REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200204175 Ramlath - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಎ ಕೆ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300153930 S M D Ashika Rabiya - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರ್ 3-3/4ಎ, ಲಾಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155404 Bifathumma - W/O: ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕುಂಞ #3-25(1) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156321 Zohara - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 3-50/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157185 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೂವಪ್ಪ 3-75/3ಎ ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202215000000015/05/2022
110300157192 KHATIJAMMA - W/O: ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಞ 3-44/2 ಮಂPHH(NK) / NCS------450000000-
110300157208 Khatijamma - 3-3 ಲಾಡ ಮನೆ ಮೊಂಟೆಪದವು ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300157231 THAHIRA - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 3-106PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157240 Alimamma - C/O ಎಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 3-67(3ಎ), ಮೊPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157255 Raziya - ಹಮೀದ್ ಐ 3-45(2) ಪೆರಡೆ ಹೌಸ್,ಹPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202225000000015/05/2022
110300157260 Nefeesa U - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ 3-55(1) ಮೊಂಟೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202215000000016/05/2022
110300157321 Indravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ #3-60(1) PHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202235000000012/05/2022
110300157329 Hapsa - S/O: ಇಬ್ರಾಹೀಂ 3-54 ಮೊಂಟೆ ಪದವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157368 Maimuna - W/O: ಕೆ ಐ ಮಹಮ್ಮದ್ #3-67(5),ಬದPHH(NK) / NCS------400000000-
110300157426 Sefiya Kousar - ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ 3-105/9, ಸಾರ್ತಬPHH(NK) / NCS------300000000-
110300157437 Mariyamma - W/O ಕಾಸಿಂ #3-56(12ಎ) ಮೊಂಟೆಪದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157465 KAISAR BANU - W/O: ಜಿ ಎ ಹಮೀದ್ 3-78 ಗುದುರು ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158623 Zohara - ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ 3-69 (ಈ) ಮೊಂಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202225000000013/05/2022
110300158687 Fathimath Zahura - ಹಸೈನಾರ್ 3-51-7ಎ ಮೊಂಟೆಪದವು ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202225000000016/05/2022
110300158702 Raziya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #3PHH(NK) / NCS------250000000-
110300158781 Kalandar Beebi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಕೆ ಎPHH(NK) / NCS------200000000-
110300160222 Mariyamma - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #3-3-4 ಲಾಡ ಹೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300160229 Vijaya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಧೀರ್ ಎಮ್ 3-60(1ಎ)PHH(NK) / NCS------250000000-
110300160294 Sefiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #3-55(1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300162112 Haleemamma - W/O: ಎಸ್ ಪಿ ಕುಂಞ ಬ್ಯಾರಿ 3-106PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202230000000014/05/2022
110300166164 Khathijamma - W/O: ಶಂಶುದ್ದೀನ್ 3-69/4 ಸಬನಜ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300166194 Asiyamma - S/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #3-75/2 ನವಾಝ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300167025 ರಝೀಯ ಬಾನು - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ #3-101 (1) ಸಾರPHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202220000000014/05/2022
110300167816 Asma Abbas - W/O: ಅಬ್ಬಾಸ್ #3-50-2 ಎ ಮದಿನ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167830 Kathijamma - W/O ಕೆ ಎಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #3-48/2 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300167970 Ayisha H - W/O: ಜೀ ಎಮ್ ಹಸನ್ ಕುಂಹಿ # 3-52NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300168079 ಹಾಜಿರಮ್ಮ - W/O: ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಇಸ್ಮಾಹೀಲ್ 3-10PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172403 S Fathimeth Zohara - W/O: ಬಿ ಎಮ್ ಅಝೀಝ್ 3-109 ಸಾರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300173507 Nafeesa - W/O: ಎಲ್. ಇಬ್ರಾಹಿಂ #3-1ಎ ಲಾಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173522 Shahwana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ಕುಂಇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174690 Maimuna - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ 3-107 ಸಾರ್ತಬೈಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****195917/05/2022---150000000-
110300176259 Ayisha - W/O ಆಸಿಫ್ ಕೆ ಎಮ್ 3.-53(8) ಮಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176442 Jameela - W/O ಕುಂಞ ಅಹಮ್ಮದ್ #3-105(3ಎ) PHH(NK) / NCS------350000000-
110300176978 Farzana - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #3-49 ಮೊಂಟೆಪದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300177158 Sekina - W/O: ಪಿ.ಎಮ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಮೀದ್ #3PHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202225000000018/05/2022
110300177557 Beepatima - W/O: ಲೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸುಲಿಯಾರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177843 Naseema - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #3-75(8) ನಫPHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202225000000018/05/2022
110300178418 Asiyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ #3-101(3)PHH(NK) / NCS------100000000-
110300178894 ಜೈನಬ ಸಫನಾ - ಉಮ್ಮರ್ ಕುಂಜಿ 3-76/5, ಸನ್ ಮಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300178953 ಆಯಿಶ - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ #3-105(3ಎ) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300179866 ದನವತಿ - W/O: ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿ ಎಸ್ 3-81(5) ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180137 JAINABU - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 3-69 (1) PHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202240000000013/05/2022
