REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152741 Diana D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154927 Vilma Shruthi D Souza - ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜ ಮನೆ ನಂ 4-130/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300155364 Usha - S/O: ರಘುರಾಮ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ #3-37 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156112 Amaravathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎ ಕೆ # 4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156378 Sheripamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಎಚ್ ಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156454 Nabeesa Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್. ಬಾವು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156951 Reshma Cynthia Sequeira - ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ 4-130 ಹಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300158113 Abubakkar Siddik - ಹಾಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ 2-169/2 ಕಾಂತರ ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300159065 JAINABU - ಸಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಣ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159071 Varija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300159094 Zohara - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ # 2-101PHH(NK) / NCS------300000000-
110300159102 Zubaida - ಮಜಗುಳಿ ಕಾಂತರಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------400000000-
110300159148 Zohara - ತಮೀಜುದ್ದೀನ್ 1-3/1 ಸಾಲೆ ಮೇಲ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022FPS****657818/05/202225000000018/05/2022
110300159197 Sumathi - W/O: ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ #1-111(1)PHH(NK) / NCS------150000000-
110300159720 Leena Saldanha - W/O: ಜೆರೊಮ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ #4-165 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300159800 Monthi Pereira - W/O ಹೆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರಾದೆ ೨-೧೪೨ ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300159951 GULABI - 4-111 ಪಟ್ರೋಟ್ ಹೌಸ್ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಉPHH(NK) / NCSBiometric****489116/05/2022FPS****489116/05/202235000000016/05/2022
110300159956 DEVAKI - W/O ನಾರಾಯಣ # 2-82-2 ಸಾಲೆಮಜಲುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159960 HAJIRAMMA - 4-263 ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300159978 Zareena Abdul Wahab - 2-43 ಕೊಟ್ಟಣ ಮನೆ ಉಲ್ಯಾಬೆಟ್ಟು ಉಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300160553 Anjali Jyothi - S/O ಜಾಕೋಬ್ ಪಿಂಟೊ #4-134/2,ಲುಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300164712 Anisha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್‌ ಬಾವು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166008 Prabhavathi J Poojarthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166182 Mallika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ #1PHH(NK) / NCSBiometric****657813/05/2022FPS****657813/05/202220000000013/05/2022
110300167350 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ ಸಪಲಿಗ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300167564 Amina - 2-41 ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲ ಆಚಾರಿ ಬೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167618 ಶಕುಂತಳಾ - ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-6 ಶಾಲೆತೋಟ ಉಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300167919 Bharathi N Karanth - W/O: ನರಸಿಂಹ ಕಾರಂತ್ #3-137/1 PHH(NK) / NCSBiometric****489118/05/2022FPS****489118/05/202210000000018/05/2022
110300168564 ಚಿನ್ನಯ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ತಿಮಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022---150000000-
110300168694 Khathija Kubra - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 4-93/1 ಪೆರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300168934 Athijamma - W/O ಬಾವುಂಞ ಬ್ಯಾರಿ 1-128 ಆಚೆ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169113 RAHAMATH - D/O ರಹಮತ್ #2/55 ದಿಡ್ಡ್ ಮನೆ ಉPHH(NK) / NCS------150000000-
110300169115 RAZIYA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನೀಫ್ 1-3PHH(NK) / NCSBiometric****657812/05/2022FPS****657812/05/202215000000012/05/2022
