REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110200215471 Leela - C/O ಜಾನು ಸಾಲಿಯಾನ್ 1-153 ಮಂಗಳPHH(NK) / NCSBiometric****727511/05/2022FPS****727511/05/202225000000011/05/2022
110300152346 Thereza Sequeira - 5-328 ಪರನೀರ್ ಮನೆ ಅಂಚೆ ಕುಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154914 KALYANI - 4-75 ಹೊಸಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159352 Johara - ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 3-163/1 ಬೊಳಿಯ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****727512/05/2022FPS****727512/05/202225000000012/05/2022
110300159432 Jayashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ #4-96 ಕೊಳವೂPHH(NK) / NCSBiometric****727516/05/2022FPS****727516/05/202220000000016/05/2022
110300159443 Prema - 3-206 ಬಳ್ಳಾಜೆ ಕೊಳವೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****569214/05/2022FPS****569214/05/202215000000014/05/2022
110300159476 UMMAIBANU - 4-28 ತಟ್ರ ಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಕೊಳವPHH(NK) / NCSBiometric****569212/05/2022FPS****569212/05/202225000000012/05/2022
110300159679 Emiliana Sequeira - 5-326 ಪರಾನೀರು ಕುಪ್ಪೆಪದವು PHH(NK) / NCSBiometric****727516/05/2022FPS****727516/05/202220000000016/05/2022
110300159906 VASANTHI - 3-107 ಕೊಂದರಪ್ಪು ಕುಪ್ಪೆ ಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****727514/05/2022FPS****727514/05/202225000000014/05/2022
110300159925 Ciciliya Pinto - 5-262 ಪಿಲಿಪಂಜರ ಕುಪ್ಪೆಪದವು PHH(NK) / NCSBiometric****569218/05/2022FPS****569218/05/202235000000018/05/2022
110300159946 Bridget Rosario - 5-335 ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿವಾಸ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300159989 DIVYA - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ನವೀನ 3-81/1 ಕೆಂಪುPHH(NK) / NCSBiometric****569210/05/2022FPS****569210/05/202215000000010/05/2022
110300160011 Bhavani - W/O ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ #3-169 ಬೊಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110300166599 Pavithra D Costa - W/O ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ ಕೋಸ್ತ 5-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300166698 ಪ್ರೇಮ ಎಸ್ - ಶಿವರಾಮ 3/54/2 ಬಳ್ಳಜೇ ಮನೆ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
110300167148 VIMALA - 4-6 ನೇಲಚ್ಚಿಲ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಪPHH(NK) / NCSBiometric****727512/05/2022FPS****727512/05/202235000000012/05/2022
110300167275 ಲಲಿತ - 3-224 ಮುಗಿಲ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****727513/05/2022FPS****727513/05/202215000000013/05/2022
110300171107 Asmath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ 2-313PHH(NK) / NCS------200000000-
110300173430 Irene Lobo - D/O ರಫಾಯಲ್ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಲೋಬೊ 5-PHH(NK) / NCSBiometric****727513/05/2022FPS****727513/05/202210000000013/05/2022
110300173510 SUSHEELA - 3-220 ಗುಂಡ್ಯ ಕೊಳವೂರು ಕೊಳವೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300174072 Ravina Robert Cutinho - W/O ರೋಬರ್ಟ್ ಕುಟಿನ್ಹೋ #4-196/1PHH(NK) / NCSBiometric****727516/05/2022FPS****727516/05/202220000000016/05/2022
110300175508 GULZAR BANU - ಹಸನಬ್ಬ ಡಿ/ನ 4-195/6, ಬೈತುಲ್ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
110300175713 Mumthaz - ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ 1-63/1 ನಡುಪಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110300177153 Cicilia Saldana - 5-343 ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪದPHH(NK) / NCSBiometric****727517/05/2022FPS****727517/05/202220000000017/05/2022
110300177587 SUJATHA - 3 - 277 ನೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಕುಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****727513/05/2022FPS****727513/05/202215000000013/05/2022
110300178050 LOLAKSHI - ರುಕ್ಕಯ ಪೂಜಾರಿ 1-12 ಅಂಬೆಲೊಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181613 ASHA - W/O ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 1-12/1 ಅಂಬೆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181793 Pauline Dcosta - 3-21 ಗುಂಡಿ ಮಾರ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183044 Zeenath - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ 1-224/1 ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****569211/05/2022FPS****569211/05/202220000000011/05/2022
110300183501 Rajani - D/O ದೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ #3-35/3 ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****569210/05/2022FPS****569210/05/202210000000010/05/2022
110300184211 Mary Saldanha - ಮೊಂತು ಸಲ್ದಾನ್ಹ 5/340/2 ಕ್ರಿಸPHH(NK) / NCSBiometric****727517/05/2022FPS****727517/05/202215000000017/05/2022
110300185155 Beepatumma - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ #1-73 ಅನ್ಸಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185586 Nishchitha Shetty - W/O ಚಂದ್ರಹಾಸ ಎಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4-192PHH(NK) / NCS------150000000-
110300185610 Mumthaz - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ 1-30/2 ಮಾಣಿಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300185854 MAMTHAZ - ಲೇಟ್ ಹೈದರ್ 4-52 ಕಂಬೆಟ್ಟು ಮಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300185893 Harinakshi - W/O ನಾಗೇಶ 1-253 ಬಳ್ಳಿ ಮನೆ ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****727517/05/2022FPS****727517/05/202215000000017/05/2022
110300185909 Fathima Parveen - ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ 1-179/1 ಪದವಿನಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****569210/05/2022FPS****569210/05/202225000000010/05/2022
