REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150847 Divya Rajesha - W/O: ರಾಜೇಶ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ #2-29/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156618 Deepa K - W/O ಅಶೋಕ ಪಚ್ಚನಾಡಿ #2-42/3 ಮಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158210 ಅಗ್ನೆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಲಿಗೋರಿ ಕ್ರಾಸ್ತ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300159059 Jenevieve Emiliana Viegas - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವೇಗಸ್ #2PHH(NK) / NCSBiometric****263117/05/2022FPS****263117/05/202210000000017/05/2022
110300159221 Mercina D39souza - W/O ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ೧-೧೦೩/೧-೧ಎ ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300165813 ಜಮೀಳ - W/O: ಮಾರ್ಗದಂಗಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166498 Zainabu - 3-128 ಮರವೂರು ಹೌಸ್ ಕೆಂಜಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167046 Joyce Rego - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167387 Jacintha D Souza - W/O: ಪಾಸ್ಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-207 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300167391 ಶಶಿಕಲ - W/O: ಸುರೇಶ #2-188 ಕರಂಬಾರು ಕೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167612 ಶ್ವೇತ - 2-117-1 ಕರಂಬಾರು ಗುತ್ತು ಕಂಪೌಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167647 ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ ರೇಗೋ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೊವಿಸ್ ರೇಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167653 Felcy Saldanha - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಡೇವಿಡ್ ಸಲ್ಡಾನ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300171377 Johara - ಮಹಮ್ಮದ್ 1-8 ಜರಿ ನಗರ ಮಂಗಳೂರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300171379 Helen D Souza - 1-104 ಕುಂಟಲ್ ಕಂಬ್ಳ ಹಳೆ ವಿಮಾನ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300173455 LEELA - 1\191 ಕರಂಬಾರು ಪಾಂಚ ಕೋಡಿ ಬಜPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174637 ಸುಧಾ - ದಯಾನಂದ 2-36 ಕಾಮಜಾಲು ಹೌಸ್, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174832 Rehana - 3-134/1 ಮಳವೂರು ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202235000000018/05/2022
110300175391 MARY PINTO - 1-235 ಕಂಗುರಿ ಹೌಸ್ ಬಜ್ಪೆ ಪೋPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175785 Kairunnisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ # 2-89 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300176657 Elizabath Saldanha - W/O ವೇಲೆರಿಯನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ #277, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300176684 Sainaj - W/O: ಕೆ ಹೆಚ್ ಖಾದರ್ #2-182/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176698 Safiya A - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಮನೆ ನಂ 2-9PHH(NK) / NCS------250000000-
110300177109 Shahida - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #3-PHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300178593 ಜಯಂತಿ - W/O ಬಾಬು ಬೆಳ್ಚಡ ೧-೧೦೩/೨೫-೨ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178756 Sumathi Bai - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಲೇಟ್ ಜಗನಾಥ ಪ್ರಭು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300179365 Anisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾಲೀದ್ 3-45/3 ಮರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179839 Appi - W/O: ಐತ್ತಪ್ಪ #1-103/9-3 ಸಿದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179845 Zainabu - W/O: ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ # 3-105NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300179850 Emelia Joyce Dsouza - W/O ವಾಲ್ಟರ್ ಜ್ಯೋ ಡಿ''ಸೋಜ # 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180486 ಕೈರುನ್ನಿಸಾ - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಮನೆ ನಂ 2-103/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300180748 Padmavathi - 2-36 ಉಪ್ಪರೋಟ್ಟು ಮನೆ ಕರಂಬಾರು,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300183198 Sowbhagya Shetty - W/O ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ #3-69/4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184277 Vinutha Yashavantha - ಯಶವಂತ ಬೆಳ್ಚಡ 2-31/1, ಸುಕೃತಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184356 SUMATHI - W/O ಲಿಂಗಪ್ಪ #2-73 ಪುನ್ಣೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184358 SUMAYA BANU - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀರ್ #2-155 ಕಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300184756 SHAMSHAD - ೨-೮೨ ರಿಯಾಜ್ ಮಂಜಿಲ್ ಕರಂಬಾರು PHH(NK) / NCS------400000000-
110300185680 Rosaline Correa - W/O ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಕೊರೆಯ #1-227 ಡ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185804 Ameenamma - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಷೀರ್ #1-23/ಬಿ-1PHH(NK) / NCS------400000000-
110300185940 KUMUDAKSHI - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ 1-103/20-8 ಓಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300185952 Alima - ೨-೮೫/೩ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕರಂಬಾರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186202 KALYANI - 2-48 ಕರಂಬಾರು ಪಡು ಮನೆ ಮಳವೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****263116/05/2022FPS****263116/05/202250000000016/05/2022
110300186643 VAIDABANU - 3-52 ಮಳವೂರು ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****383014/05/2022FPS****383014/05/202225000000014/05/2022
110300186790 Beefathima - ೨-೮೫/೨ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕರಂಬಾರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186793 ZEENATH - ೨-೮೫ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕರಂಬಾರ್ ಬಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186794 TAHIRA - S/O ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ #2-85/1 ಗುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300199689 Prema Poojary - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಭುಜಂಗ ಪೂಜಾರಿ 3-3PHH(NK) / NCS------250000000-
