REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100182193 MANJULA - ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ 5-203 ಎ ಇಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300152645 Rajamma - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #೪-೧೫೪, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153091 Sangeetha Shanubhoga - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ೪-೫೫,ಶ್ರೀ ಸರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153434 Christine Pinto - S/O ದಿವಂಗತ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ #೪-೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155108 Rathi Shetty A - W/O ಶೇಖರ #೫-೨೬೭/೧ ದಡ್ಡಲ್ ಪಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157024 Shrimathi E - W/O: ಭೈರವೇಶ್ವರ ಭಟ್ #4-50ಎ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158264 Shashikala - W/O ಶೇಖರ #೧-೨೨೬, ಕಲಾಯಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300158398 Suneetha Loretta D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಸಿಲ್ವೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202215000000018/05/2022
110300158629 Apolin Fidalgo - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ್ ಫೀಡಾಲ್ಗೊ #3PHH(NK) / NCSBiometric****102813/05/2022FPS****102813/05/202220000000013/05/2022
110300160607 Priya Shetty - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ #೧-೨೭೨ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202220000000014/05/2022
110300161094 Zohara - W/O ಆದಂಪಾಷಾ 4-160ಸಿ 5ಸೆಂಟ್ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202225000000017/05/2022
110300161119 Vedaavathi - W/O ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ #೪-೧೩೬,ಶ್ರೀಶPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202225000000012/05/2022
110300161130 Vimala - ದೇಜಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ 5-92ಬಿ ಧರ್ಮನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300161226 Hemalatha - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೈನ್ #೫-೧೯೭,ಬೆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202220000000014/05/2022
110300161725 Preksha Jain - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ #೫-೯೨ಸಿ. ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161838 Sanjeevi - S/O ಲೇಟ್ ಚಂದಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ #೫-೧೩AAY(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202235000000018/05/2022
110300161845 Sujatha - S/O ದಿ| ರುಕ್ಮಯ ನಾಯ್ಕ #೫-೧೮೬,PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300161947 ಮಮತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202215000000014/05/2022
110300162104 BIJILU - 1-223 ಕುದ್ಕೊಳಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202230000000014/05/2022
110300162122 ರುಕಿಯಾ - W/O ಜುಕಾರಿಯ #೪-೧೧೧,ದೋನಿಬಾಗಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202225000000012/05/2022
110300162278 Usha - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸುಧಾಕರ್ 4-79 ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300162280 Jinnamma Poojarthi - W/O ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ #೪-೬೬,ಕಂಬಳದಡPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022---250000000-
110300162296 Maimuna - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #೪-೫೦,ಮುಬಿನ ಮಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162406 Gunaavathi - W/O ಕೆ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ #೪-೬೭,ಕಂಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162415 Varija - W/O ಭೋಜ ಮಡಿವಾಳ #೫-೩೩೭, ದೇವಸ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300162416 Shalini Shetty - ಮೋಹನ ಶೆಟ್ಟಿ 4-160 ಈ ಮಂಜುಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162593 Sushma Fernandes - D/O ಲಿಗೋರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಜೆ ದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300163910 Shanthi Lobo - W/O ಪಿಯುಸ್ ಲೋಬೊ #೫-೭೮,ಲೋಬೊ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202220000000012/05/2022
110300166950 Nayana S K Bhat - W/O: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ 4-210ಎ ಶಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166952 Vani.K - W/O ಬಲರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ 5-109 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167194 Lavina Pinto - W/O ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ''ಕೋಸ್ತಾ #೫-೫NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167901 Kalavathi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #೫-೧೭೬,ಕಂದಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202220000000012/05/2022
110300168211 Sunandamma - ಲೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಕ್ಕಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/20225000000013/05/2022
110300169822 Dulaikabi - W/O ಲೇಟ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ #೪-೧೯೨PHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202235000000014/05/2022
110300169966 Isamma - W/O ಸುಲೈಮಾನ್ #೪-೪೬ ಎ,ಕೆ ಎಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169970 Sunitha - W/O ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #೪-೧೭೪-ಎ, ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170014 Navaneetha - ಶಶಿಕುಮಾರ್ 5-164 ಗುಂಡಾದಪ್ಪು ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170016 Susheela - W/O ರಾಜೇಶ್ 4-131(ಡಿ), ಶ್ರೀ ಮಹPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202215000000013/05/2022
110300170114 Jayanthi - D/O ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 5-58ಎ ಶ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202220000000018/05/2022
110300170372 Sujatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 4PHH(NK) / NCS------100000000-
110300170698 Shobha - W/O ವಸಂತ #೫-೨೨೬,ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300170740 Gulabi - W/O ದಿ ಕೂಕ್ರ #೪-೫೨ಎ,ಕಲಿಮಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202265000000013/05/2022
110300170768 Girija - W/O ಬಾಬು #೪-೧೦೮ಬ,೫ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300170902 Sujatha - W/O ರಮೇಶ್ 5-28 ದುರ್ಗಾ ತೀರ್ಥ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300170932 Bagi - W/O ಸಿದ್ದು #೪-೧೦೮ಬಿ, ದರ್ಖಾಸ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300170977 SUJATHA SHETTY - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172868 Shanthi S - W/O ಸೋಮನಾಥ ಶಾಂತಿ #೫-೧೫೨, ಕಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174022 Beefathima - W/O ದಿ ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ #೪-೧೯೩, PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202240000000016/05/2022