110300181184 Nesheema K. A - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಬೀರ್ #2-40(2) ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300181325 Avvamma - W/O: ಬಿ ಎಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #3-53ಎ(5AAY(NK) / NCS------350000000-
110300182142 Aysha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹಿಂ.ಎ #3-66(PHH(NK) / NCS------150000000-
110300183262 Beefathumma - W/O: ಕೆ. ಪಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ #3-46 (PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202215000000015/05/2022
110300184710 Mariyamma - W/O: ಪಿ. ಎಚ್‌. ಮೂಸ ಕುಂಞ #3-75PHH(NK) / NCS------200000000-
110300184722 Ashiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #3-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300184936 Asyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮ್ಮರ್ ಕುಂಞಿ #3-7PHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202230000000012/05/2022
110300185556 MEENAKSHI - W/O: ರಮೇಶ 3-98/2ಸೀ ಕೋಡಿ ಮಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202215000000015/05/2022
110300186192 Maimuna - ಡಿ/ಒ ಕೆ ಯೂಸುಫ್ ಮನೆ ನಂಬರ್ 3-49NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300186235 Fathimath Zohara - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸೀರ್ #4-65/4ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022---150000000-
110300229639 Fathimath Zohara - W/O ಕೆ ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ 2-351(4) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300234437 ಶಶಿಕಲಾ - ಮನೆ ನಂ.3-100/1, ಕೋಂ.ಶೇಕರ, ಕೋಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234447 Yamuna - W/O: ರಾಮ #3-103(3) ಸಾರ್ತಬೈಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234449 Avvamma - ಮನೆ ನಣ 3-103(2),ಕೊಂ ದಿ.ಹಮ್ಮದ್ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234450 Mutthamma - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 3-57 ಮೊಂಟೆಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234451 revathi - ಮನೆ ನಂ 3-81(6), ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202220000000016/05/2022
110300234452 ನೆಬೀಸ - W/o ಮಹಮ್ಮದ್, ಮ.ನಂ.3-50(8) ಮೊಂPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202210000000015/05/2022
110300234453 ಪ್ರೇಮ - W/o ರಾಜು, ಮ.ನಂ.3-7(2), ಲಾಡ, ಮೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234454 ಕಮಲ - ಮನೆ ನಂ.3-5, ಕೋಂ ತನಿಯ, ಲಾಡ , ಮೊAAY(NK) / NCSBiometric****195917/05/2022FPS****195917/05/202235000000017/05/2022
110300234455 ತುಕ್ರು - ಮನೆ ನಂ.3-7, W/o ದಿ.ತುಕ್ರ, ಲಾಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234456 ಶ್ರೀ ಬಾಬು - ಮನೆ ನಂ.3-6, ಬಿನ್ ಐತ, ಮೊಂಟೆಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202210000000012/05/2022
110300234457 Nalini - W/O: ಸುನೀಲ್ 3-9 ಲಾಡ ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****195911/05/2022FPS****195911/05/202235000000011/05/2022
110300234458 Devaki - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಒ ಅಶೋಕ ಮನೆ ನಂಬರ್ 3-8(AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234459 ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ನಂ.3-53(14), ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಹೌAAY(NK) / NCSBiometric****195917/05/2022---350000000-
110300234460 YOGINI - ಮನೆ ನಂ.3-75(5), ಕೋಂ ಶೇಖರ, ಮೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234461 ಬೇಬಿ - ಕೋಂ ಪದ್ಮನಾಭ,3-75(9) ಮೊಂಟೆ ಪದವAAY(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202235000000016/05/2022
110300234462 ಶಾಂಭವಿ - ಮನೆ ನಂ.3-4, ಕೋಂ.ಈಶ್ವರ, ಮೊಂಟೆಪದAAY(NK) / NCSBiometric****195910/05/2022FPS****195910/05/202235000000010/05/2022
110300234463 ಜಯಂತಿ - ಮನೆ ನಂ.3-8(2),ಕೋಂ ನಕುರ, ಶಾಂತನಗPHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202210000000013/05/2022
110300234464 ಕಮಲ - ಮನೆ ನಂ.3-75(11), W/o ದಿ.ಐತ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202210000000015/05/2022
110300234465 ಲೀಲ - ಮನೆ ನಂ. 3-83(1), ಕೋಂ ವಾಸು ಮೂಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300234466 ಸರೋಜಿನಿ ರೈ - ಮನೆ ನಂ 3-75(10), ಕೋಂ ಕುಂಞ ಕಣ್PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202210000000015/05/2022
110300234467 ಜಯಂತಿ - ಮನೆ ನಂ.3-75(13), ಕೋಂ ಜಯಂತ, ಮೊಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234468 ಜಾನಕಿ - ಮನೆ ನಂ.3-21(1), ಗಂಗರಮಜಲು ಹೌಸ್,AAY(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202235000000013/05/2022
110300234469 Rukiya - ಕೋಂ ಪುತ್ತಬ್ಬ, ಹಯತ್ ನಗರ, ಮಂಜನಾಡAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234470 Katijamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖಬ್ಬ #3/63 ಮೊಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234471 ತೋಮ - ಮನೆ ನಂ.3-58, ಮೊಂಟೆಪದವು ಮನೆ, ಮಂAAY(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202235000000018/05/2022
110300234472 ಬಾಗಿ - ಮನೆ ನಂ.3-61, ಕೋಂ ದಿ|ಸಂಜೀವ, ಮೊಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234473 Sarojini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತನಿಯಪ್ಪ #3-61(1) AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234474 ಪುಷ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ 3-57/2,ಕೋಂ ಬಾಬು ಮುಗೇರ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234475 ನಾರಾಯಣ - ಮನೆ ನಂ.3-58(1), ಬಿನ್ ದೈಯು, ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234476 ರಾಮ - ಮನೆ ನಂ 3-59, ಬಿನ್ ಬಡಜ, ಮೊಂಟೆಪದAAY(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202235000000015/05/2022
110300234477 Baby - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೂಸ 3-8(1) ಮೊಂಟೆಪದAAY(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202235000000012/05/2022
110300234478 ರೂಪವತಿ - ಮನೆ ನಂ 3-75(3ಎ) ಕೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರPHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202215000000018/05/2022
110300234479 ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ - ಮನೆ ನಂ.3-81(4), ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202215000000012/05/2022
