REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152974 Haji Aisamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾಜಿ ಶೇಖಬ್ಬ #2-31NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155240 Cyril Cutinha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋನ್ ಕುಟಿನNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300156443 Safiya - 3-76 ಆಲ್ಲಡ್ಕ ಹೌಸ್ ಹರೇಕಳ ಹರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157143 Asma - W/O: ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ #3-94 ಆಲಡ್ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157147 ಐಸಮ್ಮ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #2-50 ಉಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202230000000015/05/2022
110300157349 Aisamma - W/O: ಪುತ್ತುಬಾವ #3-117/ಎ ಪಂಜಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300157451 Nazeema - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಪಿ #4-101 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157940 ಫರ್ಝಾನ - ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ 1-162/1, ಪೋಡಾರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300158664 Dulaika - 3-31 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158851 Saraswathi Shetty - W/O ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ #4-19/58ಎ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158859 Acha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುತ್ತು ಮೋನು #1-58PHH(NK) / NCS------500000000-
110300158867 BEEPATUMMA - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1-41 ಭೈತ್ತಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022---450000000-
110300158871 Nebisa - 1-37 ಬೈತ್ತಾರ್ ಹೌಸ್ ಹರೇಕಳ ಹPHH(NK) / NCS------400000000-
110300167573 ಜೊಹರಾ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #3-91 ಎ (1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300168763 Ramlath Nusura - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ 2-46ಎ ಉಂPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202220000000013/05/2022
110300169135 Asiyamma - W/O: ಬಿ ಪಲ್ಳಿಯಬ್ಬ #2-6ಎಲ್ ಹರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169353 MARIYAMMA - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 3-81 ಆಲಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202240000000010/05/2022
110300169542 Samima Banu - ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್‌ 2-9 ಬಿ ಬನ PHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202210000000016/05/2022
110300169679 Maimuna - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #2-19 ದೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202210000000015/05/2022
110300169755 Maimuna - ಫಿರೋಝ್ 2-5 ಡಿ/2 ಬನ ಬಳಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****808511/05/2022FPS****808511/05/202235000000011/05/2022
110300170270 Jameela - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #3-50 ಎ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202235000000015/05/2022
110300170435 Ateeka - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ 2-25 ಡಿ ದೇರಿಕಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202245000000014/05/2022
110300170436 Jainabu - W/O: ಖಾಲಿದ್ #2-26 ಎ ದೇರಿ ಕಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202235000000014/05/2022
110300170459 Beepatumma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #1-41 ಬೈತ್ತಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202235000000010/05/2022
110300170471 Sefiya - W/O ಹೈದರ್ #3-71 ಇ ಆಲಡ್ಕ ಹರೇPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202225000000015/05/2022
110300170527 Maimuna - W/O: ಹಸನಬ್ಬ #2-53/ಬಿ ಉಂಬುದ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202265000000016/05/2022
110300170771 Aisamma - W/O: ದಿ|| ಬಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ #2-4 ರPHH(NK) / NCS------350000000-
110300170867 Jaina Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 2-8 ಬಿ ಬನಬಳಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****808511/05/2022FPS****808511/05/202225000000011/05/2022
110300170919 Rasheeda Banu - 2-37 ಎ ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಹರೇPHH(NK) / NCS------300000000-
110300171256 Kathijamma - 3-83 ಆಲ್ಲಡ್ಕ ಹೌಸ್ ಹರೇಕಳ ಹರPHH(NK) / NCS------400000000-
110300171560 Maimuna - W/O: ಹಮೀದ್ 2-29 ದೇರಿಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300171694 Mariamma - W/O: ಹಸೈನಾರ್ #3-16 (1) ಹರೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171727 Mamthaj - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮದ್ ಹನೀಫ್ #1-14PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171739 Nasriya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ #2-59ಬಿ ಉPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171768 Neseema K - W/O ನಜೀರ್ #2-6ಏಚ್(2) ರಾಜಗುಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172092 Zulekha Tabassum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇದ್ದಿನಬ್ಬ ಬೈತ್ತಾರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172389 Nebisa - W/O: ಕೆ. ಇದ್ದಿನಬ್ಬ #2-26 ದೇರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172802 Bee Pathumma - W/O: ಎಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ - ಆಲಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****135111/05/2022FPS****135111/05/202235000000011/05/2022