110300220707 Asha - W/O ರಮಾನಂದ ಬಂಗೇರ #1-194/4 ಕೌಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235317 ದಾಮೋದರ - 1-132 S/O ದಿ. ನೆಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾವು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235322 CHANDRAVATHI - 1-103/23-1 W/O ದಿ. ಸುಂದರ ಸಿದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300235340 ಎಂ ಎಚ್ ಅಬ್ಬು - 3-134 ಮರವೂರು ಮನೆ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300235347 ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ - 2-221 S/O ದಿ. ಚೀಂಕ್ರ ತಿಮರ ಕೋAAY(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202235000000018/05/2022
110300235348 varija - 1/179 ಕರಂಬಾರು ಉಗ್ಗಪ್ಪಕೋಡಿ ಮಳವPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/20225000000018/05/2022
110300235349 ಓಡಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - 1/216 ಜರಿ ಮನೆ ಕರಂಬಾರು ಮಳವೂರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300235350 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-215 ಕರಂಬಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300235663 CHITHRAKSHI - W/O ಶಿವಪ್ಪ #೧-೨೨೯, ಕೊಪ್ಪಲಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****383017/05/2022FPS****383017/05/202235000000017/05/2022
110300235721 ಗುಲಾಬಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-107 ಕಾಮಾಯಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235722 ಪುಷ್ಪ - 2-26 W/O ದಿ. ಲೋಕಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಕರೋPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237484 RAJA LATHA - ಡೋರ್ ನಂ 2/38 D/O ಲೇಟ್ ಎಂ ಜೆ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202235000000018/05/2022
110300237502 puvappa - 1-8 S/O ದಿ. ತೋಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300239943 Bifathuma Kawsar - 3-14 W/O ದಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239947 Ranjani - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-26 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239952 ರೇಶ್ಮಾ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-118 ಕರಂಬಾರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240253 ಪುಷ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ - 3-26/3 W/O ದಿ. ಬಾಬು ಆಚಾರಿ "ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300240254 KAMALA - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-50 ಭಂಡಾರ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300240255 ರತ್ನಕರ.ಎನ್.ಆಳ್ವ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-39 ಪದ್ಮ ನಿಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240256 ಶಾಲಿನಿ - 2-144 W/O ದಿ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253426 ಜಲಜ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-103/17-1 ಸಿದಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253461 ಇಂದಿರಾ - 2-254 W/O ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253511 Sarojini - 2-152 ತಾತಾಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಮಳವೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253517 Thahira - W/O: ಆಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ 3-129 ಮರವೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253521 SARAMMA - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:3-138 ಮರವೂರು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253547 Janaki - 2-209 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಕರಂಬಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253550 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - 2-198 ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಿಲಯ ಕರಂಬಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253559 Malathi A Alva - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:3-62 ಮರವೂರು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253561 ಲೋಕಯ್ಯ ಗೊಡ್ಡ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-208 ಉಪ್ಪರೊಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253562 ಪ್ರಭಾಕರ ದೇವಾಡಿಗ - 1-26/1 ಕಲ್ಲೋಡಿ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253563 ಸಂಜೀವ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-58/1 ಪಡುಮನೆ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253564 ಸರೋಜಿನಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-26 ಕಲ್ಲೋಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253565 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-165 ಕೋಂ ಕುಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253566 RUKMINI - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-168 ಮಿತ್ತಕೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253567 ಸೇಸಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-202 ಬಿನ್ ದಿ.ಪುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253568 ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಪಿಂಟೋ - 1-224 S/O ದಿ. ಜೋನ್ ಪಿಂಟೊ ಕರಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253569 Leelavathi - W/O: ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ #1-199 ಉದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253570 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ - 1-198 ಕರಂಬಾರು ಉದ್ದದ ಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202215000000018/05/2022
110300253571 Leela Devadiga - W/O: ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ #1-26/3 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253572 BHARATHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರತನ್ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 1-1AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253573 ಪದ್ಮಾವತಿ - 1-194/1 ಬಿನ್ ದಿ.ಸೇಸು ಪೂಜಾರಿ ಕರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253574 JANAKI - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-197 ಕರಂಬಾರು ಮAAY(NK) / NCSBiometric****263118/05/2022---350000000-
