REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150505 Balakrishna Appu Gowda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಪ್ಪು ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300150826 Janet Anitha Coutinho - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300150858 Lamina Petricia Sequeira - W/O ಲೌರಿ ಲೋಬೊ ಲಿಯೋನ ನಿವಾಸ್ ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300153800 Durgadas Shetty - C/O ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಯವರ ಮಗ 3-31/1NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300155633 Anitha Fernandes - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓಹರಲಡ್ ಫೆರ್ನಂದೇಶ್ 1-5NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300156646 Usha.C - ಹೇಮಂತ ಗೌಡ 4-109/1 ಮಾತೃಛಾಯಾ ಹೌNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300159481 JYOTHI - W/O ಕೇಶವ 1-27/1 ಮೇಲ್ಮನೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300159921 KUSUMA - ೧-೩೨ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಿವೇಕನಗರ ಮುಚ್PHH(NK) / NCS------300000000-
110300159957 GIRIJA - ೨-೨೫/೨ ಮುಚ್ಚೂರು ಪಲ್ಕೆ ಮುಚ್ಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300159969 Jacintha Fernandes - W/O: ಸ್ಟೇನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ 3-51 PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300160013 George Pinto - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ರೈಮ0ಡ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300160894 Jayashree - ಗಂಡ- ವಾದಿರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ 1-113/3 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300162572 KUSHALA - ೩-೭೭ ಚೆನ್ನೊಟ್ಟು PHH(NK) / NCS------250000000-
110300166682 REVATHI - ೩-೬೧/೧ ಸತ್ರಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110300166688 HEMAVATHI SHETTIGARTHI - ೩-೬೧ ಸತ್ರಾಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110300166924 USHA - W/O ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ #1-18 ಮುಚ್ಚೂರುPHH(NK) / NCS------400000000-
110300167129 ಗೀತ - ೧-೮೦ ನಡುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರAAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300167132 ಮೋಹಿನಿ - 1-30 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ಕೃಪಾ ವಿವೇಕನಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300167145 Pushpa Shetty - W/O: ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ #3-31/2,ಹರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167182 ಪುಷ್ಪ - ೨-೧/೧ ಮುಚ್ಚೂರು ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167191 ಶ್ರೀ ದೇವಿ - W/O: ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ 2-94/2 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300167258 Janet D Souza - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಟನಿ ರೋಶನ್ ಡಿ ಸೋಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300167310 Rukmini Bai - 1-23 ಅಮ್ಮುರು ಪ್ರಸಾದಿತ ಮುಚ್ಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300167338 Veronica Pinto - 1-108 ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೀರುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167420 Kamala - ೧-೨೪ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167421 ಶ್ಯಾಮಲ - ೧-೧೬ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವಾಸ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202215000000014/05/2022
110300167440 Jayashree - C/O ಜನಾರ್ಧನ ರ ಪತ್ನಿ 1-59/1 ಲPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300167442 ಪುಷ್ಪ - ೧೦೩, ವಿನೋದ್ ವಿಹಾರ ಪಲ್ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167513 ಲಲಿತ ಶೆಟ್ಟಿ - ೪-೮ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167613 ರಾಧ - ೩-೮೦/೧ ಚೆನ್ನೊಟ್ಟು 5 ಸೆನ್ಸ್ AAY(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202235000000011/05/2022
110300167616 ಶಾಂತ - ೩-೬ ಪಡೀಲ್ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300167640 ಸೆಲಿನ್ ವಾಸ್ - #4-85/6 ಪಂಜಿರ್ಮೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300167699 ಕಾವೇರಿ - W/O: ದಿ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ #4-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300168363 ಕಾವೇರಿ - ೨-೧೨ ಮುಚ್ಚೂರು ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300168421 ದೇವಮ್ಮ - ೨-೨೬ ಮುಚ್ಚೂರು ಪಲ್ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202235000000011/05/2022
110300168423 Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿವಂಗತ ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ PHH(NK) / NCS------600000000-
110300171433 REKHA - ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಜಯಂತ ಗೌಡ 2-18/1 ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300173278 LEELA - W/O ಉಮನಾಥ ಗೌಡ 2-24/1 ಪ್ರದೀಪ್ PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202215000000014/05/2022
110300173357 MaliniK - ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೊರೊನ್ಹಾ 4-72/2 ಪಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202215000000014/05/2022
110300174342 MALATHI SHETTY - W/O ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ 2-59/9 ಶ್ರೀ ಭ್PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300178448 Saritha - W/O ಶೇಖರ 3-33 ಕೆಳಗಿನ ಬಾಳಿಕೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110300178791 ಭವ್ಯ - ೩-೯೩/೨ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300180081 Pauline Mendonca - W/O: ದಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300180097 KITTAMMA - ೨-೮ ಮುಚ್ಚೂರು ಪಲ್ಕೆ ಮುಚ್ಚೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300180238 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣ ಮಡಿವಾಳ 4-18PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202215000000011/05/2022
110300181655 Nagaratna A Chowta - W/O: ಆನಂದ ಚೌಟ #3-127/4 , ನಂದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300182368 Anil Ashok Kumar Vas - C/O ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್ ರ ಮಗ 4-49/2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300182801 ವನಜ - ೨-೧೧/೨ ಮುಚ್ಚೂರು ಪಲ್ಕೆ ಮುಚ್ಚೂPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300183097 Lawrence Lobo - S/O ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಲೋಬೊ 6-94-6ಏ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/20225000000014/05/2022
110300183113 HEMAVATHI - ೩-೫೯ ಸತ್ರಾಡಿ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಮುಚPHH(NK) / NCS------200000000-
110300184675 Jecintha Maria D'Souza - ಆಂಡ್ರ್ಯೋ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300184979 GOPI - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿನೇಶ 4-32 ಕಲ್ಕುಡೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
