REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100188553 Noorjahan - ಕೆ ಹಸನ್ ಸಾಹೇಬ್ 3-31-ಡಿ ಅಝ್ಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158152 Ambhavathi - C/O ಗಂಡ- ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2-191 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158269 Nalini - W/O: ಸುರೇಶ ಮೂಲ್ಯ ವಿಘ್ನೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158674 Rathna - W/O ಶೇಖರ 2-196 ಬಂಗೇರಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202225000000018/05/2022
110300158706 MALLIKA - 2-50 ಅಪ್ಪು ನಿವಾಸ ಪೆರ್ಮುದೈಲ್ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158718 Baby - W/O: ಅಣ್ಣಿ ಪುಜಾರಿ 2-17 ಕೆಂಪೂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300158720 Sulochana - W/O: ಗೋಪು ಪುಜಾರಿ 2-12 ಪೊಸಲಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202235000000016/05/2022
110300158730 Koosu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪ 2-119 ಬರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****373317/05/2022FPS****373317/05/202215000000017/05/2022
110300158764 Shankar Poojary - S/O: ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ 2-92 ಮೂಡುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158805 Leelavathi Yane Neelamma - W/O: ವಸಂತ 2-85 ನೀರಲ್ಕೆ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300161173 JYOTHI - 2-202 ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾಂಬ ನಿವಾಸ ಮೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161190 Sunanda - 2-228 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಯಾ ಡೆಕ್ಕಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300161191 ಮಾಲತಿ - W/O: ರಾಜೇಶ #2-64(2) ಅಳಿಮಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202215000000018/05/2022
110300161192 Alice D Cunha - 2-59 ರಾಮ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300161202 Shobha - 1-125-1 ಅಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300161217 Shambhavathi - 2-199 ಪಂಚಶ್ರೀ ಬೀಜಾದಡಿ ತಂಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202220000000018/05/2022
110300161856 KUSUMA - 2-230 ಡೆಕ್ಕಲ್ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162053 LAXMI - 2-13 ಜೊಗೊಟ್ತು ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300162254 Rupina Fernandes - 1-89 ಲೀನಾ ವಿಲ್ಲಾ ಭೂತರಾಜ ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162376 Rosy D Cunha - 1-89 ಲೀನಾ ವಿಲ್ಲಾ ಭೂತರಾಜ ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202220000000018/05/2022
110300162518 Kamala - ಕಲ್ಲಪ್ಪೆ ದರ್ಖಾಸು ಮೂಡು ಮಾರ್ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170035 Shakunthala - W/O: ಸರ್ವೋತ್ತಮ 2 - 37 ಹುಲ್ಲ ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170050 Sangeetha - W/O: ಸತೀಶ #2-43 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202210000000016/05/2022
110300170183 Lidwin D Souza - W/O: ಸುನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜ 2-83/1 ಶಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170190 Kavitha M - W/O ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ನಂ.2-25PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170199 Susheela - 2-97 ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೃಪಾ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300170328 Shwetha S - W/O ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆ ನಂ2-155/4, PHH(NK) / NCS------100000000-
110300170548 Vanaja Poojarthi - 1-77 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಪಾರಗುಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300170559 Harshala - 2-77 ಪೆರ್ಮುದೈಲ್ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170711 Jayalaxmi - W/O: ವಾಸುದೇವ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮೂಡುಮರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170722 Prema - W/O: ದಯಾನಂದ 2-86 ಬರ್ಕೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170748 Sesy - 2 - 75 ತಂಡ್ರಕೆರೆ ಮೂಡು ಮಾರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172589 Charithra - 1-209 ಬೆಳಿಯಾರು ಗುತ್ತು ಮನೆ ಅಚ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300174282 Sumithra - W/O: ಅಣ್ಣಿ ಆಚಾರ್ಯ 2-4 ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177720 GOPI - 2-135 ಬೀರ್ಲೊಡಿ ಮನೆ ತಂಡ್ರಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178740 VASANTHI - 2-190/ಏ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮೂಡುಮರ್ನಾಡುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178858 Sharada Poojary - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೂಜ ಪೂಜಾರಿ 2-142 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300179798 Pavithrakshi - W/O ಅಚ್ಚುತ ಭಟ್ 2-152(2), ಚಿನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179829 Apsa - ಇಬ್ರಹೀಮ್ 1-122/4 ಅಲ್‌ಶಿಫಾ ಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181394 Lalitha - W/O: ದಿ ಮಹಾಬಲ 2-191 ಪಾಯಿದೊಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300181505 Girija Bhat - 1-60 ಕುಕ್ಕುಡೇಲು ಮನೆ ಬೆಳುವಾಯಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183615 Sumithra D - W/O: ದೇವರಾಜ ಸುವರ್ಣ 2-7ಎ ಬೈದಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184463 Kusu Poojarthi - W/O ದಿ ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರಿ 2-132 ಕೆಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184919 VINANTHI - ಗಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ 2-72(ಏ), ಮಂಗಳದೇವಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185116 Bhaktha Gowri - 2-133 ಕುಡ್ಡ ಮನೆ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300185159 Mary Mendonsa - 1-56/2 ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ದರೆಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185884 Neethi R Shetty - W/O ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2/128/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186230 Leelavathi - ಸತೀಶ್ ಸವಿತಾ ನಿವಾಸ ಕುಮೇರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186438 RAJEEVI - 2-235 ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಕೃಪಾ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300186491 USHA - C/O (ಗಂಡ) ಸುರೇಶ್ ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186526 Cheluvamma - ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110300186740 Sunitha - ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸಮನೆ ಪೊಸಲಾಯಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186813 Shashikala - ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಯ ನಿವಾಸ, ಅಂಬಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186841 Usha - ಎನ್‌ ನೀಲಪ್ಪ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202220000000016/05/2022
110300186880 Sunitha - W/O ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸಮನೆ ದರ್ಖಾಸು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186932 Sulochana - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಹೊಸ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186992 SUJATHA - W/O ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಗರಿ ಮನೆ ಮೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236859 ಲಲಿತ - W/O.ದಿ.ಲೋಕಯ್ಯ ಮೇರ 2-172,ತಂಡ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****373317/05/2022FPS****373317/05/202235000000017/05/2022
110300236860 ಸುಂದರ ಮೇರ - S/O.ದಿ.ಕೂಕ್ರ ಮೇರ 2-174,ತಂಡ್ರ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300236861 KORAPOLU - W/O.ದಿ.ತೋಮ ಮೇರ 2-18(A),ತಂಡ್ರಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236862 ಕುಶಲ ಮೆರ್ತಿ - W/O.ಮೋಂಟ ಮೇರ 2-19, ತಂಡ್ರಕೆರೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236863 ಕಮಲ - W/O.ರುಕ್ಕಯ ಪರವ. 2-230,ಡೆಕ್ಕಲುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263437 Vasanthi - C/O ದಾಮೋದರ ಆಚಾರ್ಯ 2-183 ಗಾರಡPHH(NK) / NCS------350000000-
110300263438 CHIMIRI - ಕೋಂ,ದಿ.ಸಂಜೀವ, 2/144, ಅರ್ದಲ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300263439 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 2/131,ಹೊPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263440 ಯಶೋಧ - ಕೋಂ.ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ 2/131, ಧನಲಕ್ಷPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263441 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೋಂ. ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ 2/131, ಹೊಸಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263442 ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ 2-34,ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263444 Shakunthala Acharya - W/O.ರಾಮಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ 2-73,ಪವಿತ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263445 ಡೀಕಯ್ಯ - S/O.ದಿ.ಬಾಡಾ 1-17(A),ಮೂಡುಮಾರ್ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263446 ರಾಜೇಶ - ಬಿನ್.ದಿ.ಧರ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 2/220,PHH(NK) / NCS------300000000-
110300263447 ವಸಂತಿ - 2-134,' ಪುಣ್ಕಿದಡಿ ಮನೆ' ಮೂಡುಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263448 ವಸಂತಿ - 2-133,ಕೆಂಗಾಜೆ ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263450 ದಿನೇಶ - S/O.ದಿ.ಲೋಕಯ್ಯ 2-236,ಶ್ರೀ ದೇವಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263451 ಗುಲಾಬಿ - ಕೋಂ.ದಿ.ರಾಗು ಪೂಜಾರಿ 2-151, ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202220000000018/05/2022
110300263452 Devaki Poojarthi - W/O.ದಿ.ಮೋಂಟ 2-199,''ಬೀಜದಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263453 MEENAKSHI - W/O.ದಿ.ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-213,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263454 ಜನಾರ್ದನ ಬಂಗೇರ - ಬಿನ್. ಬಾಡು ಪೂಜಾರಿ, 2/209, ಕುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263455 HARINAKSHI - ಕೋಂ.ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 2/178, ಶPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263456 Gulabi - W/O.ದಿ.ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-208,ಕುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263457 ಶೀನ - S/O.ಗುರುವಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪೆ ಮನೆ ಮೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263458 ಬೈಲು ಯಾನೆ ಬೂದೆ - W/O.ಭೋಜ 2-64(A),ಶ್ರೀಲತಾ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263459 Sumathi - 2-114,'ಕಾಲ್ಯಾಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ' PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263460 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2-116,ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202215000000018/05/2022
