REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300155729 Nafisa - ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಕುನ್‌ಹಿ 2-111 ನೌಫNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159890 Kairunnisa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಂಝ 9-42/4 ಕುಕ್ಕಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300159931 FATHUNHA - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ # 10-113 PHH(NK) / NCS------400000000-
110300166491 CHANDRAHASA - ೯-೧೪೨ ನಾರಳ ಹೌಸ್ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300168097 Poovakka Poojarthi - ೧೧-೨೦೯/೨, ದಿವ್ಯ ಕರುಣ್ ಮನೆ, ನಾರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300172873 SHUBHA - W/O ಪ್ರಭಾಕರ ಸಾಮಾನಿ ೧೦-೯೮, ಮೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173001 CHANCHALAKSHI - ೯/೬೯/೧ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮೊಗರು ಮೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300179922 INDIRA - ೯-೧೪೩ ನಾರಳ ಮನೆ ವಯ ಗಂಜಿಮಠ ಮೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300183753 Bharathi B - W/O ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಎಂ ಭಟ್ 9-156 ಅಭಯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300186446 JAINABU - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಯೂಸುಫ್ ಬ್ಯಾರಿ 1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300235354 BAGI - ಮ.ನಂ:9-163 ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235355 ಶೀನ - ಮ.ನಂ:9-164 ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235356 ಗಂಗು - ಮ.ನಂ:9-164, ಮೊಗರು ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235357 ಗೋಪಿ - ಮ.ನಂ:9-162, ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300235358 yamuna - ಮ.ನಂ:9-165, ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235359 ಲಲಿತ - ಮ.ನಂ:10-30, ಮೊಗರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235360 ಬಾಬು - ಮ.ನಂ:10-32, ಮೊಗರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235361 ಗಿರಿಜ - ಮ.ನಂ:10-33, ಮೊಗರು ಕೆರೆಬಳಿ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300239961 ರಾಧಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮ.ನಂ:9-119, ಮೊಗರು ಅರ್ಬಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300239962 MARIYAMMA - C/O ಎಮ್ ಕೆ ಆದಮ್ ರ ಪತ್ನಿ 10-71AAY(NK) / NCS------350000000-
110300239963 sumathi - ಮ.ನಂ:9-104 ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ ಮೊಗರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300239964 ಎಂ.ಹುಸೈನಬ್ಬ - ಮ.ನಂ:10-51/1, ಹೊಳೆ ಬದಿ ಗುಡ್ಡೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300239965 RATHNA - ಮ.ನಂ:10-46 ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆ ಮೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110300239966 Laxmi - ಮ.ನಂ:9-77 ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300239968 Rukiya - ಮ.ನಂ:10-68, ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------400000000-
110300239969 SUNDARI ACHARTHI - ಮ.ನಂ:10-11, ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ, ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253605 Padmavati - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಳ್ಚಾಡ #10-50 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253606 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಮ.ನಂ:9-136 ನಾರ್ಲ ಕುಮೇರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253607 ಕರುಣಾಕರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮ.ನಂ:9/133 ತರೊಳಿ ಮನೆ ಮೊಗರು ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253608 ವಾಸು ಮೂಲ್ಯ - ಮ.ನಂ:10-58, ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253609 ನೆಫೀಸಾ - ಮ.ನಂ:10-57 ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ ಮೊಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253610 Rukiya - ಮ.ನಂ:10-55 ಬಾಳೆ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253611 JAINABU - ಮ.ನಂ:10-54, ಬಾಳೆ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------400000000-
110300253612 ಬೇಬಿ ಮೂಲ್ಯ - ಮ.ನಂ:10-53/1 ಮೊಗರು ಮನೆ ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253613 ನಾರಾಯಣಿ - ಮ.ನಂ:10-49 ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆ ಮೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253614 ಬಾವುಂಞ ಬ್ಯಾರಿ - ಮ.ನಂ:10-44 ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆ, ಮೊPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253615 Sumathi - ಮ.ನಂ:10-43, ಘಟ್ನಮಜಲು ಮನೆ, ಮೊPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253616 ಯಶೋಧ - ಮ.ನಂ:10-42, ಮೊಗರು ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253617 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಮ.ನಂ:10-39 ಮೊಗರು ಘಟ್ನಮಜಲು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253618 ಜಯಂತಿ - ಮ.ನಂ:9-69, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253619 ಪುಷ್ಪ - ಮ.ನಂ:10-35 ಮೊಗರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253620 SAROJINI - ಮ.ನಂ:10-31/3, ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253621 Sushila Acharya - ಮ.ನಂ:10-27/2, ಹೊಸ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300253622 PUSHPA - ಮ.