REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150489 Zubaida Mohammed - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿ #16-17/22 ಅಫNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300150490 Dulaikha Banu - S/O: ಬಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ #16-97/13 ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300150556 Anisha - S/O: ದಿ|| ಪೋಡಿಯ ಬ್ಯಾರಿ #16-39NPHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202210000000017/05/2022
110300150584 Shameena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಕ್ ಹಮದ್ ಜಮಾಲ್ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300150830 Zahida - ಅಬ್ದುಲ್ ಆಝೀಜ್ ಡಿ/ನ:16-6/7 ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300150853 Mumtaz - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300150935 Unnisa - S/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಕ್ರಿ #17-2(2),NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151022 Nebisa - W/O: ಯು ಪಿ ಖಾಲಿದ್ #16-17-35 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151093 Zohara - W/O: ಯು ಎಸ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #16-97/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151102 Safeera - W/O: ಅಬ್ಲುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ #15-109/NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300151203 Rukya - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #15-84/69 ನಾಶೀಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151279 Maimuna - W/O: ಯು ಎಸ್‌ ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151616 Aisamma - W/O: ಯು .ಎಮ್.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151706 Ramlath - W/O: ಇಲ್ಯಾಸ್ #18-97/1 ಮುಕ್ಕಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152003 Ayeshathul Misriya - ಮುಸ್ತಫ ಡಿ/ನ 16/17/37 ಹೈದರಾಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152043 Reshma - C/O ಟಿ ಎಚ್ ಯಾಕೂಬ್ #17-116/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152179 Ramlath Banu - ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 16-60/14 ಯೂ ಟNPHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202210000000017/05/2022
110300152193 Beefathima - ಲೇಟ್ ಹಸಣಬ್ಬ ಡಿ/ನ 16-43/21(4) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152284 Aayisha Rubeena - ಖಲೀಲ್ ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಡಿ/ನ 16-97/44(NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152316 Zubaida - W/O: ಇಲ್ಯಾಸ್.ಯು.ಕೆ #16-97-23,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152610 Naseema - ಹಸ್ಸೈನಾರ್ ಡಿ/ನ 16-55/3 ಮೊಹಮ್ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152613 Razweena - ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 16-97/44NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152726 Rukiya - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲೀಲ್ #22-90/20NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153084 Jainabu - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #16-39/14 ಬಾಬುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153633 Alimamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ #22-90/6 ಉಳ್ಳಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153640 Thahseena - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಡಿ/ನ 16-60/11NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153641 Zubaida - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಡಿ/ನ 17-57/1(3) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153643 Haleema Farzana Shafi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮ್ಮರ್ ಶಾಫಿ ಬಾವ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153806 Ayisha - W/O: ಆಲಿಯಬ್ಬ ಯು. ಎಮ್‌ #16-92/PHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202220000000012/05/2022
110300153808 Ayisha - W/O ಹಮೀದ್ ೧೬-೯೨-೩೬ ಹಿಲರಿಯ ನPHH(NK) / NCS------400000000-
110300153871 Fathima - W/O: ಬಿ ಹಂಝ #15-111/19,ಬಿ ಎಚ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153918 ನಫಿಸ ಡೆಂಜಿಫಾಡಿ - W/O: ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಾವೂ #16-101 ಮಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153925 Zinath - W/O: ಶರೀಫ್ #16-101/6 ಖಿಲರಿಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154128 Shamim - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರೀಂ #16-97/12 ಒNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154146 Jainabi N M - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಶೀರ್ #16-17/62, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154188 Zareena - ಅನ್ವರ್ ಅಲಿಯಬ್ಬ ತೊಕ್ಕೋಟು ಡಿ/ನ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154196 ವಹಿದಾ - ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಡಿ/ನ 17-104/4(3PHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202225000000018/05/2022