110300263461 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ, 1/102A,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263462 PUVAMMA POOJARTHI - 2-102,'ಹೊಸ ಮನೆ' ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263463 ವಿಠಲ - 2-152,'ಅಬ್ಬನ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ' ಮುಡುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263465 Devaki - W/O.ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ 2-94,ಗುರುನಿಧಿPHH(NK) / NCS------450000000-
110300263466 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - W/O.ದಿ.ತುಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-95,ಅಂPHH(NK) / NCS------350000000-
110300263467 Jayanthi Poojarthy - S/O.ಬೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ 2-96, ಅಂಗಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263468 ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ - W/O.ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 2-112,ಕುಮೇರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263469 ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 2-138,ಹೊನ್ಯೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300263470 Benedikta - 2-124 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ತಂಡ್ರಕೆರೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300263471 ವಸಂತಿ - W/O.ದಿ.ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-120,ದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263472 Harinakshi - W/O: ಅಶೋಕ್ #2-80 ಅಗರಿ ಹೌPHH(NK) / NCS------500000000-
110300263473 GULABI - S/O.ದಿ.ಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ 2-186,ಶ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202225000000016/05/2022
110300263474 ವಸಂತ - S/O.ದಿ.ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ 2-46,PHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202220000000018/05/2022
110300263475 SOWMYA - ಗಣೇಶ 2-50 ಪೆರುಂಬುಡೈಲ್ ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202215000000016/05/2022
110300263476 ರಾಜೀವಿ - W/O.ಜಯ ಪೂಜಾರಿ 2-60,ದರ್ಖಾಸು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263477 Sheela - W/O: ಸುರೇಶ 2-87 ತಾರಿ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263478 ಚೆಲುವಮ್ಮ - W/O.ದಿ.ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 2-109(A),'PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263480 ಆಣ್ಣು - S/O.ದಿ.ಐತು ಪುಜಾರಿ 2-39,ಹುಲ್ಲಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263481 JAYANTHI - ಕೋಂ.ದಿ.ಶೀನ ಮೇರ 2/175, ತಂಡ್ರ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263482 ಸದಾನಂದ - ಬಿನ್.ದಿ.ಚಂದು ಯಾನೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮೇರ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263483 ಬೇಬಿ - 2-46 ,ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟು ಮನೆ, ಮೊಡುಮಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263484 Gulabi Mulyedi - ಬಿನ್.ದಿ.ಬೊಗ್ರ ಮೂಲ್ಯ, 2/31 ಹಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202220000000018/05/2022
110300263485 ಸುಮತಿ - W/O.ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-28,ದರ್ಕಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202225000000016/05/2022
110300263486 DHARNU - S/O.ದಿ.ಅಂತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 2-29,ಅಂಗೇPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263487 ವನಜ ಮೂಲ್ಯ - ಕೋಂ.ದಿ.ಜಯ ಮೂಲ್ಯ 1/27, ತಂಡ್ರಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****373317/05/2022FPS****373317/05/202220000000017/05/2022
110300263488 ಗಿರಿಜ ಮೇರ - W/O.ದಿ.ಕಾಡ್ಯ ಮೇರ 2-168,ತಂಡ್ರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263489 Vinaya - W/O.ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ 2-17,ತಂಡ್ರ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263490 ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತ ಸಾಂಲೇಸ್ - ಕೋಂ. ಡೇವಿಡ್ ಸಾಂತೀಸ್ 2/167, ತಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263491 JAYANTHI PUJARTHI - ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 2/106,ಪಿಜತ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300263492 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, 2/109PHH(NK) / NCS------50000000-
110300263493 Sunanda Poojary - W/O: ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2.108 ಬಿಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263494 ಆನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ಬಿನ್.ದಿ.ಬಾಬು 2/115, ಕಾಲ್ಯಾಡೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263495 ಲಲಿತ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-111, ಕುಮೇರು ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263496 ಸುನಂದ ಪೂಜಾರ್ತಿ - W/O.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-88,ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263497 RENUKA - ಕೋಂ.ದಿ.ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ 2/54, ಬೈಲPHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202215000000018/05/2022
110300263498 ಪುಷ್ಪ - W/O.ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2-128,ಮುಚ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263499 ಜಯ - S/O.ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-92,ಹೊನ್ಯೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263501 SHALINI - W/O.ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 2-82,ಎಸ್.ಎಸ್.PHH(NK) / NCSBiometric****373317/05/2022FPS****373317/05/202220000000017/05/2022
