REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300152629 HEMALATHA - 1-122 ಕಲ್ಲಂಡಿ ಬ ಎಡಪದವುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300154786 LEENA D SOUZA - 2-1 ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಬಡಗ ಎಡಪದವುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300157708 Vijaya Laxmi - W/O ಜಯ #1-107/ಎ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157803 Sunitha - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ #2-225/PHH(NK) / NCS------100000000-
110300157888 Lalitha - 1-244 ಕರೆಂಕಿ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110300157908 Jameela - C/O ಉಸ್ಮಾನ್ 1-84 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರ್PHH(NK) / NCS------350000000-
110300157910 Krishnaveni - 2-762 ಬಸ್ತಿ ಗುಡ್ಡೆ ನಲ್ಯ ದಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300157930 Sangeetha S Poonja - W/O ಸುಧಾರಾಮ್ ಪೂಂಜ #2-163/2 ಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202215000000012/05/2022
110300157946 KUSUMA - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ 4-116 ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300161383 Hareesha Devadiga - S/O ರ್ಧಣಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ #2-106 ಬಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300163989 Gretta D'Costa - 3-99 ದಡ್ಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300167492 ಗೀತಾ ದೇವಾಡಿಗ - W/O ಯಶವಂತ ದೇವಾಡಿಗ 2-92(2), ಸರPHH(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202220000000013/05/2022
110300167859 Rathna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕ್ರ #1-PHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202225000000017/05/2022
110300173313 Shobha - ರಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ 1-97(3) ಶ್ರೀ ದುರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173335 Kamala - ಪೂವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ 4-32,ದಡ್ಡಿ ಕ್ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173345 ಸೀತಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - W/O: ಪದ್ಮನಾಭ # 1-51 ತೋಡಬರಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300173410 SHOBHA - 2-22 ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202220000000017/05/2022
110300173443 Shantha - W/O ರಘುವೀರ 2-281 ಸೆಂಟೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300174659 Padmavathi - 4-51 ದಡ್ಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದPHH(NK) / NCS------150000000-
110300178632 ಪದ್ಮಾವತಿ - 2-172 ಸೆಂಟ್ಟೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300179106 Sowmya Vijaya Kumar - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ #4-168/5 ಆಶೀರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181278 LATHA ALIYAS LALITHA - 1-5/1 ಮಿಜಾರು ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು PHH(NK) / NCS------200000000-
110300181333 REKHA - W/O ಹರೀಶ್ 103/1 ಜನನಿ ಕೊಲ್ಲಾಯಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181482 VAHIDA - ರಹಿಮಾನ್ ಹಸಣಬ್ಬ 1-33(2) ಬೆಳ್ಳಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300181835 Leena F Correa - ಗಂಡ – ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೊರೆಯ 2-20 ಪೂಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300181841 RATHNAVATHI - W/O ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ #1-279/1 ತಿಪ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300182022 Vasanthi - W/O ಯಶವಂತ #1-165/8 ಲತ್ರೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202220000000012/05/2022
110300182487 VASANTHI - ಗಂಡ: ರುಕ್ಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ #2-233 ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300183482 PUSHPAVATHI - C/O ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಪತ್ನಿ 1-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300184017 Pramila - W/O ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ #PHH(NK) / NCS------100000000-
110300184554 MOHINI - D/O ಪಾಂಡು ಗೌಡ 2-259 ಬಳ್ಳಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300184744 SEETHA - ಪರಮೇಶ್ವರ 1-259 ಬೈದರ ಬೆಟ್ಟು ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184757 Prathibha - ಪದ್ಮನಾಭ 2-210/1 ಅಮ್ಮ ನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300184838 AKSHATHA - W/O ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಜಾರಿ 3-202/1 ಐNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300184867 Nalini Umesh Karkera - ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ 1-141 ನೆಲ್ಲಿಗುಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110300185165 Sesamma - #3-83 ಮಂಜನಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202230000000017/05/2022
110300185625 GULABI - W/O ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ 1-232 ತಿಪ್ಪಬೆಟPHH(NK) / NCS------300000000-
110300186201 Geetha - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಗೌಡ 4-164(1) ದಡ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
