REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300154236 JYOTHI - 3-7 ಕುಂಚಿಲೆ ಮನೆ ಅಂಚೆ ವಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154966 K Prema - W/O ಪಾಂಡಿರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ #೩-೨೩೬,ಓNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155144 Elveera Tauro - 2-87 ಮೆಗ್ನೆಟೋ ಹೌಸ್ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157740 Jyothi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 2-87(1) ಆನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300158178 ಬೇಬಿ - W/O ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ #೩-೧೬೭ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300158632 Kamala - W/O ದಿ ಅಣ್ಣಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ #೨-೯,ಬPHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202235000000016/05/2022
110300158660 Luuiza Miranda - W/O ಬಾಜಿಲ್ ಮಿರಾಂದ #೩-೧೩೮,ಸ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158732 Sunanda Poojary - W/O ರವಿ #೨-೧೮,ಸೆಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಹPHH(NK) / NCS------450000000-
110300158735 Shantha - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 3-167 ಎ ಅಳಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202220000000018/05/2022
110300160319 Jayalaxmi - W/O ವಸಂತ #೨-೨೯,ಸತ್ಯ ನಿವಾಸ ಮನPHH(NK) / NCS------400000000-
110300160322 Baby - W/O ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #೩-೪೧ ಎ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300160606 Pushpa Pujari - ಮಹಾಬಲ 3-217/1 ಪುಷ್ಪ ವಿಹಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202210000000016/05/2022
110300161137 Sharada - W/O ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಜೈನ್ #೩-೨೩೬ಎ,ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****435014/05/2022FPS****435014/05/202220000000014/05/2022
110300161215 Gulabi - W/O ದಿ| ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ #೩-೧೬೮, PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/20225000000016/05/2022
110300163248 Hilda D'souza - W/O ಇಗ್ನೆಶಿಯಸ್ ವೇಗಸ್ #೨-೭೮, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165992 Vasanthi - W/O ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 3-177(ಎ) ವPHH(NK) / NCS------250000000-
110300166434 Nevil Prashanth Mascarenhas - W/O ನೆವೀಲ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ #೩-೩೧,ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166505 Lalitha - W/O ಅಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ #೩-೫೬,ಪಿತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167055 Shantha Shetty - W/O ಲೇಟ್ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ #೩-೧೬೭ ಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168462 ವನಜ - W/O ಅಣ್ಣು ಕೊಟ್ಯಾನ್ #೩-೧೫೨, ಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169766 Sharada - W/O ಲೇಟ್ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ #೩-೯೦PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169848 Vinoda - W/O ಚೆಲುವಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #೨-೧೯,ಹೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170129 SUMATHI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಪೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170134 Geetha - D/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #೩-೩೨, ಅನPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/20225000000013/05/2022
110300170155 Gretta Pinto - W/O ಅಂಡ್ರೂ ಪಿಂಟೊ #೩-೧೪೨,ಎ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300170166 Leela - W/O ವಿಜಯ 3-148ಏ ಜೊಗೊಟ್ಟು 5 ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170187 Harinakshi - 2-28 ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ವಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170194 Sumathi - ನಾರಾಯಣ 2-25ಎ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಗಾಂದೊಟPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300170268 Pushpa - W/O: ರಮೇಶ್ 3-32 ಅಗೇರಿ ಮನೆ ವಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170293 Vijaya - ಸಂತೋಷ 3-19ಸಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ನಿವPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202225000000013/05/2022
110300170296 Yashodha - ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2-25 ಬಿ ಶ್ರೀ ಗುರುPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300170301 Jayanthi - W/O ದೇವಪ್ಪ #೫-೧೨೬,ಶ್ರೀ ದೇವಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300170450 Vimala - W/O ಸದಾನಂದ #೩-೧೫೬,ಸುಮಂಗಲ ನಿವPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170588 Jakin Pinto - W/O ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟೊ #೩-೯೮ ಎ,ಕುಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300170728 Sunanda - ಸದಾನಂದ 3-149 ಸಾಯಿ ಸದನ ಜೋಗೊಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170738 Chandravathi Shetty - D/O ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ #೩-೨೨೭,ಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170739 Kanaka Shetty - W/O ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ #೩-೮೨, ಹೊಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170784 Mery Pinto - W/O ಅಲ್ಬನ್ ಪಿಂಟೊ #೩-೧೩೧,ಕುಜುPHH(NK) / NCSBiometric****435014/05/2022FPS****435014/05/202210000000014/05/2022
110300170807 Swathi - W/O ಸನತ್ #೩-೨೨೪,ಬೀಡು ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022---50000000-
