REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200129010 Vinaya Prabha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಿ ಡಿ-17,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200210824 Asyamma KA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ 3-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300152697 Umavathi - S/O: ದಿ. ಸಂಕಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ #ಇ-37, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152860 Tharavathy.N.C - W/O: ಡಾ. ಸುರೇಶ .ಎಮ್ #ವಸತಿಗೃಹ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153002 Neelamma - ಸಿ-32 ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153024 Athijamma - W/O: ದಿ/ ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ #1-255 ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300153510 Yashaswini B - ಡೋರ್ ನ. 2-147-ಬೀ ಪೆರನ್ಡೆ ರಸ್ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153743 Dr Kishori P Narayankar - ಸಿ-4 ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153789 Chandrakala Shenoy K - ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೀ-12 ಯೂನಿವರ್ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153987 Veena - W/O: ಕೃಷ್ಪ್ಪಪ್ಪ ಬದಾಮಿ #ಸಿ-16 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154111 Avlina D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154493 Ashwini K - ಹೇಮಾನಥ್ ಏ ಈ2 ಬ್ಲಾಕ್ 4-250/134NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154576 Shashi - ವಸಂಥ ಗೌಡ ಈ-10 ಬ್ಲಾಕ್ 4-250/14NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154698 Usha - S/O ರಮೇಶ್ ಬೋಳೂರು ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ನಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154874 Lavanya N - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಸಲಿಂಗಂ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155148 Savitha Kumari S - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿ ಹೆಚ್ 1-165 ಎ ಕೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155540 C Baby - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಎ ದಾಸನ್ #3-447NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155575 Jogi Poornima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಶಂಬುಲಿಂಗ #ಡಿ-3NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300155577 ಕೆನಾಗವೇಣಿ - ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇ ಕ್ಯೂ ನ ತಫ್ 4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156002 Rathnavathi - ಲೇಟ್ ಬಟ್ಯ ಡೋರ್ ನಂ 1-3ಬಿ ಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156054 N K Subraya Bhat - S/O: ದಿ|| ರಾಮ ಭಟ್ #4-5ಜಿ, ಸಾಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300156848 ಫೌಝಿಯ - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಶೆರೀಫ್ #1-237/3 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300156849 ASYAMMA - 1-302 ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202275000000017/05/2022
110300156850 Yamuna - W/O: ಬಾಬು ಗೌಡ #1-298/1 ಪುರುಷPHH(NK) / NCS------50000000-
110300156851 Mohanakshi - #2-301/1 ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಣಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300156853 Bhavani - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #1-218ಎ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300156854 Rajeevi - W/O: ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ #1-218 ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110300156855 Sandhyarani - W/O: ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಬಿ. #1-124ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300156856 Eshwara Moolya - 1-25/1 ಪಾಲೆಮಾರು ಕೊಣಾಜೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300156865 Fathunhi - C/O ಗಂಡ ಹುಸೈನ್ ಕೆ ಎಚ್ #1-77/2PHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202225000000017/05/2022
110300156867 Saroja - W/O: ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ #1-79 ಕೊಣಾಜPHH(NK) / NCS------200000000-
110300156868 DORA M BANGERA - 1-155ಬಿ ಕೋಣಜೆ ಹೌಸ್ ಕೋಣಜೆ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156869 Shashikala R - 1-110ಬಿ ಓಂ ನಮ ಶಿವಯ ನಿಲಯ ಕಲ್ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300156870 Saramma - W/O: ಪಿ.ಎಸ್ ಮೂಸ ಕುಂಞ #1-172 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300156877 KAMALAKSHI - 1-102 ಅಕ್ಷತ ವಿಹಾರ್ ಕೊಣಾಜೆ ಪದವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300156879 Ramani - 1-196 ಕೋಟಿ ಪದವು ಕೊಣಾಜೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300156892 Kalyani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ ಬೆಳ್ಚಾಡ #PHH(NK) / NCS------50000000-
110300156895 Sakina Banu - 1-11ಬಿ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಗುಂಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300156903 Sandhya - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ:ಮಹಾಬಲ #1-323/1 ದೇವಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300156907 Varadha - W/O ವಿದ್ಯಾನಂದ ಕೆ # 1-132/6 ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300156912 Bhuvaneshwari - ಇ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ 1-132/7 ಪುಲಿಂಚಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300156957 Kusuma M - W/O ಮನಮೋಹನ್ ಡಿ #೧- ೩೦ಡಿ, ಶ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157022 M C Geetha - W/O: ಬಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ #ಬಿ-4 ಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158119 Parvathi - W/O ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ೧-೩೨೯ ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300158410 Umaibanu - ಟೀ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1-86 ಎ ಕೊಣಜೇ ಪದPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202225000000018/05/2022