ನಂ:10-27 ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ ಮೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253623 ಕೃಷ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮ.ನಂ:10-26/2 ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253624 ಜಯಂತಿ - ಮ.ನಂ:10-26/1, ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253625 ಶೋಭಾ - ಮ.ನಂ:10-56 ಬಾಳೆ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253626 SHAMBAVI - ಮ.ನಂ:9-170, ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253627 KAMALA - 9-154/1 ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, ಮೊPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253628 ಕುಸುಮ ಶೆಡ್ತಿ - ಮ.ನಂ:9-147, ನಾರ್ಲ ದೋಟ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253629 ಗಿರಿಜ ಸಪಳಿಗ - ಮ.ನಂ:9-144 ನಾರ್ಲ ಮನೆ ಮೊಗರು ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253630 Sundari - ಮ.ನಂ:9-89, ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ, ಮೊಗರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253631 RUKMINI - w/o ದಿ!ಸಂಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಮ.ನಂ:PHH(NK) / NCS------400000000-
110300253632 NAYANA - ಮ.ನಂ:10-110, ಒಡ್ಡೆಲ್ ಮಾರ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253633 Hajira - ಮ.ನಂ:10-108 ಒಡ್ಪೆಲ್ ಮಾರ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253634 LATHA - ಮ.ನಂ:9-180 ನಾರ್ಲ ಮನೆ ಮೊಗರು ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253635 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಮ.ನಂ:10-41, ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253636 ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಕುಲಾಲ್ - ಮ.ನಂ:9-122 ಮೊಗರು ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253637 ಅಬ್ಡುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - ಒಡ್ಡೆಲ್ ಮಾರ್ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253638 Mohini - ಮ.ನಂ:10-8 ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253639 ಸುಧಾಕರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - ಮ.ನಂ:10-104, ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253640 GIRIJA - ಮ.ನಂ:10-101 ಪಾಪಿ ನಡಿ ನಾರಳ ಮನAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253641 VINAYA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:10-6 ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253642 kusuma - ಮ.ನಂ:10-15/2 ಮೊಗರು ಹೊಸಮನೆ ಮೊPHH(NK) / NCS------50000000-
110300253643 ಗಣೇಶ್ ರೈ - ಮ.ನಂ:10-90, ಗೋಳಿ ದಡಿ ಮನೆ, ಮೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253644 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ:9-83 ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253646 ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕ - ಮ.ನಂ:10-85, ಕುಮೇರು ಮನೆ, ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253647 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ:10-82, ಮೊಗರು ಕುಮೇರ್ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253648 ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:10-64 ಉಳೈಬೆಟ್ಟು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253650 ವಾರಿಜ - ಮ.ನಂ:9-70, ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253651 ASYA - ಮ.ನಂ:9-68, ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ, ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------450000000-
110300253652 ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-67, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253653 SAROJINI - ಮ.ನಂ:9-62 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್,ಮೊಗರು ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253654 ಕುಸುಮ - ಮ.ನಂ:9-82/1 ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕಟೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253655 Sunitha - ಮ.ನಂ:9-60, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253656 NARAYANA KOTTARI - ಮ.ನಂ:9-59, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253657 kumuda naik - ಮ.ನಂ:9-58, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253658 ನಳಿನಿ - ಮ.ನಂ:9-57 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253659 ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-56 ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253660 ಸಾರಮ್ಮ - ಮ.ನಂ:9-36/2, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253661 AISAMMA - ಮ.ನಂ:9-55 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253662 ಮಯ್ಯದ್ದಿ - ಮ.ನಂ:9-53 ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ ಮೊಗರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253664 MARIYAMMA - ಮ.ನಂ:9-51 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253665 Nishmitha - ಮ.ನಂ:9-50 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253666 ಝಬೇದಾ - ಮ.ನಂ:9-36/1, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253667 ವಾರಿಜ - ಮ.ನಂ: 9-47,ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253668 ಎಂ.ಎ ರಜಾಕ್ - ಮ.ನಂ:9-43, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253669 Yashodha - ಮ.ನಂ:9-40, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------450000000-
