REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200212356 Kamaru Banu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ #4-PHH(NK) / NCSBiometric****756911/05/2022FPS****756911/05/202225000000011/05/2022
110300151354 ನುಶ್ರತ್ - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಆಲಿ #4-63ಎ(NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151808 Shameema - W/O: ಅಬ್ಧುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ 4-171 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152915 BEEFATUMMA - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ 4-89-2 ನ್ಯೂ ಪಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153299 Laveena Dsouza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಲಿಸ್ತ ಟೆಲಿಸ್ #4-10NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154380 Rekha Rodrigues - ಸ್ಟೀವನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲೋಬೊ 4-161/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155137 Maimoona M A - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #4-211ಎ ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156438 Khaneeza Banu - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #4-190ಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157149 Evetta Roche - W/O: ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ರೋಚ್ #4-161 (ಸಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157150 Mariyamma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಸೀರ್ #4-19(26) PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157151 ಸೆಲಿಕ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಶೀರ್ #3-PHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202220000000015/05/2022
110300157164 Salika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ #4-1PHH(NK) / NCS------300000000-
110300157168 Julaika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಟಿ ಕೆ ಅಶ್ರಫ್ #4-1PHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202220000000013/05/2022
110300157196 Ayisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #4-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157206 Ameenamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ #4-PHH(NK) / NCS------300000000-
110300157207 Parimala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರೇಶ್ #5-26ಎ ಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202230000000013/05/2022
110300157275 Baby - 4-205 ಕಿಸನ್ ನಗರ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202250000000013/05/2022
110300157292 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ #4-149PHH(NK) / NCS------150000000-
110300157295 Asma - ಹಾರೀಶ್ 4-211 ಐಕು ಮಂಗಳೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300157300 Ayisha Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಡಿ/ನ 4-112ಏ(3PHH(NK) / NCS------150000000-
110300157301 Jainaba - ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ 4-101 ಹೊಸ ಪಡಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157307 Monthi Lewis - W/O ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಲೂವಿಸ್ #4-45 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202225000000014/05/2022
110300157312 B.Fathima - W/O: ಎಮ್.ಕೆ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #4-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157313 Lolita Monteiro - W/O: ಶೈಲೇಶ್ #4-106 ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300157337 SARAMMA - 3-108 ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157346 Dulaikha - ಎಚ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಾವಾಜ್ 3-70, ಆಲಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157359 Aathika - ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಿ ಎಚ್‌ 4-19/37, ಬಾವಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300157379 Fathimath Zohara - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ 4-121/3, ಶಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157390 Mariyamma - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #4-176 ಕಿಸಾನ್PHH(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202230000000012/05/2022
110300157393 Harinakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಹಾಸ #4-19ಎಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202210000000015/05/2022
110300157408 Deepa B - W/O ಕರುಣಾಕರ #4-163(ಜೆಡ್)5 ಮಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157438 AYISHA - W/O ಉಮ್ಮರಬ್ಬ #4-79/12 ಮಲಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202215000000016/05/2022