110300186654 Girija - 4-7 ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬೈಲು ನೀರುಡೆ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300186827 Lucy Vas - W/O: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವಾಸ್ #4-65 PHH(NK) / NCS------50000000-
110300186916 Dora Fernandes - ೨-೪೫ ಡಿವೈನ್ ಲೈಟ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮುಚPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202215000000018/05/2022
110300235363 ರಾಘು ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ವಾಂಟು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-1PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202210000000014/05/2022
110300235364 ಜಾಜಿ - W/o. ದಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235365 kaveri - W/O. ದಿ. ಕುಷ್ಠಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.AAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300235366 ಕಲ್ಯಾಣಿ - W/O. ದಿ. ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202210000000011/05/2022
110300235367 ದೇವಕಿ - W/O. ದಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-AAY(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202235000000011/05/2022
110300235368 ವೀರಮ್ಮ - W/O. ದಿ. ವಾಸು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-11AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235370 ಗುಲಾಬಿ - W/o. ಸದಾಶಿವ ಮನೆ ನಂ. 2-50 ಮುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235371 ಶಾಂತ - W/o. ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ. 2-1AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235372 ಭಾಗಿ ನಾಯ್ಕ - W/O. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಮನೆ ನಂ. 2-98 AAY(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202235000000011/05/2022
110300235373 Shivarama Poojari - ಮನೆ ನಂ.3-6/1 ಪಡಿಲ್ ಮನೆ ಮುಚ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300235374 ಬೂಬ - S/O. ದಿ. ಶಂಭು ಮನೆ ನಂ.3-13 ಪAAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300235375 ಗಂಗಮ್ಮ - D/O. ದಿ. ಕೂಕ್ರ ಮನೆ ನಂ.3-12 ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235376 ಲೀಲಾ - ಮನೆ ನಂ. 3-25 ಪಡೀಲು ಮನೆ ಮುಚ್ಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235377 ಗೌರಿ ನಾಯ್ಕೆದಿ - W/o. ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ. 3-24AAY(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202235000000014/05/2022
110300235378 ಚೀಂಕ್ರ - ಬಿನ್. ಮುತ್ತಕೊರಗ ಮನೆ ನಂ. 3-90 AAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300235379 ದಾಸಪ್ಪ - S/o. ಚೀಂಕ್ರ ಮನೆ ನಂ. 3-105 ಚPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235380 ಕೂಕ್ರ - S/O. ದಿ. ಚಿಂಗ ಮನೆ ನಂ.3-84 ಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235381 ಅಣ್ಣು - S/o. ವೆಂಕಪ್ಪ ಮನೆ ನಂ. 3-85 ಚAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235382 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಮನೆ ನಂ.3-82 ಚೆನ್ನೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300235384 Jayanthi shedthi - D/o.ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ. 4-5/1 PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/20225000000018/05/2022
110300235385 ಶಾಂತ - D/O. ದಿ. ಕೊರಪಳು ಮೊಯಿಲ್ದಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
110300235386 ಜಾಜಿ - ಕೊಂ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4- AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235387 ಹೊನ್ನಯ - S/o. ಪೂವ ಮನೆ ನಂ. 3-76/1 ಚೆನ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235388 ಅಣ್ಣು - S/o. ಓಮಯ ಮನೆ ನಂ. 3-83 ಚೆನ್ನೊAAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300235389 Radha - ಬಿನ್. ಶಂಭು ಮನೆ ನಂ. 3-23 ಪಡೀಲAAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300235390 ಭವಾನಿ ನಾಯ್ಕ - W/o. ದಿ. ದಾಸು ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ. 3AAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300235391 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/o. ದಿ. ಶೀನ ಮನೆ ನಂ. 3-14 ಪಡPHH(NK) / NCS------300000000-
110300235392 ಸುಂದರಿ - W/o. ದಿ.ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ. 2-AAY(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202235000000014/05/2022
110300235393 ಉಗ್ಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - ಮನೆ ನಂ. 2- 96 ಕೀಲೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚAAY(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202235000000014/05/2022
110300235394 ಭೋಜ - S/o. ದಿ. ತುಕ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ. AAY(NK) / NCS------350000000-
110300235395 ರುಕ್ಕಯ - S/o. ಮಾದ ಮನೆ ನಂ. 2-51 ಕುಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235396 ಅಕ್ಕು - W/O. ದಿ. ಕಾಜು ಮನೆ ನಂ.3-81 ಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235397 ಅಶೋಕ - S/O. ದಿ. ಬಾಬು ಮನೆ ನಂ.3-89 ಕಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235398 ಬೇಬಿ - ಕೊಂ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ನಂ. 3-8PHH(NK) / NCS------50000000-
110300235399 ಮುತ್ತ ಕೊರಗ - S/o. ಗುರುವ ಮನೆ ನಂ. 3-8 ಪಡೀಲುAAY(NK) / NCS------350000000-
110300237485 ಜಯಂತಿ - W/o. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 2-14,AAY(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202235000000014/05/2022
110300237486 honnamma - W/O. ದಿ. ಪುರುಷ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.2-2PHH(NK) / NCS------50000000-
110300239970 ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - S/o. ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ನಂ. 2PHH(NK) / NCS------250000000-
110300241842 Sumathi Shetty - W/o. ದಿ. ಸೇಸಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253753 GIRIJA J SHETTY - W/o. ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ.ನಂ. 3-35/PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253755 Vanaja - W/O. ದಿ. ಗುರುವಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253756 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೊಂ. ದಿ.ರೋಹಿತ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 1-91/PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253757 ದೂದ ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ಸರ್ವಾಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300253758 ದಾಮೋದರ - S/o. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- 12NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253759 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ - ಮನೆ ನಂ.1-20 ಕಾನ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253760 ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202225000000014/05/2022
110300253761 Chinnamma - S/O. ದಿ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202225000000014/05/2022