110300158850 VARIJA - W/O ಗುರುನಾಥ #1-246/1 ಕಲ್ಲುಗುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158855 Chithra P - ಜಯರಾಮ ಡೋರ್ ನಂ. 4-115/3 ಮಹಾಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202215000000017/05/2022
110300158861 Radha Madivalthi - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 1-310 ಗುಡ್ಡುಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300158872 Jainabu - 1-233 ಒಳ ಗುಡ್ದೆ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300158899 Sulochana - W/O: ಕೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ #1PHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202225000000017/05/2022
110300158902 Dulaika - ದಿ ಶಬುಲಾಲ್ 1-4 ಬಿ ಕೊಡಿಜಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300159648 ಆಶಾ - W/O ಜಾನ್ ಮೈಕಲ್ #1-124ಬಿ/10 ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300164088 Naseera - 1-12 ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165481 Nimitha Kumari - W/O ಕಮಲಾಕ್ಷ ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ #1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166634 Fathimath Zohara - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಕಡವಿನ ಬಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166853 Savitha Herald D Souza - S/O ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜ #1-161/1 ಪೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167036 ಸುರೇಖ ಶೆಟ್ಟಿ - W/O: ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ #1-269/2 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202220000000016/05/2022
110300167537 ಲೀಲಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಮಣಿಯಾಣಿ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167861 Ashrit Gopal - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 1-130 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/20225000000016/05/2022
110300168020 Kasturi Gopi Kalabara - W/O: ಗೋಪಿ #35,ಬ್ಲಾಕ್1 ಕೆ ಎಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168626 Sawmya S Bangear - D/O ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ #1-85/1 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300168686 Sekina - ಬಿ ಎಸ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಡೋರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300168690 Shahida Banu - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169090 Zubaida - W/O ಹಕೀಂ #೧-೨೪೮ ಕಲ್ಲು ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202230000000017/05/2022
110300169098 Isamma - 1-3ಎ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202250000000017/05/2022
110300169137 Safiya - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-91 ಕೊಣಾಜೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202230000000016/05/2022
110300169138 Athika - W/O ನಝೀಬ್ ೧-೯೧/೨ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169140 Maimoona - W/O ಕೆ ಎಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-38/3 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300169142 Anitha Vegas - W/O ರೊನಾಲ್ಡ್ ವೇಗಸ್ #1-124ಬಿ/3PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169144 Safiya Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನೀಫ್ #1-14/2 ಕೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169146 Jubaida - 1-89 ಕೋಣಾಜೆ ಪದವು ಕೋಣಾಜೆ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202225000000016/05/2022
110300169244 Christhin D''Souza - 1-144 ಎ ಕಲ್ಕಾರ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169347 Shyamala - W/O ಹರಿದಾಸ #1-232/2 ನಾರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169519 Devaki - W/O: ದಿ|| ದೇರುಂಞ ಬೆಲ್ಚಾಡ #1-2PHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022---200000000-
110300170338 Thahira Banu - ಅಹಮ್ಮದ್ ಶೆರೀಫ್ ದೆಂಜಿಪಾಡಿ 1-16PHH(NK) / NCS------250000000-
110300170431 ಜಯಂತಿ - ಹರೀಶ 2-11ಏ ದಾಸರಮೂಲೆ ಕೋಣಾಜೆ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300170897 Nebisa - C/O ಬಿ ಎಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಡಿ ನ 1-124PHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202225000000018/05/2022
110300170951 Leena Dsouza - W/O: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜ #1-155 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300171398 Reshma D'Souza - W/O: ವಿನೋದ್ ಡಿ'ಸೋಜ #1-154 ಪುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300171460 Apoline D Souza - 1-147 .ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಹೌಸ್ ಕೋಣಾಜೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300171485 ಪವಿತ್ರ ಡಿ ಸೋಜ - W/O ಜೋಯಲ್ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-110ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171666 Sangeetha Dsouza - D/O: ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಡಿ'ಸೋಜ #1-21PHH(NK) / NCS------100000000-
110300171863 VANITHA - 1-6ಜಿ ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿ ಕೊಣಾಜೆ ಕೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173333 Gracy D'Souza - W/O: ಹೆರಿ ಡಿ'ಸೋಜ #1-149 ಪುಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173668 U Maimuna - 1-93 ಕೊಣಾಜೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿ ಕೊPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173927 Sekeena - 1-17 ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300174405 Sevrin Dsouza - W/O: ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಡಿ'ಸೋಜ #1-158 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300174707 Sharada - S/O ಮೋನಪ್ಪ ಪುರುಷ #2-174/ಜಿ ಇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175507 Maimuna - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #1-177 ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202215000000017/05/2022
