REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100122027 Priya D V - ಎಸ್ /ಓ ಮೊಂಟ ಗೌಡ 3-339/3 ಅಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110200187783 Alston Prashanth Fernandes - ಎಸ/ಓ ಪ್ಲಾವಿಯಾ ಕೃಪಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110200192806 Koses Lasrado - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಆಂತೋನಿ ಡಿ''ಸೋಜ #PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202215000000017/05/2022
110300152570 Shakunthala Bhat - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಎಸ್ #2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152932 Rekha Ganesh Rao - ಗಣೇಶ ರಾವ್ 3-431 ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153030 Thereza Moras - W/O ಇತೂರಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ #೪-೧೮೮/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153135 Dolly Veera Cutinha - W/O ಲಾನ್ಸಿ ಮಾಕ್ಸಿಂ ಕುಟ್ಟಿನ್ಹಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153870 Renney Pereira - W/O: ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಿರೇರ #4-32NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154389 Agnes D'Souza - W/O: ಬೆರ್ನಾಡ್ ಡಿ'ಸೋಜ #4-82, ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154395 Cicilia Vas - W/O: ಫೆಡ್ರಿಕ್ ವಾಸ್ # 3-321 ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300154891 Asma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಶಬೀರ್ #3-734/6NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300154913 Rojina Pereira - S/O: ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್ #3/807, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154950 Usha D'Souza - W/O: ಹಿಲರಿ ಡಿ'ಸೋಜ #3-269/2, ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300154964 Jacintha D'Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ರಾಜ ಡಿ'ಸೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155083 Wilma Flora D'Silva - S/O: ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸಿಲ್ವ #16-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155084 Hilda Dsilva - W/O: ಸಿಲ್ವಸ್ಟರ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ #16-NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300156302 Veronica Rodrigues - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಡೇವಿಡ್ ಲೀಯೊ ರೋಡ್ರಿಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158542 Juliana Tauro - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೊಸೆಫ್ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------50000000-
110300159902 Nalini B - W/O ರಾಘವ #4-129/2 ತಪ್ಪೇ ಪದವು PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202215000000014/05/2022
110300160569 V Ameena - W/O: ಇ ನಿಸಾರ್ #4-168, ನವಜ್ಯೋPHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202220000000016/05/2022
110300160571 Chetana Raju Naik - ರಾಜು ಸುಬ್ರಾಯ್ ನಾಯ್ಕ ಅದ್ಯರ್ ಪದPHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202220000000017/05/2022
110300160586 Dhanavanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ್ ಎನ್ ಕರ್ಕೇರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300160892 ಶೈಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜ # 3PHH(NK) / NCS------300000000-
110300160999 Sunitha Shanthi D''Souza - W/O: ಮಾಕ್ಷಿಂ ರೆಬೆಲ್ಲೋ #4-322/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161133 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ #3-5NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300162026 Sumangala - W/O: ಸುಧಾಕರ #3-337, ಅಡ್ಯಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300162605 Therese Joyce D Souza - W/O ಪೀಟರ್ ಡಿ ಸೋಜ 3-819 ಅಡ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300164596 Nagesh - S/O: ದಿ|| ಭೋಜ #3-380,"ಲಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300164978 Devaki - ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ 3-573/1 ಅಡ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300165004 Leena D Silva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೊಸೆಫ್ ಫೂರ್ಟಾಡೊ #PHH(NK) / NCS------250000000-
110300165049 Maya Marina Rego - W/O: ಆಂತೋನಿ ಡಿ'ಸೋಜ # 3/464 ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
110300165067 Dilshad - ಶಮೀರ್ 4-226 ಅರಕುಲ ವಾಳಾಚಿಲ ಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****790810/05/2022FPS****790810/05/202220000000010/05/2022
110300165107 Jayanthi Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ #3-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300166712 Mary Machado - W/O: ಡೇನಿಸ್ ಮಚಾದೊ #4-351,ಮಚಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166749 Irine Rebello - W/O: ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ #4-344NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167133 ಶಶಿಕಲ - S/O: ದಿ|| ಸಂಜೀವ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300167135 Sylvia Priya Miranda - W/O: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಸ್ಸಿ ಸಲ್ಡಾನ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167156 John Martis - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300167641 ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಲೀನಾ ಡಿ39ಮೆಲ್ಲೊ - W/O ಪೌಲ್ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ # 3-775 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202215000000017/05/2022