110300253762 Leela - W/o. ದಿ. ಶೇಖರ ಗೌಡ ಮ.ನಂ.1- 17 PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253763 ಅಪ್ಪುಗೌಡ - S/o. ಗಣೇಶ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- 34 PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202235000000014/05/2022
110300253764 ಮಂಜಯ್ಯ ಗೌಡ - S/o. ಬಾಬ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1-31 ವಿPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202225000000018/05/2022
110300253765 ಅಮ್ಮು ಬಾಯಿ - W/o. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300253766 ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-PHH(NK) / NCS------50000000-
110300253767 Leela - W/O. ಸೇಸು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-33 ವಿPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202210000000014/05/2022
110300253768 ರಾಧು ಬಾಯಿ - W/o. ಕೊರ್ಗ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202230000000014/05/2022
110300253769 ಶ್ರೀಧರ - S/O. ದಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202210000000014/05/2022
110300253770 ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ - S/o. ರುಕ್ಮಯ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 1- 39/3AAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300253771 ಧರ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ - S/o. ಮಾಧು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- 39/2PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253772 ಇರಾವತಿ - W/O. ಸಾಂತಪ್ಪ ಮನೆ ನಂ.1-8/1 ವಿPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300253773 ವಾಮು ಬಾಯಿ - W/o. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ 1-39/4 ವಿವೇPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202215000000018/05/2022
110300253774 ಬಾಬು ಗೌಡ - S/o. ವಿಠಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 1-37/4PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253775 Shashikala - W/O ಮೋಹನ 1-39/1 ವಿವೇಕನಗರ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202230000000011/05/2022
110300253776 ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ಶೀನ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-37/PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253777 ಶೀನ ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253778 ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ - S/o. ಮೊನ್ಯ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 2- 9 ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253779 Padmavathi - W/o. ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 1-93/2PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253780 ದಮಯಂತಿ - W/o. ಹೇರಂಭ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- 105PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300253781 ಜಾನಕಿ - W/o. ದಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253782 ರತ್ನಾಕರ - ಮನೆ ನಂ. 1- 54 ಪನ್ಸುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253783 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ - S/o. ಸೋನು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- 56 PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253784 DURGAVATHI - ಮೋಹನ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ 1-55 ಪನ್ಸುಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253785 ಜಯಂತಿ - W/o. ಧರ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- 5PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253786 NAGAMMA - ೧-೬೧ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೃಪಾ ಬಾಯಾಂಗ ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253787 Mammu Bai - ಮನೆ ನಂ. 1- 91 ನಡುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/20225000000018/05/2022
110300253788 KAMALA - 1- 90 ನಡುಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253790 ಈಶ್ವರ ಗೌಡ - S/o. ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253791 HARINAKSHI - ೧-೬೬/೧ ಗುರಿಕಾರ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಕPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300253792 ಬೂಬ - S/o. ಬಾಬು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1-74/1PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202225000000018/05/2022
110300253793 ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡ - S/o. ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- 7PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300253794 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202225000000014/05/2022
110300253795 Vedavathi - S/o. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253796 ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ - S/o. ದಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253797 ಜನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ - S/o. ಮೊನ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1-111 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253798 KUSUMA - S/o. ಮೊನ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1-111/AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253799 ಅಪ್ಪು ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ಪುತ್ತು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202215000000014/05/2022
110300253800 Meenakshi - ಮನೆ ನಂ. 2- 80 ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300253801 KAMALA - W/o.ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 2-AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253802 ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ - S/o. ದೊಂಬ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ನಂ.2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253803 ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ - S/o. ದೊಂಬ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮ.ನಂ. 2PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253804 ಭಾಸ್ಕರ - ಮನೆ ನಂ. 1-5/1 ಪಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253805 ಜಯ ಗೌಡ - S/o. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 1-45/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253806 ತುಳಸಿ - W/o. ದಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202215000000018/05/2022
110300253807 jayanthi - W/O. ದಿ. ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253808 ಕುರುಂಬಿಲ - S/o. ಗುರುವ ಮನೆ ನಂ. 2-60 ಮುಚ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300253809 ಇಂದಿರಾ - 2-94/1 ಕೀಲೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202230000000011/05/2022
110300253810 Sunanda Shettigar - W/o. ದಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202210000000014/05/2022
110300253811 KAMALA - ಮನೆ ನಂ. 1- 98 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಚ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253812 ಮೋನಮ್ಮ - ಕೊಂ. ರಾಮ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1- 101 PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202225000000014/05/2022
