REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150393 Geetha Saralaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರಳಾಯ #3NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300150395 Rashmi Saralaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿದಾನಂದ ಕೆದಿಲಾಯ #NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300151006 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ #2-32/3/3, ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151029 B Rohini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ #10-102 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152163 Ashwini Kamalaksha - W/O: ಕಮಲಾಕ್ಷ #2.39/3/1/3 ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152608 Rohini - 2-39/2/3 ಹನ್ನೀರು ತೋಟ ಕೋಟೆಕಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152842 Mallika K - ಮಹೇಶ್ 2-144ಜೆಡ್ 14ಈ (3ಜೀ) ಮೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152853 Shashikala - W/O: ಆನಂದ ಎಸ್‌. ಕೊಂಡಾಣ #3-146NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153071 Dinamani - S/O: ದಿ||ಸಿ ಕೆ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ #11-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153208 ಖೈರುನ್ನಿಸ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಕ್ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153227 PREMA - W/O ಎ ಕೃಷ್ಣ #3-17ಎಲ್2 ಕೊಲ್ಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153385 Hemalatha - ರಾಮಚಂದ್ರ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 4-3(ಸೀ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153627 Vandana - W/O: ದಯಾನಂದ #4-94/3 ನ್ಯೂ ಕೊಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153631 Surya Kumari - ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕೆ ಡಿ/ನ 3-72(ಸೀ) ಕನೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153680 Sanjeevi - W/O: ದಿ|| ಪಾಪು #4-19ಎ ಅಪ್ಸರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153823 Usha Ramesh - W/O: ಎ.ರಮೇಶ್ #11/6ಎ ಸೋಮೇಶ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154042 Veena - ವಿಶ್ವನಾಥ 1-287/1/5 ಓಂ ಶ್ರೀ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154058 Sharada - ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಮಠ ನಾರಾಯಣ ಕಾಂಪೌಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154210 Ashalatha - W/O: ದಿ ಎ ಕಮಲಾಕ್ಷ #4-61, ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155011 Meenakshi B M - W/O: ಸುಧಾಕರ್ ಎ 4-24ಎಫ್‌ 2 ಕೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155099 Devika - W/O: ಕೃಷ್ಣನ್ 3-95. ಸಿ- ದೇವಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155488 S.Krishnamma - ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಮ್‌ 11-101/1 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156217 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯೂಸುಫ್ #2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156255 Bhavya - D/O: ವಿಜಯ 11-134 ಎಫ್ ಎ ಜೆ ಎಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300156348 Revathi - ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ/ನ 2-142/ಎಮ್‌NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156950 Jayashree - S/O ಆನಂದ ಸಪಲ್ಯ 3-17ಎಫ್‌(2ಎ ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156968 Sandhya S - W/O: ಸುರೇಶ್ #3-98 ಇ ಕೊಲ್ಯ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156990 Mallika - W/O: ಯಶೋದರ.ಟಿ #2-69-ಸಿ1,ಮಯೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157860 KUSHALA - ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 3-72(2 ಬಿ) ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158020 Gangamma - ಈಶಪ್ಪ ಹರನಟ್ಟಿ 11-96 ಬಿ ಸಾರಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158434 Jayashree Kumari - D/O ಜನಾರ್ಧನ ಮೇಸ್ರಿ #1-262 ಕೃಷNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159046 SHOBHA R - W/O: ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 4-73 ಬಿ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159154 Yamuna - W/O ದಿ ಸಂಜೀವ #3-71(ಐ)1ಎ ಐಸಿರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300160020 Prashavanthi - W/O ಎಮ್ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ #3-71 ಹೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300160986 