REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152197 HONNAMMA - 5-95 ತಾಳಿಪಾಡಿ ಕೊಳವೂರುNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300158209 APPI - W/O ದಿ. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ 5/186 ತಾರೆPHH(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202210000000017/05/2022
110300159376 VEDAVATHI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೇಸಪ್ಪ ಕುಲPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159378 ಚಂದ್ರಿಕಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ #5-51PHH(NK) / NCS------150000000-
110300159404 Sabitha - W/O ರಮೇಶ್ 4/40/2 ಗೆಂದಡ್ಪು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202220000000013/05/2022
110300159405 Asma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202215000000017/05/2022
110300159406 Sameema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಫೀಜುಲ್ಲಾ #5-190 PHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202225000000011/05/2022
110300159407 ಜುಬೈದಾ - 4-206 ಪಕೀರ ಕೋಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202225000000015/05/2022
110300159416 SUSHEELA - 5 - 57 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300159420 VENKAMMA - 5-248 ಪೊಯ್ಲ PHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202230000000012/05/2022
110300159422 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ #5-174 ತಾರPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202215000000014/05/2022
110300159427 Asyamma - C/O ಗಂಡ- ಶರೀಫ್ # ತಾರೆಮಾರ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202225000000016/05/2022
110300159556 Dulaikha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬುಬಕ್ಕರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202225000000012/05/2022
110300159569 GEETHA - W/O ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #5-148 ಕೊಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159680 Veena - W/O ವೀರೇಂದ್ರ #5-189/1 ತಾರೆಮಾರPHH(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202220000000017/05/2022
110300159766 Sarojini - W/O ಸತೀಶ್ #5-121 ಬಾನೊಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300159913 Sundari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ಬ ಮೂಲ್ಯ #1-77PHH(NK) / NCS------150000000-
110300159926 HEMAVATHI SHETTY - 5-109 ತಾಳಿಪಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202210000000016/05/2022
110300159975 Vidhisha - ಗಂಡ - ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 5-168 ಮುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300161800 SUNANDA - 4-174 ಕೃಷ್ಣ ನಿವಾಸ ನೂದೊಟ್ಟು ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202215000000016/05/2022
110300162375 Gulli - 5 - 33 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202235000000012/05/2022
110300165724 Zareena Yane Saramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿ ಮಹಮ್ಮದ್ #5-103NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300165872 SAMPA - C/O (ಗಂಡ) ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 5-73, PHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202225000000018/05/2022
110300165892 RUKIYA - 5-90 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------450000000-
110300166695 Asia - 5-37 ಮುತ್ತುರು ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರು AAY(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202235000000018/05/2022
110300168024 Sachitha Pakkala - ಸುರೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕಳ 3-219/2 ನಡುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300172969 BHAVANI - 5-238 ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಹೌಸ್ ಮುತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202230000000012/05/2022
110300173055 Swathi - 4-174 ಕೃಷ್ಣ ನಿವಾಸ ನೂದೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------100000000-
110300173367 Lathika - W/O ಭುಜಂಗ #5-51 ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202215000000015/05/2022
110300173446 Thulasi U - ಕೇಶವ 5-67/1 ಮಾತೃ ಕೃಪ ಹೌಸ್, ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300176690 Devaki K N - W/O ಕೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್ #4-206/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300179836 SMITHA MELANTA - 3-207 ಐನ ಹೌಸ್ ಕೊಳವೂರು ಕೊಳವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181980 Mary Cutinha - W/O ದಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ 4-18PHH(NK) / NCS------50000000-
110300182143 Shayida Banu - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫಿಕ್ 5/176 ತಾರೆಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300183465 Prathibha S Hegde - 4-129 ಹೇಮಧಾಮ ಹಸಮನೆ ಕೊಳವೂರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183599 Lilly R Poonja - 4-159 ನೋಣಾಲ್ ಕೊಳವೂರು ಕೊಳವೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184089 Jayanthi - #5-178/1 ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300185951 Avvamma Yane Mamthaz - 4/53 ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಳವೂರು ಅPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202235000000011/05/2022
110300186506 B.Fathima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮೀದ್ #5-148 ಮುತPHH(NK) / NCS------250000000-
110300236379 ಉಮನ ನಾಯ್ಕ - 4-195 ಮರಾಠಿ ಕೋಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202235000000018/05/2022
110300236380 ಶೇಖರ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-158/1 ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202235000000013/05/2022
110300236381 Namitha - 3-250 ಅಟ್ಟೆಪದವು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300236382 Bebi - 4-120 ಕಡೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300236383 Padmavathi - 4-22 ಪಂಜ ಶೇಖಾಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕೊಳವPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236384 ಲಲಿತ - 4-149 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300236385 ಕಮಲ - 4-138 ಬಡಕಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರAAY(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202235000000012/05/2022
110300236386 ದೇವಕಿ - 4-115 ಕಡಿಂಜಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು AAY(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202235000000015/05/2022
110300236387 ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ - 4-183/1 ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಪಕೀರ PHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202210000000013/05/2022