110300174075 Padmavathi P - ಚಿತ್ತರಂಜನ್ 4-71 ದಡ್ಡು ಹೊಸಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174198 Korapalu - W/O ಬಾಬ #೪-೨೨೫,ಸಿಮುಂಜೆ ಬೈಲು,PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202215000000016/05/2022
110300174208 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಮ್ತಾಜ್ - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬ್ಯಾರಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202230000000014/05/2022
110300174284 Sunanda - W/O ರಘುರಾಮ ಸೇರಿಗಾರ #೪-೧೪೭, ಪPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202235000000011/05/2022
110300174290 Vanaja - W/O ಶ್ಯಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ #೧-೨೧೨,ಅರ್ಬPHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202225000000014/05/2022
110300174394 Prathibha - ನವೀನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ 4-271-1,ಕುರಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300175440 GULABI - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ 1-214(ಸಿ) ಶಿವಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300176763 Khathijamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಬ್ಯಾರಿ 1-118PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202265000000018/05/2022
110300178007 Anitha Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178238 Sowmyalatha - W/O: ಮಹಾವೀರ ಆರಿಗ #5-321ಎ ಅಹಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202215000000013/05/2022
110300178258 Hema Shetty - W/O ಶಶಿದರ ಶೆಟ್ಟಿ #೧-೨೭೨ ಎ,ನಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178332 Rathna - W/O ದಿ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #೪-೧೧೦,PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202220000000018/05/2022
110300178402 Shanthi Cutinha - W/O ಸ್ಟೇನಿ ಕುಟಿನ್ಹ #೧-೧೩೫ ,ರPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202215000000011/05/2022
110300178405 Prema - W/O ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ 4/219ಬಿ, ಬ್ರಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178912 Winnie Fernandes - ಲೇಟ್ ಪೀಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1-251 PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/20225000000017/05/2022
110300178943 ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಮರಿಯಾ ಲೊಬೊ - W/O ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲೋಬೊ 4-27ಸಿ ಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300179074 Joseph Walter Tellis - S/O: ದಿ. ತೋಮಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ #5-94NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300181557 Radhika Bhat - W/O ಶ್ರೀ ಕಾಂತ ಭಟ್ #೪-೧೪೧,ವಾಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184085 Pressie Serrao - W/O ಮೆಲ್ವಿನ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡೆ'ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202225000000018/05/2022
110300184941 Mary Pinto - W/O ದಿ| ಹೆನ್ರಿ ಪಿಂಟೊ #೩-೧೦೯,PHH(NK) / NCS------50000000-
110300184944 Jyotsna - W/O ಸೂರಜ್ 5-2 ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185613 Sumana - W/O ಆದಿರಾಜ ಕಡಂಬ #೫-೮೫ ಎ, ಪದ್PHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202220000000012/05/2022
110300186744 T Sainaz - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ 4-193ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202220000000013/05/2022
110300186816 Victor D'costa - S/O ದಿ| ಅಪ್ಲು ಡಿ'ಕೋಸ್ಟ #೫-೧೯PHH(NK) / NCS------100000000-
110300237281 ಉಷಾ - 8-253A.ಕಡಂಬರ ಬೆಟ್ಟು.ಪಡುಕೊಣಾಜೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237370 Lakshmi Harijana - 5-30.ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237371 Sheela - 5-214.ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202235000000017/05/2022
110300237372 ನೋನಯ್ಯ ಹರಿಜನ - 5-17.ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237373 ಬೂದ - 4-239ಎ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ನಿವಾಸ ಶೀಮುಂಜೆAAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300237374 Appi - 5-19, ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202215000000011/05/2022
110300241360 Appi - 1-175.ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300241732 Estella Nazareth - 5-341.ನಜ್ರತ್ ಕಪೌಂಡ್.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300241733 Sulochana - 4-218. ಮಂಗಳ ಜಾರು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ಶPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202215000000017/05/2022
110300241734 rathna bandari - 4-38.ಗರಡಿ ಬಳಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300241735 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - 4-59.ಅರ್ಜುನಾಪುರ ರಸ್ತೆ. ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202210000000011/05/2022
110300241736 Seethu - 4-87.ಕೆಂಪಂಡ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202245000000016/05/2022
110300241737 ಮಹಮ್ಮದ್ - 4-160 5.ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ ಮಕ್ಕಿ ಶಿರ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202225000000013/05/2022
110300241738 ಸುಂದರಿ - 4-166.ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸದನ. ವಿದ್ಯಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202215000000018/05/2022
110300241739 ಮಮತಾಜ್‌ - 4-167D. 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ. ವಿದ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110300241740 ಸುಶೀಲ - 4-152. ಮಕ್ಕಿ ಕಜೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202220000000012/05/2022
110300241741 ಆನಂದ ರಾವ್ - 4-218A. ಮಲ್ದೊಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202230000000018/05/2022
110300241742 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ - 4-137-F, ಅಂಗಡಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300241743 ಸುಜಯ - 5-31ಎ ಅಂಜಲಿ ನಿವಾಸ ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241744 ಧರ್ಮರಾಜ ಜೈನ್ - 5-89A.ಜಿನ ಕೃಪಾ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****427310/05/2022FPS****427310/05/202220000000010/05/2022
110300241745 Florine Tauro - 5-203.ಜೋಡಿಗುಂಡಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300241746 Sumathi - 1-179.ಮುಡುಬರ್ಕೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241747 ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್ - 1-105.ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202235000000014/05/2022
