REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200135307 Zainaba - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 1-411/5 ರೈPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202220000000018/05/2022
110300151122 Thahira - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಡ್ದೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151246 Akhiba - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151457 Nafisa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300151729 DULAIKA - ೧-೨೪೬ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಹೌಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300152620 Joharabi - ಮನೆ ನಂ.೧- 175 ಮುಂಡಿ ಹಿತ್ಲು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153205 Ayisha - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಂತಿಯಾಫ್ #2-100/NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300153905 SHANKARI - ೧-೧೨೪ ನಂಧ್ಯಾ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300153909 Bifathumma - ೧-೩೭೦, ಕಂಪೆನಿ ಮನೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆPHH(NK) / NCSBiometric****331916/05/2022FPS****331916/05/202210000000016/05/2022
110300153910 Safiya - ಬೊಟ್ಟು ಕೆರೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300153913 ಜೊಹರಾ - ೧-೧೬೮ ಮುಂಡಿ ಹಿತ್ಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300153950 Befathima - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #1-267/5 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157698 NAZEEMA - ೧-೨೮೭/೨ ಮೂನುಕುರು ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157724 Aleemamma - W/O: ಬಿ ಎಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರPHH(NK) / NCS------400000000-
110300157736 Raiyana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ #1-245 ಕಟPHH(NK) / NCSBiometric****331914/05/2022FPS****331914/05/202215000000014/05/2022
110300157737 RAMLATH - S/O ಬಿ ಎ ಹುಸೈನ್ #1-117/3 ಆಳಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157741 Marcin D Souza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ #1-PHH(NK) / NCS------100000000-
110300157743 Zeenath Banu - W/O ಹಸೈನಾರ್ #2-116 ಪೊನ್ನೆಲ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157758 Sheela Nathaliya Rodrigues - ೨/೬೦ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ಜೋಯ್ಸ್ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157764 U Umaibhanu - W/O ಎ ಎನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಲ್ #1-1PHH(NK) / NCSBiometric****331916/05/2022FPS****331916/05/202210000000016/05/2022
110300157768 KHATHIJAMMA - ೧-೨೯೮/೧, ಫಾಹಿಮ ಕೊಟ್ಟಜೆ ಭಂPHH(NK) / NCS------400000000-
110300157781 V Zubaida S - ಹಸನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 1-363/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300157784 SHAHIDA - W/O ಬಿ ಎಚ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #2-2PHH(NK) / NCS------250000000-
110300157785 Hajaramma - ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ 1-371/3 ಕೆಳಗಿನ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300157858 Hafsa Abdul Hameed - ಹುಸೈನಬ್ಬ 1-321/1 ಅದ್ದಪಾಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300158116 ATHIKA - W/O ಯೂಸುಫ್ #1-378 ಕೆಳಗಿನೆಕೆರೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159363 Saramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನಬ್ಬ #1-246/ಎ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202220000000018/05/2022
110300159395 Zubaida - S/O: ಹಾಮದ್ #1-185ಎ ಮುಂಡಿ ಹಿತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300159527 Sumayya Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159604 Mumthaz - C/O ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ 1-290/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300159692 Jubeida - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಎಮ್ ಅಬ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300159712 Sharifa - W/O: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ 1-297/ಎ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300159740 Hajaramma - W/O ಸಯ್ಯದ್ #2-102/8 ಪೊನ್ನೆಲ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202215000000018/05/2022
110300159755 Mamthaz - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೆ #1-386/ಬಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300159761 Jainabu - W/O ಹಂಝ #1-164/1 ನಂದ್ಯ ಮನೆ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300159958 Kamarunnisa - #1-161ಎ ಅಡ್ದೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಅಡ್ಡೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300159986 ದಿಲ್ ಷದ್ - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ಸಾರ್ #1-410/6,PHH(NK) / NCSBiometric****331916/05/2022FPS****331916/05/202220000000016/05/2022
110300161865 Vedavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ #2-1PHH(NK) / NCS------150000000-
110300162487 Ramlath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿರಾಜ್ 2-100/16 ಬದPHH(NK) / NCSBiometric****527117/05/2022FPS****527117/05/202210000000017/05/2022