110300236413 ಸೇಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - 5-294 ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಶಾಂತAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300236414 LAXMI - 5-295 ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ ಶಾಂತಿಪಲ್ಕೆ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202235000000011/05/2022
110300236415 Zohara - 5-12 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300236416 ಯಮುನಾ - 5-24 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202210000000013/05/2022
110300236417 ಹಾಜ್ರ - 5-212 ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂAAY(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202235000000017/05/2022
110300236418 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮೂಲ್ಯ - ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/20225000000016/05/2022
110300236419 Bhagi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-194 ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ AAY(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202235000000012/05/2022
110300236421 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - 5-287 ಬಿನ್ ಅಂಗರ ನಾಯ್ಕ ಶಾಂತAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300236422 LEELA DAS - 5-293 ಅಣ್ಣು ದಾಸ್ ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236423 ಮೋಹನ್ ನಲ್ಕೆ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-87 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236424 Avvamma - 5-214 ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರು ಗAAY(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202235000000015/05/2022
110300236425 ವಸಂತಿ - 5-34 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಕೊಳವೂರು ಅಂಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236426 ಕುಸುಮ - 5-35 ಕೋಂ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236427 ಮರಿಯಮ್ಮ - 5-153 ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236428 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - 5-180 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202210000000015/05/2022
110300236429 NAGI - 5-242/1 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300236430 ಹೊನ್ನಯ್ಯ - 5-106 ತಾಳಿ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236431 ತಾಹಿರ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:5-19, ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236432 Nefisa - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-48 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202210000000018/05/2022
110300236433 ಲೀಲ - ಮನೆನಂಬ್ರ 5-23 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300236434 ಚೆನ್ನ - 5-7 ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ AAY(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202235000000013/05/2022
110300236435 ಹೊನ್ನಯ್ಯ - 5-7 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಕೊಳವೂರು ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202235000000011/05/2022
110300236436 JAYANTHI - 5-45 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರು ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236437 ಹರಿಯಪ್ಪ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:5-92 s/o ನೇಮು, ಅಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022---350000000-
110300236438 ಕಲ್ಯಾಣಿ - 5-102 ತಾಳಿ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236439 ಬಾಬು - 5-103 ತಾಳಿ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಅAAY(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202235000000015/05/2022
110300236440 ಲಲಿತ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-182 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202210000000017/05/2022
110300236441 ಮೋನಪ್ಪ - 5-10 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಮAAY(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202235000000011/05/2022
110300236442 ಗಿರಿಜ - 5-47 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂAAY(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202235000000013/05/2022
110300237422 ಆಲಿಮಮ್ಮ - 5-138 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300237423 ಕಲ್ಯಾಣಿ - 5-211 ತಾರೇಮಾರ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202235000000016/05/2022
110300237424 RAMLATH - 5-187 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202215000000014/05/2022
110300237538 ARCHANA - 5-202 ತಾರೆ ಮಾರ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300240944 ರಾಘವ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-79 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300240950 ಸುನೀತ - 5-153/1 ಬಿನ್ ದಿ ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300240951 Asiyamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-80 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300240952 ದಿನೇಶ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಯನ್ - ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಕೊಳವೂರು ಅಂಚೆ ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202225000000015/05/2022
110300241850 ತಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾನೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ - ಮನೆ ನಂ 4-172PHH(NK) / NCS------250000000-
110300241852 VISHALAKSHI - C/O ಗಂಡ- ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 5-166PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202225000000015/05/2022
110300241853 SARAMMA - ಮನೆ ನಂ 4-168PHH(NK) / NCS------200000000-
110300241854 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ - ಮನೆ ನಂ 5-114 ಮಾರ್ಗದಂಗಡಿ ಮನೆ ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300241855 ಸದಾಶಿವ ಕುಲಾಲ್‌ - 5-117 ಬಿನ್ ಸಂಕಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241905 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 5-169 ತಾರೆ ಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202215000000016/05/2022
110300253702 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:5-289 ಬಿನ್ ಜತ್ತಿ ಪೂಜPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202215000000016/05/2022
110300259498 ನಪೀಸಾ - 4-165 ನೂದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259499 ಕಮಲ - 3-256 ಕೋಂ ದಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಳವೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202210000000013/05/2022
110300259500 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - 4-94 ಶೇಖಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300259501 ಕೊರಪೊಳು - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-93 ಗುತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259502 RAJEEVI - 4-94 ಶೇಖಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನಂಬ್ರ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300259503 AYISHA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ:4-160 w/o ಅಹಮದ್ ಬ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259504 Gulabi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-177 ನೊದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300259505 ಆದಂ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-148 ಕೊಳವೂರು ಅಂಚೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202220000000016/05/2022