110300241748 Jaya - 1-250ಎ.ಬರ್ಕೆ ಮೆಲಿನ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202210000000013/05/2022
110300241749 ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ - 5-216. ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್.ಶಿರ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300241750 Kamala - 4-31.ಚೆಂಡಿನ ಬಾಕ್ಯರು ಮನೆ. ಶಿರ್ತPHH(NK) / NCS------50000000-
110300241752 Jayanthi Poojarthi - W/O ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ #೫-೫೭, ಅಂಬೆಡAAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300241753 Asma - 4-6ಬಿ.ಮುಬಾರಕ್ ಮಂಜಿಲ್.ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202220000000012/05/2022
110300241754 Lalitha Poojarthi - 4-99.ಗೆಜ್ಜಂಗಡಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300241755 ಜನಾರ್ಧನ ರಾವ್ - 4-141A.ಮಕ್ಕಿ ಮನೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರ.ಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202215000000014/05/2022
110300241756 ಬಿ. ಪಾತುಮ - 4-177.5ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ. ವಿದ್ಯಾನಗAAY(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202235000000017/05/2022
110300241757 ಸುಶೀಲಮ್ಮ - 4-129, ಮಂಗಳಜಾರು ಮನೆ.ಮಕ್ಕಿ. ಶಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241758 Nilamma - 5-155 ಕಂದೀರು ಮನೆ ಕಜೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202220000000012/05/2022
110300241759 Sarojini - 5-220.ಅದರ್ಶ ನಿವಾಸ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202230000000013/05/2022
110300241760 ಕೆ.ಯು.ಯೂಸುಫ್ - 5-345. ಝರೀನ ಮಂಜಿಲ್.ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202225000000017/05/2022
110300241761 ವಿಜಯ - 5-213.ಗೌಡ ನಿವಾಸ. ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ. PHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202210000000011/05/2022
110300241762 Savithri - 4-43.ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್.ಶಿರ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241922 ಚಂದು ಶೆಟ್ಟಿ - 4-144 ಎ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮರಂಗಲ್ಲು PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202210000000016/05/2022
110300242095 ಜೂಲಿಯನ್ ಲೀನಾ ನಜ್ರೆತ್ - 5-340.ನಜರತ್ ಕಂಪೌಂಡು.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202210000000017/05/2022
110300264319 ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-111.ಕಂಬಳ್ದಡ್ಡ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300264320 Sunanda - 3-120.ಸಚಿಹಾಸ ಪರಟ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202240000000012/05/2022
110300264321 Lalitha Shetty - 3-119. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಪರಟ.ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202220000000013/05/2022
110300264322 Sundari - 3-116.ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ s/o ಲಿಂಗಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202225000000018/05/2022
110300264323 ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-114. ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300264324 ರಾಮಕ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-127.ಪೊಸಾಲಾಯಿ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202220000000013/05/2022
110300264325 vasanthi - 3-128.ಪೊಸಲಾಯಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300264326 ವಿನೋದ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-112A, ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ವಾಲ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300264330 Leela - 1-262.ನಂದಾಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202220000000013/05/2022
110300264332 Chimiri - 1-224A.ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಿವಾಸ. ವಾಲ್ಪಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300264333 Sujatha Shetty - 1-272. ನಂದಾಡಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300264334 Shakunthala - 1-251.ಅಪ್ಪಿ ಆಚಾರ್ತಿ.ದರ್ಖಾಸು ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202235000000016/05/2022
110300267995 Achhu - 4-119.ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ.ಬೈಲಬರಿ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300267996 Sekina - 4-181C.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ವಿದ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202230000000013/05/2022
110300267997 Gulabi - W/O ಸದಾಶಿವ ದೇವಾಡಿಗ #೪-೯,ದರ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202220000000011/05/2022
110300268000 ರಾಧ - 4-42.ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಬಳಿ ಮನೆ,ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268001 Vijaya - 4-40ಎ, ಸುಧಾ ನಿವಾಸ. ಅರ್ಜುನಾಪುರ.PHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202225000000012/05/2022
110300268003 ಸುಮಾನಾಜಿ - 4-83.ಕಲ್ಯಾರಡ್ಡ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300268004 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - 4-89.ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300268005 Puspa - 4-85. ಕೆಂಪಂಡ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202215000000016/05/2022
110300268006 ಸುಧಾ ಕರ - 4-92.ಬನತರಡ್ಡ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202210000000013/05/2022
110300268007 Chimbiri - 4-96. ಹುಡುಂಬರ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202225000000016/05/2022
110300268008 Prema - 4-97.ಪೆಜತಡಿ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268009 ಯಶೋದ - 4-91ಎ ಹೊಸ ಮನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202215000000017/05/2022
110300268010 ಬೇಬಿ ಸೇರಿಗಾರ - 4-98.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268011 ವಿಠ್ಠಲ ಮಡಿವಾಳ - 4-108.ಪ್ರಸನ್ನ ನಿವಾಸ. ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202225000000017/05/2022
110300268012 ಪ್ರೇಮ - 4-116.ಪಿಲಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202215000000016/05/2022
110300268013 Vanaja - 4-115.ಕೆಳಗಿನ ಪಿಲಿಬೆಟ್ಟ ಮನೆ.ಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202245000000017/05/2022
110300268014 Muthu Poojarthi - 4-121.ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಹೊಸವಕ್ಲು ಮನೆ. PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202230000000018/05/2022
110300268015 Leelavathi - 4-120.ಹಿಮರಡ್ಡ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202230000000013/05/2022
110300268016 ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - 4-125.ಅಗ್ಗಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300268017 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - 4-126A.ಅಗ್ಗಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202220000000012/05/2022