110300172878 Shahanaz - W/O ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಎ.ಎಚ್ #1-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172946 Maimuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾಮೀದ್ #2-30ಎ ದೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300173083 Maimuna - W/O: ದಿ|| ಉಚ್ಚಪ್ಪ #2-33 ದೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202225000000015/05/2022
110300173125 Fathunhi - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ 4-127 ಎ ಐPHH(NK) / NCS------400000000-
110300173151 ATEEJAMMA - W/O: ಪೋಡಿಯಬ್ಬ 2-51 ಉಂಬುದ PHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202240000000012/05/2022
110300173256 Nebisamma - W/O: ದಿ// ಶೇಖಬ್ಬ #2-46 ಹರೇPHH(NK) / NCS------350000000-
110300173396 Aishath Razia - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಿ 1-58 ಎ(1) ಬೈತಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300173403 Maimuna - W/O: ಇದಿನಬ್ಬ #2-135ಡಿ ರಾಜ ಗುPHH(NK) / NCS------450000000-
110300173431 Jameela - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರಿ #3-42 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300173469 Busura - ಏಚ್‌ ಹುಸೈನ್ ಬಿನ್ ಚೆಯ್ಯಬ್ಬ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173700 Nafeesa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಬಿ. ಕೆ #2-4PHH(NK) / NCS------450000000-
110300173716 Mamthaj - W/O: ಮಹಮ್ಮದ ಸತ್ಠರ್ 3-16 ಕಡವಿPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202240000000010/05/2022
110300173939 Sefiya - W/O: ಹುಸೈನ್ #3-69 ಆಲಡ್ಕ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202235000000010/05/2022
110300174174 ಸಬೀನ - ಉಸ್ಮಾನ್ ಕೇ ಏಚ್‌ 3-18 ಏ ಕದವಿನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300174453 Nafeesa - W/O: ಹುಸೈನ್ ಪಾವೂರು 1-142-1 ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300174765 ಐಸಮ್ಮ - W/O: ದಿ// ಹುಸೈನಬ್ಬ #2-23/ಎ1 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300175056 Hameeda - W/O: ಕೆ.ಮಹಮ್ಮದ್ #3-66ಹೆಚ್ ಕಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175153 Jameela - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ #2-201 ಕಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300176369 Haleifa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವಾಝ್ #3-84, ತವಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176515 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ 3-60(1) ಕಡೆಂಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177103 Asyamma - S/O: ದಿ. ಉಮ್ಮರಬ್ಬ #3-93 ಬದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202245000000012/05/2022
110300177325 ರಜಿಯಾ - 1-42 ಭೈತ್ತಾರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಹರೇPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178045 K Kairunnisa - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ 4/PHH(NK) / NCS------400000000-
110300178250 Shameema - W/O ಝ್ಯೆನುದ್ದೀನ್ 2-6 ಎಮ್ 1, ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178411 Maimuna - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ #4-113 ಎಫ್ ನ್ಯೂ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300178452 Vishalakshi - 1-153 ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್ ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300181388 Asiyamma - W/O: ದಿ./ ಹಸನ್ ಬ್ಯಾರಿ #3-30 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300182753 Munnawarunnisha - C/O ಯೂಸುಫ್ ಹೈದರ್ ದೇರಿಕಟ್ಟೆ # NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300185588 SEFIYA - W/O ಮಯ್ಯದ್ದಿ #2-15(ಎ) ದೇರಿಕಟPHH(NK) / NCS------450000000-
110300186001 Thasleem - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ 2-32, ದೇರಿಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186233 Leela - W/O ಬಂಟಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ೧-೧೦೦ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202220000000016/05/2022
110300186465 KAhalya Rai - C/O ಗಂಡ ಐತಪ್ಪ ರೈ #3-60ಬಿ ಕಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186588 Azara - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #2-38 ಬಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300192110 Saramma - ವೈಫ್/ಓ ಬಿ ಅಬ್ಬು 4-131 ಸಿ ಐಕುPHH(NK) / NCS------350000000-
110300234299 ಶೋಭ - 1-144-1 ಪೋಡರ ಸೆಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234320 ಬೇಬಿ - 1-164 ಪಾವೂರು ಪಾದೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234323 JAYANTHI - 1-101 ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202235000000016/05/2022
110300234324 ದುಲೈಕಾ - 2-6ಜಿ/1 ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234325 ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ - 1-63(ಎ) ಬ್ಯೆ ತಾರ್ ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಹರAAY(NK) / NCSBiometric****808511/05/2022FPS****808511/05/202235000000011/05/2022
110300234326 ಝುಬೈದ - 2-47ಸಿ ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202235000000016/05/2022
110300234327 AJJIMMA - 4-127ಸಿ ಐಕು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------50000000-
110300234328 ANANTHU BANDARY - 2-66 ಮೇಗಿನ ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300234329 ಹಾಜಿ ರಮ್ಮ - 3-66ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300234330 ಮರಿಯಮ್ಮ - 3-66ಜೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234331 Vimala - 3-58ಎ ಕಡೆಂಜದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300234333 Jainabu - 3-103 ಅಲಡ್ಕ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುAAY(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202235000000013/05/2022