110300234480 ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ - ಮನೆ ನಂ.3-81(3), ಬಿನ್ ಐತಪ್ಪ ,ಪೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234481 AYISHA - W/O: ಆಲಿ ಕುಂಞ 3-69(1) ಮೊಂಟೆಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234482 Rukiya - ಮನೆ ನಂ.3-56/5, ಕೋಂ.ಯು.ಪಿ.ಬಶೀರ್AAY(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202235000000015/05/2022
110300234483 Sefiya - ಮನೆ ನಂ.3-70(1ಸಿ), ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಕುAAY(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202235000000018/05/2022
110300234484 sushila - ಮನೆ ನಂ.3-60, ಕೋಂ ದಿ|ಕೊರಗ, ಮೊಂಟAAY(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202235000000018/05/2022
110300234485 abdul salam - ಮನೆ ನಂ.3-74(3), ಕೋಂ ಮೂಸ ಕುಂಞ, PHH(NK) / NCS------50000000-
110300234486 SAVITRI - W/O: ಬೋಜರಾಜ 3-19(1) ಗಂಗರ ಮಜಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234487 ನಳಿನಿ - ಮನೆ ನಂ.3-90, ಕೋಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ , ಶAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234488 ಸೀತು ಮೂಲ್ಯೆದಿ - ಮನೆ ನಂ.3-21 , ಗಂಗರ ಮಜಲು ಹೌಸ್, AAY(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202235000000012/05/2022
110300234533 Pushpa - W/O: ಸಂತೋಷ್ #10-21ಎ ನ್ಯೂ ಉಚ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237445 ಖತೀಜಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-50, ಕೋಂ ಹಮೀದ್, ಮೊಂಟೆಪPHH(NK) / NCS------350000000-
110300237446 ಪಿ ರಾಮ ಮೂಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂ.3-84, ಬಿನ್ ದಿ|ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237870 Safiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237875 ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-50(6), ಕೋಂ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237876 Bipathumma - ಮನೆ ನಂ.3-53(6), ಕೋಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್,PHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202230000000013/05/2022
110300237877 JYANABA - S/O: ಮೂಸೆ ಕುಂಞ 3-53(15) ಮೊಂಟPHH(NK) / NCS------400000000-
110300237878 ಅಬ್ಬಾಸ್ ಎಮ್.ಹೆಚ್ - ಬಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ, ಮನೆ ನಂ.3-57NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237879 ಹಸೈನಾರ್ - ಮನೆ ನಂ.3-29, ಬಿನ್ ಶೇಕ್ ಬ್ಯಾರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237880 ISAMMA - ಮನೆ 3-50(3ಎ),ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202225000000012/05/2022
110300237881 Nabeesa - ಮನೆ ನಂ.3-50(5), ಕೋಂ.ಎಮ್. ಇಸ್ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202230000000014/05/2022
110300237882 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಮನೆ ನಂ.3-96, ಮಂಜನಾಡಿ ಕೋಡಿ, ಮಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202220000000015/05/2022
110300237883 ಮಹಮ್ಮದ್ - ಮನೆ ನಂ.3-53(ಎ), ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300237884 ಬಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ನಂ.3-53(9), ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಕುಂಞAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237885 Aysha - C/O ಕೆ ಬಾಪಕುಂಞ ಬಾರಿ 3-50-15 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237886 Shobha - #3-115/1 ಗುಮ್ಮೆಗುಳಿ ಮನೆ ಮಂಜನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300237887 Nebisath Mishriya - W/O: ಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ 3-72 ತಬ್ಸೀರPHH(NK) / NCS------350000000-
110300237888 KHATHIJAMMA - ಮನೆ ನಂ.3-56(2), ಬಿನ್ ಶೇಕಬ್ಬ, PHH(NK) / NCS------500000000-
110300242181 Saphiya - ಮನೆ ನಂ 3-109(3A), ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300244172 ಫಾತಿಮತ್ ಝಹರಾ - ಮನೆ ನಂ,3-44,ಕೋಂ ಎಸ್.ಎ.ಅಬ್ದು ಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202225000000015/05/2022
110300244176 Isamma - ಮನೆ ನಂ.3-53(ಬಿ), ಕೋಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ .PHH(NK) / NCSBiometric****195911/05/2022FPS****195911/05/202225000000011/05/2022
110300244242 AISAMMA - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ 3-81(8) ವಾಟರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****195911/05/2022FPS****195911/05/202225000000011/05/2022
110300244321 JAYANTHI - ಮನೆ ನಂ.3-95, ಕೋಡಿ ಮನೆ, ಮಂಜನಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300244322 Kamalakshi - W/O: ಲೋಕೇಶ್ #3-94 ಕೋಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300244514 ಶಂಕರ ಮೂಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂ.3-82, ಬಿನ್ ಅನಂತ ಮೂಲ್ಯ, AAY(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202235000000014/05/2022
110300244515 Bhavani - ಮನೆ ನಂ 3-98(A), ಕೋಂ ಬಾಬು, ಕೋಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300244516 ಎಸ್.ಐ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ ಮಾನ್ - ಮನೆ ನಂ.3-109(1), ಬಿನ್ ಎಸ್.ಪಿ ಇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300244517 REVATHI - W/O: ರಾಮ ನಾಯ್ಕ್ 3-69(5) ಮೊಂಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300244518 ಪಾತಿಮ - ಮನೆ ನಂ 3-50(19), ಬಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300244519 ಮಹಮ್ಮದ್ - ಮನೆ ನಂ.3-69(8), ಬಿನ್ ಅಂದು ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202225000000014/05/2022
110300244520 ಎಲ್ ಎಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ - ಮನೆ ನಂ. ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಲಾಡ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202220000000016/05/2022
110300244522 ಜಯಂತ - ಮನೆ ನಂ.3-24, ಬಿನ್ ದಿ. ರಾಮ ಮುಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300244523 ನೆಬಿಸಾ - ಮನೆ ನಂ.3-38, ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202215000000014/05/2022
110300244525 Hajiramma - W/O: ಕೆ ಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ #3-46(3) PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202240000000014/05/2022
110300244526 isamma - ಮನೆ ನಂ.3-40, ಕೋಂ ದಿ|ಕೆ.ಬಿ.ಕೋಜಬPHH(NK) / NCS------350000000-
110300244527 ಪಾರ್ವತಿ - ಮನೆ ನಂ.3-19(2), ಕೋಂ ಜೆ.ಕೆ.ಈಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202220000000015/05/2022
110300244528 ಖತಿಜಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-50(4),ಕೋಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202220000000015/05/2022