110300170814 Prema Shetty - W/O ದಿ. ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ #೩-೨೪೦PHH(NK) / NCS------100000000-
110300170817 Premalatha - W/O ರತ್ನ ಕುಮಾರ್ #೩-೨೪೧,ಪಡು ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170824 Christin Pasanna - W/O ರೈಮಂಡ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ 3-31ಎ ಬೆತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170856 Jelna Jyothi Goveas - W/O ವಾಲ್ಟರ್ ಸಂತಾನ್ ಗೋವಿಯಸ್ #PHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202220000000018/05/2022
110300174551 Jalajakshi - W/O ವೆಂಕಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ #೩-೨೪೨,ಪಡPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202250000000015/05/2022
110300174566 Prema - (ಹಸ್ಬೆಂಡ್) ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ 3-238PHH(NK) / NCSBiometric****435012/05/2022FPS****435012/05/202210000000012/05/2022
110300177877 Shashikala - ಸದಾಶಿವ 3-19 ಸೀ ದರಕಸು ಹೌಸ್ ವಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177904 Mary Cordeiro - W/O ಲೇಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೋಡೆ೯ರೊ #೩PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202215000000016/05/2022
110300180484 ಸವಿತಾ - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ 3-224ಎ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181181 Yamuna - W/O ಲೇಟ್ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ #೩-೪೬,ಬPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202210000000015/05/2022
110300181383 Jayanthi - W/O ಹರ್ಷಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ 3-167ಆರ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300181385 Sharada Salian - ಜಯರಾಮ ಕುಂದರ್ 3-167 ಎನ್‌ ಜೋಗೋPHH(NK) / NCS------50000000-
110300181552 Vasanthi Bhat - W/O ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ ೨-೭೨, ಪಾಡ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183225 Benedicta Cordeiro - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫಿಲಿಪ್ ಕೊರ್ಡೆರೊ 8PHH(NK) / NCS------150000000-
110300183576 Regina Monis - C/O ದಿ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಮಿರಾಂದ 3-10PHH(NK) / NCS------250000000-
110300185887 Jesintha Pinto - W/O ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ #೩-೧೪೦ಎ,ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186747 Sarvani - W/O ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ನಂ 3-63PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186854 Sulochana - W/O ಗೋಪಾಲ #೩-೬,ಕುಂಚಿಲೆ ಹೊಸ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186974 Lona Pinto - W/O ಪೀಟರ್ ಪಿಂಟೊ 3-142 ಪಿಂಟೋ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300236931 ಗುಲಾಬಿ - 2-89,ಪೇರಲ್ದಡಿ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236932 ಮುತ್ತಮ್ಮ - 2-82A, ಕಾಪಿಜಾಲು ಮನೆ, ಆನೆಗುಡ್ಡೆAAY(NK) / NCSBiometric****435014/05/2022---350000000-
110300236933 joseph miranda - 3-94.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಜೋಗೊಟ್ಟು.PHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/20225000000018/05/2022
110300236934 kalyani achari - 3-66.ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236935 ಕಮಲ ಹರಿಜನ - 3-148 ಜೊಗೊಟ್ಟು 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236936 ಲೀಲಾ - 3-252.ಗೋಳಿಯೊಡಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300241358 Pushpavathi - 2-12. ಕುಮೇರು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300241361 Leena D Costa - 3-192 ಜೋಗೊಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಚೆ ವPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202235000000015/05/2022
110300241362 Jayanthi - W/O ನಾಗೇಶ್ #೩-೧೬೭ ಹೆಚ್ ನಂದಾದೀPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202215000000015/05/2022
110300241363 ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ - 3-229.ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್.ಅನುಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241364 ಅದಿ ರಾಜ ಜೈನ್ - 3-92A. ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300241365 ROSHITHA HEGDE - ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ 3-133/ಏ ಹೆಗಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241366 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - 1-148. ನಾಗಂದಡ್ಡ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241367 Kavitha - 3-52.ಹರೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ s/o ಜಾರಪ್ಪ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300241368 Girija Poojarthi - 6-177.ಅಗೇರಿ. ಹೊಸಮನೆ. ಮೂಡು ಕೊಣಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241369 ಜಯ ಪೂಜಾರಿ - 2-17A.ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಿವಾಸ.ಸೆಟ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202225000000016/05/2022
110300241370 Jalaja - 2-14.ಬೈಲಬರಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202250000000016/05/2022
