 Leelavathi - 1-103 ಕೋಂ. ಸಂಜೀವ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202225000000016/05/2022
110300253265 ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253266 ಸುಮತಿ - ಕೊಂ ದಿ. ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253267 ಕಲ್ಯಾಣಿ - 1/40/ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202215000000015/05/2022
110300253268 ಪದ್ಮವತಿ - 1-315 ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253269 ಭುಜಂಗ ಮುಲ್ಯ - 1-317 ಭುಜಂಗ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253270 ಸುಂದರಿ - 1-321 ಸಂಕೇಶ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202235000000014/05/2022
110300253271 ಸೀತಾರಾಮ - 1-302 ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಧಾನದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****878112/05/2022FPS****878112/05/202225000000012/05/2022
110300253272 ರುಕ್ಮಿಣಿ .ಸಿ.ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253273 ರಾಜೀವಿ ಸೇನವ - 1-326 ರಾಜೀವಿ ಸೇಣವ ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣPHH(NK) / NCS------400000000-
110300253274 ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ - 1-327 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300253275 Yamuna Bhandary - ಕೊಂ ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253276 ಜಿನ್ನಮ್ಮ - ಕ.ನಂ. 1/329, ಅಲೆಮಾರು ಮನೆ, ಅದPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253277 NAGAMMA - 1-330 ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202225000000014/05/2022
110300253278 VASANTHI - C/O ನರಸು ನಾಯ್ಕ 1-333 ಪಡು ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****878112/05/2022FPS****878112/05/202235000000012/05/2022
110300253279 RAJEEVI - C/O ರಾಮ ಕುಲಾಲ್ 1-343/1ಮಡಿವಾಳಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253280 Padmavathi - ಕೊಂ ದಿ. ಸಂಜೀವ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್AAY(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202235000000013/05/2022
110300253281 ಗುಲಾಬಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಡಿ. ಮೂಲ್ಯ, ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253282 ಸುಮತಿ - ಕ.ನಂ.1-351 ಸುಮತಿ ಕೋಂ. ಸುಂದರ PHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202215000000013/05/2022
110300253283 ಜಯರಾಮ - 1-353 ಅರ್ಬಿ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110300253284 SUNDARI - W/O ದೊಂಬಯ #1-355 ಅರ್ಬಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253285 Sampa - ರವಿರಾಜ್ 1-356 ಅರ್ಬಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202230000000014/05/2022
110300253286 GULABI - 1-354/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅರ್ಬಿ ಮನೆ ಅದ್PHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202225000000014/05/2022
110300253287 JANAKI - ೧-೩೫೪ ಅರ್ಬಿ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253288 ಸಾವಿತ್ರಿ - 1-324/ಎ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ನಿಲಯ ಆದಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253289 ವಸಂತಿ - ಕೊಂ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCSBiometric****878113/05/2022FPS****878113/05/202220000000013/05/2022
110300253290 VARIJA - ೧/೨೧೮ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅದ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202215000000015/05/2022
110300253291 ಸುಂದರ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಪದ್ದು ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253292 ಶೋಭಾ - ಕೊಂ. ಸುರೇಶ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-255(PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253293 ಸುಮಿತ್ರ - 1-255 ಎಫ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪPHH(NK) / NCSBiometric****878112/05/2022FPS****878112/05/202220000000012/05/2022
110300253294 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ - ಕೊಂ ಬೂಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-48, ಅದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253295 ನಾರಾಯಣ - 1-51 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪದವು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202215000000012/05/2022
110300253296 ಸುಶೀಲ - 1-33ಬಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅಂಚೆ & ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****431611/05/2022FPS****431611/05/202215000000011/05/2022
110300253297 POOVAMMA - W/O ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಕೆ #1/33 ಮಾಲ್ದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253298 SUNITHA - ಕುಮಾರ ಡಿ ನಂ 1-164 ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202210000000018/05/2022
110300253300 ಸೆಫಿಯಾ - ಕ.ನಂ. 1-210/1 ಸೆಫಿಯಾ ಕೋಂ. ಮಹಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253301 P BAU - ಬಿನ್. ದಿ. ಪಂಜಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-5PHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/20225000000014/05/2022
