REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200162242 Shashikala - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಶೋಕ 1-135ಎ ನಂದೊಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158123 Shobha - 11-110/1 ಲಚ್ಚಿಲ್, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300158194 Sunanda - 2-132 ಪಡ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158663 Tunjgamma Poojarthi - 2-115(4) ಬೈರೋಟ್ಟು ಮನೆ ಬೋರುಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158728 Latha - 2-66 ಗಣೇಶ್ ಕೃಪಾ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300158760 Jayanthi A Hegde - W/O: ಆನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ #2-124,ಕನ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300158761 Sheela - W/O ಶ್ರೀಧರ #೨-೧೧೫ಅ, ಬೈರೋಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158797 Prema - S/O: ದಿ ನಾಗರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ 2-133 ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300158831 SUSHEELA - W/O ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 2-223 ಮಮತ ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300160287 Sarojini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ 2-1PHH(NK) / NCSBiometric****010615/05/2022FPS****010615/05/202220000000015/05/2022
110300160582 Stella D Cunha - W/O: ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿ ಕುನ್ಹ 2-67 ಬೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161158 HARINAKSHI - 2-65, ಗಣೇಶ ಕೃಪಾ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300161198 Aruna - W/O ಶ್ರೀಧರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2-135/3 5PHH(NK) / NCS------100000000-
110300161824 SUNITHA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಸಾದ್ 1-99(3), ಬುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162020 Jani Poojary - 2-102, ಕೊಂಕೆ ದಡ್ಡ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300162043 Vijaya Hegde - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ಯಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ 2-54PHH(NK) / NCS------150000000-
110300165885 Mallika - 2-38/ ಬಿ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300166477 Pushpavathi - S/O ಯಶೋಧರ ಪೂಜಾರಿ 2/18 ಬೋರುಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300170103 Shobha - W/O: ಅಣ್ಣಿ ಮೂಲ್ಯ 2-58/ಬಿ2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170176 VARIJA - W/O ಶ್ರೀಧರ 2-27/ಎ ಆಯರೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170354 Yashodha - W/O ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ 2-140/( ಎ) ಅಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170462 PUSHPA - 2-17 ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300170757 Sushila Poojarthi - W/O: ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 2-118-ಬಿ ಮಂಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170762 Geetha - W/O ಗಣೇಶ್ 2-18ಇ ಪಡ್ಡಾಯಿಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172607 Asha - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ # 2-3/ಎ ದರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172610 Lakshmi - W/O: ವಸಂತ 2-90 ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****831117/05/2022FPS****831117/05/202220000000017/05/2022
110300174050 Shanthi - W/O ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ 2-126ಎ ಅನುಶ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174179 Vasanthi - W/O ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ #೨-೭೫ ಇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300174523 Pushpa - W/O ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ 2-52 ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300182328 SULOCHANA - 2-32 ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ವಾಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300184180 VASANTHI - 2-161 ಡೆಂಜಾರು ಮನೆ ಹೊಸ್ಮಾರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300184181 Sumathi - W/O ನಾರಾಯಣ 2-181/ಬಿ ಕೊರಿಯಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300184877 Annamma - W/O: ಎಮ್.ಎಮ್.ಜೋಸ್ # 137, ಮಂಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****010617/05/2022FPS****010617/05/202220000000017/05/2022
110300185210 Seetha - 2-109 ಎ ಪಂಜ ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185242 VIJAYALAKSHMI - S/O: ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 2-208 ಇಂPHH(NK) / NCSBiometric****831117/05/2022FPS****831117/05/202225000000017/05/2022