110300241908 ಪಿ.ಕೆ ಶ್ರಿಪತಿ - 3-205 ರಾಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಜೊಗೊಟ್ಟು. NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242082 ಪ್ರಿಯಾ ಪಿಂಟೊ - 3-143A.ಪಿಂಟೋ ಕಂಪೌಂಡು.ಆನೆಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300264335 Venkamma - 2-82B, ಕಾಪಿಜಾಲು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300264336 ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - 2-64,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300264337 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ - 2-86C, ಮಾತೃಛಾಯ ಮನೆ, ಆನೆಗುಡ್ಡೆ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110300264338 ಕಮಲ - 2-94/ಸಿ, ಗುರುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ದರೆಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264339 ಭವಾನಿ - 2-74C, ಹೊಸ ಮನೆ, ಬೊಂಟ್ರಾಡಿ, ದರೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264340 ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರಿ - 2-84,ಕಾಪಿಜಾಲು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264341 Vanitha - 2-75B, ಮಾತೃಛಾಯ,ಅಗೇರಿ ಮನೆ, ದರೆಗPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300264342 ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ - 2-68,ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264343 Sanjeeva Poojary - 2-63ಎ ಹೊಸ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110300264344 ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-86B, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ , ದರೆಗುಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264345 ಸುಶೀಲಾ - 1-57, ಪಾದೆ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264346 ಶಾಂತ - 2-94(2)ಅಶ್ರಿತಾ ನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202215000000015/05/2022
110300264347 ಸಂಪಾವತಿ - 2-86A, ವಾಸುದೇವ ನಿಲಯ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264348 ಪಿ.ಎಸ್.ಜೋಸೆಫ್ - 2-87C, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಆನೆಗುಡ್ಡೆ,PHH(NK) / NCS------450000000-
110300264349 LILLY TAVRO - 2-87B, ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ ಮನೆ,ಆನೆಗುಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264350 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ - 2-90A, ದರ್ಖಾಸು ಹೊಸ ಮನೆ,ದರೆಗುಡ್PHH(NK) / NCS------400000000-
110300264351 ಕರಿಯದು - 2-90B, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ, ಆನೆಗುಡ್ಡೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300264352 ಮೀನಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-92A, ಪರನೀರು ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300264353 ರಮೇಶ್ - ಗೋಲೋಡಿ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264354 ಗಿರಿಜ - 2-81 "ಜಯಶ್ರೀ ನಿವಾಸ " ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264355 LOKAMMA - 2.63, ಹೊಸ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****435017/05/2022---200000000-
110300264356 ದೇವಕಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-61B, ಪೆಲತ್ತಡಿ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202220000000016/05/2022
110300264357 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - 2-61A, ಕುತ್ಯದಡ್ಡ ಮನೆ, ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300264358 Appi Poojarthi - 2-13. ಬೈಲಬರಿ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202225000000013/05/2022
110300264359 Vimala - 2-21 ಸೆಟ್ಲಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****435017/05/2022FPS****435017/05/202240000000017/05/2022
110300264361 ಗೀತಾ - 3-63A.ರೋಶಿನಿ ನಿವಾಸ. ಬರ್ಕೆ ಮನೆ.PHH(NK) / NCS------150000000-
110300264362 ತಿಮ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿ - 2-8.ಬೊಲ್ಯಾರೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ. PHH(NK) / NCS------50000000-
110300264363 ರತ್ನ - 2-22A.ಸೆಟ್ಲಬೆಟ್ಟು ಪಾದೆ ಮನೆ.ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202220000000018/05/2022
110300264364 ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ - 2-1.ಎಳ್ಳುಕುಮೇರು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202220000000013/05/2022
110300264365 Asha - 3-74.ಪಿಜತ್ತಡಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264366 ಶಾಂತ - 2-176.ಪಾಡಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202220000000018/05/2022
110300264367 Revathi - 3-183.ಪಡುಮಜಲ್ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264368 Kitti Shetty - 3-185. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮಜಲು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾPHH(NK) / NCS------450000000-
110300264369 Baby - 3-190D.ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್.ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264370 Gulabi - 3-190ಸಿ.ಹೊಸಮನೆ.ಜೊಗೊಟ್ಟು. ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300264371 ಶೋಭಾ - 3-190ಬಿ.ಹೊಸ ಮನೆ.ಜೊಗೋಟ್ಟು. ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202215000000013/05/2022
110300264372 Gulabi - 3-184. ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ಜೋಗೊಟ್ಟು. PHH(NK) / NCSBiometric****435014/05/2022FPS****435014/05/202230000000014/05/2022
110300264373 Pallavi Prabhu - W/O ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪ್ರಭು #೩-೧೬೭, PHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300264374 Shwetha Yane Anjali - 3-195.ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264375 ಈರಮ್ಮ - 3-194A.ಜೊಗೊಟ್ಟು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ವPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202225000000015/05/2022
110300264376 ಐರಾವತಿ - 3-167c.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಜೊಗೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264377 ಗಿರಿಜ - 3-167K.ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ. 5ಸೆನPHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202220000000018/05/2022