110300163552 RUKIYA - ೧-೪೮೪ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ ಅಡ್ಡೂರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300163629 MAIMUNA - ೧-೩೪೦/೨ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300164700 Athijamma - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ #1-388/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165823 Muhammed Ashraf - S/O ಎ ಎನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-393 ಗರಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300167511 ASIYAMMA - ೧-೧೯೭ ಹೊಳೆಬದಿ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು ಅಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167662 Aisamma - ೧-೩೬೧ ಗೋಳಿಪಡ್ಪು ಹೌಸ್ ಅಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167974 SUJATHA - C/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 8-48/3 ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168074 Zinath - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಫ್ 1-287/ಬಿ ಮುಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300168199 ROHINI - ಮನೆ ನಂ ೧- 128 ನಂದ್ಯಾ ಹೌಸ್ ಅಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300168502 ಶಾರದ - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ #2-216/ಎ ಇಂದಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****527116/05/2022FPS****527116/05/202235000000016/05/2022
110300170660 Hajira - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮ್ಮಬ್ಬ #PHH(NK) / NCS------750000000-
110300171230 ಜೈನಾಬು - ೧-೧೪೨/ಎ ಮಾಣಿ ಹಿತ್ಲು ಹೌಸ್ ಅಡ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300171233 POOVAMMA - ೧-೪೬೨ ರಾಯರಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಅಡ್ಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202240000000018/05/2022
110300171235 Beefathumma - ೧-೩೩೭ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300172175 Jameela - W/O ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ #1-253 ಜುಮ್ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300172686 Asiyamma - ೨-೧೦೩/೧ ಪೊನ್ನೆಲ ಹೌಸ್ ಅಡ್ಡೂರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300172700 Ashalatha - W/O ಮಹಾಬಲ ಕುಲಾಲ್ #2-240 ಇಂದಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172759 Mamatha - ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ 2-159/1 ಶ್ರೀ PHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202210000000018/05/2022
110300172776 Fauziya - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಅಂಕಮಾರ್ 1-PHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202220000000018/05/2022
110300172812 RATHNA - W/O ಸೀತಾರಾಮ # 1-435/1 ಉರ್ದು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300172824 Meharaz Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೆ 1-301PHH(NK) / NCS------200000000-
110300172825 ZINATH - D/O ಎ ಎನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 1-296-3 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300172835 MARIYAMMA - ೧-೨೯೦, ಬೊಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172852 Pavithravani Shetty - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ 1-305/3 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172859 KAIRUNNISA - ೧-೧೧೭/೧ ಅಳಕೆ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು ಅಡ್ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172885 Dilshad - ಡಿ ಅಕ್ಬರ್ ಆಲಿ 2-100/10 ಖತೀಜ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300172911 Kairunnisa - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #1-289/2 ಅಡ್ಡೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300172920 Nefisha - ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೆ ಕೆ 1-198/ ಬಿ ಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172924 Mumtaz - W/O ಅಬುಬಕ್ಕರ್ #1-189/1 ಹೊಳೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300173031 Bushira - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ #1-223/ಸಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300173035 Mamthaz - W/O ಸಲೀಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-163/ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****331915/05/2022FPS****331915/05/202225000000015/05/2022
110300173135 Achamma - C/O ಹಮೀದ್ 1-329/ಎ ಮಂಜೋಟ್ಟಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****184118/05/2022FPS****184118/05/202210000000018/05/2022
110300173414 Ramlath - ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ 1-212/7 ಕಟ್ಟಪುPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202225000000018/05/2022
110300174243 Dulaika - ೧-೧೪೫ ಕುಟ್ಟಿಕಲ ಹೌಸ್ ನಡುಗುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300174246 Baby Zarina Banu - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅಡ್ದೂರು ಕಟPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202225000000018/05/2022
110300174354 MUBEENA - ೨-೨೨೬, ಮುಬೀನ ಮಂಝಿಲ್ ನೂಯಿ ಇಂದಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174374 JAINABU - W/O ಎ ಎನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ #1-296 ಬಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300174417 MARIYAMMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶPHH(NK) / NCS------250000000-
