REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200131492 Jainabu - ಮಹಮ್ಮದ್ 2-35/ಎಸ್‌ ರಾಜಾಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202215000000015/05/2022
110300152044 Busura - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #5-38 (ಎ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155551 Ganesha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300155831 Manjula D Bhandary - ಟಿ ದುರ್ಗದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ನಂ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156847 Jamila - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ #2-134ಎ ರPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300157156 Thahira - W/O: ಉಮರಬ್ಬ 1-77 ಭೈತ್ತಾರ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202225000000011/05/2022
110300157186 Asyamma - 5-35-ಬಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202230000000017/05/2022
110300157248 Fathima Zohara - D/O: ಹಮೀದ್ ಬಿ #2-108 ಕೊರಪಾದೆPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202215000000017/05/2022
110300157281 Kushala - W/O: ಮೋಹನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ #2-91 ಹರPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202220000000014/05/2022
110300157350 Beefatimma - W/O: ಹುಸೈನಬ್ಬ #3-115 ಪಂಜಿಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202240000000013/05/2022
110300157355 JAINABU - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಿ ಹುಸೈನಬ್ಬ #2-102ಎPHH(NK) / NCS------400000000-
110300157356 Beepathumma - 3-98ಬಿ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202230000000014/05/2022
110300157360 Sekina - W/O: ಹಮೀದ್ #2-110 ಕೊರಪಾದೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300157366 Umaibanu - ಅಬ್ದುಲ್ ಇಂತಿಯಾಜ್ 3-114 ಎ / 2,PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300157413 Rehana - ಹಾಸೀಫ್ 2-114 ಸಿ/2, ಕೊರಪಾದೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202220000000011/05/2022
110300157461 Kushala - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ರೈ 2-99 ಮಣಿಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158860 Mariyamma Mohamood Nizar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮೂದ್ ನಿಝಾರ್ #4PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202225000000016/05/2022
110300158863 Prema - W/O: ರಾಮಯ್ಯ ಮಾಣೈ #1-113 ಉಳಿದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300158877 Nefisa - W/O: ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಜಪಾಡಿ 2-74ಎ ಹರPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300158878 Maimuna - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #5-41 ಹPHH(NK) / NCS------650000000-
110300168019 Vidya.U.Shetty - W/O: ಉಮೇಶ್.ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ #2-114ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168274 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 3-81ಬೀ ಆಲದಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202210000000013/05/2022
110300168836 Sefiya - W/O: ಬಿ ಖಾಲಿದ್ #2-9 ಬನಬಳಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202235000000016/05/2022
110300169112 Sumathi.M.Shetty - W/O: ದಿ// ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ #5-10PHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202255000000014/05/2022
110300169119 Snehalatha K Rai - W/O ಕೊಚಣ್ಣ ರೈ #೫-೧೨೧ ಕಂಬ್ಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/20225000000015/05/2022
110300169136 Umaira - W/O: ಯಾಕೂಬ್ #2-79 ಕೋಜಪಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****279610/05/2022FPS****279610/05/202225000000010/05/2022
110300169147 ಮೈಮುನ - W/O: ಸತ್ತಾರ್ 2-135 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300169151 Samsad - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ 2-5ಡಿ(1) ಬನ PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202225000000016/05/2022
110300169173 Mansoora - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 2-114 ಸೀ(1PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300169198 Saramma - W/O: ದಿ// ಹಸನಬ್ಬ #5-37 ದೆಬ್ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169601 Asma - W/O ಆರೀಫ್ #2-7 ಸಿ(1) ರಾಜಗುಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202230000000015/05/2022
110300169791 Isamma - W/O: ಉಮರಬ್ಬ #2-88 ಎಫ್‌ ಕೊಜಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202245000000013/05/2022
110300169829 Atheeka - W/O: ದಿ. ಹಾಮದ್ #3-94(ಎ) ಆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300170137 Aisha - W/O: ಝಾಕೀರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ #2-134 ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170273 Saramma - W/O: ಸಾಯಿರಾ ಬ್ಯಾರಿ #2-6ಹೆಚ್ PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202255000000012/05/2022
110300170326 Veena Shanthi Veigas - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸ್ಟೀವನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೊಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170357 Avvamma - W/O: ಹಸನಬ್ಬ 2-87 ಕೋಜಪಾಡಿ ಸೈಟPHH(NK) / NCS------450000000-
110300170367 Nazeema - W/O: ಮೊಹೀನುದ್ದೀನ್ #2-8 ಬನಬಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202245000000017/05/2022
110300170399 Isamma - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ #4-144 ಒಡPHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202235000000016/05/2022
110300170410 Divya Prabha.M - W/O ರೋಶನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೊನಿಸ್ #4-1PHH(NK) / NCS------100000000-
110300170578 Avvamma - W/O: ಅಹಮೆದ್ #2-15 ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300170600 Saramma - ಬಿ ಹುಸೈನ್ 2-8 ಬಿ ಬನಬಳಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300170668 Pranuthi Lenita Lobo - ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬೊ 4-163ಜೆಡ್(7) PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202215000000012/05/2022