110300185245 Shantha - 2-106 ಉಮಲ್ದೋಟ್ಟು ಮನೆ ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186493 Kushala Puthran - W/O ಹರೀಶ ಬುನ್ನಾನ್ 2-47/ಎ ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110300236887 ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪ್ಪಿ - #2-78A ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆAAY(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202235000000015/05/2022
110300236888 LALITHA - #2-89 ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ 5ಸೆನ್ಸ್, ನೆAAY(NK) / NCSBiometric****010618/05/2022FPS****010618/05/202235000000018/05/2022
110300236890 ಸುನಂದ - #2-37ಎ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಬೋರು ಗುಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300236891 Susheela - #2-192 ಮಿಂಜಾಲು ಮನೆ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236892 rajamma - 2 -110 ಲಚ್ಚಿಲು ಮನೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ,AAY(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202235000000016/05/2022
110300236893 JAYANTHI - #2-58/B 5ಸೆನ್ಸ್ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ, ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300236894 ಗಿರಿಜ ಆಚಾರ್ತಿ - 2-146 ವಿಶ್ವಜ್ಞ ನಿವಾಸ ನೆಲ್ಲಿಕಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236896 ಕೂಸ ಹರಿಜನ - #2-193 ಮಿಂಜಾಲು ಮನೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236897 ಕಿನ್ಯಾನು - 2-147, ಮಹವೀರ ನಗರ ಹೊಂಪೆಟ್ಟು, ನAAY(NK) / NCSBiometric****010617/05/2022FPS****010617/05/202235000000017/05/2022
110300236901 Indira - 2-21 ಪೊನ್ನೊಟ್ಟು ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236910 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ಪೂಜಾರ್ತಿ - #2-220 ನಾಗನಿಧಿ ನಿವಾಸ ಇಂದಿರಾ ನಗAAY(NK) / NCSBiometric****831117/05/2022FPS****831117/05/202235000000017/05/2022
110300241317 ಪಜ್ಲುನ್ನಿಸಾ ಎಂ - 2-48 ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300241318 ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ - 2-55/ಎ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300241320 ಸುಶೀಲ ಆಚಾರ್ತಿ - #2-46/a ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241322 ಸುಶೀಲಾ ವಿ.ಕುಂದರ್ - # 2-142 ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೋಂಪೆಟ್ಟು ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300241323 Sarambi - #2-79 ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300241324 ಜನಾಬ್ ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಹೇಬ್ - 2-62, ಶಾರ್ಮಿನ್ ಮಂಝಿಲ್, ನೆಲ್ಲಿಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300241326 ಶ್ರೀಮತಿ ಖತೀಜ - #2-59b,ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241327 abdul Jalil - 2-55, ಎ.ಎಸ್.ಎ.ಮಂಜಿಲ್, ಬೋರುಗುಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300241862 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಮನೆ ನಂ 2-106/ಬಿ ಅಂಗರವಳ್ಳಿ ಹೊಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263808 Vishalakshi - 2-59 ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263809 Mamatha - 2-152-ಡಿ ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೋಂಪೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263810 ಯಮುನ - 2-89/ಎ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263812 Gulli - #2-83a 5ಸೆನ್ಸ್ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****831117/05/2022FPS****831117/05/202235000000017/05/2022
110300263813 Prema - 2-77/ಬಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263814 ಅಣ್ಣಿ ಪೊಜಾರಿ - 2-68,ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ನೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263815 Monika D39Cunha - 2-100/2 ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263816 jannamma - 2-59/1 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ,ಬೋರು ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263817 jani pujarthi - 2-51 ಬೋರು ಗುಡ್ಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263818 ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ - #2-58 ಕಮಲ ನಿವಾಸ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ, ನPHH(NK) / NCSBiometric****831118/05/2022FPS****831118/05/202220000000018/05/2022
110300263819 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರ್ತಿ - #2-75 ಲಕ್ಮ್ಷೀ ನಿವಾಸ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263820 Girija Moolya - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 2-75(ಸಿ) PHH(NK) / NCS------100000000-
110300263821 Gulabi - 2-75/ಎ ಕೃಷ್ಣ ನಿವಾಸ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202230000000016/05/2022
