REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300156306 Marina Fernandes - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಂಟೊನಿ ಫೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159228 RESHMA - 1-67 ಬೊಲ್ಲೆಂಕಿಣಿ ಮಲ್ಲೂರು ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300159554 Nafisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಎಸ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****381410/05/2022FPS****381410/05/202225000000010/05/2022
110300159763 B PATHUMMA - 3-146 ದೆಮ್ಮಲೆ ಓಣಿ ಮನೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCS------650000000-
110300159787 Zohara - 2-108 ಬೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300159943 Semima - 2-167 ಮಲ್ಲೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300168657 NEBISA - W/O ಸುಲೈಮಾನ್ ಡೋರ್ ನ 1-303 ಬದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300168668 Rahimath - D/O: ರಹಮತ್ ಅಲಿ #1-333 ಬದ್ರಿಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110300168704 Mamthaz - C/O ಗಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ 1-27PHH(NK) / NCS------250000000-
110300168708 SALMA BANU - 2-29 ಪಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300168709 UMAI BANU - 2-29 ಪಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300168741 ZEENATH - ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ ಮಲPHH(NK) / NCS------300000000-
110300168893 AMMATH - 2-48 ಗಟ್ ನ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300168895 AMEENA - ಯಂ ಸಿ ಹುಸ್ಸೈನ್ 2-39 ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300168926 Zohara - 2-30 ಪಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300168937 SAFIYA - 2-29 ಪಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169164 MAIMUNA - 2-21 ಪಲ್ಲಿಬೆಟ್ಟು ಅ0ಚೆ ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/20225000000014/05/2022
110300169193 Athika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅತಿಕ #2-2PHH(NK) / NCS------150000000-
110300169201 KAVITHA - 2-156 ಗಟ್ನ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202215000000014/05/2022
110300169247 SANJEEVI - W/O: ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ #1-188 ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169254 SHUBHA SHETTY - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300169314 A Riyam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #2PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300169390 Ramlath - 2-30 ಪಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300169541 ಜಮೀಲ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಂಝ #2-40PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300169672 HASEENA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಂ.ಎ.ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300170233 Ramlath - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171285 Mufida - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರ್ ನಡುಮನೆ 1-82 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171996 Flarine - S/O: ಸ್ಟೆಪನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವ # 1-322PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300171998 Jamila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್ ಉಮರ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172000 APSAT - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ #1-241/ಬಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172009 Ayisath Kubra - 3-58 ದೆಮ್ಮಲೆ ತಾಲೋಂಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300172018 Padmini - W/O ಲೋಕಯ ಪೂಜಾರಿ #2-14/ಎ ಕುಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300172027 Jameela - 2-34 ಪಲ್ಲಿಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300172033 MAIMUNA - 2-29 ಪಲ್ಲಿಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172057 AVVAMMA - 2-110 ಮಲ್ಲೂರು ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172061 Celine Shalet Fernandes - W/O ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172062 Bhavani - S/O ಗಣೇಶ 2-164 ಪಟೇಲ್ಬಾಗ್ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172077 Anitha Telies - 1-275 ಪೆರ್ಮೈ ಚರ್ಚ್ ನ ಬಳಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300172105 Herold Stany Tauro - S/O: ದಿ. ಲಿಯೋ ತೌವ್ರೊ #1-324, PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/20225000000018/05/2022
110300172144 Misriya - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ 3-1(ಬಿ) ದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172147 Shakunthala - ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ 3-114 ಕಾಳಿಕಾಂಬ PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300172161 Zeenath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172189 ZEENATH - 1-88 ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172197 ASIYAMMA - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 1-37 ಉದ್ದಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172263 JAMEELA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ 1PHH(NK) / NCS------300000000-
