REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150386 Kusumalatha Shenoy - S/O: ದಿ. ವಿಟ್ಟಲ್ ಪೈ #ಜಿ-4, ಮಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300153606 Robert Dsouza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕ್ಷೇವಿಯರ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300154315 Benedicta Juliana D'Souza - ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ 4-124NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157317 Jainabi - ಹಮೀದ್ ಎ ಎಚ್‌ 5-39, ಇನೋಳಿ ನತ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157341 Zeenath - W/O: ಉಬೈದುಲ್ಲಾ #2-134-4 ಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157343 Shambhavi Rai - W/O ನಾರಾಯಣ ರೈ #2-68/9 ಧರ್ಮನಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157645 Shmbhavi - W/O: ವಿಶ್ವನಥ ರೈ 5-170 ಇನೋಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157658 Saramma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #5-95-1 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300157659 Abdul Khadar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಳ್ಳಿ ಕುಂಞPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/20225000000014/05/2022
110300157663 Asiyamma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ 5-39/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157676 Zohara - W/O: ಐ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #5-55 ಕಕ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157689 Rukiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #5-PHH(NK) / NCSBiometric****258710/05/2022FPS****258710/05/202220000000010/05/2022
110300157690 Rukiya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 4-46 ಇನೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202240000000012/05/2022
110300157694 Leelavathi - 4-154 ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್ ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300157696 Hazeera - 5-62 ಇನೋಳಿ.ಎ ಸೈಟ್ ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300157705 Dulaika - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ #5-25/ಬಿ ಇನೋಳಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157706 Bharathi - ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 5-115, ಇನೋಳಿ ಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202215000000016/05/2022
110300157709 BHAVANI - 4-24 ಇನೋಳಿ ಕಾನಮನೆ ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300157725 Avvamma - W/O: ಹುಸೈನ್ 4-44 ಇನೋಳಿ ದಿಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157726 Maimuna - ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ 5-127/7, ಇನೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202215000000014/05/2022
110300157792 Asma - 5-71 ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್ ಪಾವುರು ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157900 Shobha - W/O: ಶಿವಪ್ಪ #4-99/1, ಇನೋಳಿ ಪಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157916 Gulabi - W/O: ಸುನಿಲ್ #3-168/3 ಕೊಂತಪದವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157924 Ida Lobo - W/O ಎಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೊ #5-152 ಇನೋಳPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157926 Mumthaz - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #5-25 ಇನೋಳಿ ಬಂಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300159168 Nebisa - W/O ವಿ ಎ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #4-41 ಇನೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110300159201 Bhavani - W/O: ದಿವಾಕರ #4-54 ಇನೋಳಿ ಮಜಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300159214 Janaki - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ #4-132-PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300159235 Cecilia D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾವೇರ ಅಂದ್ರಾದೆ #4NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300163239 Hemalatha - W/O: ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್‌ #5-8,ಇನೋಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300163904 Gracy Lidwin D'Souza - ಐವನ್ ಬ್ರಾಗಸ್ 4-64/1 ಇನೋಳಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300165717 Apolin Lobo - W/O: ದಿ./ ಪೀಟರ್ ಲೋಬೊ #4-65 ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166381 Alice D Souza - W/O ಪೀಟರ್ ಡಿ ಸೋಜ #5-53/1 ಇನೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167822 Sharada Prabhu - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು 4-39 ಇನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300167823 Sujatha Raniyaar - W/O: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಣಿಯಾರ್ 4-77 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300168078 ಉಮಾವತಿ ಕೆ - ಪಿ ಸೀತಾರಾಮ 4-100/1 ಶ್ರೀ ಅನುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300169422 Sundari - ಗುರುವ 4-128/2, ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169429 Alimamma - W/O: ಖಾಲಿದ್ #4-147/2 ಇನೋಳಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202240000000014/05/2022
110300169448 Raziya - ಝಕರೀಯ 4-146/1, ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169994 Asyamma - W/O: ಅಬ್ಬು ಟಿ. ಎಚ್ #4-148 ಇನPHH(NK) / NCSBiometric****258710/05/2022FPS****258710/05/202265000000010/05/2022
110300171192 Ashalatha D Souza - W/O: ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ #1/2-60 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171880 ಮಮ್ತಾಜ್ - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #5-63/1 ಇನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171902 Jecintha D''Souza - W/O: ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ'ಸೋಜ #3-132, PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202230000000014/05/2022
110300172438 Leelavathi - 5-34 ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರಕೋಡಿ ಪಾವೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172542 Jacintha Lewis - W/O: ಎಮ್.ಐವನ್ ಲೂವಿಸ್ #4-91/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172581 Johara - ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ 5-92 ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202225000000012/05/2022
110300172595 ಆಯಿಷಾ - ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ 4-143/3 ಇನೋಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172596 Maimuna - W/O ಹುಸೈನ್ ಬಾವಾ 4-143/2 ಇನೋಳPHH(NK) / NCS------500000000-