110300263822 devaki - 2-46 ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263823 ಸೀನಾ ಹರಿಜನ - 2-80,ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202225000000016/05/2022
110300263825 Laxmi - ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೊಂಪೆಟ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202215000000015/05/2022
110300263826 Sesamma - ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಹಾವೀರ ನಗರ, ಹೊಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202230000000015/05/2022
110300263827 Sharada - ಮಹಾವೀರ ನಗರ, ಹೋಂಪೆಟ್ಟು 2-156(3)PHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202230000000015/05/2022
110300263828 ಜಯಂತಿ - #2-156/4 ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೋಂಪೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263829 LALITHA - W/O ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 2-154/2 ಮಹಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263830 barathi - 2-156, ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೋಂಪೆಟ್ಟು, PHH(NK) / NCS------50000000-
110300263831 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - # 2-157 ಮಹಾವೀರ ನಗರ, ಹೋಂಪೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263832 ಪದ್ಮಾವತಿ - #2-209 ಇಂದಿರಾ ನಗರ,ಹೋಂಪೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263833 ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ - 2-154 ಮಹಾವೀರ ನಗರ, ಹೋಂಪೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263834 ಗಂಗಯ್ಯ ನಲ್ಕೆ - #2-153 ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೋಂಪೆಟ್ಟು 5ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263835 GULABI - C/O ಮಹಾಬಲ 2-184ಎ ವಿಶ್ವ ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263836 RAJEEVI POOJARTHI - 2-186(2), ಕುಮೇರು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263837 GULABI - 2-188 ಪಣಂಬೇರಿ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು PHH(NK) / NCS------450000000-
110300263838 radha pujarthi - # 2-190 ಕಂಗಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263839 ಜಯನಂದ - #2-191a ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಪಣಂಬೇರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263840 mutti pujarthi - ಮಜಲೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪಣಂಬೇರಿ ನೆಲ್ಲಿಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263841 ರೇವತಿ - ,2-50-ಎ ಅಕ್ಷಿತಾ ನಿವಾಸ ಬೋರು ಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263843 Shantha - #2-183 ಮಜಲೋಡಿ ಮನೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263844 ರಾಜು ಪೊಜಾರಿ - ಹೊಸಮನೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263845 Appi - ಕನ್ಯಂಡ 2-177PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263846 Shakunthala - ಹೇಮಾಮಾರು ಬೊರುಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263847 Yashodha - # 2-174-ಎ ಮಜಲು ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263848 ಚಕ್ಕಾ ಹರಿಜನ - ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ 2-174PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263849 Suhasini - # 2-175-ಎ ಬೈಲಬರಿ ಹೊಸಮನೆ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263850 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - #2-181ಎ ಕೋರಿಯಾರು ಮನೆ, ನೆಲ್ಲಿಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263851 ಮುದತ್ತಿ - #2-37 ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ದರ್ಖಾಸು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263852 JAYANTHI - #2-38-ಎ ಜನನಿ ನಿವಾಸ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263853 prabhavathi - #2-194-(1) ದಡ್ಡು ಮನೆ ಬೋರು ಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202210000000015/05/2022
110300263855 ಗುಣವತಿ - 2-92(1) ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಬೋರು ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263856 Beby - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರುದ್ರಯ್ಯ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****010617/05/2022FPS****010617/05/202215000000017/05/2022
110300263857 girija - #2-99-ಎ ಶೇಡಿಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263858 dogu pujari - #2-101 ಅಂಗಾರವಲ್ಲಿ ಮನೆ, ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263859 ಜಾನಕಿ - #2-103 ಕನರ್ಲೋಟ್ಟು ಮನೆ, ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202215000000016/05/2022