110300169158 Thahira Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರಿಫ್ # PHH(NK) / NCSBiometric****657813/05/2022FPS****657813/05/202215000000013/05/2022
110300169233 Fathima - 2-223 ಮದರಸ ಕಾಂಪೌಡ್ ಮನೆ ಅಂಚೆ ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169276 Maimuna - 2-86-1 ಕಾಂತರಬೆಟ್ಟು ಉಲ್ಯಾಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------400000000-
110300169289 MAIMUNA - 2-132 ಉಲಯ್ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಉಲ್ಯಾಬೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300169493 ATHIKA - 3-90 ಕುಕ್ಕೆ ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಉಲ್ಯಾಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****657813/05/2022FPS****657813/05/202230000000013/05/2022
110300169607 UMAIRA BANU - ಬದ್ರಿಯ ನಗರ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ ಉಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300169618 Leela - W/O ಪ್ರವೀಣ್ #3-42 ತಲ್ಲಿಮಾರು ಮPHH(NK) / NCS------400000000-
110300169620 SHAHIDA BANU - ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ 2-220 ಉಳೈಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300169809 Zeenath - ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ 2-142/1 ಅಕೋಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300170232 Lavina Cornelio - 2-186 ಮೂಡು ಜೆಪ್ಪು ಮನೆ ಉಲ್ಯಾಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****489113/05/2022FPS****489113/05/202230000000013/05/2022
110300170234 MAHAMMED SHEKABBA - ಫಾತಿಮ ಮಂಜಿಲ್ ಸಾಲೆದೋಟ ಮನೆ ಉಲ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110300171139 Maimuna - W/O: ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಹುಸೈನಬ್ಬ #1-5 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300171418 Jameela - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಅಹಮದ್ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300172003 Mubeena B - 2-60 ಆಚಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಉಲ್ಯಾಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172021 ನಾಝ್ ಮೀನ್ ಬಾನು - W/O ದಿಡ್ಡು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಬೀರ್ # 2PHH(NK) / NCSBiometric****489111/05/2022FPS****489111/05/202225000000011/05/2022
110300172039 Mariatte Shanthi Serrao - 2-185 ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಉಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****489113/05/2022FPS****489113/05/202220000000013/05/2022
110300172094 Ramlam Begum A - ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಜಕ್ ಕೊಯ 2-27 ಶಾಲೆಧೋPHH(NK) / NCSBiometric****489115/05/2022FPS****489115/05/202220000000015/05/2022
110300172128 Saramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್.ಎಸ್.ಮಹಮ್ಮದ್ #PHH(NK) / NCS------50000000-
110300172137 Dulaika - W/O ಎಸ್ ಎಮ್ ಮುಸ್ತಾಫ ಮಜಗುಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022FPS****657818/05/202210000000018/05/2022
110300172152 Zeena Lobo - W/O ಅಂತೋನಿ ಲೋಬೋ # ೧/೨೯೧ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****489113/05/2022FPS****489113/05/202215000000013/05/2022
110300172316 Zinath - 1189 ಬದ್ರಿಯ ನಗರ, ಕುಟಿನ್ಹೋ ಪದವPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172359 Thasveen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾವ ಅಲ್ತಾಫ್ ಚಾಬುದ್PHH(NK) / NCSBiometric****489111/05/2022FPS****489111/05/202225000000011/05/2022
110300172404 SHABANA - 3-17 ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಉಲ್ಯಾಬೆಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****657813/05/2022FPS****657813/05/202225000000013/05/2022
110300172408 SEFIYA - 2-213/1 ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಉಲ್ಯಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022FPS****657818/05/202215000000018/05/2022
110300172476 ಅಬಿದಾ - ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ 3-51/2 ಉಲಾಯಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172481 ALIMAMMA - 1-110 ಮಾಂಜಗುಡ್ಡೆ ಹೌಸ್ ಉಳಾಯPHH(NK) / NCS------350000000-
110300172540 KHATHEEJAMMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಕೀರಬ್ಬ #PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172959 Athijamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಎಸ್‌.ಎ.ಅಬ್ದುಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****489116/05/2022FPS****489116/05/202240000000016/05/2022