110300173009 Bifathumma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನಬ್ಬ # 5-14/ 1 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300173121 Aisamma - W/O ಹೈದ್ರೋಸ್ ಬ್ಯಾರಿ #5-146 ಇPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202260000000014/05/2022
110300173202 Bifathumma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #5-88 ಇನೋಳಿ PHH(NK) / NCS------450000000-
110300173579 Nathalia D39Souza - W/O: ಇನಾಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ #5-149 ಇನೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300174917 Padmavathi - W/O: ದೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #5-120 ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300174971 Safrina - W/O ಝುಬೈರ್ #5-137/4 ಇನೋಳಿ ಪೊPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175063 Sefiya - D/O: ಹುಸೈನ್ 4-44-ಇನೋಳಿ ದಿಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175165 Vasanthi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ// ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300175289 Sheela - 3-169/1 ಹಳೆತೋಟ ಮನೆ ಪಾವೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175543 Fathumma - W/O: ಹಮ್ಮಬ್ಬ #5-42 ಇನೋಳಿ ಇನPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202225000000014/05/2022
110300176231 Nathaliya D''''Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ PHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022---250000000-
110300177001 Athijamma - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #5-137-1 ಇನೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202225000000014/05/2022
110300177028 Mamthaz - W/O ಇಂಮ್ತಿಯಾಝ್ #5-136/1 ಇನೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202220000000016/05/2022
110300177056 Jasintha Loovis - W/O: ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಸೊಜ 4-91.2 ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202225000000014/05/2022
110300177341 Mercine D Souza - W/O: ರಾಫಾಯಲ್ ಡಿ'ಸೋಜ #2-71-1 PHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202220000000016/05/2022
110300177450 Apsa - ದಿ ಐ ಮೂಸಬ್ಬ 5-133 ಇನೋಳಿ ಪೋರ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300177614 HILDA D SOUZA - W/O: ಜೊಸೆಫ್ ಡಿ ಸೋಜ 2-70/1 ಧರPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202230000000014/05/2022
110300177646 PADMAVATHI - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ 5-124 ಇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300177680 Celine Lobo - W/O: ಚಾಲ್ಸ್ ಲೋ ಬೊ 3-133 ಬೈದರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300177819 Surendra Karkera - 4-82 ಶಿವ ಸುಂದರಿ ನಿಲಯ ಇನೋಳಿ ಪದPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/20225000000016/05/2022
110300177833 Sandhya - ಸುರೇಂದ್ರ 4-80 ಶಿವ ಸುಂದರಿ ನಿಲಯPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/20225000000016/05/2022
110300178318 Isamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #5-PHH(NK) / NCS------350000000-
110300178536 Jalajakshi - W/O ವೇದಾನಂದ #4-86 ಇನೋಳಿ ಮೇಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300178781 ವನಿತ - W/O: ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು #4-40 ಇನೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178799 ನಸೀಮಾ - W/O ವಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 5-127/8 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300179697 Premalatha - ದೇವದಾಸ್ ಕೇ 4-115/2 ಕಂಬಳ ಪದವುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181173 Jacintha Dcunha - W/O: ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕುನ್ಹ #5-142 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300181742 Eveline D'Souza - W/O: ಪೀಟರ್ ಡಿ'ಸೋಜ #5-158 ಎ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110300181837 Dulaika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಲಿಯಬ್ಬ #5-118 ಇPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202265000000014/05/2022
110300182001 Joy Mary D Souza - W/O: ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋಜ #5-1PHH(NK) / NCS------150000000-
110300182320 Jameela - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ 5-24/3 ಇನೋಳಿ ಕೆಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110300183083 Fathimath Zakiya - W/O ದಾವೂದ್ ಬಾಷ 4-138 ಇನೋಳಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300183102 Emmi Dsouza - W/O: ದಿ// ಆಂತೋನಿ ಡಿಸೋಜ #5-154NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300183375 Beefathumma - W/O: ಐ ಹುಸೈನ್ #5-14 ಕಡವು ಹೌಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300183483 Sevrin D Souza - W/O: ಜೋಕಿಂ ಡಿ ಸೊಜ 5-156 ಇನೋಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300183590 Nebesa - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 5-145 ಇನೋಳಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300184013 Nagamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ// ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ #PHH(NK) / NCS------200000000-
110300184086 Sylviya Mendonsa - ಲೆನ್ಸಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ 5-98/2 ಇನೋಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184268 Ayisha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ #4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184739 Gouramma Paragond - S/O: ಗುರುಬಸಪ್ಪ #17-12-961 ವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184878 Mariyamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 4-157 ಕಂಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110300184926 Rekha - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ #5-121 ಇನೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300185042 Shobha - W/O ನಾಗೇಶ್ #5-8 ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202215000000014/05/2022
110300185049 Aminamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾಜಿಯಬ್ಬ #5-23 ಇPHH(NK) / NCS------300000000-
