REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121850 Babitha Pinto - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಕ್ಸಿಂ ಪಿಂಟೊ 1-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158515 Shashikala Shetty - 2-88 ಬಿರಾವು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022---200000000-
110300158836 Prema Shetty - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ #2-70 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300160570 Manohari - W/O: ಚಂದು ಯಾನೆ ಯಶೋನಂದ #1-162 PHH(NK) / NCSBiometric****072113/05/2022FPS****072113/05/202210000000013/05/2022
110300160585 Rajeevi - W/O ಜಯ ಪೂಜಾರಿ 1-157(1) ಎರಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022---150000000-
110300160608 Anitha Cutinha - ಒಲ್ವಿನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಟಿನ್ಹ 1-163 /PHH(NK) / NCS------150000000-
110300161095 Bharathi B Kottari - W/O ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ 1-149(1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300161168 YASHODHA - W/O ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ 1-104(2) ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161580 Yashoda - 2-58 ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಹೊಸಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022---200000000-
110300161804 Duleikha - W/O: ಟಿ ಉಸ್ಮಾನ್ #1-122(17), ಶPHH(NK) / NCS------350000000-
110300161970 BABY - 1-151, ಎರಿಮಾರ್ ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆ ಪೇPHH(NK) / NCS------500000000-
110300162017 Sarojini - 1-155 ಬಂಗೇರ ನಿವಾಸ ಏರಿ ಮಾರ್ ದರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300162136 Susheela - D/O: ಜಬ್ಬ #1-199 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300162381 GIRIJA - 1-144/ 2 ಮಲ್ಲಿಂಜೆ ಬೊಗ್ರು ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300167972 NISHMITHA - W/O ರವೀಂದ್ರ 1-173(1) ಅಗರ್ ಲೋPHH(NK) / NCS------150000000-
110300169837 Janet Nazreth - 2-95 ದಾಸ ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಹೊಸಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169847 Vasanthi - W/O: ಧರ್ಮರಾಜ ಕಡಂಬ #2-110 ಕಡಂPHH(NK) / NCS------400000000-
110300170173 Sumithra - W/O ಜಯಂತ 2-43(1) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202215000000017/05/2022
110300170197 Charithra - W/O: ಬಾಬು ಕಡಂಬ #2-111,ಕಡಂಬರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202210000000018/05/2022
110300170227 Sanjeevi - 2-106 ಕಡಂಬರ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಬಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202225000000017/05/2022
110300170672 Precilla Preethi Cutinha - ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಿರಣ್ ಮೊರಾಸ್ 1-148(PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170750 Prema - W/O ಅಜಿತ್ 1-156(3/ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202215000000017/05/2022
110300170862 VASANTHI - 1-149 ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಬಳಿ ವಯ ಮೂಡುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300170976 KAJOLU - 1-116 ಪಾಲ್ಯದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪುPHH(NK) / NCSBiometric****072114/05/2022FPS****072114/05/202220000000014/05/2022
110300173105 H Mallika N Acharya - ಹೆಚ್ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ 1-148(13), NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300173257 Savitha Crasta - W/O: ಲೆನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತ #1-163(3)PHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202220000000017/05/2022
110300174728 PUSHPA - 1-173/1 ತಾಕೊಡೆ ಮನೆ ಪುಚ್ಚಮೊPHH(NK) / NCS------100000000-
110300176886 Sumithra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ 1/136 ಶಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177358 Smitha - ಭಾಸ್ಕರ 1-166(7),ಏರಿಮಾರು ದರ್ಖಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177442 Irene Mendonsa - 2-93/2 ದಾಸ ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಹೊಸಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202215000000017/05/2022
110300177878 Mamatha - W/O ಹರೀಶ್ 1-166(8) ಎರಿಮಾರು ದರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178758 ಸುಮತಿ - W/O: ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ 1-122 ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------250000000-
110300181748 Jayanthi - W/O: ಟಿ.ಜಿ.ಬಾಬು # 1-197 ಕೆಂಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182026 Susheela - 1-158 ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಏರಿಮಾರು ದರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300182170 Severine Crasta - W/O ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತ #೧೫-೧೧೫NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182959 ವಸಂತಿ - W/O: ದಿ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ #1-191 (PHH(NK) / NCSBiometric****072113/05/2022FPS****072113/05/202215000000013/05/2022
110300183115 DIVIJA - W/O ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮನೆ ನಂ.1-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300184389 ASHWINI - W/O ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ 1-87 ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184679 Yamuna Kumari - W/O: ದಿನೇಶ್ ಬಿ # 1-199, "ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------150000000-
110300184988 Clara Leena Fernandes - W/O: ರೇಮಿ ಆನಿಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****072111/05/2022FPS****072111/05/202215000000011/05/2022
110300185200 Leena Pais - W/O: ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ರೂರ್ಪಟ್ ಪಿಂಟೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110300186527 Mallika - W/O ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 1-166(5) ಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022---250000000-