110300172287 Ramani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ #1-296/ಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172311 Lolashi A Moolya - ಅನಂದ 3-96 ತೋಟದಬೈಲು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300172354 MARIYAMMA - #2-89 ಮಲ್ಲೂರು ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202265000000014/05/2022
110300172367 Zubeda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಶೀರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300172383 ATHIJAMMA - ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ ಮಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172395 Sekina - ಜುನುಸ್ ಕಾಸಿಂ ಲೊರು 1-295, ಬದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300172398 Raziya Banu - W/O: ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ #1-207/ಎ ಬದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172447 FATHIMATH ZOHARA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫಾತಿಮತ್ ಜೊPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202210000000014/05/2022
110300172617 Dulcin Braggs - 1-340 ಮಲ್ಲೂರು ಬಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172707 Dulaika - 2-47 ಕಲ್ಲಪಾಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172935 APPI - 2-18 ಗಟನ್ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300172940 Shanaz - ಆಸೀಫ್ 2-38/ ಏ ಕುಂಪನ್ ಹೌಸ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300173207 Maimuna - 1189 ಬದ್ರಿಯ ನಗರ, ಕುಟಿನ್ಹೋ ಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300173275 ZOHARA - 2-80 ಹಲಸಿನಡಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300173337 DULAIKA - 2-153 ಮಲ್ಲೂರು ಕಿನ್ನಿಮೇರೆ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300173404 Bifathumma - S/O ಗುಲಾಮ್ ಬ್ಯಾರಿ #2-114 ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173424 Bee Fathumma - 1-277 ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300173546 Shahida Banu - D/O ಎಮ್‌ ಜಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ #2-114 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300173919 Shabana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹ್ಮದ್ ಆಶೀಫ್ ಬ್ಲಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174355 FATHIMA - 1-283 ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202215000000014/05/2022
110300174362 FAMIDA BEGUM - 1-317 ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300174370 SAINAZ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಿಯಾಝ್ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300174639 Thasrima - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ 2-94 ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300175017 SELIKA - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ #2-3 ಕುಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300175038 Vahid - 1-136 ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲೂರು ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300175074 ZAREENA - 1-147 ಅಕ್ಕರೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300175149 BHAVANI MULYA - 2-19 ಗಟನ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300176199 AMINAMMA - 3-119 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮಲ್ಲೂರು ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202210000000014/05/2022
110300176246 Ramlath - S/O: ಟಿ ಆದಮ್ #1-78 ಬದ್ರಯ ನಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300176432 Juvairiya - 1-53 ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲೂರು ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176694 DEVAKI - 1-150 ಕಿನ್ನಿ ಕಟ್ಟ ಮನೆ ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300176988 Khairunnissa - 2-114 ಪಟೇಲ್ ಬಾಗ್ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202210000000018/05/2022
110300177190 NEBISAMMA - 2-36 ಕುಲತ್ತಡಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202240000000014/05/2022
110300177281 AVVAMMA - 2-62 ಫಲ್ಗುಣಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300177334 Sanufar - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ # 1-223 ಬದ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300177335 Shamshad Banu - 2-171 ಕಲ್ಲ ಪಾಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300177396 Mumthaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300178049 Shahida - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಂತಿಯಾಜ್ 1-215 ಬದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300178393 SIFAYYA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನಬ್ಬ #1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300178895 Ameenamma - W/O: ಹುಸ್ಸೈನಬ್ಬ #1-124/3 ಬದ್PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300178896 Bushra - ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ 1-332 ಬದ್ರೀಯ ನPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202215000000014/05/2022
110300178902 ರಝೀಯ - ಅಬ್ಬಾಸ್ 1-258 ಬದ್ರಯ್ಯ ನಾಗರ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300180906 Zeenath Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 1-158/ಡಿ ಬದ್ರೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181890 Kousar Banu - W/O ಅಶ್ರಫ್ ಎ 3-58 ತಾಲೋಂಟು ದೆಮPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202210000000018/05/2022