110300185093 Lucy Dsouza - W/O: ಪಾಸ್ಕಲ್ ಡಿ'ಸೋಜ #5-130 ಇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300185261 Mery Kardoja - W/O: ಬ್ಯಾಪ್‌ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡೋಜ #4NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300185266 Hilda Braggs - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ// ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186587 Gladys D Souza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿ ಸೋಜ 4-6PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186976 Mary Pereira - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300234256 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಣ್ಯ - ಜ್ಯೋತಿ D/O ದಿ.ಸೋಮಯ್ಯ ರಾಣ್ಯ ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234257 ವಾಸು ಸಪಲ್ಯ - 4 - 22 , ಇನೋಳಿ ಸಂಕದ ಬಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300234258 Hajiramma - 4 - 44/1 ,ದಿಡ್ಡಿಂಜ ಇನೋಳಿ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300234259 ಕಮಲ - 4-74 ಮಜಿ ಕಟ್ಟೆAAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300234262 ಗಂಗಮ್ಮ - 4-120 ಕಂಬಳ ಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234263 ಚಂದು ಮುಖಾರಿ - ಕಂಬಳ ಪದವು 4-119/3AAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300234264 BASAPPA - 4-121,ಕಂಬಳ ಪದವು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234265 ವಾಮನ - 4 - 123 ಎ , ಕಂಬಳ ಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300234266 Pramila - 4-151,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300234267 ಆಸಿಯಮ್ಮ - 4-131/2 ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300234268 ವನಿತ - 4-148/1,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗAAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300234269 Jameela - 4 - 143 (1) , ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234270 Beepathumma - 4 - 143 , ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300234271 ಅಮೀನಮ್ಮಾ - 4-131/1,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗAAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300234272 Johara - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ #4-141 ಇನPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300234273 Gopi - 4-149/1 ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022---350000000-
110300234274 Hajiramma - 5-18/1,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕರೆ,ಪಾವೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234275 ಅಲಿಯಬ್ಬ - ಬಿನ್,ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್,5-38ಬಿ ,ಇAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234276 ಲೀಲಾವತಿ - 5 - 30 , ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234277 ಮೈಮುನ - 5 - 39 , ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234278 Lakshmi - ಇನೋಳಿ ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ 5-84AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234279 ಆಸಿಯಮ್ಮ - 5-43,ಇನೋಳಿ ಪಾಂಚಾರ ಪಾಲ್ ಮನೆ ,ಪಾAAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300234280 SAROJINI - 5-143,ಇನೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234281 ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಮೀದ್ - 5-97/1,ಇನೋಳಿ ಮುಟ್ಟಿಂಜ ಮನೆ,ಪಾವೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234282 Ayisha - 5-166,ಇನೋಳಿ ಕಾನಾ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****258710/05/2022FPS****258710/05/202235000000010/05/2022
110300234283 Nebisa - 5-166/2 ಕಾನ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300234284 ಮುನ್ಸೀರಾ ಮೂಸಿನ್ - 5-18/1,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕರೆ,ಪಾವೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234285 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಕಿಲ್ಲೂರು ಮನೆ 3-143AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234286 ಸುನಿತ - 4-73,ಮಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234287 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 5-1/1 ಇನೋಳಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300234288 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 5-87,ಇನೋಳಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234289 NALINI - 5-67,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234290 ಝೋಹರ - 5-39,ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾವೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234291 ಪೂವಪ್ಪ - 4-76/1,ಮಜಿಗಟ್ಟAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234292 ಸೇಸಮ್ಮ - ಮಂಜಿಗಟ್ಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237438 ಸಂತೋಷ್ - 4-75,ಇನೋಳಿ ಮಜಿಕಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237617 ಅಬ್ದುಲ್‌ ಬಶೀರ್ - 5-159/1,ಇನೋಳಿ ಮೈಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300237618 Selly Telis - C/O ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ #3-131 ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237619 ಸುಮಂಗಳ - 4-100/6 ಇನೋಳಿ ಬಾರ್ಲ ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202230000000016/05/2022
110300237621 Nebisa - 5-58,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202245000000012/05/2022
110300237622 ಉಮರಬ್ಬ - 5-73,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237623 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - 5-93/1,ಇನೋಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237624 ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ - ಇನೋಳಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300237625 ಮಹಮ್ಮದ್ - 5-97 ಇನೋಳಿ ಮುಟ್ಟಿಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300237626 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಂಗೇರ - 4-113/1,ಕಂಬಳ ಪದವು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237627 Umavathi - 4-145,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300237628 Khathija Banu - 5-72/2 ಇನೊಳಿ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300241869 ಮಜೀದ್‌ - 5-94 ಇನೋಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242323 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ S/O ತಿಮ್ಮಪ್ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242576 Jospine Dsouza - W/O: ಇಗ್ನೇಶಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ 2-76-1 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300242601 ಗಾಬ್ರಿಯಲ್‌ ಡಿ ಸೋಜ - ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ಸಲ್ವದೋರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300242602 ಬೆನಡಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರಾದೆ - ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಕೋಂ ವಿನPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202225000000012/05/2022
110300242603 ಐರಿನ್‌ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಐರಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಕೋಂ ದಿ.ಜೋನ್ ಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202215000000016/05/2022