110300259506 ಭಾರತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-204/1 ದುರ್ಗಾಕೋಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259507 ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-202 ದುರ್ಗಾ ಕೋಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259508 BAGI - W/O ದಿ.ಲೋಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 4-201 ದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259509 SUNDARI - 4-184 ಶಾಂತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202240000000017/05/2022
110300259510 SUNITHA - 4-43 ಗೆಂದಡ್ಪು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259511 ಆಲಿಮಮ್ಮ - 4-139 ಕೋಂ ಪಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಬಡಕಾಯಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259512 ಭಧ್ರಯ ಆಚಾರಿ - 4-133 ಬಾಕಿಮಾರ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202215000000018/05/2022
110300259513 ಸುಚಿತ್ರಾ - 4-174/1 ನೂದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022---200000000-
110300259514 ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-180 ನೊದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300259515 ನಾಗಮ್ಮ - 4-218 ಕೋಂ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ತೌಡಂಗೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300259516 MEENAKSHI - 4-212 ಕೋಂ ದಿ ಉಮೇಶ್ ತೌಡೆಂಗೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202210000000015/05/2022
110300259517 HEMAVATHI - 4-215 ಬಿನ್ ಉಮಣ ಪೂಜಾರಿ ತೌಡಂAAY(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202235000000015/05/2022
110300259518 Kamala Shedti - 4-77 ಕೋಂ ದಿ ಪದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300259519 ಸೇಸಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ - 4-75 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202215000000017/05/2022
110300259520 ರತ್ನಾವತಿ - 4-68 ಕೋಂ ಪೂರ್ಣಯ ಭಂಡಾರಿತೇರೆಜಾಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259521 SitharamA shetty - ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ತೇರೆಜಾಲು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300259522 LEELA - 4-63 ತೇರೆಜಾಲು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
110300259523 ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 4-44, ಗೆಂದಡ್ಪು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300259524 ಕಲ್ಯಾಣಿ - 4-101 ಪಂಜPHH(NK) / NCS------100000000-
110300259525 HONNAMMA - 4-40,ಗೆಂದಡ್ಪು ಮನೆ,ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259526 ಓಬಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-99 ಪಂಜ ಮನೆ ಕೊಳವೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259527 ಗುಲಾಬಿ - 4-41,ಗೆಂದಡ್ಪು ಮನೆ,ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110300259528 LATHEEF - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-145 ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮನೆ ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300259529 ಕಮಲ - 4-61 ಕೋಂ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300259530 ವಸಂತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-110 ಕಡೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------400000000-
110300259531 LEELAVATHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-158 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300259532 timmaju - 4-219 ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತೌಡಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259533 Zeenath F - 4-164/1 ನೂದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202235000000015/05/2022
110300259534 ಮುನಿರ್ - 4-167 ನೂದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300259535 ಬೇಬಿ - 4-173 ಕೋಂ ಭೋಜರಾಜ್ ನೂದಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202220000000011/05/2022
110300259536 ವಿಶ್ವನಾಥ - 4-172/1 ಬಿನ್ ದಿ ವಸಂತ ಆಳ್ವ ನೂದಬPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202220000000011/05/2022
110300259537 GEETHA - 4-83 ದೋಟ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202220000000017/05/2022
110300259538 ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ - 4-214 ಬಿನ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತೌಡಂಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259539 ಯಾದವೇಂದ್ರ - 4-153 ನೋಣಾಲು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಅಂಚೆ PHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202230000000014/05/2022
110300259541 ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಕ್ - 4-149/1 ಹೊಳೆ ಬದಿPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202225000000012/05/2022
110300259542 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - 4-149 ಹೊಳೆ ಬದಿPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202220000000012/05/2022
110300259543 ರಮನಾಥ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-148 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300259546 SHEKAR - 4-213 ತೌಡಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300259547 LAXMI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-123 ಕಡಂಜಬೆಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259548 ಬಾಗಿ - 4-208 ಕೋಂ ದಿ.ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಕೀPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259549 ವೀರಪ್ಪ - 4-207 ಬಿನ್ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ಪಕೀPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259550 ದಾಮು ಯಾನೆ ದಾಮೋದರ ಗೌಡ - 4-128 ಬಡಾಕಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259551 Nebisa - 4-16 ಬಿನ್ ದಿ ಹಸನಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದಂಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202250000000011/05/2022
110300259552 KUSUMA - ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 4-159 ಕೊಳವೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300259553 ಚಂದ್ರಹಾಸ - 4-156 ಬಿನ್ ದಿ ಬಾಬು ಆಚಾರಿ ಮಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259554 ರೇವತಿ - 4-157 ಬಿನ್ ಬಾಬು ಆಚಾರ್ಯ ನೋಣಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259555 ನಾರಾಯಣ - 4-118 ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡ ಕಡೆಂಜಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202215000000011/05/2022
110300259556 SUNANDA - ಗಂಡ- ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ 4-111 ಕಡಂಜಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202215000000015/05/2022