110300171182 Nebisa - W/O: ಬಾವಾ ಬ್ಯಾರಿ 2-17 ದೇರಿಕಟPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202230000000012/05/2022
110300171699 Maimuna - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 2-80ಎ ಕೊಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171722 Nebisa - ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಮಮ್ಮಿಬ್ಯಾರಿ 5-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300171724 Fathima Thul Zohara - ಆಸೀಫ್ 2-74 ಕೊಜಪಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202210000000015/05/2022
110300171882 Jayashree - ಸಂತೋಷ ನಾಯ್ಕ 4-163/ ಓ 1 ಮಲೆಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172075 Haseena - ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಬಿ 2-114ಸಿ/8 PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202220000000013/05/2022
110300172372 Rita Dsouza - W/O: ಜೋನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ #1-13 ಕುತPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202220000000011/05/2022
110300172386 Nebisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #2-10PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202250000000013/05/2022
110300173373 FATHIMATH JOHARA - W/O ಮುನೀರ್ #2-120ಬಿ/1 ಕೊಜಪಾಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173723 Nebisa - W/O: ಹೈದ್ರೋಸ್ ಬ್ಯಾರಿ 1-83 ಗುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300174414 Jayalaxmi Rai - 5-126 ಎ ಸಂಪಿಗೆ ದಡಿ ಹೌಸ್ ಕೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174583 Alimamma - W/O: ಬಾವ ಯಾನೆ ಮೋಯ್ದೀನಬ್ಬ #5-5PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022---300000000-
110300174699 Alwyn Crasta - ಲಿಯೋ ಕ್ರಾಸ್ತ 4-135 ಎ 1, ಐಕು ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300175209 Vedavathi - ಸಂಜೀವ 4-163 ವೈ ಎಲ್ಯಾರ್ ಪದವು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300175287 Zubaida S - ಬಿ ಎಚ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್ 2-6 ಐ /1, ರಾಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175553 Prabhavathi - W/O: ನಾಗೇಶ 5-73 ಸಾನದ ಬಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176232 Pius Coellho - ಶಾಬ ಕೊವೇಲೋ ಡಿ-ನ 4-163ಜೆಡ್/2 PHH(NK) / NCS------50000000-
110300176651 Jenet - W/O: ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಜೆತ್ತಣ್ಣ #4-13PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300177672 Zeenath - W/O ಕಾಸಿಂ ಇಕ್ಬಾಲ್ #3-123ಎ/5 PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202215000000013/05/2022
110300177802 BUSURA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿಝಾರ್ #2-87ಎ/2 ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202215000000017/05/2022
110300177923 Beepathumma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ #2-101 ರಾಜಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202240000000012/05/2022
110300178157 Asiya - W/O: ಕೆ ಹೆಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178388 Alimamma - ಪೊಡಿಯಬ್ಬ 2-6 ಜಿ/1 ರಾಜಗುಡ್ಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202230000000017/05/2022
110300178884 ವಿನಿತ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಮೊಂತೇರೊ - ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ ರೋಷನ್ ಕೊವೇಲೋ ಡಿ-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300182474 Vanitha S Shetty - W/O: ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300182541 Mallika - W/O: ನಾಗೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #5-86ಎ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184308 B Srinivasa Adapa - S/O: ದಿ ಬಿ ದೇವಪ್ಪ ಅಡಪ #5-68ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/20225000000014/05/2022
110300184833 Nithil Hegde - S/O ದಿ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ #4-163ಜೆಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184871 P Zoora - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮದ್ ಇಕ್ಬಲ್ #4-PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202230000000017/05/2022
110300185960 Saniya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಶೆರೀಫ್ 2-PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202215000000017/05/2022
110300186002 Sumathi - W/O: ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ಯ #5-23 ಪುPHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202225000000016/05/2022
110300186234 Abusa - W/O ಅಬ್ಬಾಸ್ #5-72ಎಫ್(1) ದೆಬ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300186431 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು 3-113 ಎ/1, ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186677 Cynthiya J D'Souza - W/O: ಜೋನ್ ಡಿ'ಸೋಜ #4-163ಜೆಡ್/3PHH(NK) / NCS------200000000-
110300202789 ನಸೀಮಾ - 2-135ಸಿ/1 ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300234341 ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 2-99(ಬಿ) ಮಣಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202235000000016/05/2022
110300234366 KAMALA - 5-120, ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300234367 Magdeline DSouza - 2-115ಎ, ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300234368 Varija - 2-114 ಎ ಕೊರ ಪಾದೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300234370 ಸೀತಾ - 2-135 ರಾಜ ಗುಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234371 Gopi - 4-114ಇ ಮಣಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300234372 Bhagi - 3--128 ಬಿ ಗಾಣದ ಬೆಟ್ಟುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234373 Ayisha - 3-114ಬಿ ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300234374 ಕಲ್ಯಾಣಿ.ಜೆ.ಸಾಲ್ಯಾನ್‌ - 5-25ಎ ಪುರುಷ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300234375 ಉಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-30 ಬಲಪಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234376 MONIKA DISOUZA - 5-32 ಬಲಪಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300234377 SUSHILA - 5-49 ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ ಮನೆ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202235000000012/05/2022