110300157440 Janaki - 4-9 ಎ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಹೌಸ್ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202220000000015/05/2022
110300157442 Saramma - W/O: ಹುಸೈನಬ್ಬ #4-175ಎ ಕಿಸನPHH(NK) / NCS------450000000-
110300157443 Aminamma - W/O ಲೇಟ್ ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ # 4-202 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157446 Violet D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300157450 Maimuna - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹೈದರ್ #4-193 ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110300157460 Revathi - D/O: ಲಕ್ಷ್ಮಿ #3-45 ಬಾವಲಿ ಗುರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300157872 Naseema - W/O: ಹಕೀಮ್ #2-189/5 ಬಾವಳಿ ಗುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158707 Shabana - ಶಬೀರ್ 2-17 ಸೀ ದೆರಿಕಟ್ಟೆ ಮಂಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158756 MAIMUNA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝPHH(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202240000000014/05/2022
110300158828 Shabira - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮ್ಮದ್ ಫೈಝ್ 4-191/PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300158832 Khateejamma - W/O ದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #4-201 ಕಿಸಾನPHH(NK) / NCS------450000000-
110300158835 Saramma - W/O: ಮೂಸ ಕುಂಞ #4-96-ಎ ನ್ಯೂಪಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158848 Beefathimma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀದ್ #4-210ಎ(1)PHH(NK) / NCS------250000000-
110300158849 Jainabu - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #4-116 ಡಿ ಅನೀಸPHH(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202235000000014/05/2022
110300158905 Achchamma - W/O: ಹುಸೈನಬ್ಬ #4-131 ಸಿ ಐಕು PHH(NK) / NCSBiometric****600213/05/2022FPS****600213/05/202230000000013/05/2022
110300159165 K Busura Banu - ಶೆರೀಫ್ 2-189/13/1 ಬವಲಿಗೂರಿ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300159175 JAINABA - 4-127 ಐಕು ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300159176 Prancis Farnandis - 4-195 ಡಿ ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/20225000000013/05/2022
110300159496 Saba Mubeena Parveena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ #4-1PHH(NK) / NCS------100000000-
110300160196 Zohara - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #4-205ಸಿ ಕಿಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202225000000014/05/2022
110300162594 Lilla Disouza - 4-112 ಬಿ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****756911/05/2022FPS****756911/05/202230000000011/05/2022
110300162673 Gracy D'Cunha - W/O: ಜೋನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ #4-153 ಹರPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202220000000015/05/2022
110300163762 ಸ್ವೀಟ ಡಿ''''ಸೋಜ - W/O: ಅನಿಲ್ ಅಂದ್ರಾದೆ #4-153 ಒPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202215000000015/05/2022
110300167400 Brigit Monteiro - W/O: ಜೋಕಿಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ #4-135 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168004 Hilda Fernandes - W/O ಅಂತೋನಿ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168769 Maimuna - W/O ಅಬ್ಡುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #4-19/55 PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300168918 Hazara Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ 4-19 /60 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300168921 Mariyamma - W/O ಉಮ್ಮರ್ ಕುಂಞಿ #4-189ಇ(1) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300168960 B.K .Aminamma - W/O: ಬಿ.ಕೆ.ಹಸನಬ್ಬ #4-197 /ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202255000000015/05/2022
110300168964 B Fatumma - W/O: ಟಿ ಕೆ ಹಮದ್ 4-118 ಎ ಕಿಸನPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202250000000015/05/2022
110300168997 ಪೌಝಿಯಾ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಆಝಿದ್ #4-187ಬಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300169046 Saleeka Yakoob - W/O ಟಿ ಹೆಚ್ ಯಾಕೂಬ್ #4-187ಇ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169082 Jainabu - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #4-207/ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202220000000013/05/2022
110300169130 Nasima - W/O: ಶಾಜುದ್ದೀನ್ #4-131ಬಿ ಐಕುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300169132 HAJIRA - W/O: ಮಹಮ್ಮದ 4-177/2 ಕಿಸಾನ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202245000000016/05/2022
