REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200156906 Sakina - C/O ಅಬುಬಕ್ಕರ್ #2-73/6 ಉಮೈಬಾ PHH(NK) / NCS------450000000-
110300151070 Prathibha Rai B K - W/O ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೆ # 4-48-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151709 Bharathi Shetty - W/O: ಮನೋಹರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ #20-64/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152500 Shashikala - ಜೇ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2/269/1, ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152528 Jyothi - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ #3-100 ಶಾಂತಿ ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152959 Subhashini N Shetty - S/O: ದಿವಂಗತ ಜರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #2-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152989 Mary Premi Fernandes - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ #1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153096 Shyamala A Shetty - ಬಿ ಎಮ್‌ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153213 Zeenath - ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರಿಫ್ 3-786 ಅದ್ಯರ್ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153981 Gladys Pulkeria Moras - ಲೇಟ್ ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154194 Pathunhi - W/O: ದಿ|| ಇದಿನಬ್ಬ #1-17 ವಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300154508 Renuka - W/O ಎಮ್‌ ಮಹದೇವ 1-231/1 ಆಶೀರ್ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154521 Ida D'Souza - W/O: ವಲೆರಿಯನ್ ಡಿ'ಸೋಜ #3-41 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300155020 Naseema Hussain M - ಹುಸೈನ್ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ 2-73/11 ಸುಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155027 Seetha - W/O ಲೇಟ್ ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ # 1-129NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155048 Nebisa - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #2-147 ಅಡ್ಯಾರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300155178 Ratnavathi.A - ಸೀತಾರಾಮ ಮನೆ ನಂ 1-115-1 ಶ್ರೀ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155341 Veena - ಆರ್ ಯಶವಂಥ ನಾಯ್ಕ ಹೌಸ್ ನ 2-322/NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300155494 Shobhitha Shetty - D/O ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ #2-50(34) NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300155959 Mamatha Alva - S/O: ದಿ .ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವ #2-22,ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300156536 Arifa - ಮುಶ್ತಾಕ್ ಮಹಮ್ಮದ್ 1-179/1 ಕಾರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156565 Malini - ಅಶೋಕ್ 2-316/2 ಅಶ್ವಿಠ ನಿಲಯ ಅದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156975 Laxmi - W/O: ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ #3-29/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158015 Fathima - W/O: ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿ #3-188 ವಳಚPHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202210000000013/05/2022
110300158366 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 3-158/6 ವಾಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022---200000000-
110300159255 Sainaz - W/O: ಸಿರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ #3-193 ಅಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300160562 Mamthaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಕೈಸ್ #4-1PHH(NK) / NCSBiometric****790811/05/2022FPS****790811/05/202245000000011/05/2022
110300160574 Pushppa - S/O: ದಿ. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ #2-86 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****790812/05/2022FPS****790812/05/202220000000012/05/2022
110300160588 Gireja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ #3-108/10 ನPHH(NK) / NCSBiometric****089111/05/2022FPS****089111/05/20225000000011/05/2022
110300160592 Anitha Lydia Dsouza - W/O ವಿನ್‌ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಸಾನ್ ಕೇ ಡಿ ಸPHH(NK) / NCS------50000000-
110300160609 Chandravathi - W/O: ದಿ|| ಕಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202215000000013/05/2022
110300162030 Maimuna - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #3-237, ಅಡ್ಯಾರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300162056 Monthy Miranda - W/O: ದಿವಂಗತ ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ ಮಿರಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****790812/05/2022FPS****790812/05/202210000000012/05/2022
110300164927 Yasmin - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #3-68 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202225000000013/05/2022
110300164950 ಅಗ್ನೆಸ್ ಡಿ''ಸೋಜ - W/O: ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ #4-222/1PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202220000000018/05/2022
110300164957 Sumathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಸುಬ್ಬPHH(NK) / NCSBiometric****790814/05/2022FPS****790814/05/202215000000014/05/2022
