REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110300150363 Carl Godfre Sequeira - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ. ಕ್ಲೆಮೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300151725 Manjunatha Dambala - S/O: ಲೇಟ್ ಶ್ರೀಶೈಲ #10-83(2) ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300155391 Lenny Mariza D Souza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300156954 LINGI RANYA - W/O ರುಕ್ಮಯ ರಾಣ್ಯ ೧೧-೩೬-೨ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202235000000013/05/2022
110300157556 Jacintha Avrella D Souza - ೧೦-೩ಎ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟು ಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300162134 Bhimavva Jogin - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ #8-25 ತುಡPHH(NK) / NCS------50000000-
110300162580 Pushpalatha - ೧೦-೯೫/೧, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾರಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300163865 LOLAKSHI - ೧೦-೫/೧೦ಸಿ ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300163971 ವೆರೊನಿಕಾ ಡೆ39ಸಾ - ೧೦/೫೬-೫ ಮಾರಡ್ಕ ಕಂಬಳ ಮನೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300163987 SUNEETHA - ೧೦-೭೫/೨ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300164022 SEETA SALIAN - ೧೦-೧೦೨/೨, ಶ್ರೀ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಾರಡ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300164047 RENUKA KOTIAN - ೧೦-೩೫,ಬೀಜದ ಪಾಡಿ ಅಜಾರು ಮೆನ್ನ PHH(NK) / NCSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202225000000018/05/2022
110300164058 Raja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ #10-5PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300165631 KAVITHA RANIYAR - ೧೦-೬೫/೬ ಕಂಬ್ಳ ಮನೆ ಮಾರಿಗುಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300165695 VIJAYALAXMI - ೧೦-೮೪/೩೩, ವೀಜಿತ್ ನಿವಾಸ್ ಮಾರಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300171706 LATHA POOJARY - ೧೧-೬೨/೫, ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆಮPHH(NK) / NCS------200000000-
110300172045 Sujatha Shetty - ಪತಿ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ 11-16(3) ಆಶPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300172055 Shashikala - ೧೧-೧-೧೩ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೆಣ್ಣಬೆAAY(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202235000000013/05/2022
110300172060 KAMALA NAGESH - ೧೦-೧೦೦ ದುರ್ಗಾಂಭ ಮಾರಡ್ಕ ಮೆನ್ನಬPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202210000000012/05/2022
110300172089 RAMYA - W/O ವಿಠಲ ರಾಣ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202215000000013/05/2022
110300172248 CHANDRAVATHI - W/O ಪ್ರಭಾಕರ ರಾಣ್ಯ # ಮುಂಚಿಕಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202215000000016/05/2022
110300172249 Sunanda Ranya - C/O ರಾಮಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ #11-50(43) PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300172400 Gretta D Souza - ೧೦-೬೨-೧,ಲಾಗುರಿ ಮನೆ ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202215000000011/05/2022
110300172422 Precilla Dsouza - W/O ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ 10-92 ಮಾರಡPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202215000000016/05/2022
110300172513 Savithri Ranya - ೧೧-೬೧ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮೆನ್ನಬೆಟPHH(NK) / NCS------450000000-
110300172915 Bharathi Acharthi - ೧೧-೧-೧೩ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೆಣ್ಣಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300173157 Shilpa Baman - W/O ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾಮನ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300175023 Bhavani - ಸೇಸಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 11-18/19 ಕೆಮ್ಮಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300175213 PRAMEELA - ೧೧-೧೬/೧ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕೃಪಾ ಕೆಮ್ಮಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202220000000014/05/2022
110300175315 Aruna - W/O: ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ 10-106 PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300175390 Rashmitha - C/O ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 11-18(15) ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202215000000013/05/2022
110300175431 ಜಲಜ - ಮೂರು ಕಾವೇರಿ ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300175460 SUMITHRA N ACHARYA - ೧೦-೮೩/೧ ಕೊಯಿಲ ಕಟೀಲು ರಸ್ತೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300176286 Shashikala - W/O ಆನಂದ ಭಂಡಾರಿ # ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300178927 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - W/O ಭುಜಂಗ ಕೋಟ್ಯಾನ್ #10-48(3) PHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202215000000013/05/2022
110300180356 Arundathi Das - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿದಾಸ್ ಕುಂದರ್ #2NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300181380 Vinoda - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ನಾಗೇಶ್ 1-126-9 ನೀತNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300183664 James D Souza - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ಜೋನ್ ಡಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300228062 Geetha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವರಾಜ ಎ 2-87(9) ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235560 ಗುಲಾಬಿ - ಮ.ನಂ.10-5(19-21), ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, AAY(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300235808 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲಾಲ್ - ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮ.ನಂ.10-31(11), ಲಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235809 ಆನಂದಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-91(1), ಬಲ್ಲಣ, ಮೆನ್ನಬೆಟPHH(NK) / NCS------150000000-
110300235810 ಸರಸ್ವತಿ ಮುಗೇರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-31(9), ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆನAAY(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202235000000012/05/2022
110300235811 ಪೊನ್ನಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-68(2), ಮೂರುಕಾವೇರಿ ಮಾರಿAAY(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300235812 ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಣಿಯಾರ್ - ಮ.ನಂ.10-70(1), ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥAAY(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202235000000013/05/2022
110300235813 ಕಿಟ್ಟ ಕೊರಗ - ಮ.ನಂ.11-72(4), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300235814 ನಾದೆಲ ಕೊರಗ - ಮ.ನಂ.11-72(3ಎ), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮAAY(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/202235000000017/05/2022