110300169148 Aishathul Kubura - W/O ಎಮ್ ಝಾಕೀರ್ ಹುಸೈನ್ #3-64 ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300169154 Nabisa - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #4-114ಬಿ ಶಾಂತಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110300169169 Khathijamma - W/O: ಕೆ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ 62 ಕಿಸನ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169174 Sebisa - 4-197 ಸಿ ಕಿಸನ್ ನಗರ ಹರೇಕಳ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300169178 SARAMMA - W/O: ಅಬ್ಧುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 4-118 ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169206 Sherifamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ #4-132/4 ಐPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169231 Beefathima - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ #4-150 ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300169235 Rizwana - W/O ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ #4-190ಸಿ ಕಿಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300169237 Isamma - W/O: ಕೆ. ಉಮ್ಮರಬ್ಬ #4-96 ನ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202250000000014/05/2022
110300169295 Bifathumma - W/O: ಅಹಮ್ಮದ್ 3-95 ಅಲಡ್ಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****756911/05/2022FPS****756911/05/202255000000011/05/2022
110300169333 Rukiya - W/O: ಅಬ್ಬಾಸ್ #4-113 ಎ ಹರೆಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169339 Mariyamma - W/O: ಮೊಯ್ದಿನ್ #4-207 ಕಿಸಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202240000000013/05/2022
110300169414 Aliyamma - W/O: ಎಸ್. ಮಹಮ್ಮದ್ #4-187 ಕಿಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300169507 Asiyamma - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ 4-97ಬಿ ನ್ಯೂ ಪಡ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169514 Saramma - W/O: ಬಶೀರ್ #4-92ಎ ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169768 Zareena Banu - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ #4-134(ಸಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202220000000015/05/2022
110300169834 Zohara - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ #4-114 ಶಾಂತಿ ನಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170084 Jainabu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಡುಲ್ ರಝPHH(NK) / NCS------400000000-
110300170143 Khathija Parveen - W/O: ಅನ್ವರ್ #4-79-2ಎ ಮಲಾರ್ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170247 Dulekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಅಬ್ಬು #3-121ಇPHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202240000000018/05/2022
110300170282 Naseema - ಹಸ್ಸೈನಾರ್ 4-89 ಎಚ್‌, ನ್ಯೂ ಪಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202225000000018/05/2022
110300170360 Saramma - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ #3-63ಬಿ ಖಂಡಿಗ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202230000000018/05/2022
110300170389 Nabisa - W/O: ದಿ ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ #4-19(36PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202235000000016/05/2022
110300170442 Fathima Figredo - ಸಂತೋಷ್ ಸುನೀಲ್ ಫಿಗ್ರೆಡೊ 4-67/2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300170521 Nebisa - ಉಸ್ಮಾನ್ 4-19(23) ಎ ಬಾವಳಿ ಗುರPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202230000000015/05/2022
110300170532 Jainabu - 4-11ಎ ಪಂಜಿಳ ಗುರಿ ಹರೇಕಳ ಹರೇPHH(NK) / NCS------450000000-
110300170622 Lavita Montiero - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಫಿಗ್ರೆಡೊ #4-67(1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170721 Fathimath Zohara - W/O ಅಬುಸಾಲಿ #4-55 ಎ ಮಲಾರ್, ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170885 Masitha - W/O: ಉಮರ್ ಯೂಸುಫ್ #4-147 ಬಿ ಒPHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202230000000013/05/2022
110300171149 Safiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀರ್ ಎಚ್ #3/78/ಎPHH(NK) / NCS------350000000-
110300171177 Athika Abdul Latheef - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #4-112ಎ ಶPHH(NK) / NCS------150000000-
110300171200 Saramma - W/O: ಹಾಜಬ್ಬ #4-19(24)1 ಬಾವಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202225000000018/05/2022