110300259557 BHAVANI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-109 ಅಳೆಮನೆ ಲಚ್ಚಿಲುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300259558 SHASHIKALA - 4-34 ಕೋಂ ಡೊಂಬಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಂಬAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259559 lalitha - 4-18 ಕೋಂ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300259560 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಚಾರ್ತಿ - 4-21 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂಚPHH(NK) / NCS------350000000-
110300259561 RAJEEVI R HEGDE - 4-144 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300259562 ಸೇಸಿ - 4-49 ಕೋಂ ಸೋಣ ಕೊಂಞಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202220000000012/05/2022
110300259563 ಕೊರಗ - 4-47 ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ಕಾಂಬೆಟ್ಟು ಮAAY(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202235000000015/05/2022
110300259564 ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ - 4-50 ಕಾಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202230000000015/05/2022
110300259565 baby - 4-46 ಕಾಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202225000000015/05/2022
110300259566 DULAIKHA KHADRI BYARI - 4-23 ದಿ .ಖಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ ತಟ್ರಬೆಟPHH(NK) / NCS------350000000-
110300259567 Pushpalatha - ಗಂಡ- ವಿಶ್ವನಾಥ #3-221 ಸಣ್ಣಗುಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300259568 RAJEEVI - 4-62, ಹುಣ್ಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259569 ಕರಿಯದು - 4-114 ದಿ.ಗುಡ್ಡ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202230000000012/05/2022
110300259570 ಬಾಬು - 4-30 ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202235000000013/05/2022
110300259571 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - 4-162 ನೂದ ಬೆಟ್ಟು ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259572 ಯಾಕುಬ್ - 4-221 ಪಕೀರ ಕೋಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259573 GIRIJA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-57 ಪಾಡಿ ಮನೆ ಕೊಳವAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259574 ಲೋಕಯ್ಯ ಮುಲ್ಯ - 4-193/1 ನೂದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259575 ಸತೀಶ್‌ - 4-18 ಹೊಸಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259576 RAMANI - ಮ.ನಂಬ್ರ 4-211 ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------500000000-
110300259577 ದುಲೇಖ - ಮ.ನಂ:4-165/1 ಕೋಂ ದಿ .ಬಾವುದ್ದೀನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259579 ಮಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೈನ್ ಸಾಹೇಬ್ - 4-51 ಕಾಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300259580 MARIYAMMA - ಮ.ನಂ 4-32 ಕೋಂ ದಿ.ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300259581 DHRNAMMA - 4-217 ಬಿನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ತೌಡಂಗಡ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300259587 ಮೊನಮ್ಮ - 4-60 ಕೋಂ ಲೋಕಯ ಪೂಜಾರಿ ತೇರೇಜಾಲುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259711 ಹರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-100/1 ಬಿನ್ ದಿ ಪೂವಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202215000000014/05/2022
110300259712 NEBISA - 5-82 ಬಿನ್ ದಿ ಹಸನಬ್ಬ ಮುತ್ತೂರು ಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259713 ತಾಹಿರ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-84 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259714 JANAKI - 5-125 ಕೋಂ ನೇಮು ಮುತ್ತೂರು ಮೇಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022---350000000-
110300259715 ಹೇಮಲತ - 5-123/1 ಗರೋಡಿ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300259716 ಊವಮ್ಮ - 5-107 ಮಾರ್ಗದಂಗಡಿ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202215000000015/05/2022
110300259717 INDIRA - 5-118 ಮುತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗದಂಗಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300259718 ಪುಷ್ಪ ರಾಜ್ - 5-290 ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202215000000016/05/2022
110300259719 VEDAVATHI - 5-292 ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259720 NAGAVENI - 5-75PHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202230000000018/05/2022
110300259721 anba yane krishna - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-152 ಹೊಳೆಬದಿ ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202215000000013/05/2022
110300259722 DEVAKI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-30 ಮುತ್ತುರು ಸೈಟ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202215000000016/05/2022
110300259723 ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ - 5-31 ಬಿನ್ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259724 ಮೈಮುನ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-86 ಮುತ್ತುರು ಸೈಟ್ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259725 ಶೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-51 ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202215000000015/05/2022
110300259726 Kusumavathi - 5-55 ಬಿನ್ ದಿ ಮುದರ ಮೊಲ್ಯ ಮಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259727 ರುಕ್ಮಯ ಮುಲ್ಯ - 5-57 ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259728 ಮೋನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ - 5-58 ಬಿನ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಮುತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300259729 Chakra Yane Aithappa - 5-10 ಬಿನ್ ಕೊರಗು ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202215000000018/05/2022
110300259730 ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-22 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300259731 ನಝೀಮಾ - 5-18 ಕೋಂ ಹಝೀಜ್ ಮುತ್ತೂರು ಸೈPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202215000000014/05/2022
110300259732 ಮೋಹನ ಕುಲಾಲ್ - 5-68 ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259733 chithravathi - 5-54 ಬಿನ್ ದಿ.ಮುದರ ಮೊಲ್ಯ ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202230000000016/05/2022
110300259734 Nalini - 5-53 ಮುತ್ತೂರು ಮಟ್ಟು ಮುತ್ತೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202215000000014/05/2022
110300259735 ಗುಲಾಬಿ - 5-136/1 ಕೋಂ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300259736 ಮುತ್ತು - 5-139 ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಲ್ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259737 SAROJINI - W/O ದಿ ಪುಷ್ಪ ರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ 5-140PHH(NK) / NCS------200000000-
110300259738 ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ - 5-150 ಬಿನ್ ಪೂವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259739 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-128,ದೈಯನ್ ಸಾನ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259740 JANAKI - 5-151 ಮನೋಲಿ ಗದ್ದೆ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202225000000018/05/2022