110300235815 ಗೋಪಾಲ ಕೊರಗ - ಮ.ನಂ.11-72(2), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆAAY(NK) / NCSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202235000000018/05/2022
110300235816 ತೌಡ ಕೊರಗ - ಮ.ನಂ.11-72(9), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202210000000016/05/2022
110300235817 ಶೇಖರ ರಾಣ್ಯಿ - ಮ.ನಂ.11-37(5), ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, AAY(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202235000000011/05/2022
110300235818 Sumalatha - ಮ.ನಂ.11-37(3) ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235819 ಗಣಪ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-16(1), ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕೃಪಾ, AAY(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202235000000013/05/2022
110300235820 ಸರಸು - ಮ.ನಂ.10-66(12), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300235864 ಮೀನ - ಮ.ನಂ.2-95(1), ಶೇಡಿಗುಳಿ, ಗಿಡಿಗೆAAY(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/202235000000017/05/2022
110300237411 ಯೋಗಿನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-48(1), ಅಜಾರು ಹೊಸಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202210000000016/05/2022
110300237507 ಅಪ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯಾನ್ - ಮ.ನಂ.11-1(21), 'ಕೃಷ್ಣ ನಿಲಯ' ಮಾAAY(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202235000000012/05/2022
110300237508 nagamma saliyan - ಮ.ನಂ.11-66(6ಎ), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300240305 ಸುಂದರ್ ಸಪಳಿಗ - ಮ.ನಂ.10-56(7), 'ನೀಲಾಂಜನ ಕರಪಾ',PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300240306 ಮೌರಿಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ - ಮ.ನಂ.10-25, ಕೊಂಕಣ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110300240307 SEETHA POOJARTHY - ಮ.ನಂ.10-84(29),'ಶಿವಗಿರಿ ನಿಲಯ',PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202230000000012/05/2022
110300240309 Eveline Noronha - W/O: ಜೋನ್ ನೊರೊನ್ಹ 10-1 ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240310 ನಾರಾಯಣ ರಾಣ್ಯ - ನಾರಾಯಣ ರಾಣ್ಯ ಬಿನ್ ಹಂಪ ರಾಣ್ಯ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300240311 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ - ಮ.ನಂ.10-66(7), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ ಮೆನ್PHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202220000000011/05/2022
110300240312 ಕಮಲ - ಮ.ನಂ.10-84(28),'ಸರಸ್ವತಿ ನಿಲಯ',PHH(NK) / NCS------150000000-
110300240313 ಉಮಾವತಿ ದೇವಾಡಿಗ - ಮ.ನಂ.10-84(25), ನವೋದಯ ಮನೆ ಜಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202230000000012/05/2022
110300240314 ಹೆಲೆನ್ ತಾವ್ರೊ - ಮ.ನಂ.10-54, ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬPHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202215000000014/05/2022
110300240315 ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೇಬೇಲ್ಲೋ - ಮ.ನಂ.10-61, ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240316 ಕಿಟ್ಟಿ ಮೂಲ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-100, ದೇವಿಕೃಪಾ ಮಾರಡ್ಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202220000000011/05/2022
110300240317 ಎಲ್ಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ.10-96(5), ಲೊಲಿ ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240318 ಸುಂದರಿ ಶೆಡ್ತಿ - ಮ.ನಂ.11-1(6), ಮಾರಡ್ಕ, ಮೆನ್ನಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300240319 ವಾಮನ ಆಚಾರ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-1(10), ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಗುಂAAY(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202235000000013/05/2022
110300240320 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಲಾಲ್ - ಮ.ನಂ.10-31(7), ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300240321 ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ - ಮ.ನಂ.10-64(1), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ ಕಂಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240322 Reeta Pinto - ಮ.ನಂ.10-32, ಚೆಂಡುಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300240330 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ - ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300240432 ಗ್ರೇಸಿ ಲೊರೊ ಪಿಂಟೋ - 1-79A ಸವೋಟು ಪಾಂಪೇ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಐPHH(NK) / NCS------150000000-
110300241167 ವೇದಾವತಿ - ಮ.ನಂ.10-49(3), ಅಜಾರು, ;ಶ್ರೀ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300254760 Indira - ಮ.ನಂ.10-84(13), ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300255893 ಸಂಕಿ - ಸಂಕಿ ಕೋಂ ದಿ ಅಪ್ಪು ನೈಕ್, ಮ.ನಂ.1PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300255897 BHAVANI - ಮ.ನಂ.10-49(1), ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256266 ಭವಾನಿ ಮುಂಡಾಲ - ಮ.ನಂ.11-66(5), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆAAY(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/202235000000017/05/2022
110300256267 ಸೀತಾ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-69, ಕಂಬ್ಳ ಮನೆ, ಮೂರುಕಾವAAY(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202235000000012/05/2022
110300256268 RATHNA - 10-75 (1) ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳ ಮಾರಿಗುAAY(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202235000000012/05/2022
110300256269 Sushila Poojarthi - ಮ.ನಂ.11-18(16), ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ಕೃಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300256270 ಪುರಂದರ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-36(3),ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------300000000-
110300256271 ಸೀನ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-35(2), ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ,ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202220000000014/05/2022
110300256272 ಪುಟ್ಟ ರಾಣ್ಯ - ಪುಟ್ಟ ರಾಣ್ಯ ಬಿನ್ ಕೊರಗ ರಾಣ್ಯ, ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256273 ಈಶ್ವರ ಗಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-35, ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202215000000018/05/2022
110300256274 PREMA - ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರ, ಮ.ನಂ.11-34, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256275 ವಸಂತ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-33(1), ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202230000000012/05/2022
110300256276 ಲಲಿತ - ಮ.ನಂ.11-36, ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, ಮೆನAAY(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300256277 ಮಹಾಬಲ ರಾಣ್ಯ - ಮಹಾಬಲ ರಾಣ್ಯ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ , ಮ.ನPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202210000000012/05/2022