110300244529 ಸೆಫಿಯ - ಮನೆ ನಂ.3-50/10, ಕೋಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300244530 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-50/14, ಕೋಂ.ದಿ.ಮಹಮ್ಮದ್AAY(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202235000000016/05/2022
110300244531 Beepathima - W/O: ಪಿ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ #3-53/12 ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202235000000012/05/2022
110300244532 ಪಿ. ಅಬ್ಬಾಸ್‌ - ಮನೆ ನಂ.3-53(1), ಬಿನ್ ಮೂಸ ಕುಂಞ,PHH(NK) / NCS------400000000-
110300244533 Rukiya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 3-52(PHH(NK) / NCS------200000000-
110300244534 ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂ.3-103(2ಎ), ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300244535 isamma - ಮನೆ ನಂ.3-49(3ಎ), ಮೊಂಟೆಪದವು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202220000000018/05/2022
110300244536 ಅಲೀಮಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-49(2ಎ), ಕೋಂ ಕೆ.ಎಂ.ಇಬ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300244537 LEELA - ಮನೆ ನಂ 3-81(2), ಕೋಂ ಐತಪ್ಪ ಮೂಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300244538 Jainabu - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #3-105(2) ಸಾರ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202235000000018/05/2022
110300244539 ಅಬ್ದುಲ್ಲ - ಮನೆ ನಂ.3-105(1), ಸಾರ್ತಬೈಲ್ , PHH(NK) / NCS------150000000-
110300244540 Isamma - ಮನೆ ನಂ.3-105(3), ಕೋಂ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್AAY(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202235000000013/05/2022
110300244541 SUMATHI - ಮನೆ ನಂ.3-13, ಕೋಂ. ಬಾಬು, ಮೂಂಟೆಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300244542 ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್ಲ - ಮನೆ ನಂ.3-10(4), ಬಿನ್ ಮಮ್ಮಿಕುಂಞPHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022---350000000-
110300244543 ಜೋಹರ - ಮನೆ ನಂ.3-69(12), ಕೋಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300244545 ಮ್ಯೊದಿನ್ ಕುಂಞ - ಮನೆ ನಂ.3-50(17), ಮಂಜನಾಡಿ , ಮಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300244546 ಮೋಹಿನಿ - ಮನೆ ನಂ.3-19(5), ಕೋಂ ಆನಂದ.ಜಿ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110300244547 mariyamma - ಕೋಂ.ದಿ.ಮಹಮ್ಮದ್, ಮ.ನಂ.4-11(6, ನPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202230000000015/05/2022
110300244548 ಲೀಲಾ - ಮನೆ ನಂ.3-37, ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಯ ಸಪಲ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
110300244549 ಶಾರದ - ಮನೆ ನಂ.3-49/ಎ, ಕೋಂ.ಜಿ.ಕೆ.ಗೋಪಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202235000000012/05/2022
110300244550 ಐಸಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-53(5), ಕೋಂ ಪಿ.ಎಸ್.ಇಸ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300244552 ಯಂ ಐ ಮಹಮ್ಮದ್ - ಮನೆ ನಂ.3-56/4, ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಇಸ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300244553 ಯಶೋಧ - ಮನೆ ನಂ.3-95(2), ಕೋಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202210000000015/05/2022
110300244554 Amitha K - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
110300244555 BEEPATHIMMA - ಮನೆ ನಂ.3-108, ಕೋಂ ಎಸ್.ಪಿ.ಇಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300244556 Ummal Kulusu - ಮನೆ ನಂ.3-104, ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202255000000014/05/2022
110300244557 ಹಮೀದ್ ಎಚ್ - ಮನೆ ನಂ.3-69(1a), ಮೊಂಟೆ ಪದವು PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202220000000014/05/2022
110300244558 ಮ್ಯೊದಿನ್ ಕುಂಞ - ಮನೆ ನಂ 3-25(2), ಬಿನ್ ಬಿ ಇಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202225000000013/05/2022
110300244559 Latheefa - ಮನೆ ನಂ.3-109, ಸಾರ್ತಬೈಲು ಹೌಸ್, PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202240000000014/05/2022
110300244560 ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಖಾಫಿ - ಮನೆ ನಂ.3-67(ಬಿ), ಬಿನ್ ಹುಸೈನ್ ,PHH(NK) / NCS------300000000-
110300244561 ಅಬ್ದುಲ್ಲ - ಮನೆ ನಂ.3-47(1), ಕಳಜೆರಿ, ಮೊಂಟೆಪPHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202210000000012/05/2022
110300244562 HARINAKSHI - ಮನೆ ನಂ 3-81(7), ಕೋಂ ಸದಾನಂದ, ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202220000000012/05/2022
110300244563 ಶ್ರೀಮತಿ ಅಲಿಮಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-52(3), ಕೋಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ,PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202225000000014/05/2022
110300244564 ಎಂ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ - ಮನೆ ನಂ.3-67(2), ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202230000000015/05/2022
110300244565 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಬಿನ್ ದಿ| ಎಂ.ಅಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ ನಂ.3-PHH(NK) / NCS------450000000-
110300244566 FATHIMATH ZOHARA - W/O: ಸುಲೈಮಾನ್ 3-106-3 ಸಾರ್ತ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300244567 ನೆಬಿಸಾ - ಮನೆ ನಂ.3-105(1ಎ), ಕೋಂ ಮೊಯಿದಿನ್AAY(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202235000000013/05/2022
110300244568 ಯತೀಶ - ಮನೆ ನಂ.3-51(ಡಿ), ಬಿನ್ ರಾಘವ ಬೆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300244569 Jameela - ಮನೆ ನಂ.1-18, ಕೋಂ ಜಿ.ಶೇಕಬ್ಬ, ಸಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300244570 ಪಿ ಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ - ಮನೆ ನಂ.3-43(1), ಬಿನ್ ದಿ ಕೆ.ಬಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202235000000013/05/2022
110300244571 ಬೀಪಾತುಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-46(2), ಕೋಂ ಅಬ್ಬಾಸ್, PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202230000000015/05/2022
110300244572 ಸುಜಾತ - ಮನೆ ನಂ.3-13, ಲಾಡ ಮನೆ, ಮೊಂಟೆಪದವPHH(NK) / NCS------350000000-
110300244574 ಬಿ.ಉಮ್ಮರ್ - ಮನೆ ನಂ.3-52/7, ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಮನೆ,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300244575 ಆಸಿಯಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-67(1ಬಿ), ಕೋಂ ಎಂ.ಮೂಸೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300244576 Beepathumma - ಮನೆ ನಂ 3-70(C), ಕೋಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300244577 ಮಹಮ್ಮದ್ - ಮನೆ ನಂ.3-106(7), ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲPHH(NK) / NCS------350000000-