110300234379 ಅವ್ವಮ್ಮ - 5-35ಸಿ ಡೆಬ್ಬೆಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರAAY(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300234380 ಪುಷ್ಪ - 5-43 ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇAAY(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202235000000016/05/2022
110300234381 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - 3-111 ಕಡಂಜ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234382 ZOHARA - 3-100 ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202235000000017/05/2022
110300237444 Saraswathi - 5-39ಎ ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/20225000000014/05/2022
110300237662 Hemavathi - 2-222 ಕಂಡಿಗ ಮುಲೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300237704 Sritha D Soja - 2-121 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202215000000013/05/2022
110300237705 ಸುಲೈ ಮಾನ್‌ - 2-80ಬಿ ಕೊಜಪಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300237706 ಹೆಚ್.ಆನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್ - 5-59,ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300237707 ಅತಿಜಮ್ಮ - 4-101ಇ.ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237708 ಸುಶೀಲಟಿಶೆಟ್ಟಿ - 5-97 ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202230000000012/05/2022
110300237709 Seetha - 5-79ಎ.ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202225000000015/05/2022
110300237710 ಭಾಸ್ಕರ - 5-58ಎ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಡೆಬ್ಬೆಲಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243112 ಸೆಕಿನ - 2-135ಎ ಕೊಜ ಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202250000000011/05/2022
110300243113 Saramma - 2-87ಸಿ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202215000000011/05/2022
110300243395 Sushila - 5-94 ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243396 Gracy D39Souza - W/O: ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೋಬೊ #1-23/ ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202210000000012/05/2022
110300243397 Sharada - S/O: ಕುಂಞಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ 1-84 ಬಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202230000000015/05/2022
110300243398 ಗುರುವಮ್ಮ - 1-84ಎ ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243399 Hajir - 2-6 ಬಿ ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸ್ಯಟ್ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300243400 Isamma - 2-88ಬಿ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202235000000012/05/2022
110300243401 ಬಾವ - 2-87ಇ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202230000000011/05/2022
110300243402 NEBISA - 2-124 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300243403 Jainabu - 2-122 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202235000000017/05/2022
110300243404 ATHIKA - 2-120ಎ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243405 Bhavani - 2-119ಎ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202245000000016/05/2022
110300243406 ಅಲಿಮಮ್ಮ - 2-117 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300243407 Vishalakshi - 2-116 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243408 ಬೇಬಿ - 2-118 ಎ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202215000000017/05/2022
110300243409 ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸಿಂ - 2-87ಎ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300243410 Nebisa - 2-127 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202235000000016/05/2022
110300243411 Hazira - 2-7ಸಿ ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕAAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300243412 Fathimath Zohara - 2-6(ಇ) ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202215000000015/05/2022
110300243413 MARIYAMMA - 2-135ಸಿ ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243414 Nebisa - 2-141(ಎ) ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸ್ಯಟ್ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300243415 SAKINA - 2-141 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243416 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ - 2-95 ಮಣಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300243417 ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 2-112 ಕೊರ ಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202225000000012/05/2022
110300243418 ವಸಂತ - 2-111 ಮಣಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202225000000012/05/2022
110300243420 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್‌ - 2-103 ಕೊರ ಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202225000000016/05/2022
110300243421 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - 2-104 ಕೊರ ಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202235000000017/05/2022
110300243422 Nebisa - 2-105 ಕೊರ ಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300243424 Patunji - 2-6ಇ/2 ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------450000000-
110300243425 Sekina - 2-6ಇ/1 ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243426 ಅದ್ರಾಮ - 2-7(ಎ ) ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300243427 ABDUL KADRI - 3-114ಎ/1, ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/20225000000014/05/2022
110300243428 ಕರುಣಾಕರ - 3-106 ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300243429 ಬಾವ - 3-114ಇ ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243430 Zubaida - ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ 3/93ಬಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243431 SERIPAMMA - 3-94 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202240000000012/05/2022