110300186962 Milfred Celine Pinto - W/O: ದಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋರೇನ್ಸೆ ಪಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202225000000017/05/2022
110300236957 ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ - ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ದಿ. ಮಹಾಬಲ ಶೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237563 Sujatha - ಸುಜಾತ C/o ದಿ. ಗಿರಿಜ ಕುಂಞದ ಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241386 ಜಲಜಾ - ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಕ್ಕುರ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300241387 ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮಾತೃಕೃಪಾ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300241391 Indira - ದಾಸಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ.ವೆಂಕಪ್PHH(NK) / NCS------400000000-
110300241866 ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ - ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ದಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300262912 annapurana - 2-156, ಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿವಾಸ, ಮುಡೈಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300264621 Yuvavathi - W/O: ಸತೀಶ್ #1/167, ಏರಿಮಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300264626 ಪ್ರೇಮ - ಪ್ರೇಮ W/O ಆನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಗ್ರುಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300264627 Kalyani - ಕಲ್ಯಾಣಿ W/O ದಿ. ನೇಮು ದೇವಾಡಿಗ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300264629 ಜಿತೇಶ್‌ - ಜಿತೇಶ್ , ಬೊಗ್ರುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಹೊಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300264630 ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗುಜರನ್‌ - ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎ ಗುಜರನ್, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300264631 ಕಮಲ - ಕಮಲ ಬೊಗ್ರುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264632 Leela - ಲೀಲಾ W/O ದಿ.ಐತಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ 5 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202225000000018/05/2022
110300264636 Vimala - ವಿಮಲ ಕೋಂ ದಿ.ಶೀನ ಮಡಿವಾಳ 'ಅಮAAY(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202235000000018/05/2022
110300264637 NAGAVENI - ನಾಗವೇಣಿ W/O ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300264658 Shashikala - ನವೀನ್ ಗುಜರನ್ S/O ಅಣ್ಣಿ ಕುಂದರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264659 ಗಿರಿಜ - ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರಿ W/O ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300265306 Kusumavathi Poojary - ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿ. ಸಾಲ್ಯಾನ್ S/O ಬಾಬುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300265324 VARIJA - ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಕೂಕ್ರ ಪೂಜAAY(NK) / NCS------350000000-
110300265548 Margaret Lobo - ವಿಲಿಯಂ ಲೋಬೊ 1-185 (2) ರಾಮ್ಬೈPHH(NK) / NCSBiometric****072113/05/2022FPS****072113/05/20225000000013/05/2022
110300265570 ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಡ್ತಿ - ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****072113/05/2022FPS****072113/05/202220000000013/05/2022
110300269832 Padmavathi - W/O: ಸುಧಾಕರ #1-120(2), ಶ್ರೀ ದPHH(NK) / NCS------550000000-
110300279963 Jacintha Flaviana Lobo - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಜೋನ್ ಡಿಸೋಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295659 ಗುಲಾಬಿ ಪರವ - ಗುಲಾಬಿ ಪರವ ಕೋಂ ದಿ.ಕರಿಯ ಪರವ, AAY(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202235000000017/05/2022
110300295660 ಸುಂದರ - ಸುಂದರ S/O ಕಾಳು ಕೊರಗ ಗಾಜಿಗಾರ AAY(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022---350000000-
110300295661 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ - ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೆಂಪ್ಲಾಜೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300295662 meenakshi - ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಮಲ್ಲಿಂಜೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****072114/05/2022FPS****072114/05/20225000000014/05/2022
110300295663 babu harijana - ಬಾಬು S/O ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಂಜೆ ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110300295664 ಅಪ್ಪಿ ಹರಿಜನ - ಅಪ್ಪಿ W/O ನೇಮು ಮಲ್ಲಿಂಜೆ ಮನೆ ಹೊPHH(NK) / NCSBiometric****072112/05/2022FPS****072112/05/202210000000012/05/2022
110300295665 ಮುಟ್ಟಿ ಹರಿಜನ - ಮುಟ್ಟಿ W/O ದಿ.ಚಾಂಟು ಮಲ್ಲಿಂಜೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300295666 devaki - ದೇವಕಿ D/o ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಏರಿಮಾರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300295667 ವಿಠಲ ಪರವ - ವಿಠಲ ಪರವ ಬಿನ್ ಅಂತ ಪರವ, ಪರವಬೆಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300295668 ಬೇಬಿ - ಬೇಬಿ ಕೋಂ ಎಮ್ಮು, ಗಾಜಿಗಾರ ಪಲ್ಕೆ AAY(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202235000000018/05/2022
110300295669 ಶೇಖರ - ಶೇಖರ S/O ಚೀಂಕು ಪೆರಂಕಾಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300295670 ಚಿನ್ನು ಕೊರಗ - ಚೆನ್ನು ಕೊರಗ S/O ಕಾಳು ಕೊರಗ ಗಾಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202235000000018/05/2022
110300295671 ರಾಧ - ರಾಧ, 2-68, ಗಾಜಿಗಾರ ಪಲ್ಕೆ, ಹೊಸಬPHH(NK) / NCSBiometric****072112/05/2022FPS****072112/05/202235000000012/05/2022
110300295672 ಗೋಪಾಲ - ಗೋಪಾಲ S/O ಕಾಂತರ ಕೊರಗ, ಗಾಜಿಗಾರಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300295673 Gopi Harijana - ಎಚ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ದರ್ಕಾಸುAAY(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202235000000018/05/2022