110300253302 ರೋಹಿಣಿ - ಬಿನ್. ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253303 ಪ್ರಫುಲ್ಲ - ಬಿನ್. ದಿ. ಟಿ. ಸೂರ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253304 MAMATHA - W/O ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 1-223 ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253305 ದಿನೇಶ್‌ - ಮ.ನಂ. 1-212/1 ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253306 ಅಯಿಷ - ಕೋಂ. ದಿ. ಉಂಞ ಬ್ಯಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202210000000017/05/2022
110300253307 ಸುಗಂಧಿ - 1-175/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253308 ಸುಜೀತ್ - 1-165 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202220000000017/05/2022
110300253309 VARIJA - 1-102 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಅದ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202230000000014/05/2022
110300253310 ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ - ಬಿನ್. ಕೂಕ್ರ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253311 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253312 ಇನಾಸ್ ಡಿಸೋಜ - ಬಿನ್. ದಿ. ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253313 ಮಹಾಬಲ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202215000000018/05/2022
110300253314 ಮೌರಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಬಿನ್. ದಿ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253315 ಅಪ್ಪಿ ಹೆಂಗ್ಸು - 2-109 ಮುಗೇರು ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****431611/05/2022FPS****431611/05/202220000000011/05/2022
110300253316 ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಸ್ಕರೇನಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253317 ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 2-107 ದೈವಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253318 SUNDARI - C/O ದೇವು ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಪತ್ನಿ 2-1AAY(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202235000000016/05/2022
110300253319 Meenakshi - 2-99 ದೈವಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****878116/05/2022FPS****878116/05/202235000000016/05/2022
110300253320 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - 2-100 ದೈವಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202225000000018/05/2022
110300253321 ಪ್ರವೀಣ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253322 ರಾಮ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ದುಗ್ಗ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253323 VARIJA - 2-4 ಪಾಂಚಕರ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------400000000-
110300253324 Susheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #2-PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202220000000017/05/2022
110300253325 BHAVANI - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿ. ಬಂಗೇPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253326 CHIKKA HENGSU - 2-5 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪಾಂಚಕೆರೆ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****431611/05/2022FPS****431611/05/202225000000011/05/2022
110300253327 ಸೋಮಪ್ಪ - ಬಿನ್. ದಿ. ಒಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202220000000016/05/2022
110300253328 ಕಮಲ ಯಾನೆ ಮೈರೆ - ಕೊಂ ದಿ. ಜಾರಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253329 ವೀರಮ್ಮ - ಕೊಂ ದಿ.ಮುದರ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ನಂ 2-1PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253330 LALITHA - ೨-೩೪ ಮಾಟೆ ಬೈಲು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****878111/05/2022FPS****878111/05/202240000000011/05/2022
110300253331 PADMAVATHI - C/O ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 2-45 ಬಂಟ ಸಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253332 ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-44 ಉದ್ದ ಹೊಸ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253333 Prema - ೨-೪೧ ಕುಮೇರು ಶ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253334 Bhavani - W/O ಭುಜಂಗ ಪೂಜಾರಿ 2-47 ಬಂಟಸನ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202235000000015/05/2022
110300253335 MOHINI - W/O ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ೨-೫೯ ಬಂAAY(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202235000000018/05/2022
110300253336 JANAKI - ಕೋಂ. ದಿ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ. ಮPHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202215000000014/05/2022
110300253337 Venkamma - W/O ದಿ ಅಂಗರ ಪೂಜಾರಿ 2-51 ಪಾದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202220000000018/05/2022
110300253338 ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253339 ರತ್ನ - ಕೋಂ ಪದ್ಮನಾಭ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-59, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253340 ಸೀನ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202215000000018/05/2022
110300253341 SESI - ಕೊಂ ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202235000000013/05/2022
110300253342 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300253343 KAMALA - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202245000000014/05/2022