110300171238 Rukya - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ # 4-19(ಓ) ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171269 Asiyamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #3-81ಬಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300171471 Badrunnisa - W/O ನಾಸೀರ್ # 4-80(ಎ)1 ಮಲಾರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171747 Sakeena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #4-71ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202230000000015/05/2022
110300171749 Asiyamma - W/O: ಅಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ #4-71ಎ ಮಲಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171766 Zubaida - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಧಿಕ್ #2-6ಹೆಚ್(3PHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202230000000018/05/2022
110300171912 Bipathumma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #4-178 PHH(NK) / NCS------350000000-
110300171963 Shareefa Banu - S/O: ದಿ|| ಬಾವ ಬಾವಳಿ ಗುಲಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202230000000012/05/2022
110300172184 Zohara - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ #2-53 ಎ ಉಂಬುದ ಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172366 Flosi Andrade - W/O: ಮೈಕಲ್ ಅಂದ್ರಾದೆ #4-153ಐ PHH(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202215000000012/05/2022
110300172448 Rukiya - S/O: ಅಹಮ್ಮದ್ #3-95 (1) ಆಲಡ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202245000000013/05/2022
110300172527 HAZRA - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #3-73 ಎ ಬದ್ರೀಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172612 ಮೈಮುನ - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #2-219 PHH(NK) / NCSBiometric****756909/05/2022FPS****756909/05/202235000000009/05/2022
110300172833 Khathijamma - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಮ್. #4-61ಎ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300173447 Faoziya - W/O ಇಸಾಕ್ ಕೆ ಎಚ್ #4-182 ಎಫ್ PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202220000000016/05/2022
110300173701 Rukya - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #4-88 ನ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****756911/05/2022FPS****756911/05/202245000000011/05/2022
110300173730 Ayisha Yasmi - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ 4-70 ಬಿ ಮಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173731 Isamma - W/O: ಸುಲೈಮಾನ್ #4-124ಎ ಐಕು ಹೌPHH(NK) / NCS------300000000-
110300173817 Mariyamma - W/O ಬಿ ಎ ಹಮೀದ್ #೪-೮೯ಡಿ ನ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022---400000000-
110300173945 Raziya - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #4-19(46) PHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202225000000015/05/2022
110300173947 Pushpa Suresh Bhandary - W/O ದಿ|| ಸುರೇಶ್ # ಕಂಡಿಗ ನಾಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/20225000000013/05/2022
110300174196 NEBEESA - W/O: ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್ 4-78 ಸೀ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300174249 Lusi Pais - W/O: ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ #4-163 ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174256 Jubaida - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ #4-136/2 PHH(NK) / NCS------350000000-
110300174409 B Fathima - ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ 3-18 ಏ ಹರೆಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300174442 Aisha Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #4PHH(NK) / NCS------550000000-
110300174448 Sakeena - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #4-183 (ಎPHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300174498 Hajiramma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ #4-136/7 ಐಕPHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202240000000016/05/2022
110300174603 Shahada Hyder - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೈದರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರPHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202220000000013/05/2022
110300174608 HAZARA - W/O: ಹಮ್ಮಬ್ಬ 4-19(1) ಇ ಬಾವಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300174681 Dejamma - ಮಾಧವ 4-163 ಜೆಡ್ (1) ಮಲಕೆದು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174709 NEBISA - 4-134 ಐಕು ಕೊಪ್ಪಲು ಮನೆ ಹರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202235000000015/05/2022
110300174741 Bifathima - W/O: ದಿ|| ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #4-19/14 PHH(NK) / NCS------350000000-