Sarika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ #4-48ಸಿ ಕೊಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161561 Sumithra P. Hegde - W/O: ದಿ ಪ್ರಬಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ #2-71 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300161671 Leelavathi - W/O: ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ #3-20ಎ ಮೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161710 SUJATHA - W/O: ಸುಧಾಕರ 11-111 ಎ (2) ಸಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161858 Mallika - D/O: ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ #2-52/ಸಿ(1) PHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202215000000016/05/2022
110300161862 Indira - S/O: ನಾರಾಯಣ ಗಟ್ಟಿ 1-121 ಎಫ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202220000000016/05/2022
110300161996 Amitha - W/O: ಸೋಮನಾಥ 3-103 ಎಫ್ ಕೊಲ್ಯ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300162008 Divya - W/O ದಾಮೋಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ #3-76(1) ಭPHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022---200000000-
110300162099 Shalini - ದಿನೇಶ 3-17ಎಸ್‌1ಸೀ ಕೇಶವ ನಿಲಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300162201 Sunitha - W/O: ಪ್ರವೀಣ್ #3-67 ಬಿ ಸುಪ್ರಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300162450 Laxmi - W/O: ಪುಷ್ಪರಾಜ್ #11-49ಬಿ ಸೋಮೇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162472 Bindu - W/O: ಲೇಟ್ ಸುಧಾಕರ #11-109ಎ(13ಎPHH(NK) / NCS------150000000-
110300162576 Anitha S - ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ 4-48 ಸಿ(1 ಎ 1),NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300163470 Baby - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾನಂದ #11-54 PHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202220000000017/05/2022
110300165337 Hemalatha - W/O: ಸತೀಶ್ #3-71ಎಚ್ (1ಸಿ) ಲೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110300166095 VINUTHA - W/O: ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅಚಾರ್ಯ ಟಿ 3-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166120 Prema A - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗೇಶ್ ಎಮ್ #11-15ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166133 Susheela Shetty - W/O: ಬಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ # 2-144(NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166507 Rathi - W/O: ಗೋಪಾಲ್ ಎಸ್‌ #3-135/ಬಿ4 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300166558 Teresa D Souza - ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಡಿ/ನ 11-88/7 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166926 Mariamma Biju - W/O ಬಿಜುಮೊನ್ ಆಂಟನಿ ಕೆ #11-101NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167514 Sandhya - W/O: ಜಗದೀಶ್ ಮಾರ್ ಲಾ 2-144 ಜೆಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167539 Jalajakshi - W/O ಸುಧಾಕರ ಉಳ್ಳಾಲ್ ೩-೧೨೮ಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167629 ಕಲ್ಯಾಣಿ - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ ಸಪಲ್ಯ #11-109ಎ(1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300167889 Nagarathna Shet - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಆರ್ ಜನಾರ್ಧನ ಶೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167916 Sunitha Y Shyam Prakash Bhat - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300167937 Padmavathi - ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ 2-94 ಬಿ ( ಎಫ್‌PHH(NK) / NCS------100000000-
110300167991 ಲೀಲಾವತಿ - ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ 11-127 ಬಿ(2 ಏ) PHH(NK) / NCS------200000000-
110300168025 ಮೋಹಿನಿ - W/O ಪುರಂದರ ೧೧-೧೧೧-ಎ-೩೧ ಸರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****851010/05/2022FPS****851010/05/202220000000010/05/2022
110300168516 Anitha - ದಯಾನಂದ ಮೆಂಡನ್ 3-73ಸಿ (2ಎ2) ಗುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168714 ಶ್ರೀದೇವಿ - W/O ವೇಣು ಗೋಪಾಲ #3-100/ಸಿ ಸರಸPHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202220000000017/05/2022
110300168736 Krishnaraja - S/O ಸುಂದರ # 3-148 ಬಿ(2ಎ) ಕನ್PHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/20225000000016/05/2022