110300253670 ಸುಮತಿ - w/o ದಿ!ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮ.ನಂ:9-39, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253671 Janaki - ಮ.ನಂ:9-36 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253672 ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-35 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253673 YASHODA - ಮ.ನಂ:9-94 ಕೆಂಗಜೆ ಮನೆ, ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253674 Kusuma Kumari - ಮ.ನಂ:9-92, ಗಜಂತ್ತೋಡಿ ಮನೆ, ಮೊPHH(NK) / NCS------350000000-
110300253675 LAKSHMI - ಮ.ನಂ:9-91 ಗಜಂತೋಡಿ ಮನೆ ಮೊಗರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253676 BABY - ಮ.ನಂ:9-88 ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253677 ಗಣಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-86 ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253678 Girija - ಮ.ನಂ:9-85, ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, ಮೊPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253679 ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್‌ - ಮ.ನಂ:9-80/1 "ಸದನಿ ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253680 ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಮ.ನಂ:9-76, ಕುಕ್ಕಟೆ ಮನೆ, ಮೊಗರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253681 BHAVANI - ಮ.ನಂ:9-141 ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253682 ದಿವಾಕರ ಗೌಡ - ಮ.ನಂ:9-139 ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253683 Ranjini - ಮ.ನಂ:9-138, ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253684 BABY - ಮ.ನಂ:9-136/1, ನಾರ್ಲ ಕುಮೇರು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253685 ಲಿಂಗಪ್ಪ - ಮ.ನಂ:9-135, ಮೊಗರು ನಾರ್ಲ ಕುಮೇರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253686 sumati - ಮ.ನಂ:9-132, ಜೊರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------50000000-
110300253687 ಭೋಜ - ಮ.ನಂ:9-130/1, ಮುಂಚಾಡಿ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253688 ಮೋನಮ್ಮ - ಮ.ನಂ:9-129 ಮುಂಚಾಡಿ ಮನೆ ಮೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253690 Susheela - ಮ.ನಂ:9-165/3 ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253691 ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-38 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253692 Vimala - ಮ.ನಂ:9-121/1, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300253693 ROHINI - ಮ.ನಂ:9-121, ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253694 Harinakshi - ಮ.ನಂ:9-118 ಮೊಗರು ಅರ್ಬಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------450000000-
110300253695 DEJAMMA - ಮ.ನಂ:9-115, ಮೊಗರು ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------400000000-
110300253696 ಯಮುನಾ - w/o ದಿ!ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ.ನಂ:9-155PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253697 Bhavani Krishna Poojari - ಮ.ನಂ:9-11 ಮೊಗರು ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253698 ರಾಧಾ - ಮ.ನಂ:9-113, ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253699 ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಯ - ಮ.ನಂ:9-107 ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253700 ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-106, ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗರAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253701 ನಯನ - ಮ.ನಂ:9-105, ಮೊಗರು ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253703 ಶಾಂತ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:9-110/1 ಕೀಲಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253704 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-98, ಕೆಂಗಜೆ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------450000000-
110300253705 VARIJA - ಮ.ನಂ:9-95, ಕೆಂಗಜೆ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253706 YAMUNA - ಮ.ನಂ:9-41 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253707 ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ - ಮ.ನಂ:10-36 ಮೊಗರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253708 MEENAKSHI - ಮ.ನಂ:10-14, ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253709 ಪೂರ್ಣಿಮ - ಮ.ನಂ:10-13, ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253710 SHOBHA - ೧೦-೧೨ ಹೊಸಮನೆ ಗುತ್ತು ಮೊಗರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253711 HONNAMMA - ಮ.ನಂ:10-31, ಮೊಗರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253712 GULABI - ಮ.ನಂ:10-10 ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಮೊಗರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253713 MOHINI - ಮ.ನಂ:10-9 ಮೊಗರು ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253714 NONAMMA - ಮ.ನಂ:10-7 ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253715 ಕಾಂತಪ್ಪ ಸಪಳಿಗ - ಮ.ನಂ:9-177 ನಾರ್ಲ ಮಠ ಮನೆ ಮೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253716 PREMA - ೯-೧೭೬, ನಾರ್ಲ ಮನೆ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253717 Sulochana - ಮ.ನಂ:9-173, ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253718 susheela shetty - ಮ.ನಂ:9-168, ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253720 Rathna - ಮ.ನಂ:9-160 ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253721 ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-157/1, ಮುಗುಳಿಯ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253725 ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ - ಮ.