110300295674 ಸುಂದರ - ಸುಂದರ S/O ಗುರುವ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300295675 ಗೋಪಿ ಹೆಂಗ್ಸು - ಗೋಪಿ ಕೊರಗ ಗಾಜಿಗಾರ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಹೊPHH(NK) / NCS------50000000-
110300295676 ಅಣ್ಣು - ಅಣ್ಣು S/O ಕಾಂತಾರ ಗಾಜಿಗಾರ ಪಲAAY(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202235000000016/05/2022
110300295677 Prema - 2-57 ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುAAY(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202235000000017/05/2022
110300295678 ಪೊಕ್ರು ಕೊರಗ - ಪೊಕ್ರು ಕೊರಗ, ಗಾಜಿಗಾರ ಪಲ್ಕೆ , ಹPHH(NK) / NCSBiometric****072111/05/2022FPS****072111/05/202210000000011/05/2022
110300295679 ಶೋಭಾ - ಶೋಭಾ ಕೋಂ ಬೂದ ಗಾಜಿಗಾರಪಲ್ಕೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300295925 ಸೆಲಿನ್ ನಜ್ರತ್ - ಸೆಲಿನ್ ನಜ್ರತ್ W/O ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300295926 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300295927 Janaki - ದಾಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಏರಿಮಾರು ದರ್ಖಾಸು AAY(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202235000000017/05/2022
110300295928 susheela - ಸುಶೀಲ W/O ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಬಾಂದೊಟPHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202215000000018/05/2022
110300295929 ಎಂ. ಗೋಪಾಲ ಸಪಳಿಗ - ಎಮ್ .ಗೋಪಾಲ ಸಪಳಿಗ S/O ಅಣ್ಣು ಮೇಸPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202230000000016/05/2022
110300295930 susheela - ಸುಶೀಲ ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ W/O ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295931 ಸುಜಾತ - ಸುಜಾತ ಕೋಂ ದಿ.ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಗುಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300295932 ವನಜ ಶೆಟ್ಟಿ - ವನಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300295933 Girija Acharthi - ಗಿರಿಜ ಆಚಾರ್ತಿ W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಚPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202215000000017/05/2022
110300295934 ವಸಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ವಸಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ದಿ.ಸಾಧು ಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300295935 Varija - ವಾರಿಜ ಕೋಂ ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300296847 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ S/O ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296857 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ S/O ಚಂದು ಪೂಜಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296858 Mohini - # 1-135(1),ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು - PHH(NK) / NCS------200000000-
110300296930 Eliza Enha Cardoza - ಮರಿಯ ವಿಲ್ಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, "ಆಶಿರ್ವPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296931 ವಿನೋದ - ವಿನೋದ W/O ಶೀನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೇದಗೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****072113/05/2022FPS****072113/05/202220000000013/05/2022
110300296932 ಶಾರದ ಶೆಟ್ಟಿ - ಶಾರದ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300296933 Hemavathi - W/O ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ 2-53 ಬಿರಾವು AAY(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202235000000017/05/2022
110300296934 ವಿಲಾಸಿನಿ - ವಿಲಾಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ಜನಾರ್ಧನ ಶೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300296935 ಸತೀಶ ಕುಂದರ್ - ಸತೀಶ್ ಕುಂದರ್, 1-192, "ಸೃಜನ್ ನಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300296936 sanjeeva sultan - ಸಂಜೀವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ S/O ಸೂರು ಮಡಿವಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
110300296937 ಸೀನ ಮೂಲ್ಯ - ಸೀನ ಮೂಲ್ಯ ಅಡ್ಯಾರ ಪದವು ಮನೆ ಹೊಸಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300296938 ಉಮೇಶ ಆಚಾರ್ಯ - ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಡ್ಯಾರಪದವು, ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296940 Sumathi - S/O: ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ #1-168-2 PHH(NK) / NCS------400000000-
110300296941 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ - ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ.ಮುದರ ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296942 ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೂಲ್ಯ - ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೂಲ್ಯ S/O ಬಾಬು, ಪೇಪರ್PHH(NK) / NCSBiometric****072114/05/2022FPS****072114/05/202225000000014/05/2022
110300296943 ಭವಾನಿ - ಭವಾನಿ ಮೂಲ್ಯ W/O ಗೋಪಾಲ "ತುಳಸಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****072114/05/2022FPS****072114/05/202215000000014/05/2022
110300296944 ಹೊನ್ನಯ - ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ಮಲ್ಲಿಂಜೆ ಮನೆ, ಬೊಗ್ರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300296945 Devaki Poojarthi - ದೇವಕಿ ಪೂಜಾರಿ W/O ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಏPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202215000000016/05/2022