110300168872 Roshamma Chacko - W/O: ಕೆ ಎಸ್ ಚಾಕ್ಕೊ #3-146(ಎಚ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300169194 Latha - W/O: ರಾಜು #2-71 ಎ (2) ಕುಂಪಲ PHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202215000000017/05/2022
110300169569 Harinakshi - W/O: ಆನಂದ #3-72(ಪಿ),ಶ್ರೀ ವಿಭ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300169628 Lilly Vegas - W/O: ದಿ|| ಸಾಬಿ ವೇಗಸ್ #3-106 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300169796 Varija - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ #3-72ಎಮ್(4),ವಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300170614 Shashikala - W/O: ಕಮಲಾಕ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ #4-05 ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****487211/05/2022FPS****487211/05/202220000000011/05/2022
110300170724 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #4PHH(NK) / NCSBiometric****851013/05/2022FPS****851013/05/202250000000013/05/2022
110300170907 Deepika N U. - W/O ನವೀನ ಡಿ #10-133ಡಿ ರಕ್ತೇಶPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172047 Pushpa - W/O: ಎಸ್ ರಾಮ #3-148(ಎ) ಕನೀರ್PHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202240000000017/05/2022
110300173277 Geetha - W/O: ಜಯಂತ ಗಟ್ಟಿ #11-113/ಜೀ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173279 Surekha S - W/O: ಶಾಜಿ ರಾಘವನ್ #11-109/ಎ/23PHH(NK) / NCS------150000000-
110300173475 HEMAVATHI - W/O: ಗಣೇಶ 11-111 ಎ (4 ) ಸಾರಸPHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202220000000016/05/2022
110300174184 GIRIJA - W/O: ವಸಂತ 5-54ಹೆಚ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022FPS****851018/05/202210000000018/05/2022
110300174501 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ #11-9 ಸೋಮೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022FPS****851018/05/202215000000018/05/2022
110300174794 Irene Coelho - W/O: ಡೇವಿಡ್ ಕೊವೆಲ್ಲೊ #11-127/PHH(NK) / NCS------250000000-
110300175721 Benny Baretto - D/O ದಿ. ದಿಯಾಗೊ ಬರೆಟೊ #11-114ಎPHH(NK) / NCSBiometric****446817/05/2022FPS****446817/05/20225000000017/05/2022
110300176247 Maimuna - W/O ಗುಲಾಮ್ ಮುಸ್ತಾಫ #2-71ಬೀ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176471 Sudha Suresh B - W/O ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಡಿ ನಂ-೩-೧೪೮ಎ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300176517 Shrimathi Meena - W/O ದಿ|| ಮುರುಗೇಶ್ #4-19ಸಿ(2ಎ)PHH(NK) / NCS------100000000-
110300176820 Meenakshi - W/O ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ೧೧-೧೨೨ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****367710/05/2022FPS****367710/05/202230000000010/05/2022
110300176884 Violet Flavy Dsouza - W/O: ಅಲೆಕ್ಸ್ ಐವನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300177171 Prema - S/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ #11-109ಎ(24) PHH(NK) / NCS------150000000-
110300177785 Dhanavanthi Vinod - W/O: ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ #2-110ಎಫ್(PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177964 Rekha - W/O: ರಾಜೇಶ್ #4-34ಎ-1 ಕೊಲ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300178010 Anupama - W/O ರವಿ ರಾಜ್ #3-17(ಇ10) ಕನೀರPHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022FPS****851018/05/202210000000018/05/2022
110300178132 JAYANTHI ANANDA - W/O: ಆನಂದ ಸಪಲ್ಯ 3-17/ಎಫ್-1 -PHH(NK) / NCS------200000000-
110300179073 Asha Nataraja - W/O: ಕೆ.ಎಸ್ ನಟರಾಜ #3-105ಡಿ /1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179824 Chandravathi - W/O ಮಾಧವ ಕೆ #2-145(87)4ಎ ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180424 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - W/O ಈಶ್ವರ ಎಸ್‌ 11-109 ಎ/19, ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300180642 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ ಆಚಾರ್ಯ - W/O ಕೆ ಎಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180991 Manjula - ಮಂಜುನಾಥ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 3-50 ಕನೀರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300181732 Ashalatha - W/O: ಧನಂಜಯ #3-72-(ಎಮ್)1-ಎ ಕಣPHH(NK) / NCS------200000000-