110300268018 ಸುನಂದ - 4-182.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ. ವಿದ್ಯಾನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268019 ಸಂಜೀವ ಮೇರಾ - 4-100.ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಕ್ಕಿ ಮನೆ.ಶಿರ್PHH(NK) / NCS------400000000-
110300268020 ಆನಂದ - 4-140A.ಮಕ್ಕಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268021 ಕರಿಯ - 4-158. ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202225000000013/05/2022
110300268022 ಲೀಲಾ - 4-144.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಮಾರಂಗಲು.ಶಿರ್AAY(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202235000000018/05/2022
110300268023 Sumathi - 4-153. ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಿದ್ಯಾನಗರ.ಮAAY(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202235000000018/05/2022
110300268024 ಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ - 4-179.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ವಿದ್ಯಾನಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300268025 ಜಲಜ - 4-183B.5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ.ಮಕ್ಕಿ.ಶಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300268026 ವಿಮಲ - 4-176.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ. ವಿದ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202210000000017/05/2022
110300268027 Premalatha - 4-132A.ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ವಿದ್ಯಾ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****427310/05/2022FPS****427310/05/202220000000010/05/2022
110300268028 ಲಲಿತ ಕರ್ಕಡ - 4-169.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ವಿದ್ಯಾನಗPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202210000000011/05/2022
110300268029 ಜುಬೇದಾ - 4-168A.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202225000000011/05/2022
110300268030 Maimuna - 4-183F.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ವಿದ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268031 ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ - 4-162.ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ s/o ಪೂವಪ್ಪ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268032 ವಿಠಲ ಶೇರಿಗಾರ - 4-150.ಕಜೆ ಮನೆ.ಮಕ್ಕಿ. ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202210000000013/05/2022
110300268033 ne bi sow - 4-107A.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ವಿದ್ಯಾನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268034 Lalitha S Kotian - 4-184.ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ.5 ಸೆನ್ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202215000000016/05/2022
110300268035 Geetha - D/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೇರಿಗಾರ #೪-೧೮PHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202230000000012/05/2022
110300268036 ರತ್ನ - 4-171.ರತ್ನ ಆಚಾರ್ಯ. ವಿದ್ಯಾನಗರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
110300268037 ಬೇಬಿ - 4-187.5ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಮಕ್ಕಿ.ಶಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300268039 ಸೀತು - 4-182ಬಿ.5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಮಕ್ಕಿ. PHH(NK) / NCS------250000000-
110300268040 ಮೂಯ್ದಿನ ಸಾಹೇಬ್ - 4-165ಎ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಿ . ಶಿರ್ತPHH(NK) / NCS------300000000-
110300268041 ಮಗ್ಗು - 4-191B.ದೇವಿ ಕ್ರಪಾ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.PHH(NK) / NCS------100000000-
110300268042 ಹೇಮಾವತಿ - 4-183.ಹೇಮಾವತಿ ಚೇತನ್ ನಿವಾಸ.ಶಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202215000000017/05/2022
110300268044 Hazira - 4-181 5ಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಕ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300268045 ಐತಪ್ಪ - 4-198B.ದೋಣಿ ಬಾಗಿಲು. ಮಕ್ಕಿ. ಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268046 ಶಾಂತ ಶೇರಿಗಾರ್ತಿ - 4-209.ಗಂಟೆದೊಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300268047 Gulabi - 4-205.ಹೊಸಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------300000000-
110300268048 ಪ್ರೇಮ - 4-204.ಕಾಜಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268049 Shashikala - 4-210.ಮೆಲ್ದೊಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202215000000018/05/2022
110300268050 Suraksha - 4-219A.ಮಂಗಳ ಜಾರು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300268051 Sugandhi - 4-183C. ಕಿಶೋರ್ ನಿವಾಸ. ಮಕ್ಕಿ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202220000000018/05/2022
110300268052 ರತ್ನ - 4-243. ಕುಜುಂಬಡೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300268054 Sudha - 4-239.ಸಂತೋಷ್ ನಿಲಯ.ಶಿಮುಂಚೆ ಬಳಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202230000000016/05/2022
110300268055 ಆನಂದ - 4-195A. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ. ಮಕ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300268056 Mamatha - 4-158B.ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿಲಯ.ವಿದ್ಯಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202230000000017/05/2022
110300268057 ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗ - 5-251.ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗ s/o ಚೀಂಕ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268058 ರಾಬರ್ಟ್ ಡೇಸಾ - 5-158.ಕಜೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268059 ವಿನಯ - 5-120A.ಪಚ್ಚಾಡಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268060 ಕುಸುಮಲತಾ.ವಿ.ಜೈನ್ - 4-220. ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ. ಶಿರ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202220000000011/05/2022
110300268062 ಶೀನಾ - 4-96ಎ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202235000000017/05/2022
110300268063 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸೇರಿಗಾರ - 4-226.ಕೊಲ್ಪೆದಡ್ಡ ಮನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202215000000016/05/2022
110300268064 ಆಂದ್ರು ರೋಡ್ರಿಗಸ್ - 5-313 ಅಂಚೆ ಅಫೀಸ್ ಬಳಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300268065 ಏಮೀಲಾಯಾ ಗೋವಿಯಸ್ - 5-305. ಅಂಚೆ ಅಫೀಸ್ ಬಳಿ.ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202215000000016/05/2022
110300268066 ಸುಂದರಿ - 4-251.ಪೊಸವು ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202245000000013/05/2022
110300268067 ಮೋಹನ್ - 5-254.ಅಂಗಡಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202215000000013/05/2022
110300268068 ಖಾಸಿಂ - 4-180ಎ.5 ಸೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಿ. ಶಿರ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202230000000016/05/2022