110300182255 Ramlath - ಅಹಮದ್ ಬಶೀರ್ ಬಾವಾ ಮನೆ ನಂ 2-176PHH(NK) / NCS------100000000-
110300184100 Ayishathul Busra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಕೆರೀಂ ಡೋರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202215000000014/05/2022
110300184103 AVVAMMA - 1-278 ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300184106 Linda Pinto - W/O: ಡೆನಿಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ #1-158/ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184217 Mary Monteiro - W/O: ರೋಸರಿಯೋ ಮೊಂತೆರೊ #1-240/ಎPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300184445 Reshma Benita D Souza - W/O ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ #1-296/ಎ ಬದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300184709 THAYIRA - 1-101 ಉದ್ದ ಬೇಟ್ಟು ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300184860 GIRIJA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸು ಕುಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300184918 Ramlath - ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಅಹ್ಮದ್ 1-158/1 ಬದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202215000000014/05/2022
110300185196 M H Zeenath - 2-29 ಪಲ್ಲಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300185217 Zareena Banu - 1-2 78 ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು ಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202210000000014/05/2022
110300185254 Ramlath - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #1-329/2PHH(NK) / NCS------200000000-
110300185324 Kashmir D Souza - S/O ಸೈಮನ್ ಡಿ ಸೋಜ #1-280 ಬದ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185591 Reshma Banu - W/O ಬಿ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 3-84/PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300185637 RESHMA - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-128/ಬಿ ಬೊಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300185643 Sajeeda - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮುಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185652 KHATHIJA - W/O ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ #1-221 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300185866 Ayisha - W/O ಮಲ್ಲೂರು ಮಹಮ್ಮದ್ #2-26 ಪಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300185956 MUMTHAZ BEGAM - ಡಿ/ಓ ಹೈದರಾಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300186131 Rahmath - W/O ಜಿ ಎಮ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ # 2-124/AAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300186868 Jameela - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾಕೂಬ್ ಬ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300187002 DULAIKHA - 1-67 ಬೊಲ್ಲೆಂಕಿಣಿ ಮಲ್ಲೂರು ಅPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202210000000014/05/2022
110300187023 Mariyam Pouziya - S/O ಎಂ ಯು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ 1-174 ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300199370 ಶಕಿಲ - ಮನೆ ನಂ 3-28/ಎ, ಮರಾಠಿ ಕೋಡಿ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------200000000-
110300234962 Jainabu - #2-190 ಮಲ್ಲೂರು ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಠಾಪ್ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300234963 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - #1-254 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300234964 ದುಲೈಕ - #1-310 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300234965 RAJEEVI - #3-9 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234966 ಭೀಪಾತುಮ - ಕೋಂ ಜಿ.ಎಸ್.ಅನ್ವರ್ #1-257 ಬದ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234967 ಅಬ್ದುಲ್ಲ - #2-65 ಕಲ್ಕಾರ್ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300234968 ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ - #1-91/1 ಕಿನ್ನಿ ಕಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟು ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300234969 SHANTA - ಕೋಂ ದಿ|ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ #2-54 ಕAAY(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300234970 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ #2-123/1 ಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234971 ಸುಂದರಿ ಆಚಾರಿ - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ #1-229 ಬದ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234972 Janamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300234973 zubaida - #2-182 ಕೋಂ ಶೇಕುಂಙ ನೇಜಾರ್ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300234974 Rathi - ರತಿ ಕೋಂ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 2-168AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234975 ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಂ ದಿ| ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ #1-8 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300234976 ಯಮುನಾ - ಕೋಂ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #1-13 ಮಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300234977 ಭುಜಂಗ - #1-33 ಮಲ್ಲೂರು ಕಾನ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202215000000014/05/2022