110300172978 Hajira - S/O: ಹೈದರಾಲಿ #1-154 ಅಕೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173008 Sefiya Azveena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173039 Amina - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಮಾಲ್ #2PHH(NK) / NCS------200000000-
110300173050 Maimuna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಬಾವಾ ಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****489111/05/2022FPS****489111/05/202235000000011/05/2022
110300173117 Shameema - 2-152 ಕಾಂತರಬೆಟ್ಟು ಅಕೋಡಿ ಮನೆ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****657812/05/2022FPS****657812/05/202220000000012/05/2022
110300173174 Avvamma D - 3-189 ಸಂಕುಮಡು ಮನೆ ಉಳಾಯಿಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173224 Raziya - W/O: ಅಶ್ರಫ್ #4/16ಎ ಫೈಸಲ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173272 Patunzha - 2-169 ಬಾಕಿಮಾರು ಹೌಸ್ ಉಳಾಯಿಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173276 Thahira Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ #PHH(NK) / NCS------250000000-
110300173280 RUKIYA - 2-25 ಕೊಟ್ಟಣ ಮನೆ ಉಲಾಯಿ ಬೆಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300173285 Beebi - D/O: ಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ # 1/2 ಮೇಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300173366 Ameena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300173627 Chaithra C - S/O ನೋಣಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಉಲ್ಯಾಬೆಟ್ಟು ಉNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174265 ಸೆಮೀರ - 2-71 ಬಾಗ್ದಾದ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕೆಂಪುಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174318 NASEEMA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಮನ್ಸೂರ್ 2/125/1 ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****489118/05/2022FPS****489118/05/202215000000018/05/2022
110300174365 Beefathima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #2-9PHH(NK) / NCS------200000000-
110300174494 Sandhya - S/O ಆರ್ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ #2-18 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****657812/05/2022FPS****657812/05/202210000000012/05/2022
110300174714 Ayisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಫೀಕ್ #2-87 ಮಂಜಗPHH(NK) / NCS------350000000-
110300174762 Mariyamma - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ 2-94/7 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****489115/05/2022FPS****489115/05/202220000000015/05/2022
110300175332 JALAJAKSHI - C/O ರವಿ ಮನೆ ನಂ 2-119 ಎ ಕಾಂತರPHH(NK) / NCSBiometric****657814/05/2022FPS****657814/05/202220000000014/05/2022
110300176269 SARAMMA - 1-6 ಸಾಲೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300176475 Saidabi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈಯಾದಿ ಮುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300176603 Zohara - ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 3-51/1 ಉಲಾಯಿಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****489118/05/2022---250000000-
110300176604 Shainaz - ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ 2-24 ಸಾಲೆ ತೋಟ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300176618 Asma Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶ್ರಫ್ #2-158 ಅಕPHH(NK) / NCSBiometric****489116/05/2022FPS****489116/05/202225000000016/05/2022
110300176664 Ramlath - 2-169 ಸಂಕು ಮಾಡು ಮನೆ ಉಳಾಯಿಬPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176700 Zeenath - S/O ಹಮದ್ ಡೋರ್ ನ 2-68/1 ಆಚಾರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
110300176709 Saramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿವಂಗತ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****489116/05/2022FPS****489116/05/202225000000016/05/2022
110300176749 SHABANA - ಬಗ್ದಾದ್ ಹಮಬ್ಬ ಬಾವ 2-71 ಬಗ್ದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300176878 Vedavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ #1-32/1 ಮಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177586 Waheeda Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300177655 JOHARA - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ 2-89 ಅಕೋಡಿ ಉಳಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****657813/05/2022FPS****657813/05/202210000000013/05/2022
110300177741 Zinath - 2-129 ಸಂಕುಮಾಡು ಮನೆ ಉಲ್ಯಾಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****489114/05/2022FPS****489114/05/202225000000014/05/2022