110300268069 Jainabi - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ #೪-೧೬೯ ಎ,ಮಕ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202210000000017/05/2022
110300268070 Maimuna - 4-170A. 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ವಿದ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202215000000011/05/2022
110300268071 ಟೈಟಸ್‌ ಪಿಂಟೋ - 4-176A.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ವಿದ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/20225000000018/05/2022
110300268072 ಪ್ರಭಾಕರ್ - 4-183G.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ವಿದ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268073 nafiza - 4-181A.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ. ಮಕ್ಕಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202235000000014/05/2022
110300268074 ರಮಾಣಿ - 4-181 ಬಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಮಕ್ಕಿ .PHH(NK) / NCS------150000000-
110300268075 Sekeena - 4-66A. ಕುಂಬ್ರುದಡ್ಡ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110300268076 Isama - 4-52.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268077 ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ - 5-321.ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202215000000018/05/2022
110300268078 ಅಪ್ಪು ಆಚಾರಿ - 5-9.ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಶAAY(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202235000000017/05/2022
110300268079 ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರಿ - 5-9A. ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268080 ಬಾಬು - ಅಚ್ಚು. ದಡ್ಡಲಪಲ್ಕೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268081 Susheela - 5-18. ಸುದೀಪ್ ನಿವಾಸ. ದಡ್ಡಲಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268082 ಶೀನ - 5-20.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ದಡ್ಡಲ ಪಲ್ಕೆ.ಶPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300268083 ರಮೇಶ್ - 5-20A. ದಡ್ಡಲಪಲ್ಕೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268084 Babi - 5-27.ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202235000000016/05/2022
110300268085 ಕೂಸು - 3-5-27. 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಜೊಗೊಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300268086 ಗಂಗಮ್ಮ - 5-23.ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202220000000013/05/2022
110300268087 Shantha - 5-22. ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202235000000012/05/2022
110300268088 ಕೂಚ - 5-25A. ದಡ್ಡಲಪಲ್ಕೆ.Shirthady ViPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202225000000016/05/2022
110300268089 ಬೇಬಿ - 5-34.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೃಪಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268090 Shakunthala - W/O ರಘುರಾಮ #೫-೩೩೫, ಕಂಗಿತ್ತ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300268091 ಸತೀಶ್ - 5-91.ಸುಶಾಂತ್ ನಿಲಯ ಜಾರು ಪಕ್ಕಳ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268092 ಜಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೋ - 4-67B. 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202210000000014/05/2022
110300268093 Saroja - 5-87.ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಾರಂದ ಬಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202210000000018/05/2022
110300268094 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-70.ಅಂಬೆದ್ದು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268095 chandra kanthi - 5-323B.ಬಸದಿ ಬಳಿ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300268096 ಪೌಲ್ಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ - 5-74.ಮುಂಡೈಲು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268097 raviraja puvani - 5-89.ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300268098 Sunanda Madivala - 5-107A.ದಂಬೆದಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ.ಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202230000000016/05/2022
110300268100 Pushpa Shetty - ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ 5-104ಬಿ ದಂಬೆದಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268101 ಚೆಲುವಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-104. ತಾರೊಲ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268102 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುಶೀಲ - 5- 313 ಬಿ ಜನನಿ ಕೃಪಾ ಅಂಚೆ ಕಛೇರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300268103 ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-115A.ಪಣಂಬಿಲ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ಕಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202210000000016/05/2022
110300268104 prema - 5-311.ಗೋಪಾಲಕ್ರಷ್ಣ ನಿಲಯ.ಮಾರ್ಕೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268105 ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-132.ಬನಶ್ರೀ ನಿವಾಸ.ಕಜೆ.ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202215000000011/05/2022
110300268106 ಸೀತಾ ಪೂಜಾರಿ - 5-148.ಗುಂಡಡಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಕಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268107 ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-151.ಗುಂಡೊಡಪ್ಪು ಹೊಸಮನೆ.ಕಜೆ. ವPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268108 ಜಯಂತಿ - 5-163.ಗುಂಡಡಪ್ಪು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300268109 ಸದಾನಂದ - 5-165C. ಗುಂಡಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202225000000017/05/2022
110300268110 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - 5-156. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ. ಕಜೆ. ಶಿರAAY(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202235000000016/05/2022
110300268111 ಸಂಕ್ರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 5-157.ಶಿವಾನಿ ಶಂಕರಿ ನಿವಾಸ.ಕಜೆ.ಶPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202225000000016/05/2022
110300268112 ದೇವಕಿ - 5-157A.ಕಂದಿರು ಬಳಿ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202215000000011/05/2022
110300268114 ಸುಂದರ - 5-47A. ಸುಂದರ S/O ಬೋಗ್ರ.ದಡ್ಡಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202220000000013/05/2022
110300268115 ಶಾರದ - 5-183.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268117 ಸಲ್ವಾದೊರ್ ಗೊವನ್ - 5-178 ರಾಂಕಿದೇಲು ಮನೆ ಕಜೆ ಶಿರ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268118 Sudha - 5-186.ತೋಟ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022---200000000-
110300268119 ಸುಮಿತ್ರ ನಾಯ್ಕ - 5-182, ಕಜೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202210000000018/05/2022