110300263502 ಶಾರದ - ಕೋಂ. ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ 2/98, ಅಂಗಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263503 KOGILE - W/O.ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ 2-211,ಪಲ್ಕೆ ಮPHH(NK) / NCS------450000000-
110300263504 ನಾಗಮ್ಮ - W/O.ರವಿ 2-210,ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮೂಡುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263505 leela - W/O.ದಿ.ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 2-143,ಕಲ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300263506 ಕೂಕ್ರ - 2-146(A),'ಅರ್ಥಲ ಬೈಲ್ ಮನೆ' ತಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263507 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಕೋಂ.ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ 2/195, ಹೊಸಮನೆ ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263508 monta mera - ಬಿನ್.ದಿ.ಬೊಗಟ ಮೇರ 2/173 ತಂಡ್ರಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263509 ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಮುತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2/171PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263510 susheela - ಬಿನ್.ದಿ.ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2/161,PHH(NK) / NCS------50000000-
110300263511 shakunthala - ಕೋಂ.ದಿ.ಚಂದು ಪೂಜಾರಿ 2/104,ಬಿಜತPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263512 Sunanda - S/O.ದಿ.ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ 2-53, ಕಕ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263513 V Sheela - W/O: ರಘು ಮುಗೇರ #2-64, ತಂಡ್ರಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263514 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮೇರ - S/O.ಮುದರ ಮೇರ 2-49,ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263515 Prameela - C/O ಸದಾನಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿವಾಸ ಪೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263517 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ - D/O.ದಿ.ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ 2-45,ಕೆಂಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263518 Ganesh - ಬಿನ್.ಅಣ್ಣಿ ಆಚಾರಿ, 2/47,ಕಲ್ಲಾಪPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263519 ರತ್ನ ಆಚಾರ್ತಿ - 2-47 (ಎ), W/O ಅಣ್ಣಿ ಆಚಾರ್ಯ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263520 ಎ.ಆನಂದ - S/O.ದಿ.ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-51,ಪೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263521 ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-49(A),'ಅಬ್ಬನೊಟ್ಟು ಮನೆ' ಮೂಡುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263522 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಿನ್.ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2/62 ಅಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263523 ವಿಮಲ - W/O.ದಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮೂಡುಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263524 ಭವಾನಿ - 2-180, ಗರಡಿ ಬಳಿ ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263525 ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ - S/O.ದಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ 2-77(ಎ)PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263526 ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-77, ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಮೊಡುಮಾರ್ನಾಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263527 SUJATHA - 2-187 ಕಂಬುಳದಡ್ಡ ಮನೆ ತಂಡ್ರಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263528 Laxmi - W/O.ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿ 2-188,'ಭೂತ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300263529 girija - S/O.ಮೋನು ಪೂಜಾರಿ 2-185,ದರ್ಖಾಸುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300263530 JAYANTHI - C/O ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 2-171(ಎ) ಸುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263531 ಜಲಜ ಪೂಜಾರಿ - W/O.ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 2-192,``PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263532 Sundari - S/O.ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 2-218,'ಬೈAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263534 ಸೀತು - W/O.ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 2-224,ದರ್ಖಾಸುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263535 VANAJA - ಬಿನ್.ದಿ.ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2/162,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263536 ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ 2-78,ಅಬ್ಬನೊಟPHH(NK) / NCSBiometric****010317/05/2022FPS****010317/05/202220000000017/05/2022
110300263537 Shashikala - W/O: ನಾಗೇಶ್ #2-103 ಅಗರಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263538 girija - ಕೋಂ.ದಿ. ತುಂಗಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2/12PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263539 ಯಶೋಧ - 2-127,ಕಂಬಳ ದಡ್ಡ ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263540 ಮಾರ್ಷೆಲ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಬಿನ್.ದಿ. ಜೋಸೆಫ್ 2/125,ಗೋಳಿ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202220000000018/05/2022