110300234978 ಕ್ಯೆರುನಿಸಾ - #1-103 ಮುಳಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300234979 MAIMUN - ಕೋಂ ದಿ/ ಹಮೀದ್ ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234980 ರಜಾಕ್ - ಬಿನ್ ದಿ|ಹಸನಬ್ಬ #2-137 ಕಿನ್ನಿAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300234981 ಪದ್ಮಾವತಿ - #3-76 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300237460 avamma - #2-181 ನೇಜಾರು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300237461 ಅಮಿತಾ - #1-15/1 ಮಲ್ಲೂರು ಪರಾರಿ ಮನೆ ಮಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300237462 ರೇವತಿ - ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಪುರುಷ #3-79 ದೆಮ್ಮಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300239391 DULAIKA - #1-235 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂಎPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239392 Abdul Lateef Ismali - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ #2-74 ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202230000000018/05/2022
110300239393 ಎಂ ಎ ಸುಲೈಮಾನ್ - ಬಿನ್ ದಿ|ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #2-60AAY(NK) / NCS------350000000-
110300239394 ಮೈಮುನ - #2-61 ಬಿನ್ ದಿ/ ಗುಲಾಂ ಬ್ಯಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300239396 MARIYAMMA - #2-208, ಮಲ್ಲೂರು ಮನೆ, ಮಲ್ಲೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239397 JANET D SOUZA - #1-23 ಪರಾರಿ ಬರ್ಕೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300239398 ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವ - #1-291 ಪೆರ್ಮಯ್ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಬದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239399 Zubida - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ದೆಮ್ಮಲೆ #PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239400 ಇಸುಬು ಬ್ಯಾರಿ - #2-201 ಕಿನ್ನಿಮೇರು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/20225000000014/05/2022
110300239401 ತಾಯಿರಾ - #1-261 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300239402 ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ - #1-63 ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300239403 ಜೈನುದ್ದೀನ್ - #1-266 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300239404 ಅಮೀನಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ|ಬಿ.ಕೆ.ಕುಂಞಿಮೋನು #2-100AAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300239405 ಎಂ. ಎ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ರಹಿಮಾನ್ - ಬಿನ್ ದಿ|ಆಲಿಬ್ಯಾರಿ #2-97 ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239406 Bipathumma - #1-320 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239407 ಶಾಂತ ರಾಮ ರೈ - #1-116 ಮಲ್ಲೂರು ಕಜೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300239408 ಪ್ರೇಮಲತ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಂ ದಿ|ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ #1-118/APHH(NK) / NCS------100000000-
110300239409 Athijamma - #2-67 ಬಿನ್ ಗುಲಾಂ ಬ್ಯಾರಿ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202230000000018/05/2022
110300239410 ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಕ್ - # 1-273 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300239411 Jubaida - #1-259 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239412 ಮಮ್ತಜ್ - #1-267 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300239413 HAJIRA - #1-53 ಮಲ್ಲೂರು ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300239414 .ಎ.ಕೆ.ಉಸ್ಮಾನ್ - #1-166 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239415 ಯಂ.ಡಿ.ಹಮೀದ್ - #2-101 ಮಲ್ಲೂರು ದೊಂಪ್ಪ ಮನೆ ಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202210000000014/05/2022
110300239416 ಯು.ಅಬ್ಡುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್‌ - #1-64 ಮಲ್ಲೂರು ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300239418 Jubaida - ಜುಬೈದಾ ಕೋಂ ಎ.ಎಂ. ಬಶೀರ್ 1-180PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239419 ಎಂ.ಪಿ.ಇದಿನಬ್ಬ - ಬಿನ್ ದಿ|ಶೇಕಬ್ಬ #2-111 ಮಲ್ಲೂರು AAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300239420 Mariyamma - ಕೋಂ ಡಿ.ಅಹಮ್ಮದ್ #1-146 ಬದ್ರಿಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300239421 BIPATHUMMA - #1-100 ಮುಳಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239422 ಆಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ - #1-223 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300239423 Ameenamma - #1-224 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300239424 ಬಿ.ಯಾಕುಬು - #1-217 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239425 BI FATHUMMA - 1-177 ಬೊಲ್ಲೆಂಕಿಣಿ ಮಲ್ಲೂರು AAY(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300239426 ಯಂ ಕೆ ಇದಿನಬ್ಬ - #2-200 ಮಲ್ಲೂರು ಕೊಡಿಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300239427 ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ - #1-222 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300239428 VAHIDA BANU - ಬಿನ್ ದಿ| ಎಸ್.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #1-237AAY(NK) / NCS------350000000-