110300296946 lakshmana hegde - ಲಕ್ಷ್ಮನ ಹೆಗ್ಡೆ S/O ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300296947 ಅಪ್ಪಿ - ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ. ತಮ್ಮಯ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296948 ಜಯ ಕುಂದರ್ - ಜಯ ಕುಂದರ್ S/o ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗುಜರನ್ ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300296950 Gulabi - ಪದ್ಮನಾಭ ಗುಜರನ್ ,ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296951 ಕೂಸು ಹೆಂಗ್ಸು - ಕೂಸು ದೇವಾಡಿಗ W/O ದಿ. ಚಂದಯ್ಯ ದೇPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296952 ದಯಾನಂದ - ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ. ಮುತ್ತು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300296953 ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ - ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296954 ಸರೋಜಿನಿ - ಸರೋಜಿನಿ W/O ದಿ. ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300296955 ಶೀನ ಆಚಾರ್ಯ - ಶೀನ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ ಆಚಾರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300296956 Babe - ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296957 JALAJA - 1-80 ಗಣೇಶ್ ನಿಲಯ ಬಾಳಿಕೆ ಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****072112/05/2022FPS****072112/05/202225000000012/05/2022
110300296958 pushpa - ಪುಷ್ಪ W/O ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಡ್ಯಾರಪದPHH(NK) / NCS------50000000-
110300296959 ದಮಯಂತಿ - ದಮಯಂತಿ S/O ದಿ. ವಾಸು ಮೂಲ್ಯ ಲಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300296960 ಕೂಸು ಹೆಂಗ್ಲು - ಕೂಸು ಹೆಂಗ್ಸು W/O ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296961 ಲೀಲಾವತಿ - ಲೀಲಾ W/o ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300296962 ತಬುರ - ತಬುರ S/O ಬಾಬು ಪೆರಂಕಾಡಿ ಮನೆ ಹೊಸPHH(NK) / NCS------300000000-
110300296963 Vimala - ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202230000000016/05/2022
110300296964 ವನಿತಾ - ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ,"ಭವಾನಿ ನಿವಾಸ", ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296965 ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ - ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202230000000017/05/2022
110300296966 ಸಂಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಸಂಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ದಿ. ವಿಠಲ ಪೂಜಾAAY(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202235000000017/05/2022
110300296967 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296968 ಗಿರಿಜ ಆಚಾರಿ - ಗಿರಿಜ ಆಚಾರ್ತಿ, ತಾಜ್ ಮಾಲ್ ಬಿರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****072112/05/2022FPS****072112/05/202220000000012/05/2022
110300296969 ಭಾಗಿರಥಿ - ಭಾಗೀರತಿ W/O ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರPHH(NK) / NCSBiometric****072112/05/2022FPS****072112/05/202230000000012/05/2022
110300296970 Lalitha - ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ S/O ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296971 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300296972 Manjula - ಶೇಖರ ಬಿನ್ ದಿ.ಗುರುವ ತಾಜ್ ಮಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202245000000018/05/2022
110300296973 ಬಿ ಎಸ್ ಹಮೀದ್ - ಬಿ ಎಸ್ ಹಮೀದ್ S/O ಶೇಕಬ್ಬ ಬಿರಾವುPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202235000000016/05/2022
110300296974 ಜೆರಾಂ ಡಿ.ಸೊಜ - ಜೆರೊಂ ಡಿಸೋಜ S/O ಹಿಲಾರಿ ಡಿ ಸೋಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202220000000016/05/2022
110300296975 Sundari Poojarthi - ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ಆನಂದ ಪೂಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300296976 ಬಾಡು - ಬಾಡು ಬಿನ್ ಲಿಂಗ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300296977 ಪ್ರಭಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ - ಪ್ರಭಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ S/O ದಿ. ಸಾಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202225000000017/05/2022
110300296978 Girija Poojarthi - ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ಆನಂದ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300296979 ಸುರೇಂದ್ರ - ಸುರೇಂದ್ರ S/O ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಚಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296980 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ S/O ಸಿದ್ದು ಪೂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300296981 ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊ - ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊ, ಶಾಂತಿಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202220000000016/05/2022
110300296982 jalaja poojarthi - ಶಶಿಧರ, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ಪಿಲಿಕುಂಡೇಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300296983 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ. ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110300296984 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಕೋಂ ದಿ.ಬಾಬು ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296985 ಪಾಂಡಿ ರಾಜ ಜೈನ್ - ಪಾಂಡಿರಾಜ್ ಜೈನ್ S/O ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300296986 Meenakshi - ಮೀನಾಕ್ಷಿ W/O ದಿ.ಶೀನ ಮೂಲ್ಯ ಅಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300296987 ಲೀಲಾ - ಲೀಲಾ W/O ದಿ.ಬಾಬು ಪದವು ಮುರತ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202235000000017/05/2022
110300296988 ಸಂಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಸಂಪ W/O ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ, ಪೆರಂಕಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300296989 ಸೋಮು - ಸೋಮು, ಶಾಂತಿಪಲ್ಕೆ ಮನೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****072114/05/2022FPS****072114/05/202210000000014/05/2022
110300296991 ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ - ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ.ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202215000000018/05/2022
110300296992 ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300296993 juliyana pernandies - ಮೌರಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ S/O ಮಿಂಗೆಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300296994 ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ದಿ. ಶೀನ ಶೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296995 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಬಿನ್ ದಿ.ಚಂದಯ್AAY(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202235000000018/05/2022