ನಂ:10-75 ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253726 ಯಮುನಾ - ಮ.ನಂ:10-74/1, ಮೊಗರು ಕೆರೆ ಬಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253727 ಚಂದು - ಮ.ನಂ:10-73, ಮೊಗರು ಕೆರೆಬಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253728 Dilshad - ಮ.ನಂ:10-72, ಮೊಗರು ದರ್ಖಾಸು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253729 MAIMUNA - ಮ.ನಂ:10-67, ಮೊಗರು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253731 ಜಗನ್ನಾಥ - 10-65/1 ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆ ಮೊಗರು ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253732 ಸಫಿಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:10-47 ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253733 SHANTHA SHETTY - ಮ.ನಂ:10-19, ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253734 Chandravathi - w/o ದಿ!ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೆಲ್ಚಡ, ಮ.ನಂ:1PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253735 NEBISA - ೧೦-೧೦೬. ಓಡ್ಪೆಲ್ ಮಾರ್ ಮನೆ ಕುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253736 Rukiya Banu - W/O ಸುಲೈಮಾನ್ ೧೦-೧೦೫ ಓಡ್ಪೆಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253737 KALYANI - ಮ.ನಂ:10-87 ಮೊಗರು ಕುಮೇರು ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253738 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಮ.ನಂ:10-83, ಮೊಗರು ಕುಮೇರ್ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253739 ರೀಕು ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-157, ಮುಗುಳಿಯ ಮನೆ, ಮೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253740 Yashodha - ಮ.ನಂ:9-152, ಮೊಗರು ದೋಟ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300253741 ಝೋಹರ - ಮ.ನಂ:10-66, ಮೊಗರು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------500000000-
110300253742 ರಾಜಾರಾಮ - ಮ.ನಂ:9-154, ಮೊಗರು ದೋಟ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253743 Shanthi Cutinha - ಮ.ನಂ:10-48, ಗಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆ, ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253744 ಗುಲಾಬಿ - W/o ದಿ!ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಮ.ನಂ:9-99AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253745 ಶಿವರಾಮ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-125, ಮುಂಚಾಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253746 KAMALA - ಮ.ನಂ:9-126, ಮೊಗರು ಮುಂಚಾಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253747 Ravikala Alva - ಮ.ನಂ:10-22 ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253748 Geetha S Alva - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:10-23 ಮೊಗರು ಹೊಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253749 SARAMMA - ಮ.ನಂ:10-80, ಮೊಗರು ದರ್ಖಾಸ್ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253750 ದೇವಕಿ - ಮ.ನಂ:10-88 ಗೋಳಿ ದಡಿ ಮನೆ,ಮೊಗರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253751 ದೇವಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - ಮ.ನಂ:10-103 ನಾರ್ಲ ಮನೆ ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253752 Fathunhi - ಮ.ನಂ:9-48 ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300259762 Rathna - W/O: ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ #5-197 ರತ್ನ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300260333 Jacintha D Costa - ಮ.ನಂ:9-23 ನಾರ್ಲ ಪದವು ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------350000000-
110300260405 ದೇವಕಿ - w/o ದಿ!ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮ.ನಂ:9-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300260504 BABY NAIK - ಮ.ನಂ:10-84, ಮೊಗರು ಕುಮೇರು, ಮೊAAY(NK) / NCS------350000000-
110300260505 ಇಸುಬು - ಮ.ನಂ:10-45 ಘಟ್ನಮಜಲು ಮನೆ ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300260506 Sulochana - ಮ.ನಂ:10-85/1 ಮೊಗರು ಕುಮೇರು ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300260507 ವೆಂಕಮ್ಮ ಮೂಲೈದಿ - ಮ.ನಂ:9-111 ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------450000000-
110300260508 K Shobha - ಮ.ನಂ:9-80 ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, ಮೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300260509 latha - ಮ.ನಂ:9-61/1, ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300260510 ವಿಜಯ - ಮ.ನಂ:10-17/1, ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300260511 USHA - ಮ.ನಂ:10-23/1, ಮೊಗರು ಹೊಸಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300260512 Rathnavathi - ಮ.ನಂ:10-20/1 ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300260514 VIJAYALAKSHMI - ಮ.ನಂ:10-18, ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮನೆ, ಮೊPHH(NK) / NCS------400000000-
110300260516 ಜಯ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - ಮ.ನಂ:9-76/1, "ಸಾಯಿಧಾಮ ಮನೆ", PHH(NK) / NCS------150000000-