110300253813 ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ - S/O. ದಿ. ತೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.2-PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253814 ಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ - S/o. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 2- 1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253815 ಜಾಜಿ - 2- 15/1 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಗPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202210000000014/05/2022
110300253816 Vinoda - W/O: ನಾಗೇಶ್ 2-20 ಮುಚ್ಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202235000000014/05/2022
110300253817 ವಿಜಯ - 2- 17 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300253818 ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೌಡ - 2- 22 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253819 ಲೀಲಾ - W/o. ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 2-25PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202215000000011/05/2022
110300253820 ದುಗ್ಗಯ್ಯ ಗೌಡ - S/o. ನಾಗು ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 2- 19 ಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300253821 ಪಾಂಡು ಗೌಡ - S/o. ಪುರುಷ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 2- 21 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202225000000011/05/2022
110300253822 Leelavathi - W/O: ಹಿಮಕರ ಗೌಡ 2-1 ಪಲ್ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253823 Jayanthi - S/o. ಸೋನು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 1-120 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253824 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - S/O. ದಿ. ಜಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253825 ಯಶೊಧ - W/O. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮನೆ ನಂ.2-2 ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253826 ಜಯಂತ - S/o. ಊವಪ್ಪ ಗೌಡ 1-55/1 ಪನ್ಸುಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253827 Devaki - 2-24 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202220000000011/05/2022
110300253828 RADHU - ಮ.ನಂ.2-10 ಪಲ್ಕೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಮುAAY(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300253829 ಚಿನ್ನಯ್ಯ - S/o. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಮ.ನಂ. 1-47/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253830 Ranitha - S/O. ದಿ. ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂ.2PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202235000000014/05/2022
110300253831 ಯಶೊಧ - ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ ನಂ. 2- 101 ಮುಚ್ಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202210000000018/05/2022
110300253832 Rajeevi - D/o. ಚಂದಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110300253833 ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಗುಂಡಾವು ಮನೆ ಮನೆ ನಂ. 2- 102PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253834 Kamalapujarthi - W/o. ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂ. 3-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253835 Gulabi Naik - ಗಂಡ- ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ 3-41/1 ಹೊಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300253836 MONAMMA - S/o. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.3-7 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253837 ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ - S/O.ದ ದಿ. ದೇವು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253838 ತೋಶಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ - S/O. ಕಮಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ತಿ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202215000000018/05/2022
110300253839 ತಂಗಿ ಭಂಡಾರ್ತಿ - W/o. ಸುಂದರ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ನಂ. 3-2PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202215000000011/05/2022
110300253840 Prema - W/o. ದಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆ ನಂ. 3-PHH(NK) / NCS------50000000-
110300253841 ರತಿ - W/o. ದಿ.ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂ.3-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253842 Krishnamma - S/o. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202215000000014/05/2022
110300253843 ಕುಮಾರಿ - 3-97 ಭಟ್ರಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202210000000011/05/2022
110300253844 ಗುಲಾಬಿ - S/o. ಬೂಬ ಮಡಿವಾಳ ಮ.ನಂ. 3-102 PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202235000000018/05/2022
110300253845 Janaki - S/o. ಸಂಕಪ್ಪ ಕುಂದರ್ ಮನೆ ನಂ. 3-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253846 ಇಂದಿರಾ - W/o. ಮಾಧವ ಮೊಯಿಲಿ ಮನೆ ನಂ. 3-83PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253847 ದೋಗು - S/o. ಪೂವ ಮನೆ ನಂ. 3-80/5 ಚೆನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253848 Shravya - ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ನಂ 4-18NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253849 ಜಯಂತ ಮಡಿವಾಳ - S/o. ಗುರುವಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಮನೆ ನಂ. PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253850 ಲೋಕು - S/o. ಚಿಂಗ ಮನೆ ನಂ. 3- 79 ಚೆನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253851 Sunanda - S/O. ದಿ. ಅಂಗರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253852 Rama bhandari - S/o. ಕೊರಗ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ನಂ. 4-15PHH(NK) / NCS------50000000-
110300253853 ಕುಮಾರ ಗೌಡ - S/o.ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 4-22PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253854 Devaki - W/o. ದಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253855 Padmavathi - W/O ಮೋಹನ ಗೌಡ ೪-೨೮ ನೆಲ್ಲಿಜೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253856 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುನಂದ - W/o. ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4-39 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253857 SAMPA - ಕೊಂ. ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ನಂ. 4-PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253858 ಶಂಕರ ಭಂಡಾರಿ - S/o. ಸಿದ್ದು ಭಂಡಾರಿ ಮ.ನಂ. 4-31PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253859 ಆಶಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಕೊಂ. ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂ. 4-20PHH(NK) / NCS------100000000-