110300175511 Hajiramma - ಇಬ್ರಾಹಿಂ 2-228ಎ/4 ಬರುವ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300175521 Ramlath - ಮಜೀದ್ 1-171 ಸಿ ಸಣ್ಣಪದವು ಕೊಣPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175608 Bifathima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ #PHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022---250000000-
110300175935 Avvamma - ಲೇಟ್ ಪಕ್ರುದ್ದಿನ್ ಬಾವಾ 2- 128 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176530 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ 1-16PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177091 Saramma - 1-86 ಜೆ ಪಿ ಕೌಂಪೌಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202220000000018/05/2022
110300177352 VISHALAKSHI - 1-101, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೋಣಾಜೆ ಕೊನಜೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300178044 Ismail - ದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ 3-74 ಬಿ ಮಾರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300178078 Sakeena - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 1-175ಎ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178167 Sheelavathi - W/O: ಹೇಮಚಂದ್ರ #1-138 ಮಂಗಳೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178208 Latha S - ವಿಠಲ ನಾಯ್ಕ ಎಸ್‌ 1-165 ಸಣ್ಣಪದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178373 Girija - ಬೂಬಾ ಗಟ್ಟಿ 1-120 ಕೊಣಜೇ ಪದವು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300179470 Shammi Banu - W/O ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾರ್ತಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180696 Mustiary Begum - ಎ-8 ಫ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಮಂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182409 Irine Dsouza - W/O: ದಿ// ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜ #1-15PHH(NK) / NCS------250000000-
110300183324 Precilla Ferrao - W/O: ಲಿಗೋರಿ ಫೆರಾವೊ #1-192/2 PHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202220000000018/05/2022
110300183612 Haseena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಹೀಂ ಕೊಡಿಜಲ್ ಅಬ್ದುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184518 YAMUNA S M - ಸೀ-11 ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಮಂಗಳ ಗಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184649 FATHIMA - 1-148 ಬಿ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ತಿರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300185027 Nalinakshi - W/O: ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #2-201 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****114313/05/2022FPS****114313/05/202220000000013/05/2022
110300185115 Bharathi Shetty - W/O: ರವಿಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ #1-21PHH(NK) / NCS------200000000-
110300185122 Jossy Herman Dsouza - S/O ರುಜಾರಿಯೊ ಡಿ ಸೋಜ ಪುಲಿಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300185273 Amina - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ #1-234 ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110300185376 Prakash Shetty - 1-52 ಕೋಣಾಜೆ ಪದವು ಹೌಸ್ ಕೊಣಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186605 Umavathi - W/O: ದಿ ಪದ್ಮನಾಭ #2-118 ಮಾತಾ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300193993 Clera D Souza - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-177ಎ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****114317/05/2022FPS****114317/05/202215000000017/05/2022
110300234383 ಬಾಗಿ - ಮನೆ ನಂ.1-61 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನೆ ಕೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234384 ತೋಮು - ಮನೆ ನಂ.1-62 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನೆ ಕೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234385 ಭವಾನಿ - ಮನೆ ನಂ.1-69 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನೆ ಕೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234386 ಹಾಜಿರ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1-77/1 ಕಂಗು ಹಿತ್ಲು AAY(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202235000000017/05/2022
110300234387 ಪಾರ್ವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-187 ಕೋಟಿಪದವು ಮನೆ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234388 ರಾಜೀವಿ ಗಟ್ಟಿ - 1-200 ಕೋಟೆ ಪದವು ಕೊಣಾಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234389 ರುಕ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-249 ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234390 Lakshmi - ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-25AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234391 ರೇವತಿ - ಮನೆ ನಂ.1-253 ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234392 VENKAMMA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-254 ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300234393 ಗಂಗಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-258 ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300234395 ವಿಮಲ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-286 ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ,ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202235000000018/05/2022
110300234396 ಅತಿಕಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-304 ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202235000000018/05/2022