110300174742 Zohara - ಮಹಮ್ಮದ್ 4-75 ಎ ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300174745 Jainabu - W/O: ಎಮ್.ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ #4-19/24PHH(NK) / NCS------250000000-
110300175417 Vinni Sequeira - D/O ತೋಮಸ್ ಸಿಕ್ವೇರ # 4-149 ಈ ಒPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175426 Sumayya - W/O ಎ ಹೆಚ್ ಯಾಕೂಬ್ #4-174 ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202215000000013/05/2022
110300175447 Beepathumma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300175520 Maimuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ #PHH(NK) / NCS------200000000-
110300175865 Pushpa Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ #4-PHH(NK) / NCS------50000000-
110300176132 Kushala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ 4-PHH(NK) / NCS------50000000-
110300176142 Jameela - ಬಶೀರ್ ಪರ್ವಿಝ್ 4-193(4) ಕಿಸಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176374 Kavitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ ಜೋಗಿ #2-18PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176727 Fouziya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಜುಬರ ರೆಹಮಾನ್ #4PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176756 Rukiya - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #4-115ಎ ಐಕು ಶPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177201 Nebisa Banu - W/O ಪಿ.ಎಚ್. ಯಾಕುಬ್ #3-63 ಎ(1)PHH(NK) / NCS------150000000-
110300177206 Chethana R Aithal - W/O ಬಿ ರಮೇಶ್ ಐತಾಳ್ ೪-೧೨ ಶಿವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300177304 Ayishath Thamsira - ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ಸಾರ್ 4-129 ಬಿ ಕಿಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178128 Dulaika - W/O ಆಶ್ರಫ್ #3-90 ಡಿ ಆಲಡ್ಕ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178255 Rubiya - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ 4-182 ಇ ಕಿಸಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178335 Sathyavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202225000000012/05/2022
110300178414 Sefiya - ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ 4-205ಕ್ಯೂ(1) ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178725 Parvathi K - W/O: ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆ #2-197 ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178842 Pathimath Johara - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ #4-72ಎ/1 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300179927 Stella Dsouza - ಲೇಟ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಜ್ರೆತ್ 4-16NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180034 Jameela - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಪತಾವು #3-77 ಎ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300180629 Rehana - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #4-10 ವೈದPHH(NK) / NCS------450000000-
110300181825 Veera Diana Dsouza - W/O: ಜೋನ್ ವಿಲ್ಫ್ರ್ ಡ್ ಡಿಸೋಜ #PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300181997 Geetha - W/O: ನಾರಯಣ ಕಜಾವ #4-2 ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182476 Mariyamma - W/O: ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ #4-69 ಮಲಾರ್PHH(NK) / NCS------450000000-
110300182758 Beula - W/O ಆಶೀರ್ವಾದಮ್ #2-200 ಉಗ್ಗಣ PHH(NK) / NCSBiometric****756909/05/2022FPS****756909/05/202215000000009/05/2022
110300183120 Sabeena Banu - W/O ನವಾಝ್ #4-122(4) ಐಕು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300183546 Asiya - W/O ಹಸನಬ್ಬ #4-183 ಎಫ್‌ ಕಿಸಾನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300183979 Zubaida - W/O: ಅಬ್ಬುಲ್ ರಝಾಕ್ 4-115 ಬಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300184416 Meenakshi - W/O: ದಿ/ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #4-16PHH(NK) / NCS------150000000-
110300184455 Ramlath G - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ #4-99 ಹೊಸ ಪಡ್ಪು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300184459 Seema - W/O: ತ್ಯಾಗರಾಜ್ #4-84ಬಿ/3 ಮಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****756911/05/2022FPS****756911/05/202225000000011/05/2022
110300185174 Pathunhi - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 4-88ಸೀ ಹೊಸ ಪಾದಪು ಹPHH(NK) / NCSBiometric****756909/05/2022FPS****756909/05/202245000000009/05/2022
110300185868 Fouziya A S - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ 3-71/1 ಪಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186161 Nefisa - W/O: ಬಿ. ಕೆ. ಹಮ್ಮಬ್ಬ #2-196 PHH(NK) / NCS------450000000-