110300253860 Kargi - ಕೊಂ. ಕರಿಯ ಮನೆ ನಂ. 4-44 ಶಾಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/20225000000014/05/2022
110300253861 ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ - S/o. ಬಾಬು ಮೊಯಿಲಿ ಮನೆ ನಂ. 4-1 PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253862 Shanthi - S/O. ದಿ. ಕೊರಗ ಮನೆ ನಂ.4-45/1 PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/20225000000014/05/2022
110300253863 ಮೋಹನ ಶೆಟ್ಟಿ - S/O. ಜಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ.3-4PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253864 ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ - S/o. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ.4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253865 ಸುರೇಶ ದೇವಾಡಿಗ - S/o. ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂ. 4-PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253866 ವಸಂತಿ - W/o. ಕೇಶವ ಮೊಯ್ಲಿ ಮನೆ ನಂ. 4-30PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202220000000011/05/2022
110300253867 ಪ್ರೇಮ - W/o. ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂ. PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253868 ಲಲಿತ - W/o. ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 4-47/3 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253869 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/o. ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4-47 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253870 Bhavani - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ 4-26 ನೇಲ್ಲಿಜೆ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300253871 ವಾಸು ಗೌಡ - 4-48 ಬೆಂಗ್ಲೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253872 ಕಮಲ - W/o. ಗಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4-49/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253873 ಸವಿತ - W/o. ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4-49 PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253874 ಸುಮತಿ - ಕೊಂ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಸ್. ದೇವಾಡಿಗ ಮ.PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253875 ಸೀತಾ - W/O. ಸುಧಾಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂ.4-PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202210000000014/05/2022
110300253876 Sampa Devadiga - W/O. ವಿಠಲ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂ.4-60PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202225000000014/05/2022
110300253877 JAYANTHI - W/O ಮೋನಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ 4-58/1 ಪ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253878 Geetha - ಕೊಂ. ದಾಸಪ್ಪ ಆಚಾರಿ ಮನೆ ನಂ. 4-1PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253879 Devaki - S/o.ಪುರ್ಸು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4-105PHH(NK) / NCS------300000000-
110300253880 ಶಂಕರ ಗೌಡ - 4- 108 ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253882 ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ - S/o. ರುದ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆ ನಂ. PHH(NK) / NCSBiometric****277812/05/2022FPS****277812/05/202210000000012/05/2022
110300253883 PUSHPA - W/O. ದಿ. ಗಂಗಾಧರ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------450000000-
110300253884 Pavanakshi - S/o. ಚಂದಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂ. 4PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202215000000011/05/2022
110300253885 Laxmi - W/O: ಮಲ್ಲು ಗೌಡ 4-89 ಕಲ್ಲಡ್ಪು PHH(NK) / NCS------150000000-
110300253886 VARIJA - W/O ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ 3-6/3 ಪಡೀಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253887 Vanitha Devadiga - W/o. ವಿಜಯ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂ.4-52PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202215000000018/05/2022
110300253888 ಸಂಜೀವ - S/o. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ. 2PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253889 GANGAMMA - S/o. ವಾಂಟು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 3- 18/PHH(NK) / NCS------450000000-
110300253890 HONNAMMA - W/o. ಸುಂದರ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂ. 4-PHH(NK) / NCS------400000000-
110300253891 ಲೀಲಾವತಿ - W/o. ರಮೇಶ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4-87 ಕPHH(NK) / NCS------400000000-
110300253892 ಬಾಬು ಗೌಡ - S/o. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-38PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202235000000011/05/2022
110300253893 ಗಣಪತಿ - S/O. ದಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253894 ಪದ್ಮನಾಭ - S/O. ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253895 Sundari - W/O ಲೇಟ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ 2-11/1 PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202225000000018/05/2022
110300253896 Durgamma - W/o. ದಿ. ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ.ನಂ.3-87PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300253897 Ramani shedthi - W/o. ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಮ.ನಂ.3-39 ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300253898 Sugandhi - C/O ಸತೀಶ ಭಂಡಾರಿ 3-105 ಗಾಣದ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
110300253899 ವಾರಿಜ - W/O. ದಿ. ಮಹಾಬಲ ಮಡಿವಾಳ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300253900 SUSHILA - ಬಿನ್. ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ.4-PHH(NK) / NCS------250000000-
110300253901 ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗ - S/o. ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗ ಮ.ನಂ.4-59 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300253902 JAYANTHI - ೪-೮೭/೧ ಕಲ್ಲಡ್ಪು ಮನೆ ಕೊಂಪದವPHH(NK) / NCS------200000000-
110300253903 ಡಿ. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - 2-35 ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202235000000011/05/2022
110300253904 ವಿನೋದ - W/o. ದಿ. ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ ಮ.ನಂ.4AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253905 ಸೂರಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ - S/o. ಐತಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಮ.ನಂ. 4-52PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253907 ಜನಾರ್ಧನ - S/o. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ 1-73 ಮುಚ್ಚೂPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300253908 ಉಮಾವತಿ ನಾಯ್ಕ - W/o. ಸೋಮಶೇಖರ ಮ.ನಂ. 2-98 ಕೀಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300253909 ಪಾರ್ವತಿ - W/o.ದಿ. ನೋಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 2-3PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202215000000011/05/2022