110300234397 ಲಲಿತ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-342 ಭಟ್ರೆಕೋಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234398 SUNDARI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-63 ಕೊಣಾಜೆಪದವು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300234399 ಇಂದಿರಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-296 ಪುರುಷಕೋಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234884 ಪದ್ಮಿನಿ - 3-33 ದಡಸ್ ಸೈಟ್ ಕೊಣಾಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237393 DHANUSH - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-309ಎ ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237711 ಖತೀಜಮ್ಮ - 1-53 , ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಕೊಣಾಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237712 JAYANTHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-250 ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237713 ರುಕೀಯಾ - ಮನೆ ನಂ.1-77/3 ಕಂಗು ಹಿತ್ಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------450000000-
110300237714 ವೇದಾವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-124ಬಿ/6 ಹಸನ್ ಕಂಪೌಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237715 Zubaida - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-4 ಕೋಡಿ ಜಾಲ್‌ ಮನೆ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237716 ಲಲಿತ ಶೆಟ್ಟಿ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ 1-345 ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237717 ಪ್ರೇಮ - 2-119 ಮೋಡಿ ಚೋರ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300237718 ಸುನಂದ - 2-120 ಮೋಡಿ ಚೋರ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202220000000016/05/2022
110300237719 Mahadeva Mehandale - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-30ಸಿ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------50000000-
110300238139 Keshavi Shetty - W/O: ದಿ ಸುಂದರ #1-245 / 2 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300241871 ಆನಿ ಕ್ಲಾರಾ ಸಲ್ಡಾನ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-6/2 ದಾಸರಮೂಲೆ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202210000000018/05/2022
110300241872 Vijayalakshmi - ಡೋರ್ ನಂ 3-365 ಇಂದುಶ್ರೀ ನಿವಾಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300243538 ಕುಸುಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-82 ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243539 RAMAYYA GATTY - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-199 ಕೋಟಿ ಪದವು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300243540 Rajeevi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-289ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300243541 ಯಮುನ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-3 ಕೋಡಿ ಜಾಲ್‌ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243543 ಶಹನಾಝ್ - ಡೋರ್ ನಂ 1-11ಸಿ ಗುಂಡ್ಯ ಕೋಡಿಜಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300243544 RAMLATH - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ 1-20 ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243545 Alimamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-87ಎ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243546 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬಿನ್ ತೋಮು ಮುಗೇರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-28AAY(NK) / NCS------350000000-
110300243547 Mariyamma - W/O: ಸಲೀಂ #1-29 ಕೊಣಾಜೆ ಕೊಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202215000000017/05/2022
110300243548 ಎಡ್ರಿನ್ ವನಿತ ಕರ್ಕಡ - ಮನೆ ನಂ.1-35 ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮ ವುಡ್ ಇಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243549 ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-68 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202220000000017/05/2022
110300243550 ಝೋಹರಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-72 ಮರಕಳ ಬೆಟ್ಟ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243551 Semeema P - W/O: ಅಹಮದ್ ಕಬೀರ್ #1-74 ಮಾರಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202220000000016/05/2022
110300243552 Nebisa - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-75 ಮರ ಕಳ ಬೆಟ್ಟು ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243553 Isamma - ಮನೆ ಣಂಬ್ರ 1-76 ಕಂಗು ಹಿತ್ಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243554 ಧರ್ಮವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-78 ಮರಕಳ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243555 ಜಮೀಲ - 1-78ಎ ಕಂಗು ಹಿತ್ಲು ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202230000000018/05/2022
110300243556 ಸರಸ್ವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-82 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243557 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-202ಎ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕಂಠ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243558 ಸಂಜೀವಿ - ಡೋರ್ ನಂಬ್ರ 1-84 ಕೊಣಾಜೆಪದವು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243559 ಬೀಪಾತುಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-87/1 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202230000000018/05/2022
110300243560 saramma - ಡೋರ್ ನಂ 1-88 ಕೊಣಾಜೆಪದವು ಮನೆ ಕೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243561 ಆಯಿಷ - 1-3/1 ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243562 ರಮಣಿ - ಕೋಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243564 ಪಾತುಂಞ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-97 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202230000000018/05/2022
110300243565 Leela - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-87ಎ ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243566 ಕಮಲ - 1-141/1 ಗುಂಡ್ಯತ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಕೊಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202225000000018/05/2022
110300243567 ಉಷಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-121 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243568 ಜೆಸಿಂತಾ ಪಿಂಟೊ - 1-128 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ , ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243569 ಗಂಗಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-129 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300243570 ಲಲಿತ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-132ಬಿ ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243571 ಸುನಿತ - 1-136 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202220000000016/05/2022