110300264378 ಪುಪ್ಪ ಆಚಾರಿ - 3-167E.ಜೊಗೊಟ್ಟು. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264379 ರುಕ್ಕಯ್ಯ - 3-167ಎ. ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ . ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264380 ಶಾರದ - 3-168D. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ. ಜೊಗೊಟ್ಟು. PHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202220000000018/05/2022
110300264381 Appi Bhandarthy - 3-167P.5 5ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ. ಜೋಗೊಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202225000000015/05/2022
110300264382 Chandravathi - 3-171.ಬಿರ್ಮರೊಟ್ಟು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202215000000015/05/2022
110300264383 ಮುತ್ತು ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-179. ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಜೋಗೊಟ್ಟು.ವಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264384 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - 3-172,ಶ್ರೀ ನಿಧಿ.ಬಿರ್ಮರೊಟ್ಟು ದರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264385 ಗುಲಾಬಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3-193 ಜೋಗೊಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202230000000015/05/2022
110300264386 ಗುರುವಪ್ಪ - 3-194.ಮಲ್ಲಂದಡ್ಡ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264387 ತೆರಾಜ್ ಡಿ ಕೋಸ್ತ - 3-197.ತೆರಾಜ್ ಡಿಕೋಸ್ತ. ಜೋಗೋಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264388 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - 3-198.ಕೊಡಪಟ್ಯ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300264389 prema - 3-146.ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ.ಜೊಗೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300264390 Indira Poojarthy - 3-213.ಹೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಮನೆ.ಜೋಗೊಟ್ಟು.ವPHH(NK) / NCS------650000000-
110300264391 ದಾಸು ಪೂಜಾರಿ - 3-215.ನೂಜದಡ್ಡ.ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202255000000018/05/2022
110300264392 sushila - 3-189A. ಶ್ರೀ ಬೆನಕ ನಿಲಯ.ಜೊಗೊಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202250000000013/05/2022
110300264393 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - 3-217.ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ s/o ಕಾಂತು PHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300264394 ಯಶೋಧ - 3-218A.ಅಚೆಬೆಟ್ಟು ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ.ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****435012/05/2022FPS****435012/05/202220000000012/05/2022
110300264395 ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ - 3-219.ಬೀಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300264396 ನೀಲು ಪೂಜಾರಿ - 3-221.ಬೀಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****435017/05/2022---200000000-
110300264397 ರತ್ನ - 3-224.ಬೀಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264398 ಶೋಭ - 3-218B. ಬೀಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264399 ಸುನಂದ - 3-220. ಬೀಡಿನಬೆಟ್ಟು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300264400 ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 3-235. ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300264401 ಸರೋಜಿನಿ ಪೂಜಾರಿ - 3-250. ಗೋಲ್ಯೊಡಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264402 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - 3-249.ಅಗೇರಿ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300264403 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-8.ಕುಂಚಿಲೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264404 Kamala Poojarthi - W/O ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #೩-೧೫,ಕುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300264405 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - 3-24.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಆನೆಗುಡ್ಡೆ.ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202210000000013/05/2022
110300264406 ಜಾನಕಿ - 3-9.ಮೇಲಿನ ಕುಂಚಿಲೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------400000000-
110300264407 ಪ್ರಭಾವತಿ - 3-118.ಮೇಗಿನ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300264408 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - 3-256A. ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಮನೆ. ಆನೆಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202230000000015/05/2022
110300264409 ಲೂವಿಸ್ ಕುಟೀನಾ - 3-21. ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202220000000018/05/2022
110300264410 Benadiktha Maskarenas - 3-31.ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಮೆನ್ಸನ್. ಅನೆಗುಡPHH(NK) / NCS------600000000-
110300264411 Prabitha - 3-36.ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ.ಆನೆಗುಡ್ಡೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202245000000015/05/2022
110300264412 ಜಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ - 3-47.ಹುಣಸೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300264413 ಬಾಗಿ - 3-44.ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ. ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****435017/05/2022FPS****435017/05/202225000000017/05/2022
110300264414 ಬಾಬು - 3-45.ನೆಕ್ಕರ್ಜೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300264415 Seetha - 3-144. ಜೋಗೊಟ್ಟು 5 ಸೆಂಟ್ಸ್. ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202220000000013/05/2022