110300253910 Sujaya - W/O ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಡೋರ್ ನ 2-94PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253911 ವನಜ - 1-119/1 ವನಜ ನಿಲಯ, ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300253912 ಮೋನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ - W/o. ಮೋನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮ.ನಂ.3-66/1AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253913 ಭಾರತಿ - W/o. ದಿ. ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ ಮ.ನಂ.3-66AAY(NK) / NCS------350000000-
110300253914 ಬಾಬು ಗೌಡ - S/o. ಪುರ್ಸು ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 4-49/4 PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202210000000014/05/2022
110300253915 Sumathi - S/o. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ 1-44/1 ವAAY(NK) / NCS------350000000-
110300256128 Lakshmi - C/O ಗಂಡ- ಭೀಮಪ್ಪ 2-53/1 ಕನಸು PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300261847 GIRIYAMMA - ಗಂಡ- ಪುರೋಷತ್ತಮ್ಮ ನಾಯ್ಕ 2-3/58PHH(NK) / NCS------250000000-
110300266203 Chandravathi - ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110300268652 PUSHPALATHA - C/O ಗಂಡ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 2-37PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202210000000011/05/2022
110300269489 ನಳಿನಿ - W/o. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ. 4-47/PHH(NK) / NCS------200000000-
110300269490 Harinakshi - S/O. ನಾಗಮ್ಮ ಮನೆ ನಂ.4-97 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110300269491 Revathi - W/o. ದಿ. ಸೋಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300269492 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ - S/o. ಮಣಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ.ನಂ.1-66 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202210000000018/05/2022
110300276583 SHASHIKALA - S/o. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276585 ಜಾನಮ್ಮ - 2-78, ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276586 ಬೂಬ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - S/o. ಸೋಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮ.ನಂ.2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276587 ಧರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ - S/o. ಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ನಂ. NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276588 Jostin Payasa - W/o. ದಿ.ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಪಿ.ಎಂ. ಪಾಯಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276590 ಕೆ.ಕೃಷ್ಣ ಮುರ್ತಿ ರಾವ್ - S/o. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276591 John Oliver Carnelio - S/O. ದಿ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕರ್ನೆಲಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276593 ರೋಮನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಕೊಸ್ತ - S/o. ಜೋಸೆಫ್ ದಿಕೋಸ್ತ ಮನೆ ನಂ. 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276596 ಬಿ.ವಿಧ್ಯಾದರೆ ಹೆಗ್ದೆ - S/o. ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮನೆ ನಂ. 2-85NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276597 ರಾಮ ಮೋಹನ್ - S/o. ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ನಂ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276598 ರಾಜೇದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ - ಬಿನ್. ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276600 ಸೀತಾ ಬಿ ನಾಯ್ಕ - W/o. ದಿ. ಬಾಬು ಯಾನೆ ಚಂದು ನಾಯ್ಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276603 ಲೀರಾ ಸಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ - W/O. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಮನೆ ನಂ.3-9NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276605 JANAKI - W/O ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ೩-೪೬ ಮಾಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276607 ಅಜಿತ್ ಕೆ ರೈ - S/o. ಕಾಮಣ್ಣ ರೈ ಮನೆ ನಂ. 4-4/2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276608 ದಯಾನಂದ ಐ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮನೆ ನಂ.4-35/1 "ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ"NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276612 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್. ಅಮ್ಮು ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 4-109 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276613 Laveena Violet Pinto - ೪-೭೦/೧, ಪೌಲಿನ್ ಪಂಜಮೆ೯ ಹೌಸ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276615 Celine Fernandes - W/O: ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276616 LILLY MATHAYAS - S/o. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಥಾಯಸ್ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276617 ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ವಾಸ್ - ಕೊಂ. ದಿ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276618 ಬಿಬಿಯಾನ ಪಿಂಟೊ - W/o. ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಡಿಕೋಸ್ತ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276619 ತೆರೆಜಾ ಡಿ'ಕೋಸ್ತ - W/o. ದಿ. ಮೈಕಲ್ ಡಿ'ಕೋಸ್ತ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276622 Vishalakshi Shetty - W/O: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ #4-11NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276624 ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೈಕಲ್ ವಾಸ್ - S/o. ಅಂತೋನಿ ಲಿಯಾ ವಾಸ್ ಮನೆ ನಂ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276626 Amitha - ಮನೆ ನಂ.1-48 ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮುಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276627 Devaki Shettigar - S/O. ದಿ. ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276628 Anitha K Bhandary - ಗಂಡ- ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ #2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276629 Leena Mary Vas - S/o. ಅಂಬ್ರೋಜ್ ವಾಸ್ ಮ.ನಂ.2-73 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276631 Harini - W/O ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ೨-೯೨ ಕೀಲೆ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300276632 ಗುಲಾಬಿ ನಾಯ್ಕ - ಕೋಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂ.3-41 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276634 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ - ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿ ಮ.ನಂ. 