110300154200 Suchithra Vishwanath Naik - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ #17-111 ಒಂಭತುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154219 Naseema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಾರಿಸ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154241 Khairunnisha - W/O: ಫಾರೂಕ್ ಎ ಯು #16-39/29 ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154327 Naseeya - W/O: ಹುಸೈನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ #17-62/8 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154478 Ayisha - W/O ಹುಸೈನ್ #16-12/1,ಸಮೀಮಾ ಮಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154502 Haseena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲತೀಫ್ #17-103/9(2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154515 Avvamma - W/O: ಲೇಟ್ ಆಟಕೋಯ #15-110/14 ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154596 Saudha Banu - W/O ಮನ್ಸೂರ್ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ #17-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154623 Alimamma Ullal Thota - #17-105/8(1) ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154910 Vahida - ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ 17-79/22 ಒಂಬಾತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154921 Kamarunnisa - W/O: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಿರೋಝ್ #17/4 ಫNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154944 Mumtaz - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಮೀದ್ 16-43/33(4) NPHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202210000000016/05/2022
110300154954 Beebi Muneera Shah - ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಡಿ/ನ 17-77, NPHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202210000000017/05/2022
110300155008 Kairunnisa - ಯು ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 16-92/9(1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155087 Tahira - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಯ್ದಿನಬ್ಬ ಇಬ್ರಾಹಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300155271 Shakeena - W/O: ದಿ|| ಇಬ್ರಾಹಿಂ #16-102/18NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155518 Dilshad Begam - W/O ಶಂಶುದ್ದೀನ್ #16-97/44 ಮುಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155813 Shameema - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #16-92/10NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155819 Nirmala - W/O: ಷಣ್ಮುಖ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ #18-25NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155872 Naseema - W/O ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಚಾಯಬ್ಬ #16-16NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155887 Sajida Banu - ರಿಜ್ವನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಏಚ್‌ ಹೊರಿಝನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155895 Zohara - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಸ #17-79/17 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155900 Jainabi - W/O ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ೧೬-೧೭/೫೪ ಎಂ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156056 Zainab - W/O: ಇದೀನಬ್ಬ 16-99-2 ಶೆರೀಫ್ವೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156231 Aysha Mumthaz - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ #16-97/48 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156316 Kairunnisa - W/O: ಯು ಎಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಾವಾ #16/3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156325 Mubeena Banu - W/O: ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156500 Nurunnisa - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ #16-17/11NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156561 Zeenath - W/O: ಸಿದ್ದಿಕ್ #16-21 ಮುಕ್ಕಚೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156723 Zulekha - W/O: ದಿ|| ಅಬ್ದುಲ್ಲ #16-102/9 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156731 Zeenath - W/O ಸಿಕಂದರ್ ಖಾನ್ ೧೬-೧೭/೨೩ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156812 Asyamma - ಯು ಎಸ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 18-81/68NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157512 Zareena Banu - W/O: ಎನ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ #16-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157544 Safreena - ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಡಿ/ನ 16-97/44(6)ಝೈನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157563 Jamila - W/O: ಯು ಎಚ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ #16-60/8NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157617 Hairunnisa - W/O: ಆಝಾದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #16-43-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157974 Amitha - W/O ರಾಕೇಶ್ ಟಿ.ಬೆಳ್ಚಾಡ #17-129NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157976 Anisha - W/O: ಹೈದರ್ ಅಲಿ #17-56 ಗುಡ್ಡೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157997 Awwamma - W/O ಎಂ ಹಸನ್ #16-40/4 ಬಾಬು ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158136 Latha A - W/O: ಆನಂದ ಬಂಗೇರ #16-84/2(1) PHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202220000000018/05/2022