110300253575 Revathi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಡಿ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300253576 ಹರೀಶ್ - 1-180/1 S/O ದಿ. ಗುರುವ ಕರಂಬಾರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253577 Lingu - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-200 ಕರಂಬಾರು ಕಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253578 Leena D Souza - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-214 ಕರಂಬಾರು ಜರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253579 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೊಡ್ಡ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-167 ಕರಂಬಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253582 Chennamma - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-62/1 ಕರಂಬಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202225000000018/05/2022
110300253583 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - 2-119 S/O ದಿ. ಸೇಸು ಪೂಜಾರಿ ಪರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253584 ಗಿರಿಯಪ್ಪ - 2-13 S/O ದಿ. ತನಿಯ ಕರಂಬಾರು ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300253585 GIRIJA - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-14 "ಅನುಗ್ರಹ" ಕPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300253586 ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-141 ಬಡಗು ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300253587 Leelavathi - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-68 ಕರಂಬಾರು ಪಡುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253588 ಭಾಸ್ಕರ ಸಾಲಿಯಾನ್ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-44 ಎರುಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****263117/05/2022FPS****263117/05/202220000000017/05/2022
110300253589 Poornima - 1\236 ಕರಂಬಾರು ಬಗ್ಗ ಕೋಡಿ ಬಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253590 ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1-209 ಉಪ್ಪಾ ರೊಟ್ಟು ದೋಟಮನೆ ಕರಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253591 ಕೆ. ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-54 ಪಡು ಮನೆ, ಕರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253592 Rajeshwari - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-255 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್PHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202230000000018/05/2022
110300255487 VIMALA SHETTY - 1-312 W/O ಅಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾವಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300255488 SUNITHA - 1--280/1 ತಾಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೆಂಜಾರು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300255621 HONAMMA - 1-320 W/O ದಿ. ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300255773 VANAJA - ೨-೧೦೬ ಕಮಾಯಿ ದೋಟ ಹೌಸ್ ಕೆಂಜಾರುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300255775 ಕೆ ಎಚ್ ಶೇಕಬ್ಬ - 2-174 S/O ದಿ. ಅಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300255776 CHANDRAKALA - 2-25 ಕರೋಡಿ ಮನೆ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300255777 YAMUNA MULYA - 2-24 ಕರೋಡಿ ಮನೆ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300255778 SUJATHA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಹರೀಶ್ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300255779 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-21 ಕರೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300255780 ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ - 2-53/1 S/O ದಿ. ಗಣಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300255782 ಹೈದರ್ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-180 ಆಡ್ಮ ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110300255783 Vasanthi - 2-6 ಕರೋಡಿ ಮನೆ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300255784 ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-48 ಭಂಡಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****263116/05/2022FPS****263116/05/202225000000016/05/2022
110300255785 ಸುಮತಿ - 2-4 W/O ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ "ದುರ್ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300255787 ಸೆರಿಫ್ - 2-95/2 ಬಿನ್ ಹಾಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕರಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300255788 ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-136 ಅಡ್ಮ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300255789 ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-137 ಆಡ್ಮ ಹೌPHH(NK) / NCS------300000000-
110300255790 LAKSHANI - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-135 ಅಡ್ಮ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300255791 ಮಯ್ಯದ್ದಿ - 2/125/1 ಕರಂಬಾರು ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202235000000018/05/2022
110300255792 Ameena - ೨-೧೨೫/೨ ಅಡ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಕೆಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300255794 ಮೋಹಿನಿ - 2-148 ಅಡ್ಮ ಮನೆ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300255795 BHAVANI - W/O ಕೆ ಪವಿತ್ರನ್ ೨/೨೯ ಕಾಮಜಾಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300255796 ಐಸಮ್ಮ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-42 ಕಾಮಜಾಲುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300255797 ಆಯಿಷಾ - 2-105 W/O ದಿ. ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಸೀರ್ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300255800 Beepathuma - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 2-125 ಕರಂಬಾರು ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300255801 ಶೇಖ್ ಮೆಹರುನ್ನೀಸಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-75 ಬದ್ರಿಯಾ ಮಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268856 ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-39/1 ಕರಂಬಾರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300276419 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ - 1-123 "ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್" ಹಳೇ ವಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276423 Dakshayini Naik - ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ 2-130/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276428 ಡೈನಾ ಡೋಲಿ ಡಿ ಕ್ರೂಜ್ - 1-85 W/O ಕ್ಲೋಡಿ ಸೆರಾವೋ ಹಳೇ ವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276440 ಪಿ ಟಿ ಡಾಲಿ - 1-103/15 ಮಳವೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276441 ಎಂ ದೇವದಾಸ - 1-103/15-1 S/O ದಿ. ಟಿ.