110300242604 ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೂವಿಸ್ - ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೂವಿಸ್ ಬಿನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242605 ಲೆನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ - ಲೆನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೋಂ ದಿ.ಗಿಲ್ಬರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242606 ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆರ್ಸಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಮೆರ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕೋಂ ದಿ.ಅಲ್ಫೊನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242607 Lucy Dsouza - ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಬಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022---300000000-
110300242608 Carmine D Souza - ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202220000000016/05/2022
110300242609 ತಿಮಪ್ಪ - 3 - 115/1, ಕಿಲ್ಲೂರು ಹೊಸಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242610 SUMATHI - 3-145 ಕಿಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242611 ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 3-146 ಕಿಲ್ಲೂರು ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300242613 Geetha K - 3 - 141 , ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುಂಪ ಕಲ್ಲುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242614 ಡೊಂಬಯ್ಯ - ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುಂಪ ಕಲ್ಲು 3-141/1AAY(NK) / NCS------350000000-
110300242615 ಸೌಮ್ಯ.ಡಿ - 3-140,ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುಂಪ ಕಲ್ಲು ಮನೆ.PHH(NK) / NCS------100000000-
110300242616 Athijamma - 3 - 126 ,ಕಿಲ್ಲೂರು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗAAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300242617 Nebisa - 3-126/1,ಕಿಲ್ಲೂರು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300242618 ಸೀತಮ್ಮ - 3 - 127/1, ಕಿಲ್ಲೂರು ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300242619 NAVIN RAJESH - 3-136/1 ಕಿಲ್ಲೂರು ಬೈದರ್ ಲಚ್ಚಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/20225000000014/05/2022
110300242620 Severin D39Souza - 3-130,ಕಿಲ್ಲೂರು ಬೈದರ್ ಲಚ್ಚಿಲ್,ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242622 ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಂಗೇರ - 3 - 177 , ಕೊಂತ ಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242623 Ramani - S/O: ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 3-150 ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202215000000016/05/2022
110300242624 ಪಾವುಲ್ ಡಿಸೋಜ - 3-132/1, ಕಿಲ್ಲೂರು ಬೈದರ್ ಲಚ್ಚಿಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242625 ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿ - 4 - 9 , ಇನೋಳಿ ಮಾವೂರು ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242626 ವಸಂತಿ - 4 - 13 , ಇನೋಳಿ ಮಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202210000000014/05/2022
110300242627 ರುಕ್ಮಿಣಿ - 4-14(1)ಇನೋಳಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242628 Nagamma - 4-25,ಇನೋಳಿ ತೋಡ ಬಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242629 ವಾಸು ಮಡಿವಾಳ - 4-30,ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300242630 ಜಾನಕಿ - 4 - 27 , ಇನೋಳಿ ಕಾನಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300242631 ಶಿವಪ್ಪ - 4-28,ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242632 ಕೇಶವ - 4-37,ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242634 RUKIYA - 4-46/3,ಇನೋಳಿ ದಿಡ್ಡಿಂಜ ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202225000000012/05/2022
110300242635 ಅತಿಜಮ್ಮ - 4-46/2,ಇನೋಳಿ ದಿಡ್ಡಿಂಜ ಮನೆ,ಪಾವೂPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202240000000016/05/2022
110300242636 ಹಮೀದ್ .ಬಿ. - 4-46/1,ಇನೋಳಿ ದಿಡ್ಡಿಂಜPHH(NK) / NCS------50000000-
110300242637 Hajira - 4-46/4 ಇನೋಳಿ ದಿಡ್ಡಿಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300242638 Alimamma - 4-42,ಇನೋಳಿ ದಿಡ್ಡಿಂಜ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202210000000014/05/2022
110300242640 ಪೀಲೊಮೀನಾ ಡಿ ಸೋಜ - 4-69/1,ಮಜಿಕಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242641 Sujatha Raniyar - 4 - 76 , ಇನೋಳಿ ಮಜಿಗಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202215000000016/05/2022
110300242642 Amitha - 4-81,ಇನೋಳಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202230000000012/05/2022
110300242643 ಸುಂದರಿ - 4-78,ಇನೋಳಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242644 ಸೀತಾರಾಮ - 4 - 95/1 , ಇನೋಳಿ ಕೋರಿಯ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202215000000016/05/2022
110300242645 Yamuna - 4 - 95 , ಇನೋಳಿ ಕೋರಿಯ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202225000000014/05/2022
110300242646 ರಮೇಶ - 4 - 131/6,ಕಂಬ್ಲಪದವು ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202215000000016/05/2022
110300242647 Jospin Monteiro - 4-110 ಕಂಬಳ ಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202230000000014/05/2022
110300242648 ವಾರಿಜ - 4 - 119 , ಕಂಬ್ಲಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242649 ಚಂದ್ರಿಕಾ - w/o ಶೀನ 4-119/2 ,ಶೀನ ಕಂಬಳ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242650 ಗಿರಿಜಾ - 4 - 119 ಎ , ಕಂಬಳ ಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202235000000016/05/2022
110300242651 ನಾರಾಯಣ - 4-123,ಕಂಬಳ ಪದವು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/20225000000014/05/2022
110300242652 ಸುಶೀಲ - 4 - 123 / 1 , ಕಂಬಳ ಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202210000000014/05/2022
110300242653 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - 4 - 99 , ಪಜಿಲೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242654 SHEKARA - 3-165/2 ,ಕೊಂತ ಪದವುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300242655 Sefiya - 4 - 148/3, ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300242656 ಆಸಿಯಮ್ಮ - 4 -143/3 , ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300242657 ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ - 4 - 148/2 , ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300242659 ಆಸ್ಯಮ್ಮ, - 4-147/1,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202225000000016/05/2022
110300242660 ಖತೀಜಮ್ಮ - 4-142,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202215000000014/05/2022
110300242661 ಬಾಬು - 4 - 151 , ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300242662 ಮಹಮ್ಮದ್ - 4-157/1,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****430912/05/2022FPS****430912/05/202220000000012/05/2022
110300242663 ನೆಫಿಸ - 4 - 158,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300242664 Maimmuna - 4-160,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------400000000-