110300263860 ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರಿ - #2-126 ಹೊಸಮನೆ ,ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ನೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110300263862 ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ - 2-105 ಪಾಡಿ ಮನೆ,ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263863 Sunitha - W/O: ಜಯ ಪೂಜಾರಿ #2-105ಎ, ಸುಜನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263864 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - 2-104-ಎ ಪಾಡಿ ಮನೆ, ,ಬೋರು ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263865 ಚಂದ್ರು ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-108-ಎ ದರ್ಖಾಸು ಉಮಲ್ದೊಟ್ಟುಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263866 kamala - #2-114 ಬೈರೊಟ್ಟು ಮನೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263867 ಅಪ್ಪಿ - #2-111 ಬೈರೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ನPHH(NK) / NCS------350000000-
110300263868 ಬಾಗಿ ಹರಿಜನ - 2-113 ಬೈರೊಟ್ಟು ಮನೆ, ,ಬೋರು ಗುಡ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300263869 ಕಮಲ - 2-120 ಹೊಸಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263870 Vasanthi - #2-118-ಎ ರಾಬೆಟ್ಟು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300263871 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - 2-117-ಎ ನಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ,ಬೋರು ಗುಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263872 Rathna - 2-182-(2) ಹೊಸಮನೆ ,ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263873 Gulabi - 2-182 ಕಿರಿಂಬಿ ಮನೆ, ,ಬೋರು ಗುಡ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300263874 Girija - #2-176 ಕೃಷ್ಣ ನಿವಾಸ ಬಡಕೋಡಿ ಬೋರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263875 janaki pujarthi - ಸುವರ್ಣ ನಿವಾಸ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಬೋರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263876 Lalitha - #2-115(B)ಬಡಕೋಡಿ ಮನೆ ಬೋರು ಗುಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263878 sujatha - 2-12-(2) ನವೋದಯ ಮನೆ, ಅಳಿಯೂರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263879 ಆಚ್ಚಪ್ಪ ಮೇರಾ - 2-11 ಪಾದೆ ಮನೆ, ಅಳಿಯೂರು ಬಸದಿ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263881 ವಾರಿಜ - 2-15ಎ ದಡ್ಡು ಹೊಸಮನೆ ಅಳಿಯೂರು ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263882 LALATHA - # 2-22 ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263883 Vasanthi - ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ 2-16 ಪಡ್ಡಾಯಿಬೆಟ್ಟAAY(NK) / NCSBiometric****831118/05/2022FPS****831118/05/202235000000018/05/2022
110300263884 ವಸಂತಿ - #2-35ಬಿ ಮೂಡು ಮನೆ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263885 Chikkamma - #2-36 ಮೂಡು ಮನೆ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ, ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263886 prabhavathi - #2-100 ಹೊಸಮನೆ ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ, ನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263887 ಕಿಟ್ಟ ಪುಜಾರಿ - 2-30-(2) ಕುಂಟಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263888 ಸುನಂದ - 2-29 ದಡ್ಡ್ ದ ಬಾಕ್ಯಾರು ಹೊಸಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202235000000015/05/2022
110300263891 ಗಿರಿಜಾ - 2-6/ಎ ತಾರಿದ ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಅಳಿಯೂರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263893 ಕರಿಯ ಮೂಲ್ಯ - 2-20 ಮಿತ್ತೊಟ್ಟುಮನೆ, ಅಳಿಯೂರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263894 ವೆಂಕಮ್ಮ - 2-203 ಇಂದಿರಾ ನಗರ,ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263895 ಅಪ್ಪಿ - #2-202 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹೊಂಪೆಟ್ಟು, PHH(NK) / NCSBiometric****010617/05/2022FPS****010617/05/202245000000017/05/2022
110300263896 ವಿನೋದ - 2-207 ಇಂದಿರಾ ನಗರ 5ಸೆನ್ಸ್, ನೆಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263897 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ - #2-204 ಸಾಜಿದಾ ಮಂಝಿಲ್ ಇಂದಿರಾ ನಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263898 ಅಮೀನಾ - 2-145 ಹನೀಫ್ ಮಂಝಿಲ್ ಮಹಾವೀರ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****010617/05/2022FPS****010617/05/202225000000017/05/2022
110300263899 ಶಾರದ ಆಚಾರಿ - # 2-149 ಮಹಾವಿರ ನಗರ, ನೆಲಿಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263900 ಸುಂದರಿ - 2-148(2)ಮಹಾವೀರ ನಗರ ನೆಲ್ಲಿಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263901 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ - #2-148(3)ಮಹಾವೀರನಗರ ಹೋಂಪೆಟ್ಟು, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263902 ಪುಷ್ಪಾ - #2-149(3)ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಹೋಂಪೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202210000000015/05/2022
110300263903 ಸುನೀತ ಯಾನೆ ಗುಲಾಬಿ - #2-135(1)ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೋಂಪೆಟ್ಟು,PHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202215000000015/05/2022