110300260517 ಸಂಪಾವತಿ - ಮ.ನಂ:9-93/1 ಗಜಂತೋಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300268650 SHOBHA - ಮ.ನಂ.9-115/1 ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕಿಲಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300268651 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮ.ನಂ: 10-109/1 ನಾರ್ಲ ಸಂಕೇಶ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300268964 ಯಶೋಧ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300269481 rajesh - ಮ.ನಂ:9-112, ಮೊಗರು ಅರ್ಬಿ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300269482 Arun Kumar - ಮ.ನಂ:9-74, "ಕಮಲ್ ನಿವಾಸ",ಮೊಗರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300269483 Indira - ಮ.ನಂ:9-123, ಮೊಗರು ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110300269485 Sujatha - ಮ.ನಂ:9-153 ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300269486 SARIKA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:9-145 ನಾರಳ ಮನೆ ಮೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300276555 ಸೆಲಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ:9-8 ನಾರ್ಲ ಪದವು ಮನೆ ಮೊಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276560 G Saroja - ಮ.ನಂ:9-90 ಗಜಂತೋಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276561 ರಘು ರಾಮ ನಾಯ್ಕ - ಮ.ನಂ:9-101, ಗಜಂತೋಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276562 Sharmila - 9-116 ಮೊಗರು ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ,ಮೊಗರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276566 Sumitha - ಮ.ನಂ:9-158/1 ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276567 VANITHA SHETTY - ಮ.ನಂ:9-171 ನಾರ್ಲ ಮನೆ ಮೊಗರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276568 ಜಯಂತಿ - ಮ.ನಂ:10-28, ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ, ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276569 Sunitha S Menda - ೧೦-೫೯-ಎ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276570 ಗಂಗಾಧರ ರೈ - ಮ.ನಂ:10-91, ಮೊಗರು ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276571 Mamatha - ೧೦-೯೩ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಮನೆ ಕುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276572 ಬಾಬು ಸಾಮಾನಿ - ಮ.ನಂ:10-94, ಮೊಗರು ಮನೆ, ಮೊಗರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276573 ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:10-95 ಮೊಗರು ಗುತ್ತುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276575 RENUKA R MENDA - W/O ರವೀಂದ್ರ ಮೆಂಡ 10-59/1 ಮಾತೃNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276581 ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - 9-161 ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282883 GEETHA - W/O ಸುಧಾಕರ ಎಂ ೧೧-೧೯೦ ಮಳಲಿ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290306 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮ.ನಂ:9-42, ಕುಕ್ಕಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290307 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮ.ನಂ:9-117, ಕಿಲಾಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290309 Ahalya - ಮ.ನಂ:9-146, ಪೆರ್ಗಡೆ ಮನೆ, ಮೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290310 ಕುಶಲ - ಮ.ನಂ:9-167, ನಾರ್ಲ ಗುತ್ತು ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290311 ಗುಲಾಬಿ - ಮ.ನಂ:9-172, ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290313 Sharadha Shetty - ಮ.ನಂ:9-175/1, ನಾರ್ಲ ಮನೆ, ಮೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290314 Yashodha Shetty - ಮ.ನಂ:10-20, ಮೊಗರು ಹೊಸ ಮನೆ, ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290316 PREMA - ಮ.ನಂ:10-89, "ಆನಂದ ನಿಲಯ", ಮೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292927 SUJATHA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ . ರುಕ್ಮಯ ಶೆಟ್ಟಿ 10-NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300292930 ಎ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ - ಮ.ನಂ:9-13, ನಾರ್ಲ ಪದವು ಮನೆ, ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300292937 ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮ.ನಂ:6-134, ಮಟ್ಟಿ ಮನೆ, ಬಡಗುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300292957 Dulcine Crasta - ಮ.ನಂ:3-96, ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸದನ, ಬಡಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300323404 SUNANDA - Do No:9-170/2, ನಾರಳ ಮನೆ ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300323406 Raziya - D No:9-69/2, ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300323407 Yamuna - ಮ ನಂ:9-87/1, ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300323409 Baby - ಮ ನಂ:9-149/1, ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300323410 Shobha - ನಾರಳ ಕುಮೇರು ಮನೆ 9-135/1 ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300323411 Jayashree - ಪದ್ಮಜ ಹೌಸ್,10-81 ಮೊಗರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300323850 Asma - ಮ ನಂ: 9-42/2, ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300324135 Hilda Cutinha - ಮ.ನಂ:10-37 ಪುಟ್ಟ ಮಜಲು ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324698 BABY - ನಾರಳ ಮನೆ,9-178/1,ಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ,ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324746 Naseema - C/O (ಗಂಡ)ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ 9-4NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300328505 Madhava Poojary - ಮ.ನಂ:9-159/1,ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಮನೆ,ಮೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300333077 Zohara - ಮ.ನಂ:10-42/1,ಘಟ್ನಮಜಲು ಮನೆ,ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333245 ಸುಜಾತ - ಮ.ನಂ:9-60/2 ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333252 YASHODHA - ಮ.ನಂ:10-92, ಪಾಪುದಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333253 LALITHA - ಮ.ನಂ:9-29/2 ನಾರ್ಲಪದವು ಮನೆ ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300333254 Reyyan - ಮ.ನಂ:10-77/2,ಕಲ್ಲಾಪಾಪು ಮನೆ,ಮೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333312 Lokayya Kottary - ಮ.ನಂ:9-131,ಜೊರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ,ಮೊPHH(NK) / NCS------200000000-