110300181735 Reetha R Shetty - W/O: ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #3-70 ಎಕ್ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300181960 Jayashree - W/O: ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ 11-70 ಕೃಷ್PHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022FPS****851018/05/202215000000018/05/2022
110300182095 Bhagyalakshmi T - W/O ರಮೇಶ ಕೆ #3-17 ಬಿ ಪಾರಿಜಾತ PHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022---150000000-
110300182124 Shalini - W/O: ದಿ|| ರಾಘವ 3-72ಕೆ ಕಣೀರತೋPHH(NK) / NCS------300000000-
110300182215 Suchithra - W/O: ರಾಜೇಶ್ ಜೆ. #3-17 ಇ(9) ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202220000000016/05/2022
110300182935 Mallika Raja Gatty - W/O: ಪಿ ರಾಜ ಗಟ್ಟಿ #4-52 ಎ ಚಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183191 Baby - W/O: ಸುಂದರ ಸಪಲ್ಯ #3-145 2ನೇ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300184054 Sumathi K - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕೆ #10-103ಎ,ಮೂಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184168 Bharathi - ನವೀನ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣ 3-72ಆರ್(3ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202215000000017/05/2022
110300184764 Susheela D - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ 3-17 ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300184883 Vanitha B M - ಮಹೇಶ್ ಬಿ ಆರ್ 4-15 ಜೆ/1 ಕೀರ್ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300184994 Shakunthala - ವೈ/ಓ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 3-89 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300185017 Thrishanth Kumar - ಡೋರ್ ನ 11-111(2ಎ) ಶಿವಂ ದ್ವಾರಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300185202 Ramya K - W/O ಲೋಕೇಶ್ ಪಿ ಜಿ #11-111ಎ(18ಎPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185705 Savithri Naveen - W/O ದಿ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ #11-31(1ಇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185793 Sharmila K - W/O ಸುಧಾಕರ ಕೆ 11-114, ದುರ್ಗಾಶPHH(NK) / NCS------100000000-
110300188173 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಮನೆನಂಬ್ರ:11-148ಡಿ(1ಎ) ಕೊಲ್ಯ ಜೋPHH(NK) / NCS------100000000-
110300194070 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ಮನೆನಂಬ್ರ:3-103ಜೆ(1ಎ)ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110300195098 ಭಾಸ್ಕರ - 3-69(ಕ್ಯೂ), ಕುಜುಮಗದ್ದೆ, ಕೊಲ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300196338 ಸುಲೋಚನಿ - ಮನೆ ನಂ 3-131(2A) 2ನೇ ಕೊಲ್ಯ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202225000000017/05/2022
110300197082 ನಾರಾಯಣ - 2-41 ,ಮಾಡೂರು ,ಕೋಟೆಕಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300197196 Vaijayanthi - ಮನೆನಂಬ್ರ:11-139 ಕೊಲ್ಯ,ಸೋಮೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300197333 ಜ್ಯೋತಿ - 11-111(ಎನ್) ದ್ವಾರಕ ನಗರ ಸಾರಸ್ವತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300197351 CELIN DSOUZA - ಡೋರ್ ನಂ.4-31(ಜೆ), ಗೋಡ್ಸ್ ಗ್ರೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300197695 ಸುಂದರ ಯು - 11-21(1) ಶಿವನಿಧಿ ಸೋಮೆಶ್ವರ ದ್ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300197702 Padmavathi - ಮನೆ ನಂ 2-124(1ಎ), ಸ್ಟೇನಿ ವೇಗಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300198633 Hemavathi - ಲೇಟ್ ಅಚ್ಚುತ ನಾಯಕ್ ಡೋರ್ ನಂ 2PHH(NK) / NCS------100000000-
110300202136 ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-282/1 ಅಡ್ಕಬೈಲ್ ಕೋಟೆಕಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300204308 Chandravathi K - 3-71E(2B)ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಿಲಯ ಕನೀರ್ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300204388 ರತ್ನಾಕರ್ ಎಸ್ - 2-142Y1A1 ಕ್ರಷ್ಣ ನಗರ 1ನೆ ಅಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300207362 Gunasagari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207364 Mamatha - W/O ಹರೀಶ್ ಆರ್ ಪಿ #3-77(1ಎ) ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300214834 ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಶೇಖ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 2-64/C(4),NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300214988 ರಮೇಶ್ ಪುತ್ರನ್‌ - 4-5(ಎಚ್) "ಪೂವಮ್ಮ ಕೃಫಾ" ಮಲಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300215481 ಬಿ ಗೋವರ್ಧನ ರಾವ್ - ಮನೆ ನಂ 11-88ಎ(1ಬಿ) ವಾಸುಕಿ ನಿಲಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300218461 ಜಯಶ್ರಿ - D.No:11-159/1A,"ಜನನಿ ನಿಲಯ",ಕೊಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300222566 ಯಸ್.