110300268120 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 5-194.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಕಜೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268121 Harini - 5-205A. ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಿಲಯ. ಕಜೆ.ಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202220000000013/05/2022
110300268122 ಸುರೇಶ - 5-208. ಅಳೆಂಬದಡ್ಡ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202225000000012/05/2022
110300268123 ಸಂಜೀವ ಪುಜಾರಿ - 5-207.ಹಲೆಂಬದಡ್ಡ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300268124 Vasanthi - 5-206.ಹಲೆಂಬದಡ್ಡ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202210000000017/05/2022
110300268125 Meena Poojarthi - 5-209 ನಂದಾದೀಪ ಮನೆ ಕಜೆ ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202215000000018/05/2022
110300268127 ಗಿರಿಯಮ್ಮ - 5-62A.ಭಂಡಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268129 ಚುಕುಡಿ ಹರಿಜನ - 5-228.ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ನಿಲಯ.ಚರ್ಚ್ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300268130 ಗೋಪಾಲ - 5-235.ಜಯಶ್ರೀ ನಿವಾಸ.ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110300268131 ವಸಂತಿ ಮೊಲ್ದಿ - 5-252.ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ .ಮುಖ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202225000000018/05/2022
110300268132 ಅಪ್ಪಿ ಮೊಯಿಲ್ದಿ - ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268133 ಶ್ರೀಧರ - 5-237. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ.ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300268134 kamala - 5-41. ಗೆಂದೊಟ್ಟು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300268135 ಕುರುಂಬಿಲ - 5-236A. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ.ಶಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202220000000012/05/2022
110300268136 ವನಜ - 5-236.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268138 Sharada - 1-218.ದರ್ಖಾಸು ಹೊಸ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268139 Girija - 1-222.ಕುದ್ಕೋಳಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202230000000011/05/2022
110300268140 ಮುಟ್ಟಿ - 1-95A. ಮುಟ್ಟಿ w/o ಸುಂದರ.ಮಂಜೊಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202230000000013/05/2022
110300268141 ಬಿರ್ಕುಲ ಹರಿಜನ - 1-101.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202215000000016/05/2022
110300268142 Leela - W/O ರಘು ಪೂಜಾರಿ #೧-೧೦೦,ಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300268143 Sunanda - 1-223A.ದರ್ಖಾಸು ಕುದ್ಕೋಳಿ ಮನೆ.ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202235000000012/05/2022
110300268144 ಬಿಜಿಲು - 1-121A.ಮಂಜೊಟ್ಟು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268145 ಕರಿಯ - 1-186.ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202210000000011/05/2022
110300268146 Girija Poojarthy - 1-182. ಮೂಡುಬರ್ಕೆ ಮನೆ. ವಾಲ್ಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268147 Sumithra - 1-257.ಕೋಂಕೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾAAY(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202235000000012/05/2022
110300268148 appi pujari - 1-180. ಮುಡುಬರ್ಕೆ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300268149 ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - 1-256.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಕಲಾಯಿ ಬಳಿ. ವPHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202220000000014/05/2022
110300268150 ಚಂದ್ರವತಿ - 1-238ಎ. ಕಲಾಯಿ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268151 Sunanda - 1-224. ದರ್ಖಾಸ್ ಕುದ್ಕೋಳಿ ಮನೆ.ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202210000000017/05/2022
110300268152 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-183. ಬರ್ಕೆ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ವಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202225000000014/05/2022
110300268153 Jany - 4-244(2).ಕುಜುಂಬಡೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300268154 ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ - 4-161.5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಿ ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202235000000014/05/2022
110300268155 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಲಿಯಾನ - 5-102A.ಅಶುಕಿ ಶೈಲಾ. ಮುರ್ಕಾಡಿ. ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300268156 Florine Saldana - 4-15A. ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ವಿಲ್ಲಾ. ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202215000000017/05/2022
110300268157 ವಾರಿಜ - 4-39. ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110300268158 Lalitha - 4-76.ಪುನ್ಕೆದೊಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202235000000018/05/2022
110300268159 ಸುನಂದ - 4-91.ನಾರ್ನಜಲು ಮನೆ. ಮಕ್ಕಿ.ಶಿರ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268160 Yamuna - W/O ಗೋಪಾಲ #೪-೧೨೩,ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268161 ರಾಜೀವಿ - 4-128. ಗುಂಡ್ಯಾರು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268162 ಮೈಮುನಾ - 4-179A.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ. ವಿದ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202235000000013/05/2022
110300268163 Sumathi - 4-182A.ನಿತೇಶ್ ನಿವಾಸ.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268164 ವಸಂತಿ - 4-183A.5ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ವಿದ್ಯಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268165 ಜಗದೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ - 4-147B.ಸೌಮ ನಿವಾಸ. ಮಕ್ಕಿ. ಶಿರ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268166 ಎನ್.ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ - 4-159 5ಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಕ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110300268167 Maimuna - 4-177A.ಶಮೀಮಾ ಮಂಜಿಲ್.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300268168 Rahamath Unnisha - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಕ್ #೪-೧೯೩,ಪಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268169 ಆಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ - 4-247.ಕುಜುಂಬಡೆ ಮನೆ.ವಿದ್ಯಾನಗರ. PHH(NK) / NCS------250000000-
110300268170 ದೇವಕಿ - 4-249. ಹೊಸ ಮನೆ.ಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ. ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202220000000014/05/2022
110300268171 ಮೋಹಿನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 4-248A ಪೊಸವು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/20225000000017/05/2022