110300333342 Poovamma - ಮ.ನಂ:10-4,ಮೊಗರು ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ,ಮೊPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333346 Devadas Shetty - ಮ.ನಂ:9-137/1,ನಾರಳ ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333347 Sekira Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮದ್ ಸಲಿಂ #9-66PHH(NK) / NCS------200000000-
110300333442 ಹಸನಬ್ಬ - ಮ.ನಂ:10-113/2, ಒಡ್ಪೆಲ್ ಮಾರ್ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300333445 ASIYAMMA - C/O ಟಿ ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಕ್ 9-42/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300333640 Varija - ಮ.ನಂ:9-93/2,ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333643 Poornima Bhandary - ಮ.ನಂ:10-1, ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ, ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333658 ನಯನ ಎಲ್ ಚೌಟ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೌಟ - ಮ.ನಂ:9-100/1, ಗಜಂತೋಡಿ ಮನೆ, ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300333821 AVVAMMA - ಮ.ನಂ:9-55/1,ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ,ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------450000000-
110300334697 KAMALA - ಮ.ನಂ:9-87/2,ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ,ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300334704 Isamma - ಮ.ನಂ:10-109,ಒಡ್ಪೆಲ್ ಮಾರ್ ಮನೆ,ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300335542 USHA - ಮ.ನಂ:10-100,ಪಾಪಿನಡಿ ಮನೆ,ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300337093 Pushpa - ದೇವುದಾಸ್ 10-39/1 ಮೊಗರು ಘಟ್ನಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300337097 Nabisa - ಗಂಡ - ನಝೀರ್ 9-48/2 ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300337098 Girija Sapaliga - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಹೂವಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300338013 Usha Amin - ಗೌತಮ್ ಅಮಿನ್ 9-29/3 ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300338018 Apsath - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸೂಫ್ 9-65 ಕುಕ್ಕಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300338023 Umavathi - ಸೀತಾರಾಮ 9-114/1 ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕೃPHH(NK) / NCS------200000000-
110300338750 Shashikala - ಆನಂದ 9-71 ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಮೊಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300338848 ವಿನಯ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ 9-88/1 ಕುಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300339054 Rohini - ಕೋಂ ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ 10-17 ಮೊಗರು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300339057 Prema - ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ 9-151 ಮೊಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339464 Leela - ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ 10-15/1 ಹರಿಲೀPHH(NK) / NCS------250000000-
110300339479 Baby - ಗಂಗಾಧರ 10-40 ಮೊಗರು ಘಟ್ನಮಜಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300339485 Ramlath Bhanu - ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 9-45 ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339487 Girija - ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ 9-159 ಮೊಗರು ಪಾಕPHH(NK) / NCS------500000000-
110300339488 Meenakshi - ಕೋಚು ನಾಯ್ಕ 9-150 ಮೊಗರು ಮಂಗಳPHH(NK) / NCS------200000000-
110300339505 SHARADA SHETTY - ಕೋಂ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ.ನಂ:10-34/2 PHH(NK) / NCS------150000000-
110300342005 Carmin Lobo - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ 9PHH(NK) / NCS------250000000-
110300343829 RAMLATH - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ೧೦-೧೦೭, ಒಡ್ಪೆಲPHH(NK) / NCS------400000000-
110300346470 UMAVATHI - ೯-೧೬೧ ಪಾಕಬೆಟ್ಟುಮನೆ ಪಾಕಬೆಟ್ಟು NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300347280 NALINAKSHI - W/O ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 9-150/1 ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300347302 Gopi Shetty - ೯-೧೭೪ ನಾರ್ಲ ಮನೆ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಪೋPHH(NK) / NCS------350000000-