110300256278 SUNDARI RANY - ಮ.ನಂ.11-37(1), ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202225000000011/05/2022
110300256279 ಇಂದಿರಾ - ಮ.ನಂ.11-65, ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202215000000013/05/2022
110300256280 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಮ.ನಂ.11-74, ಭಗವತಿ ನಿವಾಸ, ಕಂಗುತPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202230000000012/05/2022
110300256281 ಸುಂದರ ಸಾಲಿಯಾನ್ - ಸುಂದರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬಿನ್ ಮೆನ್ನು ಹೆಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256282 ಸೀತಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.11-1(3), ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300256283 Jayashri Shetty - ಮ.ನಂ.11-1(2), ಹರಿಕೃಪಾ, ಮಾರಡ್ಕ,PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202230000000012/05/2022
110300256284 ಮಾಲತಿ - ಮ.ನಂ.11-1(8), ಗುಂಡುಮುರ ಮನೆ, ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256285 ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.11-18(5), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110300256286 ಯಾದವ - ಮ.ನಂ.11-18(4), ಯಾದವ, ಕಟ್ಟೆಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256287 ಸುಂದರ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-19(3), 'ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202220000000011/05/2022
110300256288 ಲಿಂಗಮ್ಮ ಮೊಯಿಲಿ - ಮ.ನಂ.11-19(5), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202215000000014/05/2022
110300256289 ತನಿಯ ಕೊರಗ - ತನಿಯ, ಮ.ನಂ.11-72(13), ಕೆಮ್ಮಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****870111/05/2022FPS****870111/05/202220000000011/05/2022
110300256290 KUSUMA RANYA - ಮ.ನಂ.11-33, ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300256291 ಸುಂದರಿ - ಮ.ನಂ.11-34(1), ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ, ಮುಂPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256292 ಶಾರದ ಆಚಾರ್ಯ - ಶಾರದ ಆಚಾರ್ಯ, ದಂಬೆಕುಮಾರ್ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256294 ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಪಿಂಟೋ - ಮ.ನಂ.10-7, ಅಜಾರು ಪಜೀರ್ ಕೋಡಿ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202210000000016/05/2022
110300256295 ಸೀತಾ ರಾನ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-84(14), ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕೃಪಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
110300256296 CHANDRAVATHI - ೧೦-೩೧/೧೧ಎ ಶಶಾಂಕ್ ನಿಲಯ ನೇಕಾರ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300256297 ಮಾಧವ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-50(1), ಅಜಾರು ಪಾದೆ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256298 sumathi - ಮ.ನಂ.10-49, ಶ್ರೀ ಶಿವಸದನ್, ಮೆನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256299 RAJESHWARI - W/O ಸಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ೧೦-೪೭ಅಜಾರು PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256300 ರತ್ನ - ಮ.ನಂ.10-43, ದೋಟ ಮನೆ, ಅಜಾರು, ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202225000000012/05/2022
110300256301 SHARMILA - ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರ ಪತ್ನಿ ಡಿ ನ 10-34 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202225000000012/05/2022
110300256302 ತೋಮಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ - ಮ.ನಂ.10-98(1), ಕೊಂಕಣ ಬಿತ್ತಿಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256303 ಮೇಬಲ್‌ ಡಿಕೋಸ್ತ - ಮ.ನಂ.10-27, ಅಜಾರು ಕೊಂಕಣ್ ಹಿತ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256304 ಉಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಮ.ನಂ.10-5(12ಎ), ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300256305 ಪುಷ್ಪಾ - ಮ.ನಂ.10-5(19-7), ಕಮ್ಮಜೆ, ನೇಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256306 ಧನಲಕ್ಷ್ಕಿ ಆರ್.ಭಂಡಾರಿ - ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಕಮ್ಮಜೆ, ಮೆನ್ನಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300256307 Gowri - ಮ.ನಂ.10-56(10), ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪಾ, PHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300256309 ಕುಸುಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಕುಸುಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮ.ನಂ.10-5(19PHH(NK) / NCS------200000000-
110300256310 ಮುತ್ತಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ - ಮುತ್ತಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ ಬಿನ್ ಕುಂಜಪ್ಪ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202230000000012/05/2022
110300256311 PARVATHI - ೧೦-೬೫ ಎಫ್ ಮಾರಡ್ಕ ಕಂಬ್ಳ ಮೆನ್ನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256312 ಸುನೀತ - ಮ.ನಂ.10-66(8), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಕಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202225000000012/05/2022
110300256313 ಸತ್ಯಭಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202210000000016/05/2022
110300256314 ಸಾಂತು - ಮ.ನಂ.10-66(4), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256315 ನರಸಿಂಹ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-66(3), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202225000000012/05/2022
110300256316 Vimala - W/O ರಾಮೋಜಿ ೧೦-೬೬-೧ ಮಾರಡ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202210000000016/05/2022
110300256317 Hemalatha - ಮ.ನಂ.10-66, ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬAAY(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300256318 ಮಾದವಿ - ಮ.ನಂ.10-31(4), ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300256319 ಗಂಗಯ್ಯ ರಾಣ್ಯ - ಗಂಗಯ್ಯ ರಾಣ್ಯ ಬಿನ್ ದೋಗ್ರ , ಮ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022---200000000-
110300256320 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಮ.ನಂ.10-70, ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನPHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202225000000014/05/2022
110300256321 ಮೋನಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-68(3), ಮೂರುಕಾವೇರಿ ಮಾರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300256322 ಕೆ.ರಮೇಶ್ - ಮ.ನಂ.10-68(1), ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥPHH(NK) / NCSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202220000000018/05/2022
110300256323 ಆನಂದ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-68, ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಳಿ, ಮೆನ್PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300256324 Padmavathi - ಸಂಕಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ, ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಳಿ, ಮೂPHH(NK) / NCS------150000000-