110300253344 ರಾಮಚಂದ್ರ - 2-66 ಕೆಳಗಿನ ಬೀಡು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202220000000014/05/2022
110300253345 ಸುಂದರ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202215000000014/05/2022
110300253346 ಶೋಭಾ - ಕ.ನಂ 2-82/1 ಶೋಭಾ ಕೋಂ. ಜಯಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202225000000016/05/2022
110300253347 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-82 ತಾರಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202220000000016/05/2022
110300253348 ಶ್ರೀಧರ - ಮನೆನಂಬ್ರ ;2-91ಹುಣ್ಸೆದಡಿ ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202215000000015/05/2022
110300253349 ಸೇಸಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕಾಂತಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253350 SUMANA - ಬಿನ್.ದಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಫಲಿಗ, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022---150000000-
110300253351 Shareefamma - ೨-೭೫,ಶಕೀಲ್ ಮನ್ಜಿಲ್ ಗಂಪ ಅದ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253352 ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-61 ಅದ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****878116/05/2022FPS****878116/05/202225000000016/05/2022
110300253353 ನಾರಾಯಣ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಮೋನು ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202215000000016/05/2022
110300253354 ಜಾನಕಿ - ಕೊಂ ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253355 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - ಕೊಂ ದಿ. ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253356 Renuka - 1-148/2 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253357 ಶಶಿಧರ - ಬಿನ್. ದಿ. ಬಾಡು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253358 ಯಶೋಧ - 1-45 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪದವು ಅದ್ಯಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253359 ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜ - 1-207 ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ ಮಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253360 MAIMUNA - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದ್ರಿ 2-74 ಗಂಪ ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300253361 ಎಂ ಅಹಮದ್ ಬಾವ - ಬಿನ್. ದಿ. ಹಮ್ಮಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253362 Mary Monthero - ೧-೩೧೯, ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸಂಕೇಶ ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253363 ಎ ಜಯರಾಮ ಭಟ್ಟ - ಬಿನ್. ದಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253364 Mumtaj Banu - ೧-೨೪೫/೧ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ನ PHH(NK) / NCSBiometric****878112/05/2022FPS****878112/05/202230000000012/05/2022
110300253365 ಪುಷ್ಪರಾಜ - 1-158 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253366 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - 1-269/ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202225000000018/05/2022
110300253368 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೊಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253369 ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253370 ಭಾಸ್ಖರ ಆಚಾರ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****878111/05/2022FPS****878111/05/202215000000011/05/2022
110300253371 ಜಗದೀಶ - ಬಿನ್. ದಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253372 ಸುಧಾ - 1--281 ಸುಧಾ ಕೋಂ. ವಸಂತ ಅದ್ಯಪPHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202225000000018/05/2022
110300253373 UMAVATHI - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೊರಗ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-2PHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202210000000012/05/2022
110300253374 ಭೋಜ ಎನ್ ಬಂಗೇರ - ಮನೆನಂಬ್ರ:1--225 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟPHH(NK) / NCSBiometric****878113/05/2022FPS****878113/05/202220000000013/05/2022
110300253375 ಗಂಗಾಧರ - ಬಿನ್ ದಿ ರಾಮ ಸಪಲಿಗ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253376 seetha - ಕೊಂ ದಿ. ಗೋಪಾಲ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-25PHH(NK) / NCS------50000000-
110300253377 shambhavi - ಕ.ನಂ.1-176ಎ ಶಾಂಭವಿ ಬಿನ್ ಚಂದು PHH(NK) / NCS------50000000-
110300253378 ಹೈರುನ್ನೀಸಾ - ಕೋಂ. ದಿ. ಪುತ್ತುಮೋನು, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253379 ಸದಾಶಿವ - 1-201 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253380 MEENAKSHI - 1--241 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಮ ಗೋಪಾಲ ಆದAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253381 ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಬಿನ್. ದಿ. ಪಿಯಾದ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202215000000017/05/2022
110300253382 ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ - ಬಿನ್. ದಿ. ಸಾಯಿರಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300253383 ವನಜ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಂ. ವಾಮನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2PHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202230000000015/05/2022