110300243432 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 3-94ಬಿ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243434 ಮರಿಯಮ್ಮ - 3-91 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300243435 ಮಮ್ತಾಜ್ - 3-86, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243436 Jainabu - 3-105(ಸಿ) ಆಲಡ್ಕ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243437 ISAMMA - 3-63ಇ/1 ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300243438 VINODH - 5-62, ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/20225000000016/05/2022
110300243440 PREMA SHETTY - 5-27 ಬಲಿಪ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202225000000011/05/2022
110300243441 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್‌ - 5-72ಇ ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300243442 Sarvani Shetty - D/O: ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ #5-51 ಬಿ ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202225000000015/05/2022
110300243445 Sarojini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202225000000012/05/2022
110300243446 HEMAVATI - 5-125 ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300243447 SUNANDA - 5-124ಬಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202230000000016/05/2022
110300243448 ಐತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-124 ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243449 Yamuna - 5-119 ಕಂಬ್ಲಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202215000000013/05/2022
110300243450 Lingu Kulal - 5-114 ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243451 Gouri - 5-113ಬಿ ಕಂಬಳಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243452 Sunitha J - 5-113 ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202215000000015/05/2022
110300243453 ಪದ್ಮನಾಭ - 5-110 ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202225000000016/05/2022
110300243454 Kamala - 5-98 ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022---350000000-
110300243455 ಡಿ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-97ಎ ಡೆಬ್ಬೇಲಿದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202210000000013/05/2022
110300243456 AMBAVATHI - 5-125ಬಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/20225000000015/05/2022
110300243457 MALATHI - 5-115 ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/20225000000017/05/2022
110300243458 Rukmini - 5-93 ಹರಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300243459 Priya Roche - 5-92 ಹರಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300243460 Jalaja - 4-163ಜೆ ಮಲಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300243461 ಪೂವಪ್ಪ - 5-88 ಹರಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243462 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - 5-88ಬಿ ಹರಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202225000000015/05/2022
110300243463 ಧನವಂತಿ - 5-88ಸಿ ಹರಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243464 ರಮೇಶ - 5-87 ಹರಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243465 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - 5-86ಸಿ ಹರಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300243466 ಪಾರ್ವತಿ - 5-81 ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300243467 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-83 ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300243468 Lila - 5-77 ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202235000000017/05/2022
110300243469 ಹುಸೈನಬ್ಬ - 5-75 ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಸಾನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243470 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-72 ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಸಾನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243471 Kasturi Adappa - 5-68 ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243472 Meenakshi - W/O: ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ #5-72ಬಿ ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300243473 Gulabi - 5-37ಬಿ(1) ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243474 Nebisa - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಎ.ಬಿ #4-129 ಐಕುAAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300243476 Mery Roch - 4-180ಎ ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202220000000014/05/2022
110300243477 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - 4-205ಇ ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202235000000012/05/2022
110300243478 Leela - 5-33ಎ ಪುರುಷಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202220000000012/05/2022
110300243479 bhavani - 5-24 ಪುರುಷಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202230000000015/05/2022
110300243480 ಸೆರಿಪಮ್ಮ - 5-37ಡಿ ದೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300243482 Rukya B - W/O ದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 5-37 ಡಿ/1, ದೆPHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202235000000016/05/2022
110300243483 Susheela - 5-37ಬಿ ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202235000000016/05/2022
110300243484 ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-37ಸಿ ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243485 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್‌ - 5-79 ಡೆಬ್ಬೆಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202225000000013/05/2022
110300243487 ವಿಠಲ ಭಂಡಾರಿ - 2-65 ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300243488 ರವಿ - 2-70 ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243489 ರೋಬಟ್ - 1-23 ಕಟ್ಟೆಪುಣಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300243490 Yamuna - 1-96 ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202215000000015/05/2022
110300243491 Yogishwari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜೀವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #1-8PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202225000000013/05/2022