110300186954 VASANTHI - W/O ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ 2-255 ಪಡ್ಪು ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300205168 ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ - 4-59 ಬಸದಿ ಮನೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಶಿಬ್ರಿಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235543 Yamuna - ಗಂಡ – ಬಾಬು ಗೌಡ ೧-೨೩೪/೩ ತಿಪ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236644 maimuna - 1-80 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202225000000017/05/2022
110300236645 susheela - 1-63 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300236646 ವನಿತ - 1-62 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಬಡಗಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236647 ಬೇಬಿ - 1-64 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236648 gulabi - 1-82(1) ಬೆಳ್ಳೆಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದPHH(NK) / NCS------200000000-
110300236649 ಸೊಮನಾಥ - 1-107 ನಡುಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300236650 Jayantha - 1-108 ನಡುಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202235000000013/05/2022
110300236651 ದೇವಕಿ - 1-111 ನಡುಮನೆ ಮಿಜಾರು ಬಡಗಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236652 BHAVANI - 1-78 ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236653 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - 1-143 ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಬಡಗ ಎPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236654 meena - 3-69 ಮಂಜನಕಟ್ಟೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236655 ರುಕ್ಕು - 1-251/1 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236656 ದೇವಕಿ - 1-282 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236657 Ramani - 1-243 ತಿಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236658 ಅಶೋಕ - 1-238 ತಿಪ್ಪಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236659 ನೋಣಯ್ಯ - 1-293 ಲತ್ರೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236660 Sulochani Shetti - 1-192 ಅಳಕೆ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236661 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - 2-46 ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟ್ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236662 Jayashree - ಪತಿ. ರವಿಚಂದ್ರ ೨-೪೮ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300236663 ಜಾನು ನಾಯ್ಕ - 2-59 ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟ್ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202235000000013/05/2022
110300236664 ಭವಾನಿ - 2-32 ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236665 devika - 2-31 ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300236666 Vedavathi - 2-39 ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟು ಮನೆ ಪೂಪಾಡಿಕAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236667 JANAMMA - 2-93 ನಡ್ಡೋಡಿ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202220000000016/05/2022
110300236668 MAMATHA - 2-44 ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟ್ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236669 SARASWTHI - 2-77 ಕರಂಕಿ ಸೈಟ್ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300236670 ಗಂಗಮ್ಮ - 3-113 ಕಿಂಡೇಲು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202235000000016/05/2022
110300236671 ಅನಂತ ಗೌಡ - 4-7 ದಡ್ಡಿಕಿಂಡೇಲು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202235000000013/05/2022
110300236672 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ - 4-119 ಪಯ್ಯರಬೆಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
110300236673 BHAVANI - 1-318 ಶಾಂತಿ ಪಡ್ಪು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202210000000017/05/2022
110300236674 DEVAKI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿ. ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ 1-33AAY(NK) / NCS------350000000-
110300236675 ಪೋಂಕ್ರ - 1-207 ಕಲೆಂಬಿ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236676 ಬಾಬು - 1-254 ತಿಪ್ಲಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236677 ವಿಮಲ - 1-166 ಲತ್ರೊಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236678 JANAKI - 1-54 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಬಡಗAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236679 KAMALA - 1-200 ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪದವು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236680 ವಾಮನ - 1-164(1) ಲತ್ರೊಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236681 ಅಣ್ಣಿ - 1-239 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236682 ಗಿರಿಜ - 3-71 ಮಂಜನ ಕಟ್ಟೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300236683 ತೇಜಾವತಿ - 1-71(1) ಬೆಳ್ಳ ಚ್ಚಾರು ಸೈಟ್ ಬಡಗಎAAY(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202235000000017/05/2022
110300236705 LALITHA - C/O ಕೂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ 1-165 (9) ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237428 ಪ್ರೇಮ - 4-137 ಪಯ್ಯರ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡAAY(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202235000000017/05/2022