110300268172 UMAVATHI - 4-88 ಡಿ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300268173 ಮೋಹಿನಿ - 5-11.ಮೋಹಿನಿ ನಿಲಯ.ದಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300268174 Meenakshi Shetty - W/O ಲೇಟ್ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ #೫-೧೨೭,PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202230000000018/05/2022
110300268175 Appi Poojary - W/O ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ #೫-೧೨೫,ದರ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300268176 ವಿಜಯ - 5-123.ಪಚ್ಚಾಡಿ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300268177 ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-133. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್.ಕಜೆ.ಶಿರ್ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268178 Shanthamma - 5-184. ಕಜೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202215000000014/05/2022
110300268179 ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯ್ಕ್ - 5-185.ತೋಟ ಮನೆ. ಕಜೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202210000000011/05/2022
110300268180 ಅಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ - 5-195. ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202235000000012/05/2022
110300268181 ಪ್ರೇಮ - 5-92.ಇಂಗ್ಡೇಲ್ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268182 ಪ್ರಭಾಕರ - 5-92ಎ. ಇಂಗ್ದೇಲು ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268183 ಗೀತಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 4-25.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268184 ಡೀಕಯ್ಯ - 5-190. ಲಾಂಬುದೇಲು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300268185 ವೆಂಕಟೇಶ ಆಚಾರ್ಯ - 5-344.ಕುಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268186 ಮಂಜುನಾಥ - 5-176.ಕಂದಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202235000000017/05/2022
110300268187 GEETHA - 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300268188 Shankara - 4-158A.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ವಿದ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300268189 ತುಳಸಿ - 4-182E.ತುಳಸಿ ನಿವಾಸ.5ಸೆನ್ಸ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202215000000018/05/2022
110300268190 ಕುಸುಮ - 4-73 ಹೊಸಮನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****427314/05/2022FPS****427314/05/202210000000014/05/2022
110300268191 Siriyamma - 4-154B.ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾPHH(NK) / NCS------500000000-
110300268192 ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-110.ಪಣಂಬಿಲ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268193 ಜಾನಕಿ - 4-69. ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ .ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ.ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300268194 Padmavathi Poojarthi - 4-76A. ದಡ್ಡು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಶಿರ್ತPHH(NK) / NCS------50000000-
110300268195 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ - 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಕ್ಕಿ.ಶಿರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300268196 ಅಸ್ಯ - 5-181D.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ಶಿರ್ತಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202220000000013/05/2022
110300268197 ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗ - 5-254A.ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202225000000018/05/2022
110300268198 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ - 4-194A.5 ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ.ವಿದ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202230000000011/05/2022
110300268199 Zeenath Banu - 4-28. ಬಂಗ್ಲೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202235000000017/05/2022
110300268805 Manjakku - W/O ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #೪-೯೪, ನPHH(NK) / NCS------450000000-
110300268806 Shobha - 5-149 ಗುಂಡಡಪ್ಪುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಶಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300268807 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-104A. ತಾರೋಲ್ದಪಲ್ಕೆ ಮನೆ. ಶಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300268914 ಗ್ರೇಸಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ - 4-199.ಉಜುರ್ಲಿ ಮಜಲು ಶಿರ್ತಾಡಿ.ಶಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269934 ಸೆಫಿಯಾ - 4-180C.5 ಕಾಲೋನಿ.ವಿದ್ಯಾ ನಗರ. ಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****427311/05/2022FPS****427311/05/202225000000011/05/2022
110300269935 Dejamma Shetty - 5-115.ಪಣಂಬಿಲ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ.ಶಿರ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/20225000000016/05/2022
110300269936 ವಾರಿಜ - 5-165B.ಗುಂಡಡಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202215000000013/05/2022
110300269937 ಡೇನಿಸ್ ಲೋಬೋ - 1-97A.ಡೇನಿಸ್ ಲೋಬೋ. s/o ಪೌಸ್ತಿನPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202215000000017/05/2022
110300269938 ಶಕುಂತಲ ಡಿ.ಜೈನ್ - ಮನೆ ನಂ 5-101. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಿಲಯ. PHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202215000000012/05/2022
110300269939 Zohara - 4-168. ಝೊಹರಾ w/o ಹನೀಪ್ ಮಕ್ಕಿ 5PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300284604 ಜೆಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ - 3-164.ಸುಶೀಲ್ ಭಾಗ್.ಜೋಗೊಟ್ಟು.ವಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284608 ಅಬ್ದುಲ್ಲ - 1-234A.ನಫೀಸ ಮಂಜಿಲ್. ವಾಲ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284609 ನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್ - 4-20(11)ಗುರು ಕೃಪಾ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284645 Philomena Pinto - 4-31A. ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಗೋವು ಅಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286648 ಶಾಂತ ರಾವ್ - 4-216 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಮನೆ ಶಿರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286652 ಶಂಕರ - 4-19.ಭ್ರಾಮರಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಶಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286654 ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 4-48.ಭಂಡ ಶಾಲೆ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286655 ಡಾ/ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ - 4-248.ಸರಸ್ಡತಿ ಸದನ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286660 Michael Pinto - 4-195. ಉಜುರ್ಲಿ ಮನೆ.