110300186250 Ayisha - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ #4-180(ಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186468 Khathijamma - W/O: ಎಮ್.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #4-60 ಮಲಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186589 Sefiya - W/O: ಬಿ.ಮಹಮ್ಮದ್ #4-97ಸಿ ನ್ಯೂPHH(NK) / NCS------400000000-
110300186767 Defny Saldanha - ಸಂತೋಶ್ ಡಿಸೋಜ ಡಿ/ನ 4-119ಏ/4 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300234321 Chennamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಟ್ಟಿ ಮುಖಾರಿ #2-AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234339 Isamma - 4-170 ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234340 GANGA V BANGERA - 4-5 ಕಜೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****756909/05/2022FPS****756909/05/20225000000009/05/2022
110300234342 AVVAMMA - 3-96ಐ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202235000000014/05/2022
110300234343 NEBESA - 4-31 ಮೇಗಿನ ಕೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202235000000016/05/2022
110300234344 ಆನಂದ - 4-8ಹೆಚ್ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202235000000012/05/2022
110300234345 ಸುಮತಿ - 4-8ಜಿ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202235000000016/05/2022
110300234346 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - 4-8ಇ/1 ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234347 ಪಕೀರ ಯಾನೆ ಬಾಬು - 4-8 ಎಫ್ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234348 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - 4-8ಸಿ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300234350 Kunhi - 4-8ಎ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202210000000013/05/2022
110300234351 SADASHIVA - 4-8 ಎಚ್ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234352 ಸೀತಾರಾಮ - 4-8ಐ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202210000000015/05/2022
110300234353 RUKIYA - 4-63ಎ(1) ಮಲಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****756911/05/2022FPS****756911/05/202235000000011/05/2022
110300234354 Ramlath - 4-56ಎ ಮಲಾರ್ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022---200000000-
110300234355 ನೆಬೀಸ - 4-93/3 ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234357 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - 4-192 ಕಿಶಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202235000000012/05/2022
110300234358 ಪುಷ್ಪ - 4-205ಜಿ ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202235000000013/05/2022
110300234359 ಸೆಲಿಕತ್ತ್ - 4-205ಎ ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234360 LEELA - 3-123ಬಿ ಗಾನದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234361 Meenakshi - 4-19/12 ಬಾವಲಿ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202235000000018/05/2022
110300234362 ಮೈಮೂನ - 4-114ಇ ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234363 SANKAPPA SALIYAN - 4-9ಬಿ ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****756909/05/2022FPS****756909/05/202235000000009/05/2022
110300234364 ಬೇಬಿ - 4-116ಎಫ್ ಶಾಂತಿ ನಗರ ನ್ಯೂಪಡ್ಪು AAY(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202235000000013/05/2022
110300234365 ಪೂವಕ್ಕು ನಾಯ್ಕ - 4-41ಹೆಚ್ ಒಡ್ಡೆದ ಗುಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳAAY(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202235000000014/05/2022
110300237440 ನುಸ್ರತ್ - 4-19(21) ಬಾವಳಿ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202235000000014/05/2022
110300237441 YASHODHA - 4-41ಜೆ ಒಡ್ಡದ ಗುಳಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------50000000-
110300237442 ಯೂಸುಫ್ - 4-172 ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202225000000018/05/2022
110300237443 ಯಮುನ - 4-41ಡಿ ಒಡ್ಡೆದ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ AAY(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202235000000018/05/2022
110300237633 ಗೋಕುಲ್‌ ದಾಸ್ - 1-173/1 ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300237655 Ayisha - 1-176 ಪೋಡರ್ ಸೈಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237660 ವಾಮಯ ಪೂಜಾರಿ - 2-211 ಕಂಡಿಗ ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202225000000018/05/2022
110300237661 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - 2-219 ಕಂಡಿಗ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237683 ಬಿಪಾತುಮ್ಮ - 3-90 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237684 ನೆಬಿಸ - 4-19 (36)ಬಾವಲಿ ಗುರಿ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237685 ಜೈನಾಬು - 4-88ಎ(1) ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳPHH(NK) / NCS------350000000-