110300177778 Noorja Banu - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #3-151 ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178213 Fouziya Banu - ಇದ್ದೀನಬ್ಬ ರಿಜ್ವನ್ 2-43 ದಿಡ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178852 ನೆಫಿಸ - 3-58 ಸಂಕುಮಾಡು ಮನೆ ಉಳಾಯಿಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300179207 Priya Fernandes - W/O: ಆಂತೋನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ #4-15NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179539 Laveena Sequeira - W/O ಜಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬೆನ್ನಿಸ್ ಡೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179805 ವೇದಾವತಿ - ಸಂತೋಷ ಎಸ್‌ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ನ 4-287/2PHH(NK) / NCSBiometric****489112/05/2022FPS****489112/05/202220000000012/05/2022
110300180035 Selimamma - ಬಿ ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ 2-14/ಏ ಸಾಲೆ ಮೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180343 ಫೌಝಿಯ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕುಕ್ಕೇಪಡಪೂ PHH(NK) / NCSBiometric****657814/05/2022FPS****657814/05/202220000000014/05/2022
110300180507 K Geetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಸೀತಾರಾಮ್ ವೆಲೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300181100 ಶೋಭ - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ #1-65 ದರಿಬಾಗಿಲುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300181142 ನಾಗವೇಣಿ - ಗ .ರವಿರಾಜ 3-63 ಏ ಗುರುಪುರ ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300181188 Johara - S/O: ಸಾರಮ್ಮ #2-114 ಉಚ್ಚಿಲ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182300 MARIYAMMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300182598 Kausar Banu - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ #2-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183354 Avvamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾವು ಬ್ಯಾರಿ #3-21PHH(NK) / NCS------300000000-
110300184001 Umaibanu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಯಾಝ್ ಅಹ್ಮದ್ 2-48NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184019 Sumaiyya - W/O ಬಶೀರ್ ಡೋರ್ 2-240 ಸಲ್ಲಜೇ PHH(NK) / NCSBiometric****657814/05/2022FPS****657814/05/202220000000014/05/2022
110300184110 Savitha - ಲಕ್ಷ್ಮನ ಪೂಜಾರಿ 2-155 ಅಕೋಡಿ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****489111/05/2022FPS****489111/05/202220000000011/05/2022
110300184204 Zainabi - 1-10 ಸಾಲೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಉಳಾಯಿಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****657813/05/2022FPS****657813/05/202220000000013/05/2022
110300184788 Kamarunnisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ #2-PHH(NK) / NCSBiometric****489117/05/2022---150000000-
110300185859 SEETHAMMA - C/O ಅನಂದ ಪೂಜಾರಿ #1-51 ಆರಂತಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****489118/05/2022FPS****489118/05/202225000000018/05/2022
110300185946 Shanaz - W/O ಅನ್ವರ್ ಹುಸೈನ್ 2-53 ದಿಡ್ಡುPHH(NK) / NCSBiometric****489111/05/2022FPS****489111/05/202220000000011/05/2022
110300186033 Saudath Banu - W/O ಸಾಲೆ ಕುಂಞ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****489117/05/2022FPS****489117/05/202225000000017/05/2022
110300186034 BALKEES - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022FPS****657818/05/202225000000018/05/2022
110300186206 Nashriya - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಕ್ 1-102 ಅಚೆಬೈPHH(NK) / NCSBiometric****657814/05/2022FPS****657814/05/202220000000014/05/2022
110300186444 DULEKHA - ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 2-53/1 ದಿದ್ದೂ PHH(NK) / NCSBiometric****489111/05/2022FPS****489111/05/202225000000011/05/2022
110300186680 Ayisha Bhanu - ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 2-169/2 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186769 Fathimath Zohara - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೇನಬ್ಬ PHH(NK) / NCSBiometric****790814/05/2022FPS****790814/05/202210000000014/05/2022