110300253384 ಭೋಜ ಬಂಗೇರ - ಮನೆನಂಬ್ರ:2--13/1 ಅದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253385 ವಿಜಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಗೋಪಾಲ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-PHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202210000000012/05/2022
110300253386 ಇದಿನಬ್ಬ - ಬಿನ್. ದಿ ಬಾವು ಬ್ಯಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202220000000015/05/2022
110300255971 ಸಂಧ್ಯಾ - 1-212/3 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256008 ಸಂಶದ್ - ಕೊಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300256196 ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ - 1-275/2 S/O(ದಿ) ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202220000000014/05/2022
110300256692 ಉಷಾ - ಕೋಂ. ದಿ. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268640 Chandravathi - ಕೋಂ ಜನಾರ್ಧನ ರೈ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1--PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202220000000017/05/2022
110300268641 ಆಶಾ - 1-177/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202220000000014/05/2022
110300269466 santhosh achri - 1-264/1 ಸಂತೋಷ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300269467 Lil - ಬಿನ್. ದಿ. ಸಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300269468 ಸುಮತಿ - 1-205/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022---150000000-
110300269469 ಸುರೇಖ - ಕ.ನಂ. 1-103/1 ಸುರೇಖಾ ಕೋಂ. ರಾಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269470 SIDDU MULYA - ಬಿನ್. ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300269471 MALERIYA MASKARENAS - ಬಿನ್. ದಿ. ಸಿಲ್ವೇಸ್ಟರ್, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/20225000000015/05/2022
110300269472 Prema Alva - 2-98 ದೈವಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269473 ಪುಷ್ಪರಾಜ್ - 2-2 ಪಂಚಾಕರೆ ಬೆಟ್ಟು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300269474 SEETHA - ಬಿನ್. ದಿ. ಸಂಜೀವ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****431609/05/2022FPS****431609/05/202225000000009/05/2022
110300276388 ರಾಜೀವ ಆಳ್ವ - ಬಿನ್. ದಿ. ಶೀನ ಆಳ್ವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276390 ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಕ್ವೇರ - ಬಿನ್. ದಿ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276392 ಜೈನಾಬು - ಕ.ನಂ.1-248 ಜೈನಾಬ್ ಕೋಂ. ಎಂ. ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276395 SUSHILAMMA - C/O ವೆಂಕಟರಮಣ ಉಡುಪ 2-11 ಉಡುಪರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276399 Athijamma - ಕೋಂ. ದಿ. ಮಯ್ಯದ್ದಿ ಬ್ಯಾರಿ, ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276400 ಅತೀಜಮ್ಮ - ಕೊಂ ದಿ. ಹಸನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276403 ಸದಾಶಿವ ಬಂಗೇರ - ಬಿನ್. ದಿ. ಬಾಬು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276405 ಐಸಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300276407 ಪದ್ಮ ನಾಭ್ ಆಳ್ವ - ಉದ್ದಮನೆ 2/45NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276410 Vidya - W/O ಸುಂದರ್ ಬಿ ಬಂಗೇರ ೨-೧ ಬಂಗೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276418 ಹಸನೆ ಬ್ಯಾರಿ - 2-37 ಲಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300287102 ವನಿತ ಪ್ರೇಮ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300287871 ಈಶ್ವರ - 1-150/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300289601 ಜಿ.ಕೆ.ರಮಾನಾಥ ಪ್ರಭು - 5-152,ಬಿನ್.ದಿ.ಜಿ.ಕೆ.ವರದರಾಯ ಪ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290175 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ - 1-308 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290177 SHAKUNTALA - ಬಿನ್ ದಿ. ಮಾಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290179 ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290180 Rathnamma - W/O: ದಿ|| ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್ # 1/69NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290181 ಶ್ರೀ ಕೆ ರಾಮ - 1-53 ಕೆ.ರಾಮ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕಮಲ ಶ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290182 Anusuya - ೧-೧೬೧,ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290186 ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೇನವ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೊರಗ ಶೇನವ, ಮನೆ ನಂಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290197 Honnamma - ಕೋಂ ದಿ. ವೀರಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290199 ಡೈನಾ ಮೊಂತೆರೊ - ಕೋಂ. ರೋಬರ್ಟ್ ಲಿಗೋರಿ ರೋಡ್ರಿಗಸ್,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290201 ಹರೀಶ್ ಕುಮೂರ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ಭೋಜ ರಾವ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290202 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಿ - ಬಿನ್. ದಿ. ನರಸಿಂಗ ರಾವ್, ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290205 ಲಲಿತ - 1-156NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290206 ಕೆ ಅಬ್ಬು - ಬಿನ್. ದಿ. ಕೆ ಕಾದರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290209 ಎನ್ ಕೆ ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್ - ಬಿನ್ ದಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290210 ಮಾರ್ತ ಪಿರೇರಾ - ಕೊಂ. ದಿ. ಹಿಲಾರಿ ಪಿರೇರಾ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290213 ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಪಿರೇರಾ - ಬಿನ್. ದಿ. ದಮಿಯನ್ ಪಿರೇರಾ, ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290214 ಜಯಕರ ಸಪಲಿಗ - ಬಿನ್. ದಿ. ಮಾಯಿಲ ಸಫಲಿಗ, ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290219 NAGAMMA - ಬಿನ್. ದಿ. ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290222 ಪಾವುಲ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ಇಜಾಕ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290224 shshikala - 2-ಕ.ನಂ.2-85/2, ಬಿಬಿಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290226 ಜಯ ಕಂಬಳಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಕಂಬಳಿ, ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290230 ರಘುಪತಿ ರಾವ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300290231 ಬಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಬಿನ್ . ದಿ. ಮುಕ್ರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290285 ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಮುಲ್ಯ - ಬಿನ್. ದಿ. ಮುದ್ದ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295154 ಜಾನ್ಸನ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಬಿನ್. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300295155 ಕ್ರಷ್ಣ - ಬಿನ್. ದಿ. ಪಂಜಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:1-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300323890 Shahida Mohammad Arif - ಮನೆ ನಂ:4-96, s/o ಕೆ.ಶೇಕಬ್ಬ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300324009 ಮೀನ - 1/155 ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324551 SHAMBHAVI - 1-226/2 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಅದ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324760 Archana - W/O: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ #1-212/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300324828 UMESH SHETTY - 1-342/1 ಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300325775 VAMAYA - 1-45/1 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಅದ್ಯಪPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202215000000014/05/2022
110300325777 SHUBHAKARA - ಮನೆನಂಬ್ರ;2-62/1 ಪಾದೆಮನೆ ಅದ್ಯಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202210000000015/05/2022
110300325807 ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ ಕೆ ಯು - 1-54 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300325990 JAYASHRI - W/O ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿ 2-68/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300326465 Naseema - ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲಾಬಳಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202225000000017/05/2022
110300326496 JOHARA - ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲಾಬಳಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300326671 SEPHIYA - ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300326702 ANITHA PRESILLA D SOUZA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ #1-41/PHH(NK) / NCS------150000000-
110300326923 MARY D SOUZA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202225000000017/05/2022
110300327144 NEBISA BANU - ಮನೆ ನಂ. 1-269/6, ನೆಬಿಸ ಬಾನು ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300327158 MAIMUNA - ಮನೆನಂಬ್ರ: 1-201/2 ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202225000000017/05/2022
110300327303 MOHINI - ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟು ಮನೆ ಮನೆನಂಬ್ರ:1-PHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202220000000013/05/2022
110300327307 ಝೀನತ್ - ಕೋಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಮನೆನಂಬ್ರ:1PHH(NK) / NCS------300000000-
110300327329 ASIF.M.B - ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮನೆನಂಬ್ರ:1PHH(NK) / NCS------100000000-
110300327361 asmath - ಮನೆನಂಬ್ರ.1-212/4 ಅದ್ಯಪಾಡಿಸೈಟುPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202225000000017/05/2022
110300327362 Zohara - ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟು ಮನೆ ಮನೆನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCS------200000000-
110300327388 AYISHA - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶೆರೀಫ್ ಮನೆನಂಬ್ರ:1PHH(NK) / NCS------100000000-
110300327472 ಸುಮಿತ್ರ - ಕೊಂ. ಗಂಗಾಧರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-245/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300327550 THAHIRA BANU - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ #1-193/1 ಸಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300327552 ಕೈರುನ್ನೀಸ - ಕೋಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮನೆನಂಬ್ರ: 1-176/PHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202225000000017/05/2022