110300242665 ಸೋಮಯ್ಯ - 4 - 153 ,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202215000000014/05/2022
110300242666 Edward Medons - 4-69/2,ಇನೋಳಿ ಮಜಿಗಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242667 ಚಿಬರಿ - 4-77/1 ಇನೋಳಿ ಮಜಿಕಟ್ಟ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242670 ಸೆಕಿನ - 5-43/1,ಇನೋಳಿ ಪಾಂಚರ ಪಾಲು ಮನೆ,ಪಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242671 ಕೃಷ್ಣ - 5 - 139/1,ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242672 Leelavathi - 5-139/2,ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ ಮನೆ,ಪಾವೂPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202215000000012/05/2022
110300242673 Thahira - 5-38,ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242674 ಶಿವಾನಂದ - 5-66,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202225000000014/05/2022
110300242675 ಮಹಮ್ಮದ್ - 5-70 ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****258710/05/2022FPS****258710/05/202225000000010/05/2022
110300242677 Beefathumma - 5-79 ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300242678 Sefiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೂಸುಫ್ #5-60 PHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202225000000012/05/2022
110300242679 ಹಾಜಿರಮ್ಮ - 5-72/1 ಇನೋಳಿ ಪೋರ್ಸೋಟAAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300242680 ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್.ಐ - 5-75 ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202235000000016/05/2022
110300242681 Nefeesa - 5-81,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****258710/05/2022FPS****258710/05/202215000000010/05/2022
110300242682 ಜೋಹರ - ಇನೋಳಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242683 Ramlath - 5-86,ಇನೋಳಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ,ಪಾವೂರು ಗ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242684 ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ - 5-142/1 , ಇನೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202215000000016/05/2022
110300242685 ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ - 5-108,ಇನೋಳಿ ಮುಟ್ಟಿಂಜ ಮನೆ,ಪಾವೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242686 ಜಬ್ಬಾರ್‌ - D.NO,5-95,ಇನೋಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ,ಪಾವೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242687 Beefathima - 5-42/1,ಇನೋಳಿ ಪಾಂಚೀರ ಪಾಲ್ ಮನೆ,ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242688 ಕಮಲ - 5 - 140 , ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242689 ಆನಂದ - 5-140/2,ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ ಮನೆ,ಪಾವೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242690 ರಮೇಶ - 5-140/1,ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ ಮನೆ,ಪಾವೂPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300242691 Lalitha - 5 - 139 , ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242692 ಪೂವಪ್ಪ - 5 - 137/2 , ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242693 ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5 - 138 , ಪೊರ್ಸೋಟ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202230000000014/05/2022
110300242694 Lelavathi - 5 - 137 , ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242695 Maimuna - 5 - 136 , ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242696 Magdalin D Souza - 5-129.ಇನೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242697 ಭೋಜ - 5-140/3,ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ ಮನೆ,ಪಾವೂPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300242698 Luviza D Souza - 5-128,ಇನೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300242699 ಯಮುನ - 5-141,ಇನೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242700 Sevrine Lobo - W/O: ದಿ. ಪೌಲ್ ಲೋಬೊ #5-151 ಇನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300242701 ಆನಂದ ಬಂಗೇರ - 5-159/2,ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242702 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - 5-159,ಇನೋಳಿ ಮೈಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300242703 Beefathumma - 5-163/1,ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242705 GULABI - 5 - 165 , ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300242706 ವಸಂತ - 3-154/1,ಕಿಲ್ಲೂರು ಲಕ್ಕೆ ಮನೆ,ಪಾವPHH(NK) / NCS------300000000-
110300242707 ಅವ್ವಮ್ಮ - 5-161,ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242708 ಐಸಮ್ಮ - 5 - 169 , ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242709 Nafeesa - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #2-17/1, ಇನೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****213916/05/2022FPS****213916/05/202225000000016/05/2022
110300242710 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ - 5-78 ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300242711 ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ - 5-22/3,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
110300242712 ಮಹಮ್ಮದ್‌ - 5-22,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300242713 ಜಾನಮ್ಮ - 5 - 119 , ಇನೋಳಿ ಕಾಡ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242714 ಅದ್ರಾಮ - 5 - 107 , ಇನೋಳಿ ಮುಟ್ಟಿಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300242715 ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫಿ - 5-99/1,ಇನೋಳಿ ಮುಟ್ಟಿಂಜ ಮನೆ,ಪಾವೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242716 ಬೀಪಾತುಮ - 5-93,ಇನೋಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242717 ಅವ್ಚಮ್ಮ - 5-89 ಇನೋಳಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242719 JAINABU - 5-63,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300242720 Jainabu - 5 - 76 , ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300242721 ಐಸಮ್ಮ - 5-57 ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202230000000012/05/2022
110300242722 Bipathumma - 5-59,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್.ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300242723 ಉನೈಝ - 5 - 2 / 1 , ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242724 Saramma - 5 - 18 , ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242725 Asyamma - 5-16-1 ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನಕರೆ ಪಾವAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242727 ಮೊಹಮ್ಮದ್ - 5-1,ಇನೋಳಿ ನಡು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300242728 idinabba - 4-161,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,PHH(NK) / NCS------50000000-