110300164958 Semeema Banu - ಮಹಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ 1-21 ವಾಳಾಚಿಲ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300164969 Kamalkshi - W/O: ಉಮೇಶ್ #3-70 ಅಡ್ಯಾರ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202215000000016/05/2022
110300164972 Mohini - W/O: ಪೂವಪ್ಪ #3-26(6), ಪ್ರಶಾಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
110300165010 Kamala - W/O: ದೇವಪ್ಪ ದಾಸ್ #3-121, ಕೊಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300165057 Zohara - ಅಬ್ಬಾಸ್ ಡೋರ್ ನ 3-172 ವಾಳಾಚಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202215000000016/05/2022
110300165072 Zeenath - ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನೆ ನಂ 4-251/2 ಶ್ರೀನPHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202230000000013/05/2022
110300165073 Prema - ಸತೀಶ್ 2-296/2 ಅಡ್ಯಾರ್ ಬನತಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300165112 ಪ್ರಭಾಲತ - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ #1-117 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300165115 Hemavathy - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ದೋಗ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರPHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202225000000014/05/2022
110300165176 Tejavathi K - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಕೆ ಸಿ #3NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300165722 Nagaveni - W/O: ಅನಂದ್ ಎ #3-72,ಅಡ್ಯಾರ್ ಮೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165844 Varija P - ರಘುರಾಮ ಡೋರ್ ನ 1-129/3 ಅದ್ಯರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165912 Sahira Banu - W/O: ಎಮ್ ಅಬ್ದಲ್ಲಾ #1-3,ಅಡ್ಯಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166833 Sumalatha S. Kambli - S/O: ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿ. ಕಂಬಳಿ #1-26NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167170 Roseline D Sa - W/O ಜೇಮ್ಸ್ ಡೇಸ #3-367/1, ಒಲಿವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167818 Sujatha S - D/O: ಭವಾನಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ # 3-56, PHH(NK) / NCS------100000000-
110300167971 Hazara - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ 1-22/1, PHH(NK) / NCS------50000000-
110300168262 Amina - W/O: ವಿ.ಹೆಚ್. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #1-5 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168355 Shameeda Saleem - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ 2-73/3 ಅಡ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168856 Durga Damodhar - W/O: ದಾಮೋದರ್ ಜಟ್ಟಿಪಳ್ಳ # 2-39NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300170967 Mamatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧೀರ್ ಪೂಜಾರಿ #2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300171130 ಗೀತಾ - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ # 2-134 ಅಡ್ಯಾರPHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022---250000000-
110300171162 Aisha Noora - ಬೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ 2-167/4 ಬ್ಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202225000000013/05/2022
110300171376 Maimuna - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #3-240 ವಳPHH(NK) / NCS------400000000-
110300171913 Zeenath - ಅಬ್ದುಲ್ಲ 1-19 ವಾಳಾಚಿಲ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300172519 Fathimath Zohara - ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಜಕ್ ಡೋರ್ ನ 1-216 ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300173478 Shameena Banu Shakeena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ #PHH(NK) / NCSBiometric****935917/05/2022FPS****935917/05/202220000000017/05/2022
110300173614 ರಂಶೀನ ಬಾನು - ಹಸನ್ ಸಾಹೇಬ್ 3-186 ಅದ್ಯರ್ ವಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022---250000000-
110300173755 Zahida - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ #2-192 ಅಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174972 ಮೈಮುನ - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #3-741 ಅಡ್ಯಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202215000000013/05/2022
110300175193 Nebisa - S/O: ಹುಸೈನಬ್ಬ #1-31 ಆಡ್ಯಾರ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300175268 Avvamma - ಯಾಕೂಬ್ ಡೋರ್ ನ 3-170 ಅದ್ಯರ್ ವPHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202235000000017/05/2022
110300175496 Shambhavi C Samani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಮಾನಿ ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300175514 Maimuna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹPHH(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022---250000000-
110300176408 Naseema - ಈಲಿಯಾಸ್ 3-233 ಕಾಣಗುಡ್ಡೆ ಅದ್PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202225000000018/05/2022
110300176711 Aisamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನಬ್ಬ #3-200 ವಳPHH(NK) / NCSBiometric****089111/05/2022FPS****089111/05/202215000000011/05/2022