110300244578 Hajiramma - W/O: ಎಸ್ ಎಮ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 3-107 PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202245000000014/05/2022
110300244579 ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ - ಮನೆ ನಂ.3-110, ಬಿನ್ ದಿ| ಮಹಮ್ಮದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300244580 ಕೆ ಎಮ್ ಆಸ್ಯಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-49(2ಬಿ),ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202220000000015/05/2022
110300244581 ಕೆ ಎಮ್ ಮರಿಯಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ.3-49(2), ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಹೌಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300244582 AISAMMA - ಮನೆ ನಂ.3-53(4), ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300244583 ALIYAMMA - ಮನೆ ನಂ.3-46, ಪೆರಡೆ ಮನೆ, ಮಂಜನಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202225000000015/05/2022
110300244585 ಕೆ.ಎಂ.ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ - ಮನೆ ನಂ.3-75(2), ಬಿನ್ ಹಮ್ಮದ್ ಕುAAY(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202235000000018/05/2022
110300244586 ಪಿ.ಎಚ್.ಅಮೀರುದ್ದಿನ್‌ - ಮನೆ ನಂ.3-75(3), ಬಿನ್ ಅಮ್ಮಬ್ಬ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300244588 ನೆಬಿಸ - ಮನೆ ನಂ.3-73, ಕೋಂ ಮೂಸೆ ಕುಂಞ, ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300244589 ಜಿ ಮಾಲತಿ - ಮನೆ ನಂ.3-19, ಕೋಂ ದಿ|ಜಿ.ವೆಂಕಪ್ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300244590 Safiya - ಮನೆ ನಂ.3-1, ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಹಿಲ್ , AAY(NK) / NCSBiometric****195917/05/2022FPS****195917/05/202235000000017/05/2022
110300244591 Khathijamma - ಮನೆ ನಂ.3-75(14), ಕೋಂ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300244592 ಅಬ್ಬಾಸ್ - ಮನೆ ನಂ.3-3(5ಎ), ಬಿನ್ ಇದ್ದಿನ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202220000000015/05/2022
110300244593 ಪಾತಿಮತ್ ಝೋಹರ - ಮನೆ ನಂ.3-52(1), ಕೋಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್,PHH(NK) / NCS------100000000-
110300244595 ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ - ಬಿನ್ ಎಂ.ಮಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ ನಂ.3-70(ಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300244596 ಯು ಎಂ ಉಸ್ಮಾನ್ - ಮನೆ ನಂ.3-74(1), ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300244597 Fathimath Nusrath MA - D/O: ದಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #3-68(PHH(NK) / NCS------100000000-
110300244598 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಮನೆ ನಂ.3-67, ಬಿನ್ ಮೂಸೆಕುಂಞ, ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022---200000000-
110300244599 ಪಿ ಯಂ ಹಸನ್ ಕುಂಞ - ಬಿನ್ ದಿ.ಮಹಮ್ಮದ್,ಮೊಂಟೆಪದವು ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202225000000012/05/2022
110300244619 AYISHA - W/O: ಇಬ್ರಾಹೀಂ 3-92 (2) ಸಾತರಬPHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202235000000013/05/2022
110300248532 Kathijamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಡೋರ್ ನಂ 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268474 ಜಮೀಳಾ - ಮನೆ ನಂ.3-106(4), ಕೋಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202225000000016/05/2022
110300268475 ಕುಳುಸ - ಮನೆ ನಂ.3-32(2), ಕೋಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110300268477 ನೆಬಿಸಾ - ಮನೆ ನಂ.3-75(16), ಕೋಂ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300268480 Bipathuma - W/O: ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಕುನ್ನಿ #3-30 PHH(NK) / NCSBiometric****195917/05/2022---250000000-
110300268483 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್‌ - ಮನೆ ನಂ.3-49(9), ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್,PHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202225000000018/05/2022
110300269197 Nefisathul Rashida - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಎಮ್‌.ಐ #3-56 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300269201 Sangeetha - W/O: ಶ್ರೀಧರ್ ಇ #3-75 (18),ಶ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300269207 Alimath Nouseera - ಮನೆ ನಂ.3-50(11), ಕೋಂ ದಿ|ಇಲ್ಯಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****195911/05/2022FPS****195911/05/202210000000011/05/2022
110300269208 halimamma - ಮನೆ ನಂ.3-50(12)ಕೊಂ ಬಾಪಕುಂಞ ಮೊಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300269209 Aysha P A - ಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ 3-74 ಮೊಂಟೆಪದವು ಹPHH(NK) / NCSBiometric****195910/05/2022FPS****195910/05/202220000000010/05/2022
110300269210 ಗಿರೀಶ್ - ಮನೆ ನಂ 3-95(1), ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಪೂಜPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202220000000015/05/2022
110300269213 Jabeena - W/O: ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ #3-70 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300270939 ಜಿ ಸದಾಶಿವ - ಮನೆ ನಂ.3-3(1), ಲಾಡ ಮನೆ, ಮಂಜನಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270941 Parvathi K Bhat - 3-18 ಗಂಗರಮಜಲು ಮನೆ ಮಂಜನಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270942 Zubaida - W/O: ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕುಂಞ ಎಸ್ ಐ #3-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270944 KHATHEEJAMMA - ಮನೆ ನಂ.3-51(ಬಿ), ಬಿನ್ ಮಮ್ಮಿ ಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270945 ASIYAMMA - ಮನೆ ನಂ.3-74(2), ಬಿನ್ ಹಮ್ಮದ್ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300270946 ಕೆ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ - ಮನೆ ನಂ 3-80,ಬಿನ್ ದಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270947 ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ - ಮನೆ ನಂ.3-85, "ವಸಂತ ನಿಲಯ", ಪೆರಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270948 Zohara - ಮನೆ ನಂ 3-34, ಬಿನ್ ಟಿ.ಕೆ. ಇಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270950 Aisamma - ಮನೆ ನಂ 3-76(1)ಬಿನ್ ಗುಲಾಮ್ ಬ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270962 LAKSHMI - C/O ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ # 3-12 ಲಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270969 ಬಾಬು - ಮನೆ ನಂ 3-57(1),ಬಿನ್ ದೀ ತೋಮ,ಮೊಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270971 ಎಸ್.