110300242729 ಅತೀಜಮ್ಮ - 4 - 157 , ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300242730 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಐ ಬಿ - 4-52,ಇನೋಳಿ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಪಾವೂPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202225000000016/05/2022
110300242731 Shilaja Salian - 4-21,ಇನೋಳಿ ಸಂಕದ ಬಳಿ,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202220000000016/05/2022
110300242732 ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ - 4-131,ಕಂಬಳ ಪದವು,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242733 Avwamma - 4 - 149 , ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202220000000016/05/2022
110300242734 ಮೋಹಿನಿ - 4-6 ಇನೋಳಿ ಬೀಡು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242735 ರಮಣಿ - 4-17 ಇನೋಳಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242736 ಲೀಲಾವತಿ - 4-18,ಇನೋಳಿ ಮಲರಾಯ ಸಾನದ ಹತ್ತಿರ,PHH(NK) / NCS------100000000-
110300242737 ಲೀನಾ ಬ್ರಾಗ್ಸ್ - 4-60,ಇನೋಳಿ ಮಜಿ ಕಟ್ಟ,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------350000000-
110300242738 ಲೀನಾ ಲೋಬೋ - 4-97/1,ಇನೋಳಿ ಪಜಿಲ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242739 Reena D Souza - 4-124 ಕಂಬಳ ಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300242740 Seetha - 4-123 ಕಂಬಳ ಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/20225000000014/05/2022
110300242741 Nebisa - 4-144 ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202235000000012/05/2022
110300242742 ಹಮೀದ್ - 4-146,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202210000000016/05/2022
110300242743 ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೋ - 5-54/1,ಇನೋಳಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300242744 ಮಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ - 5-24 ಎ ಇನೋಳಿ ನಡುಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242745 Bifathumma - 5-56,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242746 ಫಾತಿಮಾ - 5-45,ಇನೋಳಿ ಪಾಂಚಿರಪಾಲು ಮನೆ,ಪಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242747 ಅಬೂಬಕರ್‌ - 5-17 ಕೆಳಗಿನ ಕರೆ ಇನೋಳಿ ಮನೆ,ಪಾವPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202230000000016/05/2022
110300242748 Nebeesa - 5-6,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ,ಪಾವೂರು AAY(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202235000000016/05/2022
110300242749 ಅನ್ವರ್ ಹುಸೈನ್ - 4-147/5 ಇನೊಳಿ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300242750 Rahammath - 5-64,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242751 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ - 5-139/3 ಇನೋಳಿ ಪೋರ್ಸೋಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242752 ನೆಬಿಸಾ - ಇನೊಳಿ ಸೈಟ್ 5-83PHH(NK) / NCS------150000000-
110300242753 ಲತಾ - 3-165/3,ಕಿಲ್ಲೂರು ಕೊಂತ ಪದವು,ಪಾವPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202215000000014/05/2022
110300242754 ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ - ಇನೊಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ 5-9/1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300242755 Aisamma - 5-11,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300242756 Kanchana P - 4-54/1 ಮಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300242757 Jamila - 5-99/2,ಇನೊಳಿ ಮುಟ್ಟಿಂಜ ಮನೆ,ಪಾವೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300242758 ಮೈಮುನಾ - 4-131/4,ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242759 ಅತಿಜಮ್ಮ - ಇನೊಳಿ 4-131/3PHH(NK) / NCSBiometric****258710/05/2022FPS****258710/05/202215000000010/05/2022
110300249148 Athika - C/O ನಝೀರ್ 5-11/1, ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268426 ಸಫಿಯಾ - 5-137/3 ಇನೋಳಿ ಪೋರ್ಸೋಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268427 ಮದು ಸೂಧನ್‌ - ಮನೆ.ನಂ.4-20,ಇನೋಳಿ ಮಲರಾಯ ಸಾನದ ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268814 Rathi - W/O: ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ 5-113 ಇನೋPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202210000000016/05/2022
110300268815 ರಾಜೀವ - 3-111/1 ಕಿಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202215000000014/05/2022
110300269150 Jessy Mary Dsouza - ಡೇನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ಬಾಝಿಲ್ ಡಿಸPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202225000000012/05/2022
110300269158 Chandravathi - 4 - 26 , ಇನೋಳಿ ತೋಡ ಬಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202215000000012/05/2022
110300269160 jainabu - 4-149/2,ಇನೊಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/20225000000016/05/2022
110300270033 DIVYA JYOTHI - ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ದಿ.ಜೆರ್ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270042 anjalin brance - 4 - 55 , ಇನೋಳಿ ಮಜಿಕಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270043 ಅಲಿಸ್ ಬ್ರಾಗ್ಸ್ - 4-57,ಇನೋಳಿ ಮಜಿ ಕಟ್ಟ,ಪಾವೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270044 ನತಾಲಿಯಾ ಜಯಂತಿ ಡಿ ಸೋಜ - 4-63 ಮಜಿ ಕಟ್ಟ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270045 ಪ್ರಭಾಕರ ನಾಯ್ಕ - 4-85 ಇನೋಳಿ ಕೊಪ್ಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270051 ತಿಮೋತಿ ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೋ - 4-105/1,ಮಜಕಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270057 ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂಗೇರ - 4 - 113 , ಕಂಬಳ ಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270059 ಐರಿನ್ ಜಿ.