110300176996 Pathunhi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾದು ಬ್ಯಾರಿ #1-41NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300177152 Mumtaz - ಏ ಕೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 3-172 ವಾಳಾಚಿಲ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300177782 Isamma Husainabba - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೈನಬ್ಬ ಕರ್ಮಾರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178172 Ameena - W/O: ವಿ.ಹೆಚ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-24 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300178212 Aisamma - S/O: ದಿ ಹುಸೈನಬ್ಬ #1-135/1ಎ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178214 Nebisa - S/O: ದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #2-79PHH(NK) / NCS------350000000-
110300178277 Sumaya - W/O: ಎಮ್ ಪಿ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ #3/16PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202220000000018/05/2022
110300178353 Aisamma - W/O: ಅಹಮ್ಮದ್ #2-46,ಝೀನತ್ ಮಂಜಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178368 Nasira Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಡೋರ್ ನ 2-73/1PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202220000000018/05/2022
110300178666 ಕಲ್ಯಾಣಿ - W/O: ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #3-57/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178743 ಲಲಿತ - W/O ಧರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ೩-೨೧೮ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178833 Janette Juliana Pinto - W/O: ಹೆರಿ ಫೀಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ #3-3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178889 ಆಯಿಷ ಬಾನು - ವಿ ಏಚ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 3-19PHH(NK) / NCS------250000000-
110300180590 Jayashree Ravindra Shetty - W/O ರವಿಂದ್ರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ #2-317 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181028 Jameela - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮೀರ್ #4-414/2 ವಳಚPHH(NK) / NCSBiometric****790812/05/2022FPS****790812/05/202230000000012/05/2022
110300181030 Alimamma - S/O: ದಿ. ಶೇಕಬ್ #3-159/1 ವಳಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202225000000014/05/2022
110300181040 Ramlath - W/O ಹಸನಬ್ಬ #2-79/4, ಅಡ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181153 Zareena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನಬ್ಬ #3PHH(NK) / NCS------100000000-
110300181155 Asmath - W/O: ರಫೀಕ್ ವಿ #1-9, ಅಡ್ಯಾರ್ ವPHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202225000000013/05/2022
110300181525 Rehana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #3/65 ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181558 Shobha R Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ರಘುನಾಥNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181727 Hazara Banu - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿಯಬ್ #3-81(1),PHH(NK) / NCS------300000000-
110300182352 Fathimath Zohara - W/O ರಿಯಾಝ್ # 2-73/19 ಅಡ್ಯಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300182413 Maimuna - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #2-27 ಅಡ್ಯಾರ್ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300182960 Samshad - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಝ್ವಾನ್ ಉಝ್ಮಾನ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183059 Vedavathi - W/O: ದಿ|| ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ #1-18AAY(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202235000000016/05/2022
110300183141 Rajiya .M S.Shiakh - ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಶೈಕ್ ಡೋರ್ ನ 2-2PHH(NK) / NCS------200000000-
110300183144 Zeenath - W/O: ಮೂಸ ಕುಂಹಿ #3-164/2, ತೋಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300183180 Asmeena - ಮಾಜೀದ್ ಡೋರ್ ನ 1-17 ವಾಳಾಚಿಲ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300183310 Swayamprabha - W/O ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ # 1-55/PHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202220000000017/05/2022
110300183339 Ramlath - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ # 2-23-1 PHH(NK) / NCS------500000000-
110300183607 Vasanthi J Shetty - ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184137 Ajiramma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #3-182 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300184160 Rukiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ # 3-174/1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300184200 Jainabi - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #3-159/9NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184283 Gulabi - W/O ನಾಗೇಶ #2-269 ನಡಿಗುತ್ತು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184402 Monthi D Souza - W/O: ದಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ #3-14PHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/20225000000017/05/2022
110300184763 Mariyamma - ಮಹಮ್ಮದ್ ಡೋರ್ ನ 3-165 ಅದ್ಯರ್ PHH(NK) / NCS------500000000-
110300184900 Jainabu - W/O: ವಿ ಎಚ್ ಯಾಕೂಬ್ #3/81-1, ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184970 B Aysha - ವೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಡೋರ್ ನ 1-4 PHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202225000000014/05/2022