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾವ್ - 2-32ಬಿ(6) ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಬಾರ್ದೆ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300227415 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಬಿ - 2-8(1) "ಶ್ರೀ" ಪಿಲಾರ್ ಸರಕಾರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300227610 Chithra R Naik - C/O ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಡೋರ್ ನ# 11/127(NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300228250 ಬಿ ಸುದರ್ಶನ - 11-127(ಬಿ)2 "ಮದನಶ್ರೀ" ಸಾರಸ್ವತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300228961 Mani - ರವೀಂದ್ರ 3-20/101 ಶ್ರೀನಂದ ಬಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300232075 ಪೂವಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ - 3-17E(8)1 ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕೃಪಾ ಕೊಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300234541 Revathi Gatty - 3-2ಎಚ್(1ಎ) ಕುಂಪಲ ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234552 Sowmya S - 4-35A ಓಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234553 ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ - 4-43 ಗುರಿಕಾರ ಮನೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬPHH(NK) / NCS------50000000-
110300234554 ವೇದಾವತಿ - 4-30(ಎ) ಮುಕಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234555 ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ - 3-25-I/2 ಕನೀರ್ ತೋಟ ಗುಡ್ಡೆ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202235000000016/05/2022
110300234556 ಪ್ರಮೀಳ - 4-23 ಮೂಕಾಂಭಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202220000000016/05/2022
110300234557 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - 2-145(45)ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ಕುಂಪಲ ಸೋಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234558 ಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ - 4-5(ಸಿ) ಪರ್ಯ ತ್ತೂರು ಭಂಡಾರ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234559 ಕುಸುಮ - 11-109ಎ/6 ಸಾರಸ್ವತ ಕೊಲನಿ ಸೋಮೆAAY(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022FPS****851018/05/202235000000018/05/2022
110300234560 DHANAVANTHI - 11-109ಎ(34ಎ) ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300234561 ಶ್ರೀಮತಿ.ಲತಾ - 3-90 ಫಕೀರ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ 1ನೇ ಕೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234749 DIPIKA - 2-154 ಮಾಡೂರು, ಕೋಟೆಕಾರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237397 ವಸಂತಿ - 3-67(ಎಫ್)2ಎ ಕೊಲ್ಯ ಕುಜುಮ ಗದ್ದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202210000000017/05/2022
110300237398 ಸುಜಾತ ದಿನಕರ್ - 3-70ಎಚ್ ಕೊಲ್ಯ ಕುಜುಮಗದ್ದೆPHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202210000000017/05/2022
110300237898 ನಯನ ಶೆಟ್ಟಿ - 3-17ಎ(2) ಪಂಚಮಿ' ಕನೀರ್ ತೋಟ ಕೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300237955 Usha - 11-47 ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300238063 ಗಂಗಾಧರ - 4-13ಎ ಪರ್ಯ ತ್ತೂರು ಮಲಯಾಲ ಕೋಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022FPS****851018/05/202215000000018/05/2022
110300238064 Sujatha - 3-70(ಆರ್)1 "ಗುರುಕೃಫಾ ನಿಲಯ" ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300238065 Akshaya - ಮನೆನಂಬ್ರ:3-70(ವೈ) ಕುಜುಮ ಗದ್ದೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300238066 ಲತಾ - 2-127(ಇ) "ಜನನಿ" ಚೇತನಾ ನಗರ ಕುಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300238067 Shakunthala - 3-25(ಎಫ್)2 ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿಲಯ" ಸುರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300238069 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - 3-71ಸಿ(1), ಲೋಕಯ್ಯ ಪಾಲ್ ಹೌಸ್, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300238070 Rajeevi - ಮನೆನಂಬ್ರ:3-98/ಎ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300238071 SAROJINI - 3-82(ಸಿ) "ಈಶ್ವರ ಕಂಪೌಂಡ್" ಕೊಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110300238072 ಪ್ರೇಮ - 11-113(ಎಲ್) "ಗುರುಕೃಫಾ" ಸಾರಸ್ವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300238073 ಪುಷ್ಪ - 11-109ಎ(27) ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿ ದ್ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300238074 ರೊಹಿದಾಸ್ - 11-111(ಕೆ)1 ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿ ದ್PHH(NK) / NCSBiometric****851017/05/2022FPS****851017/05/202220000000017/05/2022