110300296996 ಬಾಬು - ಬಾಬು s/O ಅಂಗರ ಮಂಚದ ಕಲ್ಲು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300296997 ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ - ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ, "ಪ್ರಮೀಳಾ ನಿವಾಸ", PHH(NK) / NCS------200000000-
110300297001 Varija - ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202225000000017/05/2022
110300297002 ಕೆ ಎಂ ಮೂಸಬ್ಬ - ಕೆ.ಎಮ್ ಮೂಸಬ್ಬ S/O ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110300297005 sumathi - ಉಮೇಶ್ S/O ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೀರಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300297006 lalitha - ಲಲಿತ W/O ನಾಗಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೂಕಾಂಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300297008 ಜಾನಕಿ - ಜಾನಕಿ, ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ, ಪುಚ್ಚಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300297010 Kusuma Shetty - ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ 1-206/1 ಧರ್ಮಶ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300299106 Meenakshi - W/O: ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ #2-25ಎ ಕೋಟಿಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300299314 ಮೋಂಟ ಯಾನೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ - ಮೋಂಟ ಯಾನೆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ S/O ಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300299315 ಅಪ್ಸಾ - ಅಫ್ಸಾ W/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ , ಶಾಂತಿರಾಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300299316 ಹಿಲ್ಡಾ ಎಫ್.ಲೋಬೋ - ಹಿಲ್ಡಾ ಎಫ್ ಲೋಬೊ W/O ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299318 ಸುಶೀಲ - ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ಬಾಬು ಕಲ್ಪನೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300299319 ಸುಶೀಲ - ಸುಶೀಲ W/O ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಂತಿರPHH(NK) / NCSBiometric****072110/05/2022FPS****072110/05/202215000000010/05/2022
110300299320 ಸಣ್ಣು - ಸಣ್ಣು ಕೋಂ ದಿ.ಮಾದ ಪಾಲ್ಯದಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300299362 ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ - ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300299363 Prabhavathi - ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202220000000018/05/2022
110300299364 ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗ - ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗ, "ದೇವಿಕೃಪಾ " AAY(NK) / NCS------350000000-
110300299365 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ S/O ದಿ. ದೂಜ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300299366 Neelamma - ಲೋಕೋಜಿ ರಾವ್ S/O ಸೋಮೋಜಿ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300299367 JAYANTHI - ಜಯಂತಿ W/O ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ ಕೈಕಂಬ PHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202215000000016/05/2022
110300299368 ರವೀಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ರವೀಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ S/O ದಿ.ಪುಟ್ಟಣPHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202220000000018/05/2022
110300299506 ಸುಂದರ - ಸುಂದರ ಬಿನ್ ದಿ.ಕಿನ್ನಿಗ ಮಲ್ಲಂಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202225000000016/05/2022
110300299507 ಲೀಲಾವತಿ - ಲೀಲಾವತಿ W/O ಶಿವಪ್ಪ ಅಡ್ಯಾರಪದವು PHH(NK) / NCSBiometric****072110/05/2022FPS****072110/05/202210000000010/05/2022
110300299508 ಸುನಂದ - ಸುನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ W/O ಅಣ್ಣಿ ಹೆಗ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300299509 Prema Acharya - ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರಿ S/O ದೇವಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110300299614 ಕಾಪಿರ ಕೊರಗ - ಕಾಪಿರ ಕೊರಗ S/O ಬಾಬು ಕೊರಗ ಲಕ್ಷ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299615 ಕಾರ್ಮಿನ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಕಾರ್ಮಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ , ಬೊಗ್ರುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299618 Janaki - ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ S/O ರುಕ್ಕು ಪೂಜಾರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299619 ಸುನೀತ - ಸುನೀತ w/o ದಿ.ಸಾದು ಸನಿಲ್ ,ಏರಿಮಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299620 ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಶಿವಪ್ಪ S/O ರುಕ್ಕು ಪೂಜಾರಿ,ಪಡುಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299622 ಎಮ್.ಸುರೇಶ್ - ಎಮ್.ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಚಂದು ಬೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299628 ಪ್ರೇಮ - ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299630 ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್‌ ಪಿಂಟೋ - ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಾಪುಂಜ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299638 ಡಾ/.ಸುರೇಶ್‌ ನೆಗಳಗುಳಿ - ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಳಿ S/O ಎನ್.ತಿಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299639 ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ - ಎಂ.ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಸಂಸ್ಕೃತಿ" NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299640 Julian Pinto - ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ, "ಉಜ್ವಾಡ್", ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299644 thereja nacreth - ತೆರೆಜಾ ನಜ್ರೆತ್, ಬಿರಾವು ಮನೆ, ಮೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299647 ಲೆನ್ಸಿ ನಜ್ರತ್ - ಲೆನ್ಸಿ ನಜ್ರತ್ S/O ಮೌರಿಸ್ ನಜ್ರತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299652 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ W/O ದಿ.ಕಾಂತಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299653 ಪಾವುಲ್ ವಲೇರಿಯನ್‌ ಪಿಂಟೋ - ಪಾವುಲ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ, ಪಾವುಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299655 Fermine Nazareth - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫೆಡ್ರಿಕ್ ನಜ್ರತ್ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299657 ಲಿಯೋ ಡಿ.ಸೊಜ - ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜ, ದಾಸಹಿತ್ಲು ಮನೆ, ಹೊಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299658 Dulcine Pais - W/O: ದಿ ಜೆರೊಮ್ ಗೋವಿಯಸ್ #2-44,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299662 MArgaret Pinto - ಸಿರಿಲ್ ಪಿಂಟೊ S/O ಜೋನ್ ಪಿಂಟೊ ಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299667 ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೃಂದಾವನ, ಏರಿಮಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299670 Agnes Lobo - ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಲೋಬೊ S/O ರೈಮಂಡ್ ಲೋಬೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299908 ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ - ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಅಡ್ಯಾರಪಸವು ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300302445 ಪಾಸ್ಕಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಪಾಸ್ಕಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ S/O ಮನ್ವೆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300302447 ನಾಗೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ - ನಾಗೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಸಂಜೀವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300302448 ಕೆ.ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ - ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ S/O ದಿ.ಕೃಷ್ಣ ಭಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300302449 Shashikala - C/O ಸದಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2- 72 (1)NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300302450 Hilda Nazareth - ಹಿಲ್ಡಾ ನಜ್ರೆತ್ W/O ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300302452 ಸದಾಶಿವ - ಸದಾಶಿವ S/O ದಿ. ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300302456 Devaki - ದೇವಕಿ W/O ದಿ. ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300323934 Pushpavathi - W/O: ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ #1-122/12 ಶ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324639 Prameela - w/o ಸೆಲ್ವ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಂಜೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300324663 Vasanthi - 2-66(2) ಕೋಂ ಉಮೇಶ್ ಗಾಜಿಗಾರ ಪಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300325155 ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ - ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ W/O ಅಲೆಕ್ಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300325888 Rita Pinto - ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊ ಬಿನ್ ದಿ.ಜೋನ್ ಪಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326201 Reeta D Souza - ರೀಟಾ ಡಿ ಸೋಜ W/O ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಫೆರವೊPHH(NK) / NCS------350000000-
110300326938 Vasanthi - ವಸಂತಿ W/O ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ತಾಕೋಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****072112/05/2022FPS****072112/05/202220000000012/05/2022
110300328440 Pushpa G Shetty - ಪುಷ್ಪ ಜಿ. ಶೆಟ್ಟಿ W/O ಗೋಪಾಲ ಶೆಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328705 ದಿನೇಶ್ ಉಗ್ಗಪ್ಪ - ದಿನೇಶ್ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****072113/05/2022FPS****072113/05/202220000000013/05/2022
110300328710 Raju - ಬಿನ್ ದಿ.ಬಿರ್ಕೆಲ ಪಾಳ್ಯದಬೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328711 Santhosh - ಬಿನ್ ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಾಕೋಡೆ ಮಿತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328780 ರಚನ ಶೆಟ್ಟಿ - ರಚನ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ , ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300328783 Sathish Shetty - ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕದ ಬಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300328792 CHITRA - ಬಿನ್ ದಿ.ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300329372 SUNITHA - 1-101 ತಾಕೊಡೆ ಮನೆ ಪುಚ್ಚಮೊಗರPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202215000000016/05/2022
110300329377 PADMAVATHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ 1- 112 PHH(NK) / NCSBiometric****072113/05/2022FPS****072113/05/202220000000013/05/2022
110300329419 Gopi - ಗೋಪಿ D/O ತೋಮಸ್ , ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಕಾಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300330410 Cecilia Lobo - ಕೋಂ ಅಂದ್ರು ಲೋಬೊ ಬೊಗ್ರುಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300330411 Pressy Pauline Soni - ಗ್ರೆಗರಿ ಮೊರಸ್ 1-132(1), ಬೊಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300330412 Simon Peter Lobo - ಸೈಮನ್ ಪೀಟರ್ ಲೋಬೊ S/O ಬೋನವೆಂಚರ್PHH(NK) / NCSBiometric****072111/05/2022FPS****072111/05/202215000000011/05/2022
110300330416 Ashok Shetty - ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ವೀರಯ್ಯ ಶೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300330421 Abubakkar - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ S/O ಕೆ. ಎಂ. ಇಸ್ಮಾಯಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300332018 Gulabi - ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್. ದಿ.ಐತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300332034 Kamala Shetty - ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ನೇಮು ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300332328 Indira - ವೈಫ್ ಆಫ್ ಲೋಕೇಶ್ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ 1-1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300333101 Harish Kotian - ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ S/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202215000000017/05/2022