110300239429 jainabu yane unja molam - #1-137 ಬೊಲ್ಲಂಕಿನಿ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239430 SUMAYA - #3-105 ಮಲ್ಲೂರು ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300239431 Khathijamma - ಬಿನ್ ದಿ|ಹಾಜಿ ಬ್ಯಾರಿ #3-106 ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239432 ಆದಂ - ಬಿನ್ ದಿ| ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕುಂಞ #2-55,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239433 ರುಕಿಯ - #3-131 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲುರು ಅPHH(NK) / NCS------300000000-
110300239434 Thahira Banu - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಎಮ್‌ ಹೈದರ್ ಡಿ-ನಂ 3-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239435 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - ಬಿನ್ ದಿ|ಬಾವು ಬ್ಯಾರಿ #2-195 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300239436 ಮೈಮುನಾ - ಬಿನ್ ದಿ|ಹುಸೈನ್ #3-132 ದೆಮ್ಮಲAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300241818 Zohara - #1-136 ಬೊಲ್ಲಂಕಿನಿ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300241819 ASMA - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಗೌಸ್ #1-332 ಬದ್ರಿಯPHH(NK) / NCS------400000000-
110300242013 Shakira Banu D H - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹೀರ್ #1-147 PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300248709 Rajiya - ಕೋಂ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 1-2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300249368 KASTURI - ಬಿನ್ ದಿ|ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #3-160PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300249369 ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ| ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ #3-17 ಮಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300249370 ಉಮನಾಥ - ಬಿನ್ ದಿ|ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #3-13 PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300249371 ಪುರುಷೋತ್ತಮ - ಬಿನ್ ದಿ|ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ #3-20 ಕಂಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202210000000014/05/2022
110300249372 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ #3-26 ಮರಾಠPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300249373 ಪಾತುಂಞಿ - #2-174 ಪಟೇಲ್ ಬಾಗ್ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300249374 ಅಬ್ಡುಲ್ ಹಮೀದ್ - ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ #2-170 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300249375 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ|ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #2-176 PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300249376 Sampavathi - #2-180 ದಿ / ಕೋಂ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202210000000014/05/2022
110300249377 ATHIJAMMA - 2-185 ಮಲ್ಲೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249378 ಎಮ್ ಪಿ ಹೈದರ್ - #2-187 ಮಲ್ಲೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮಲAAY(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300249379 JAMEELA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಲೈಮಾನ್ 2-186 ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300249380 ಪ್ರೇಮ - ಕೋಂ ದಿ|ಜಯ ಪುರುಷ #3-80 ದೆಮ್ಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300249381 RUKMINI - ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಪುರುಷ #3-78, ದೆಮ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249383 ದುಲೈಖ - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ #1-270 ಬದ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249384 Maimuna - 1-314 ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300249385 ಸೌಧ - #1-271 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300249386 ಆಯೂಬು - #1-260 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300249387 ಎಂ ಇಕ್ಬಾಲ್ - #1-262 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249388 JAINABU - ಬಿನ್ ದಿ|ಹುಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿ #1-172 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300249389 ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ - #1-184 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249390 ಎಂ ಇ ಮಹಮ್ಮದ್ - #1-124 ಬೊಲ್ಲಂಕಿಣಿ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249392 RUBINA - #1-279 ಬಿನ್ ಶೇಕಬ್ಬ ಬದ್ರಿಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300249393 Jamila - # 1-160 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300249394 Samshunnisa - s/o ಹಸನಬ್ಬ #1-150 ಬದ್ರಿಯನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202230000000018/05/2022
110300249395 RUKIYA - #1-173 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300249396 YASHAVANTHI - #1-153 ಮಲ್ಲೂರು ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249397 ಅಶ್ರಫ್ - ಬಿನ್ ದಿ|ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಬದ್ರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249398 PUSHPA MOOLYADI - ಬಿನ್ ಬೇಬಿ ಕುಲಾಲ್ #3-161 ದೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202230000000018/05/2022
