REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100125276 Khathijamma - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಇಕ್ಬಾಲ್ 3-115-13-1PHH(NK) / NCSBiometric****298512/05/2022FPS****298512/05/202235000000012/05/2022
110100143576 Ayisha - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 1-155-5 PHH(NK) / NCSBiometric****298514/05/2022FPS****298514/05/202215000000014/05/2022
110200128237 Sephiya - W/O: ದಿ|| ಎ.ಅಹ್ಮದ್ ಬಾವ #3-111NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200136561 Beefathumma - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ದಾವೂದ್ 3-75-1 ನಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110200145954 Nefeesa - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #3-30(8) ನPHH(NK) / NCSBiometric****298514/05/2022FPS****298514/05/202235000000014/05/2022
110200162233 Janaki - C/O ಹರಿಯಪ್ಪ #3-50(12), ಪೊಯ್ಯೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110200162337 Meenakshi - C/O ಜಯಂತ ದೇವಾಡಿಗ 3-44(9) ದೆದPHH(NK) / NCSBiometric****298518/05/2022FPS****298518/05/202225000000018/05/2022
110200204927 Bharathi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಲೇಟ್ ದಾಮೋದರ ಪಿ 3-38AAY(NK) / NCS------350000000-
110200208838 SARAMMA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ 3-42PHH(NK) / NCSBiometric****298512/05/2022FPS****298512/05/202225000000012/05/2022
110300151356 Rajesh Jain - S/O: ಬಾಬುಲಾಲ್ 1ನೇ ಫ್ಲೋರ್ , ಅನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300154397 KHATIJAMMA - W/O: ಆಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 1-24(1) ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154764 Eliza Castelino - W/O: ಅಂತೋಣಿ ಕಾಸ್ತಲಿನೋ 1-127-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300155667 Misriya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156563 Shambhavi M Poonja - W/O: ಮಹಾಬಲ ಪೂಂಜ #2-44 ಕುದುಕೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156602 Revathi - W/O: ಮಾಧವ #3-15/11 ಕುಚ್ಚಿಗುಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156640 Aisamma - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 3-125 ಬಂಗುಳೆ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300157246 ASYAMMA - W/O: ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ 1-92 ರಂತಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****298517/05/2022FPS****298517/05/202220000000017/05/2022
110300157264 ATHIKA - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ 2-8/9 ದೇPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157267 Asyamma - W/O: ಕೆ ಎಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್ 3-113/5 PHH(NK) / NCSBiometric****298518/05/2022FPS****298518/05/202230000000018/05/2022
110300157268 Bhavya - W/O ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ #1-143-5(1) NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300157271 Vishmitha - W/O: ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ #1-143 ಕುಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****298512/05/2022FPS****298512/05/202220000000012/05/2022
110300157273 Sakeera - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ 2-8(8) ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****298516/05/2022FPS****298516/05/202230000000016/05/2022
110300157274 AMINAMMA - W/O: ಅಬುಬಕ್ಕರ್ 1-65(1) ರಂತಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****298514/05/2022FPS****298514/05/202240000000014/05/2022
110300157280 Nebisa - W/O: ಹಮೀದ್ #3-136-2 ಮದಕ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****298517/05/2022---350000000-
110300157284 Shameema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್.ಕೆ #1-139PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157294 Salika - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #3-119-2 PHH(NK) / NCS------350000000-
110300157298 ASIYAMMA - W/O: ಆಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಕುಕ್ಕೋಟು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157309 MUMTHAZ - 3-119-2 ಪಲ್ಲ ಮನೆ ಬೋಳ್ಯಾರ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157318 KHATHIJAMMA - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 2-8 ದೇವರಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCS------450000000-
110300157324 Revathi - W/O: ದಿವಾಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #2-53 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****298518/05/2022FPS****298518/05/202220000000018/05/2022
110300157335 Asiyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಫ್ 3-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300157338 Shobha J K - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯಾನಂದ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****298511/05/2022FPS****298511/05/202220000000011/05/2022
110300157340 Gita - W/O ದಿ.ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಮ್ #2-103 PHH(NK) / NCSBiometric****298518/05/2022FPS****298518/05/202210000000018/05/2022
110300157342 Zubaida - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-70 ರಂತಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300157344 JAMEELA - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ 2-129-1 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****298518/05/2022FPS****298518/05/202245000000018/05/2022
110300157348 Raziya Banu - D/O: ದಿ||ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #2-134PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157353 ASIYAMMA - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 3-137/1 ಮದಕ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300157358 ZOHARA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಒ ಪತಿ ಆದಂ 3-135-2 ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157372 Fathima R K - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಆರ್ ಕೆ 2PHH(NK) / NCS------450000000-
110300157374 M M Fathimath Zohara - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಹಸನಬ್ಬ 1-152-7-2 PHH(NK) / NCSBiometric****298518/05/2022FPS****298518/05/202220000000018/05/2022
110300157375 Sarvani Bangera - W/O: ಅಚ್ಚುತ ಬ0ಗೇರ 3-84 ಎ ಮಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157376 MALANA B - W/O ಬುಡ್ಡೇಶ ನದಾಫ್ #3-39/17 ಜPHH(NK) / NCSBiometric****298518/05/2022FPS****298518/05/202225000000018/05/2022
110300157377 NEBISA - W/O: ಮೊಹಮದ್ ರಫಿಕ್ 3-124(2)-1 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300157380 AVVAMMA - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ 1-152/4 ಕುಕ್ಕೋಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300157381 ಝೀನತ್ - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 3-82/25 ನಲಿಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****298514/05/2022FPS****298514/05/202225000000014/05/2022
110300157383 Nagu Bairathi - W/O ಬಾಬು ಬೈರ #2-29/2 ಗುಂಡ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****298516/05/2022FPS****298516/05/202235000000016/05/2022
110300157386 Sefiya - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಧಿಕ್ #1-62-2 PHH(NK) / NCSBiometric****298517/05/2022FPS****298517/05/202225000000017/05/2022
110300157391 Mamatha B - W/O: ಬಾಬು ಅಚಾರ್ಯ 3-31 ದೆದ್ದುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157392 SUNDARI - W/O: ಗಂಗಾಧರ ಬೆಲ್ಚಡ 3-44 (1) PHH(NK) / NCSBiometric****298518/05/2022FPS****298518/05/202220000000018/05/2022
110300157395 Aisamma - 1-160/2 ಕೂಕ್ಕೋಟ್ಟ ಬೋಳ್ಯಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****298512/05/2022FPS****298512/05/202230000000012/05/2022
110300157399 Safiya - 3-113-2 ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****298516/05/2022FPS****298516