110300333420 Mattilda Nazareth - ಬೋನಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಜರತ್ , ಬಿರಾವು ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300333539 Dasappa Devadiga - ದಾಸಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ S/O ದಿ. ಬಾಬು ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333544 Vanitha Shetty - ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110300333569 Malathi - ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ S/O ಕಿಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿ ರಾPHH(NK) / NCS------400000000-
110300333572 Jalaja Shetty - ಜಲಜ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ , ಅPHH(NK) / NCSBiometric****072112/05/2022FPS****072112/05/20225000000012/05/2022
110300333616 Sampa Shetty - ಬಿನ್ ದಿ.ಧರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾವ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300333620 Yashoda - ಕೋಂ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333670 Amitha - ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರಾವು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300333793 ರಾಜು - ರಾಜು S/O ನವುರ, ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮನೆ, ಹPHH(NK) / NCSBiometric****072113/05/2022FPS****072113/05/202210000000013/05/2022
110300333805 Gulabi Acharya - ಗುಲಾಬಿ ಆಚಾರ್ಯ , ಬಿರಾವು ಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202240000000017/05/2022
110300334468 Chandayya Poojary - ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ S/O ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300334481 Bhaskar A Karkera - ಭಾಸ್ಕರ್ ಎ ಕರ್ಕೇರ S/O ದಿ.ಅಂಗರ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334486 ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ S/O ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334487 Felix D Souza - ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ S/O ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****072111/05/2022FPS****072111/05/202215000000011/05/2022
110300334490 Sunitha Lobo - ಇವಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲೋಬೊ 1-163 (PHH(NK) / NCS------200000000-
110300335814 ರೇವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ರೇವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ W/O ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****072118/05/2022FPS****072118/05/202215000000018/05/2022
110300335815 Kalyani - ಕೋಂ ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಪದ್ಮ ನಿವಾಸ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300335816 Sumangala - ಆದಿರಾಜ ಕಡಂಬ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110300335828 Benedicta Pinto - ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಿಂಟೊ S/O ಇನಾಸ್ ಪಿಂಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338881 Leela Harijana - ಲೀಲಾ ಕೋಂ ಸಂಜೀವ 2 57 1 ಕಮಲಕ್ಷPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202230000000017/05/2022
110300338882 Charithrya - ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಜೈನ್ ಕೋಂ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300338883 Vanamala - ವನಮಾಲ ಕೋಂ ರತ್ನಾಕರ ಕಡಂಬ 2 111 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300338884 Kusumavathi - ಕುಸುಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 1 2PHH(NK) / NCS------150000000-
110300338885 Esthela Pinto - ಎಸ್ತೆಲ್ ಪಿಂಟೊ 1 129 3 ಪಿಂಟೊ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300338890 Sandhya Kumari - ಸಂಧ್ಯಾ ಕೋಂ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2 86PHH(NK) / NCS------50000000-
110300338891 Meenakshi - ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ 2 89 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300342020 Janet D Souza - W/O: ವಿಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ'ಸೋಜ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300342952 Supreetha - ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್‌ 1-184/3 ಪಡುಬಾಕ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
110300342995 Jayanthi - W/O ಶಶಿಧರ ಪೂಜಾರಿ 2-83(2) ಮಂಚಕPHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202215000000017/05/2022
110300343250 Yashodha Poojarthi - W/O: ಅನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2-86(1) PHH(NK) / NCS------150000000-
110300343575 Rama - W/O: ದೇವಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ #2-23 PHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202225000000016/05/2022
110300345661 Kavya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202210000000017/05/2022
110300348914 Amirtha Mohan - W/O ಅನೀಶ್ ಎಸ್‌ 1-148(19) ಬೊಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300348955 Philomina Pinto - W/O: ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಿಂಟೋ 2-31 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300349103 Vishalavathi - ಉಮೇಶ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಹೌಸ್ ನ 2-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300349466 MEENAKSHI - 1-175 ಭಟ್ರಕೋಡಿ ವಯ ಮೂಡುಬಿದ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300349670 Rajani Shetty - W/O: ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ #2-11, ಬಾಂದೊPHH(NK) / NCS------300000000-