110300264416 ಯಮುನ - 2-41B.ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300264417 Leela - 2-43C.ಪಲ್ಕೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾAAY(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202235000000013/05/2022
110300264418 Seethu Poojary - 3-55.ಪೆರಿಬೆಟ್ಟು ತೋಟದ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300264419 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - 2-16.ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ s/o ಮುದರ ಪೂಜPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202210000000013/05/2022
110300264420 ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - 2-7.ಬಲ್ಕನೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264421 Prema - 3-60. ಕುಮೇರು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202225000000018/05/2022
110300264422 Leela - 3-62.ಬರ್ಕೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300264423 gulabi poojari - 3-96.ಜೊಗೊಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300264424 ಸೇಸಪ್ಪ - 3-63.ಬರ್ಕೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300264425 ವಿಜಯ ಆಚಾರಿ - 3-193A.ಕಾಲೊನಿ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300264426 Sundari Poojarthi - 3-95.ಜಯಂತಿ ನಿವಾಸ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202225000000015/05/2022
110300264427 Geetha - 3-205A. ದೇವಿಕೃಪಾ.ಜೋಗೊಟ್ಟು.ವಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202225000000015/05/2022
110300264428 ರೋಹಿಣಿ - 3-71. ಹೆಗ್ಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264429 ದೂಜ - 3-72.ಹೆಗ್ದೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300264430 Girija - 3-73.ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟು.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264431 ಭವಾನಿ ಆಚಾರ್ತಿ - 3-79.ದಡ್ಡು ಮನೆ.ಜೊಗೊಟ್ಟು. ವಾಲ್ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300264432 ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-88. ಕೂಡ್ಲೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264433 ಬಾಬು - 3-153.ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ.ಜೋಗೊಟ್ಟು.ವಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264434 ಸುಂದರ - 3-154.ಜೋಗೊಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300264435 ಲಲಿತ - 3-151.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಜೊಗೊಟ್ಟು. ವಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264436 ವಾರಿಜ - 3-147.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಜೊಗೊಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264437 gulabi - 3-149. "ಶಿವಾನಂದ ನಿವಾಸ" ಜೋಗೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300264439 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 3-34A. ಆನೆ ಗುಡ್ಡೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.PHH(NK) / NCS------300000000-
110300264440 Poornima - W/O ಜಯ ಪೂಜಾರಿ #೩-೨೬, ಶ್ರೀ ದುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264442 Janaki - 3-173. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ s/o ಭೀಮಯPHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202215000000018/05/2022
110300264443 ಸಂಜೀವ - 3-48.ಎಸ್.ಕೆ.ನಿವಾಸ.ಒಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202220000000016/05/2022
110300264444 ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ - 3-62A.ಬೀಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300264445 ಸದಾಶಿವ - 3-218.ಅಪೆದೊಟ್ಟು. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110300264446 Sushila - W/O ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ #೩-೨ ಕುಂಚಿಲPHH(NK) / NCS------400000000-
110300264447 Sunanada - 6-172.ಅಗೇರಿ ಮನೆ. ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110300264448 ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 6-173.ಅಗೇರಿ ಮನೆ.ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300264449 ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - 2-17. ಸೆಟ್ಲಬೆಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಮನೆ. ವಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264450 ಚಂದ್ರಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ - 3-196.ಹೊಸ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300264451 ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-204 ಜೋಗೊಟ್ಟು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264452 ಮುತ್ತಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 6-171ಎ ಅಗೇರಿ ಮನೆ.ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264453 Sundari - 6-171. ಅಗೇರಿ ಮನೆ.ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264454 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-168C.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಜೊಗೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264464 ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯ - 7-102A.ಶ್ರೀ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ.PHH(NK) / NCS------150000000-
110300265320 Sujaya - 3-77A.ಹೆಗ್ಡೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300266839 Rekha - 2-89(1), ಭ್ರಾಮರಿ ನಿಲಯ, ಆನೆಗುಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300268766 ಯಶೋದ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-24A. ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಆನೆಗುಡ್ಡೆ. PHH(NK) / NCS------100000000-