110300256325 ರಾಜು ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ಮ.ನಂ.10-67(1), ಮಾರಡ್ಕ ಕಂಬ್ಳ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300256326 ನರ್ಸಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-67, ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಳಿ ಮೂರುಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256327 ಶಾಂತಿ ಕುಂದರ್ - ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256328 Malathi - ಮ.ನಂ.10-40, ಗುರುಕುಮೇರು ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300256329 ಶಕುಂತಳ - ಜಲಜ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಂ ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202210000000012/05/2022
110300256330 ಲೋರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ.10-39(1), ಅಜಾರು ಮನೆ, ಗುರುPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300256331 ಜನನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-34(1), ಪ್ರಿಯಾ ನಿವಾಸ ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202225000000012/05/2022
110300256332 ಗಾಬ್ರಿಯಲ್‌ ಡಿ.ಸೋಜ - ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾನುPHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202225000000014/05/2022
110300256333 ವಲೇರಿಯನ್‌ ರುಜಾರಿಯೋ - ಮ.ನಂ.10-38(1)ಅಜಾರು ಗುರು ಕುಮೇರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256334 ವಿಲಿಯಂ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ.10-36(2), ಹಜಾರ್ ಮನೆ, ಮೆನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256335 ಜೇರಿ ರುಜಾರಿಯೋ - ಮ.ನಂ.10-38(2), ಅಜಾರು ಗುರುಕುಮೇರPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256336 ಜೊನ್ಹ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ.10-36(1), ಅಜಾರು ಗುರುಕುಮೇರPHH(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/202210000000017/05/2022
110300256337 ಸುಶೀಲ ಪುಜಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-40(2), ಗುರುಕುಮೇರು ಮನೆ,AAY(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202235000000013/05/2022
110300256338 ರತ್ನ ಪುಜಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-27(1), ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202215000000018/05/2022
110300256339 SUNANDA KOTIAN - ಮ.ನಂ.10-5(27), ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ನೇಕPHH(NK) / NCS------50000000-
110300256340 ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.10-112(2), ಕೊಂಡೇಲ ದೋಟ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256341 ಇಂದಿರಾ - ಮ.ನಂ.10-112, ಕೊಂಡೆಲ ದೋಟ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/202215000000017/05/2022
110300256344 ದೇವಕಿ - ಮ.ನಂ.11-63, ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300256345 ಮೀನಾ ರಾಣ್ಯ - ಮೀನಾ ರಾಣ್ಯ ಕೋಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110300256346 SHANTHA - ಮ.ನಂ.11-66(1), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110300256347 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುಂಡಾಲ - ಮ.ನಂ.11-66(10), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300256348 Kusuma - ಕುಸುಮ ಮುಂಡಾಲ ಕೋಂ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110300256349 ಜಾನಕಿ ಮುಂಡಾಲ - ಮ.ನಂ.11-66(9), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆAAY(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/202235000000017/05/2022
110300256350 KAMALA - ಕಮಲ ಕೋಂ.ಶಿವರಾಜ್, ಮ.ನಂ.11-66(7)PHH(NK) / NCS------150000000-
110300256351 kamala - ಮ.ನಂ.11-31(1), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCS------400000000-
110300256352 Lalitha - 1-27 ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಐಕಳ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300256353 ಪುಷ್ಪ - ಕುದ್ರಿಪದವು ಮನೆ ಕುದ್ರಿಪದವು ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202215000000014/05/2022
110300256354 ಸಂಜೀವ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-32, ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202210000000016/05/2022
110300256355 ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಯಶೋಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300256356 ಲೀಲಾ - ಮ.ನಂ.10-48ಅಜಾರ್ ಹೊಸ ಮನೆ , ಮೆನ್PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256357 YASHODHA - ಮ.ನಂ.10-84(24), 'ಸುವರ್ಣ ನಿವಾಸ'PHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300256358 ಸರಸು ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-75(1), ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥAAY(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202235000000012/05/2022
110300256359 ಗೋಪಾಲ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-73, ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256360 lakshmi ranya - ಲಕ್ಮಿ ರಾಣ್ಯ ಕೋಂ ದುಗ್ಗ ರಾಣ್ಯ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300256361 ನೀಲಮ್ಮ - ಮ.ನಂ.10-72(1), ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202230000000016/05/2022
110300256362 ಚಂದ್ರ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-72, ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಳಿ ಮೂರುPHH(NK) / NCS------250000000-
110300256363 ಸದಾನಂದ ಸುವೀಲ್ - ಮ.ನಂ.11-2(2), ಮೋರಸ್ ಮಿಲ್ಲಿನ ಬಳPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202230000000013/05/2022
110300256364 LEELA - W/O ಆನಂದ ರಾಣ್ಯ ೧೧-೧೮/೭ ಕೆಮ್ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
110300256365 ರತ್ನ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.11-1(18), ದಂಬೆಕುಮೇರು ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202215000000016/05/2022
110300256366 Ambika - ೧೧-೧೬-೧ಎ ಕೆಮ್ಮಡೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300256367 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಮ.ನಂ.11-37(5), ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110300256368 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮ.ನಂ.11-26, ಭಗವತಿ ನಿಲಯ, ಕೊಯಿಲಾPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256369 ವಾಸು ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-19(4), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300256370 ಅಲಿಸೆ ಡಿ ಸೊಜ - ಮ.ನಂ.9-43(2), ಗುಂಡಾಲ ಮನೆ, ಮೆನ್AAY(NK) / NCS------350000000-
110300256371 ಬೇಬಿ - ಮ.ನಂ.11-75(1), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆAAY(NK) / NCS------350000000-
110300256372 MOHINI - ಮ.ನಂ.11-60, ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆನ್ನAAY(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300256373 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ - ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ ಬಿನ್ ಬೇಚ ರಾಣ್ಯ,PHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202235000000014/05/2022
110300256374 HEMAVATHI - ಮ.ನಂ.11-19(10), ಕೆಮ್ಮಡೆ, ಮೂರುಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256375 ಸೇಸಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-66(2), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300256376 ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.11-1(17), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300256377 ಆನಂದ ರಾಣ್ಯ - ಆನಂದ ರಾಣ್ಯ ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟು ರಾಣ್ಯ, PHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300256378 ಸಂಜೀವ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.11-37(4), ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/202220000000017/05/2022