110300237549 ಬಾಬು - 2-7 ಕುದ್ರೆಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237550 GULABI - 2-122 ಸೀತು ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/20225000000012/05/2022
110300237551 ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ತಿ - 2-66 ಕರೆಂಕಿ ಸ್ಯಟ್ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237552 VARIJA - 3-61 ದಡ್ಡಿ ಮಂಜನಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಬಡಗಎಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110300241085 ರಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-89 ಬಾಕ್ಯಾರು ಕೊಡಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದPHH(NK) / NCS------300000000-
110300241086 ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ - 4-23 ಶ್ರೀದೇವಿಕೃಪಾ ಮಿಜಾರು ದಡ್ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202220000000012/05/2022
110300241087 Vedavathi - C/O ರವಿ 1-227 ಪಟ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300241088 Vedavathi - 4-28 "ಶ್ರೀ ತುಂಗಾ ನಿವಾಸ " ದಡ್ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202220000000016/05/2022
110300241089 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ - 1-59 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241090 JAINAABI - 1-83 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವPHH(NK) / NCS------400000000-
110300241091 ಚಂದ್ರಾವತಿ - 1-314 ಶಾಂತಿ ಪಡ್ಪು, ಬಡಗ ಎಡಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241092 BIPATUMMA - 1-76 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಕುಪ್ಫೆಟ್ಟು ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300241093 ಬೇಬಿ - 1-261 ಬೈದರ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241094 VEDHAVATHI - 2-69 ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟ್ ಬಡಗಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300241095 ಕುಸುಮ ಶೆಡ್ತಿ - 2-87 ಕಿನ್ನಿಮಜಲು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300241096 Lalitha - 2-2-116 ನಲ್ಯೆ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------450000000-
110300241097 ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 2-181 ದಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದPHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202210000000012/05/2022
110300241098 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - 3-95 ದಡ್ಡಿ ಗುರಿ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241099 ಚಲುವಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 2-180(1) ದಡ್ಡಿಕ್ರಾಸ್ ಮನೆ ಬಡಗಎಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241100 Umavathi - 2-188 ದಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300241101 ತಾಂಡವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 4-16/ ದಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಡಗ ಎಡಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300241102 ಶಾರದಾ - 1-52ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಬಡಗ ಎPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241103 JAYANTHI - ಗಂಡ- ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-263/1 ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
110300241104 ಪಾರ್ವತಿ ವೆಂಕಟೇಶ - 1-348 ಕರೆಂಕಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300241105 ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ - 2-127 ತೋಟ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202215000000017/05/2022
110300241106 ಹಿಮಕರ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 4-27 ದಡ್ಡಿರೋಡ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಲಯ PHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202245000000012/05/2022
110300241107 RAMANI - 2-228 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202225000000012/05/2022
110300241108 Lakshmi - 2-196 ದಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202230000000017/05/2022
110300241109 Yashodha - 1-48, ಕಕ್ಕೆರಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎAAY(NK) / NCS------350000000-
110300241110 ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 2-186 ಮಿಜಾರು ದೂಮಚಡವು ಬಡಗ ಎಡಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202215000000013/05/2022
110300241111 ಇಂದಿರಾ - 1-125 ಕನಕಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300241112 ಅಮ್ಮು - 1-240 ತಿಪ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವAAY(NK) / NCS------350000000-
110300243115 Mumtaz - C/O ಉಸ್ಮಾನ್ ರ ಪತ್ನಿ 1-33/1 ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261262 ಕುಸುಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ - 1-96/1 "ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ" ಕಕ್ಕೆರPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261263 Machu Bai - 3-45 ಕಿಂಡೇಲು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300261264 LEELA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ 2-27 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300261265 SHARADA - 3-91 ದಡ್ಡಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261266 ರೇಣುಕಾ - 2/234 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202225000000013/05/2022