110300350725 Varija - 2-100 ಪಂಜಿರೆಲ್ ಮನೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300353238 Geetha - ಗಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ 1-193 ಅಡ್ಯಾರಪದವುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357751 Ida D Souza - W/O: ಸಿರಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜ 2-92(1), ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357841 B Pathimma - W/O: ಎಸ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್ #2-61 ಹೊNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300359757 Hemalatha - ಎಮ್‌ ಆನಂದ 1-199(1) ಪುಷ್ಪಾಂಜನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300360127 Savithri - ಸದಾನಂದ 2-71/2 ಗಾಜಿಗಾರಪಲ್ಕೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300360758 Nabisa - W/O: ಆದಂ #2-60 ತಾಕೋಡೆ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****072117/05/2022FPS****072117/05/202220000000017/05/2022
110300361285 PRAMILA - W/O ಗೋಪಾಲ #2-57(2) ಮನು ಖುಷಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/202220000000016/05/2022
110300361820 Jyothi - W/O: ಏಚ್.ಮುರಳಿ ಭಟ್ #.1-178 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300362144 Stephania Maria Dsouza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300363414 Hema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ ಸಾಲಿಯಾನ್ 1-1NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300364234 Lilly Nazareth - W/O: ದಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ #2-4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300367142 Namitha D - ಶಿವರಾಮ 2-39(1) ಶ್ರ‍ೀಯ ಬಿರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300367357 Edwin Pinto - S/O: ದಿ. ಜೋನ್ ಪಿಂಟೋ #2-31/4 ಆNPHH(NK) / NCSBiometric****072116/05/2022FPS****072116/05/20225000000016/05/2022
110300370829 Sampa Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370976 Honnamma - ಲೇಟ್ ಕೂಸ ಮೂಲ್ಯ 5-324 ವರಕಿಲ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371010 K Rajani - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ #3-37(1) ಸ್ಕಂದ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371041 Murshida Kauser - D/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸಾಕ್ ಶೇಕ್ #೯-೯NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371348 Florin Serrao - W/O ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೆರಾವೊ #೯-೫೩ ಸೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300371507 Supreetha Shetty - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3-136NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371510 Mohini - ಅಶೋಕ ಆಚಾರ್ಯ 1-199/3 ಮೇಗಿನಕೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371656 Sophia Menezes - W/O ಜೋನ್ ಸಿರಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ #೧೦-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372368 Rajesh S Shetty - S/O: ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ 1-55 ಕಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372473 Mohini - W/O ಲೇಟ್ ಎಮ್ ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372836 Saritha Poojary - W/O: ದಿನೇಶ್ 1-32 ಮಾರ್ಪಡಿ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372893 Shabana Parveen - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ #2-111ಬಿ4 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373673 Leena D Souza - 4-96 ನೀರುಡೆ ಹೌಸ್ ನೀರುಡೆ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373736 Ramesh Poojary - S/O: ಈರು ಪೂಜಾರಿ 1-33 ಕೆಳಗಿನ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300373789 Dinesha Bangera S - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ದಿಯೋದ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300373843 Beby Shetty - 2-80 ಅಂಗರ ಮಜರ ಬಾಳಿಕೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373936 Akshatha - ಗುರುದತ್ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚನ್ 2/15/4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374017 Ayesha - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #107, ಶ್ರೀ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374122 Reshma D Souza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯ್ ಅರಾನ್ಹ 5-95/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374741 Maruhuma - W/O ಅಹ್ಮದ್ ಕಬೀರ್ # ೪-೨೬೬ಎ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300375215 Shubhalatha G - 2-5 ಬಾನಂಗಡಿ ಅಂಚೆ ಬಾನಂಗಡಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375487 Sundari - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ 2-25/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375888 Meena Edward Fernandes - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375933 Gohar Jahan - W/O ಶೇಖ್ ಹಂಝ 7-178/4 ಎ ಸಮಾ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376306 Preetham Reshma Nazareth - C/O ಪ್ರವೀಣ್ ನಜ್ರೆತ್ ಮನೆ ನಂ 4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300376822 Vimala - W/O ರವಿ ಮನೆ ನಂ1-166(6) ಏರಿಮಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300379870 Diana Ferrao - ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಹೌಸ್ ನ 5-90 ನಿಯರ್ ಏಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300379900 Haleemamma - W/O: ದಿವಂಗತ ಟಿ.ಎ. ಇದಿನಬ್ಬ #3-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380310 Shanaz - ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ 1-128(2) ಸಲ್ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300380312 Shrilatha - W/O ಶರತ್ 1-104 ಸಾನಿಧ್ಯ ಮನೆ ಬೊPHH(NK) / NCS------250000000-
110300380431 Jenitha Divya Nazareth - ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜರೆತ್ 2-95-1 ದಾಸಹಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380546 Ganesh - C/O ಅಮ್ಮು ಗಾಜಿಗಾರಪಲ್ಕೆ ಹೊಸಬೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300380659 Ganesh - ದೇಜಪ್ಪ 2-29(1) ಕದ್ರಂದಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
Top