110300263541 Vanaja Acharya - S/O.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಆಚಾರಿ 1-204ಬೊಂಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263542 ಶೀನ ಪರವ - S/O.ದಿ.ಬೊಗ್ಗು ಪರವ 2-226,ಮಂಜುಶAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263543 Appi - 2-137, ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263544 Suguna - ಬಿನ್.ದಿ.ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2/93, ಅಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263545 ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ದಿ.ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ 2-52,ಹೊಸಮನPHH(NK) / NCS------500000000-
110300263546 ರತ್ನಾವತಿ - W/O.ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ 2-113,ಕುಮೇರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263547 yamuna - ಕೋಂ. ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2/200PHH(NK) / NCS------50000000-
110300263548 Geetha - ಬಿನ್.ದಿ.ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263549 Varija Yane Vijaya - W/O.ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-205,ಹಳೆಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263550 ಶಾಂತ - W/O.ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-181,ಗರಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263551 ಉಷಾ - ಕೋಂ. ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ 2/202, ಕಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263552 lalitha Poojarthi - 2-141, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಮುಡುಮಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263553 ಕಾವೇರಿ - W/O.ದಿ.ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-146, ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263554 LAXMI - 2-126 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ತಂಡ್ರಕೆರೆ PHH(NK) / NCS------450000000-
110300263555 ಕಲ್ಯಾಣಿ - 2-72,'ತಂಡ್ರ ಕೆರೆ' ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263556 Jayanthi Saliyan - 2-81 ಹೊಸ ಮನೆ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡು, PHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202220000000018/05/2022
110300263557 ಲಲಿತಾ - W/O.ದಿ.ಗಿರಿಯ 2-189,ಕುಮೇರು ಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263558 ವಿಜಯ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೋಂ.ಜಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2/ 139,ಸೌಮ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263559 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೋಂ.ಲೀಲಾಧರ ಬಿಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ, ಗುರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263560 ಶೀನ - ಬಿನ್.ದಿ.ಅಂಗರ 2/74A ತಂಡ್ರ ಕೆರೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263561 ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್.ದಿ.ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ, 2/67/2, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263562 ಬೂಬ ಹರಿಜನ - 2-145,'ಅರ್ಧಲಬೈಲ್ ಮನೆ' ಮೂಡುಮಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263563 ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, 2/163/1, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263567 ನಾರಾಯಣ - S/O.ದಿ.ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ 1-244,ಜ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110300266772 VANAJA - W/O ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 1-64ಬಿ ಅನ್ನಪPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202220000000016/05/2022
110300284408 ಬೇಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಕೋಂ.ದಿ. ಪದ್ಮನಾಭ, 2/241, ನೀರಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284416 Vanitha - ಕುಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 2-140 ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293797 ರಮೇಶ - S/O.ದಿ.ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-105,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324721 Dharnappa Poojary S/o Shivappa - 2-89(1),ಬರ್ಕೆ ಮನೆ ಮೊಡುಮಾರ್ನಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300326403 Sandhya - 2-152(A),ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಅಬ್ಬನೊPHH(NK) / NCS------100000000-
110300326587 KRISHNA.S.SALIAN - 1-234,ಮಡೆಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300327030 BHARATHI - 2-110,ಕುಮೇರು ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300327522 SUNANDA - W/O ಚೆನ್ನಯ.ಪೂಜಾರಿ 2-119, ಹಂಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300328064 TABURA MEERA - 2-164,ತಂಡ್ರಕೆರೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300328567 SUJAYA - 2-144,ಕಲ್ಲಾಪೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300328623 ANNI - S/O.ಕಾಡ್ಯ ಮೇರ 2-168(1),ತಂಡ್ರಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300328751 NEELAMMA - 2-70,ಕಲ್ಲಪ್ಪೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300328894 LAWRANCE SANCTIS - 2-123,ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300329460 Sunanda - 2-31(1),ಓಂ ನಿವಾಸ್ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300331716 ಸುಜಾತ - 2-74(1),ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಮನೆ,ತಂಡ್ರಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331722 SUGUNA - C/O ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ 2-109(ಬಿ) ಬರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333087 SURESH - 2-130, ಕೊಂಚಾಲು ಹೊಸಮನೆ, ಮೂಡುಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333766 SUJATHA - W/O.ವಿಶ್ವನಾಥ 2-97(1),ವಿಶ್ವಾಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300335871 ANITHA POOJARTHI - W/O.ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 2-151(1),ಗೂವೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300337308 Meena - ಕೋಂ.ದಿ.ವೆಂಕಪ್ಪ 1/198 ಗುತ್ತ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300337745 ಶಕುಂತಳ - ಕೋಂ.ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 2/138/1 ಏPHH(NK) / NCS------250000000-