ವಿಠಲ ಸಿದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276444 ಆನಂದಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-177 ಕೊಪ್ಪಳ ಹೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276446 Precilla Delphine D Souza - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-103/18-2 ಕೋಂ ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276451 ಎಂ ಎ ಅಬೂಬಕರ್‌ - 3-27 ಎಮ್ ಎ ಮಂಝಿಲ್ ಮಳವೂರು ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276462 JAINABU - 3-7 ಮರವೂರು ಮನೆ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276469 ಲೀನಾ ರೇಗೋ - 2-64 W/O ದಿ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೇಗೊ "ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276470 ಕೆ ಕೇಶವ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-87 ಶಿವಾನುಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276471 ಎಚ್.ಎ .ರಾಮು(ಕುಮಾರ್) - 2-247 S/O ದಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ "ಪ್ರಕೃತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276472 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ತು ರಾಯ - 2-139 "ಗೋಕುಲ್" ಕರಂಬಾರು ಮಳವೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276474 ಬೀಪಾತುಮ್ಮ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:3-135 ತಸ್ನೀಮ್ ಮಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276476 ದೇವಕಿ - 2-35 W/O ದಿ.ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276477 latihs - 2-66 ಕರಂಬಾರು ಬಜ್ಪೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಳವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276482 SARITHA - 1-103-21 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಬಜ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276484 Geetha M - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ # 2-138 ಅನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276486 ಶ್ರೀಮತಿ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಡಿ ಕೋಸ್ತ - 2-149 W/O ದಿ. ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೋಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276487 Prabhavathi - 2-27 W/O ದಿ. ರಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276496 ALICE.S.PEREIRA - 1-182 ಕರಂಬಾರು ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276498 ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-234 ಕರಂಬಾರು ಕಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276499 ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-187 ಕರಂಬಾರು ಹೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276503 ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ - 1-237 S/O ದಿ. ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮಥಾಯಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276510 ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-233/4 ಡ್ರೀಮ್ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276529 SMT SAFIYA - 1-38 ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಜ್ಪೆ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287253 Umar Farook - 1-9/1 ಝರಿ ನಗರ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290238 ಬೆನೆದಿಕ್ಟ ಪಿರೇರಾ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-125 ಗುಂಡಾವು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290239 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:3-112 ಮರವೂರು ದೋಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290240 ರಾಮ ಮೊಯಿಲಿ - 3-118 ಮರವೂರು ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290243 ಎಂ ಮಹಮ್ಮದ್ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:3-79 ಮರವೂರು ಹೊಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290245 ಗಿರಿಜ - 3-111 W/O ದಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290247 ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೋ - 3-49 ಮರವೂರು ಮನೆ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290249 APPI POOJARI - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:3-108 ಮರವೂರು ಬಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290252 ಸೇಸಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-103/11 ಸಿದ್ದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290253 ವಿಜಯ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-170 ಬಗ್ಗ ಕೋಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290257 SUSHEELA - 1-103-20 ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯ ಸಿದ್ಧಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290259 ಸುಶೀಲ - 2-72 W/O ದಿ. ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290260 VARIJA - 2-88 S/O ದಿ. ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290265 ಜುಲಿಯಾನ ಡಿ ಕೊಸ್ಡ - 2-148 ಕರಂಬಾರು ಮನೆ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290266 ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - 2-146 S/O ದಿ. ಬೌತಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290267 Bhavani - 2-246 S/O ದಿ. ಕೇಶವ ಕರಂಬಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290272 Omayya Poojary - 2-120 S/O ದಿ. ಸೋಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ , NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300290273 ಲಿಂಗಪ್ಪ - 2-121 S/O ದಿ. ಕೂಸಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಕರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290274 ದೇಜು ಪೂಜಾರಿ - 2-78 ಕರಂಬಾರು ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290276 MEENAKSHI - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-103/3 ಸಿದ್ದಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290280 ಶಿವರಾಮ - 2-248 S/O ದಿ. ಪಂಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290287 Emilda Pinto - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-225 ಕಂಗೂರಿ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290288 ರಾಮ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-194 ಪಾಂಚಕೋಡಿ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290290 ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ ' ಸೋಜ - 2-60 "ಧೀರಜ್ ವಿಲ್ಲಾ" ಕರಂಬಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290291 ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿ '' ಸೋಜ - 2-59 " ಗ್ರೀನ್ ವಿವ್" ಕರಂಬಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290294 ವಿಮಲ - 1-213 W/O ದಿ. ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291217 KUSUMA - W/O ಎಮ್ ನಾರಾಯಣ #1-103/20-5/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291218 ಸದಾನಂದ - 1-103/20-3 S/O ದಿ. ಕೆ.ವಿಠಲ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291238 ಮಾಧವಿ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 2-253 ಕರಂಬಾರು ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295187 Jameela - C/O ಮೊಹಿದೀನ್ ಮೀರಾ 2-75-1 ಬದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295406 Moneca Noronha - 1-103/18-2/1 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295408 ದೇವದಾಸ್.ಆರ್.ಅಮೀನ್ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 1-180 ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300295409 ತೋಮಸ್ ಡಿ'ಕೋಸ್ತ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:1-233/3 ಅಂತೋನಿಕಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300304687 Hemalatha - W/O ಮೋಹನದಾಸ್ ಡಿ.ನ.2-83/24 ಫ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300323673 Kamalakshi - 2-42/2-1ಕೋಂ ದಿ.ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324902 Geoge Mascarenas - 2-20/2S/O ಪೌಲ್ ಮಾಸ್ಕರೆನ್ಸ್ ಕರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300325778 ಗೀತಾ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-141/1 ಕೋಂ ಆನಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300326068 ಸಾರಮ್ಮ - ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:2-38 ಕಾಮಜಾಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300326308 ROCKY PHILIP PINTO - 1-227/1 ಕರಂಬಾರು ಕಂಗುರಿ ಮನೆ ಮಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326576 SHAMBHU S SUVARNA - 2-109/1 S/O ಸೇಸು ಬೆಲ್ಚಡ "ಶ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300326583 FREDRICK L GOMES - 2-230/3 S/O ದಿ. ಲಾರೇನ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327331 Fathima Zohara - 1-18/1 W/O ನೂರ್ ಅಹ್ ಮದ್ ಜರಿನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328206 Mary Novel Menezes - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೊವೆಲ್ ಮಿನೆಜಸ್ 2-31PHH(NK) / NCS------100000000-
110300328597 Frenita Shaila Sequeira - W/O ಎಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300329510 LIGOURY LEO REGO - 2-67 ಲಿಗೋರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕರಂಬಾರು ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300329849 LEELA G ANCHAN - ೧-೧೩೫/೧ ಗಿರಿಜಾ ಹೌಸ್ ಪೊರ್ಕೊಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300329850 Vijayalaxmi - 1-336/1 W/O ದಿ. ಗೋಕುಲ್ ತಂದುಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300329858 HARISH SHETTY - 2-142/1 S/O ದಿ. ಪದ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300329861 Bharathi S Rai - C/O ಸದಾನಂದ ಎನ್ ರೈ 1-247-1 ಚಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300329872 RAVICHANDRA SHETTY - 2-134/2 S/O ದಿ. ಸಂಜೇವ ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300329883 JAYANTHA - 2-51 S/O ದಿ. ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಭPHH(NK) / NCS------100000000-
110300329886 MOHANA - 1-51/1 S/O ದಿ. ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300329888 PRAVIN KUMAR - 2-129 S/O ದಿ. ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300329926 Celine Pinto - ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿಂಟೋ 2-27 ಕಮಜಲು ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300330177 Devakka Hebballi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202225000000018/05/2022
110300330750 MOHAN SUVARNA - 2-24 S/O ದಿ. ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300330751 Chandrakala - W/O: ಸಿ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್ #2-12/4 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300330752 APPI - 1-103/20-5 W/O ದಿ. ತನಿಯ ಸಿದ್ಧPHH(NK) / NCS------350000000-
110300330753 LEELA - 1-211 W/O ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202240000000018/05/2022
110300330755 K. S. PURUSHOTAMA - 2-157 S/O ದಿ. ಶೀನ ಆಚಾರ್ಯ ಕರಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300330756 ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ - 2-34 S/O ದಿ ಕೆ.ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300330757 ಕೆ.ಬಿ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ - 2-156 S/O ದಿ. ಬಾಬು ಆಚಾರ್ಯ ಕರಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300330758 UMESH N BANGERA - 2-56 S/O ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300330759 GIRIJA - 1-222 W/O ದಿ. ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ "ದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331494 SUNITHA - 1-26/C W/O ದಾಮೋದರ ದೇವಡಿಗ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331495 PELSI DSOUZA - 1-217 W/O ದಿ. ಚಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಜರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331512 Violet Pinto - C/O ಲೇಟ್ ಅಂತೋನಿ ಪಿಂಟೊ 1-232/5PHH(NK) / NCS------150000000-
110300331513 PRABHAVATHI - 2-32/1 W/O ಕೇಶವ ವಿ.ಕೆ ಉಪ್ಪರೋಟPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202220000000018/05/2022
110300332551 Sukhalatha - ಅನಂದ ಚೌಟ ಎಂ 2-23 ಕರಂಬಾರು ಗುತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300332552 SHAMBHAVI - 1-210 ಉಪ್ಪುರೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕರಂಬಾರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300333098 K.RAMESH - 1-144 S/O ದಿ. ಕೆ. ತನಿಯಪ್ಪ ಗುಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333994 Prathyakshini - 1-152 ಗುಂಡಾವು ಪದವು ಬಜ್ಪೆ ಪೋಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300335556 ಸಕೀನಾ - ಡೋರ್ ನಂ 3-18/1 ಅಲ್ ಜ಼ಮಿಲ್ ಕಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300335617 CHENNAMMA POOJARTHI - 2-45/2 W/O ದಿ.ಸೇಸು ಪೂಜಾರಿ ಏರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300335618 Badurnisha - 2-72/3 W/O ಕರಂಬಾರು ಹಮ್ ಝತ್ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300336117 ದಿವಾಣ ಕೇಶವ ಭಟ್ - ದಿವಾಣ ಕೇಶವ ಭಟ್ 2-12/3 ದಿವಾಣ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300336183 Jayanth N - ದಿ.ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ 2-137/2 ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337135 ಅನುರಾಧ - ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ 1-198/1 ಉದ್ದದಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202215000000018/05/2022