110300259741 ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ - 5-110 ತಾಳಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259742 BABY - 5-87 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202215000000014/05/2022
110300259743 ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-111 ತಾಳಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259744 YAMUNA - 5-165 ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202235000000015/05/2022
110300259745 ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5.61 ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300259746 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5.60 ಮುತ್ತೂರು ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202225000000012/05/2022
110300259747 ನೋಣಯ ಮಡಿವಾಳ - 5-171 ತಾರೆಮಾರ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259748 ಹೇಮಾವತಿ - 5.172 ಕೋಂ ದಿ .ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202235000000011/05/2022
110300259749 bebi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-173 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೃPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202220000000014/05/2022
110300259750 HARINAKSHI - 5-177 ಬಿನ್ ಆನಂದ ತಾರೆಮಾರ್ ಮನೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
110300259751 ಅವ್ಚಮ್ಮ - 5-138 ಕೋಂ ದಿ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮುತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259753 ಸರಸ್ವತಿ ದಾಸ್ - 5-219 ಮುತ್ತೂರು ಬಾಳಿಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202215000000011/05/2022
110300259754 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - 5-286 ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಶಾಂತAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300259755 ಮುತ್ತು ನಾಯ್ಕ - 5-274 ಕೋಂ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಮುತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202235000000014/05/2022
110300259756 Celine Rosario - 5-221 w/o ಲಾರೆಂನ್ಸ್ ರುಜಾರಿಯೊ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300259757 ಮೈಮುನ - 5.192 ತಾರೆ ಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259758 ಮೈಮುನ - 5.210, ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ,ಮುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202225000000013/05/2022
110300259759 ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಕ್ ಕೆ - 5.162 ಕೊಂಡಾಲ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------300000000-
110300259760 ಮಮತ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-219 ತಾರೆಮಾರ್ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259761 VIJAYA - 5-176 ತಾರೆ ಮಾರ್ ಹೌಸ್ ಮುತ್ತೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300259762 Rathna - W/O: ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ #5-197 ರತ್ನ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300259763 Lussy Rosario - 5-225 ತಾರೆಮಾರ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಅPHH(NK) / NCS------350000000-
110300259764 PADMAVATHI - 5-191 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202215000000012/05/2022
110300259765 DEVAKI - 5-189 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCS------350000000-
110300259766 aminamma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-188 ತಾರೇಮಾರ್ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259767 ಹಾಜ್ರಾ - 5-138/2 ತಾರೇಮಾರ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202225000000015/05/2022
110300259768 Bhagirathi - 5-204 ತಾರೇಮಾರ್ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259769 ನಾರಾಯಣ - 5-203 ತಾರೇಮಾರ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300259770 ಕಾವೇರಿ - ಮ.ನಂ 5-200 ಕೋಂ ರಾಮ ಮೂಲ್ಯ ತಾರೆಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300259771 ಸಾರಮ್ಮ - 5-207 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರAAY(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202235000000012/05/2022
110300259772 MARIYAMMA - 5-206 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮಮತ್ತೂರು ಗPHH(NK) / NCS------450000000-
110300259773 Nebisa - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ 5-205 ತಾರೆಮಾರ್ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202235000000011/05/2022
110300259774 ಬಾಲ ಚಂದ್ರ - 5-184 ತಾರೇಮಾರ್ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-184PHH(NK) / NCS------150000000-
110300259775 ವಸಂತಿ - 5-183 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259776 Chennamma - 5-133/1 ತಾರೆಮಾರ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300259777 Zareena - 5-213 ಕೋಂ ಮುಲ್ಲ ಮುನಾಫ್ ತಾರೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110300259778 bubu - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-198 ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
110300259779 ರುಕ್ಮಿಣಿ - 5-179 ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259780 YOGINI - 5-178 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259781 ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-142 ಬಿನ್ ಕುಂಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259782 REVATHI - 5-280 ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಮುತ್ತAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259783 ಸಂಕಪ್ಪ - 5-273 ಅರ್ಬಿ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202225000000015/05/2022
110300259784 ಸಕೀನ - 5-83 ಕೋಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುತ್ತೂರ್ ಸೈಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300259785 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ - 5-279 ಬಿನ್ ದಿ ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259786 ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-237 ದಲ್ಲೋಡಿ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259787 shobha - 5-250 ಬಿನ್ ದಿ ಗೋಪಾಲ ಸಪಳಿಗ ಪಡೀPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259788 MALATHI - 5-271 ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300259789 ಸಿಸಿಲಿಯಾ - 5-224 ಬಿನ್ ದಿ ಗಸ್ಪರ್ ರುಜಾರಿಯೋ PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259790 ಗೀತಾ - 5-234 ಬಿನದ್ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ತೋಡಬಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259791 ಆಶಾ ಪಿಂಟೋ - 5-247 ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259792 ರಾಮಚಂದ್ರ - 5-240 ದಲ್ಲೊಡಿ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202230000000018/05/2022
110300259793 ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ - 5-231 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅPHH(NK) / NCS------300000000-