110300337746 Girija - ಕೋಂ.ದಿ.ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 2/128 ರಾಜPHH(NK) / NCS------350000000-
110300337749 Sundari Poojarthi - ಕೋಂ.ದಿ.ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2/91 ಬರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300338047 shobha - ಸುಧಾಕರ 2/98(1) ಚರಣ್ ನಿವಾಸ ಬರPHH(NK) / NCSBiometric****373317/05/2022FPS****373317/05/202225000000017/05/2022
110300338535 Vidyavathi - ಕೋಂ.ವಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ 2/4/1 ಕೊಡಪಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300338536 JAYANTHI - ಕೋಂ.ಗುಣಶೇಖರ 2/230/ಬಿ ಡೆಕ್ಕಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300338537 JAYANTHI - ಕೋಂ. ಅಚ್ಚುತ ಆಚಾರಿ 2/206 ಹೊಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300338860 Savithri - ಕೋಂ. ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ 2/107 ಗುಮPHH(NK) / NCS------400000000-
110300338872 Radu - ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2/130 ಕೋಂಚಾಲು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300338873 Saraswathi - ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ 2/197 ಹೊಸಮನೆ ಮೂಡುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338874 ಕಮಲ - ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2/15 ಜೋಗೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300338875 Devaki - ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2/223 ಕೊಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300338876 Pavithra - ಪ್ರಶಾಂತ್.ಎನ್.ಪೂಜಾರಿ 2-182 ಮೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300338877 Shashila - ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2-187/1 ಅಮ್ಮ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300339510 Jecintha DCunha - ಕೋಂ.ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ ಕುನ್ಹ 2/56 ಕಕPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202220000000016/05/2022
110300341855 PREMA - 2-217 ದೇವಿ ಕೃಪ ಮನೆ ತಂಡ್ರಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300341902 Janaki - 2-227 ಶ್ರೀ ಅನುಗ್ರಹ ಡೆಕ್ಕಲ್ ದರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300342358 KALAVATHI - W/O ಎ ಜನಾರ್ಧನ ರಾವ್ 2-190(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------100000000-
110300342690 Vishala - ನವೀನ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300342691 Ammi Acharthy - W/O: ದಿ ಕೊರಗ ಆಚಾರ್ಯ 2-165 PHH(NK) / NCS------350000000-
110300342800 Sujaya - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುವರ್ಣ 2-187(2) ಶPHH(NK) / NCS------200000000-
110300343248 Sunitha - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಪಾಪಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ೨-೧೩೦PHH(NK) / NCS------200000000-
110300346594 KRISHNAPPA POOJARI - 2-100 ಕಕ್ಕುದ ಪಲಿಕೆ ಮೂಡು ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300347206 SAROJINI - 2-207 ಅಂಬಡೆ ಬೈಲು ತಂಡ್ರಕೆರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300347329 Ambavathi - W/O ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕೃPHH(NK) / NCS------250000000-
110300347587 GIRIJA POOJARTHI - W/O ಚೆಲುವಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-99 ಕುಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300347829 Shashikala - W/O ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2-147(ಎ) ಗುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300347884 Shobha - W/O: ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ 2-198,ಶಾಲಿನಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300349196 Jayashri Sundar Poojary - W/O ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ 2-35 ಅಂಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****373316/05/2022FPS****373316/05/202215000000016/05/2022
110300349197 Vijaya - W/O: ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ 2-203 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300349499 Leelavathi - W/O: ದಿ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2/33 ಹಂತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300349729 Jayanthi - 2-3 ಪ್ರತಿಮಾ ನಿವಾಸ ಗುಂಡಿಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300349730 Sunitha - ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಮೂಡುಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300349784 YASHODA - ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಗೌರಿ ನಿವಾಸ ಮಂಗಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110300349937 RAJESHWARI - W/O ಕೆ ಆರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮನೆ ನಂ 2-18PHH(NK) / NCS------200000000-