110300186783 Soumyalatha B Alva - 4-178 ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಗುತ್ತು ಮನೆ ವಯPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186785 Soudha - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಲೆ #2-5PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186852 Haseena Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ #2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300194706 RUKMINI - ಮನೆ ನಂ.1-120 ಆಚೆಬೈಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300235035 ವಿನೋದ - 1-118 ಆಚೆ ಬೈಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಉಳAAY(NK) / NCSBiometric****657814/05/2022FPS****657814/05/202235000000014/05/2022
110300235036 ರಮ್ಲತ್ - #2-104 ಕಾಂತರಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಉಳಾಯಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235037 ಶೇಕುಂಞ - ಬಿನ್ ದಿ|ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #2-59AAY(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022FPS****657818/05/202235000000018/05/2022
110300235038 Girija - ಕೋಂ ದಿ| ಜೋಸೆಫ್ ಪಿರೇರಾ #3-171 PHH(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022---200000000-
110300235039 ವಿಮಲ ಪೂಜಾರಿ - ಕೋಂ ದಿ|ಬೂಬ ಪೂಜಾರಿ #3-132 ಮೂಡAAY(NK) / NCSBiometric****489118/05/2022FPS****489118/05/202235000000018/05/2022
110300235040 Stella Lobo - ಕೋಂ ದಿ|ತೋಮಸ್ ಲೋಬೋ #3-177 ಮೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****489113/05/2022FPS****489113/05/202210000000013/05/2022
110300235041 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಬಿನ್ ದಿ|ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ #3-2 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300235042 ಅಮೀನಾ - #3-30 ಕೋಂ ದಿ/ ಯುಸೂಫ್ ಬೋರುಗುAAY(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022FPS****657818/05/202235000000018/05/2022
110300235043 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ #4-71ಪೆರ್ಮಂಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657812/05/2022FPS****657812/05/202235000000012/05/2022
110300235044 ಉಮೇಶ - ಬಿನ್ ದಿ|ಶಿವರಾಮ #4-233 ಪೆರ್ಮಂAAY(NK) / NCSBiometric****657812/05/2022FPS****657812/05/202235000000012/05/2022
110300235045 ರಾಧಾ - ಕೋಂ ದಿನೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ #4-217 ಪೆAAY(NK) / NCSBiometric****657813/05/2022FPS****657813/05/202235000000013/05/2022
110300235046 yamuna - ಕೋಂ ದಿ|ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ #4-213 ನರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300235047 rukmini - ಕೋಂ ದಿ|ತನಿಯ #4-84 ಅಂಗಡಿಪಡ್ಪುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235048 ಅಬ್ಡುಲ್ ಖಾದ್ರಿ - ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದ್ರಿ 1-323 ಬದ್ರಿಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235049 Ranjini - ಬಿನ್ ದಿ|ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #4-247 AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235050 JALAJAKSHI - ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ #4-181/1 ಪೆರ್ಮಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****489117/05/2022FPS****489117/05/202215000000017/05/2022
110300235051 Kamarunnisa - #1-103 ಆಚೆಬೈಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಉಳAAY(NK) / NCSBiometric****489118/05/2022FPS****489118/05/202235000000018/05/2022
110300235052 ಲೀಲಾವತಿ - ಕೋಂ ಭುಜಂಗ #3-134 ಮೂಡುಜಪ್ಪು ಮAAY(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022FPS****657818/05/202235000000018/05/2022
110300235053 JAINABU - #4-151 ಹಪ್ಸಾ ಮಂಜಿಲ್ ಬದ್ರಿಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300237402 ಶಾಲಿನಿ - #2-146 ಬಿನ್ ದಿ/ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾAAY(NK) / NCSBiometric****489118/05/2022---350000000-
110300237469 Eugine Sequeira - ಬಿನ್ ದಿ|ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ #4-AAY(NK) / NCSBiometric****489113/05/2022FPS****489113/05/202235000000013/05/2022
110300239469 ಲೀಲ ಸಮಾನಿ - #1-26 ಸಾಲೆ ಮನೆ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****657812/05/2022FPS****657812/05/202215000000012/05/2022
110300239470 ಹಸನಬ್ಬ - ಬಿನ್ ದಿ|ಹಸನಬ್ಬ #1-47 ಕೆಂಪುಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300239471 Bi Pathumma - ಕೋಂ ದಿ|ಬಾವ ಬ್ಯಾರಿ #3-29 ಉಳಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****489118/05/2022FPS****489118/05/202220000000018/05/2022
110300239472 ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ - #1-76 ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಉPHH(NK) / NCSBiometric****657818/05/2022FPS****657818/05/202215000000018/05/2022
110300239473 ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ದಿ| ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ #1-48PHH(NK) / NCS------150000000-
110300239474 S.M. HUS