110300249399 ಅಬ್ಡುಲ್ ರಜಾಕ್ - ಬಿನ್ ದಿ|ಮೊಯಿದ್ದೀನ್ ಬ್ಯಾರಿ #1-1PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202230000000018/05/2022
110300249400 ಮೋಹಿನಿ - #1-288 ಬಿನ್ ನೊಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300249401 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - #1-88 ಕಿನ್ನಿಕಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300249402 ಸುಶೀಲ - #1-84 ಕಿನ್ನಿಕಟ್ಟ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202260000000018/05/2022
110300249403 ಯು ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ - #1-35 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCS------400000000-
110300249404 JANAKI - #1-90 ಕಿನ್ನಿಕಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300249405 Fathima Johara - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಕ್ಬರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300249406 AYSAMMA - #1-99 ನಡುಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ ಮತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300249407 ಮಹಮ್ಮದ್ ಯಾಕುಬ್ ಎಂ - ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #1-98 ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300249408 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - #1-102/1 ಮುಳಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249409 ಕೇಶವ - ಬಿನ್ ದಿ|ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ #1-191/B PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249410 ವಿಮಲ - #1-289 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300249411 AMEENAMMA - #1-161 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202230000000018/05/2022
110300249412 Nebisa - #1-155 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ, ಮಲ್ಲೂAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300249413 ರುಕಿಯ - #1-157 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202230000000018/05/2022
110300249414 ಉಮ್ಮರಬ್ಬ - #1-159 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300249415 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ #1-250 ಬದ್ರಿಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300249416 ರಮಣಿ - #1-154 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202210000000018/05/2022
110300249417 VASANTHI - #1-289 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300249418 ಉಸ್ಮಾನ್ - #1-50 ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300249419 ZEENATH - #1-49 ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಆಪಿಸ್ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300249420 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - #3-24 ಮಲ್ಲೂರು ಕಂಜಿಲಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202215000000018/05/2022
110300249421 LAKSHMI - 3-12 ಮಲ್ಲೂರು ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300249422 ದಿವಕರ - #3-18 ಕಂಜಿಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300249423 ಯಾದವ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ|ರುಕ್ಕಯ ಪೂಜಾರಿ #3-32 AAY(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300249424 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ|ರುಕ್ಕಯ ಪೂಜಾರಿ #3-30 ತPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300249426 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - #2-189 ಮಲ್ಲೂರು ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಮಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249427 ಎಂ ಮಹಮ್ಮದ್ - ಬಿನ್ ಶೇಕುಂಞ ಬ್ಯಾರಿ #2-112 ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249428 YAMUNA - ಬಿನ್ ದಿ|ದೂಮ ಮೂಲ್ಯ #2-44 ಮಲ್ಲೂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249429 ಶೋಭಾ - ಕೋಂ ದಿ|ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #2-50 ನೇAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249430 ಕೈರುನ್ನೀಸ - #2-99 ಸನಬಿಲ್ ಮಂಜಿಲ್ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300249431 ರಾಮ ಮೂಲ್ಯ - #2-51 ಬಿನ್ ದಿ/ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300249432 ಹಾಜಿರಮ್ಮ - #2-49 ಕೋಂ ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರುಕ್ ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249433 ಜೈನಾಬ್ - #1-301 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300249434 ಯಶವಂತ - #1-5 ಬರ್ಕೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202215000000014/05/2022
110300249435 Gracy Philomenai Veigas - # 1- 23 ಗುಡ್ಡ ಮುಗೇರು ಮನೆ ಮಲ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300249436 ನಾಗೇಶ - #1-26 ಗುಡ್ದಮುಗೇಗ್ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249437 ಹೆಲನ್ ಡಿಸೋಜ - ಬಿನ್ ದಿ|ತೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜ #1-25 ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202210000000018/05/2022