110300168772 Violet Saldanha - ಡಾಮಿನಿಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸಳಡಾನ್ಹ ಡೋರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300169933 Beepathumma - ಲೇಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 3-743 ಅಡ್ಯಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202230000000013/05/2022
110300171968 Irene D Souza - W/O ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ #4-134 ನವ ಜ್NPHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202210000000014/05/2022
110300172007 Vijayalakshmi - W/O: ದಿ. ಕೆ.ವಿ. ಸುನೀಲ್ #4-250PHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202210000000013/05/2022
110300172090 Sharmila Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಶ್ #4-82(2), PHH(NK) / NCS------150000000-
110300172158 Fathima - ಇಸುಬು 3-744 ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಅಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300174309 ಲೀನಾ ಡಿ39ಸೋಜ - ಲೇಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ವೇಗಾಸ್ ಡೋರ್ ನ 4-2PHH(NK) / NCS------350000000-
110300174850 Nathalia Vas - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರ್ಟಿನ್ ವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300177386 Maria Molly Dsouza - ವಿಜಯ್ ಡೋರ್ ನ 4-60 ವಾಳಾಚಿಲ ಪದPHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202215000000013/05/2022
110300178317 Nebisa - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ # 3-692 ಅPHH(NK) / NCS------450000000-
110300179031 Celine Noronha - ಆರ್ಮಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181008 Leelavathi - W/O: ದೇವರಾಜ #3-372/1 ಅಡ್ಯಾರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300181161 Chithravathi - W/O: ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ #3-372/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300181180 Ameenamma - W/O: ದಿ|| ಎ ಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ # 3-PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202220000000014/05/2022
110300181379 Irien Dsouza - W/O ಜೋನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜ #4-141NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181887 Pramila - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಒ ರವೀಂದ್ರ 3-754/2 ಅಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300181897 Mamthaz - W/O: ಯಾಕೂಬ್ #3-752 ಅಡ್ಯಾರ್ ಪPHH(NK) / NCS------300000000-
110300182153 Johara - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #3-745/1 ಅಡ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110300182575 Mary Agatha Saldanha - ಜೊವಲ್ ಮರಿಯಂ ಪೆರಿಎರಾ 4-362/1 ಷNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184044 Harinakshi - ಗೋಪಾಲ ಬೆಲ್ಚಡ 3-751 ಅಡ್ಯಾರ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202215000000014/05/2022
110300184450 K Rajeshwari - W/O: ಸುಧಾಕರ # 3-850/1 ಲೀಲಾವತಿPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202210000000018/05/2022
110300184789 Meenakshi - W/O: ಲತೀಶ್ #3-755/1,ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300184854 Cicilia Sipari - ಮರ್ಸಲ್ ಸಿಪಾರಿ 4-122 ನವಜ್ಯೋತಿPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202225000000018/05/2022
110300184875 Rosy Saldanha - W/O: ಡೇನಿಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ # 5-124 PHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202215000000013/05/2022
110300184927 Sefiya - W/O: ಹೈದರ್ #3-456-1 ಅಡ್ಯಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202245000000013/05/2022
110300185826 Zulaika - W/O: ಟಿ.ಕೆ. ಆದಂ #3-369 ಅದ್ಯರPHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202225000000017/05/2022
110300185843 Shalini - W/O ಬಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ #3-445 ಶ್ರೀ ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300185845 Ayisha - W/O: ಹುಸೈನಬ್ಬ #4-204/1 ಅರ್ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202230000000013/05/2022
110300186649 Christine Baptist - W/O ಡೆವಿಡ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ #4-37PHH(NK) / NCS------100000000-
110300186716 Laveena Maria Crasta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300186782 Evelyn Lobo - D/O ಜೆರೋಂ ಲೋಬೊ #4-82 ಹೋಲೀ ಮೇರPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202210000000018/05/2022
110300186956 Cynthia Pereira - W/O ಆಲೋಶಿಯಸ್ ಪಿರೇರಾ #೪- ೭೭, PHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202215000000018/05/2022
110300188621 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - W/O ದಿ.ಶಿವರಾಮ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3PHH(NK) / NCS------100000000-