110300174436 Sharifa - S/O ಎ ಕೆ ಉಮರಬ್ಬ #೧-೧೦೬-೧ ಅಳPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202235000000018/05/2022
110300175011 MAMTHAZ - ೨-೨೨೬ ಮುಬೀನ ಮಂಝಿಲ್ ಇಂದಿರಾನಗರ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300175506 Aminamma - ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ಓ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಡಿ-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176226 SARAMMA - ೧-೨೩೧, ನಡು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****527116/05/2022FPS****527116/05/202240000000016/05/2022
110300176469 N Jayashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ್ #2-88 ಬಾರ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****331916/05/2022FPS****331916/05/202220000000016/05/2022
110300176484 B Fathima - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #1-136 PHH(NK) / NCSBiometric****527117/05/2022FPS****527117/05/202235000000017/05/2022
110300176738 Souda Banu - W/O ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಬೀರ್ #1-220/3PHH(NK) / NCS------200000000-
110300176972 Dulaika - ೧-೯೯/೨ ನೌಫಾಲ್ ಮಂಝೀಲ್ ಅಳಕೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300177509 Samina - W/O ಎಚ್ ಬಿ ಖಾಲಿದ್ 1-85/5 ಅಳಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178105 Jamila - ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಟಿ ಎಮ್ 1-144/ಎ ಬೈPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178582 ಜೈನಾಬ್ - W/O ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ #2-100/11 ಕಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300178594 ಆತಿಕಾ - ೧-೩೨೮ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300178748 NEFISA - ಮನೆ ನಂ ೧- 120 ಮಾಣಿ ಹಿತ್ಲು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178766 ಶ್ಯಾಮಲಾ - W/O: ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ #1-39 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300178767 ಬೀಪಾತುಮ್ಮ - ೨-೫ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178785 Pushpa - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ #2-260 /ಬಿ ನೂಯPHH(NK) / NCSBiometric****184116/05/2022FPS****184116/05/202225000000016/05/2022
110300178807 Sekina - C/O ದಿ. ಹಮೀದ್ ಜಿ ಎ 1-259/ಎ ನಶPHH(NK) / NCS------300000000-
110300178815 ಝೀನತ್ - ಮಹಮ್ಮದ್ 2-244/ಎ ನೂಯಿ ಇಂದಿರಾನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300178823 ಆಯಿಷ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ 1-299/3 ಗೇಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300178830 ಬೀಫಾತಿಮಾ - W/O ಜಿ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ #1-13NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300178844 ಚಿತ್ರಲೇಖ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದವ 2-156/2, ಪೊನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178845 ಆಸಿಯ - W/O ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ #2-35 ಕುಚ್ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****331915/05/2022FPS****331915/05/202220000000015/05/2022
110300178949 ನಫೀದಾ ಬಾನು - W/O ಜಿ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ #1-132PHH(NK) / NCS------100000000-
110300178955 Jameela - ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ 2-100/13 ಪೊನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****527117/05/2022FPS****527117/05/202225000000017/05/2022
110300179063 Ruksana - W/O ಮಹಮದ್ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೈನ್ 1-309NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179104 Fathimath Juvairiya - ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ 1-85/4 ಆಳಕೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300179997 Naseema - ಎ ಬಿ ಇಬ್ರಾಹೀಂ 2-100/6/1 ಮರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180133 ಮರಿಯಮ್ಮ - ೧-೨೮೬, ನೆಜಿನ ಕಲ ಮನೆ ಬೊಟ್ಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300180280 MARIYAMMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300180400 Haseena Banu - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಶೆರೀಪ್ ಉಮರಬ್ಬ 1-2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300180454 ತಾಹಿರಾ - ೧-೩೧೬, ಗಂದಾಡಿ ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಅದ್ಯಪPHH(NK) / NCSBiometric****527117/05/2022FPS****527117/05/202225000000017/05/2022
110300180476 ಸುಲೈಮತ್ - W/O ಹೈದರಾಲಿ 1-196/1 ಹೊಳೆಬದಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300180908 Beefathima - W/O ನಂದ್ಯ ಕಲಂಧರ್ ಸಾಹುಲ್ ಅನ್ವರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181128 Zainabu - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಎ #1-386 ಕಡೆ ತೋಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181302 Kamarunnisa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಎ ಮುಹಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300181918 Anchan Manisha Jaya - C/O ಜಯ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ರ ಮಗಳು ಡಿ ನ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181945 ಸಜಿನಿ - ಆನಂದ ಬಂಗೇರ ಮನೆ ನಂ. 2-158, ಪೊನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300182470 Khatijamma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #2-102/6 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300183201 ASMA - W/O ಸಬೀರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #1-401/ಬಿPHH(NK) / NCS------350000000-