110300185317 Sathyabhama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ #3-52NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185405 Jyothi - S/O: ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಡಿ ಸೋಜ # 3-320PHH(NK) / NCS------100000000-
110300185888 Shamsunisa Majeed - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #1-124/1 PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202215000000018/05/2022
110300186262 Bushra - ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ 2-73/8 1ನೇ ಫ್ಲೋರPHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202215000000018/05/2022
110300186263 Zubaida - D/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #2-25, ಎPHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202220000000014/05/2022
110300186502 Saramma - W/O: ಕೆ.ಉಮರಬ್ಬ #2-44 ಅಡ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202235000000018/05/2022
110300186508 Ramakku - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #2-2PHH(NK) / NCSBiometric****089111/05/2022FPS****089111/05/202230000000011/05/2022
110300186511 Sakeena Banu - W/O: ಬಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ #2-163 ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186522 Hajira - W/O ಎಸ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್ 1-23, ಅಡ್ಯಾರPHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202230000000013/05/2022
110300186607 Samshad Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಡೋರ್ ನ 3-136/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186647 Gulabi - ಲೇಟ್ ಪೂವಪ್ಪ ಕೊತ್ಟರಿ ಡೋರ್ ನ 2-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186714 Zuvairiya - S/O: ಸುಲೈಮಾನ್ #3-111ಎ ಮಂಗಳPHH(NK) / NCSBiometric****790815/05/2022FPS****790815/05/202220000000015/05/2022
110300189359 Mariyamma - W/O: ಬಿ.ಹಸನಬ್ಬ #2-51/1 ಅಡ್AAY(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202235000000016/05/2022
110300192264 Yamuna - C/O ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 2-229/1, ಡ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202230000000017/05/2022
110300194392 ಆತೀಕ್ ಕೆ - ಬಿನ್ ದಿ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202235000000016/05/2022
110300195973 ಪವಿತ್ರ - ಡೋರ್ ನಂ.2-307/1 ಧೃತಿ ನಿಲಯ ,ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300203708 ರಮೇಶ್ ಬಿ - ಬಿನ್ ದಿ.ಐತ್ತಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300203747 ಬಿ ಹಾಜಿರಾ - ಕೋಂ.1-209, ಕರ್ಮಾರ್ ಮನೆ, ಮಸೀದಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300207384 Vijayalakshmi A - ಬಿನ್ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಸಪಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300211989 ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ - ಡೋರ್ ನಂ. 2-320/5, ಅನುಗ್ರಹ, ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300220799 ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಎನ್ - ಮನೆ ನಂ 1-207 ಹವಿಷಾ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300226419 Nirmala S - W/O ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ 3-47/1 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300228711 ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಲಾಲ್ - ಬಿನ್ ದಿ.ಅಂಗರ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300228778 ಸುಧಾಕರ ರೈ ಎಂ - ಬಿನ್ ದಿ.ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಮನೆ ನಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300234923 ವಾಮಯ್ಯ - ಬಿನ್ ದಿ.ಚೀಂಕು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-PHH(NK) / NCS------100000000-
110300234924 smt rajeshvari - ಕೋಂ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCS------50000000-
110300234925 ಶಾಂಭವಿ - ಕೋಂ ದಿ.ಹರೀಶ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :2-28AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234926 JANAKI - ಕೋಂ ದಿ.ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/20225000000014/05/2022
110300234927 ವಿಠಲ - ಬಿನ್ ದಿ. ಬಾಬು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ - 1-PHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202210000000013/05/2022
110300234928 ಅಲಿಮಮ್ಮ - ಕೋಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಮನೆ ನಂ : 1-22,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234929 ಮುತ್ತು - ಕೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-2AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234930 ತುಳಸಿ - ಬಿನ್ ಶಿವಾನಂದ, ಮನೆ ನಂ : 3-878,AAY(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202235000000016/05/2022
110300234931 Bhavani - ಕೋಂ ದಿ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/20225000000017/05/2022
110300234932 ಲತಾ - ಕೋಂ ದಿ. ಈಶ್ವರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-AAY(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202235000000016/05/2022
110300234933 ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜ - ಕೋಂ ದಿ. ಮಹಾಬಲ, ಮನೆ ನಂ : 3-107PHH(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202210000000016/05/2022