110300243492 Nabisa - 2-53ಎ ಉಂಬುದಾ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತAAY(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202235000000012/05/2022
110300243494 Athijamma - 2-90/2 ಕೊಜಪಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300243495 ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ - 2-87ಇ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟು ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300243497 ಜಯಂತಿ - 2-117ಎ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202225000000012/05/2022
110300243498 SAARAMMA - W/O: ಖಾದರ್ 2-118 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟAAY(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300243499 ಉಸ್ಮಾನ್ - 2-134 ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300243500 ಕಲ್ಯಾಣಿ - 2-99(ಎ)ಮಣಿಬೆಟ್ಟುಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300243501 ವೆಂಕಮ್ಮ - 2-88ಡಿ ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202225000000012/05/2022
110300243502 Isamma - 2-144 ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300243503 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - 2-109/2 ಕೊರಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202235000000017/05/2022
110300243504 Khatijamma - 3-114ಬಿ ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243505 ಹುಸೈನಬ್ಬ - 5-37ಎಫ್ ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300243506 ಹುಸೈನಬ್ಬ - 3-114 ಡಿ ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202230000000017/05/2022
110300243507 maimuna - 3-93ಎ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300243508 ಲೋಕೇಶ - 5-22 ಪುರುಷಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202245000000011/05/2022
110300243509 Sarojini - 5-116 ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಮತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202235000000017/05/2022
110300243510 Seeta - 5-109 ಕಂಬಳಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300243511 ಭವಾನಿ - 5-86ಎ ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202220000000011/05/2022
110300243513 ಗೋಪಾಲ ಆಳ್ವ - 5-35ಎ ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚೀಲ್ ಮನೆ ಹರೇPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202220000000013/05/2022
110300243514 Maimuna - 5-36 ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚೀಲ್ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300243515 ಉಸ್ಮಾನ್ - 5-37ಎ ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202235000000017/05/2022
110300243517 ದೇವಕಿ - 5-39 ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇAAY(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300243518 ಜೋಹರ - 2-135(ಐ) ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243519 LALITH - 5-118 ಕಂಬಳಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300243520 Zeenath - 3-114ಎಫ್ ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202225000000015/05/2022
110300243522 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಲಾಯ - 5-25 ಮಂಜಲ್ ಗುತ್ತು ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243523 ಅಸಿಯಮ್ಮ - 4-150 ಬಡ್ಡೆದ ಗುರಿ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243525 Pushpalatha - 5-102 ಮಜಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202230000000013/05/2022
110300243526 ಬಾಬು - 3-112 ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202225000000012/05/2022
110300243527 Indira Alva - 5-51ಎ.ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಬಾಕಿಮಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****279610/05/2022FPS****279610/05/202220000000010/05/2022
110300243528 MEENAKSHI - 5-40ಎ. ಡೆಬ್ಬೆಲ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300243530 tara v rai - 5-38ಬಿ ಬಲಿಪ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCS------50000000-
110300243531 Chandravathi - 5-76 ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202225000000013/05/2022
110300243532 Shalini - 2-96 ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202215000000012/05/2022
110300243533 ರುಕಿಯಾ - 2-135 ಇ, ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202225000000013/05/2022
110300243534 Nebisa - 2-141ಬಿ ಕೊಜಪಾಡಿ ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300243535 ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ - 2-135ಎಫ್ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243536 ಮರಿಯಮ್ಮ - 1-87 ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300243537 ಗಿರಿಜ - 5-56, ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202210000000014/05/2022
110300268435 ಲೊಲಕ್ಷೀ - 2-114ಎಫ್, ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300268443 Vidya - 5-72ಡಿ , ಸಾನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300268447 ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ - 1-49(ಎ ) ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300269180 Athika - 2-87/ಜಿ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202230000000014/05/2022
110300269182 ಹಾಜಿರಾ ಬಾನು - ಮನೆ.ನಂ.2-135ಎಚ್ ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300270266 ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-112(ಎ) ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270270 ಕೆ.ಬಿ.ಪುತ್ತು ಬಾವ - 2-90/1 ಕೊಜ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270273 ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ - 5-1 ಕಲ್ಲಾಯಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270282 ಹಸೈನಾರ್ - 3-75 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270284 Irine Jesintha Monteiro - 5-89 ಹರಿದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270286 ಜೂಲಿಯಾನ ಮೊಂತೇರೊ - 1-22 ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270289 ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-50 ಡೆಬ್ಬೆಲಿ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಮನೆ ಹರೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287826 ಗೌರಿ ಶೇಕ - 5-65 ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287828 ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-97ಬಿ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287832 ಐಸಮ್ಮ - 2-114ಬಿ ಕೊರಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295051 Khathija - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #5-38 (ಎ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295279 ನಳಿನಿ - 5-58 ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300304740 Sephiya - 2-35ಯಲ್ ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202235000000015/05/2022