110300243572 ಶಶಿಕಲ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-139 ಕಲ್ಕಾರ್ ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243573 ಇಂದಿರಾ - 3-191 ಅಸೈಗೋಳಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243574 ಜುಲಿಯಾನ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-146 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಕೊಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243575 ಮಗ್ದಲಿನ್‌ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-149 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300243576 Rozleen D Souza - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-150 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------400000000-
110300243577 ಸೆಲೆಸ್ತೀನ್‌ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-152 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300243578 ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-153 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300243579 ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜ - 1-154ಎ ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243580 ಎಫ್ರೊಜಿನ್ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-160 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300243581 ಪಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-161 ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202220000000018/05/2022
110300243582 Mercin Dsouza - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-162 ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243583 KATHIJAMMA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-164 ಸಣ್ಣಪದವು ಮನೆ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243584 ಜಯಂತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-171 ಸಣ್ಣ ಪದವು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202225000000018/05/2022
110300243585 ಪ್ಲೋರಿನ್ ಡಿಸೋಜ - 1-171ಎ ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ ,ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243586 ವಸಂತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-182 ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243587 POOVAMMA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-186 ಕೋಂ ರಾಮ ಗೌಡ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243588 ಮಾಲತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-189 ಕೋಟಿಪದವು ಮನೆ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243589 ಭವಾನಿ - ಮನೆ ನಂ.1-190 ಕೋಟಿ ಪದವು ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202210000000017/05/2022
110300243590 ಯಮುನ ಗಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-195 ಕೋಟಿ ಪದವು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300243592 ಪುಷ್ಪ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-201 ಕೋಟಿಪದವು ಮನೆ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243593 LUCY BRAGGS - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-203 ಕೋಟಿ ಪದವು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243594 ಸುಜಾತ ಎಮ್ - 1-204 ಬೋಸ್ತುಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202225000000016/05/2022
110300243595 ಯಶೋದ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-204/ಎ ಬೋಸ್ತುಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202220000000018/05/2022
110300243596 ರತ್ನಾವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-206 ಬೋಸ್ತುಕೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243597 ಲಲಿತ - 1-205B ಬೊಸ್ತು ಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202225000000016/05/2022
110300243598 ಸುಲೋಚನ - 1-208 ಬೋಸ್ತುಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202225000000016/05/2022
110300243599 Vedavathi Belchada - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-193/1 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಪೌPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243600 Leelavathi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-207 ಬೊಸ್ತು ಕೋಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300243601 ಸುಮತಿ - 1-210 ಬೊಸ್ತು ಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243602 Vishalakshi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-217 ಬೊಳ್ಳೆ ಕುಮೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243603 satyavathi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-218ಬಿ ಮೋಕ್ಷ ನಿಲಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243604 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-219/1 ಬೊಳ್ಳೆ ಕುಮೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243605 Rukmini Gatty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-220 ಬೊಳ್ಳೆ ಕುಮೇರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300243606 ಗಿರಿಜಾ - 1-221 ಬೊಳ್ಳೆ ಕುಮೇರು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243607 ಪಾರ್ವತಿ - 1-222 ಬೊಳ್ಳೆ ಕುಮೇರು ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243608 ಸುಜಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-225 ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ , PHH(NK) / NCS------100000000-
110300243610 ದೇವಕಿ - 1-227 ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300243611 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ ಬಾಬು ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-23PHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202220000000017/05/2022
110300243612 ಸಾವಿತ್ರಿ - 1-232 ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243613 ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-237/1 ಸೊನ್ನು ಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202225000000018/05/2022