110300234334 Yashodha - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ 1-89ಎ ಬೈತಾAAY(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300234335 Saudhamani - 1-88 ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234336 ಅಚ್ಚಮ್ಮ - 2-6(ಜಿ) ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234337 Fathima Zohara - 3-90ಎ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300234338 ಸುಲೋಚನ - 3-57ಎ ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202235000000010/05/2022
110300237656 ಶಮೀಮ ಬಾನು - 2-199 ಕಂಡಿಗ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237657 ಸೂರ್ಯ ಕಲ - 2-115,ಪಾವೂರು ಖಂಡಿಗ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237658 Sumithra - 1-154 ಪೊಡಾರ್ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****808511/05/2022FPS****808511/05/202230000000011/05/2022
110300237666 ಹುಸೈನಬ್ಬ - 2-25ಎ ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300237668 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 2-26ಬಿ ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237669 BIPATUMMA - 2-108 ಕೊರ ಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237670 HARINAKSHI - 3-1 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300237671 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 3-66ಬಿ ದೈಯಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****588017/05/2022FPS****588017/05/202230000000017/05/2022
110300237672 Umatumma - 3-105 ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202225000000012/05/2022
110300237673 ಅಲಿಮಮ್ಮ - 3-10 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237674 NEBISA - 4-101ಹೆಚ್ ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಹರೆಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237675 ಹಸನಬ್ಬ - 1-54 ಬ್ಯೆ ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202235000000015/05/2022
110300237676 ಅಲೀಮಮ್ಮ - 4-70 ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237678 Sesamma Gatty - 1-102, ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237679 ಅದ್ದು ಬ್ಯಾರಿ - 2-28 ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300237680 ಪುತ್ತು ಬಾವ - 3-117ಎ ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237681 ಹಾಜಿರಾ - 3-45ಬಿ ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------300000000-
110300237682 ಕೆ ಮಂಜಯ ಸಪಲ್ಯ - 3-26ಬಿ, ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202220000000015/05/2022
110300241964 ಬೀ ಪಾತ್ಮ ಯಾನೆ ಝೀನತ್ ಬಾನು - 3 - 65 ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242826 Kamalakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರತ್ನಾಕರ #1-170 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****135113/05/2022FPS****135113/05/202215000000013/05/2022
110300242838 ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ - 1-165,ಪಾವೂರು ಪಾದೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202215000000013/05/2022
110300243047 ಝೀನತ್ - 1-142,ಪಾವೂರು ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243048 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - 2-208,ಪಾವೂರು ಖಂಡಿಗ ಮನೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202220000000015/05/2022
110300243050 Mariyamma - 2-213-1 ಕಂಡಿಗPHH(NK) / NCS------350000000-
110300243051 ಐಸಮ್ಮ - 3-105ಎ,ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ,ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300243052 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - 2-202-3 ಕಂಡಿಗ ಮುಲೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243053 Sharada - 2-202,ಕಂಡಿಗ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202225000000012/05/2022
110300243054 ಮಮ್ತಾಜ್ - 2-202/2,ಪಾವೂರು ಖಂಡಿಗ ಮನೆ,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243055 ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಶ್ರಫ್ - ಖಂಡಿಗೆ 2-203/5PHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202230000000015/05/2022
110300243086 Saudha - 3-113 ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202225000000012/05/2022
110300243087 ಸಾರಮ್ಮ - 3-72 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202235000000016/05/2022
110300243088 ಸೀತಾ ರಾಮ ಅಡಪ - 1-106 ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808511/05/2022FPS****808511/05/202235000000011/05/2022
110300243089 ಸೇಸಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ - 1-104 ಬ್ಯೆತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243090 Maimuna - 1-41ಎ ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243091 Zubaida - 1-51ಎ ಬೈತಾರ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243092 ಜುಬೈದ - 1-58ಎ ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300243093 HASANABBA - 1-40 ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/20225000000010/05/2022
110300243094 ಸತೀಶ - 1-64 ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202215000000012/05/2022
110300243095 Sandeep - 1-63ಸಿ ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------50000000-
110300243096 ರತ್ನಾ ಹೆಗ್ದೆ - 1-62 ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243097 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 1-35ಎ ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243098 NEBISAMMA - 1-85 ಗುಡ್ ಪಾಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300243099 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - 1-92ಎ ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202210000000013/05/2022
110300243100 ದಯಾನಂದ - 1-80 ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300243101 ಸೆಫಿಯ - 1-77(ಸಿ) ಗುಡ್ ಪಾಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243102 ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ - 1-65 ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243103 ಝೀನತ್ - 2-5 ಬನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202215000000015/05/2022