110300327555 MUNEERA BANU - ಮನೆನಂಬ್ರ: 1-245/5 ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202225000000017/05/2022
110300327556 ರೋಸಿ ಡಿಸೋಜ - ಕೋಂ. ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ.ಕೆ. ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300327671 ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ - ಕೊಂ. ದಿ. ಕೆ. ಅಬುಬಕ್ಕರ್. ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300327739 LUXMANA DEVADIGA - ಬಿನ್ ಸೋಮಯ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆನಂಬ್ರ: PHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202220000000016/05/2022
110300327859 VASANTHI - ಅದ್ಯಪಾಡಿಸೈಟು PHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202215000000014/05/2022
110300328176 SHALINI - W/O ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿ 1-282/22 ಅದPHH(NK) / NCSBiometric****431609/05/2022FPS****431609/05/202220000000009/05/2022
110300328877 Harinakshi Alias Harini - ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ - 2-6PHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202220000000014/05/2022
110300328945 LALITHA - ಕೋಂ. ದಿ. ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300329096 VILMA VAILET LPBO - ವಿಲ್ಮಾ ವೈಲೆಟ್ ಲೋಬೋ ಕೋಂ. ಮ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300329141 RAMESH - ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲಾಬಳಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300329230 PREMA - ಬಿನ್ ದಿ.ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300329701 ASMATH - ಕೊಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300330779 ಸೌಧ ಬಾನು - ಸೌಧ ಭಾನು, ಕೋಂ. ದಿ.ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ,PHH(NK) / NCSBiometric****431612/05/2022FPS****431612/05/202220000000012/05/2022
110300330783 Prema - W/O ಹರೇಂದ್ರ #1-213/1 ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300330784 SUMATHI - W/O ರಮೇಶ್ ಸಪಲಿಗ 2-89 ಆದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****431618/05/2022FPS****431618/05/202210000000018/05/2022
110300330785 VISHALAKSHI - ಕೊಂ ನಾರಾಯಣ ಸಫಲಿಗ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: PHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022FPS****431616/05/202220000000016/05/2022
110300330786 KASTURI - ಕೊಂ ಪಿತಾಂಬರ ರೈ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-PHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202225000000015/05/2022
110300330787 ಉಮೇಶ್ - ಬಿನ್. ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:-1PHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202215000000014/05/2022
110300330789 Sevrin Martis - W/O ವಲೇರಿಯನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ 1-255/5PHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202225000000017/05/2022
110300330790 ನಾಗೇಶ್ - ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, PHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202220000000017/05/2022
110300330792 Anitha - W/O ಪದ್ಮನಾಭ #1-100-3 ಅದ್ಯಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202215000000013/05/2022
110300330794 BABITHA - ಕೊಂ ಜಗದೀಶ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-176ಬPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202210000000015/05/2022
110300330795 USHA - ಉಷಾ ಬಿನ್ ವನಜ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/20225000000014/05/2022
110300330907 SANDEEP - ಸಂದೀಪ್ ಬಿನ್ ರಾಘವ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300332849 INDIRA - ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸೈಟು ಮನೆ ಮನೆನಂಬ್ರ;1PHH(NK) / NCSBiometric****431616/05/2022---100000000-
110300333657 NARAYANA MOOLYA - ಬಿನ್ ದಿ. ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202250000000014/05/2022
110300333808 ZAREENA BANU - ಕೊಂ ಎಮ್ ಎ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022---200000000-
110300333968 APSA - ಮನೆನಂಬ್ರ: 1-202/3 ಅದ್ಯಪಾಡಿಸೈಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300334092 ಚಾರ್ಲಿ ಸೆರಾವೊ - ಬಿನ್. ದಿ. ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಸೆರಾವೊ, ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202215000000017/05/2022
110300334094 YASHODHA - ಕೊಂ. ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202215000000014/05/2022
110300334095 Vishalakshi - ಕೊಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: PHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202220000000015/05/2022
110300334096 THASINA BANU - ಕೊಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCSBiometric****431610/05/2022FPS****431610/05/202225000000010/05/2022
110300334107 ದಯಾವತಿ - ದಯಾವತಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ - 1-325/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300334109 LAKSHMI - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ. ದೇವೇಂದ್ರ ಮ.ನಂ. 1PHH(NK) / NCSBiometric****431610/05/2022FPS****431610/05/202220000000010/05/2022