110300263904 ದರ್ಣಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-152 ಹೊಂಪೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263905 sumithra - 2-206 ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****831118/05/2022FPS****831118/05/202220000000018/05/2022
110300263906 ವಸಂತಿ - #2-205 ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263907 ತುಂಗಮ್ಮ - 2-167/ಬಿ ಗಣೇಶ್ ಕೃಪಾ ಡೆಂಜಾರು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300263909 ಗುಲಾಬಿ - 2-160A ಪೊಟ್ಟು ಕೆರೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263910 ಪೂವಕ್ಕು ಪೂಜಾರ್ತಿ - #2-163ಎ ಬೊಗ್ಗುಪಾಡಿ "ಮಂಜುಶ್ರೀ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300263911 Gulabi - 2-133, ಪಡ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263915 Sevarin Fernandise - #2-49, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಬೋರು ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263916 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ - 2-152-ಎ, ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಹೋಂಪೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263917 ಬಿ ಫಾತಿಮಾ - 2-212 ಸಮೀರ್ ಮಂಝೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300263919 ವನಜ ಆಚಾರ್ತಿ - #2-38ಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಬೋರುಗುಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263921 ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2/95, ಕೊಂಡೆಜಾಲು ಮನೆ, ಬೋರುಗುಡ್ಡAAY(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202235000000015/05/2022
110300263922 bubu poojarthi - 2-54/ಎ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300263923 ಮರಿಯ ಬೇಗಂ - #2-58-ಎ ಅಸ್ಮತ್ ಮಂಝಿಲ್ ಬೋರುಗುಡ್AAY(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202235000000016/05/2022
110300263924 ಸುಮತಿ - #2-164, ಸುವರ್ಣ ನಿವಾಸ ಡೆಂಜಾರು, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263930 ರಘು ಯಾನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ - 2-106(ಎ) ಪಾಡಿ ಹೊಸ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263931 ರಾಜನ್‌.ಕೆ.ಟಿ - #2-52 5ಸೆನ್ಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಬೋರುಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263933 ಆನಂದ - 2-58ಡಿ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300263934 ಕುಸುಮಾವತಿ - ಪಡ್ಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300263937 Geetha - #2-137 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ ನೆಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300263938 sumathi - 2-18 ಪಡ್ಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300263939 Susheela - W/O ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ 2-133/ ಎ ಪಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263942 Isamma - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCSBiometric****010617/05/2022FPS****010617/05/202235000000017/05/2022
110300263944 ಸುನಂದ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ನಾಗ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****831117/05/2022FPS****831117/05/202230000000017/05/2022
110300263947 ಸುಗುಣ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಗುಂಪಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ ಮನೆ 2-4PHH(NK) / NCS------150000000-
110300263949 ಸುಧಾಕರ ಮಡಿವಾಳ - # 1-151 ದುರ್ಗ ನಿವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300263951 ಸುಮತಿ - #2-6a ಗುಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆ ಮಾಂಟ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300263952 ಚಂಪ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2/28-ಎ ಮೇಗಿನ ಪೆರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300264004 Shashikala Acharya - 1/24 ಹೊಸಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300264021 VIMALA - 2/41ಎ ಹೊಸಮನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****831117/05/2022FPS****831117/05/202220000000017/05/2022
110300264029 VASANTHI - ದರ್ಖಾಸು ಹೊಸಮನೆ , ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300264056 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಂಬಿರಿ - #1/79B ಹೊಸಮನೆ, ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300267021 SHESHAMMA - 1-130C, ಮೇಗಿನ ಮನೆ, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268754 ರತ್ನ ಭಂಡಾರ್ತಿ - # 2-57 ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೃಪಾ ಬೋರು ಗುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268755 ಶ್ಯಾಮಲ ಹೆಗ್ದೆ - #2-2ಡಿ ದೇವರಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ಮಾಂಟ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268758 ರಮೇಶ - #2-222 ಸುನೀತಾ ನಿವಾಸ ಇಂದಿರಾ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269103 Vasanthi - #2-187A ಪಣಂಬೇರಿ ಮನೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300269802 ಲೋಕಮ್ಮ - #2-72 ಸುಜಾತ ನಿವಾಸ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269803 Kamala Poojary - #2-160 ಪೊಟ್ಟುಕೆರೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300269805 Saroja - #2-70, ಬಾಲಾಜಿ ನಿವಾಸ ಬೋರು ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****831118/05/2022FPS****831118/05/202220000000018/05/2022