110300243104 ರೇಣುಕಾ - 2-5(ಇ) ಬನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202210000000013/05/2022
110300243105 ಬೀಪಾತುಮ - 2-22ಎ ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202210000000013/05/2022
110300243106 ಹುಸೈನಬ್ಬ - 2-14 ಬನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243108 ಅಲಿಮಮ್ಮ - 2-25ಬಿ ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202235000000015/05/2022
110300243109 ಮಯ್ಯದ್ದಿ - 2-50ಬಿ ಉಂಬುದಾ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300243110 SEFIYA - 2-52 ಉಂಬುದಾ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243111 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾಮಿದ್ - 2-57 ಉಂಬುದಾ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243114 ಪುತ್ತುಮ್ಮ - 2-6(ಎಫ್) ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243116 Kalyani - 3-3 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202235000000014/05/2022
110300243117 ಪದ್ಮಾವತಿ - 3-3ಎ ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202230000000012/05/2022
110300243119 ಚಂದ್ರಾವತಿ - 3-11 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808511/05/2022FPS****808511/05/202225000000011/05/2022
110300243120 ವಿಶ್ವನಾಥ - 3-15 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202215000000010/05/2022
110300243121 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 3-66ಜಿ ದೆಯ್ಯರಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202235000000015/05/2022
110300243122 ಭೀಪಾತುಮ್ಮ - 3-66ಬಿ/1 ದೈಯ್ಯರಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202230000000015/05/2022
110300243123 MAIMUNA - 3-66ಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202215000000015/05/2022
110300243124 Hazra - 3-66ಐ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202235000000015/05/2022
110300243125 ಮೋಹಿನಿ - 3-70ಸಿ ದೆಯರಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243126 ವಿಮಲ - 3-34 ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243127 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ - 3-41 ಕಡಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300243128 ಉಸ್ಮಾನ್ - 3-53ಎ ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243129 ಮೋಹನ - 3-58ಬಿ ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300243130 Sarvani - 3-47/1 ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202225000000015/05/2022
110300243131 ಐಸಮ್ಮ - 3-117 ಅಗ್ರ ಶಾಲೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202260000000010/05/2022
110300243132 ರುಕಿಯ - 3-89 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202225000000010/05/2022
110300243133 ನಳಿನಾಕ್ಷಿ - 3-66ಎಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202215000000010/05/2022
110300243135 ಹಾಮೀದ್ - 3-103 ಆಲಡ್ಕ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202220000000013/05/2022
110300243136 ISAMMA - 3-74ಎ ಅಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202225000000014/05/2022
110300243138 ಲೋಕನಾಥ - 3-63ಇ ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300243139 ಎಸ್ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ - 3-83ಎ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243140 ಸುಂದರ - 3-60ಎ/2 ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202225000000016/05/2022
110300243141 ಕಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ - 4-19(59) ಬಾವಲಿ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೆಕಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243145 Nebisamma - 4-125ಎ ಐಕು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300243146 ಜಯರಾಮ ಗಟ್ಟಿ - 4-195ಎ ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202220000000010/05/2022
110300243147 GEETHA - 3-57 ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202220000000010/05/2022
110300243148 ಹಾಜಿರ - 1-53 ಬ್ಯೆ ತಾರ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243149 NEBISA - 1-82 ಬೈತಾರ್ ಗುಡ್ ಪಾಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243150 SABANA - 1-41ಬಿ ಬ್ಯೆ ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243151 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - 1-57 ಬ್ಯೆ ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300243152 ಮ್ಯೊದಿನ್ - 1-56 ಬ್ಯೆ ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243155 Mariyamma - 2-7 ಬನಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತುPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202225000000015/05/2022
110300243156 ಸಫಿಯಾ - 2-9 ಬನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243157 ಅಮೀನಮ್ಮ - 2-5(ಡಿ )ಬನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಮತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202235000000010/05/2022
110300243158 ಝುಬೈದ - 2-5(ಬಿ) ಬನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243159 ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ - 2-39 ಉಂಬುದಾ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300243162 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - 2-58 ಉಂಬುದಾ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243163 BIPATUMMA - 2-7(ಬಿ) ರಾಜ್ ಗುಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಹರೇಕAAY(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202235000000016/05/2022
110300243164 RUKIYA - 2-109 ಕೊರಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202235000000016/05/2022
110300243165 ಪೂರ್ಣಿಮಾ - 3-58 ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022---350000000-