110300323715 ZUBAIDA - 2-84 ಕೊಜಪಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202230000000017/05/2022
110300324356 Asiyamma - 5-37ಡಿ/2 ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022---250000000-
110300326617 Selika - 5-72ಜಿ, ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚೀಲ್ ಮನೆ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300326618 MUKAMBA BHANDARI - 5-26, ಮಂಜಲಗುತ್ತು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------50000000-
110300326619 Zeenath - 2-85ಎ ಕೊಜಪಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202225000000013/05/2022
110300326622 JAMEELA - 2-6ಎಚ್(1) ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300326626 PRAVEEN KOTTYAN - 4-124ಸಿ, ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110300326711 UMANATHA NAIK - 5-39ಸಿ, ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202220000000014/05/2022
110300326712 RAJEEVA - 5-86ಡಿ ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202225000000011/05/2022
110300326713 MAMTAZ - 5-37ಎ(1), ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202210000000017/05/2022
110300326714 Jubaida - 5-72ಎಚ್, ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202235000000016/05/2022
110300327232 GANESH SHETTY - 2-94/1, ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202215000000015/05/2022
110300327298 BHARATHI - 2-114ಜಿ, ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327418 LEELAVATHI - 4-163ಕ್ಯೂ, ಮಲೆಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300327423 Rathi KP - 4-163ಬಿ, ಮಲೆಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300327424 HAZIRA - 3-69ಬಿ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300327426 ABDUL LATHEEF - 3-87, ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202225000000015/05/2022
110300327778 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ - 2-95ಎ, ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202210000000015/05/2022
110300327835 FAROOK - 3-98ಡಿ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202215000000015/05/2022
110300327847 PREMA - 2-113, ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300328019 HAMEEDA - 2-6ಎಫ್(1), ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202235000000013/05/2022
110300328198 ಸೆಲಿಕ - 2-6ಎ(3),ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300328260 AGNES D. SOUZA - 5-32ಎ, ಬಲಿಪಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202220000000012/05/2022
110300328268 ZAREENA - 2-87ಬಿ, ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202215000000012/05/2022
110300328346 ಝೋಹರ - 2-120ಬಿ, ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300328375 Prameela - 5-94ಬಿ, ವರೇಕಳ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300329034 NALINAKSHI - 4-163(ಯಂ), ಮಲೆಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110300329154 UMAIBANU - 2-120ಬಿ(1), ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202210000000015/05/2022
110300330376 SHAHIDHA - 3-98ಇ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತAAY(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202235000000017/05/2022
110300330377 ಪಾತುಂಞ - 2-40, ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300330378 ZOHARA - 3-91ಸಿ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300330380 Shobha - 4-116ಜೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202220000000014/05/2022
110300330381 Shabana - 2-90ಬಿ, ಕೊಜಪಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300330382 PRABHAVATHI - 5-39ಡಿ, ಡೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚ್ಚೀಲ್ ಮನೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300330384 ABUSA - 3-123ಎ/1 ಗಾನದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202225000000013/05/2022
110300330385 K ABDUL KHADAR - 3-123ಎ/2, ಗಾನದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300330386 ಕೈರುನ್ನೀಸ - 3-113, ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331289 PREMALATHA KUVELHO - 4-163ಝಡ್/3/ಎ ಮಲೆಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202220000000012/05/2022
110300331297 MAMTAZ - 2-135ಕೆ, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331299 Geetha K Manai - 1-113ಬಿ, ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331301 ABDUL LATHIF - 2-51ಬಿ, ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300331303 Zohara - 4-101ಜೆ, ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಜಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202225000000013/05/2022
110300331308 LUKMAN HAKIM - 3-98ಐ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331310 THIMOTHI TELLIS - 4-135ಎ ಐಕು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300331313 BEEPATHUMMA - 4-97, ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202230000000017/05/2022
110300331315 ATHIJAMMA - 4-119,ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300331317 FATHIMATH ZOHARA - 4-133ಎ, ಐಕು ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202225000000011/05/2022
110300331319 MARIYAMMA - 2-120, ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202230000000013/05/2022
110300331321 IBRAHIM - 2-126, ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202230000000014/05/2022