ಲೋಬೊ - 4-126-1,ಕಂಬಳ ಪದವು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270064 Malathi - 5-36 ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರ ಕೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270065 ಸತೀಶ - 5-36-1,ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270069 ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ - 5 - 103 , ಇನೋಳಿ ಬಾರ್ಲ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270072 ಜೇಸಿಂತಾ ಡಿ ಸೋಜ - 5-155,ಇನೋಳಿ ಅರಬಿ ತೋಟ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270073 Alice D39Souza - ಇನೋಳಿ ಅರಬಿ ತೋಟ 5-154NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270075 Ida Dsouza - 5-162 ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270083 ನೂರ್ ಜಹಾನ್ - 4-147 ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270084 Malathi - w/o,ಜಯರಾಮ 4-115,ಕಂಬಳ ಪದವು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270085 ಜಯಂತಿ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 4-4,ಇನೋಳಿ ಬೀಡು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270089 ನೋಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ - 5-51-4 ಇನೋಳಿ ದೇವಾಸ್ತಾನದ ಬಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270091 ಜೇಸಿಂತಾ ಲೋಬೋ - 5-153,ಇನೋಳಿ ವರನ್ ತೋಟ,ಪಾವೂರು ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270094 ಮಹಮ್ಮದ್ - 5-88 ಇನೋಳಿ ಶಾಲಾ ಬಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270095 ಶಂಕರ ನಂದ - 4-111,ಕಂಬಳ ಪದವು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287607 Albert Lewis - ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೂವಿಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287608 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ದಿ.ಷಹಜಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287613 ಐ.ಬಿ.ಹಸೈನ್‌ - 4 - 132 , ಇನೋಳಿ ಕಂಬ್ಲ ಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287616 ಕೊಸ್ಸೆಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವ - 5-47,ಇನೋಳಿ ದೇವಾಸ್ತಾನದ ಬಳಿ, ಪಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287617 ಐಸಮ್ಮ - 5-131,ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ,ಪಾವೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287626 ಇಝಾಕ್‌ ಲೋಬೋ - 3-136 ಕಿಲ್ಲೂರು ಬೈದರಚ್ಚಿಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287627 Anjalin D Souza - W/O: ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೋ 3-134 ಬೈದರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287632 ಶಿವಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ - 4-23,ಇನೋಳಿ ಸಂಕದ ಬಳಿ,ಪಾವೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287637 ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿಸೋಜ - 4-61,ಮಜಿ ಕಟ್ಟ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287640 ಜುವಾಂ ಡಿ ಸೋಜ - 4-67,ಮಜಿ ಕಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287641 ಜುಸ್ತಿನ್‌ ಡಿ'ಸೋಜ - 4-68,ಮಜಿ ಕಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287647 Leelavathi - 4-92 ಇನೋಳಿ ಕೊರಿಯ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287648 ಭವಾನಿ - 4-93 ಇನೋಳಿ ಕೊರಿಯ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287650 Prafulla - 4-110-1 ಕಂಬಳ ಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287653 Marina Dsouza - 5-5 ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287655 Veena D Souza - 5-13,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ,ಪಾವೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287656 ಕಲ್ಯಾಣಿ - 5-29 ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287659 ವಸಂತ - 5-35 ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287664 ಸುಗುಣ - 5-53,ಇನೋಳಿ ಶಾಲ ಬಳಿ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287665 Irin D Souza - 5-46,ಇನೋಳಿ ಪಾಂಚರ ಪಾಲು ಮನೆ,ಪಾವೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287668 ಗುಲಾಬಿ - 5-135 ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287673 Leelavathi - 5-164 ಗರೋಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಿಲಯ, ಇನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287674 Nebisa - 5-160,ಇನೋಳಿ ಮೈಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287683 Isamma - 5-9 ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287688 ಗ್ರೆಗೋರಿ ಡಿ ಸೋಜ - 6-52/2 ಇನೋಳೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295049 ಅಬು ಸಾಲಿ ಎ ಪಿ - 5-127/1 ಇನೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295273 ಶೈಲ ವಿಲ್ಮ ಕುಟಿನ್ಹ - 4-58 ಮಜಿ ಕಟ್ಟೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300309293 Noorjahan - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #4-1PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202235000000014/05/2022
110300311361 ಲೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಮನೆ ನಂ. 3-111/5 ನಮಿತ್-ಶನಲ್ ನಿವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300323687 Jayantha - 5-119/1 ಇನೋಳಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪಾವೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300323698 Geetha - ಕೋಂ. ಅಶೋಕ 4-99/2ಪಜಿಲ ಮನೆ ಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324171 Meenakshi - 5-140/4ಇನೋಳಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324577 Isamma - 5-25/3ಕೋಂ.ಜಬ್ಬಾರ್ ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324644 ಶಶಿಕಲ - 3-168/2 ಕೋಂ. ಸಂಜೀವ ಸಪಲ್ಯ ಕೊಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300324655 Jameela - 5-18/3 c/o ಟಿ.ಎಂ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಇನೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****258710/05/2022FPS****258710/05/202220000000010/05/2022
110300324661 Vilasini - ಮ ನಂ:4-123/4, ಕಂಬ್ಲಪದವು ಪಾವೂPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300326888 Prema - 4-69/4,ಮಜ್ಜಿಗಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300327700 BASHIR - 4-42/1,ಇನೋಳಿ ದಿಡ್ಡಿಂಜ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300327952 V.IBRAHIM - 5-127/2 ಕಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆ, ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300328241 Sumathi - 4-92/2 ಇನೋಳಿ ಕೋರಿಯ ಮನೆ, ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300328353 ಅವ್ವಮ್ಮ - 5-16,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300328364 K Satyavathi - 5-140/6,ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300329158 Chennaya Poojary - 4-14/2 ಇನೋಳಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ, ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202215000000014/05/2022
110300329326 Bashir - 5-57/2 ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್, ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258710/05/2022FPS****258710/05/202220000000010/05/2022
110300329517 Robert Willfred Braggs - 4-58/1 ಮಜಿಕಟ್ಟ ಮನೆ, ಪಾವೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300329987 Sheena Sapalya - 5-32/1 ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರಕೋಡಿ ಮನೆ, ಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300329988 Muneena - 5-145/1 ಇನೋಳಿ ವರನ್ ತೋಟ, ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202220000000014/05/2022
110300329995 Dulaikha - ಇನೋಳಿ ಕಾನPHH(NK) / NCS------400000000-
110300329996 Joachim D Souza - 5-52/2 ಇನೋಳಿ ಅ ಸೈಟ್ ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300329997 Kairunnisa - 4-141/1 ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್, ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202225000000012/05/2022