110300334110 Zeenath Banu - ಬಿನ್. ದಿ. ಉಂಇ ಬ್ಯಾರಿ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202220000000014/05/2022
110300334111 Rekha - W/O: ಟಿಪೇಶ್ ಎಸ್ ಅಮೀನ್ #2-40,ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334112 ಸುಶೀಲ ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಂ. ದಿ. ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****263117/05/2022FPS****263117/05/20225000000017/05/2022
110300334123 GULABI - ಕೊಂ ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202225000000017/05/2022
110300334124 ಶೈನಾಝ್ ಬಾನು - ಕೋಂ. ಟಿ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್, ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202220000000013/05/2022
110300334928 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಕೊಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300335030 RAHAMATH - ಕೋಂ.ೆಮ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಪೀಕ್, ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300335545 DOMBAYYA POOJARY - ಬಿನ್. ದಿ. ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300335628 INDIRA - ಕೊಂ ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300335645 Beefathumma - ಬಿನ್. ದಿ. ಹಸನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ; PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202230000000017/05/2022
110300335661 ದಿನೇಶ್ - ಬಿನ್. ದಿ. ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202215000000017/05/2022
110300335665 BALAKRISHNA RAI - ಬಿನ್. ದಿ. ಐತಪ್ಪ ರೈ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300335669 DEVAKI - ೧-೩೦೪ ಆಧಿನಾಥೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****431617/05/2022FPS****431617/05/202215000000017/05/2022
110300335674 SADANANDA KAMBALI - ಬಿನ್. ದಿ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ, ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300335687 KRISHNAYYA ACHARYA - ಬಿನ್. ದಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300335762 LOKANATHA - ಕೊಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:PHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202210000000015/05/2022
110300335772 Sabeena - ಕೊಂ. ಮೊಹಿದ್ದಿನ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202225000000017/05/2022
110300335775 LAXMANA - ಬಿನ್. ದಿ. ಚಂದು ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300335777 WALTER DSOUZA - ಬಿನ್. ದಿ. ಸಿಲ್ವಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, PHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202220000000015/05/2022
110300335783 Bebi - ಕೊಂ . ದಿ.ಧೂಮ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300335784 Joyce Sequeira - W/O ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ೨-೨೦ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300335798 ಗೀತಾ - ಕೊಂ ಶಂಕರ ತಂತ್ರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300335835 CHINNAYA POOJARY - ಚಿನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ, ಬಿನ್. ದಿ. ತಿಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****878117/05/2022FPS****878117/05/202220000000017/05/2022
110300335867 NEELAPPA POOJARY - ಬಿನ್. ದಿ. ಜಾತು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****878114/05/202220000000014/05/2022
110300337261 Suchithra - W/O ತಾರನಥ ಶೆಟ್ಟಿ #1-345/2, ಶ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300337758 Dulsin Sequeira - ಕೋಂ. ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ 2-19/1 PHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202210000000015/05/2022
110300337759 Jowra - ಕೋಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಮ್ 1-255/7ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****431613/05/2022FPS****431613/05/202235000000013/05/2022
110300337760 Mohini - ಕೋಂ. ಎಸ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ 1-278 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****878113/05/2022FPS****878113/05/202220000000013/05/2022
110300337761 Indira - ಕೋಂ. ಕೇಶವ ವೀ ಮೂಲ್ಯ 1-273 ಅದ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300338053 Angeline Pereira - W/O: ವಿಲಿಯಂ ಪಿರೇರಾ #121(2) ಎPHH(NK) / NCSBiometric****878111/05/2022FPS****878111/05/202220000000011/05/2022
110300338059 AMRUTHA - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡಿ. ಮೂಲ್ಯ 1-343 ಮಡಿವPHH(NK) / NCSBiometric****431614/05/2022FPS****431614/05/202210000000014/05/2022
110300338088 ASHWINI - ಕೋಂ. ವಸಂತ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 1-282/5 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****431615/05/2022FPS****431615/05/202220000000015/05/2022
110300338098 PRIYA - ಕೋಂ. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2-71 ಶ್ರೀ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300338099 JAINABU - ಕೋಂ. ದಿ. ಯುಸೂಪ್ 1-162 ಅದ್ಯಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300338100 Hemavathi - ನಾಗೇಶ್ 2-62/5 ಕೆಳಗಿನ ಬೀಡು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****878114/05/2022FPS****8781