110300259794 MEENAKSHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-232 ಮುತ್ತೂರು ತೋಡಬಳPHH(NK) / NCS------50000000-
110300259795 YOGINI - W/O ಸದಾಶಿವ 5-291 ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202235000000012/05/2022
110300259796 ಜಾಕಯ ಪೂಜಾರಿ - 5-248,ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಪಡೀಲPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259797 SHARADA - 5-192 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259798 Renuka - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-241 ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಹPHH(NK) / NCS------50000000-
110300259799 Bharathi - W/O: ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ 5-278 ಮಾತೃ ಛಾAAY(NK) / NCSBiometric****995709/05/2022FPS****995709/05/202235000000009/05/2022
110300259800 kusuma - 5-52 ಕೋಂ ಜಾರಪ್ಪ ಮೊಲ್ಯ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202230000000016/05/2022
110300259801 PUSHPA - 5-230 ಬಿನ್ ನಾರಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202215000000018/05/2022
110300259802 REVATHI - 5-64 ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮಟ್ಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300259803 MALATHI - 5-66 ಮುತ್ತೂರು ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
110300259804 ಆಸ್ಯಮ್ಮ - 5-113/3 ಕೋಂ ಗುಲಾಂ ಬ್ಯಾರಿ ಮುತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300259805 SHANTHA - 5-65,ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202230000000014/05/2022
110300259806 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-94, ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮನೆ, ಮುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202225000000014/05/2022
110300259807 ಸರಸ್ವತಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-215 ತಾರೇಮಾರ್ ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
110300259808 JAYANTHI - 5-154 ಮುತ್ತೂರು ನಡುಮನೆ ಕೊಳವೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202220000000013/05/2022
110300259810 ಶಿವರಾಜ್‌ - 5-6 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259811 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300259812 GEETHA - 5-41/1 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259813 ಕಮಲ - s/o ಮಾದ ಮನೆ ನಂಬ್ರ:5-44 ಮುತ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300259814 ವೇದಾವತಿ - 5- 4 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202210000000015/05/2022
110300259815 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದ್ರಿ - 5-16 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259816 MARIYAMMA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-17 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202260000000011/05/2022
110300259817 SAFHIYA - 5-25,ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110300259818 ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ - 5-27 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259819 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - 5-33 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300259820 padmavathi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-108/1 ತಾಳಿಪಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259821 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - 5-148 ಮುತ್ತೂರು ಬೆಜ್ಜೆ ಮುತ್ತೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202235000000015/05/2022
110300259822 ಹಮೀದ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-145 ಆನೆ ಗುಂಡಿ ಮನೆ AAY(NK) / NCSBiometric****995717/05/2022FPS****995717/05/202235000000017/05/2022
110300259823 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ - 5-144 ಆನೆ ಗುಂಡಿ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202235000000013/05/2022
110300259824 GULABI - 5-135 ಮುತ್ತೂರು ಒಳಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202220000000016/05/2022
110300259825 JANAKI - 5-133 ಒಳಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259826 ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ - 5-132 ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202220000000016/05/2022
110300259827 ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 5-130 ಬಿನ್ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಗಾಣದ PHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202210000000011/05/2022
110300259828 ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-124,ಮುತ್ತೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202230000000016/05/2022
110300259829 KUSUMA - ಮುತ್ಊರು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259830 ಬಾವು ಬ್ಯಾರಿ - 5-77 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259831 AKKAMMA - 5-28 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮುತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202235000000011/05/2022
110300259832 ಗಂಗು - 5-42 ಮುತ್ತೂರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259833 Vanitha - 5-46 ಬಿನ್ ಪಿಸುರಾ ಮುತ್ತೂರು ಸೈAAY(NK) / NCS------350000000-
110300259834 ಲೀಲಾ - 5-134 ಒಳಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300259835 Shubhalakshmi Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-71 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300259836 ರಾಜೀವಿ - 5-56 ಬಿನ್ ದಿ ಮುದರ ಮೂಲ್ಯ ಮಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202230000000015/05/2022
110300259837 ಪದ್ಬನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-155PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259838 NAGAVENI - C/O (ಗಂಡ) ಬಾಬು ಆಚಾರ್ಯ 5-93 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022---200000000-
110300259839 Leelavathi - 5-13 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300259840 ದೇಜ ಗುಜರನ್‌ - 5-63 ಬಿನ್ ದಿ ಈರು ಮೂಲ್ಯ ಮಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300259841 ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-164 ಬಿನ್ ಐತ್ತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300259842 ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೊ - 5-254 ಬಿನ್ ದಿ ಬೆರ್ನಾಡ್ ಲೋಬೋ AAY(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202235000000013/05/2022
110300259843 SAMPA .V.SHETTY - 5-69 ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259844 KAMALAKSHI - 5-143 ಅಣ್ಣು ಮೂಲ್ಯ ಬೆಜ್ಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300259845 ಲೀಲಾ - 5-137/1 ನಡುಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300259847 ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ - 4-151 ಮುತ್ತೂರು ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202225000000016/05/2022