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಮನೆ ನಂ.3-56, ಬಿನ್ ಮಾಮು ಬಾಯರೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270973 ರುಹಾಲತ್ - ಕೋಂ ದಿ|ಎಸ್.ಎ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಮನೆ ನಂ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270974 SHILPA.B - ಮನೆ ನಂ.3-103(1), ಕೋಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300270978 ಇನಾಸ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಮನೆ ನಂ.1-85(ಎ), ನಾಟೆಕಲ್ ಹೌಸ್, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300286869 ಅಕ್ತರ ಉನ್ನೀಸ - ಮನೆ ನಂ 2-38/1,ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್,ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300288033 ಜಯಂತಿ - ಮನೆ ನಂ.3-115(2), ಕೋಂ. ದಿ. ರಘುನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300288040 RAMLATH BANU - ಮನೆ ನಂ 3-70(B), ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದ್, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300288047 SEPIYATH BIBI - ಮನೆ ನಂ.3-53(10), ಕೋಂ ಎಸ್.ಅಬ್ದುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300288048 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಎಚ್.ಎಂ - ಮನೆ ನಂ.3-10(3), ಬಿನ್ ದಿ| ಹಸೈನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300288053 ರುಕಿಯ - ಮನೆ ನಂ.3/45, ಕೋಂ.ಇದ್ದಿ ಕುಂಞ,ಹಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300288055 Sakeera - W/O: ಹಮ್ಮಾದ್ ಕುಂಞ ಐ #3-70/11,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300288056 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - ಮನೆ ನಂ 3-101, ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300322983 Nebisa - W/O: ಕೆ.ಪಿ.ಅಬುಲೈಸ್ #3-46/4 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202225000000015/05/2022
110300322998 ಆಸೀಪ್ ತಂಗಲ್ - ಮನೆ ನಂ.3-53/22, ಮೊಂಟೆಪದವು ಕ್ವಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300323002 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ಈಶ್ವರ ಮನೆ ನಂ 3-69(5ಡಿ)ಮೊಂಟPHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202220000000016/05/2022
110300323003 ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಂ ಜಗದೀಶ್.ಮನೆ ನಂ 3-82(2ಎ) ಸನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300323009 Naseema - ಕೋಂ ಎಸ್.ಎ. ಹಮ್ಮಬ್ಬ,ಮನೆ ನಂ 3-33PHH(NK) / NCS------250000000-
110300323013 Subhadra K - ಚಂದ್ರಶೇಕರ #3-75(10ಎ) ಮೊಂಟೆಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202220000000015/05/2022
110300323424 ಜಾನಕಿ ನಾರಾಯಣ ಕೊರಗ - ಮನೆ ನಂ 3-7(3),ಕೋಂ ಮಾಂಕು , ಶಾರದAAY(NK) / NCSBiometric****195911/05/2022FPS****195911/05/202235000000011/05/2022
110300323900 S E Sefiya - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ,ಮನೆ ನಂ 3-1PHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202225000000013/05/2022
110300324002 ಬಿ.ಎಸ್.ಮೊಹಿದಿನ್ ಬಸರ - ಮನೆ ನಂ 3-81(10)ಬಸರ ಹೌಸ್ ,ಮೊಂಟೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324105 ಝೌರ - ಮನೆ ನಂ 3-56(7),ಕೋಂ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202225000000018/05/2022
110300324496 ಶಾರದ - ಕೋಂ ಕೆ.ಮಾಧವ , ಮನೆ ನಂ 3-81(2A1)PHH(NK) / NCS------150000000-
110300326249 Kairunnisa - W/O: ಕುಂಞ ಬಾವ #3-106/10 ಸಿ.ಎಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300326301 ಎಮ್.ಐ.ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಖ್ - ಮನೆ ನಂ.3-56/6, ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಇಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300326847 SEMIMA - W/O: ಮಹ್ಮಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ 3-71 (3)PHH(NK) / NCSBiometric****195917/05/2022FPS****195917/05/202240000000017/05/2022
110300327995 Saramma P - 3-70/12, ಮೊಂಟೆಪದವು, ಮಂಜನಾಡಿ, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300329788 Janaki - ಮನೆ ನಂ.3-7/4, ಮೊಂಟೆಪದವು ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202215000000016/05/2022
110300329795 Muhammad Ashraf .M.I - ಮನೆ ನಂ.3-53(5ಎ1), ಮೊಂಟೆಪದವು ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300329801 Chandravathi - ಮನೆ ನಂ.3-81(11), ಪೆರಡೆ ಹೌಸ್, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/20225000000014/05/2022
110300329802 Salikath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #3-51PHH(NK) / NCS------200000000-
110300329804 ಶೇಕಬ್ಬ - ಮನೆ ನಂ.3-9/6ಎ, ಮೊಂಟುಗೋಳಿ, ಮೊಂಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300329806 Kairunnisa - ಮನೆ ನಂ.3-106/10, ಸಾರ್ತಬೈಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202230000000013/05/2022
110300329903 AYISHA - ಮನೆ ನಂ.3-71(ಬಿ), ಕೋಂ ಹಂಝ, ಮೊಂಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300330766 Ismail - ಮನೆ ನಂ.3-65(1), ಮೊಂಟೆಪದವು ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202235000000018/05/2022
110300330768 ಅವ್ವಮ್ಮ ನಾಝ್ - ಮನೆ ನಂ.3-96(3ಎ), ಸಾರ್ತಬೈಲ್, ಕೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110300332508 ASIYAMMA - W/O: ಮಹ್ಮಮ್ಮದ್ 3-70(ಎ) ಮೊಂಟೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300332671 ಜೈನಾಬು - ಮನೆ ನಂ. 3-51(6A), ಮೊಂಟೆಪದವು ಮನPHH(NK) / NCS------350000000-
110300332879 M. Mahammad Haneef - ಮನೆ ನಂ.3-51(ಸಿ), ಮೊಂಟೆಪದವು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202220000000018/05/2022
110300333683 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಮನೆ ನಂ.3-113(5), ಗುಮ್ಮೆ ಗಳಿ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333691 ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಪೈಝಿ - ಮನೆ ನಂ. 3-69(6), ಬಿನ್ ಮೊಹಿದಿನ್PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202230000000015/05/2022
110300334594 Issamma - ಮನೆ ನಂ.3-42, ಸಾಮಾನಿಗೆ ಮನೆ, ಮಂಜPHH(NK) / NCS------300000000-
110300336305 Zulaika - W/O: ಎಸ್ ಐ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 3-107 ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300336328 Ramlalath - ಕೋಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನವಾಬ್ ಮೂರು ತೊಂಬತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300336691 Navinakshi - ಕೋಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೂರಹದಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300336940 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಕೋಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202225000000014/05/2022