110300232282 ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ - ಎನ್ ಆರ್ ಜಿ 1-81/1, ಸೆಲ್ವ ಕಾಟೇಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300234921 ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೊ - ಬಿನ್ ದಿ ಕಾಮೀಲ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಮನೆ ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234922 ಫ್ರಾಂಕಿ ಲೋಬೋ - ಬಿನ್ ಪೀಟರ್ ಲೋಬೋ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : AAY(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202235000000017/05/2022
110300234939 ಯಮುನಾ - ಕೋಂ ಜನಾರ್ಧನ, ಮನೆ ನಂ : 3-415, AAY(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202235000000016/05/2022
110300234940 ಭವಾನಿ - ಕೋಂ ಹರಿದಾಸ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-881AAY(NK) / NCSBiometric****475212/05/2022FPS****475212/05/202235000000012/05/2022
110300234941 ಕೋಟಿ ಮುಖಾರಿ - ಬಿನ್ ಬೋಗ್ರ ಮುಖಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234942 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ. ಶಂಕರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234943 ಸುಮತಿ - ಕೋಂ ಕುಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-272AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234944 ಶ್ರೀಮತಿ ಸನ್ನು - ಕೋಂ ದಿ ಬಾಬು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-87AAY(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202235000000017/05/2022
110300234945 ನಾಗಮ್ಮ - ಬಿನ್ ದಿ. ತಾಬು, ಮನೆ ನಂ : 3-392AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234946 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಕೋಂ ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234947 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಕೋಂ ದಿ. ಕುಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂ : 3-40AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234948 Seethu - D/O: ದಿ|| ರಾಮ # 3-141 ಅಡ್ಯಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300234949 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಂ ದೇವದಾಸ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-662AAY(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202235000000017/05/2022
110300234950 ಸೀತಮ್ಮ - ಕೋಂ ದಿ ಐತ್ತಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234951 ವಸಂತಿ - ಕೋಂ ದಿ.ಅಂಗಾರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234952 ಮಿನಾಕ್ಸಿ - W/O ಸತ್ಯವಾನ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-6AAY(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202235000000017/05/2022
110300234953 ಸೀತ - ಕೋಂ ಮಾಧವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-790, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234954 ಸುರೇಖಾ - ಕೋಂ ಕೆ.ಆನಂದ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-6AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234955 Durga - ಕೋಂ ದಿ. ಮೋಹನ, ಮನೆ ನಂ : 3-592,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234956 ಉಮೇಶ - ಬಿನ್ ದಿ.ಗಂಗಯ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : AAY(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202235000000017/05/2022
110300234957 Mohini - W/O: ಪ್ರೇಮನಾಥ #3-628 ಅಡ್ಯಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202210000000018/05/2022
110300234958 ಗೀತಾ - ಕೋಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-PHH(NK) / NCS------100000000-
110300234959 ಸುನೀತ - ಕೋಂ ದಿ. ಈಶ್ವರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-6AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234960 ಬೇಬಿ - ಕೋಂ ರಮೇಶ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-821,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300234961 ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ್ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ್, ಮನೆ ನಂಬ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300239291 ರುಕಿಯಾ - ಬಿನ್ ಹಾಮದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 4-226NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239292 ಸತೀಶ್‌ - ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ ರಾಮ ಬಲ್ಯಾಯ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
110300239354 ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ್ - ಬಿನ್ ದಿ. ಪಕೀರಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239355 ಬಬಿತ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ - ಕೋಂ ಅಂತೋನಿ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202220000000014/05/2022
110300239356 ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ - ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಬಿನ್ ದಿ.PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239357 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239358 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239359 ರೇವತಿ - ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಡ, ಮನೆ ನಂ : PHH(NK) / NCS------100000000-
110300239360 ಎಲಿಜಾ ಡಿ ಸೋಜ - ಕೋಂ ದಿ.ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300239361 ಜೋಹರ - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202215000000018/05/2022
110300239362 ವಾರಿಜ - ಕೋಂ ದಿ.ಜಯ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239363 ಸರಿತ - ಕೋಂ ದಯಾನಂದ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :3-852, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300239364 ಮೇರಿ ವೇಗಸ್ - ಕೋಂ ಇನಾಸ್ ವೇಗಸ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202225000000018/05/2022