110300256379 ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ.ಸೋಜ - ಮ.ನಂ.11-62(2), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/202220000000017/05/2022
110300256380 ಗೋಪಾಲ - ಮ.ನಂ.10-56(4-ಸಿ), ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300256381 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಮ.ನಂ.10-25, ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೆನ್PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300256382 ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಆಚಾರಿ - ಮ.ನಂ.10-96(2), 'ಶಿವಪ್ರಸಾದ್' ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202225000000011/05/2022
110300256384 ಚಂದ್ರಾವತಿ - ಮ.ನಂ.10-84(31), ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300256385 ರಾಮ ಬಂಗೇರ - ಮ.ನಂ.10-84(20), ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
110300256386 Gulabi - ಮ.ನಂ.10-84(26), ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300256387 ನರ್ಸಿ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.10-84(7), ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202230000000016/05/2022
110300256388 ವೆಂಕಪ್ಪ - ಮ.ನಂ.10-5(27-1), ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300256389 ಸುಶೀಲ - ಸುಶೀಲಾ, ಮ.ನಂ.10-84(18), ಜಲ್ಲಿಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300256390 ಮೋನಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ - ಮೋನಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಬಿನ್ ಬಾಬು ದೇವಾಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110300256391 LAKSHMI RANYA - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಣ್ಯ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202230000000013/05/2022
110300256392 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ಮ.ನಂ.11-10(1), ಗುಂಡುಮುರ ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202230000000016/05/2022
110300256393 ಶಾರದಾ ರಾಣ್ಯ - ಮ.ನಂ.10-71, 'ಚಂದ್ರದೀಪ', ಮಾರಿಗುPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300256394 ವೆಂಕಪ್ಪ - ಮ.ನಂ.10-74, ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸAAY(NK) / NCS------350000000-
110300256395 ಕೃಷ್ಣ ಸಫಲಿಗ - ಮ.ನಂ.10-84(1), ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300256396 GIRIJA - ಮ.ನಂ.11-37(2), ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202230000000016/05/2022
110300256397 ವಾಸುದೇವ - ಮ.ನಂ.10-5(17), ಚಂದ್ರನಿಲಯ ನೇಕಾರAAY(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300256398 Revathi - ಮ.ನಂ.10-66(10),'ಭ್ರಾಮರಿ ಕೃಪಾ' PHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300256399 ಡೊಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೋಜ - ಮ.ನಂ.10-56(1), ಮಾರಡ್ಕ ಕಂಬ್ಳ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300256400 ಸೀತು ಶೇರಿಗಾರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-31(13), ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202210000000013/05/2022
110300256401 SHALINI - ರುಕ್ಮಿಣಿ, ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೆನ್ನಬPHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/20225000000011/05/2022
110300256404 Rathnakshi Shettigar - ಮ.ನಂ.10-5(19-4), ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256405 CHAMPALAKSHI ALIAS SHAILAJA - ಮ.ನಂ.10-56(11-1), ಮಾತೃ ಛಾಯ ನೇಕAAY(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202235000000016/05/2022
110300256406 ಕಮಲ ಮುಗೇರ್ತಿ - ಮ.ನಂ.10-31(6), ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆನAAY(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202235000000013/05/2022
110300256407 ಗುಲಾಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಮ.ನಂ.10-67(2), ಮಾರಡ್ಕ ಕಂಬ್ಳ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300256408 Irene Moras - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಸಲ್ವಾದೊರ್ ಮೊರಾಸ್ 10NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300256464 GEETHA KORAGA - W/O ವಿಠಲ ಕೊರಗ ೧೧-೭೨/೫ ಕೆಮ್ಮಡAAY(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202235000000012/05/2022
110300256504 Shalet Lobo - ಮ.ನಂ.11-19(9), ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256638 ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ - 1-45-3A, ಹುಣ್ಸೆದಡಿ ಮನೆ, ಕೊಂಡೆಮPHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202215000000011/05/2022
110300256660 ಜಯ ಮುಲ್ಯ - ಭ್ರಾಮರಿ ನಿವಾಸ, ಮುಂಚಿಕಾಡು, ಉಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
110300256690 ಜಯ - ಜಯ. ದುರ್ಗಾ ನಗರ, ಕೊಂಡೆಮೂಲ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------100000000-
110300256700 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮುಗೇರ - ಗಿಡಿಗೆರೆ ಮನೆ, ಕೊಂಡೆಮೂಲ ಗ್ರಾಮ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110300262523 ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.10-49(4), ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮಾ ಅನುಗPHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202220000000011/05/2022
110300266036 Baby Devadiga - W/O ಬಾಬು ದೇವಾಡಿಗ #10-56-3/1 PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300268987 ರಮಣಿ - ಕೆಮ್ಮಡೆ ಮನೆ, ಮೂರುಕಾವೇರಿ, ಮೆನ್ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110300269588 DEJAPPA POOJARI - ಮ.ನಂ.11-30, ಕೊಯಿಲಾ ಮುಂಚಿಕಾಡು ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
110300269589 ALIS LOBO - ಮ.ನಂ.10-11(1), ಅಜಾರು ಮನೆ, ಮೆನ್PHH(NK) / NCS------50000000-
110300276092 ಕೆ ರಘುಪತಿ ರಾವು - ಬಿನ್. ದಿ.ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಮನೆ ನಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279143 ಡೋಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಸಂತುಮಯೋರ - ಡೋಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಸಂತುಮೇಯರ್ ಬಿನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279145 ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ - ಮ.ನಂ.9-9, ಮೂರುಕಾವೇರಿ ಮನೆ, ಮೆನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279146 ಸಿಂತಿಯಾ ಡಿ.ಸೋಜ - ಮ.ನಂ.9-41(1), ಕುಮೇರಿ ಮನೆ, ಮೆನ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300279148 ಕೊಸೆಸ್ ಡಿ.ಸೋಜ - ಡಿ ಸೋಜಾ ವಿಲ್ಲಾ, ಮ.ನಂ.9-21, ಮೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279149 selin mendonsa - ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಮ.ನಂ.9-15(1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279150 Jasintha D Silva - ೯-೧೪ ಡಿ'' ಸಿಲ್ವ ವಿಲ್ಲಾ ಮೆನ್ನಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279151 ನತಾಲಿಯಾ ಡಿ.ಸೋಜಾ - ಮ.ನಂ.9-10, ಓಸ್ಕರ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಮೆನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279154 ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತಾಯಸ್ - ಮ.ನಂ.9-13, 'ವೀನಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಮೆನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279155 ಪೀಟರ್ ಜೋಕಿಂ ಪಿಂಟೊ - ಮ.