3-3NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276636 ಶ್ರೀಧರ - S/o. ಮೋನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ನಂ.3-43NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276638 Chennamma shedti - W/o. ಸೋಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ.3-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276639 ದೇವು ನಾಯ್ಕ - S/o. ಸಿದ್ದು ನಾಯ್ಕ ಮ.ನಂ. 3-65 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276640 Jayanthi B.Shetti - W/O. ಭುಜಂಗ ಎ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ.4NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276641 ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿರಾಂದ - S/O. ದಿ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮಿರಾಂದ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276643 ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ - S/o. ಜೋಸೆಫ್ ವಾಸ್ ಮನೆ ನಂ.4-68 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276644 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ - S/o. ಸೇಸು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.4-106 ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276645 Benedicta D Souza - S/o. ಗ್ರೆಗೊರಿ ಡಿಸೋಜ ಮನೆ ನಂ.4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276647 ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೋ - S/o. ಅಂತೋನಿ ಪಿಂಟೋ ಮನೆ ನಂ.4-72NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276649 ಎವರೆಸ್ಟ್ - S/O. ದಿ. ಎವುಜಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276652 ಜೆಸಿಂತಾ ಎಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ - W/o. ಸೈಮನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಮ.ನಂ. 2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300276653 ರಘುಪತಿ ಭಟ್ - 3-96/2 ಮುಚ್ಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285761 ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಡಿಸೋಜ - ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ ನಿಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285766 ಗ್ರಾಬಿಯಲ್ ಡಿ ಸೋಜ - ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಚರ್ಚ್ ಹತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285768 Pauline Castelino - ನಿಡ್ಡೋಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300285771 ಪಾವ್ಲು ಡಿ'ಸೋಜ - ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300285776 ಗ್ರೇಸಿ ಸಂತು ಮಯೋರ - ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ, ನಿಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290320 ವಲೇರಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ - S/o. ಕಾಮಿಲ್ ನೊರೊನ್ಹ ಮ.ನಂ.4-81NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290323 INDIRAVATHI - S/o. ದಿ. ತೋಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 1-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290324 ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೌಡ - S/o. ಮಂಜಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-7 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290325 YASHODHA - ಸುಂದರ ಗೌಡ 1-4 ಪಡು ಬೆಟ್ಟು ಮುಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290327 ಇಂದಿರಾ - D/o. ದಿ.ಬೂಬ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-26 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290329 Vasanthi - ಮನೆ ನಂ.1-65 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290330 ಭವಾನಿ - W/o. ದಿ.ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-6NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290331 ಸೀತಮ್ಮ - W/o. ಮಂಜಯ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-76 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290332 Rajeevi - W/O: ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ # 1-85/1 ಕೊಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290334 ರೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೋ - ಮನೆ ನಂ.1-113/1 ಡೋನಿ ಕಂಪೌಂಡ್‌ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290335 GULABI - W/o.ದಿ.ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ D.No. 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290336 ಮಹಾಬಲ ನಾಯ್ಕ - S/o. ಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಮ.ನಂ. 2-92/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290337 Poovamma - W/o. ದಿ. ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ ಮ.ನಂ.1-10NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290338 M.K. Shettigar - S/O. ದಿ. ಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290339 Jacintha Margaret Sequeira - W/o. ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290342 ಪುದ್ದು - S/O. ದಿ. ಚಿಂಗ ಮನೆ ನಂ.3-10 ಪಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290343 ಶೋಭಾ - W/O. ದಿ. ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290344 Leela Shedthi - W/o. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ.3NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290345 Vani Shedthy - D/o. ಅಂತಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ತಿ ಮನೆ ನಂ.3-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290349 ಅಚ್ಚುತ ಮಡಿವಾಳ - S/o. ದಿ.ಬಾಬು ಮಡಿವಾಳ ಮನೆ ನಂ.4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290351 Nalini A Shetty - W/o. ಅನಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ.ನಂ.4-5NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290352 Nagamma - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಲೇಟ್ ವಾಸು ದೇವಾಡಿಗ ೪NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290354 REEMA D SOUZA - ೪-೮೫/೪ ಬೆಂಗ್ಲೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290355 ALIS VAS - S/o. ಸಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ವಾಸ್ ಮನೆ ನಂ.4NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290356 ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ - S/o. ಜೋನ್ ವಾಸ್ ಮನೆ ನಂ.4-53 ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290357 ಸೆಬೆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ - S/O. ದಿ. ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290359 ಮಾಧವ - S/o. ಬಾಬು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.4-104 ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290360 ಸುದರ್ಶನ್ - S/o. ಅಮ್ಮು ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.4-101 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290361 ಶಾರದ - ಕೊಂ. ರುಕ್ಮಯ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.4-98 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290362 ಕಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ - W/o. ದಿ. ಅಪ್ಪು ಗೌಡ ಮ.ನಂ.4-93 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290363 Flavy Mendonca - W/O: ರೊಕಿ ಮೆಂಡೋಸ್ಸಾ #4-85/2 ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290364 Irene Mendonca - W/o. ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಮ.ನಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290366 Siril Vasa - DS/O. ದಿ. ಅಲೆಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290368 ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ - S/o. ಅಂತೋನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಮನೆ ನಂ.3NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290369 ಕಾರ್ಮಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ - W/o. ಐಜಾಕ್ ಡಿಸೋಜ ಮನೆ ನಂ. 1-2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290370 ಕೊರ್ಗ್ಯ ಗೌಡ - S/o. ಬಾಬ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-5 ಮುಚ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290371 ಗಿರಿಜ - W/O. ದಿ. ಮಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ.1-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290374 ಪೂವಮ್ಮ - W/O. ದಿ. ಜನಾರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290375 ಸುಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ತಿ - W/o. ದುಗ್ಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮ.ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290377 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಮನೆ ನಂ.2-97 ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290378 GOPI - ಮನೆ ನಂ.2-23 ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290381 ಬೇಬಿ - ಕೊಂ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎನ್. ಭಂಡಾರಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290383 ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ - S/o. ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ.3-7NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300290384 JANAKI - S/O. ದಿ. ಉವಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ನಂ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290385 ಪದ್ಮನಾಭ - S/o. ಕುಟ್ಟಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆ ನಂ.4-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290387 Kalyani - S/o. ದಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290388 ಸುಮತಿ - W/o.ದಿ. ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300290390 ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕೊನ್ಹ - S/o. ದಿ. ಜೋಕಿಂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಮ.ನಂ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294374 ತೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ - ಬಳ್ಳಾಳಬೈಲು ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294382 ಬೋನಾ ಸಂತು ಮಯೂರ - ಕೊಪ್ಪಲ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಮನೆ, ನಿಡ್ಡೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294383 ವಲೇರಿಯನ್‌ ಸಂತು ಮಯೋರ - ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ, ನಿಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294384 ನತಾಲಿಯಾ ಡಿ ಕೋಸ್ತ - ನೀರುಡೆ ಮನೆ 4-21NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294385 ಸಿಲ್ವಸ್ಟರ್ ಡಿ ಸೋಜ - ನೀರುಡೆ ಮನೆ, ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ, ನಿಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294387 ಪೀಟರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ - ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ ಮಂಗಳೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294388 ಐಡ ಸಂತು ಮಯೋರ - ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ , ನಿಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294390 ಜಯಂತ್ ಭಂಡಾರಿ - ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲು ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಮಂಗಳೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294391 ವಲೇರಿಯನ್‌ ಡಿಸೋಜ - ಕೋಡಿ ಮನೆ ಡಿಸೋಜ ಕಂಪೌಂಡು ನಿರೋಡೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294392 ಸೀಸಿಲ್‌ ಸಂತು ಮಯೋರ - ನೀರುಡೆ ಮನೆ ನೀರುಡೆ ಅಂಚೆ, ನಿಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300294397 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಲೊಬೋ - ಹನಿ ಹೋಮ್4-49\3NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300299208 ಉರ್ಬನ್ ನೊರೊನ್ಹ - ಮನೆ ನಂ.4-24/1 ನೆಲ್ಲಿಜೆ ಮನೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300323790 Bhoja Moolya - ಮ ನಂ:ಹೊಸಮನೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮ & PHH(NK) / NCS------150000000-
110300323948 Pushpa M - ಕೊಂಪದವು ಕಾಫಿಕಾಡು ಮನೆ 4-106/2 PHH(NK) / NCS------250000000-
110300324618 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - ಕೊಂ. ಪುರಂದರ ಭಂಡಾರಿ ಮ.ನಂ.3-104PHH(NK) / NCSBiometric****173111/05/2022FPS****173111/05/202220000000011/05/2022
110300324812 Durgadasi - ಮ ನಂ 3-105/2 ಗಾಣದಕೊಟ್ಟಿಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326345 ಮಾರ್ಸೆಲಿನ್ ವಾಸ್ - ಕೊಂ. ಅಂತೋನಿ ವಾಸ್ ಮ.ನಂ. 4-49/3NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327124 Manjula - ಕೊಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮ.ನಂ.2-97PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202215000000014/05/2022
110300327128 Pushpalatha - ಕೊಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ ಮ.ನಂ.2-9PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202215000000014/05/2022
110300327129 LATHA - W/O ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ 2-11/4 ಮುಚ್ಚೂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300327161 Yogisha - ಬಿನ್. ದಿ. ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 1-PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300327312 Juliana Vas - ೪-೭೮/೨ ಪಂಜಿರ್ಮೆ ಹೌಸ್ ಕೊಂಪದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327326 Kusuma - ಕೊಂ. ರಾಮ ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 1-57/2 ಪನPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300327327 ಪುಷ್ಪವತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ - ಕೊಂ. ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮ.ನಂ. 3PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300327344 SHARADA - ಕೊಂ. ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮ.ನಂ. 3-80/4PHH(NK) / NCS------200000000-
110300327345 ಅಂಬಿಕಾ - ಕೊಂ. ಸುಂದರ ಮ.ನಂ. 3-80/3 ಚೆನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300327375 Laxmi Devadiga - ಕೊಂ. ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮ.ನಂ. 4-49PHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202220000000018/05/2022
110300327382 Baby - ಕೊಂ. ಶಂಕರ ಮ.ನಂ.4-49/6 ಬೇಂಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
110300327793 Janardhana Gowda - ಬಿನ್. ಸೇಸು ಗೌಡ ಮ.ನಂ. 4-106/3 NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300327889 ನಾಗೇಶ್ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್. ದಿ. ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮ.ನಂ. PHH(NK) / NCSBiometric****173114/05/2022FPS****173114/05/202220000000014/05/2022
110300328285 YAMUNA - ೩-೬೬/೩ ಹನುಮಂತ ಕೋಡಿ ಮುಚ್ಚೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****173118/05/2022FPS****173118/05/202210000000018/05/2022