110300243166 ಹಾಜಬ್ಬ - 3-85 ಆಲಡ್ಕ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243167 ಉಮರಬ್ಬ - 3-31 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243168 SEFIYA - 4-93(6) ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243169 ಫಿಲೋಮಿನ ಕುಟಿನ್ಹಾ - 1-13(ಎ) ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243170 Revathi - 1-98 ಬೈತಾರ್ ಮ ನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243171 ಭುಜಂಗ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - 1-70 ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300243172 Mariyamma - 2-21 ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243173 ಅನುಸೂಯ - 3-66ಇ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202225000000010/05/2022
110300243174 ಯಮುನ - 3-45ಎ ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243175 ಶಶಿಕಲಾ - 3-46ಸಿ ಕಡಂಜ ದೋಟ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202220000000010/05/2022
110300243177 ಶುಭಕರ ಭಂಡಾರಿ - 3-118 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300243178 ಖತಿಜ ಬಾನು - 4-69ಬಿ, ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಮನೆ,ಹರೇಕಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243179 Saramma - ಬಿನ್ ಇದ್ದಿನಬ್ಬ PHH(NK) / NCS------400000000-
110300243180 fathunya - 1-84 ಗುಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202225000000016/05/2022
110300243181 Pathunnha - 2-5(ಎ) ಬನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300243182 Nebisa - 2-21(ಎ)ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243183 ಮೈಮುನ - 3-39 ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243184 ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ - 4-127ಎ ಐಕು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243185 ಯಾಕುಬ್ - 3-105ಬಿ ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202225000000014/05/2022
110300243186 ರಮ್ಲತ್ - 3-53 ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****808511/05/2022FPS****808511/05/202230000000011/05/2022
110300243187 ಆಶ್ರಫ್ - 3-93ಸಿ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243188 ಝೀನತ್ - 3-93 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243189 ರುಕ್ಯ - 4-96/ಸಿ ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243190 ಸೆಫಿಯಾ - 2-109/3 ಕೊರಪಾದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243191 Thara - 1-105 ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243192 ರಮೇಶ - 3-51, ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202220000000016/05/2022
110300243193 Adrama - 3-60ಡಿ ಕಡೆಂಜ ತೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------50000000-
110300243194 Vanitha - 3-43, ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202220000000013/05/2022
110300243195 ರಫೀಕ್ - 2-79(ಎ)ಕೊಜಪಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202225000000010/05/2022
110300243196 ಅಬ್ದುಲ್ಲ - 2-6(ಜೆ) ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022---250000000-
110300243198 Nasima Banu - 2-32ಸಿ ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243199 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - 1-44, ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ,ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300243200 Dulaika - 1-50ಬಿ, ಬೈತಾರು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202230000000013/05/2022
110300243201 ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ - 1-49, ಬೈತ್ತಾರ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCS------350000000-
110300243202 ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ - 1-147 ಪಾವೂರು ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300243203 Asiyamma - 1-55/ಎ ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202235000000014/05/2022
110300249151 ಬಶೀರ್ - 2-6ಟಿ , ಬನಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300268430 ಲೀಲಾವತಿ - 1-175/1 Pavoor ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202220000000012/05/2022
110300268441 USHA - 3-49ಇ ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202235000000016/05/2022
110300268445 Nurjahan - 2-6ಯನ್/1, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202235000000015/05/2022
110300268918 Prafulla - W/O: ದಿ ಪುರುಶೋತ್ತಮ್ #1-167-1 AAY(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202235000000012/05/2022
110300269170 Gowri Gatty - 1-92 ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202215000000015/05/2022
110300270154 HUSAIN pavuru - 1-142-1,ಪೋಡರ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270156 ಸತ್ಯ ಪಾಲ ರೈ - 2-203-3,ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಕಂಡಿಗ,ಪಾವೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270162 Bhavani - 1-88ಎ ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270163 ಬಿ.ದಾಮೋದರ ಗಟ್ಟಿ - 1-99ಎ ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270164 ರಫಿಕ್ - 2-11ಎ ಬನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270169 ಎಚ್ .ಹುಸೈನಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ - 3-28 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270170 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಚೌಟ - 3-29 ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270175 ಬೀಪಾತುಮ್ಮ - 4-75 ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270177 B.MOHAMMAD - 4-89/ಎ ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270179 Leela - 1-99 ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಮನೆ ಹರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270180 ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ - 1-45 ಬ್ಯೆ ತಾರ ಹರೆ ಕಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270181 ಬಿ.ಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ ಕೆರೀಂ - 2-16 S/o ಕಮಲುದ್ದೀನ್ , ರಾಜಗುಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270182 Athijamma - 2-30, ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270183 Aisamma - 2-43/1 ಉಂಬುದಾ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270185 ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ಲ - 3-9, ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270187 ನೆಬಿಸಾ - 3-60 ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270188 ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ - 3-97 ಅಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270195 ಹಾಮೊದು ಬ್ಯಾರಿ - 3-71 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270198 ಪಾತುಂಞ - 2-6ಯನ್ ರಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270208 ಬಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ರೈ - 4-7, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಶಾಲೆಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287713 ಪಾವೂರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ - 1-162,ಪಾವೂರು ಪಾದೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287751 ದುಲೈಖ - 3-18ಎ ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287753 ಹೆಚ್.ಹಸೈನಬ್ಬ - 2-18 ದೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287754 Beefathima - ಬಿನ್ ಹಮ್ಮಬ್ಬ 3-98ಸಿ ಆಲಡ್ಕ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287756 ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287758 Cristhin Cutinha - 1-110 ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287759 ಜನಾರ್ದನ ಗಟ್ಟಿ - 1-93, ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287760 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - 1-42ಎ , ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287761 Geeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1-68NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287762 Ayisha - 2-20(ಬಿ)ಬನದ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287764 ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ - 2-37 ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287765 ZOHARA - 2-55 ಉಂಬುದ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287771 ಸಿರಿಲ್‌ ಡಿ ಸೋಜ - 1-26 ಕುದ್ರು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287778 ಉಮರಬ್ಬ - 2-37ಬಿ ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287779 DEVAKI - 3-46ಬಿ ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287780 ಮರಿಯಮ್ಮ - 3-49ಎ ಕಡೆಂಜ ತೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287781 ಚಂದ್ರಾವತಿ - 3-60ಎ/1 ಪಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300311576 Kuraisa Banu - W/O ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ #2-32/ಎಫ್ PHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202220000000015/05/2022
110300323030 ಕೆ ಜಗಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-33 ಕಡೆಂಜ ಮನೆ ಹರೆಕಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324067 Sekeena - ಕೋಂ.ಅಜೀದ್ ಮನೆ ನಂ:2-189/13,ಬಾವPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202230000000015/05/2022
110300324180 ಪಾತಿಮತ್ ಜೋಹರ - 4-19(28) ಬಾವಲಿಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202230000000016/05/2022
110300324378 Geetha - 4-163N ಮಲಕೆದು ಮನೆ ಹರೇಕಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324531 Aboobakkar Siddiq - ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326377 ISMAIL - 1-50ಎ, ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202235000000013/05/2022
110300326589 ZAINABU - S/O ದಿ// ಯು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #3-PHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202225000000014/05/2022
110300326620 ಝೀನತ್ - 2-8ಎ, ಬನಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202235000000013/05/2022
110300326623 Maimuna - 2-14ಸಿ, ಬನಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300326625 JAMEELA - 2-56, ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300326627 Nebisa - 2-27ಎ, ದೇರಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202225000000012/05/2022
110300327146 Khatheeja - 4-95, ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300327157 ಶರಾಪು - 3-101ಇ,ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300327352 SEFIYA - 3-101ಡಿ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300327416 SEKINA - 2-21ಬಿ, ದೇರಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300327417 ಝುಬೈದಾ - 2-31ಎ, ದೇರಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202220000000016/05/2022
110300327425 ದುಲೈಖ - 3-66ಒ ದೆಯರಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202240000000015/05/2022
110300328583 ಸಫಿಯಾ - 3-30ಎ, ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------300000000-
110300328669 ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ - 3-71ಸಿ(1), ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202230000000015/05/2022
110300328679 Balkees - 3-71ಎ, ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331019 ಆಮೀನಮ್ಮ - 1-48, ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331292 NEBISA - 3-103ಎ, ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------450000000-
110300331324 HAJIRA - 4-147ಎ, ಒಡ್ಡೆದ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202210000000015/05/2022
110300331369 UMMAR FAROOQ - 3-66ಯನ್, ದೆಯ್ಯರಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202225000000014/05/2022
110300331370 Johara - #2-46 ಇರ್ಫಾನ್ ಮಂಝಿಲ್ ಉಂಬುದ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202235000000013/05/2022