110300269821 ಗಿರಿಜ - 3-200 ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಜೋಗೊಟ್ಟು.ವಾಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300269822 ಜಾನಕಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 3-145. ಜೋಗುಟ್ಟು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202220000000016/05/2022
110300269823 sridar hegade - 3-98.ಜೊಗೊಟ್ಟು. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300269824 Leela Poojarthi - 6-174.ಅಗೇರಿ ಮನೆ.ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300269825 ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-1A. ದರ್ಕಾಸು ಶಾಂತಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202220000000013/05/2022
110300269826 Jayanthi - ಕೆಳಗಿನ ಪೆರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/20225000000015/05/2022
110300269827 varija poojary - 3-166B.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಜೊಗೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------50000000-
110300284622 ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್‌ ಡಿ ಕುಂಞ - 2-55, ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಕೃಪಾ, ದರೆಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284624 Dujepin Jospin Minejas - 2-59, ದಡ್ಡು ಮನೆ, ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ ಕಂಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284626 ಜೋಯ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ - 3-166A.'ಸೀಜೋಯ್ ಆರ್ಕ್' ವಾಲ್ಪಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284628 ಉಮಾಶಂಕರ - 3-225.ಹೊಸಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ವಾಲ್ಫಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284635 ಅಂತೋನಿ ಡಿಸೋಜ - 3-20.ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284637 VATHSALA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರತ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284638 ಉದಯ ಕುಮಾರ್ - 3-54. ಪೆರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284640 ಲಲಿತಮ್ಮ - 3-65.ಪದ್ಮ ನಿಲಯ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284641 barathi - 3-64.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284643 ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಪಿಂಟೊ - 3-102.ಮದರ್ ಮೇರಿ ಕಂಪೌಂಡು. ಜೋಗೊಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284646 Lidwine Saldanha - NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284647 ಸುನಂದ - 3-41c. ಮುತ್ತು ನಿವಾಸ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284656 ಓಬಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳ - 3-51. ಗಂಗಾ ನಿಲಯ. ಬೀಡುಬೆಟ್ಟು ಬಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284657 ಬೆನ್ನಿ ಏರೇರಾ - 3-245.ಬೆನ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284660 ನೋಬರ್ಟ್ ಪಿರೇರಾ - ಅಗೇರಿ ಮನೆ, # 6-168 ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284661 ಅಗ್ನೇಸ್‌ ಲೀನಾ ಸಲ್ದಾನ - 6-166.ಅಗೇರಿ ಮನೆ. ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯಾಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284663 Monthina Pinto - W/O ದಿ| ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ #೩-೩೪NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293939 ಗಿರಿಯಪ್ಪ - ಬೊಳ್ಯರೊಟ್ಟ್ಟು ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293940 ಕಮಲ - 2-29. ದರ್ಬೆದಡ್ಡ ಮನೆ.ಅಳಿಯೂರು.ವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293947 ರಾಜು ಆಚಾರಿ - 3-209.ಕೆಳಗಿನ ಪಾದೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293956 ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ - 3-240.ಪಡುಬೈಲು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293957 ಗೋಪಿ - 3-202. ದರ್ಖಾಸು ಜೊಗೊಟ್ಟು ಮನೆ. NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293958 ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ - 3-190. ಶಿವ ಕೃಪಾ ಮನೆ.ಜೋಗೊಟ್ಟು. NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300323298 Vinoda Madiwalthi - ಗಂಗಾ ನಿಲಯ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202220000000016/05/2022
110300324164 Leela - 2-83Bದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಕಾಫಿಜಾಲು ದರೆಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300324327 Geetha - 2-65ಬಿ ಬಿನ್ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324648 Shina mera - 6-172Aಶೀನ ಮೇರಾ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮೇರಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300324707 Rajendra Naik - 3-190 A ಅನುಗ್ರಹ,ಜೋಗೊಟ್ಟು.ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300324719 Prema husband Umesh - 3-63B ಪ್ರೇಮ ಗಂಡ ಉಮೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ದPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202230000000015/05/2022
110300326387 Nalinakshi - W/O ನವೀನ ಪೂಜಾರಿ ೩-೨೨೧ಅ, ಬೀಡುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300327783 ಸವಿತಾ - 3-32A.ಸವಿತಾ.ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ವಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300328418 ರಮೇಶ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - 3-173B.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಜೊಗೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300328497 ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 3-18A.ಪರನೀರು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300328556 Meenakshi - 3-30A.ಗುರುಕೃಪಾ ನಿವಾಸ.ಅನೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300328761 Shekar Acharya - 3-76. ಹೆಗ್ಡೆಬೆಟ್ಟು.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300328790 RAJEEVI - 3-166C. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ನಿವಾಸ. ಜೊಗೊPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202225000000015/05/2022