110300269806 ಪ್ರೇಮ - 2-65 ಬೋರ್ ಗುಡ್ಡೆ 5 ಸೆನ್ಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300284508 SITHAMMA - #2-152-ಬಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ನಿಲಯ ಮಹಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284524 ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ - 2-60, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300284585 ಧನ್ಯರಾಜ್ - 1-74.ಹೊಸಮನೆ.ಅಳಿಯೂರು. ವಾಲ್ಪಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286810 ಸುಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ - 1-113/ಎ, ಹೆಗ್ಡೆ ನಿವಾಸ ಬೋರುಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293856 VARIJA - #2-64,ಗಣೇಶ ಕೃಪಾ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ, ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293857 Latha - 2-64 A, ಗಣೇಶ ಕೃಪಾ,ಬೋರುಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293858 ಚಂದ್ರಾವತಿ - 2-48/ಎ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293863 Sujatha - # 2-160 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಡೆಂಜಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300293870 Dayakshi - 2-179 ಬನ್ನಂತಿ ಮನೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324509 Ramesha - ಮ ನಂ:2-211, ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹೊಂಪೆಟAAY(NK) / NCSBiometric****010615/05/2022FPS****010615/05/202235000000015/05/2022
110300325887 SHARADA - 2-166-1 ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ ಡೆಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327070 Shalini M - "ಯಶಸ್ವಿ" ನಿವಾಸ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202220000000015/05/2022
110300328929 Shashikala J. Hegde - 1-229A.ಹೊಸಮನೆ.ಮಸೀದಿ ಬಳಿ. ವಾಲ್ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300329032 Sathish Poojary - "ಧನಶ್ರೀ ನಿವಾಸ" ಬಡಕೋಡಿ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300329467 Narayana Poojary - ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****831117/05/2022FPS****831117/05/202220000000017/05/2022
110300329468 Reeta - ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300329522 ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ - #2-161B ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಂಝಿಲ್, ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202220000000016/05/2022
110300329524 ಬೇಬಿ - 2-105/ಎ ಅಂಗರವಳ್ಳಿ ಮನೆ ಬೋರುಗುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300329525 Rajani - 2-59/ಸಿ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ 5 ಸೆನ್ಸ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300331582 ಇಂದಿರಾ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ,ಹೊಂಪೆಟ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202225000000015/05/2022
110300331585 Jayanthi - ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನೆಲ್ಲಿಕಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331590 Annamma Thomas - ದರ್ಖಾಸು ವಡಕೇಕರ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರPHH(NK) / NCS------400000000-
110300331592 Sunanda - ಮಲ್ಲಬಾಕ್ಯಾರು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300331594 GIRIJA POOJARTHI - ಪವಿತ್ರ ನಿವಾಸ ಪಣಂಬೇರಿ ನೆಲ್ಲಿಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300331595 PREMA - ಪಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331600 Muthu Poojarthy - "ಸೂರ್ಯ ಕೃಪಾ" ಡೆಂಜಾರು ನೆಲ್ಲಿಕಾPHH(NK) / NCS------450000000-
110300331631 ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ - 1-127B, ಕಮಲಶ್ರೀ ಸದನ, ಪಾಡಿ ಹೊಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300332733 Baby - # 2-109 ಪಂಜಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300332919 Shilaja - ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಡೆಂಜಾರು, ನೆಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333524 Vijaya - ಪಂಜಮನೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202225000000016/05/2022