110300331372 NOORJAHAN - 2-42, ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202240000000013/05/2022
110300332509 ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ - 3-59, ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110300332674 RAZAK - 2-3, ಬನಬಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202230000000012/05/2022
110300332797 YAKOOB KALLARPE - 4-155/5, ಒಡ್ಡೆದ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCS------250000000-
110300332932 ಝೊಹರಾ - 3-63ಸಿ, ಖಂಡಿಗ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300333761 MARIYAMMA - 3-54, ಕಡೆಂಜ ದೋಟ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202240000000015/05/2022
110300334146 Suhaibathul Aslamia - 2-5ಸಿ, ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202210000000014/05/2022
110300334152 Bipathimma - 2-47ಬಿ, ಉಂಬುದ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300335068 ಫಾತಿಮತ್ ಜೋಹರ - 4-84ಡಿ/1, ಮಲಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202220000000014/05/2022
110300335079 G ZAURA - 2-17ಬಿ, ದೇರಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202215000000012/05/2022
110300335184 ಆಯಿಷಾ ಬಾನು - 2-6, ದೇರಿಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300335186 ASYAMMA - 4-84ಸಿ/1, ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202215000000014/05/2022
110300335599 ABDUL AZEEZ - 1-55ಬಿ, ಬೈತಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300337122 Srimathi Sakeena - ಕೋಂ ಹಸನಬ್ಬ 1-54ಎ ಬೈತ್ತಾರ್ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300337487 Florin D Souza - ಕೋಂ ಜೋನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ 4-116ಎ ಐಕುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300337488 Fouziya - ಕೋಂ ನೌಫಲ್ 4-191ಎ/2 ಕಿಸಾನ್ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337489 Kamarunnisa B - ಕೋಂ ಹೈದರ್ 4-132/5 ಐಕು ಕೊಪ್ಪಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300337490 Jainabu - ಕೋಂ ಇಕ್ಬಾಲ್ 4-113 ನ್ಯೂಪಡ್ಪು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300337492 Apoline Dsouza - ಬಿನ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಡಿ ಸೊಜ 4-163ಎPHH(NK) / NCS------200000000-
110300337495 Jayalakshmi - ಬಿನ್ ಜನಾರ್ಧನ 4-19/64 ಬಾವಲಿಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300337496 ಝೀನತ್ - ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 3-93ಸಿ/1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300337499 Raziya Banu - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ 4-95ಎಫ್ ನ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
110300337507 shahanaj b - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ 4-207ಎ/2 PHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202210000000015/05/2022
110300337508 Linet Shanthi D souza - ಕೋಂ ಪೀಟರ್ ಡಿ ಸೋಜ 4-135ಎಫ್ ಐಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300337509 Fouziya - ಕೋಂ ಪೂಕಯ್ಯ 4-210ಎ/2 ಐಕು ಕೊಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300337522 ಜೆನೆಟ್ ಮೊಂತೆರೋ - ಐವನ್ ಮೊಂತೇರೋ 1-180 ಅಜಿರಳ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300337674 ರಝೀಯ ಬಾನು - ಕೋಂ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ 4-84ಸಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300337734 Sepiya - ಕೋಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 3-75ಎ ಆಲಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300339605 Shameena - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕೆ 2-6ಹೆಚ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300341667 Swaliha - ರಝೀಂ 2-91 ಬಿ/1 ಕೊಜಪಾಡಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300341959 Avvamma - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಸಾರ್ 2-114 ಸಿ/PHH(NK) / NCS------100000000-
110300341996 Saramma - W/O: ದಿ./ ಅಬ್ಬಾಸ್ #2-6 ಐ ಹರೇPHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202245000000012/05/2022
110300342111 Ankitha - W/O ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ #3-4 ಕಡವಿನ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202220000000013/05/2022
110300342702 Shamshad - W/O ಸುಲೈಮಾನ್ 2-32 ಎ/1, ದೆರಿಕಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300342963 Zohara - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #2-23ಎ ದೇರಿಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------400000000-
110300343179 Hafsa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಶುದ್ದೀನ್ #2-6ಇ(PHH(NK) / NCSBiometric****808510/05/2022FPS****808510/05/202210000000010/05/2022
110300343257 Thamseera - ಶಂಶುದ್ದೀನ್ 1-176/5 ಪಾವೂರ್ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202220000000015/05/2022
110300343506 Saida Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ #3-117(ಇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300343507 Shwetha - ಏಚ್‌ ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ 4-155/7 ಒದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300345751 Nalini - ಸುರೇಶ್ 1-130/1 ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300346427 Raihana Banu - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ 2-202/PHH(NK) / NCS------100000000-
110300346708 Yogini Shetty - W/O: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ #3-4 ಕಡವಿನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300346762 SHEKER - 3-6 ಕಡವಿನ ಬಳಿ ಹರೇಕಳ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300347236 Isamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೈನಬ್ಬ #3-74ಎ ಆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300347452 Shakeela C - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #4-19-38 PHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202215000000015/05/2022