110300183341 Ayisha Famida - W/O ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300183591 Ramlath - W/O ಹಮ್ಮಬ್ಬ 1-329/7 ಅದ್ಯಪಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300183676 Pathunhi - W/O ಎಸ್ ಹಾಮದ್ 1-307 ಹೊಸ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300183910 Asia - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184157 Sakina Banu Ibrahim - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎ ಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202225000000018/05/2022
110300184400 BIPATHUMMA - ೧-೯೯/೨ ಅಳಕೆ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು ಅಡ್ಡೂPHH(NK) / NCS------300000000-
110300184876 Rosy Noronha - ೨-೧೫೩ ಕಾ0ಜಿಲಕೋಡಿ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185144 Kausar - W/O ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ 2-102/10 ಕಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300185354 Fathunhi - ೧-೨೪೨, ಮಿಸ್ರಿಯಾ ಮಂಝಿಲ್ ಕೂPHH(NK) / NCS------650000000-
110300185490 Mamthaz - C/O ಮಹಮ್ಮದ್ 1-214/ಎ ಕಲ್ಲಕಲೆಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****184116/05/2022FPS****184116/05/202235000000016/05/2022
110300185634 Sarashwathi Abimanyu Jadhava - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಭಿಮನ್ಯು ಜಾಧವ 2-2PHH(NK) / NCSBiometric****331916/05/2022FPS****331916/05/202230000000016/05/2022
110300185813 Thahira - ೧-೨೬೮ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮನೆ ಅಡ್ಡೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300185815 Zubeda - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಎಂ 2-93 ಪೊನPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202225000000018/05/2022
110300185821 K Zeenath Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಂಡಸಾಲೆ #1-99/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300186240 Sujatha Shetty - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2-266 ನೋಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****527117/05/2022FPS****527117/05/202225000000017/05/2022
110300186272 Noor Jahan - W/O ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 2-4PHH(NK) / NCS------200000000-
110300186274 Anitha - W/O ಸುರೇಶ ಸಪಲಿಗ 2-143 ಸೀತಮ್ಮ PHH(NK) / NCSBiometric****184117/05/2022---200000000-
110300186402 Safiya - W/O ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ್ 2-66 ಕಳಸಗುರಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300186421 Shruthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿರಾಜ್ #2-104 ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186422 Vishala M Alva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ್ ಡಿ ಅಳ್ವ #2-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186423 Nabhisa - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 1-147, ನಂದ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****527117/05/2022FPS****527117/05/202220000000017/05/2022
110300186445 NAHIMA BANU - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 2-59 ಕುಚ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300186573 Masuda - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ #2-169/9 ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186639 RAMLATH - W/O ಕೆ ಹಸನ್ ಹೈದರ್ #1-131/ಎ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186984 KAIRUNNISA - W/O ಕೆ ಮಯ್ಯದ್ದಿ 1-333 ಮಂಜೋಟ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300198294 ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ - 2-42,ಬಿನ್ ದಿ.ಅಹ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ,ಕುಚPHH(NK) / NCSBiometric****331915/05/2022FPS****331915/05/202220000000015/05/2022
110300235179 ಅಲಿಮಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೈಮುನ - 2-299,ಕೋಂ ಹೈದರಾಲಿ,ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲು AAY(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/202235000000018/05/2022
110300235181 ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ - 1-192/2,ಬಿನ್.ದಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್,AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235182 ಹನೀಫ - 1-193/1,ಕೋಂ.ಎ.ಕೆ.ಮಯ್ಯದ್ದಿ,ಹೊಳೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235183 ಆಮಿನಾ - 1-206,ಕೋಂ.ಹಮೀದ್ ,ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235184 NAGINI - 1-405,ಕೋಂ.ದಿ.ಜಗನ್ನಾಥ,ಅಡ್ಡೂರು ಶAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235185 ಜಯಂತಿ - 1-129/ಎ ,ಕೋಂ.ದಿ.ಚಂದಪ್ಪ,ನಂದ್ಯ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235186 NEFISA - C/O ಹೈದರ್ 1-138 ನಡುಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****527118/05/2022FPS****527118/05/2022100<