110300261267 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ - 4-91 ದಡ್ಡಿ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261268 NALINI - 4-66 'ಗುರುಕೃಪಾ' ದಡ್ಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261269 ಪುರುಷೋತ್ತಮ - 4-59 ದಡ್ಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202215000000017/05/2022
110300261270 SHAKUNTHALA - ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ 3-101, ದಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202220000000016/05/2022
110300261271 JAYANTHI - 1/269 ಬಿಸಲ್ಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261272 ಜಾನಮ್ಮ - 3-50 ಕಿಂಡೇಲು ಕಾಫಿಕಾಡು , ಬಡಗ ಎಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261273 BAYYU BAI - W/O ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ 2-182 ಮಿಜಾರPHH(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202220000000013/05/2022
110300261274 RADHA - 3/34 ಕಿಂಡೇಲು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202225000000017/05/2022
110300261275 ರೋಹಿಣಿ - 4-76(1)ಮಿಜಾರು ದಡ್ಡಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300261277 MUTTE SHETTY GARTHI - 4/14 ಮದಗಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300261278 ರಾಮ ಗೌಡ - 1-279 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261279 Mutti - 1/252 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟುಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದAAY(NK) / NCS------350000000-
110300261280 Kamala - 1/280 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261281 ಡೊಂಬಯ್ಯ - 1/194 ದೊಡ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261282 KESHAVA - 1/202 ತುಂಕಲ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದPHH(NK) / NCS------100000000-
110300261283 YASHODHA - C/O ಗಂಡ- ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ 1-325 ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261284 Koosu Bai - ಗಂಡ- ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ #1-332 ಕುಲತಕPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261285 Gopi - 1-328 ಕುಲತ ಕೋಡಿ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300261286 SHALINI ACHARYA - C/O ಪುರುಷೋತ್ತಮ 1-323 ಮುಂಡಬೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261287 ಚೆನ್ನಮ್ಮ - 1-178 ಉರ್ಕಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261288 ಶಾರದ - 1-181 ಉರ್ಕಿ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261289 Leela - 1-183 ಉರ್ಕಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261290 ಕುಸುಮ - 1-182 ಉರ್ಕಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202210000000017/05/2022
110300261291 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - 4-149 ಪಯ್ಯರ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110300261292 Pushpa - 1/189 ಉರ್ಕಿ ನಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261293 ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ - 1/204 ದೊಡ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261294 BHAVANI - 1-315 ದಾಸರಕೋಡಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261295 ಸರೋಜ - 1-206 ದೊಡ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261296 MEENAKSHI - C/O ಗಂಡ- ಲಕ್ಷ್ಮಣ #1-319/1 ಎಸPHH(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202215000000017/05/2022
110300261297 ಗುಲಾಬಿ - 1-308 ಗೋಳಿದಡಿ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300261298 ವಿಶ್ವನಾಥ - 1-309 ಶಾಂತಿ ಪಡ್ಪು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261299 ಓಮಯ ಪೂಜಾರಿ - 1/339 ಪುಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300261300 JAYASHREE - 1-340 ಅರೆ ಕೋಡಿ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261301 ಬಾಬು - 1-236 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದAAY(NK) / NCS------350000000-
110300261302 ಮಾಲತಿ - 2-26 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261303 ಲಲಿತ - 3-107 ಕಿಂಡೇಲು ಬ್ರಿಂಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202225000000016/05/2022
110300261304 ಕುಮಾರ - 4-159 ಮಿಜಾರು ಪಯ್ಯರ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ PHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202225000000012/05/2022
110300261305 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ - 4-114 ದಡ್ಡಿ ಕೋರೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡPHH(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202225000000013/05/2022
110300261306 ಪೂವಪ್ಪ ಸಪಲಿಗ - 2-16 ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261307 JANAKI - 1-163 ಲತ್ರೊಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261308 SHOBHA - 1-208 ಕಲೆಂಬಿ ಪಲ್ಕೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300261309 SUNANDA - ಗಂಡ- ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ 2-8 ಕುದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300261310 ಹೇಮಾವತಿ - 2/71 ಕರೆಂಕಿ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261311 ವಿಶ್ವನಾಥ - 2-3 ಕುದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261312 ಶಾಂತ - 2-137 ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300261313 ಚಂದು ಗೌಡ - 3-60 ದಡ್ಡಿ ಮಂಜನಕಟ್ಟೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202215000000016/05/2022