110300158158 Sisil Peravo - W/O ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿ ಸೋಜ ೧೭-೬೩/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/20225000000018/05/2022
110300158183 ರುಖಿಯ ಬಾನು - ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಡಿ/ನ 17-57/1(2)PHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202225000000014/05/2022
110300158224 Raziya Banu - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ #17-62/9 ಸಫಾ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158231 Zohara Banu - W/O: ಶಂಶುದ್ದೀನ್ #17-2/2(2) ಒPHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202235000000016/05/2022
110300158294 Nalinakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಘುನಾಥ್ #17-113/1PHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202220000000016/05/2022
110300158395 Selesthine Crasta - W/O: ಲೋರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಮೇಡ #18-100/PHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202225000000018/05/2022
110300158467 Aneesa - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #17-115/24 PHH(NK) / NCS------50000000-
110300158497 Fathimathul Sana - W/O: ಮುಸ್ತಾಫ #17-133, ಮುಸ್ತಫ PHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202220000000016/05/2022
110300158506 Zohara - W/O: ಹಸನಬ್ಬ #16-92/6 ಕಿಲರಿಯ PHH(NK) / NCS------400000000-
110300158528 Podimolu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೈಯದ್ ತಬ್ರೆಜ್ ಆಲಿ #PHH(NK) / NCS------550000000-
110300158653 Zubaida - ಜೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 17-64/4 ಡೈಮPHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202225000000012/05/2022
110300158729 Nafeesa - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #22-89/12(1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300158762 Sahida - W/O ಹಸನಬ್ಬ ೧೫-೧೧೦/೯ ಸುಭಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202240000000014/05/2022
110300158777 Kairunnisa - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಡಿ/ನ 17-54/5, ರಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158806 Rumana - W/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ #17-63PHH(NK) / NCS------250000000-
110300159643 ಬೀಫಾತುಮ್ಮ - W/O: ಲೇಟ್ ಮೊಯಿದ್ದೀನಬ್ಬ #16-97PHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202235000000016/05/2022
110300160084 Zareena Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ #22-90/8(2)PHH(NK) / NCS------300000000-
110300160087 Rehana Moidin - W/O: ಎಸ್ ಬಿ ಮೊಯಿದಿನ್ #16-85/2PHH(NK) / NCS------50000000-
110300160107 Athimol - ಯೂ ಕೇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಡಿ/ನ 15-84/70PHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202220000000017/05/2022
110300160125 Umai Banu - W/O: ಸಮೀರ್ ಜಿ #15-110/40 ಹಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300160141 Asiyamma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ೧೬-೧೭/೧೪PHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202220000000012/05/2022
110300160156 Ramlath A - ಆಸೀಫ್ ಬೀ ಡಿ/ನ 16-39/31 ಬಾಬು PHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202220000000012/05/2022
110300160280 Nasreen - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಝರುದ್ದೀನ್ ಡಿ/ನ 18-1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300160580 Khathija Azweena - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ಫಕ್ ಡಿ/ನ 16-43/16PHH(NK) / NCS------300000000-
110300160620 Katheeja Kausar - W/O: ಯು ಟಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #18-99-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161196 Sekeena - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #16-92/21PHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202230000000012/05/2022
110300161199 Jameela - W/O: ಕಾಸಿಂ ಎಮ್ #17-62/3,ಕೆ ಎಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161539 Beefathumma - W/O: ದಿ|| ಮೋಯ್ದಿನಬ್ಬ #18-34/1PHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202220000000012/05/2022
110300161626 Ramla Banu - ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಡಿ/ನ 15-110/22 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202225000000017/05/2022
110300161649 Buhari - ಮಹಮ್ಮೆದ್ ಬುಖಾರಿ ಯೂ ಕೇ 16-8/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300161716 Hazara - W/O: ದಿ||ಮೂಸಬ್ಬ #22-82 ಉಳ್ಳಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300161802 Lalitha - W/O: ಗಂಗಾಧರ #18-81/26 ಸುಂದರಿPHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202230000000017/05/2022
110300161821 Aisamma - W/O: ದಿ|| ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮನ್ #16-PHH(NK) / NCS------350000000-
110300162152 Gracy Angeline Monteiro - W/O: ಅಂಬ್ರೋಸ್ ಮೊಂತೇರೊ #16-30/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162420 Azara - ಬಾವ ಡಿ/ನ 16-102/14 ಮುಕ್ಕಚೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022---150000000-