ನಂ.9-1(4), ಜೋಕಿಂ ಮನೆ, ಮೂರುಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279156 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ - ಮ.ನಂ.9-7, 'ಗಣೇಶ್ ಕೃಪಾ' ಮೂರುಕಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279160 ಜೋನ್ ಸಿರಿಲ್ ಪಿಂಟೋ - ಮ.ನಂ.10-2, ಕಮ್ಮಜೆ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279162 Gita Joseph D Souza - ಅನಿತಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಮ.ನಂ.10-1(1), ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279164 ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಲೋಬೋ - ಮ.ನಂ.10-16, ಅಜಾರು ಪಜೀರ್ ಕೋಡಿ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279168 ಅನಿತ ಜೆನೆಟ್ ಅರಾನ್ನ - ಮ.ನಂ.10-59, ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279169 ಲಿಯೋ ಪಿಂಟೋ - ಲಿಯೋ ಪಿಂಟೋ ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ ಪಿಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279170 VARIJA POOJARTHY - ಮ.ನಂ.10-84(5), 'ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279172 ಲೂಸಿ ಡಿ.ಸೋಜ - ಮ.ನಂ.10-84(21), ಜೆ.ಎಮ್.ಜೆ.ಕೋಟೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279173 ಸುಶೀಲ - ಮ.ನಂ.10-110, ಕೊಂಡೆಲ ಮನೆ, ಮೆನ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279174 ಎಲಿಜಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ - ಮ.ನಂ.10-103, ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279177 ಕಾರ್ಮಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - ಮ.ನಂ.11-15, ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279178 ಹಿಲಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ - ಮ.ನಂ.11-8(ಎ), ಲವ್ ಡ್ಲಿ, ಮೂರುಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279179 ಜೆರೊಂ ಮೋರಾಸ್ - ಮ.ನಂ.11-2, ಮೋರಸ್ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279180 ಜಾರ್ಜ್ ಡಿ.ಸೋಜ - ಜೋರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ ಆಂತೋನಿ ಡಿಸೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279182 ನಿರ್ಮಲ - ನಿರ್ಮಲ ಕೋಂ ವಿನಯ ಮ.ನಂ.11-18(18)NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279183 ಜೆಸ್ಸಿ ಮೀನೇಜಸ್ - ಮ.ನಂ.11-55(1), ರಂಗಬೆಟ್ಟು ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279184 ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - ಮ.ನಂ.11-18(5ಎ), ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರೋಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279186 ಜುಲಿಯಾನ ಡಿ.ಸೋಜ - ಜುಲಿಯಾನ ಡಿಸೋಜಾ ಕೋಂ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279187 ರಮಣಿ - ಮ.ನಂ.10-31(7), ಲಾಗುರಿ ಮನೆ, ಮೆನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279190 ಕಾಮಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ.10-84, 'ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್' ಮಾರಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279192 ಡೈನ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ - ಮ.ನಂ.11-18(6-1), ಮರಿಯ ಕೃಪಾ ಮೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279193 ಮೈಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತ - ಮ.ನಂ.9-44, ಕುಮೇರಿ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279194 ಸಬಿನ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ.9-12, ಮರೀನ ವಿಲ್ಲಾ,, ಟಿ.ಆರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279198 kristin d.souza - ಮ.ನಂ.11-9, ಕೊಯಿಲಾ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300279203 Flora Lobo - ಮ.ನಂ.10-13, ಹಜಾರ್ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279205 ಅರ್ಜುನ್ - ಮ.ನಂ.10-66(11), ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279206 ವಿನ್ನಿ ಡಿ ಸೋಜಾ - ಮ.ನಂ.10-95, ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279207 usha shettigar - ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೋಂ ದಾಸು ಶೆಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279209 ಶಿವಾನಂದ ಮಡಿವಾಳ - ಮ.ನಂ.10-5(24),ಶ್ರೀ ಭ್ರಾಮರಿ, ನೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279210 ಲೂಕಸ್ ಸಲ್ಡಾನ - ಮ.ನಂ.10-96,'ಸಲ್ಡಾನ ವಿಲ್ಲಾ', ಮಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279211 ಜೆಸಿಂತಾ ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿ ಸೋಜಾ - ಮ.ನಂ.10-1(3), ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮನೆ, ಕಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279212 ಬೆನ್ನಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ.10-93, ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279215 ಲೂಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಮ.ನಂ.10-95(2), ಹಿಲ್ಲ್ ಟೋಪ್ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279216 ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279217 SUNITHA D SOUZA - ಮ.ನಂ.10-91, ಮಾರಡ್ಕ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279218 ರೀಟಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - ಮ.ನಂ.10-65(3),'ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಕೃಪಾ' NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279380 Benedicta Gomes - ೧೧-೧೦ ಮೂರು ಕಾವೇರಿ ಮನೆ ಮೆನ್ನಬೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279647 ಜೋಯಿಸ್ ಕುಟಿನೊ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-81(2), ಗ್ರೀನ್ ಫಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279650 ಜಿ. ಕೇಶವ ಭಟ್ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-108, "ಶ್ರೀ ವತ್ಸ"NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279652 ನಾಗರತ್ನ ಸಿ ರೈ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ: 1-125(7) ಹರ್ಷ, ನೆಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279780 ಹೆಲೆನ್ ರೀಟಾ ಡಿ ಸೋಜ - ಮನೆ ನಂಬ್ರ 8-3(2), ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300279781 ಜೂಲಿಯಾನ ಪಿಂಟೊ - ಕೋಂ ದಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿಂಟೋ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300279782 Cecilia Mendonca - ೮-೨/೨ ಲವ್-ನೆಸ್ಟ್ ಮೂರು ಕಾವೇರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300287426 ಅಪರ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚಿಪ್ಲುನ್ ಕರ್ - 10-50(5), "ಯಶಸ್ವಿ", ಅಜಾರ್, ಮೆನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300287428 ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ - ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಬಿನ್ ದಿ ಸುಧಾಕರ ಕಾಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300289506 Sunanda - ಮ.ನಂ.10-50(10), 'ಶ್ರೀ ಭ್ರಾಮರಿ'NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291382 LATHA - 9-2 ಕಮಲ್ ಕುಟೀರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291383 ಜೋಕಿಮ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಜೋಕಿಂ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮ.ನಂ.10-105, ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291384 ಜಯಂತ ಗೌಡ - ಮ.ನಂ.11-18(10), ಕೆಮ್ಮಡೆ ರಸ್ತೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291385 ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ.ಕೋಸ್ತ - ಮ.