110300331326 BIFATUMMA - 4-150ಜಿ, ಒಡ್ಡೆದ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022---250000000-
110300331343 AYEESHA BANU - 4-132/6, ಐಕು ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300331352 Nebisa - 2-76/1 ಕೊಜಪಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202230000000015/05/2022
110300331363 M KOWSER - 3-114ಎ, ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331366 MAMTAZ - 1-55ಸಿ, ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300331375 VASANTHA - 4-163ಐ, ಮಲೆಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300331675 Haamad - 3-98ಬಿ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331761 FOUZIYA - 2-35ಯಂ, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300332144 Fathimath Zohara - 2-35ಕ್ಯೂ, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300332147 FOWZIYA - 2-135ಜಿ ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202230000000011/05/2022
110300332499 MARIYAMMA - 3-123ಎ, ಗಾಣದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202215000000013/05/2022
110300332504 ಮುಬೀನಾ - 3-69ಸಿ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202230000000014/05/2022
110300332510 RAMESH NAYAK - 4-163ಎಸ್, ಮಲೆಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202220000000011/05/2022
110300332511 ZEENATH - 5-37ಇ, ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300333214 Shahanaz - 2-119ಬಿ, ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300333227 BEFATUMMA - 3-66, ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022---150000000-
110300333242 MAMTHAZ - 2-6ಡಿ ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300333243 ASYAMMA - 2-6 ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333612 MAHAMMAD NAZIM - 2-117ಬಿ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300333801 ABIDA - 2-35ಆರ್, ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300333981 HASAINAR - 3-16(1), ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300334142 ROSHAN CHRISTIB ROCHE - 4-161ಹೆಚ್, ಮಲೆಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300334143 ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೋಜ - 1-18, ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202240000000015/05/2022
110300334145 Yogini - 5-74, ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300334150 JAMEELA - 2-35ಯನ್ ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110300335009 ರಮ್ಲತ್ - 2-6ಎಚ್/1, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202215000000015/05/2022
110300335041 Ayisha - 2-134ಡಿ, ಕೊಜಪಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202230000000017/05/2022
110300335602 ಮುನೀರಾ - 4-136/7, ಐಕು ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202225000000011/05/2022
110300335603 ಸೀತಾ - 5-123, ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202215000000015/05/2022
110300336070 ಮೈಮುನಾ - ಬಿನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಆಲಿ,2-7,ಬನಬಲಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337504 Githa RShetti - ಕೋಂ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ 3-132 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202235000000011/05/2022
110300337515 Ramlath - ಕೆ ಸಮೀರ್ 2-109/4 ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202225000000011/05/2022
110300337933 Sevrina Mariya Disoj - ಕೋಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಂತೆರೋ 1-110ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202215000000017/05/2022
110300337935 Rukya - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ 1-70ಎ ಗುಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202235000000014/05/2022
110300337940 ಅಪ್ಸತ್ - ಕೋಂ ಅನ್ವರ್ 2-135ಜೆ ರಾಜಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****279614/05/2022FPS****279614/05/202225000000014/05/2022
110300338040 Vedavathi - ಕೋಂ ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ 5-35 ದೆಬ್ಬೇಲPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202220000000013/05/2022
110300338559 Saramma - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ 2-78ಎ ಕೊಜಪಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339113 ಶಮೀನಾ ಬಾನು - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ 4-162/6 ಆರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022---400000000-
110300339115 Nalini Suvarna - ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ 5-78 ದೆಬ್ಬೇPHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202230000000013/05/2022
110300339401 Aayisha - ಕೋಂ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ 2-85 ಕೊಜಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300339584 Hilda Veigas - ಕೋಂ ರಹಿಮದ್ವೇಗಸ್ 5-61 ದೆಬ್ಬೇಲPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202215000000011/05/2022
110300341668 Mumthaz - ನೌಶಾದ್ 2-91 ಬಿ ಕೊಜಪಾಡಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202225000000016/05/2022
110300341872 Asura - W/O ಹಸೈನಾರ್ ಡೋರ್ ನ.4-177 ಕಿಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300346442 Prema - W/O: ದಿ|| ವಾಮನ ಮಡಿವಾಳ 5-21 PHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202220000000012/05/2022
110300346803 Shakunthala - W/O ಚಂದ್ರಶೀಲ ರಾವ್ ೩-೬೨ಎ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300347263 Sujatha - W/O: ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ #2-142 ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300347448 Thara .B.Achar - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ #2-143 PHH(NK) / NCS------350000000-
110300347878 Kristhina D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಸಾವೆರ್ ಲೋಬೋ #PHH(NK) / NCS------150000000-
110300347923 Ashwini - C/O ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ #2-117 ಸಿ ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202220000000017/05/2022