110300239365 ಸಮಂಗಲ - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-288PHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202220000000018/05/2022
110300239366 Anandi - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-4PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022---300000000-
110300239367 Ivy Prathibha D Souza - ಕೋಂ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300239368 Jayanthi Naik - ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239369 Lethishiya Dsouza - D/O ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------50000000-
110300239370 ರೊಕಿ ರೇಗೊ - ಬಿನ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ರೇಗೋ, ಮನೆ ನಂ : PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239371 ಪ್ರೇಮ - ಕೋಂ ಜನಾರ್ಧನ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 2-85NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239372 ಅಮಿತ - ಕೋಂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239373 ಲೋಕೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ - ಬಿನ್ ಅರಸ ಕಿರೋಡಿಯನ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202220000000017/05/2022
110300239374 ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿ ಸೋಜ - ಕೋಂ ದಿ. ರೊಜಾರಿಯೋ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300239375 ಎಲೀಜ ಡಿ ಸೋಜ - ಕೋಂ ದಿ.ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202230000000017/05/2022
110300239376 Roshni DSouza - W/O: ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ.ಸೋಜ #3-814 ಲಿಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239377 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-87PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202210000000017/05/2022
110300239378 ಸಂಶುದ್ದಿನ್ - ಬಿನ್ ಬಾವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-706, PHH(NK) / NCS------300000000-
110300239379 Magdaline Monteiro - ಕೋಂ ದಿ.ಗ್ರೆಗೋರಿ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239381 ಕಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಂ ದಿ. ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂ :PHH(NK) / NCS------100000000-
110300239382 ಲಲಿತಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ ರೋಹಿತಾಶ್ವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239383 Zuleka - W/O: ಎಮ್ ಕೆ ಸುಲೈಮಾನ್ #3-699 AAY(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202235000000018/05/2022
110300239384 ಮೈಮುನ - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300239385 ತೆರೆಸಾ ಪಿಂಟೊ - D/O ಆಂಜೆಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300239386 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202220000000014/05/2022
110300239387 ಗೋಕುಲ್‌ ದಾಸ್ ಬಂಗೇರ - ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಬೆಳ್ಚಾಡ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239390 Lucy Dsouza - ಕೋಂ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241894 ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೆಲ್ಮಾ - ಕೋಂ ಎಸ್.ಎಸ್ ಸಲೀಂ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300242008 ರೈಮಂಡ್ ಪಿರೇರಾ - ಬಿನ್ ಇಸಾಕ್ ಪಿರೇರಾ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022---150000000-
110300242009 R SAROJA - ಕೋಂ ನರೇಂದ್ರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-28PHH(NK) / NCS------50000000-
110300242010 ಪ್ಲೋಸಿ ಟೆಲ್ಲಿಸಾ - D/O ದಿ.ಮೇರಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300242011 Savithri - W/O ರತ್ನಾಕರ #೩-೫೫೪ ಅಡ್ಯಾರ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300242012 ವಾಲ್ಟರ್ ಮೊಂತೆರೊ - ಬಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202220000000016/05/2022
110300242307 Anil Prakash D Souza - #3-340 ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಹೌಸ್ ಅಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/20225000000016/05/2022
110300248908 Celine Crasta - ಕೋಂ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮನೆ ನಂ :PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022---200000000-
110300248909 Gledis Lobo - ಕೋಂ ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೋ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 4PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202210000000016/05/2022
110300248910 ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜ - ಕೋಂ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202220000000018/05/2022
110300248911 ಫಿಲೊಮಿನ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಕೋಂ ಎಡ್ವಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202215000000014/05/2022
110300248912 Safiya - ಬಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------350000000-
110300248913 ಪೂವಪ್ಪ ಪೊಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300248914 Alice Dsouza - ಕೋಂ ದಿ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300248915 MONICA LOBO - ಕೋಂ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುಲಾಸೊ, ಮನೆ ನಂಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300248916 Nebisa - ಬಿನ್ ಹಮ್ಮಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 4-PHH(NK) / NCSBiometric****475212/05/2022FPS****475212/05/202220000000012/05/2022