110300335080 VASANTHI - 2-191 ಮಿಂಜಾಲು ಮನೆ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300335083 ಸುಮತಿ - ಬುಡೆಂಗಮಾರು ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300335094 Chikkaya - #2-175 ಬೈಲಬರಿ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300336480 Pushpa - ಬಿನ್ ಲೋಕಯ್ಯ 1-105ಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300336527 Leela - ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-127 ಮಾತೃ ಛಾಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300337049 Helen d soza - ಹೆಲೆನ್ ಡಿ ಸೋಜ 2-40 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202210000000016/05/2022
110300337051 Husenabi - ಸುಲೇಮಾನ್ ಖಾನ್ 2-56 ಬೋರುಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------450000000-
110300337052 Kariyadu - ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-112 ದುರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337053 Jalaja Nalke - ಭೋಜ ನಲ್ಕೆ 2-195/ಎ ಮಿಂಜಕಲ್ಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300337056 Sulochanadevi - ದಿ|.ಆದಿರಾಜ ಆಳ್ವ 2-09/ಎ ಸುಂಕದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300337477 ಜಮೀಲ - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 2-224/ಎ ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300337478 Revathi - ದಿ| ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2-210 "ಧನ್ಯPHH(NK) / NCS------50000000-
110300337480 Sunanda - ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2-161/ಡಿ ದರ್ಖಾಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300337543 MEENA - ಮೀನ 2-166 ಡೆಂಜಾರು ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300337544 Rathna - ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2 113ಬಿ ಶಮಿತಾನಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300337550 Sunanda - ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ 2-33 ಅಗ್ಗಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300337555 Sundari Suvarna - ಡೀಕಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2-155 ಮಹಾವೀರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300337556 Shantha - ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-35 ಮೂಡುಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300338475 Appi - ಸತೀಶ 2-191/ಬಿ ಪಣಂಬೇರಿ ಹಿಮರಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202225000000016/05/2022
110300339195 Shantha - ವಿಠಲ ಬುನ್ನಾನ್ 2-47 ಸೌಮ್ಯ ನಿವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339199 Lalitha - ದಿ| ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ 2-119 ರಾಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339205 Ameena - ದಿ| ಸಲೇಮನ್ ಬ್ಯಾರಿ 1-54 ಹಿನಾಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300339351 LALITHA - ದೋಗು ಪೂಜಾರಿ 2-101 ಪಂಜದಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300339352 GIRIJA - ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 2-107 ಪಿಜತ್ತಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300339354 Pramoda - ದಿ| ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ 2-103ಎ ಪಂಜದಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300342106 Yashodha - W/O: ಬಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ #2-83 ಬೋರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300342169 Carmine Serrao - W/O: ಐವನ್ ಸೆರಾವೋ #2-48/ಡಿ ಸೆರPHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202210000000015/05/2022
110300342300 Laxmi - W/O ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-119/ಬಿ ಓPHH(NK) / NCS------200000000-
110300342402 RATHNA - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಅಂಚೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300342725 Neelamma Poojarth - 2-110 ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300342745 SHEELA - W/O ಸಂತೋಷ್ #2-31/ಬಿ ಆಗ್ಗಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300343192 CHIKKAMMA - S/O: ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರಿ #2-187, ಅನುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300343546 Venkamma Poojarthi - W/O: ದಿ ಜಿಂತ ಪೂಜಾರಿ #2-48/ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202220000000015/05/2022
110300343592 BIDUGU - 2-148-1 ಹೊಂಪೆಟ್ಟು ಮಾಂಟ್ರಾಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300343593 Vijaya - W/O ಜಗನ್ನಾಥ 2-132/ (ಎ) ಶ್ರೀ ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300343661 KINNI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110300347836 SAVITHA - W/O ರವಿ ಪೂಜಾರಿ 2-187/ ಬಿ ಮಾತೃPHH(NK) / NCS------150000000-
110300348433 Chandru - W/O ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-25\ ಎ ದಡ್ಡPHH(NK) / NCS------350000000-