110300237686 Nowshad - 4-96 ಹೊಸ ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237687 ಫಾತಿಮತ್ ಝೊಹಾರ - 4-89ಜಿ ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****756911/05/2022FPS****756911/05/202220000000011/05/2022
110300237688 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - 4-124 ಐಕು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237689 Hajira - 4-121/2, ಐಕು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237691 ರವಿಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ - 4-33 ಬೆಟ್ಟು ಗದ್ದೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237692 ಮೈಕಲ್‌ ಮೊಂತೆರೊ - 4-52ಎ ಮಲಾರ್ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237693 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - 4-118, ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237694 Maimuna - 4-121/3, ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಶಾಂತಿ ನಗರ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237695 ಎಚ್ ಶಾಲಿಹ್ - 4-148ಎ ಒಡ್ಡದ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237696 Evelyn Andrade - W/O: ವಿವಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ್ #4-152PHH(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202215000000012/05/2022
110300237697 ಆಸಿಯಮ್ಮ - 4-177/4 ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300237698 ಹಾಜಿರಮ್ಮ - 4-180 ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237702 Mohammed Ashraf - 4-114 ಶಾಂತಿ ನಗರ ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237703 Nebisa - 4-191 ಕಿಸಾನ್ ನಗರ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/20225000000016/05/2022
110300237752 Gladys Ferrao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರ್ಟಿನ್ ಫೆರಾವೊ # 4PHH(NK) / NCSBiometric****114317/05/2022FPS****114317/05/202210000000017/05/2022
110300238534 ಅಲೀಮಮ್ಮ - 1-29/1 ಕಂಡಿಲ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241870 ಸಾಜಿದ ಬಾನು - 4-150ಇ ಒಡ್ಡೆದ ಗುರಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ PHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202220000000016/05/2022
110300241965 Athika - 4-79/2 ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202235000000016/05/2022
110300242344 ಥೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜ - ತೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಬಿನ್ ದಿ. ವಿಕ್ಟರ್PHH(NK) / NCSBiometric****756911/05/2022FPS****756911/05/202225000000011/05/2022
110300242346 SUDHA B. SHETTY - ಸುಧಾ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ದಿ.ಭಾಸ್ಕರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300242804 SHASHIKALA - C/O ರಮೇಶ್ ಪೂಂಜ # 1-114-1 ಮಂಚದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242808 JAYANTHI - 1-119,ಮಂಚ ದಡಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242827 Yamuna Poojary - 1-178/3 ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್AAY(NK) / NCSBiometric****756909/05/2022FPS****756909/05/202235000000009/05/2022
110300242836 ರಾಜೀವಿ - 1 - 6/1,ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300242906 ಕಮಲ - 2-205, ಕಂಡಿಗ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242907 ಶುಭಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - 2-203-2 ಕಂಡಿಗ ಪುರಂದಲ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202225000000015/05/2022
110300242962 ಕಮಲ - 2-216 ಖಂಡಿಗ ಮುಲೆ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243049 Mariyamma - 2-213,ಪಾವೂರು ಖಂಡಿಗ ಮನೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202225000000018/05/2022
110300243056 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - 2-214 ನಾಗಮೂಲೆ ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300243057 ಅಪ್ಪಿ - 2-210-1 ಪಾವುರು ಖಂಡಿಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243058 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಂಜ - 1-138,ಪಾವೂರು ಪಾದೆ ಮನೆ,ಪಾವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243059 ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 2-192-1,ಪಾವೂರು ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆ.ಪಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243060 Jayanthi - 2-192 ಖಂಡಿಗ ಹೌಸ್ ಪಾವೂರು ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243062 UAMAVATHI - 2-20 , ಖಂಡಿಗ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****756914/05/2022FPS****756914/05/202220000000014/05/2022