110300328838 ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-77.ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟು . ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202220000000015/05/2022
110300329978 Shridhara Achari - 3.167M.ಜೋಗೋಟ್ಟು.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300330084 Sumathi Amma - 3-72.ತಂತ್ರಿ ನಿವಾಸ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300330594 Yashoda - W/O ದಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #೩-೧೬೮ PHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202210000000015/05/2022
110300330599 Siriyamma - 3-177.ಕಜೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202230000000013/05/2022
110300330601 Shashikala - 3-119A.ಪರಟ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202210000000013/05/2022
110300330610 Siddu Poojari - 3-231. ಅನೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300330613 Leela Poojarthi - 3-32B.ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ. ಅನೆಗುಡ್ಡೆ. PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202220000000016/05/2022
110300330622 Sumathi - 3-35.ನೆಕ್ರಜೆ ಮನೆ.ಆನೆಗುಡ್ಡೆ.ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202230000000015/05/2022
110300330629 Kamala - 2-11.ಪೆಲತ್ತಡಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300330630 Janaki - 3-248.ಜಾನಕ್ಕಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ.ಅಗೇರಿ ಆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300330635 Sumathi - 3-189B.ಸಾಯಿಕ್ರಪ ಮನೆ ಜೋಗೊಟ್ಟು.PHH(NK) / NCS------200000000-
110300330637 Puspa - 3-41.ಒಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಆನೆಗುಡ್ಡೆ.ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202225000000018/05/2022
110300330645 Pushpa - W/O ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ #೩-೧೬೭ ಎಲ್,ಓPHH(NK) / NCS------200000000-
110300330647 Chandu Poojary - 3-1.ಕುಂಚಿಲೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300330650 Suneetha - 3-168F.ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿವಾಸ.ಜೋಗೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300330669 Ashok - 3-230C.ಆಶ್ರಯ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300330680 ಸುನಂದ - 3-210.ಪಾದೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300330683 Megdelin Kostha - 3-104.ಕೇಂದ್ರಪಲ್ಕೆ ಹೌಸ್.ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****435017/05/2022FPS****435017/05/202225000000017/05/2022
110300330685 Carmin Periera - ಅಗೇರಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333184 Obayya Poojary - 2-65ಎ,ಮಮತಾ ನಿವಾಸ ಕಾಂಟಿಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300333291 Shwetha - 3-156.ಎ. ಜೊಗೊಟ್ಟು. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202220000000013/05/2022
110300333314 ಶುಭ ಶಂಕರಿ - 2-74ಎ,ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಮನೆ,ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202215000000015/05/2022
110300333386 Suguna - ದುರ್ಗಾನಿವಾಸ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300333387 Prema Shetty - 2-86,ಪಾಡ್ಯಾರು ಮನೆ,ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300333471 NAGAMMA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ #2-74PHH(NK) / NCS------250000000-
110300334630 ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 3-4.ಬೈಲಬರಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****435018/05/2022FPS****435018/05/202230000000018/05/2022
110300334641 ಸುಶೀಲ ಯಾನೆ ಬಿಯಾಲು - 3-19B.ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಿವಾಸ ಆನೆಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300335158 Chandayya Mulya - 6-170.ಆಗೇರಿ ಮನೆ.ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202215000000016/05/2022
110300335160 Sharadha - 3-18.ಪರನೀರು ಅನೆಗುಡ್ಡೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300335165 Lucy Goveas - 3-133.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಜೊಗೊಟ್ಟು. ವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300335168 Padmavathi Bhat - 3-230A. ಅನೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300335169 Suguna - 3-254.ಶೇಡಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300335330 Chandravathi - 2-69ಬಿ,ಕಂಬಲ್ದಡ್ಡ ಮನೆ ,ದರೆಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300335838 ವಸಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - 2-61ಸಿ,ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ,ದರೆಗುPHH(NK) / NCSBiometric****435014/05/2022FPS****435014/05/202220000000014/05/2022
110300336807 Shrimathi Sandhya - ಕೊಂ ಅಶೋಕ 2-61ಡಿ ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಿನPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202225000000015/05/2022
110300336808 Shubha - C/O ಗುರುವಪ್ಪ 2-82(3) ಕಪಿಜಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****435017/05/2022---100000000-
110300336810 Ramachandra - ಬಿನ್ ಪಕೀರ 2-83ಎ ಕಾಪಿಜಾಲು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202210000000015/05/2022
110300337859 Jayashree - ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ್ 3-180 ಪಡ್ಡಾಯಿ PHH(NK) / NCSBiometric****435017/05/2022FPS****435017/05/202215000000017/05/2022
110300337862 Lalitha - ರಾಮ 3-156 ಸುಮಂಗಲ ನಿವಾಸ ಜೋಗೊಟPHH(NK) / NCS------50000000-