110300349967 Shambhavi - W/O: ಮುತ್ತಪ್ಪ 2-217(ಎ) ಮೂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300351777 Sumati Ravindra Shetty - W/O ದಿ. ರವೀಂದ್ರ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2-NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300354728 SUNANDA - W/O ರವೀಂದ್ರ ಮನೆ ನಂ.2-230 ಡೆಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300356380 Vanitha Hegde - 1-193 ದುಗನ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಚ್ಚರ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300356771 Girija - D/O: ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ 2-36 ತಂಡ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****010317/05/2022FPS****010317/05/202255000000017/05/2022
110300360141 Agnes D Cunha - W/O: ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿ ಕುಂಞPHH(NK) / NCS------200000000-
110300360992 LOKAMMA - C/O ಗಂಡ- ದಿ. ಸುಬ್ಬ ಸಿ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300361267 Sharadha - W/O ಚಂದ್ರಹಾಸ 2-4 ಕೊಡಪಟ್ಯ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300362008 Prema Poojary - W/O: ಮಹಾಬಲ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ #2-147 ಗPHH(NK) / NCS------350000000-
110300362268 Savitha - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-86 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300365459 Lakshmi - ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2-244(1) ಬರ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300366328 Vanaja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಿಯಣ್ಣ 2-139 ಕೆಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300367931 JALAJA - 2-160 ಅಳಿಯರೊಟ್ಟು ಮನೆ ತಂಡ್ರಕೆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300368393 Poul Lobo - 6-130/1 ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲ್ಕೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300369923 Cynthia Tellis - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಜಿಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ 2/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300369994 Prameela J - W/O: ಜಯ ಬಿ 2-139 ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370497 LALITHA JAIN - 1-26 ಉಳಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ದರೆಗುಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371312 Prema Ganesh Bangera - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಣೇಶ್ ಸಿದ್ದು ಬಂಗೇರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300371758 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ 1-145/1 ಪೆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372247 Radha - 2-289 ನಯನ ನಿವಾಸ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372497 Vishal - 1-1 10ಬಿಮಜಲೊಡಿ ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300372909 VASANTHI - ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್‌. ಕುಕ್ಯಾನ್ 1-90/3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373274 Keerthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 1-23NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373747 Naveena - 1-109 ಧರ್ಮನಡೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374350 Fathima Tabasum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 7-213NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374397 REVATHI - 1-105ಎ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂಚೆ ವಾಲ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374718 RADHA - 2-154 ಹಿತ್ತೀಲು ಮನೆ ತಂಡ್ರಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375231 M K Sadhana - W/O: ಎಮ್‌ ವಿ ಕಮಲಾಕರ್ #6-7, ಶಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375454 Leela - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ #1-80 ಮೈಂದಗುರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375726 Janaki - W/O: ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 5-54 ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300375750 Balakrishna Shetty - S/O: ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ #2-127 ಆಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300375989 Theresa Carol Fernandes - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಓಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ 2NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300376129 Kanthi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ #3-117NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300377422 Roopa Anil Kamath - ಬಿ. ಅನಿಲ್ ಕಾಮತ್ 2-284(1) ಕಾಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300377587 Veena.S.Shetty - W/O ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379444 Gulabi - W/O: ದಿನೇಶ್ ಪಿ.ಪೂಜಾರಿ # 2-11 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300379861 Jayalakshmi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-5NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380425 Irine D Cunha - W/O: ಲಿಯೋ ಡಿ ಕುನ್ಹ 2-57 ತೋಟ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380595 Thangi Madivalthy - 1-2ಎ ಬನರಟ್ಟ ಮನೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ದರೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top