ನಂ.11-22, ಕೊಯಿಲಾ ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300291386 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಸೆರಾವೋ - ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೋ ಬಿನ ಲೂವಿಸ್ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291387 ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291388 ನಾಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ - ಮ.ನಂ.10-56(3), ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291389 ಬಾಬು ರಾಯ ಪ್ರಭು - ಬಾಬುರಾಯ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಭುNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300291390 Girija - ಮ.ನಂ.10-23, ನಂದಿನಿ ನಿವಾಸ, ಅಜಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300291391 ಶಾಂತ - ಮ.ನಂ.10-21,ಅಜಾರು ಮನೆ, ಮೆನ್ನಬೆಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291393 ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ - ಮ.ನಂ.10-42, ಅಜಾರ್ ತೋಟ ಮನೆ, ಮೆನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291394 ಸದಾಶಿವ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ - ಮ.ನಂ.10-50, ಅಜಾರು ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291395 ದೇಜಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ - ದೇಜಪ್ಪ ರಾಣ್ಯ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ, ಮ.NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300291396 ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.11-44, 'ಮಿತ್ತಯಿಲ್ಲ', ಕೆಲಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291397 ಜಯಂತ ಪೂಜಾರಿ - ಮ.ನಂ.10-102, ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸ, ಮಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291399 ತೆರಜಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ತೆರೆಜಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕೋಂ. ದಿ ಜೋಸೆಫ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291400 ವೇದಾವತಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ - ಮ.ನಂ.10-5(19-3),ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300291565 leli siya - ಬಿನ ದಿ| ಜೋಸೆಫ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300291566 ಮೇರಿ ಲೋಬೋ - ಕೋಂ ದಿ|ಜೆರೋಮ್ ಲೋಬೊ ಮನೆ ನಂಬ್ರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300323842 Geetha Moolya - ಕೋಂ.ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಅಜಾರು ಮನೆ, ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
110300323845 Gananatha Shetty - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ.ನಂ.11-1(NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300325492 Shree Ciril D'souza - ಮ.ನಂ.10-102(4), ಬಿನ್ ಗಸ್ಫರ್ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300326814 DAMODAR SHETTYGAR - ಮ.ನಂ.10-5(38), ಜಸ್ಮಿತ ನಿಲಯನೇಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300328055 ರೇಣುಕಾ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ - ಮ.ನಂ.10-5(28),ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300329303 USHA S KOTIAN - ಮ.ನಂ.10-5(33-1), ಕಮ್ಮಜೆ, ನೇಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300329304 SHOBHA K SHETTY - ಮ.ನಂ.10-5(24-1), ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300332985 VEENA UPADHYAYA - ೧೦-೫-೨೮/೧ ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಮೆನ್ನPHH(NK) / NCS------150000000-
110300333497 SEBESTINA LUCY SALDANHA - ಮ.ನಂ.10-20, ಹಜಾರ್, ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟುPHH(NK) / NCS------100000000-
110300333682 JESSY SEQUEIRA - ಮ.ನಂ.10-39(2), ಗುರುಕುಮೇರು ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300334882 ಭಾಗೀರಥಿ - ಮ.ನಂ.11-36(5), ಬಿನ್ ಪದ್ಮ ರಾಣ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300335792 MAHABALA AMIN - ಮ.ನಂ.10-56(17), ಜಯವರ್ಷಿಣಿ ನಿವಾPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300335796 Theresa Jacintha D Costa - ಮ.ನಂ.10-55(1), ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಕPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300335799 YASHODHA - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ #10-PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300336038 ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ಸುನೀಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300336880 Asha K S - ಕೋಂ ರಾಜು ಕೆ 10-5-34-1 ನೇಕಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202220000000016/05/2022
110300336881 Juvanna D'Costa - ಕೋಂ ಪೌಲ್ ಡಿ ಕೋಸ್ತಾ 10-29 ಜ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202210000000013/05/2022
110300337359 MARKO PASCAL SEQUEIRA - ಬಿನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ 1-11NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300338256 Sesi Mugerthi - ಓಡಿಮುಗೇರ 10-31-5 ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------50000000-
110300338261 Janaki - ಕೋಂ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ 10-84-27 ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202235000000012/05/2022
110300338263 ಗೀತಾ - ಕೋಗು ಆಚಾರಿ 10-96-3 ಮಾರಡ್ಕ ಕಟPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202225000000012/05/2022
110300338266 Mary D souza - ಸಿರಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ 10-102-3 ಸದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/20225000000013/05/2022
110300338267 JAYANTHI POOJARI - ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ 10-80 ಮೂರುಕPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300338269 Benni Corea - ಕೋಂ ಹಿಲರಿ ಕೊರೆಯ 10-31-10 ಲಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110300338270 ಕುಸುಮ - ಈಶ್ವರ್ ಮೊಯಿಲಿ 10-5-33 ದೇವಿಕೃPHH(NK) / NCS------150000000-
110300338353 ವಿಶಾಲ - ಸುರೇಶ್ ರಾಣ್ಯ 11-36-6 ಮುಂಚಿಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300338722 NINAKSHI - ಕೋಂ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ 10-56-8 ನPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202220000000012/05/2022
110300338723 Vedavathi - ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 11-72-3 ಕೆಮ್ಮಡPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300338725 SHAKILA SUVARNA - ಕೋಂ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ 10-5-37 ನೇಕPHH(NK) / NCS------150000000-
110300338727 b Amba - ಕೋಂ ರಾಘವ 11-18-1 ಮೂರುಕಾವೇರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300339215 Sumathi Shetty - ಬಿನ್ ರಾಘವ 11-18-2 ಮೂರುಕಾವೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558614/05/2022FPS****558614/05/202220000000014/05/2022
110300339629 RATHNA SHETTY - ಸಾದು ಶೆಟ್ಟಿ 11-57-2 ಸಂಕೇಶ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202225000000013/05/2022
110300342160 SANGEETHA - W/O ಅನೀತಾ ರಾಜ್ ಕೆ #11-16(2) PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300342161 Radha - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಆರ್ ಜಿ #11-14 ರೊPHH(NK) / NCS------250000000-
110300342759 Sunitha - W/O ಜನಾರ್ಧನ್ ದೇವಾಡಿಗ #10-5(43PHH(NK) / NCS------150000000-