110300234934 ಸುಶೀಲ - ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-63AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234935 radha - ಕೋಂ ದಿ.ರಾಮ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-757AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234936 BHAGI - ಕೋಂ ದಿ.ರಾಘವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-24PHH(NK) / NCSBiometric****089111/05/2022FPS****089111/05/20225000000011/05/2022
110300234937 Nirmala - W/O: ನಾರಾಯಣ #3-93 ಅಡ್ಯಾರ್ AAY(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202235000000016/05/2022
110300234938 Bhagyalakshmi - C/O ಪ್ರಕಾಶ್ #3-90 ಅಡ್ಯಾರು ಮೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300239293 GIRIJA - ಬಿನ್ ದಿ.ಕಿಂಞಣ್ಣ ಆಳ್ವ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202230000000017/05/2022
110300239294 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ - ಕೋಂ ದಿ. ಪೂವಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239295 ವಿಶ್ವನಾಥ - S/O ದಿ.ಕೂಸ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202220000000013/05/2022
110300239296 Leelavathi - ಬಿನ್ ದಿ. ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239297 ಮಹಮ್ಮದ್ - ಬಿನ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : AAY(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202235000000014/05/2022
110300239298 ಆಲಿಯಮ್ಮ - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :AAY(NK) / NCS------350000000-
110300239299 Aisamma - ಕೋಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-1PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202240000000018/05/2022
110300239300 ಹಾಜರಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ.ಜುಬೈರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-PHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202230000000013/05/2022
110300239301 ಅಬ್ಡುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - ಬಿನ್ ದಿ. ಇದಿನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂ : 1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300239302 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮವತಿ - ಕೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-2PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202215000000018/05/2022
110300239303 Chanchala - W/O: ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ #2-209, ಕೆಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300239304 Rayana - D/O: ಮಹಮ್ಮದ್ #1-32, ವಳಚ್ಚಿಲ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300239305 Masooda - ಕೋಂ ಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 1-36,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239307 ಭಾಸ್ಕರ ಅಮೀನ - ಬಿನ್ ದಿ. ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202230000000017/05/2022
110300239308 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ ಸರೋಜಿನಿ, ಮನೆ ನಂ : 1-162, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239309 ಸೀತಾರಾಮ - ಬಿನ್ ದಿ.ಗುರುವ ಸಪಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202215000000018/05/2022
110300239310 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಬಿನ್ ದಿ. ಪುತ್ತುಮೋನು ಬ್ಯಾರಿ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022---300000000-
110300239311 ಜುಬೈದಾ - ಕೋಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239312 ಅಫ್ಸ - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202225000000018/05/2022
110300239313 ಅಮೀನಾ - ಬಿನ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCS------350000000-
110300239314 ದುಲ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜ - ಕೋಂ ಸಲ್ವದೋರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239315 ಅತೀಜಮ್ಮ - ಕೋಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-1PHH(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202235000000016/05/2022
110300239316 ಅತೀಜಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202235000000017/05/2022
110300239317 Zubaida - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ #1-AAY(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202235000000013/05/2022
110300239318 ನೆಬಿಸಾ - ಕೋಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-9PHH(NK) / NCS------300000000-
110300239319 Kairunnisa - ಬಿನ್ ದಿ.ಸಾಯಿಬ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300239320 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಕೋಂ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239321 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022---250000000-
110300239322 Baby - S/O ದಿ.ಐತ್ತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239323 ಮಮ್ತಾಜ್ - ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್, ಮನೆ ನಂ :PHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202225000000014/05/2022
110300239324 Hasmath - W/O: ವಿ ಉಮರಬ್ಬ #3-200 ಅಡ್ಯಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239325 ಅಬ್ದುಲ್ ರಫಿಕ್ - ಬಿನ್ ದಿ.ಇದ್ದಿನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202225000000018/05/2022
110300239326 ಖತೀಜಮ್ಮ - ಕೋಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಜೆ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239327 ಅಬ್ಡುಲ್ ಖಾದರ್ - ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239328 ಪ್ಲೇವಿ ಡಿ ಸೋಜ - ಕೋಂ ದಿ. ಪಿಯೂಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239329 ಯಮುನಾ - ಕೋಂ ದಿ.ಚಂದು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202215000000014/05/2022