110300243614 ಗಿರಿಜಾ - 1-242 ತಾಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243615 SEETHA - 1-245 ತಾಂಡ್ಲ್ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022---300000000-
110300243616 SARAMMA - ಮನೆ ನಂ.1-247 ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------500000000-
110300243618 ಕುಸುಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-301 ಪುರುಷ ಕೋಡಿ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243619 Ramani - 1-257 ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243620 ಕಮಲ - 1-301ಎ ಪುರುಷ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243621 ಕಮಲ - 1-260 ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ koNPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243622 ಲೀಲಾವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-267 ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243623 Vanitha Shetty - 1-269/5 ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243624 ಲೀಲಾ - ಮನೆ ನಂ.1-274 ಕೊಪ್ಪಳ ಮನೆ ಕೊಣಾಜPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243625 ದೇವಕಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-275 ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ ಕೊಣAAY(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202235000000016/05/2022
110300243626 ಶಿವಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-277 ಅಣ್ಣೇರೆಪಾಲ್ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243627 Neelamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-278 ಅಣ್ಣೇರೆಪಾಲ್ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243628 ರತ್ನಾವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-307 ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202220000000017/05/2022
110300243629 Yamuna - W/O: ದಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ #1-282 PHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202225000000018/05/2022
110300243630 Vasanthi - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ #1-283 ಅಣ್ಣೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243631 ದೇವಕಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-285 ಅಣ್ಣೇರೆಪಾಲ್ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243632 Rohini - 1-287 ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243633 Sharada - W/O: ಗಂಗಯ್ಯ #1-288 ಪುರುಷ ಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202225000000018/05/2022
110300243634 Janaki - 1-300 ಪುರುಷಕೋಡಿ ಕೋಣಾಜೆ ಪೋಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243635 ನೀಲಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-291 ಗುಡ್ಡ ಪಾಲು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243636 BHAVANI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-292 ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243637 ರತ್ನಾಕ್ಷಿ - 1-293 ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243638 ಹೇಮಲತ - 1-295 ಗುಡ್ ಪಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243639 Yashodha - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-297 ಪುರುಷಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243640 ಬೇಬಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-284 ಅಣ್ಣೇರೆ ಪಾಲ್ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243641 ಶ್ಯಾಮಲ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-272 ಕೊಪ್ಪಳ ಮಜಲ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202230000000018/05/2022
110300243642 ಪುತ್ತಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-299 ಪುರುಷ ಕೋಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202235000000016/05/2022
110300243643 Neelavathi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-286ಎ ಗುಡ್ಡುಪಾಲ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202220000000017/05/2022
110300243644 ಸುಮಿತ - ಮನೆ ನಂ.1-312 ಹಳೆಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ 574PHH(NK) / NCS------100000000-
110300243645 Nalini - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-313 ಹಳೆಮನೆ ಕೊಣಾಜೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243646 ಕೇಶವಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-315 ದೇವಂದಬೆಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243647 DEVAKI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-324 ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243648 ಮಾಲತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-326 ದೇವಂದಬೆಟ್ಟು ಮನPHH(NK) / NCS------350000000-
110300243649 VANAJAKSHI - 1-327 ಗುರು ಮೇರ್ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243650 Yashoda - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-328 ಗುರುಮೇರು ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------750000000-
110300243651 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-330 ಗುರು ಮೇರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300243652 ವಿಕ್ಟರ್‌ ಡಿ ಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-215 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202215000000017/05/2022
110300243653 ನೆವುರಿನ್ ಟೆಲಿಸ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-332 ಭಟ್ರೆಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****771618/05/2022FPS****771618/05/202210000000018/05/2022