110300259848 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - ತಾರೆಮಾರ್ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110300259849 ಮೈಮುನ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202210000000014/05/2022
110300259868 ಆದಂ - 5-216 ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202220000000018/05/2022
110300268697 Lalitha - ಮನೆ ನಂ 4-199 ಪಕೀರಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಳವPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268701 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300268703 ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ - ಮನೆ ನಂ 5-259, ಪಿಲಿಪಂಜರ ಮನೆ,ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268704 ಭಾರತಿ - ಮನೆ.ನಂ.5-141/1 ಬೆಜ್ಜೆ ಕೆಳಗಿನ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300268705 ಪುಷ್ಪಾವತಿ.ಯಂ - ಮನೆ ನಂ 5-126/1 ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕುಳವPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202215000000016/05/2022
110300268706 VANITHA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ 5-1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300269691 Jameela - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-263/1 ಪಡೀಲ್ ಪದವು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202215000000014/05/2022
110300269696 unja - 5-177 ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಅಂಚೆ ಮುತ್ತೂರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300282676 Fathimath Nusaiba - 5-79/2,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282679 GULABI DAS - ಎಸ್/ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸ 2-140 ದುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300282684 ಜಲಜ ಶೆಡ್ತಿ - 4-81 ಕುಲವೂರು ಗುತ್ತು ಮನೆ ಕೊಳವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282685 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-176 ಯಂ ಎಸ್ ಮನೆ ಕೊಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282692 Sumathi S Shetty - ಮ.ನಂ:4-78 ಬಿನ್ ದಿ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282693 ಜೈನಾಬ್ - 5-115 ಹವ್ವ ಕಾಟೇಜ್ ಮಾರ್ಗದಂಗಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282711 ಮೋನಿಕಾ ಮರಿಯ ಕುಟಿನ್ಹಾ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-195 ಕುಟಿನ್ಹಾ ನಿವಾಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282728 ಕೆ.ಹಸನಬ್ಬ - 5-78/1 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282730 ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ - 5-67 ಮಾತೃಕೃಪಾ ಮಟ್ಟು ಮನೆ ಮುತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282733 VIMALA - 5-119 ಮನೋಳಿ ಗದ್ದೆ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300282736 ತೋಮಸ್ ಡಿ ಸೋಜ - 5-268NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292698 ಚಾಲ್ಸ್ ಕುತಿಂಞ - 4-196 ದುರ್ಗಕೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292704 ಸರಸ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - 4-86 ಮೇಗಿನ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292707 ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 4-67 ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತೇರೆಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292708 Rukiya - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಬಷೀರ 4-135 ಬಡಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292709 SARAMMA - 4-59/1 ಹುಣ್ಸೆದಡಿ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292710 ಪ್ರೇಮನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ - 4-183 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292743 Gulabi - 5-97 ತಾಳಿ ಪಾಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292744 ಮೌರಿಸ್ ರೊಸಾರಿಯೊ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-226 ತಾರೆಮಾರ್ ಮನೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292746 ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-156, ಕೊಂಡಾಲ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292748 ಮೈಕಲ್ ಪಿಂಟೋ - 5-246 ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292751 ಶಂಕರ ಎಮ್ ಆಳ್ವ - 5-255 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಳವೂರು ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292752 Sarojini - 5-235 ಬಿನ್ ದಿ .ಪೋಂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292753 ರಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ - 5-142 ಬಿನ್ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300292756 Chandrahasa Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-126 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292758 NIKHITHA - D/O ನಾಗೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ 5-114/1 ಗರೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292761 Sumathi - 5-104 ಬಿನ್ ಚಿಂಗ ಅಮೃತ ಸೌಧ ನಿವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292765 NALINAKSHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-95/1 ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300292766 RUKIYA - द्वारा: ಉಂಹಿಮೊನು 4-184 ಹಸೀನಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300295570 Pramila Shedthi - C/O ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ 5-159 ಕೊಂಡಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300323965 Leela - ಕೋಂ ಮುತ್ತು ಹೆಂಗ್ಸು ಮುತ್ತೂರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202225000000013/05/2022
110300324149 ನಳಿನಿ - 4-34(1) ಕೋಂ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಕಾಂಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300324153 KAMARUNNISA - 4-222 ಬಿನ್ ದಿ.ಶೇಖಬ್ಬ ಪಕೀರ ಕೋPHH(NK) / NCS------250000000-
110300324154 Soorappa - 4181/1 ಕೋಂ ಪೋಂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಜ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300324160 Mohammad M.K - 4-54/1 ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನಬ್ಬ ಕೊಳವೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300324288 Usha - ಕೋಂ ಶಿವರಾಮ ತಟ್ರಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಳವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326515 YASHODHA - ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300326962 Rama - ಬಿನ್ ದಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಕೀರ ಕೋPHH(NK) / NCS------150000000-
110300327069 Nazeema - ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಮುತ್ತೂರು ಸೈಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202225000000015/05/2022
110300327107 PRAMEELA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸೀತಾರಾಮ 4-122 ಕಡಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202220000000015/05/2022
110300327339 Yamuna - ಮ.ನಂ 4-42 ಕೋಂ ದಿ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202220000000013/05/2022
110300327534 Usha - ಮ.ನಂ5-137/1 ಕೋಂ ಪೂವಪ್ಪ ಮುತ್ತೂರPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202220000000012/05/2022