110300261314 PUSHPA - 3-58 ದಡ್ಡಿ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261315 ರುಕ್ಮಿಣಿ - 1-193ದೊಡ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261316 ಬೊಮ್ಮಿ - 1-179 ಉರ್ಕಿ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300261317 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ - 1-149/1 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300261318 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - 1-21 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261320 DEJU - 1-47 ಬೆಳ್ಳುಚ್ಚಾರು ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202235000000017/05/2022
110300261321 ಯಶೋಧ - 1-57 ಮಿಜಾರು ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202220000000012/05/2022
110300261322 ISAMMA - 1-81 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಬಡಗ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300261324 ಮಹಾಬಲ - 1-87 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261325 RAMANI - W/O ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಸಪಲಿಗ 1-72 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300261326 PADMAVATHI - 1-68 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261327 VEENA - C/O ಗಂಡ- ಸಂಜೀವ #1-69 ಶ್ರೀ ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261328 Thousina - 1-67 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವPHH(NK) / NCS------300000000-
110300261329 ಸುಲೈಮಾನ್ - 1-66 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202230000000013/05/2022
110300261330 ಜಮೀಲ - 1-77 ಬೆಳ್ಳೆಚ್ಚಾರು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202225000000016/05/2022
110300261331 GULABI - 1-94 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------50000000-
110300261332 ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ - 1-61 ಬೆಳ್ಳಚ್ಚಾರು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261333 ಬೇಬಿ - 1-90 ಬಾಕ್ಯಾರ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವPHH(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202215000000013/05/2022
110300261334 ನಾರಾಯಣ - 1-93 ಬಾಕ್ಯಾರ ಕೋಡಿ ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300261335 sumithra - 1-99 ಕೊಲ್ಲಾಯಿ ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202235000000016/05/2022
110300261336 KALYANI - 2-244 ಕೊಲ್ಲಾಯಿ ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261337 ಶೇಖರ - 1-61/1 ಕುಮೇರು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261338 ಸುಂದರ್ ಸಫಲಿಗ - 1-101 ಕುಮೇರು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261339 SHARADA - 1-142 ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202235000000016/05/2022
110300261340 ಬಯ್ಯುಬಾಯಿ - 1-145 ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವAAY(NK) / NCS------350000000-
110300261341 ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ - 1-153 ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261342 ಆನಂದ - 1-158 ಲತ್ರೊಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****178813/05/2022FPS****178813/05/202235000000013/05/2022
110300261343 ಬಾಬು - 1-168 ಬಡಗ ಎಡಪದವುAAY(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202235000000012/05/2022
110300261344 JAYANTHI - W/O ಹರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-136 ಕನಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261345 Janaki - 1-137 ಕನಕ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300261346 ಅಖಿಲ - 1-171 ಕನಕ ಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪದವುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300261347 ಸುಮತಿ - 1-172 ಕನಕ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300261348 LALITHA - 1-135 ಮಿಜಾರು ಕನಕಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪAAY(NK) / NCSBiometric****178817/05/2022FPS****178817/05/202235000000017/05/2022
110300261349 Rathna - 1-130 ಕುಮೇರು ಕನಕಬೆಟ್ಟು ಬಡಗ ಎಡಪPHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022---150000000-
110300261350 ಚೆನ್ನಮ್ಮ - 1-129 ಕನಕ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261351 ಧರ್ಣಪ್ಪ - 1-128 ಕನಕ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------150000000-
110300261352 BHAVANI - 1-226 ಪಟ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCSBiometric****178812/05/2022FPS****178812/05/202230000000012/05/2022
110300261353 SUMANGALA - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1-225 ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****178816/05/2022FPS****178816/05/202215000000016/05/2022
110300261354 ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ - 1-211 ಕಲೆಂಬ ಪಲ್ಕೆ ಬಡಗ ಎಡಪದವುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300261355 ವಾಮನ ಗೌಡ - 1-224 ತಿಪ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಬಡಗಎಡಪPHH(NK) / NCS------200