ಮಕ್ಕಿ. ಶಿರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286669 ಹೆರಾಲ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - 5-5.ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಂ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286670 ಎಮ್.ಎಮ್.ಜೋಸೆಫ್ ಎಮಿಲಿಯನ್ - 5-15 ಸನ್ ಶೈನ್ ಮನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286671 BIJI LOBO - 5-15A. ಹಿಲ್ ವ್ಯೂವ್ ಮನೆ. ದಡ್ಡಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286677 ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ - 4-268-14. ಅದಿತ್ರಿ ನಿಲಯ. ಶಿರ್ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286688 ಅಪೋಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ - 5-240.ಮರಿಯಾ ವಿಲ್ಲಾ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286690 ಶಾಂತಲ R ಸಾಲ್ಯಾನ್ - 5-61. ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಿವಾಸ. ಶಿರ್ತಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286692 ಮಾರ್ಕು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - 5-255.ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ವಿಲ್ಲಾ.ಶಿರ್ತಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286694 ಹೆಲೆನ್ ಮರಿಯ ಲೋಬೊ - 5-199. ಕುಕ್ಕೆತ್ತೋಡಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286698 ಎವುಜಿನ್ ಡಿಸೋಜ - 5-343.ಡಿಸೋಜಾ ವಿಲ್ಲಾ.ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286700 siril - 5-59.ಪಿಂಟೋ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286701 Stella Fernandes - W/O ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫೆನಾ೯೦ಡಿಸ್ #೫-೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286702 efrisina - 5-350 ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹಿಲ್ ಶಿರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286704 ಜೋನ್ ಎಫ್ ಪಿಂಟೊ - 5-223.ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೃಪಾ.ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286711 ಶೀಲಾ - 4-185. ವರುಣ್ ನಿವಾಸ. 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286719 Rada - 4-131ಎ. ಶ್ರೀಧಾತ್ರಿ ಮನೆ. ವಿದ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286720 ಸುಕುರು - 4-47.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286722 Shobha A - W/O ಸಂತೋಷ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಲ್ದಾನ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286730 ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ - 4-33A. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ.ಶಿರ್ತಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286733 Nafeesa - W/O ಎಮ್ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲ #೪-೬ ಎ,ಇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286734 ಐವಾನ್‌ ಪಿರೇರಾ - 5-50.ಒಡ್ರಾಯಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286735 ಪ್ಲೋರಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - 5-145A.ಕೊಂಕಣ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ.ಕಜೆ.ಶಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286752 Winnifred Gracy Pinto/Cardoza - 5-58.ಡ್ರೀಮ್ ವಿವ್ ಮನೆ. ಚರ್ಚ್ ರಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286753 ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ವೆರೋನಿಕ ಡಾಯಸ್ - 5-218.ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶ್ಯಾಡೋ. ಶಿರ್ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300286755 ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-109.ಪಣಂಬಿಲ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293926 ರತ್ನ - 3-122.ಪರಟ ಮನೆ.ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ &NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294995 ನಾರಾಯಣ ಸಾಲ್ಯಾನ್‌ - 5-81. ಪುತ್ತಿಲ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ. ಶಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294996 vishalaxi - 4-33 ನಂದಾಡಿ ಮನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294998 Rekha - W/O ಸಂತೋಷ್ #೪-೮೪,ಅಮಣಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295000 ಹರೀಶ್ ಭಟ್ - 4-191ಎ.5 ಸೆನ್ಸ್.ವಿದ್ಯಾನಗರ.ಮಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300295002 ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ - 4-221.ಬಂಗಾರ್ ಬೆಟ್ಟೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295007 Christine Fernandes - 5-137.ಕಜೆ ಮನೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295012 ಗಿರಿಜ - 5-338. ಸೂದೆಮೇರು ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295013 ಜಯನಂದ ಎನ.ಶೆಟ್ಟಿ - 5-43.ಗೆಂದೊಟ್ಟು ಹೊಸಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295015 Shivamma - ಲೇಟ್ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 5-211 ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295020 ಸುಧಾಕರ - 4-79.ಕಲ್ಯಾರಡ್ಡ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295023 Gretta Pinto - ಐವನ್ ಪಿಂಟೊ 5-349 ಎ ಎರಿಲ್ ಮೆನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300324020 ಹೆನ್ರಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 5/271, "ಡಿವೈನ್ ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300324599 Jalajakshi - 4-198(C)5ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ವಿದ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202210000000016/05/2022
110300324606 Asiya - 4-160(B)ಬದ್ರಿಯಾ ಮಂಜಿಲ್. ಮಕ್ಕಿ.PHH(NK) / NCS------50000000-
110300324666 Lalitamma - ಎಸ್. ಬಿ ಜನಾರ್ಧನ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ಜುನಾPHH(NK) / NCSBiometric****427318/05/2022FPS****427318/05/202230000000018/05/2022
110300325273 Rukiya - 4-160A 5ಸೆನ್ಸ್ ವಿಧ್ಯಾನಗರ ಮಕ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****427313/05/2022FPS****427313/05/202215000000013/05/2022
110300325838 CHANDRAPPA - ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಕ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300326664 ಅಂಬ್ರೋಜ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ - 5-345A.ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ.ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327052 Elias Pinto - 5-73.ಪಿಂಟೋ ವಿಲ್ಲಾ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300328050 Kurumbila - 5-231.ಕೊಲ್ಪೆದಡ್ಡ ಶಿಮುಂಜೆ ಮನೆ. PHH(NK) / NCSBiometric****427316/05/2022FPS****427316/05/202220000000016/05/2022
110300328084 Akshatha - ದೀಪ್ತಿ ನಿವಾಸ ಕಲಾಯಿ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****427317/05/2022FPS****427317/05/202220000000017/05/2022
110300328453 Revathi.S - 4-39C.ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೃಪಾ.ಗರಡಿ ಬಳಿ. PHH(NK) / NCS------200000000-
110300328555 Kalayani Poojarthi - ಪಚ್ಚಾಡಿ ಮನೆ.ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅPHH(NK) / NCSBiometric****427312/05/2022FPS****427312/05/202215000000012/05/2022