110300346122 Asses Reena Dantis - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಆಸೆಸ್ ರೀನಾPHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300349845 Vineetha Telma D'Souza - W/O: ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300354628 Sujatha S - W/O ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿ #10-82(8-1) ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300355955 Benny Crasta - ೮-೨/೧ ಶರ್ಮಿಳಾ ವಿಲ್ಲಾ ಮೂರುಕಾವೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300358785 Florine D Souza - ೧೧-೧೮-೧೩ ಗುಂಡುಮುರ ಮನೆ ಕೆಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
110300359776 Vijayalakshmi - ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ರವರ ಪುತ್ರ ಶಾಂತಿ ವಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300361228 Stella Pereira - W/O ಜೋಕಿಮ್ ಪಿರೇರಾ #10-83-1 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300361993 Sowmya - S/O ಕೆ ಸೋಮಯ್ಯ ವಸುಪ್ರಧ ಹೌಸ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202215000000012/05/2022
110300362267 Savitha Poojarthi - ೧೧-೧೮-೬,ಶೀಮಣಿಕಂಠ ನಿಲಯ ಮೂರು ಕಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
110300362279 Chandravathi - S/O ಲೇಟ್ ರಾಜೇಶ್ # ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****558611/05/2022FPS****558611/05/202215000000011/05/2022
110300362282 SEETHA - W/O ಗಣೇಶ್ #10-56(3ಎ) ನೇಕಾರ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110300362316 Eramma Poojarthy - ಶೇಕರ ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಪತ್ನಿ 11-39 PHH(NK) / NCSBiometric****558612/05/2022FPS****558612/05/202225000000012/05/2022
110300362642 Joyce Shanthi Mendonca - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಕೋಬ್ ಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300364156 Jyothie Veena Lobo - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಡ್ಮಂಡ್ ಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366342 Radha K Bhat - ೧-೧೦೮ ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ಮೂರು ಕಾವೇರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300366684 Vasanthi - W/O ಗೋಪಾಲ # ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110300367600 Sequeira Anthony C - ಗಸ್ಪರ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ರ ಮಗ ಮನೆ ನಂ 1NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300368090 Baby - ೧೦-೮೪-೨ ದಯಾ ನಿಲಯ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370283 Sylvia Fernandes - ಹಿಲರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 11-15 / 18 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300370981 Mamatha Prasad Bangera - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗೇರ 1-56 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371093 Rukiya - W/O ಶಂಶುದ್ದೀನ್ # 1-105/34 ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371293 Pushpa V - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಪ್ಪ #4-37/1 ಗೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371320 JOHARA - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ #4-79(7) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371407 Padmavathi Kamath - 9-4 ಶಾಂತ ದುರ್ಗ ಮೂರು ಕಾವೇರಿ ಮೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371602 Jayalakshmi Ravi Poojary - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವಿ ಡಿ ಕೇ 3-87(15) NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371717 Shanthi Lobo - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೈಕಲ್ ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371723 Nishmitha Suresh Poojary - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300371951 Shailaja Shetty - ಆನಂದ 2-87/8 ನಕ್ಷತ್ರ ಹೌಸ್ ಪ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300372293 Jagadeesha Poojary - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿ ರಾಜು ಪೂNPHH(NK) / NCS------50000000-
110300372350 B Hariprasad - S/O: ಬಿ ರಾಘವ ಆಚಾರ್ಯ #2-73, NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300372792 Rukmayya Gowda - C/O ದಿ ಕಾಂತು ಗೌಡ # ಮಜಿಲ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300372916 Vanitha Shettigar - W/O ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ # 2-52(6NPHH(NK) / NCS------50000000-
110300373058 Sanjeevi Poojarthi - ೫-೭೨, ಹೊಸಹೊಕ್ಲು ಗುತ್ತಕಾಡು ತಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300373289 Irene Everst Dsouza - D/O ಎವರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ 10-98 ಮಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374059 Nirmala J D Souza - ೩-೪೬ ಡಿ ಸೋಜ ಮನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374067 Josephine Tauro Barnes - W/O: ದಿ|| ವಲೆರಿಯನ್ ತೌರೋ #2/4 NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374128 Celine Maria Miranda - ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಡಿಸೋಜ ರ ಮಗಳು ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300374747 Usha - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ # 1-67(4)NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375210 Jayanthi Shettigar - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375318 Fathima Aboobakkar - ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 4-79-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110300375587 Geetha Rodrigues - ೧೨-೨೯/೧೯, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ ಸೋಜಾ ಲೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300376596 Pavithra B S - ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ 12-109 ರಾಜೀವ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300378624 Divya - ವಾಸುದೇವ 2-302/1, ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110300379410 BABITHA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ 10-84PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379412 Kamala Belchdthi - C/O ಸಂಜೀವ ಬೆಲ್ಚಡ #11-72 ಮಜಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379413 Saramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ #1PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379414 Pavithra - ಉಮೇಶ್ ರವರ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ನಂ 11-72-PHH(NK) / NCS------200000000-
110300379416 SUMATHI POOJARTHY - ಶ್ಯಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****558616/05/2022FPS****558616/05/202210000000016/05/2022
110300379432 ARATHI - ಕುಮಾರ್ ರ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ನಂ 10-96(PHH(NK) / NCSBiometric****558613/05/2022FPS****558613/05/202220000000013/05/2022
110300379433 Lalitha - ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****558617/05/2022FPS****558617/05/20225000000017/05/2022
110300380109 SAVITHRI - ೧-೯೬,ಸಿ ಗುರುರಾಜ್ ರಾವ್ ಭಟ್ರಬೆಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110300380267 Valerian Marcel Pinto - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಪಿಂಟೊ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top