110300243654 ಲೀನಾ ಮೊಂತೆರೊ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-334 ಭಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300243655 Jesi Montiero - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-338 ಭಟ್ರೆಕೋಡಿ ಹೋಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243656 ಆಶಾ ದೇವನ್‌ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-30 ದಾಸರ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243657 ಗುಲಾಬಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-43ಎ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನಿಲಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243658 ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಡಿಸೋಜ - 1-341 ಭಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243659 ಲಾದ್ರು ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-155 ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300243660 Girija Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-265 ಪಾಲೆ ಮಾರ್ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243661 Apsa Banu - 1-74 ಮರ ಕಳ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243663 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧ - 1-6/1 ತುಂಗಳಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243664 ರಾಧ - ಮನೆ ನಂ.1-132ಎ ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243665 ಬೆರ್ನಾಡ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-148 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202230000000016/05/2022
110300243666 ಪಾರ್ವತಿ - 1-197/1 , ಕೋಟಿ ಪದವು ಕೊಣಾಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243669 Nebisa - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-58 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನPHH(NK) / NCS------400000000-
110300243670 Kusuma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-60 ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243671 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಮನೆ ನಂ.1-64 ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243673 Lakshmi - ಮನೆ ನಂ.2-35 ಕೊನಿಲ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243675 ವನಜ - ಮನೆ ನಂ.1-139ಡಿ ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243676 ಶಿವಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-11, ದಾಸರ ಮೂಲೆ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300243677 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-30ಸಿ/2 ಅಮೃತ ನಿಲಯ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300243679 kalyani - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-290 ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300243680 ನತಾಲಿಯಾ ಮೊಂತೆರೋ - 1-340 ಭಟ್ರ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243681 ಜೋಸ್ಪಿನ್ ಫೆರಾವೊ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-192/1 ಕೋಟಿ ಪದವು ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300243682 ಬೀಫಾತುಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-4/1 ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****771616/05/2022FPS****771616/05/202210000000016/05/2022
110300243683 ಮಲ್ಲಿಕಾ - 1-205 ಬೋಸ್ತುಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243684 Rekha B - 4-2/7 ಕುಂಟಲ ಗುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243685 ಮೈಮುನ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-246/1 ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300243686 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-139/1 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202225000000017/05/2022
110300243687 ಪುಷ್ಪ - 1-109 ಕಲ್ಕಾರು ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243688 ಶಶಿಕಲಾ - 1-132/4 ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300243689 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-314 ಹಳೆಮನೆ ಮನೆ ಕೊಣPHH(NK) / NCS------250000000-
110300243690 ಮೈಮುನಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-22 ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202210000000017/05/2022
110300243691 ಹಿಲ್ಡಾ ಮಾಬೆನ್‌ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-291 ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300243794 Lilly D Souza - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ: ಡೇನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ 2-101AAY(NK) / NCSBiometric****114317/05/2022FPS****114317/05/202235000000017/05/2022
110300244333 ಶಕುಂತಲಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-124/4 ಹಸನ್ ಕೌಪಾಂಡುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300246141 ಡಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-79 ಅಡ್ಕರೆಪಡ್ಪು ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268448 Jayanthi - 1-213/1 ಬೋಸ್ತುಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****771617/05/2022FPS****771617/05/202240000000017/05/2022
110300268449 ಶೋಭಾ - ಮನೆ.ನಂಬ್ರ 1-246/5 ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300268462 Jayashree - 1-241/1 ತಾಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268539 ಸೀಪ್ರೀಯನ ಡಿ ಸೋಜ - S/O ಭೌತೀಸ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ:2-25/6,ದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268922 ಮಮತ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-114ಎ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಕಂಪೌPHH(NK) / NCS------150000000-
110300269183 ದಿನೇಶ್‌ - 4-19ಎ/1 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌಪಾಂಡು ಮನೆ ನಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300269184 HELEN DSOUZA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-151 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300269185 ಸುಂದರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-240ಎ ತಾಕಟ್ಟೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269186 Rathna - 1-66 ಕೊಣಾಜೆಪದವು ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300269187 ಏಲ್ಯಸ ಡಿ ಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-335 ಭಟ್ರೆಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269194 ವಸಂತ ಕೆ - 4 -80 ಕಾಟೋಡಿ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270296 shamima - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-174 ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಕೊಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270299 