110300337222 Kishor Kumar - ಕೆ.ಪೂವಪ್ಪ ಕುಂದರ್ 2-126/2 ಬಡಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300338286 Janaki - ದಿ. ಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ 2-45 ಕೆಂಜಾರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300338728 Vanitha - ಮೋಹನ್.ಎಸ್ 1-193/2 ಕ್ಷಿಪ್ರ ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300339184 BHARATHI - ಕರಿಯ ಯಾನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ 2-22/1 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339187 Vishalakshi - ದಿ.ಕೂಸಪ್ಪ ಪಿ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ 2-54 ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300339344 Prema - ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ 2-153 ಕರಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300339624 Jyothi - ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸುವರ್ಣ 2-116 ಕರಂಬಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300342684 Vishala - W/O ರವಿಂದ್ರ #1-297/1 ಚಾವಡಿದಡPHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022---200000000-
110300344141 Jayanthi - W/O ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #1-110 ಕರಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300344729 Yasmin - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಮನೆ ನಂ 1-43/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300345382 Sarojini - ಜಯ ಪೂಜಾರಿ 4-177 ಮಂಗಳೂರು ಮಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300345618 Chandravathi - ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 4-177 ಮಂಗಳೂರNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300346696 Parameshwari Suvarna - ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮನೆ ನಂ 2-24/1 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300347947 Nagaveni - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಪ್ಪ ಸ್ವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300347972 Baby Shekhar Shetty - ಶೇಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೆಂಡತಿ 2-132/PHH(NK) / NCS------50000000-
110300349685 Mabel Prescilla D Souza - ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿ ಸೋಜ ಮನೆ ನಂ 1-20PHH(NK) / NCSBiometric****263116/05/2022FPS****263116/05/202210000000016/05/2022
110300350240 Vishalakshi C Rai - 2-52 ಕರಂಬಾರು ಪಡು ಮನೆ ಬಜಪೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300352675 Aathika - ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ಮನೆ ನಂ 2-72/1 ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300352729 Irine D'Souza - W/O: ದಿ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ'ಸೋಜ #1-20NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354142 Shrithi B H - ವಸಂತ ಯು 3-112/3 ದೋಟ ಮನೆ ಕೆಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300355266 Rajeevi - 1-114 ಜಯಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಬಜ್ಪೆ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356116 Sabreena Sanad Mohammed - 3-140 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಂಜಿಲ್ ಮರವೂರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356548 Aashalatha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ #1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300357403 VARIJA - C/O ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-162 ಅದ್ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300358865 Saramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****705018/05/2022FPS****705018/05/202225000000018/05/2022
110300359049 Sheela N - ಶ್ರೀಧರ ಮೂಲ್ಯ ರ ಹೆಂಡತಿ 2-37/2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300359612 PUSHPA - 2-162 ತಾತಾ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಬಜಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300359698 Mamatha - ಸಂದೀಪ್ ಮನೆ ನಂ1-18/3 ಶ್ರೀ ಕಟೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300359738 Kusuma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ರೈ #1-281 ಚಿಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300361273 AVVAMMA - W/O ಹಸನ್ ಬಾವ #1-2/8-1 ಜರಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300361535 Umai Banu - C/O ಇಸಾಕ್ 1-28/7 ರಾಯಲ್ ಹೋಂ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300362071 Sarojini - 2-18 ಕರಂಬಾರು ಗುತ್ತು ಮನೆ ಬಜPHH(NK) / NCSBiometric****263117/05/2022FPS****263117/05/202210000000017/05/2022
110300362190 Leena Nathaliya Dsouza - W/O: ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ #1-223(1)PHH(NK) / NCSBiometric****263116/05/2022FPS****263116/05/202220000000016/05/2022
110300362560 Veeramma - ಸದಾನಂದ 1-103/10-2 ಸಿದ್ದಾರ್ಥ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300363842 K. Ravindranath Bajpe - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ. ಕೊಚಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300364471 Bhavani - C/O ಪರಮೇಶ್ವರ #2-85/4 ಭವಾನೀಶ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300365560 PADMAVATHI - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಡಿ ನಂ 1-196 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300365675 Seema P Shetty - ವೈಫ್ ಆಫ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3-60/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366177 Sowmya - C/O ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ 2-50/6,ವಿನುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300368524 Naheed Haneef K P - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಪಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 1-35NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300369437 Chandravathi - W/O: ಭಾಸ್ಕರ # 3-106 