110300339256 Sunitha - ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ 2-80 ಅಗೇರಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300339263 Sundari - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಆನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300339266 Shyamala - ಜಯರಾಮ್ ಮೊಯಿಲಿ 2-72 ಅಗೇರಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300341666 Marceline Pinto - W/O ಲೂಯಿಸ್ ಪಿಂಟೊ #೩-೧೩೬,ಎಕ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300342126 Kamala - W/O: ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ #2-65ಗುರುನಿಧಿPHH(NK) / NCSBiometric****435017/05/2022FPS****435017/05/202230000000017/05/2022
110300342312 Vasanthi - S/O ಲೇಟ್ ಗುಮಡ ಪೂಜಾರಿ #೩-೧೯, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300347094 Kishan Kumar - S/O ಕೆ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 3-246 ಅಗೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300347887 Namitha - ವೈಫ್ ಆಫ್ ಸತೀಸ್ಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಡೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110300348436 Geetha Miranda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫೇಡ್ರಿಕ್ 3-37 ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202215000000015/05/2022
110300348900 Usha Bhat - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ #೩-೨೩೦ಎ, ಭ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300348980 JAYANTHI - W/O ವಸಂತ 2-20ಎ ಸೆಟ್ಲಬೆಟ್ಟು ಹೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300350179 Akshatha - W/O ರಮೇಶ 3-48ಎ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮನೆ ವPHH(NK) / NCS------350000000-
110300350694 Sugandhi Paul Pinto - W/O ಪೌಲ್ ಪಿಂಟೊ 3-43 ಪಿಂಟೊ ಕಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300351929 Prescilla Pinto - W/O ಜೆರೋಮ್ ಲೋಬೊ #೩-೧೬೧,ಲೋಬೊ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356165 Sevrin Kunya - W/O ಲೇಟ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಕುಂಞ #೩-೧೩೯PHH(NK) / NCS------200000000-
110300359121 Ramitha - C/O ಗಣೇಶ್ ವಿ ಮನೆ ನಂ 3-174, ಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300359195 Jinnamma - W/O ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ #೩-೨೫೪,ಶೇಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300359313 Prema - W/O ಶಶಿಧರ 3-172(ಬಿ)ಬೃಂದಾವನ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300360393 Prabhamani Hegde - 3-133 ಹೆಗ್ಡೆ ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****435016/05/2022FPS****435016/05/202210000000016/05/2022
110300360677 Saritha M - W/O ಜೀವಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ #೩-೨PHH(NK) / NCSBiometric****435012/05/2022FPS****435012/05/202220000000012/05/2022
110300361289 Nalini - W/O ಉಮೇಶ್ #೩-೧೭೮,ಕಿರುಂಬಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300361567 GEETHA SHETTY - 2-75ಎ ಪಾಡ್ಯಾರು ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300361626 Gerald Francis Pinto - C/O ಸಂತಾನ್ ಪಿಂಟೊ # 3-231 ಎ ವNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300362011 LOVELY PINTO - 3-132, ಕುಜುಂ ಬೈಲ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300362082 PADMAVATHI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ #3-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300363616 SUCHETHA - 3-65ಎ ಪದ್ಮ ನಿಲಯ ವಾಲ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366582 Sampa Shetty - W/O ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ #೩-೧೬೭ಎಮ್,PHH(NK) / NCSBiometric****435015/05/2022FPS****435015/05/202210000000015/05/2022
110300367567 Pushpa - W/O: ಲೇಟ್ ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ #2-96 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300369932 Selestin Lobo - 2-54 ಹೋಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಕ್ಯಾಡ್ ಬೈಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370808 Stella Fernandes - W/O ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2-5 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372233 Padmavathi - 2-10 ಕಮಲ ನಿವಾಸ ನಂದಿಲ ರಸ್ತೆ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375367 Supriya Prashant Poojari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375565 LENNI CRASTA - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊರಾಸ್ ೧-೩೯NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300376317 KARGI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಐತು ಪೂಜಾರಿ 2-45 ಹಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376794 Shobha - W/O ಸತೀಶ್ #3-172(ಎ) ಶ್ರೀ ಭ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300377515 Ajay - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ 3- 20NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300379355 Susheela - W/O: ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ 2-52 ನಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300380094 Vijaya Shekhar Shetty - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3-171ಎPHH(NK) / NCS------50000000-
110300380480 Rosaline Vaz - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸ್ಟಾನಿಸ್ ಲಾಸ್ ವಾಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****435013/05/2022FPS****435013/05/202230000000013/05/2022
110400129475 A Vasanth Bhat - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಎ 3-38ಎNPHH(NK) / NCS------50000000-
Top