110300238075 ಗೋಪಾಲಕ್ರಿಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ - 11-111ಎ /34 ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300238076 KIndira - 4-32(ಇ) "ದೇವಿಕೃಫಾ ನಿಲಯ" 2ನೇ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110300238077 ರಾಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - 4-31(ಬಿ) ರಮಾನಂದ ನಗರ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300238078 ಸತ್ಯವತಿ ಆಚಾರ್ಯ - 3-19(ಇ)7 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸದನ ರಮಾನಂದ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022FPS****851018/05/202215000000018/05/2022
110300238079 ಗಿರಿಜ - 11-111(ಎ)10 ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿ ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300238080 ಸುನಂದ - ಮನೆನಂಬ್ರ:11-111(ಎ)9ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300238081 ನಾಗವೇಣಿ - ಮ.ನಂ.11-111ಎ(33) ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300238082 PADMAVATHI - ಮ.ನಂ.2-144ಝಡ್14(ಜೆ), ಮೂರುಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****851014/05/2022FPS****851014/05/202220000000014/05/2022
110300238083 ಜಯಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆನಂಬ್ರ:2-142ಜಿ(2ಬಿ)ಕುಂಪಲ ಸೋಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300238084 ಪದ್ಮಾವತಿ - 2-144ಝಡ್(14ಎನ್) ಬಿಂದು ನಿಲಯ ಕುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300238085 Venkamma - 3-81(ಬಿ) ಈಶ್ವರ ನಿಲಯ 1ನೇ ಕೊಲ್ಯ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300238086 ಜಯಂತಿ - 3-147 ಕೊಲ್ಯ ಕನೀರುತೋಟ ಸೋಮೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300238087 ಯಶೋಧರ - 3-18ಬಿ ಕನೀರು ತೋಟ ಗುಡ್ಡ ಸೋಮೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300238089 ವೇದಾವತಿ - 3-72(ಎಮ್)3 ಕನೀರು ತೋಟ ಕಲ್ಲ ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022FPS****851018/05/202220000000018/05/2022
110300238090 ವಾಸುದೇವ ದೇವಾಡಿಗ - 3-69(ಎಚ್) ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಕುಂಪಲ ಸೋಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300238091 ಯಶೋಧ - ಮನೆನಂಬ್ರ:3-141(ಎ)ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------250000000-
110300238092 ಪದ್ಮಾವತಿ - 3-141ಬಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202215000000016/05/2022
110300238093 ವೇದಾವತಿ - 11-109ಎ(10ಎ) ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300238094 Mohini - W/O ಸುಂದರ #೩-೧೪೮ಬಿ ಕಣ್ಣೀರು PHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202225000000016/05/2022
110300238095 ಕೆ.ಉಮೇಶ - 11-111ಡಿ ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೊನಿ ಸೋಮೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****851016/05/2022FPS****851016/05/202220000000016/05/2022
110300238096 ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ - 4-31(ಎಚ್) ರಮಾ ನಂದ ನಗರ ಕೊಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110300238097 ವೆಂಕಪ್ಪ - 11-111ಎ(1) "ಪ್ರೇಮ ನಿವಾಸ" ಸಾರಸPHH(NK) / NCS------100000000-
110300238098 ಗಣೇಶ್ - 3-71(ಸಿ) ಕನೀರ್ ತೋಟ ಹೌಸ್ ಸೋಮೇಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300238099 ಈಶ್ವರ - 11-109ಎ(3) ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300238100 ಜಲಜಾಕ್ಷಿ - 11-109ಎ/4 ಸಾರಸ್ವತ ಕಾಲನಿ ಸೋಮPHH(NK) / NCSBiometric****851018/05/2022---300000000-
110300238101 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ - ಮನೆನಂಬ್ರ 2-101 2ನೇ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶPHH(NK) / NCS------150000000-
110300238102 Padmavathi - 3-146ಬಿ/3 ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೋಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300238103 ಸುಮತಿ - ಮನೆನಂಬ್ರ:3-103 ಇ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300238104 ಪುಷ್ಪ - 3-70ಆರ್(3)ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಕುಂಪಲ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****851011/05/2022FPS****851011/05/202220000000011/05/2022
110300238105 Bhavani - 4-32(ಎ) "ಬಂಗೇರ ಹೌಸ್" ಕೊಲ್ಯ PHH(NK) / NCS------350000