ಕಿನ್ನಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370838 Gretta Rodrigues - ಮೇಲ್ವಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 1-113 ಬ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374420 Babitha Preethi Dsouza - W/O: ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ #1-57NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375446 Benny Sequeira - D/O ಫಿಲಿಪ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ #1-256NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375610 Magdalene Robert Ferrao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೊಬರ್ಟ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಫೇರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375995 Gayathri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕರುಣಾಕರ 3-64/2-3 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****383014/05/2022FPS****383014/05/202220000000014/05/2022
110300376018 Shahina - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ 3-188-6 ಆರಿPHH(NK) / NCSBiometric****383017/05/2022FPS****383017/05/202220000000017/05/2022
110300376066 Mumthaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ.ಶೇಖ್ ಶರೀಫ್ #3-PHH(NK) / NCS------300000000-
110300376096 Shyamala - ೨-೫೩/ಬಿ ಪಾದೆ ಹೌಸ್ ಪೇಜಾವರ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300376217 Soudha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಸನಬ್ಬ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾದರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376299 JAYANTHI - ೩-೨೭-೧, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ನಿಲಯ ಮುಖ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376627 Asmath - W/O ಐ ಮಯ್ಯೆದ್ದಿ ೧-೧೧೫/೪ ಸೌಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376838 Maimuna - ಫಯಾಜ್ 1-204(42)1 ಕಳವಾರು ಆಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****383015/05/2022FPS****383015/05/202220000000015/05/2022
110300376839 SUJATHA - ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ # 2-251/3 ಪ್ರಣತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****263117/05/2022FPS****263117/05/202220000000017/05/2022
110300376872 LALITHA JOGI - ೧-೬೨ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಕೆಂಜಾರು ಅPHH(NK) / NCSBiometric****383013/05/2022FPS****383013/05/202220000000013/05/2022
110300376883 Pushpa Shantharama Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಿ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 4-224PHH(NK) / NCS------100000000-
110300376884 Lalitha - C/O ಶರಣಯ್ಯ(ಗಂಡ) 1-215/26 ಶೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202220000000012/05/2022
110300376885 Johara - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಎಂ ಹಂಝ ಮನೆ ನಂ . 1-PHH(NK) / NCSBiometric****383018/05/2022FPS****383018/05/202220000000018/05/2022
110300376886 Shashikala - C/O ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 4-248-3PHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202215000000012/05/2022
110300377172 Shashikala - ತಾರನಾಥ 4-248/29 ಶಿವಗಿರಿ ನಾರPHH(NK) / NCSBiometric****383011/05/2022FPS****383011/05/202220000000011/05/2022
110300377181 Nalinakshi R Shetty - W/O ರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ #4-235 ಪಡ್ಡೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202225000000012/05/2022
110300377183 Poornima - ರಾಜೇಶ್ ಮನೆ ನಂ 1/140/10 ಶೇಡಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202225000000012/05/2022
110300377184 Cristhin D Souza - W/O: ದಿ. ಜೊಸೆಫ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-155PHH(NK) / NCSBiometric****383013/05/2022FPS****383013/05/202220000000013/05/2022
110300377213 BHARATHI - ವೆಂಕಟೇಶ 1-6 ಪೌಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110300377215 Yashodha - C/O ವಾಮನ 2-179 ಕೊಪ್ಪಳ ಹೌಸ್ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300377910 Lalitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ್ 1-204(80) ಆಶPHH(NK) / NCS------100000000-
110300377911 Prema - C/O ನಾಗೇಶ್ ಬಂಜನ್ ಮನೆ ನಂ 1-204PHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202220000000012/05/2022
110300377912 Usha - C/O ಶಂಕರ #1-204(46) ಆಶ್ರಯ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****383011/05/2022FPS****383011/05/202215000000011/05/2022
110300377913 Aishaby - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಡಿ ನಂ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300377918 Yashodha - W/O ರಮೇಶ್ # 2-13 ಕೊಡಿಮಾರ್ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202220000000012/05/2022
110300377929 Ameena - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಲೇಟ್ ಬಿ ಉಮ್ಮರಬ್ಬ 1PHH(NK) / NCSBiometric****383011/05/2022FPS****383011/05/202230000000011/05/2022
110300378060 Philomina D Souza - 1\223\1 ಕರಂಬಾರು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378061 Kalavathi - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ # 1 - 239, ಬಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300378083 Innamma - W/O: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ #3-156PHH(NK) / NCSBiometric****383011/05/2022FPS****383011/05/202230000000011/05/2022
110300378085 Zeenath - C/O ಟಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #3-239/1/1 PHH(NK) / NCSBiometric****383018/05/2022FPS****383018/05/202220000000018/05/2022
110300378088 Sabiya Banu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮ್ಮರುಲ್ ಫಾPHH(NK) / NCSBiometric****383018/05/2022FPS****383018/05/202220000000018/05/2022
110300378089 Khathijamma - C/O ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 3-142/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300378093 Kuraisi Sajipa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ 4-24/6 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300378094 Jainabu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ #2-53 ಪಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300378098 Kaneeza M - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300378101 Isamma - W/O: ಟಿ.ಕೆ.ಹಸನಬ್ಬ #3-105/1 ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300378102 Kalpana - ವೈಫ್ ಆಫ್ ಕೇಶವ ಡೋರ್ ನ೦ 1/140/1PHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202220000000012/05/2022