110300162668 Sajida - W/O ಬಶೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ #17-79/21 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300163144 Ameena Fahima - W/O ನಝೀರ್ #15-111/32,ಇಶಾಲ್ ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300163509 Sara Shafa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ #16-9NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300163614 Asiyamma - W/O: ದಿ|| ಹಸನಬ್ಬ #15-84/50 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202225000000016/05/2022
110300163927 Naziya - ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಡಿ/ನ 16-102-17/4 PHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202220000000017/05/2022
110300164699 Mariyamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #16-32 ಜಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300164853 Nafeesa - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ #22-90/8(2) ಅನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300165489 Asyamma - W/O ಯೂಸುಫ್ ವಕ್ತಾರ್ ೧೬-೧೭/೫೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165785 Naseema - W/O: ಫಾರುಕು #17-79/4 ಸುಲ್ತಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166766 Rukiya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #16-39/18 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167033 Zohara - W/O: ದಿ||ಇದ್ದಿನಬ್ಬ #16-97-37 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167127 Haleema Kathun - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಸಿಂ #16-92 ಸಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167228 Beefathima - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ #16-17/20 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202240000000014/05/2022
110300167299 Shameera - W/O ಹಮದ್ ಶರೀಫ್ #16-43/33(6) ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167381 Avvamma - W/O: ದಿ|| ಮುಸಬ್ಬಾ #16-39 ಡೈಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167531 Raziya - W/O ನಝೀರ್ #17-62/7 ಡೈಮಂಡ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202220000000014/05/2022
110300168374 Athimolu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #17-74 ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168589 Rukiya - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ #16-1-10NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168617 Sekinath Thasleema - D/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #15-110/16 ಖಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202250000000016/05/2022
110300168625 Mumtaz - ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕೇ ಯೂ ಡಿ-ನ.16-96/4, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202230000000016/05/2022
110300168639 Ramlath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಫಿರೋಝ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ PHH(NK) / NCSBiometric****050013/05/2022FPS****050013/05/202225000000013/05/2022
110300168643 Shashi Prabha - ಮಾಧವ ಡಿ/ನ 17-20/2, ಶ್ರೀ ಮಾತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202220000000017/05/2022
110300168658 ಹಾಝರಮ್ಮ - ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಡಿ/ನ 15-110/44 PHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202225000000017/05/2022
110300168659 Rukiya - W/O: ತೌಫೀಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #15-110/PHH(NK) / NCSBiometric****050013/05/2022FPS****050013/05/202225000000013/05/2022
110300168676 Renuka - ದಯಾನಂದ ಡಿ/ನ 16-84/6(2) ಸಿ ಸೈPHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202225000000012/05/2022
110300168678 Sumayath - W/O ಸಯ್ಯದ್ ಇಮ್ರಾನ್ #16-92/3(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202220000000012/05/2022
110300168697 ಫಾತಿಮತ್ ಜೋಹರ - W/O: ಯು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #16-1PHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202230000000014/05/2022
110300168720 Sefiya - W/O: ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ #15-84/49 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****565416/05/2022FPS****565416/05/202240000000016/05/2022
110300168773 Jubaida - ಆರಿಫ್ ಡಿ/ನ 18-56, ಮುಬಾರಕ್ ಕಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202220000000018/05/2022
110300168866 Kairunnisa - W/O: ಯೂಸುಫ್ #16-97-6 ಆಯಿಷ ಮಂಜPHH(NK) / NCS------350000000-
110300168875 Zubaida - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #16-17/17,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300168882 Anisha - ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜೀದ್ ಡಿ/ನ 16-43/33(NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168902 Jainab - W/O: ಜಿ.ಮುಹಮ್ಮದ್ #16-43/3 ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202240000000016/05/2022
110300168957 ತಸ್ಲೀಮ - W/O: ಎಸ್.ಕೆ ಹಂಝ #18-13/1 ಸುಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169014 Maimuna - W/O ನವಾಝ್ #16-18/3(2) ಮುಕ್ಕಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169040 Athika - ಜೈನುದ್ದೀನ್ 16-97/2 ಕತೀಜಾ ಆಫಿPHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202225000000014/05/2022