110300348248 Shobha - ಶಶಿಧರ ಬಿ 4-163 ಕೆ (1) ಮಲೆಕೇದPHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202220000000011/05/2022
110300349410 Girija Poojary A - ಅಣ್ಣೀ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202220000000011/05/2022
110300350145 RAHINA - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ 2-114ಸಿ/6 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300351529 Shubha Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202215000000017/05/2022
110300354916 K. Shashikala J. Shetty - C/O ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #2-64PHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202210000000011/05/2022
110300355746 Kalyani J Salian - W/O: ದಿವಂಗತ.ಜಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ #5-25NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356329 Geetha - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 2-114 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300357237 Rohini - W/O: ನಾಗೇಶ #5-38 ದೆಬ್ಬೇಲ್ ಲಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300357709 Avvamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #2-6ಆರ್ ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300358593 Fathima - ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ 2-6 ಎಫ್‌4 ರಾಜಗPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202230000000017/05/2022
110300359151 Kairunnisa - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಡೋರ್ ನಂ.3-1PHH(NK) / NCSBiometric****279613/05/2022FPS****279613/05/202220000000013/05/2022
110300359928 LATHA - W/O: ದಯನಂದ 5-39-ಬಿ ದೆಬ್ಬೇಲಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300360150 Maimuna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #2-35PHH(NK) / NCS------100000000-
110300360206 Macreena D39Souza - W/O: ಬೆನ್ನ ಡಿ''ಸೋಜ #4-163ಸಿ,ಪPHH(NK) / NCSBiometric****279612/05/2022FPS****279612/05/202220000000012/05/2022
110300361344 Fathimath Zohara - W/O ಬಿ ಉಸ್ಮಾನ್ 5-40/1 ದೆಬ್ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202225000000015/05/2022
110300361589 Beefathumma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸ್ಸೈನ್ ಬ್ಯಾರಿ #PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202245000000015/05/2022
110300362040 Ayisha Banu - C/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀರ್ ಡೋರ್ ನಂ.1-8PHH(NK) / NCSBiometric****279616/05/2022FPS****279616/05/202220000000016/05/2022
110300363352 Gretta Tauro - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎವರೆಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ರೋಚ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300369751 Cyril Lobo - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಲೋಬೊ 4-163NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300376157 Devika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ್ ಚೌಟ 5-38ಬಿ ಸಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300376855 Rehanath - C/O (ಗಂಡ) ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202215000000017/05/2022
110300376864 Reshma Dsouza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಾನ್ಸಿ ಫಿಗ್ರೆಡ್ #4-PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202210000000017/05/2022
110300376866 Asma A - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ 2-112/7ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300376959 Savithri - ಗಂಡ.ಧನಂಜಯ 5-79 ಮಚ್ಚಾರು ಪಡೀಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378585 Chethan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300378590 Lalitha - W/O: ಗಣೇಶ #1-7 ಗುಡ್ಡೆ ಪಾಲು ಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110300378594 Indira - ಜಗನ್ನಾಥ 3-59/2 ಎಲ್ಯಾರ್ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202215000000017/05/2022
110300378674 Surekha - W/O: ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ #3-14ಎ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300378815 Sharmila Barboza - C/O ಲೇಟ್ ಗಿಲ್ಬೆರ್ತ್ ಜೋನ್ ಬಾರ್ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300378816 Indira - W/O: ದಿ ವಿಠಲ #2-91 ಕೊಜಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****279611/05/2022FPS****279611/05/202215000000011/05/2022
110300378817 Rashmiya - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #4-150(PHH(NK) / NCS------100000000-
110300378818 Nefisa Yane Tajunnisha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ 2-18PHH(NK) / NCS------200000000-
110300378819 Sereefa - ನೌಶಾದ್ 2-114ಸಿ/9 ಕೊರೆಪಾದೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300378820 Raziya Banu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 5-4PHH(NK) / NCSBiometric****279615/05/2022FPS****279615/05/202220000000015/05/2022
110300378821 Mamthaz - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ 2-6 ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022FPS****279617/05/202225000000017/05/2022
110300378822 Fathima Zohara - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಂತಿಯಾಝ್ 2-87 ಎ/1 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300378823 Fathimath Zohara - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ 2-7 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300378881 Rajeevi - C/O ವಸಂತ 1-82(1) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378882 Kesari Shetty - W/O: ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ #4-41 ಭಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****279617/05/2022---100000000-
110300378883 Soubhagya - C/O ಹರೀಶ್ ಫಿಗ್ರೆಡ 4-82 ಗಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300379537 Beepathumma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲೇಟ್ ಎ ಎ ಹಮೀದ್ 2-38NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300380115 Lolakshi - W/O: ರಾಜೀವ #1-271 ಕೋಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
270400160531 Dexi Ayisha - W/O ಇರ್ಫಾನ್ #2-35ಯಲ್(1) ರಾಜಗPHH(NK) / NCS------250000000-
Top