110300248917 Regina Rodrigues - C/O ಮೊಂತು ರೋಡ್ರಿಗಸ್ #4-323 ವೆPHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202220000000017/05/2022
110300248918 ಸೆವ್ರಿನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಕೋಂ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300248919 ಲೀಜಿ ಡಿ ಸೋಜ - ಕೋಂ ಗ್ರೇಶನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300248920 ವೆಲೆನೀಯ ಸರಿತ ಲೋಬೋ - ಕೋಂ ಬಾಸಿಲ್ ರೋರ್ಡಿಗಸ್, ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300248921 ರೋಶನ್ ಸಾಂಕ್ತುಸ್ - ಬಿನ್ ದಿ. ಬಲ್ತಾಝರ್, ಮನೆ ನಂ : 4PHH(NK) / NCS------150000000-
110300248924 Jameela - ಕೋಂ ಬಶೀರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 4-256,AAY(NK) / NCSBiometric****475212/05/2022FPS****475212/05/202235000000012/05/2022
110300248925 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ - ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202225000000013/05/2022
110300248926 ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ದೆ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300248927 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪಲ್ಯ - ಬಿನ್ ದಿ. ರಾಮ ಸಪಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂ : PHH(NK) / NCS------250000000-
110300248928 VELERIAN PAIS - ಬಿನ್ ದಿ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300248929 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ಮೋನಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :4-199, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249047 ಕೇಶವ - ಬಿನ್ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202235000000014/05/2022
110300249053 ರಾಧ - ಕೋಂ ದಿ.ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249057 ಹಸನ್ - ಕೋಂ ಎಮ್. ಬಾವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-7PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249081 ಸುಜಾತ - ಕೋಂ ಸತೀಶ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-687, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249086 ಜಯಂತಿ - ಕೋಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202210000000016/05/2022
110300249092 Atijamma - W/O ದಿ. ಹಮ್ಮಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : AAY(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202235000000016/05/2022
110300249142 Lucy Fernandes - ಕೋಂ ದಿ.ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249154 ಮಹಮ್ಮದ್ ಎಂ ಎಲ್ - ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202220000000018/05/2022
110300249160 ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ - S/O ಮಹಾಲಿಂಗ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202235000000013/05/2022
110300249161 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಕೋಂ ರಮೇಶ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-663, PHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202210000000018/05/2022
110300249162 SEETHA - S/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249163 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ಮಾಧವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-322, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249164 SULOCHANA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಸಂತ #3-452 ಅಡ್ಯಾರ್AAY(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202235000000016/05/2022
110300249165 KAMALA - ಕೋಂ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202235000000014/05/2022
110300249166 ಗಣೇಶ - ಬಿನ್ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202220000000016/05/2022
110300249167 Pushpa - W/O ದಿ. ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249168 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಕೋಂ ದಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂ : 3-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249169 ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202220000000014/05/2022
110300249170 ಶಾಂಭವಿ - ಕೋಂ ದಿ. ತೋಮ, ಮನೆ ನಂ : 3-388, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249171 ದುರ್ಗ - ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-61PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249172 ಕೆ.ನಾರಾಯಣ - ಬಿನ್ ದಿ. ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300249173 ವಾರಿಜ - ಕೋಂ ಎನ್.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202215000000018/05/2022
110300249174 ಸದಾಶಿವ - ಬಿನ್ ಬಸವ ಮುಖಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249175 ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಸತೀಶ್‌ - ಕೋಂ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249176 ಶೋಭಾ - ಕೋಂ ಅರುಣ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-529PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249177 Sharada - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಂಗಾಧರ 3-522 6ನೇ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249178 Ramani - ಬಿನ್ ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202230000000014/05/2022
110300249179 ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - ಬಿನ್ ಹಾಮದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-703PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202220000000016/05/2022