110300337299 Maimuna - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300337973 Alimamma - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲೀಫ್ ಮೂರು ಐವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300337975 Surekha - ಕೋಂ ಭಾಸ್ಕರ ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300337979 Sumathi - W/O: ಸೀತಾರಾಮ #3-19ಎ ಗಂಗರ ಮಜಲPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202215000000015/05/2022
110300337981 Beepathima - ಕೋಂ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಐವPHH(NK) / NCS------300000000-
110300338821 Sundari - ಕೋಂ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 3-100 ಮಂಜನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300338825 Poornima - ಜಯ 3-57/1 ಮೊಂಟೆಪದವು ಮಂಜನಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202220000000012/05/2022
110300338826 Jayanthi - ಕೋಂ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂರು ಎಂಬತ್ತೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300339166 Ramla - ಕೋಂ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಪಿ.ಎಂ ಮೂರು ಎಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202220000000015/05/2022
110300339168 ನಸೀಮಾ - ಜಾವಿದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಂಟೆಪದವು 3-5PHH(NK) / NCS------250000000-
110300339169 Asma - ಕೋಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂರು ಐವತ್ತಮೂರರಲPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202225000000015/05/2022
110300339635 Janaki - W/O: ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ #3-98 ಮಂಜನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300341960 Saida K.H - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಯಂ ಐ 3-56 ಎಸ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300342113 Poornima - W/O: ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ 3-69 (2PHH(NK) / NCS------250000000-
110300342259 LEELAKSHI - ರವಿ ಕುಮಾರ್ 3 -98 (1) ಮಂಜನಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****195914/05/2022FPS****195914/05/202220000000014/05/2022
110300342703 Bipathima - W/O: ದಿ||ಪಿ ಎಚ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #3-7PHH(NK) / NCS------50000000-
110300342704 Thahira Banu - W/O ಇಲ್ಯಾಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪೆರಡೆ 3-PHH(NK) / NCS------100000000-
110300342753 Fathimath Thoyyibah P I - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #3-PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202225000000015/05/2022
110300343519 Rukiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನ್ ಕುಂಞಿ #3-67(PHH(NK) / NCS------250000000-
110300343520 Rayana - ಅಬ್ದುಲ್ ಕಬೀರ್ ಜೆ 3-105(10) ಸPHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202220000000018/05/2022
110300345196 Fathima - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಪಿ #3-75/1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300345746 Hajira - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 3-50(9) ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300345819 Fathimath Zoura B M - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎ 3-53/16, ಮೊಂಟೆಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202230000000015/05/2022
110300345832 Avvamma - W/O ಬಷೀರ್ 3-53/12 ಮೊಂಟೆಪದವು PHH(NK) / NCSBiometric****195912/05/2022FPS****195912/05/202215000000012/05/2022
110300346056 Ruquiya - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕಲ್ಪಾದೆ 1-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300346646 Ayshathul Mubeena.M.I - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ .ಕೆ # 3-6PHH(NK) / NCS------250000000-
110300346893 Beefathumma - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #3-53(25) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300347607 Rahamath - ಶೇಕಬ್ಬ 3-106(8) ಸಾರ್ತಬೈಲ್ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202220000000013/05/2022
110300347671 Sumayya - ಗುದುದು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 3-44PHH(NK) / NCS------150000000-
110300347774 Hafsa - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ 3-44 ಮೊಂಟೆಪದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300347891 Mamthaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶ್ರಫ್ ಎ # 3-53/1PHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202220000000018/05/2022
110300348387 Jameela - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ 3-41 ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300349462 BIPATHUMMA - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 3-62 ಮೊಂಟPHH(NK) / NCS------100000000-
110300350841 Aysha Majeed Ali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿ ಅಬ್ದಲ್ ಮಜೀದ್ ಅಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300352501 Sandhya D - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ್ ಎಸ್ 3-9/8 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300354327 RAZIYA - W/O ಟಿ ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಖಾಲೀದ್ 3-50-3PHH(NK) / NCS------350000000-
110300354456 Hazara Banu - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೆಚ್ ನಂ 3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300355806 Nabisa - W/O ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #3-70NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300355948 RAMLATH - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಿ 3-69/1 ಬಿ 1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356258 KHATHIJAMMA - W/O: ಕೆ ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿ ಯಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300356558 Dulaikamma - W/O: ಇಬ್ರಾಹಿಂ 3-43 ಪೆರಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202215000000015/05/2022