110300169061 Mumthaj - W/O: ಎಮ್‌ ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ 17PHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202225000000012/05/2022
110300169074 Mumthaz - W/O: ಯು. ಎಮ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #17-6PHH(NK) / NCSBiometric****853017/05/2022FPS****853017/05/202220000000017/05/2022
110300169079 Zohara - W/O: ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202220000000014/05/2022
110300169208 Alimamma - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #15-110/8 ದೀನ್PHH(NK) / NCS------950000000-
110300169274 Jameela Hussainabba - W/O: ಯು ಕೆ ಹುಸ್ಸೈನ್ #16-97/18PHH(NK) / NCSBiometric****050013/05/2022FPS****050013/05/202225000000013/05/2022
110300169286 Zeenath - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #18-99/4 ಮುಕ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169356 Bushra Iqbal - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ #15-111PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169408 Zeenath - W/O: ಅನ್ವರ್ #16-17/58 ಮುಕ್ಕಚPHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202225000000018/05/2022
110300169437 Mariyamma - W/O: ದಿ|| ಯು.ಮೊಯ್ದೀನ್ #16-95/PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169450 Sharada - W/O ವಿಠಲ ನಾಯಕ್ #17-111/1 ಎಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169554 Zubaida - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #15-109/2(1) PHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202215000000018/05/2022
110300169659 Mariyamma - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾರಿಸ್ #16-92/9PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169664 Attimolu - W/O: ದಿ|| ಅಬ್ಬಾಸ್ #16-92/3 ಖPHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202240000000012/05/2022
110300169676 Raziya Begum - W/O: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ #15-111/PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169876 Saramma - W/O: ದಿ||ಮಯ್ಯದ್ದಿ #18-34/8 ಉPHH(NK) / NCSBiometric****050013/05/2022FPS****050013/05/202240000000013/05/2022
110300169898 Kairunnisa - W/O ಜಮಾಲ್ ಡೋರ್ ನ.15-84/26 ಕೈPHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202230000000014/05/2022
110300169997 Devaki - W/O: ಯು.ಸಂಜೀವ #17-108/1 ಒಂಭತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170106 Safiya - W/O: ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ #15-111-3-4 PHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202215000000014/05/2022
110300170185 Khathijamma - W/O: ದಿ|| ಕುಂಞ ಮರಕರ #16-102/4PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170216 Jameela - W/O ಯು ಕೆ ಸಾದಿಕ್ ೧೬-೧೭-೪೧ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202220000000018/05/2022
110300170254 Zareena - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #22/76/7 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300170272 Alima Banu - W/O: ಯು ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #22-90/22PHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202225000000018/05/2022
110300170276 ಅತಿಜ - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #17-87/5 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170290 Beepathumma - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #15-109/2 ಸುಭPHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202235000000018/05/2022
110300170330 Shahida - W/O: ಅಬ್ಲುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ #15-109/PHH(NK) / NCSBiometric****050013/05/2022FPS****050013/05/202225000000013/05/2022
110300170438 Haleema - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ #16-17/13 ನೌPHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202235000000014/05/2022
110300170627 Ummul Kulusu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಕೆ #16-102PHH(NK) / NCS------250000000-
110300170767 Athijamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ # 16PHH(NK) / NCS------250000000-
110300170783 Mariyamma - ಸೀ ಇಬ್ರಹೀಂ ಡಿ/ನ 15-84/16(1), PHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202210000000012/05/2022
110300170981 Ayisha Rukiya - W/O: ಕೆ ಸುಲೈಮಾನ್ #16-17/58 ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170984 Ullal Maimuna Mohammed Ilyas - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ #16-29 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171178 Zohara - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #16-17/5 ಹೈದರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171232 Saramma - W/O: ದಿ|| ಅಬ್ಡುಲ್ ರಝಾಕ್ #18-3PHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022---300000000-
110300171268 Rukiya - W/O ಹುಸೈನ್ ೧೬-೩೯/೨೧ ಬಾಬು ಕಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202230000000017/05/2022
110300171360 Nafisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಸೀನ್ #PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171656 Isamma - ಅಹ್ಮದ್ ಬಾವ ಡಿ/ನ 17-104/3(4), PHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202225000000014/05/2022