110300249180 ಜಮೀಲಾ - ಕೋಂ ಹಸನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-713PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249181 ಈಶ್ವರ - ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :3-4PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249182 ಲೀಲಾ - ಕೋಂ ದಿ.ಕರಿಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-8PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202220000000016/05/2022
110300249184 TAHIRA - ಬಿನ್ ಹಸನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-60PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249185 ಜುಬೈದಾ - ಕೋಂ ಕರೀಂ, ಮನೆ ನಂ : 3-631/1, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249186 ಪ್ರಮೀಳ ಪಿರೇರಾ - ಕೋಂ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249187 VASANTHI - ಬಿನ್ ರಾಂಪ ಭಂಡಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249188 Chithrakala B - C/O ನಾಗೇಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249189 ರೋಹಿತ್‌ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249190 ಮಾಲತಿ - ಕೋಂ ನವೀನ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-529,PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202220000000017/05/2022
110300249191 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ರಾಮ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-401, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249192 ನೋಣಯ್ಯ ಮೊಲ್ಯ - ಬಿನ್ ದಿ. ಪೂವ ಮೂಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂ : PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249193 ಲಕ್ಕಮ್ಮ - ಕೋಂ ಗೋವಿಂದ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-579PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202230000000017/05/2022
110300249194 ವಿ.ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ - ಬಿನ್ ವಿ.ಸೇಸು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202215000000016/05/2022
110300249196 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ್ಯ - ಕೋಂ ರವಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-319/1,PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202215000000017/05/2022
110300249197 BEEPATUMMA - ಮನೆ ನಂ 3-688 ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಅಡ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249198 Shanthi - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-5PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249199 ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೋಜ - ಬಿನ್ ಜೆರೋಂ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202215000000017/05/2022
110300249200 Khathijamma - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202230000000014/05/2022
110300249202 ಜೀನತ್‌ - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-67PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249203 Johara - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ರಂ #3PHH(NK) / NCS------350000000-
110300249205 Isamma - ಕೋಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-AAY(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202235000000016/05/2022
110300249206 ವೇದಾವತಿ - ಕೋಂ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249207 Chithradevi - ಕೋಂ ಶೇಖರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-616, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249208 ಮಾಗ್ರೆರೇಟ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ - ಕೋಂ ಜೇರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****475212/05/2022FPS****475212/05/202220000000012/05/2022
110300249209 ಸೀತಾ - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202210000000014/05/2022
110300249210 ಕಿಟ್ಟು - ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಮುಖಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202235000000013/05/2022
110300249211 ಆಸಿಯಮ್ಮ - ಕೋಂ ಹಸನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-605PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249212 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಬಿನ್ ಹಸನಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-74PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202230000000014/05/2022
110300249213 ಸುಮಿತ್ರ - ಕೋಂ ಸತೀಶ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-875PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202225000000016/05/2022
110300249214 ವಸಂತಿ - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-872,PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202225000000016/05/2022
110300249215 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :3-87PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249216 ಸರೋಜಿನಿ - ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202220000000016/05/2022
110300249217 ಬೇಬಿ - ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-874,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249218 ಜಮೀಲ - ಕೋಂ ಸಿರಾಜ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-637PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249219 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249220 ರುಕಿಯ - ಕೋಂ ದಿ.ಮಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3AAY(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202235000000016/05/2022