110300330467 ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ - ಬಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ , ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300331906 NARAYANA SAPALYA - 3-167,ಕೊಂತ ಪದವು ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331908 Lakshman - 5-31/2 ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರಕೋಡಿ, ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331910 ಖತೀಜಮ್ಮ - 5-107/1 ಇನೋಳಿ ಮುಟ್ಟಿಂಜ, ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300331912 I.R HAIDARALI SAQAFI - 5-22/2,ಇನೊಳಿ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331913 BIFATHIMMA - 5-132,ಇನೋಳಿ ಪೊರ್ಸೋಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300331915 LAWRENCE C LOBO - 5-153/1,ಇನೋಳಿ ವರಂತೋಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300331921 ಯಮುನಾ - 3-148,ಕಿಲ್ಲೂರು ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331928 A Aboobakkar - ಕೊಂಕಣಿ ಹಿತ್ಲು, ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ ಪಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
110300332788 Lilly Lewis - W/O ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೂವಿಸ್ #೨-೭PHH(NK) / NCS------350000000-
110300333449 Isamma - 5-72,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202240000000016/05/2022
110300333590 ISAC DSOUZA - ಬಿನ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ , ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300333878 ಸುಮಿತ್ರ - 5-9/1,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕರೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202230000000012/05/2022
110300334131 ATHIKA - 5-62/1,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202235000000016/05/2022
110300334132 MAHAMMAD AYYUB - 5-9/3,ಇನೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ ಮನೆ,ಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300334134 ಜಯಂತಿ - ಬಿನ್,ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 4-48/1,ಮಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334136 SEETHAMMA - 4-32,ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300334139 ASIYAMMA - 2-109/1,ಮಲಾರ್ ಬದ್ರಿಯನಗರ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300335431 CHANDRAKANTH NAIK - 4-78/1,ಇನೋಳಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300335554 NARAYANA SAPALYA - 5-31/1,ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300335733 M.SUNDARA - 4-152.ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202250000000012/05/2022
110300335735 ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ - 5-137/4,ಇನೋಳಿ ಪರ್ಸೋಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202225000000014/05/2022
110300335736 Stella DCunha - 5-168,ಇನೋಳಿ ಕಾನ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300335738 Philomen D Souza - 4-132/2,ಮಜಿಕಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300335746 Chandravathi - 4-48,ಇನೋಳಿ ಮಜಿಕಟ್ಟ ಮನೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300335747 MADHAVA SAPALYA - 5-41/2,ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300335748 SARVTHAMMA SAPLYA - 4-41/1,ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರಕೋಡಿ ಮನೆ,ಪಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337305 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 5-65,ಇನೋಳಿ ಎ ಸೈಟ್ ಮನೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------400000000-
110300337517 Florine D Almeida - ಲಿಗೋರಿ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ 4-127/2 ಇನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337524 HAJIRAMMA - ಇಬ್ರಾಹಿಂ 4-105/2 ಮಜ್ಜಿಕಟ್ಟ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337739 Jayanthi - ಮೋಹನ್ 5-34/1 ಇನೋಳಿ ನಾಟ್ರಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202210000000014/05/2022
110300338540 Saramma - ಇಮ್ರಾನ್ 4-159 ಇನೋಳಿ ಬಿ ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202225000000014/05/2022
110300338548 Chandrika - ದಿ//ಚಂದ್ರಶೇಖರ 4-36 ಇನೋಳಿ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300338552 Naseema - ಇಂತಿಯಾಝ್ 5-137/5 ಇನೋಳಿ ಪೊರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300338553 Zareena - ಕೆ.ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 5-16/2 ಇPHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202225000000014/05/2022
110300339431 ಕೋಸಿಯಸ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಕೋಂ ದಿ.ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜ 2-70-1 ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300339434 ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜಾ - ಕೋಂ ಪಾವುಲ್ ಡಿಸೋಜ 2-76 ಧರ್ಮತೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110300339600 Janaki Poojary - ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ 3-158 ಕಿಲ್ಲೂರು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300341620 Rukiya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #5-17 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****405518/05/2022FPS****405518/05/202225000000018/05/2022
110300342175 Shalini - 4-10 ಇನೋಳಿ ಮಾವೂರು ಪಾವೂರು ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300342864 B PATHIMMA - W/O: ಮೂಸಬ್ಬ 4-155 ಕಂಬಳ ಪದವು PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202255000000014/05/2022
110300343504 Beefathumma - ವೈಫ್/ಓ ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಡಿ ನ 5-133/1 PHH(NK) / NCS------450000000-
110300346093 Anusuya - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ #5-112 ಇPHH(NK) / NCSBiometric****258712/05/2022FPS****258712/05/202220000000012/05/2022
110300346244 Sylvia Kirthi Lobo - ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ 2-7PHH(NK) / NCS------50000000-
110300348360 LAXMI - W/O: ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು 4-31 ಇನೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****258716/05/2022FPS****258716/05/202240000000016/05/2022
110300349302 Irine Felcy D Souza - S/O: ಹೆನ್ರಿ ಡಿ'ಸೋಜ #5-27/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300349745 Shaila Wilma Cutinha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿಯುಸ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****258714/05/2022FPS****258714/05/202210000000014/05/2022
110300351117 Jacintha Lobo - W/O: ನೆಲ್ಸನ್ ಲೋಬೊ #4-103 / 1 NPHH(NK) / NCS------