110300243063 ಜನಾರ್ದನ ಅಮೀನ್ - 2-207/1,ಪಾವುರು ಖಂಡಿಗ ಮನೆ.ಪಾವೂರPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202220000000015/05/2022
110300243065 ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ - 2-205-1 ಖಂಡಿಗೆ ಮೂಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202225000000016/05/2022
110300243066 ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ - 2-204 ಕಂಡಿಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202230000000016/05/2022
110300243067 Safwana - D/O ಅಬ್ಬಾಸ್ 2-113/1 ಪಾವೂರು ಖPHH(NK) / NCSBiometric****756909/05/2022FPS****756909/05/202220000000009/05/2022
110300243068 Thahira - 2-203/2ಕಂಡಿಗ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202235000000012/05/2022
110300243069 Rajeevi - 2-189-3 ಬಾವಲಿ ಗುರಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300243071 ಜಯಂತಿ - 2-210/3 ಪಾವೂರು ಖಂಡಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****756918/05/2022FPS****756918/05/202215000000018/05/2022
110300243072 ಝೀನತ್ - 2-189/15,ಬಾವಲಿ ಗುರಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
110300243073 Yashodha - C/O ಗಂಡ ಚಂದ್ರಹಾಸ #2-189/10 ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243074 Rukiya - ಬಾವಳಿ ಗುರಿ ಮನೆ 2-189/11PHH(NK) / NCS------200000000-
110300243075 ಕುಶಾಲ - 2-189-7 ಬಾವಳಿ ಗುರಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243076 ಗೀತಾ ಯಾನೆ ಯಮುನ - 2-204-1 ಪಾವೂರು ಪೋಡಾರ್ ಸೈಟ್,ಪಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243077 ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 2-219-1 ಪಾವುರು ಕಂಡಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202220000000015/05/2022
110300243079 ಶೀನ - 2-217/3 ಪಾವೂರು ನಾಗ ಮೂಲೆ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243080 ಹೇಮಾವತಿ - 1-176/2, , ಪಾವುರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243081 ಸತ್ಯವತಿ ರೈ - 2-206/1 ಕಂಡಿಗ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243082 ಜಯರಾಮ ರೈ - 2-206/2 ಕಂಡಿಗ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243083 Bhavani - 2-189-2,ಬಾವುಲಿ ಗುರಿ ಮನೆ,ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243084 ಸೆಫಿಯಾ - 2-214/3 ನಾಗಮೂಲೆ ಪಾವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****756913/05/2022FPS****756913/05/202220000000013/05/2022
110300243085 ಅವ್ವಮ್ಮ - 2-189/16,ಬಾವಲಿ ಗುರಿ,ಪಾವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243205 ಝುಬೈದಾ - 3-66ಡಿ,W/o ಕುಂಞಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243206 ಪಾತುಂ ಞ - 3-124 ಗಾನದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202235000000015/05/2022
110300243207 ಹೇಮಲತ - 3-117ಬಿ ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202215000000015/05/2022
110300243208 ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ - 3-120 ಆಲಡ್ಕ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300243209 Attijamma - 3-119 ಆಲಡ್ಕ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು PHH(NK) / NCSBiometric****756912/05/2022FPS****756912/05/202225000000012/05/2022
110300243210 ಪುತ್ತಬ್ಬ - 3-101ಎ ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243211 ಯಶೋಧ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-68ಬಿ ಖಂಡಿಗ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCSBiometric****756909/05/2022FPS****756909/05/202210000000009/05/2022
110300243212 Nebisa - 3-72/ಎ ಆಲಡ್ಕಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್AAY(NK) / NCSBiometric****756915/05/2022FPS****756915/05/202235000000015/05/2022
110300243213 ರೋಹಿಣಿ ಪೂಂಜ - 5-47ಬಿ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243214 ಗಿರಿಜಾ ಪಿ ಹೆಗ್ದೆ - 5-33ಬಿ ಪುರುಷಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಹರೆಕಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243215 ಜಾನಕಿ ಆಳ್ವ - 4-21A ಕೊಳ್ಕೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202235000000016/05/2022
110300243216 ಪುಷ್ಪ - 4-4 ಕಂಗಿ ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243217 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - 4-6 ಕಜೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****756916/05/2022FPS****756916/05/202215000000016/05/2022
110300243218 ಚಂಪಾವತಿ - 4-21 ಕೊಳ್ಕೆ ಮನೆ ಹರೆಕಳ ಅಂಚೆ ಮತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300243219 ಗುರುದಾಸ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ - 4-25 ಕೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243220 ASHA - 4-27ಡಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300243221 SAMPAVATHI - 4-27 ಬಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243222