110300354716 Rameeza - ಗಂಡ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಝೀರ್ 9-65/1 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300357549 Babu Moolya - ತಂದೆ- ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 9-89/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300358992 VANITHA - C/O ಜಯಾನಂದ ರ ಪತ್ನಿ 10-6/1 ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300359396 Lalithamba - C/O ಗಂಡ- ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಜಿ 9-149 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300361754 SHALINI K - W/O ಜಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ ೯-೮NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300363941 Vishalakshi Vaman Kulal - C/O ವಾಮನ್ ಕುಲಾಲ್ 5-153/1ಎ ಜೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300364684 HEMA KISHORE - ಗಂಡ- ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಿಶೋರ್ #9-100 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366850 Lalitha S Poojary - W/O: ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ #9-29/1 ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300367408 Jayanthi Shridhar Menda - W/O ಶ್ರೀಧರ ಮೇಂಡ 9-158 ಪಾಕಬೆಟ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300367490 Latha - ಗಂಡ - ಕರುಣಾಕರ 9-35/1 ಕುಕ್ಕಟ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300370573 Girish Jayaram Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಯರಾಮ್ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300370623 Sowjanya A N - C/O ಸತೀಶ ಶಂಕರ ಬಿ 2-277 2 ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370850 Zakiya Parvin - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಛಯಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ 2-98/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371171 Zubaida - ಗಂಡ- ಉಮರಬ್ಬ 1-258, ದರ್ಖಾಸು ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371435 Kavitha K - ಗಂಡ- ಶಿವರಾಮ ಸಪಳಿಗ #4-90/2 ತ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371783 P Mohandas Shetty - ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 3-196 ಕಡೆಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300371829 Hazra Banu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373045 Sumithra K - ಗಂಡ- ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 4-141/5 ಶರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373050 AFSA - ಎಸ್ ಎ ಮ೦ಝಿಲ್ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ಕಿನ್ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373164 ASHWINI - ಗಂಡ- ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ 4-87/4 ಶ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373310 Shahistha - W/O: ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ತಾರಿ 2-7NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373377 Mushrath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಝೀರ್ #2-17/1 ಉರ್ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373578 JOHARA - ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವ 4-136 ಬಡಕಾಯಿಬೆಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373617 Thahira - C/O (ಗಂಡ) ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ 3-85/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373755 Shabnam R - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಸಿಮುದ್ದೀನ್ 1-28 ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373829 Fiyad Mendonsa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ ಲೂಯಿಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373830 VASANTHI - W/O ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 1-251 ಕೋರ್ಡೆಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373859 Jayashree - ಗಂಡ – ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಾಡಿಗ 4-202/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373941 ANSIRA BANU - W/O ಶಬ್ಬೀರ್ ಹಸನ್ ೧-೪೮ ಗಾಂಧಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373983 Leela - C/O ಗಂಡ- ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-94NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374065 Sarala D Shetty - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ 1-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374272 Leena Lily Pinto - ಗಂಡ-ಡೇನಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜ #2-29,ಪೆರಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374513 Herald Santhan Pinto - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಫ್ರಾನ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300375288 VARIJA - ೨-೨೬೫ ಗಣೇಶ ಕೃಪ ಅಳಿಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375304 Karmaran Shankar Somaya - ತಂದೆ – ಸೋಮಯ ಮೂಲ್ಯ ೯-೧೦೯ ಕಿಲಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300375328 Shameema Banu Abdul Razak - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ #3/236(4) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375682 Hilda Pinto - C/O ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಿಂಟೊ 2-114/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376180 Ramakku - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ #4NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376221 ATHIJAMMA - ೩-೧೦೬ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಕಿನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376776 LEELA - C/O (ಗಂಡ) ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ 1-125 (NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300377265 Jyothi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅರವಿಂದ 2-240 ಪದ್ರೆಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378685 HARINAKSHI - ದಯಾನಂದ 1-154/6 ಶ್ರೀ ರಾಮನಗರ ಅಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378836 Dinelda Susan Dsouza - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೆಶಿಯನ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378986 LALITHA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ 9-7PHH(NK) / NCS------200000000-