110300171856 Saramma - ಬಶೀರ್ ಡಿ/ನ 15-84/59 ಕೈಕೋ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202220000000016/05/2022
110300171972 Nebeesa - W/O: ಮಯ್ಯದ್ದಿ #22/90/36, ಆಸ್ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300172082 K Nafeesa Banu - W/O: ಇಂತಿಯಾಝ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172237 Balkis - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #16-43/13(PHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202225000000014/05/2022
110300172397 Aminamma - W/O: ಲೇಟ್ ಹಮ್ಮಬ್ಬ #15-110/31 PHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202230000000017/05/2022
110300172460 Sharifamma - W/O: ದಿ|| ಚಾಯಬ್ಬ #12-52 ಅಳೇಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172781 Nourina - ಝೀಯಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 17-64/1, ಎPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173014 K P Kairunnisa - W/O: ದಿ|| ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶೆರೀಫ್ #1PHH(NK) / NCS------300000000-
110300173216 Jameela - W/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ೧೮-೪೫/೨ ಅನಿಲ PHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202250000000017/05/2022
110300173234 Haseera Banu - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೊಳಾರ್ #15-84/7NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173261 Asma - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಡಿ/ನ 16-12/2, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300173464 Beefathumma - ಮೊಹಿದಿನಬ್ಬ 16-17/51(1) ಹೈದರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173516 Ummul Kulus - W/O ಅಹಮದ್ ಬಾವ ೧೬-೧೦೨/೨೩ ಆಶಿಫNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173572 Naseema - S/O: ಬಾವ #22-90/37 ಅನಿಲ ಕಂಪೌPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173632 Mariyamma - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ 16-13 ಫಾಮೀದ ಮಂಝಿPHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202240000000014/05/2022
110300173659 Asma Muhammed - W/O: ಹಸನಬ್ಬ #16-2 ಮುಕ್ಕಚೇರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173664 Rameeza B M - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ ಡಿ/ನ 16-8/2 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300173689 Zeenath - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಹೈಲ್ ಅಬೂಬಕರ್ #1PHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202215000000018/05/2022
110300173902 Safa Fathima - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಡಿ/ನ 16-101/19NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173970 Fathima Zohara - ದಲ್ಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಡಿ/ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174169 Jameela - W/O: ಯು ಎಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #17-136PHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202220000000018/05/2022
110300174199 Fathima - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಝೀರ್ #18-81/18PHH(NK) / NCSBiometric****367715/05/2022FPS****367715/05/202240000000015/05/2022
110300174217 Sajidah - ಉಲ್ಲಲ್ ಉಮ್ಮೆರ್ ಫರೂಕುಎ 16-97/1PHH(NK) / NCSBiometric****050012/05/2022FPS****050012/05/202230000000012/05/2022
110300174274 Thahira - ಯು ಎಮ್‌ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಡಿ/ನ 16-39/19PHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202240000000014/05/2022
110300174485 Jainaba - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಹಮ್ಮಬ್ಬ 18-PHH(NK) / NCSBiometric****050016/05/2022FPS****050016/05/202230000000016/05/2022
110300174597 Shainaz - W/O: ಎ.ಎಸ್‌ ಅಸ್ಲಾಂ #17-103/9(PHH(NK) / NCS------200000000-
110300174718 Fathima - ಬಶೀರ್ ಡಿ/ನ 16-102/4 ಸಫಾ ನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****565414/05/2022FPS****565414/05/202215000000014/05/2022
110300174760 Hanees - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ #17-5/1 ಹಿಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174945 Haneesa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ #16-PHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202230000000014/05/2022
110300174956 Zohara - W/O: ಬಶೀರ್ #15-66/9(2),ಸಯ್ಯದ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300175135 Aysha Rafiya - ಮಹಮದ್ ಇಕ್ಬಲ್ 16-97/33(3) ಸಫೀರPHH(NK) / NCSBiometric****050017/05/2022FPS****050017/05/202230000000017/05/2022
110300175144 Meharunnisa - W/O ನಝೀರ್ ಹುಸೈನ್ ೧೮-೫೬/೧೨ ಎನPHH(NK) / NCSBiometric****050018/05/2022FPS****050018/05/202230000000018/05/2022
110300175217 Balkish - ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಡಿ/ನ 16-92/12PHH(NK) / NCS------150000000-
110300175260 Mainaz Ibrahim - ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಡಿ/ನ 15-84/73, ಶಲ್ಮಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175568 Ramlath - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಡಿ/ನ 18-8/2 ಆPHH(NK) / NCSBiometric****050014/05/2022FPS****050014/05/202225000000014/05/