110300249221 ಸುಮತಿ - ಕೋಂ ಗಣೇಶ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :3-794, ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249222 Mariyamma Sathar - ಬಿನ್ ಯೂಸುಫ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-64NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300249223 Unhimonu - ಬಿನ್ ಹಮ್ಮಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-6PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202210000000017/05/2022
110300249225 Nefisa - ಬಿನ್ ಎ.ಹುಸೈನ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3AAY(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202235000000018/05/2022
110300249226 Sharada - ಕೋಂ ದಿ.ಸಂಜೀವ ಸಪಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂ : PHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202220000000013/05/2022
110300249227 ವನಜ - ಬಿನ್ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ, ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249228 ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಜಗನ್ನಾಥ - ಬಿನ್ ದಿ.ಮೋನಪ್ಪ ಆಳ್ವ, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249229 ಅಬ್ಬಾಸ್ - ಬಿನ್ ದಿ. ಹಾಮದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3PHH(NK) / NCS------350000000-
110300249230 ಸಂಕಪ್ಪ ಮುಖಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ. ಕೊರಗ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249231 ಆಲಿಸಸ್ ಸುರಾಜ್‌ ಡೇನಿಯಲ್‌ - ಬಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡೇನಿಯಲ್, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202225000000013/05/2022
110300249232 ರುಖಿಯ - ಕೋಂ ದಿ.ಅಬ್ದುಲ್ಲ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249233 AmbikaS - ಕೋಂ ಸುರೇಶ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-59PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249234 ರವೀಂಧ್ರ - ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249235 ಮೋಹಿನಿ - ಕೋಂ ದಾಮೋದರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-46PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249236 Sumathi - W/O: ಮಾಧವ #3-455 ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249237 ಗುಣಕರ - ಬಿನ್ ದಿ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಮನೆ ನಂಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300249238 ಹಸನಬ್ಬ - ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202215000000018/05/2022
110300249239 ಅವ್ವಮ್ಮ - ಕೋಂ ಇಲಿಯಾಸ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-6AAY(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202235000000014/05/2022
110300249240 Lathifa - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202215000000017/05/2022
110300249241 ವಾಮನ - ಬಿನ್ ದಿ. ಐತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202225000000016/05/2022
110300249242 ಸುಕಲತಾ - ಕೋಂ ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249243 ವಿಠಲ - ಬಿನ್ ದಿ ಯಶೋಧ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-5PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202230000000017/05/2022
110300249244 ಲೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ.ನಾರಾಯಣ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249245 ಪುರುಷೋತ್ತಮ - ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ, ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249246 Nalini - ಕೋಂ ಶೇಖರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-634,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249247 Revathi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಜಯ ಬೆಲ್ಚಡ ೩-೪೮೩ ಅಡPHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202230000000016/05/2022
110300249248 ರೇಣುಕಾ - ಕೋಂ ಜಯರಾಮ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-824AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249249 Sampa - W/O: ರವಿ # 3-585 ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249250 ದುಲೇಖ - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್, ಮನೆ ನಂ : 3-677, PHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202220000000016/05/2022
110300249251 ಯಶೋಧ - ಬಿನ್ ಐತ್ತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ, ಮನೆ ನಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202235000000018/05/2022
110300249252 ಹಾಜರಮ್ಮ - ಕೋಂ ಯಂ.ಕೆ ಸುಲೈಮಾನ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202230000000018/05/2022
110300249253 ಅವ್ವಾಬಿ - ಕೋಂ ಯಂ.ಕೆ ಮಜೀದ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : PHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022---250000000-
110300249254 ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಬಿನ್ ದಿ.ಬೌತಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249255 Yamuna - W/O: ರತ್ನಾಕರ #3-877 ಶ್ರೀ ಸನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202225000000016/05/2022
110300249256 Baby Shettigar - ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249257 ಮಣಿ - ಕೋಂ ಬಾಬು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-585, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249258 Safiya - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249259 ಹೇಮಾವತಿ - ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-PHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202225000000013/05/2022