110300249438 ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - #1-28 ಪೊನ್ನೆದಡಿ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300249439 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - #1-30 ಮಲ್ಲೂರು ಕಾನ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300249440 SUNDARI - ಬಿನ್ ದಿ|ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ #1-29 ಪೊನPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300249441 ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ - #1-27 ಪೊನ್ನೆದಡಿ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------400000000-
110300249442 ಭುಜಂಗ ಪೂಜಾರಿ - #1-18 ಪರಾರಿ ಧಿಡ್ಡು ಮನೆ ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300249443 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - #3-149 ದೆಮ್ಮಾಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300249444 HARINAKSHI - # 3-150 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300249445 HARINAKSHI - ಕೋಂ ದಿ|ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ #3-14 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300249446 ದಿನಕರ - ಬಿನ್ ದಿ|ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ #2-53 AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249447 GULABI - 2-91 ಮಲ್ಲೂರು ನೇಜಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249448 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ|ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ #2-158 PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202230000000014/05/2022
110300249449 PUSHPA - ಬಿನ್ ದಿ|ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ #2-157 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300249450 ರತ್ನ - ಬಿನ್ ದಿ|ಸೀತು ಪೂಜಾರ್ತಿ #1-6 ಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300249451 JAYANTHI - 3-26 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮಲ್ಲೂರು ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300249452 LEELAVATHI - ಕೋಂ ಬೋಜ ಪೂಜಾರಿ #3-50 ದೆಮ್ಮಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202235000000014/05/2022
110300249453 ಗಂಗಾಧರ ಆಚಾರ್ಯ - ಬಿನ್ ದಿ| ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ #3-7PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300249454 CHITHRAKSHI - W/O ಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ #1-109 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249455 SARASWATHI - #2-143 ದೋಟದಬೈಲು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249456 Janaki - #1-9 ಬರ್ಕೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202210000000018/05/2022
110300249457 KUSUMA - ಬಿನ್ ದಿ.ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ #2-145/A ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300249458 ಸುರೇಶ ಬಿ - #1-187 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249459 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - W/O ವಾಮಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ #1-195 ಬದ್AAY(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202235000000018/05/2022
110300249460 UMAIRATH - #1-239 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202220000000018/05/2022
110300249461 ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ - #1-251 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202215000000014/05/2022
110300249462 ಹರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - #3-154 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249463 ಲತೀಫ - #1-264/1 ಕೋಂ ದಿ/ ಯಾಕುಬ್ ದೆಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249464 ಬಿ ಎಚ್ ಐಸಮ್ಮ - #3-130 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249465 ರಮ್ಲತ್ - #3-128 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300249466 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - #3-2 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚPHH(NK) / NCS------400000000-
110300249467 MEENAKSHI - #1- 189 ಬದ್ರಿಯನಗರ ಮಲ್ಲೂರು ಪೋಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249468 Sarvani - W/O ಯೋಗೀಶ್ ಬೆಳ್ಚಡ #ಬ್ಲಾಕ್ ನಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249469 ದಾಮೋದರ ಆಚಾರ್ಯ - #3-75 ದೆಮ್ಮಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****372518/05/2022FPS****372518/05/202225000000018/05/2022
110300249470 ದೇವಕಿ ಡಿ ಅಡಪ - #2-125 ಮಲ್ಲೂರು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249471 ರೇವತಿ - #3-148 ಕೋಂ ದಿ/ ರಾಮ ಮೂಲ್ಯ ದೆಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300249472 Sesamma - #2-145 ದೋಟದಬೈಲು ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರು PHH(NK) / NCS------400000000-
110300249473 ರೈಮತ್ - #1-177 ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249474 ಯಮುನಾ - #3-47 ದೆಮ್ಮಲೆ ತಾಲೊಂಟು ಮನೆ ಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202220000000014/05/2022
110300249475 Julekha - ಬಿನ್ ಶೇಕಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ #1-56 ಉದ್ದAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249476 VIMALA - ಬಿನ್ ವಿಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ #3-30 ಮಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****372514/05/2022FPS****372514/05/202225000000014/05/2022
110300249477 KARMIN DISOUZA - ಕೋಂ ದಿ|ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ #1-282 ಬದPHH(NK) / NCS------50000000-