110300378107 Bipathumma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲತೀಫ್ 4-95(2ಇ) ಶೀಬPHH(NK) / NCSBiometric****383014/05/2022FPS****383014/05/202225000000014/05/2022
110300378108 Mariyamma - C/O ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #1/50/3 ಮೈPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378109 Zeenath - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #`೧-೫೮/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****383014/05/2022FPS****383014/05/202225000000014/05/2022
110300378110 Pushpalatha - C/O ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ 1/140/19 ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****383017/05/2022FPS****383017/05/202220000000017/05/2022
110300378113 MANJULA - C/O ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡೋರ್ ನಂ 1/1PHH(NK) / NCSBiometric****383014/05/2022FPS****383014/05/202215000000014/05/2022
110300378115 Ayisha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ 3-251PHH(NK) / NCSBiometric****383015/05/2022FPS****383015/05/202225000000015/05/2022
110300378120 Zubaidha Banu - ಮಹಮದ್ ಹನೀಫ್ 3-229/2 ಜೋಕಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****383014/05/2022FPS****383014/05/202215000000014/05/2022
110300378122 Selika Banu - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಿಸಾರ್ 3-53NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300378123 Aisamma - S/O: ದಿ. ಹೈದರ್ ಅಲಿ # 3-38/5 PHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202240000000012/05/2022
110300378129 Halimamma - W/O: ಅಹ್ಮದ್ # 3-239/2 ನಡುಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202240000000012/05/2022
110300378132 Pooja - S/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ #3-175 ಎಮ್.ಪಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300378134 Srikala - C/O ಸತೀಶ್ # 1-140/13 ಶೇಡಿಗುರPHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202220000000012/05/2022
110300378135 Pushpa S Kotian - W/O: ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #2-12/1 PHH(NK) / NCSBiometric****383016/05/2022---150000000-
110300378142 Hyrunnisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮೀದ್ ಬಾವಾ 4-68/1PHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202215000000012/05/2022
110300378145 Rayana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ 3-1PHH(NK) / NCS------150000000-
110300378147 Umai Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #3-137 ಅರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300378149 Asmath - W/O: ಸಯ್ಯದ್ #3-94/2 62-ತೋಕPHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202215000000012/05/2022
110300378152 HASEENA BANU - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಝೀರ್ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****383017/05/2022FPS****383017/05/202225000000017/05/2022
110300379365 SHASHIKALA - ಸಿ/ಓ ಅಶೋಕ ಎಸ್ 4/248/30 ನಿರೀಕ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300379367 Roopa Bhandary - C/O ರಾಜೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ 1-272/4 ಪೀPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379368 Manjunatha Poojary - C/O ದೋಮ ಪೂಜಾರಿ # 2-34 ಉಪ್ಪರೋಟPHH(NK) / NCS------50000000-
110300379371 Sunanda - C/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ # 1-204(83) ಆಶPHH(NK) / NCSBiometric****383011/05/2022FPS****383011/05/202210000000011/05/2022
110300379372 T Hasanabba - S/O: ದಿ|| ಹಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ #3-110 PHH(NK) / NCSBiometric****383011/05/2022FPS****383011/05/20225000000011/05/2022
110300379502 Sumithra N - ವೈಫ್/ಓ ಸದಾನಂದ ಕೆ ಡಿ ನ 1-103/2PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379503 SHOBHA - ೪-೨೪೮/೧೧-೧ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗPHH(NK) / NCSBiometric****383016/05/2022FPS****383016/05/202220000000016/05/2022
110300379504 SUMATHI - ಪದ್ಮನಾಭ ಮನೆ ನಂ 1-103/13-2 ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300379505 Zainaba - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಎನ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****383012/05/2022FPS****383012/05/202215000000012/05/2022
110300379506 Susheela - C/O ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ #2-82/1 ಅದPHH(NK) / NCSBiometric****263117/05/2022FPS****263117/05/202215000000017/05/2022
110300379507 Lingamma - C/O ಬಸವರಾಜು 1-136 ಪೊರ್ಕೋಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300379508 Ushalatha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ 1-197/PHH(NK) / NCSBiometric****263116/05/2022---200000000-
110300379509 JANAKI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೇಶವ #2-260/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379510 Shashikala Shetty - ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-210/3 ಮಂಜುಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****383017/05/2022FPS****383017/05/202215000000017/05/2022
110300379511 NAGINI - C/O ಬಾಬು #1-131/1 ಗುಂಡಾವು ಪದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300379513 JAYALAKSHMI - 2-169 ಕರಂಬಾರು ಬಗ್ಗ ಕೋಡಿ ಬಜPHH(NK) / NCSBiometric****263117/05/2022FPS****263117/05/202235000000017/05/2022
110300379514 Chithra Lekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಡೋರ್ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300379515 PRAMEELA - ೧-೩೪೨/೧, ವರದಾಯಿನಿ ಕೃಪಾ ತಂದೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300379552 Mallika Shenoy - ೪-೧೨೫ ಪಡೀಲ್ ಹೌಸ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380012 Jayanthi - W/O: ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #2-130,ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110300380166 Ayesha Ummarabba - C/O ಎಸ್ ಉಮ್ಮರ್ 2-491 ಆಸಿಯ ಮಂಝNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top