110300327807 Maiyaddi Bayri - ಬಿನ್ ದಿ ಆಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಮುತ್ತೂರು ಸೈPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/202245000000014/05/2022
110300327808 Asma - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶೇರಿಫ್ ಮುತ್ತೂರು ಸೈPHH(NK) / NCS------200000000-
110300328034 Hameed - ಮ.ನಂ:4-144/1 ಬಿನ್ ಎಚ್ .ವಿ ಹPHH(NK) / NCS------250000000-
110300328263 PUSHPA - ಮ.ನಂ5-134/1 ಕೋಂ ಕೇಶವ ಒಳಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110300328327 Amida Banu - ಮ.ನಂ:5-187 ಕೋಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಪು ತPHH(NK) / NCS------300000000-
110300328328 Farzana - ಮ.ನಂ:5-276 ಕೋಂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮುತ್ತೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300328329 Johara - ಮ.ನಂ:5-277 ಕೋಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300328408 Girija - ಮ.ನಂ:5-91 ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುತ್ತೂPHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202215000000013/05/2022
110300328411 Yamuna - ಕೋಂ ದಿ ರಾಜೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಜಲು ಮನೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/20225000000011/05/2022
110300328413 Kusuma - ಕೋಂ ದಿ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುತ್ತೂರು ಕPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/20225000000015/05/2022
110300328542 Ismail - ಮ.ನಂ:5-11 ಬಿನ್ ಉಂಞ ಬ್ಯಾರಿ ಮುತ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300329127 SARAMMA - ಕೋಂ ಹಸನಬ್ಬ ತಾರೆಮಾರ್ ಸೈಟ್ ಮುತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331166 Shailaja - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-242 ಬಿನ್ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆPHH(NK) / NCS------450000000-
110300331193 Sherifa Banu - C/O ಹಮೀದ್ #5-276/1 ನಾಯರೊಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202230000000018/05/2022
110300331199 RAMLATH - ಮ.ನಂ:5-163 ಕೋಂ ಖಾಲಿದ್ ಬಾವ ಕೊಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202225000000015/05/2022
110300331200 Felix Pinto - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-249 ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಮುತPHH(NK) / NCS------100000000-
110300331202 CHANDRAVATHI - W/O ದಿ. ಮುತ್ತಪ್ಪ 5/147 ಬೆಜ್ಜPHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202220000000013/05/2022
110300331205 Mohammad Sharief - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-14 ಬಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202235000000011/05/2022
110300331206 Veena Jai Shankara Punja - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-269 ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****995714/05/2022FPS****995714/05/20225000000014/05/2022
110300331212 ATEEJAMMA - ಕೋಂ ದಿ ಹುಸೈನಬ್ಬ ಕೊಂಡಾಲಂಗಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****995716/05/2022FPS****995716/05/202220000000016/05/2022
110300331216 Celone Rosario - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-275 ಕೋಂ ಲೊರೆನ್ಸ್ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331220 Rajeevi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-266 ಮುತ್ತೂರು ಬಾಳಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****995718/05/2022FPS****995718/05/202225000000018/05/2022
110300331221 ಜೊರ್ಜ್ ರೊಜಾರಿಯೋ - ಮ.ನಂ:5-222 ಬಿನ್ ದಿ ತೋಮಸ್ ರೊಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331234 Subayya Shetty - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-229 ನಾಯರ್ ಬೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****995712/05/2022FPS****995712/05/202215000000012/05/2022
110300331235 ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರುಜಾರಿಯೋ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-227 ಬಿನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331237 Cristine Lobo - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-253 ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300331239 Mohan Kummar - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-316 ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300331242 Jacintha Rosario - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-267 ಬಿನ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300331255 ಬೋಜ ಮೊಲ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-113/1 ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300331259 Padmashree - W/O ಶಿವನಾಥ 5-233 ಮುತ್ತೂರು ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300331270 ಕಮಲಾಕ್ಷಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-59 ಕೋಂ ದಿ ವಿಠಲ ಪೂಜPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202230000000011/05/2022
110300331276 GURUVAMMA POOJARTHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-72 ಮುತ್ತೂರು ತಾಳಿಪಾPHH(NK) / NCS------350000000-
110300331285 ಸುಶೀಲ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 5-251 ಪಡೀಲ್ ಮನೆ ಮುತ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300331511 Beefathumma - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-230 ಬಿನ್ ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****995715/05/2022FPS****995715/05/202230000000015/05/2022
110300332135 USHA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-212/1 ವಿಠಲ ಕೋಟ್ಯಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300332140 SUMATHI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-206 ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300332158 LALITHA RAI - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-102 ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ರೈNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300332160 Leela - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-101 ಪಂಜ ಮನೆ ಕೊಳವೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300332161 ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-106 ಬಿನ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಆಚPHH(NK) / NCSBiometric****995711/05/2022FPS****995711/05/202260000000011/05/2022
110300332162 ಮುತ್ತು - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-200 ದುರ್ಗಾಕೋಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****995713/05/2022FPS****995713/05/202220000000013/05/2022
110300332163 Laxmana Rai - ಮ.ನಂ:4-104 ಬಿನ್ ದಿ ಶೇಖಪ್ಪ ರೈ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300332164 ಸಿಸಿಲ್ ಕುತಿಂಞ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-197 ದುರ್ಗಕೋಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300332167 Ramesh Kottari - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4-105 ಪಂಜ ಮನೆ ಕೊಳವೂರPHH(NK) / NCSBiometric****995710/05/2022FPS