110300249260 ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ - S/O ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249261 ಪ್ಲೇವಿ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ - ಕೋಂ ದಿ.ರೈಮಂಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್, ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202215000000016/05/2022
110300249263 ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249264 ಮೋಹನ - ಬಿನ್ ಸೂರ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-65PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202220000000017/05/2022
110300249265 ನೆಬಿಸಾ - ಕೋಂ ದಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300249266 Aisha - ಬಿನ್ ದಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202225000000013/05/2022
110300249267 Sulatha - W/O: ರುದ್ರಪ್ಪ #3-830, ಅಡ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249268 Meenakshi - W/O: ಧರ್ಮಣ್ಣ ಸಪಲ್ಯ # 3-824 PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202240000000017/05/2022
110300249269 ನಳಿನಿ - ಕೋಂ ದಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3AAY(NK) / NCSBiometric****475216/05/2022FPS****475216/05/202235000000016/05/2022
110300249270 ಯಶೋಧ - ಕೋಂ ದಿ. ಗಂಗಾಧರ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202215000000014/05/2022
110300249271 ದೇವಕಿ - ಕೋಂ ದಿ.ವಾಸು ಸಪಲ್ಯ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202215000000014/05/2022
110300249272 ಎ.ಲಿಂಗಪ್ಪ - ಬಿನ್ ದಿ. ತಾಬು, ಮನೆ ನಂ : 3-826PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249273 Shantha - ಕೋಂ ಪಾಂಡು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-639,PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249274 ನಸೀಮ - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249275 ಸೆಲಿನ್ ಡಿ ಸೀಲ್ವ - ಕೋಂ ದಿ.ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300249276 ಯಂ.ರತ್ನಾವತಿ - ಕೋಂ ದಿ.ಮಹಾಬಲ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249277 ಆಸಿಯಮ್ಮ - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾನ್, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249278 ಕಣ್ಣಮ್ಮ - W/O ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ :PHH(NK) / NCS------100000000-
110300249279 ಶೋಭಾ - ಕೋಂ ಬಾಬು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-704, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300249280 ಅಪೋಲಿನ್ ಪಿರೇರಾ - ಕೋಂ ದಿ.ಎವುಜಿನ್ ಪಿರೇರಾ, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202230000000017/05/2022
110300249281 ಮೋಂತು ಡಯಾಸ್‌ - ಬಿನ್ ದಿ.ಜೋಸೆಫ್ ಡಯಾಸ್, ಮನೆ ನಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249282 ಮೈಮುನ - ಕೋಂ ಉಮರಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-72PHH(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202235000000013/05/2022
110300249283 ಗಿರಿಜ - W/O ಜಗದೀಶ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-637,AAY(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202235000000014/05/2022
110300249284 ರಾಜೀವಿ - ಕೋಂ ದಿ.ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್, ಮನೆ ನಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****475218/05/2022FPS****475218/05/202225000000018/05/2022
110300249285 ಸತೀಶ್‌. ಕೆ - ಬಿನ್ ದಿ.ಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300249286 M Girija - W/O: ಎ ಬಾಲು # 3-407, ಶ್ರೀ ದುರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300249287 ಅಬ್ಡುಲ್ ಖಾದರ್ - ಬಿನ್ ಅಬ್ಬು ಮುಕ್ರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249288 ಶಮೀಮ್ - ಬಿನ್ ಬಿ.ಸುಲೈಮಾನ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249289 ಗಂಗಾವತಿ - ಕೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂ : 3PHH(NK) / NCS------250000000-
110300249290 ಸೆಫಿಯಾ ಉಮರಬ್ಬ - ಕೋಂ ಎ ಉಮರಬ್ಬ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-6AAY(NK) / NCS------350000000-
110300249291 ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಬಿನ್ ದಿ.ಪೌಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300249292 Sefiya - ಕೋಂ ಇಸುಬು, ಮನೆ ನಂಬ್ರ : 3-574,PHH(NK) / NCS------300000000-
110300249293 ಪೌಲಿನ್ ಮೊಂತೆರೊ - ಕೋಂ ದಿ. ಉರ್ಲಿಕ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****475214/05/2022FPS****475214/05/202210000000014/05/2022
110300249294 ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿ'ಸೋಜ - ಬಿನ್ ದಿ. ತೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300249295 Zoharabi - ಬಿನ್ ಬುಡಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಮನೆ ನಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300249296 ಅಶೋಕ - ಬಿನ್ ದಿ.ಐತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300249297 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೆ ನಂಬ್ರ AAY(NK) / NCSBiometric****475213/05/2022FPS****475213/05/202235000000013/05/2022
110300249298 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಬಿನ್ ದಿ. ತೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****475217/05/2022FPS****475217/05/202210000000