110300185941 SHALINI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ಬಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****727513/05/2022FPS****727513/05/202225000000013/05/2022
110300185954 MAIMUNA - 3-98 ಬೊಳಿಯ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300186181 Zeenath - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ 1-263/1 ಕಾಡಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300186205 GIRIJA - W/O ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-287 ನಿರಳPHH(NK) / NCSBiometric****569218/05/2022FPS****569218/05/202225000000018/05/2022
110300186894 Noushin - W/O ನಝೀರ್ ಡೋರ್ ನ. 1-225/18 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300198775 ಯೂಸುಫ್ - ಮನೆ ನಂ 2-284(1) ಆಚಾರಿ ಜೋರ ಕಿಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****727513/05/2022FPS****727513/05/202220000000013/05/2022
110300236388 ರಮೇಶ್ - 3-52 ಬಳ್ಳಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236389 KUSUMA - 3/52 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕುಪ್ಪೆಪದವು AAY(NK) / NCSBiometric****727509/05/2022FPS****727509/05/202235000000009/05/2022
110300236390 ಬಿರ್ಕು - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-71, ಬಳ್ಳಾಜೆ ಮನೆ ಕೊAAY(NK) / NCSBiometric****727511/05/2022FPS****727511/05/202235000000011/05/2022
110300236391 Pushpa - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-70 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****727511/05/2022FPS****727511/05/202235000000011/05/2022
110300236392 ರುಕ್ಕು - 3/84PHH(NK) / NCSBiometric****727511/05/2022FPS****727511/05/202210000000011/05/2022
110300236393 ಆನಂದ - 3-49 ಬಳ್ಳಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****727511/05/2022FPS****727511/05/202235000000011/05/2022
110300236394 ಬಿಟ್ಟು - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-48 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236395 LEELA - ನೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236396 YAMUNA - 3/76 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕುಪ್ಪೆಪದವು AAY(NK) / NCSBiometric****727511/05/2022FPS****727511/05/202235000000011/05/2022
110300236397 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 4/5 ನೆಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236398 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-149 ಬೊಳಿಯ ಮನೆ ಕೊಳವAAY(NK) / NCSBiometric****727511/05/2022FPS****727511/05/202235000000011/05/2022
110300236399 ಸರಸ್ವತಿ - 3/140,ಬೊಳಿಯ ಸೈಟ್ ಮನೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236400 ಅಚ್ಚುತ - 3-242 ಅಟ್ಟೆಪದವು ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236401 Avvamma - 3-99 ಬಿನ್ ಮಯ್ಯದ್ದಿ ಬ್ಯಾರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****569218/05/2022FPS****569218/05/202235000000018/05/2022
110300236402 Sujaya - 3-66 ಬಲ್ಲಾಜೆ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****727513/05/2022FPS****727513/05/202235000000013/05/2022
110300236403 Angu Harijan - 3-176 ಬಿನ್ ಕುಂಡ ಹರಿಜನ ಬೊಳಿಯ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236405 sharadha - 3-283 ನೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236406 ಸುಶೀಲ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-74 ಬಳ್ಳಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****727516/05/2022FPS****727516/05/202235000000016/05/2022
110300236407 Sushila - 4-8 ನೇಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮನೆ ಕೊಳವೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****569210/05/2022FPS****569210/05/202235000000010/05/2022
110300236408 Chandravathi - 3-73 ಬಳ್ಳಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಳವೂರು ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****727511/05/2022FPS****727511/05/202235000000011/05/2022
110300236409 ಈಶ್ವರ ಹರಿಜನ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 3-174 ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCSBiometric****727518/05/2022---350000000-
110300236410 ಕಮಲ - 3-233 ಕೋಂ ಬಾಬು ಅಟ್ಟೆಪದವು ಮAAY(NK) / NCSBiometric****727516/05/2022FPS****727516/05/202235000000016/05/2022
110300236411 Sithu - 3/45 ಕೋಂ ಸೀನ ಹೊಸಮನೆ ಕೊಳವೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****569210/05/2022FPS****569210/05/202235000000010/05/2022
110300236412 ಸುನಂದ - 3-77 ಕೊಪ್ಪಳ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಮನೆ ಕೊಳವೂರAAY(NK) / NCSBiometric****569218/05/2022FPS****569218/05/202235000000018/05/2022
110300236443 ಸುಂದರಿ - 5-284 ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****727509/05/2022FPS****727509/05/202235000000009/05/2022
110300236444 ಜಾನಕಿ - 5-307 ಚಂದ್ರಮಜಲು ಮನೆ ಮುತ್ತೂರು ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236445 LAXMI - 2-150 ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಕಿಲೆಂಜಾರು ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****727512/05/2022FPS****727512/05/202235000000012/05/2022
110300236446 GIRIJA - 2-131,ನೀಲಿ ಮನೆ ಕಿಲೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****727514/05/2022FPS****727514/05/202235000000014/05/2022
110300236447 Bharathi - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 2-92 ಕಿಲೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236448 ನೆಬೀಸ - 2-140,ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆAAY(NK) / NCSBiometric****727514/05/2022FPS****727514/05/202235000000014/05/2022
110300236449 V LALITHA - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 1-44 ಬಿನ್ ದಿ.ಗೋಪಾಲ ನAAY(NK) / NCSBiometric****727514/05/2022FPS****727514/05/202235000000014/05/2022
110300236450 ಆನಂದ - 2-68 ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮನೆ ಕಿಲAAY(NK) / NCSBiometric****569218/05/2022FPS****569218/05/202235000000018/05/2022