110300349480 Prema - W/O ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 2-190(3) ಸುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300350499 RENUKA - ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ 2-226 ಇಂದಿರಾ ನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****831115/05/2022FPS****831115/05/202215000000015/05/2022
110300355799 SHARADA - W/O ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ 2-165 ಕೆಳಗಿನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356761 Prema - S/O: ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ 2-140 ನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356847 HARINAKSHI - W/O ಸದಾನಂದ ಮನೆ ನಂ.2-212/ಎ ಶಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300358623 Vanitha - W/O ಮಹಾಬಲ 2-114ಎ ಶಶಿ ಫಾರಂ ಬೋರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300359660 Rekha - C/O ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ 2-68/ಎ ಅನುಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****831118/05/2022FPS****831118/05/202215000000018/05/2022
110300360146 Rathna - 2-102(ಎ), ಅಂಗರ ಬಳ್ಳಿ ಮನೆ ಬೋರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300361088 Vinoda Poojarthi - ಬಾಬು ರವರ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ನಂ 2-18 ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300362054 Bittu - ಲೋಬ 2-127 ಬದಕೊಡಿ ಹೌಸ್ ಬದಕೊಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300362277 Lalitha - W/O ದಿ ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ 2-99 ಬುಡೆಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300366929 Vasanthi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ರಾಮಚಂದ್ರ 2-58/ಸಿ 5PHH(NK) / NCSBiometric****477412/05/2022FPS****477412/05/20225000000012/05/2022
110300367267 RATHNA - ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ 2-191(4) ಪಣಂಬೇರಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****831117/05/2022FPS****831117/05/202220000000017/05/2022
110300368289 Sundari - W/O: ಮೆಣ್ಪ 2-128, ಬಡಕೋಡಿ ಹೌಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370016 PRAKASHINI - C/O ಮೇಘರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ 2-74 ಹೆಗ್ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370017 SHANTHA HEGDE - 2-43 ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೋರುಗುಡ್ದೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371042 Reshma Aysha - W/O: ಬಿ ಎ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ # 1- 19NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371802 Shrimathi Vinaya - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಎನ್‌ ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ 1NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300371806 N Sheethal Kumar - ಎಸ್/ಓ ಎನ್‌ ಅನಂತರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373028 Jacintha Irine D'Sa - 1-146 ವಿನೋದ್ ವಿಲ್ಲಾ ವಾಲ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373903 Bharathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374328 Kusuma Hegade - W/O: ರವಿಕೃಷ್ಣ ಎ #1-44ಡಿ ಕಣಿಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375534 Norbert Cyril Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬೊನವೆಂಚರ್ ಪಿಂಟೊ 1-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375925 M D Pramoda - W/O ಎಂ ಧನ ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ೨-೧೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376876 Girija - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ 2-18/ಡಿ ಪೊನ್ನೊಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300377158 TEJAKSHI - ಗಂಡ:ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ #2-181,ಕೊರಿಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110300377500 William Rodrigues - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಕ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379351 Sunanda - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸೋಮಪ್ಪ 2-214 ದರ್ಖPHH(NK) / NCS------150000000-
110300380122 Indira Shetty - ದೇವಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ 2/188 ಅಂಗರಮಜಲು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300380457 Edvin Shanthi - W/O ಸೆಲ್ವಿಸ್ಟರ್ 2-55 ಕೊಡ್ತಾಯಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380544 Harinakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ 2-15 ಬಿ,ವಿPHH(NK) / NCSBiometric****010616/05/2022FPS****010616/05/202220000000016/05/2022
240200140354 Deepa George - ಜಾರ್ಜ್ ಜೋಸೆಫ್ 2-98 ಚ್ಚಿರಯಿಲPHH(NK) / NCS------200000000-
Top