110300239330 ಹಾಜರ - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202220000000014/05/2022
110300239331 Mohini - ಬಿನ್ ದಿ.ಜಾರಪ್ಪ ಸಪಲಿಗ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****089116/05/2022FPS****089116/05/202225000000016/05/2022
110300239332 Kamala - 2-226 ಕೆಮ್ಮುಂಜುರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239333 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202215000000017/05/2022
110300239334 ಶಂಭು ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ಕೋಂ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300239335 Nishma - ಕೋಂ ಮೊಯಿದಿನ್, ಮನೆ ನಂ : 1-204,PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022---200000000-
110300239336 ನಾಗವೇಣಿ - ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300239338 ದೇವಕಿ - ದೇವಕಿ ಕೋಂ ದಿ.ಕೇಶವ ದಾಸಯ್ಯ ಕಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239339 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಕೋಂ ದಿ.ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239340 Thanuja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಅನಂದ ಬಂಗೇರ #PHH(NK) / NCS------100000000-
110300239341 Khathijamma - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ #2-160 ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202235000000017/05/2022
110300239343 ಹಾಮಿದ್ .ಎ - ಬಿನ್ ಬಡುವ ಬ್ಯಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :AAY(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202235000000013/05/2022
110300239344 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 1-62,PHH(NK) / NCS------400000000-
110300239345 ಪಾತುಂಞ - ಕೋಂ ಹುಸೈನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-1PHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202225000000018/05/2022
110300239346 ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಬಿನ್ ಮಿಂಗಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239347 Beefathimma - W/O: ಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #1-184 ಅಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202225000000013/05/2022
110300239348 Lakshmi - W/O: ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ #1-59 PHH(NK) / NCSBiometric****089111/05/2022FPS****089111/05/202225000000011/05/2022
110300239349 ರಾಜೀವಿ - ಕೋಂ ಮುದರ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCSBiometric****089113/05/2022FPS****089113/05/202220000000013/05/2022
110300239350 ನಾಗೇಶ್ - ಕೋಂ ದಿ.ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಮನ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239351 ಕಮಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ತಿ - ಕೋಂ ದಿ.ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202235000000017/05/2022
110300239353 ಜೈನಾಬಿ - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇಲಿಯಾಸ್, ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300239388 Padmavathi - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ #1-239/4,ಶ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239389 Malathi S Shetty - ಬಿನ್ ದಿ. ಅಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300242006 ಎ.ಸುಧಾಕರ ಅಚಾರ್ಯ - ಬಿನ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300242007 ಗ್ರೇಸಿ ಡಿಸೋಜ - ಕೋಂ ದಿ.ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300248931 Revathi - ಕೋಂ ದೇವಪ್ಪ ದಾಸಯ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202230000000017/05/2022
110300248932 Susheela - ಕೋಂ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202220000000017/05/2022
110300248933 ಮೋಹನ - ಬಿನ್ ದಿ.ಬೋಗ್ರ ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-AAY(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202235000000017/05/2022
110300248934 ಪದ್ಮನಾಭ - ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCS------200000000-
110300248935 ಐರಿನ್‌ ವಾಸ್ - ಕೋಂ ದಿ.ಸಂತಾನ್ ವಾಸ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300248936 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಬಿನ್ ದೂಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202225000000018/05/2022
110300248937 Harinakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೀನ್ ರಾಜ್ 2-121 ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202225000000017/05/2022
110300248938 ರಾಘವ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - ಕೋಂ ಈಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300248939 ವಿಕ್ಟರ್ ಸಲ್ದಾನ - ಬಿನ್ ಜಾಕೋಬ್ ಸಲ್ದಾನ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****089109/05/2022FPS****089109/05/202215000000009/05/2022
110300248940 ಸುಂದರಿ - ಕೋಂ ದಿ.ಜಯರಾಮ ಕುಲಾಲ್, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300248941 ಕಮಲ - ಕೋಂ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2PHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202210000000014/05/2022
110300248942 ಯಶೋಧರ - ಬಿನ್ ದಿ. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****089117/05/2022FPS****089117/05/202235000000017/05/2022
110300248943 Meenakshi - W/O: ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #1-111 PHH(NK) / NCSBiometric****089114/05/2022FPS****089114/05/202230000000014/05/2022
110300248944 ರವೀಂಧ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****089118/05/2022FPS****089118/05/202215000000018/05/2022
110300248945 ಯಮುನಾ - ಕೋಂ ದಿ.ತ