ಹೇಮಾವತಿ - 1-135 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300270300 ಸ್ವರ್ಣ ಲತಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-5 ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮನೆ ಕೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270301 Muthu N Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-6 ಮಂಜೂಷ, ತುಂಗಲಬೆಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270304 Mariyamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-30 ಕೋಡಿ ಜಾಲ್‌ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270306 ಮಹಮ್ಮದ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-23ಎ, ಕೋಡಿ ಜಾಲ್‌ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270308 ಖತೀಜಮ್ಮ - 1-41 ಕೋಡಿ ಜಾಲ್‌ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270309 Sabiha Khan - ಮನ ನಂಬ್ರ 1-32 ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮ ವುಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270311 ಉಸ್ಮಾನ್ ಕೆ - ಡೋರ್ ನಂ 1-42 ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೊಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270312 ಆಲೀಮಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-43 ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270313 ಪ್ರಮಿತ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-46 ಲೂಸಿ ವಿಲ್ಲಾ ಮಂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270314 ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೆ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-45 ಕೋಡಿ ಜಾಲ್‌ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270316 ಜೈನಾಬ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-50/2 ಕೋಡಿ ಜಾಲ್‌ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270317 Johara - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-51 ಕೊಣಾಜೆಪದವು ಗ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270319 ASYAMMA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-81 ಕಂಗು ಹಿತ್ಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270320 JAMILA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-92 ಕೊಣಾಜೆಪದವು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270321 MEERA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-103 ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270323 ರೀಟಾ ಸೆರಾವೋ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-118 ರೋಶನಾರ ಮನೆ ಕೊಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270325 ಸುಮಿತ್ರ - ಮನೆ ನಂ.1-132/2 ಸೃಜನ್ ನಿಲಯ ಪುಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270327 ಭಾರತಿ ಆರ್ .ಎಂ. - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-124/6 ಹಸನ್ ಕೌಂಪೌಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270328 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಾಸೀರ್ ಹಸನ್ - ಮನೆ 1-125 ಹಸನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270331 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-132 ಶ್ರೀಜ ಮನೆ ಕಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270333 K B Umavathi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-133 ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ರಸ್ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270334 ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ.ಕೆ.ಎಲ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-134 ದೇವಿಕಾ ನಿಲಯ ಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270335 ಖತಿಜಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-145 ಎ ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270336 ಐರಿನ್‌ ಡಿ ಸೊಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-156 ಪುಲಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270337 Abhijith Kumar S - 1-157 , ಪುಳಿಂಚಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270338 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-166 ತೌಸೀನ್ ಕೋಟೆಜ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270339 ಭಾರತಿ ರೈ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-168ಎ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270342 ಗುಲಾಬಿ ರೈ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-173 ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270343 ಜಯಂತಿ ರೈ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-173ಎ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270345 NEBISA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-175 ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270346 ಉಷಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-181 ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270348 ಸುಮತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-215/ಬಿ ಮೇಲ್ತೊಟ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270350 CHANDRAVATHI - 1-241 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ನಿಲಯ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270351 ANITHA - 1-243 ತಾಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270353 ಪುಷ್ಪ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-115 ಪುಷ್ಪ ನಿಲಯ ಮೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270354 ಹೆಲೆನ್ ಡಿ ಸೊಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-188 ಕೋಟಿ ಪದವು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270355 ಆಶಾಲತಾ ರಾವ್ ಕೆ - ಡಿ-22 4-250/106 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270357 ಸವಿತಾ - ಮನೆ ನಂ.ಆರ್-2-423 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270359 ಅಶೋಕ ಗಜರೇ - ಡಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮಂಗಳೂರು ವಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270361 ಅರುಣಾ - ಸಿ -32 ವಸತಿ ಗೃಹ ಮಂಗಳೂರು ವಿ ವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270362 ರಶ್ಮಿ. ಎಸ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-36 ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000