110300347979 NEBISA - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಥಾಫ ಡಿ 2-34PHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202230000000016/05/2022
110300347980 Alimamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ|| ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ #2PHH(NK) / NCS------50000000-
110300349424 Fouziya - W/O: ಪಿ.ಎಚ್.ಹೈದರ್ #3-73 ಆಲಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300355099 RADHA RAI - W/O ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈ #1-61ಎ ಬೈತಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356436 Pushpalatha - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ #1-61 ಬೈತಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356999 Nebeesa - W/O: ಹಮೀದ್ # 3-91 ಬಿ ಹಾಲಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****808512/05/2022FPS****808512/05/202245000000012/05/2022
110300358352 Sabeena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಅಬ್ದುಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300358595 Khathijamma - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #2-26 ಎ ಡೇರಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300359001 Seeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಬೇಬಿ ಸಪಲಿಗ #3PHH(NK) / NCS------100000000-
110300359067 Sahida - ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ 1-42ಬಿ ಬೈತಾರ್ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300359734 Rukiya - W/O: ಹುಸೈನ್ ಎ. ಎಮ್ #3-139 ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202225000000014/05/2022
110300360390 Alimamma - W/O ಬಿ ಯಸೂಫ್ ರಹಿಮಾನ್ #1-84ಸಿ PHH(NK) / NCS------500000000-
110300361145 Rukiya - W/O: ದಿ// ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #1-35PHH(NK) / NCS------150000000-
110300361152 Alimamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮರಬ್ಬ #3-64 ದೆಯPHH(NK) / NCS------500000000-
110300362024 Nalini - C/O ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ 4-116ಬಿ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300365230 Susheela - W/O: ಶಂಕಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ 1-103 ಬೈತಾPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202220000000015/05/2022
110300366520 Naseema - ಅಬ್ದುಲ್ ಹನೀಫ್ 3-63/ಎ1 ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300367743 Jayanthi - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಗಟ್ಟಿ 1-97 ಎ ಭೈPHH(NK) / NCS------150000000-
110300370666 Shanta Dinesh Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2-64 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370909 Parvathi Shet - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ #3-51NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300371004 Bhagirathi R Rai - ಶಾಂತಪ್ಪ ರೈ ಟಿ ಎಸ್‌ 4-193/4 ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300371444 Sushma - W/O: ಚಂದ್ರಹಾಸ ತಳೇಕರ್ #ಎಮ್-1ಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300371603 Sumathi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೆ ಕೆ ಕುಮಾರ್ #4-41 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372296 Hina Farheen - ಇರ್ಷಾದ್ ಅಹಮ್ಮದ್ 1-18-1-1 ಭಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372613 Gulabi - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಕೆ ಎನ್ #3-4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372650 Jamcy Carnelio - W/O: ಉರ್ಬನ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ #1-234 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372669 Pakshin D'Souza - W/O ಕಿಸ್ತು ಡಿ'ಸೋಜ #3-187 ಕೆಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373148 Selika - W/O: ಹಮೀದ್ ಪಿ ಎಮ್ 1-80/5 ಸನ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375638 Sulohitha - W/O: ಡೇನಿಯಲ್ ಮಾಬೆನ್ #4-91 ನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378786 Rubina Banu - ಅಮೀರ್ 2-135ಎಲ್ ರಾಜಾಗುಡ್ಡೆ ಹರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300378787 Rukiya - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ # 2-38 ಉಂಬುPHH(NK) / NCSBiometric****808514/05/2022FPS****808514/05/202230000000014/05/2022
110300378788 Ayishathul Thahira T A - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಬೈದುಲ್ಲ 4-143 ಇ/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300378789 Abusath - ನಾಸೀರ್ ಅಹಮದ್ 3-105-ಸಿ (1) ಆಲPHH(NK) / NCSBiometric****808515/05/2022FPS****808515/05/202220000000015/05/2022
110300378790 Thahira - ಬಿ ಎ ರಿಯಾಝ್ 1-40 ಸಿ ಬೈತಾರ್ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300378791 Ruksana - C/O ಅನ್ಸರ್ ಡೋರ್ ನಂ.1-53 ಬೈತರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378804 Ayisha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮುಸ್ತಫ # 2-30ಬಿ ದೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300378806 Mumthaz - C/O ಗಂಡ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮ್ಮದ್ #3-45PHH(NK) / NCS------250000000-
110300378855 Savitha G - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಮೀನ್ 2-20PHH(NK) / NCSBiometric****808516/05/2022FPS****808516/05/202220000000016/05/2022
110300380225 Maimuna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಕ್ಬಲ್ 1-83 ಸಿ ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****808513/05/2022FPS****808513/05/202220000000013/05/2022
110300380341 Saramma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ 5-3 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top