110300357415 AISAMMA - W/O: ಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ 3-15 ಗಂಗರಮಜಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300357570 K.M Mariyamma - W/O: ಇಝಿಝುದ್ದೀನ್ 3-53(13) ಮೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357589 Thahira - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಸಿಂ 3-47(3) ಪೆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357656 Ayisha - W/O: ಕೆ ಉಮ್ಮರ್ 30-70(1) ಮೋಂಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357737 Halimamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ #3-47 ಮೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357759 JAINABA - W/O: ಟಿ ಎಚ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 3-53(2)NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300357912 Sandhya - W/O ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ #3-115(4) ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300358475 Abida - C/O ಲೇಟ್ ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ # 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300358910 Nasreena S H - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಡೋರ್ ನಂ.3-47NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300359089 E Shashirekha - ಎ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ 1-87/7ಎ1 ಉರುಮಣೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300360247 ASIYAMMA - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ 3-67 PHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202230000000018/05/2022
110300360304 G. Jahnavi - W/O: ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ #3-17 ಗಂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300361474 Sameema - W/O: ಎಸ್ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #3-4PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202215000000015/05/2022
110300362136 Fathimath Zahura - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300362157 Mustari Banu - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಬ್ದುಲ್ ನಝೀರ್ ಜಿ ಏ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300365673 Mariyam Hina - ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮೊಂಟೆಪದವು 3-50-2ಬಿ ಆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366028 Kathijath Suhana - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾಷ ಜಿ ಎ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366145 Jameela Hyder Ali - W/O ಹೈದರಾಲಿ #೧-೧೩೮,ಆಯಿಷಾ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366921 Safiya - W/O: ಅಶ್ರಫ್ 3-78 ಗುದುರು ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300368612 Elias Dsouza - S/O: ಲಿಗೋರಿ ಡಿ'ಸೋಜ #3-70 ಮೊಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300369754 Aleemath Sahadiya S A - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ 3-54(2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370636 Safiya Faruk - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೋಟೆಪುರ ಫಾರೂಕ್ ಅಹಮದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370818 Haleema - W/O: ಕೆ ಹಮೀದ್ #6-52, ಹಲೀಮ ಮ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371190 SHARMILA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ 4-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372430 Shreeja B - ಸಂಜೀವ 3-261/2/21 ನಾರ್ಲಾ ಪಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372625 Vidyalaxmi A - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶ್ವಿನ್ ಎಮ್ ಡಿ ನ-8-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373618 Shailaja Shetty - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆನ್ನಾಳ #3-55/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373759 Delphine Concesso - W/O: ಲಿಯೋ ಕೊನ್ಸೆಸೊ #1-11(1) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373812 Yasmeen Ibrahim - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎ ಎಸ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374724 Shashiprabha K Bhandary - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ #1-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375359 Arshana Kundar Abdulkhadar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಲಪಾಡಿ ಖಾದರ್ ಈದ್ದಿಂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376309 Mamatha Mohanan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376701 Beefathima T. A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾವಾ ಟೀ. ಏ 3-89 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376923 Shilpa Salian - ರವಿರಾಜ್ ವಿ ಎಮ್ 109/10ಎ/ಪಿ1 ಶ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378380 Asiyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ # 3-PHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202220000000018/05/2022
110300378381 Nazmunnisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಸ್ಮಾನ್ #3-44(1) PHH(NK) / NCSBiometric****195915/05/2022FPS****195915/05/202225000000015/05/2022
110300378384 Nafisa Mishriya G H - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಝ್ ಆರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300378386 Shainaz - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಸ್ 1-82(PHH(NK) / NCSBiometric****195918/05/2022FPS****195918/05/202225000000018/05/2022
110300378400 Beefathima - W/O: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತೋಟ 3-6PHH(NK) / NCS------250000000-
110300378403 AVVAMMA - C/O ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಞ 3-50-22 ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202215000000013/05/2022
110300378405 S Maimuna - C/O ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಎಮ್ ಡೋರ್ ನ.PHH(NK) / NCSBiometric****195913/05/2022FPS****195913/05/202225000000013/05/2022
110300378406 Jubeda - W/O ಯೂಸುಫ್ ಪಿ ಐ 3-75/21, ಪೆರಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300378407 Nefeesa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #3-33 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****195916/05/2022FPS****195916/05/202225000000016/05/2022
110300378720 Rama Devi - W/O ಯು ನರಸಿಂಹ ಕಾರಂತ್ ೬-೧೭ಎ ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378740 Girija - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ #3-190/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379023 Fathuma Neerapade - C/O ಕನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300380605 Violet Dmello - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಿಯೋ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ # 2-NPHH(NK) / NCS------50000000-
Top