110300378987 VASANTHI - ಗಂಡ – ಕೊರಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 9-108 ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300378988 SUSHEELA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 9-127PHH(NK) / NCS------250000000-
110300378990 Leela - ಡಿ /ಓ ಬಾಗಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ 10-84 ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300379112 Pushpa N Shetty - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ನಾರಾಯಣ ಡಿ ಶೆಟ್ಟ 3-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379570 UMAVATHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಯಂತ 3-3 ನವೀನ್ ನಿವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300379659 ANISHA - C/O ಶಂಶೀರ್ 10-45/1 ಘಟ್ನಮಜಲು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379992 Divya - C/O ಗಂಡ- ಯಾದವ ಪೂಜಾರಿ #9-159/2PHH(NK) / NCS------150000000-
110300381108 SHAMBA - ತಂದೆ.ದೇವು ದೇವಾಡಿಗ ೪-೬೩ ಕುವೇದ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300381202 Manohari Shetty - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300381296 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 3-4PHH(NK) / NCS------50000000-
110300381356 Mushthrai Banu - ಗಂಡ. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮದ್ ಜಾಹೀದ್ ೨-೭೭NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300382958 Loyal Denzil D Souza - C/O ಉರ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜ 2-239/2 ಡಿವNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300382994 Ramlath - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ವಿ ಆಸೀಫ್ ಡೋರ್ ನಂ 5-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300383085 Mahira - ಗಂಡ – ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಶೇಕ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300383216 Hemalatha - ಗಂಡ : ಬಾಬು # 1-75, ಪದ್ರೆಂಗಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300383261 Padmavathi - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ . ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300383451 Prafulla K Shetty - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 5NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300383560 Mary D Souza - 4 - 101, ಬಾಯ್ಸ್ ಹೋಂ ನೀರುಡೆ ಹೌNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300383651 Saramma - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ.ಹಾಜಿ ಪಿ ಮಾಯಾಬ್ಬ ೧-೮NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300383829 SAVITHA - W/O ಜಯಂತ ನಾಯ್ಕ 2-158 ಒಡ್ಡೂರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300383910 Jane Joe Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜೋ ಪಿಂಟೊ 3-11/2 ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300384077 Balkis - C/O ತಂದೆ ಆದಂ 2-208 ಕುಂದೋಡಿ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300384629 Shubhavathi P Shetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಪ್ರಭಾಕರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300384630 Jecintha Pereiera - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300385545 LEELA - C/O ತಂದೆ- ಪುತ್ತು ಗೌಡ 4-14 ಅರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300385968 A Kamalakshi - W/O: ದಿ ಬಾಬು 2-191 ಮಸಿದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300386209 Nivedita Devdas Shetty - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ದೇವದಾಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣ ಶೆಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300386391 APPI - ೧೦-=೫೩ ಘಟ್ನ ಮಜಲು ಮನೆ ಕುಕ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300386396 ZEENATH - ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ 9-48/2 ಎ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300387270 LEELAVATHI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗ 1-24NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300387373 Marina Nuthan Saldanha - ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿಸೋಜ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300387426 Khairunnisa - ೩-೧೪೩, ಬೈತುಲ್ ಖಾಯರ್ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300387472 UMMU KULUSU - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಶೇಖಬ್ಬ ಕೆ ೨-೮೧ ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300387513 VIDYAVATHI - ಗಂಡ. ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ್ 1-202 ಶಿವ ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300387601 Suhana Banu - ಗಂಡ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫಿ ೨-೨೧/೧ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300387617 Meena Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಲ್ವಿನ್ ಜಾನ್ ಪಿಂಟೊ NPHH(NK) / NCS------100000000-
Top